Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Honza, přeložil první kapitolu knihy od Elisabeth Haich, která u nás nikdy a nikde nevyšla, tuto autorku již můžete znát s dílem které napsala, to jest "ZASVĚCENÍ"

 Přeji všem krásné počtení.
 DRAZÍ,
 POSÍLÁM VÁM VÝTAŽEK Z KNIHY "SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD" OD ELISABETH HAICH.
 NĚKTEŘÍ Z VÁS MOŽNÁ ČETLI KNIHU "ZASVĚCENÍ", COŽ JE JEJÍ NEJZNÁMĚJŠÍ A
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHA A BOHUŽEL TAKY JEDINÁ, KTERÁ U NÁS V ČR VYŠLA.  ELISABETH HAICH BYLA ZAKLADATELKOU PRVNÍ ŠKOLY JÓGY V EVROPĚ (VE ŠVÝCARSKU) A JAKO DUCHOVNÍ UČITELKA MÁ DO DNES PRÁVEM VELKÉ ZÁSTUPY ŽÁKŮ.
 "ZASVĚCENÍ" JE AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN A PODLE MĚ JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KNIH O DUCHOVNÍ CESTĚ, KTERÁ KDY BYLA. 
TO, CO VÁM POSÍLÁM, JE PRVNÍ KAPITOLA Z JINÉ KNIHY, KTERÁ U NÁS NIKDY NEVYŠLA. DOSTAL JSEM JÍ V ANGLIČTINĚ A PROTOŽE MĚ TAK STRAŠNĚ SILNĚ ZAUJALA, ROZHODL JSEM SE JÍ PŘELOŽIT A ROZESLAT LIDEM, ABY SI JÍ MOHLI PŘEČÍST I JINÍ. TA KNÍŽKA JE SLABOUČKÁ, ALE NAPROSTO JEDNODUŠE A PŘEKRÁSNĚ DÁVÁ ZNALECKÉ VYSVĚTLENÍ TOHO, JAK FUNGUJE ČLOVĚK A JEHO OSUD. JAKMILE PŘELOŽÍM DALŠÍ KAPITOLY, RÁD JE POŠLU TĚM, KTERÉ ZAUJALA PRVNÍ KAPITOLA .
 NENECHTE SE PROSÍM ZMÁST SLOVEM JÓGA, POD KTERÝM SI VŠICHNI PŘEDSTAVUJEME CVIČENÍ, ALE KTERÝM AUTORKA MÍNÍ NAPROSTO NĚCO JINÉHO A SICE ZPŮSOB DUCHOVNÍ CESTY A VNÍMÁNÍ ŽIVOTA!
 PROSÍM POŠLETE TENTO E-MAIL VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE RÁDI ZAMÝŠLÍ NAD ŽIVOTEM A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JSME ZATÍM ZDALEKA NEPOCHOPILI JEHO SMYSL
 

Když jsem si přečetla první část, kterou Honza (přítel mé známé) přeložil, neodolala jsem zveřejnit jí zde. Věřím, že vás všechny bude zajímat. 

 

Samoléčení, jóga a osud

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

PŘEDMLUVA

Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé, co široká veřejnost na Západě měla možnost nahlédnout do učení velkých indických rišijů a jogínů. Přednášky, které Vivekananda měl, vzbudily všude velký zájem a široké okruhy lidí na Západě se začaly věnovat pokladům východní moudrosti a jógy. Od té doby tento zájem neustále roste, neboť druhá světová válka smetla všechny staré iluze a falešné představy, na kterých bylo založeno sebevědomí národů Západu. Západní lidé ztratili svou víru a s ní i vnitřní klid, které ve skutečnosti nikdy neměli. Nebezpečí nové války a hrozivá destrukce, kterou by mohl způsobit atomový konflikt, stále číhají v pozadí dnešního života a nutí lidi na Západě, zmítané úzkostí, hledat nový a pevnější základ, na kterém by mohli znovu postavit svou víru. Příklad vnitřního klidu, nebojácnosti a sebevědomí nastolený východními lidmi obrátil pozornost západních lidí k Východu. Zdroj totoho vnitřního míru je východní moudrost a různé systémy jógy, které umožňují východnímu člověku vytvořit si železnou sebekázeň a udržet si vždy vládu sám nad sebou. Jóga umožňuje člověku získat silné vedení nad svou vůlí a schopností odolávat, umožňuje mu snášet existeční boje dnešní doby a ovládat každý tah osudu s nezlomnou duší a tím si udržet neochvějný klid a dobré zdraví. Velcí indičtí mistři předali své učení svým žákům a v průběhu tisíců let vznikly různé systémy jógy přizpůsobené předpokladům a schopnostem daných lidí. Tyto systémy mohou být použity jak lidmi z Východu tak ze Západu, neboť lidská anatomie je všude stejná. A tak začal Západ cvičit jógu. 

Neustále rostoucí zájem Západu o jógu nás přiměl k tomu, že jsme založili několik škol jógy v západních zemích, napsali mnoho knih o józe a měli nespočetně přednášek o ní. Některé z těchto přednášek teď na žádost veřejnosti vydáváme v knižní podobě. Doufáme, že starověká moudrost indických jogínů a rišijů v této knize rozžehne zájem seznámit se blíže s jógou u tolika lidí, u kolika tak učinily naše přednášky. Budeme velmi spokojeni, pokud touto knihou budeme moct ukázat cestu několika hledajícím a předvést jim, jak si udržet východní klid za všech okolností, jak zvítězit nad existečními boji dnešní doby, jak si podrobit svůj vlastní osud a jak v těchto všech bitvách zůstat vždy šťastný a zdravý. Rádi bychom pomohli svým drahým čtenářům získat nejhlubší víru a vnitřní mír.

 

                                               ELISABETH HAICH

                                               SELVARAJAN YESUDIAN

 

  

OBSAH

 

Předmluva                                                        7

 

1. Jóga a osud                                                  11

 

2. Jóga a samoléčení                                         23

 

3. Jak se stát jogínem                                        39

 

4. Jóga v dnešním existenčním boji                     53

 

5. Pár slov o magii                                             63

 

 

 

  

1

JÓGA A OSUD

 

        Jeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Tento zvláštní jazyk je pravěký jazyk nejen proto, že naši předci jím mluvili před nespočtem věků, ale také proto, že ukazuje spíš příčiny než důsledky. A protože na naší hmotné úrovni, ve světě projevů, může mít jedna jediná příčina nesčetně odlišných důsledků, každý výraz sanskrtu má mnoho odlišných významů tak, jako má daná příčina důsledků.

        Například sanskrtské slovo „karma“ znamená „osobnost“, „charakter“ a také „čin“, „skutek“ nebo také „osud“; neboť stejná příčina, která vtiskne člověku jeho charakter, způsobí také jeho skutky a ty se pak němu vrátí zpět a jsou jeho osudem.

        Takto toto jediné sanskrtské slovo vyjadřuje hlubokou pravdu, že osobnost jako taková vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto je osud vždy věrným odrazem osobnosti.

        Na nejvyšší úrovni vývoje, zde na Zemi, stojí člověk. Jeho vyvinutý rozum, jeho schopnost myslet a jeho řeč jakožto přímý projev jeho schopnosti myslet, ho postavili do popředí před všechny živé bytosti. Ale k porozumění lidské osobnosti či charakteru nestačí pouze naslouchat lidské řeči. Jazyk je meč s dvojím ostřím. Na jedné straně slouží pravdě; na té druhé lži. Co člověk říká, může být buď pravda nebo lež. Zkouška charakteru spočívá vždy ve skutku! Mluvit bez činu je prázdné. Na druhou stranu činy nepotřebují slova, aby odkryly charakter nebo osobnost člověka. Vezměme si jako příklad zvířata.

        Zvíře neumí mluvit a přesto můžete poznat jeho charakter stejným způsobem, jakým to můžete udělat u lidské bytosti. Každý druh zvířete má určité zvláštní vlastnosti, každý poddruh je také odlišný od všech ostatních a dokonce každé jednotlivé zvíře má jedinečnou řadu svých charakterových vlastností. Bráno z pohledu druhů, psy a kočky jsou velmi odlišní charakterem. Ale i v rámci psí rodiny můžeme najít ohromné rozdíly mezi jednotlivými plemeny. Vezměne si například vlčáka, jezevčíka, pudla  a buldoka. Poctivou povahu vlčáka bychom těžko hledali u mazaného a hravého jezevčíka. A pudl se svými bleskurychlými reakcemi a přizpůsobivostí je na hony vzdálený agresivnímu odhodlanému buldokovi. Pokud půjdeme ještě dál a srovnáme dva psy téže rasy, zjistíme, že jsou i tak velmi odlišní. Každý majitel psa ví, že už nikdy nebude žít právě takový pes, jako je ten jeho. Takže vidíme, že každé zvíře, každá živá bytost má naprosto individuální charakter, jedinečný a zcela odlišný od každé jiné živé bytosti.

        Charakter je nezávislý na rozumu a řeči. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomé sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

        Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou cestiček svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní „jaký charakter, takový osud“.

        Hnací síla osudu je člověk sám a pokud chce změnit svůj osud, musí nejdřív změnit svůj charakter. Člověk, který je otrokem své nízké povahy, svého instinktu, bude také otrokem svého osudu. Pokud se člověk slepě odevzdá přírodním silám, kterém v něm působí, jeho osud s ním stejně slepě bude pohazovat sem a tam. Ale pokud člověk pozná tajemnou hnací sílu svého osudu, jeho cesta ke svobodě se otevře. Kdokoliv zvítězí sám nad sebou, zvítězí nad svým osudem!

        Jen člověk, který si je vědomý toho, co dělá, toho může dosáhnout. Aby se dostal na tuto úroveň, musí urazit dlouhou cestu vedoucí od primitivní úrovně pudů, na které není nic jiného než zvíře, které má rozum, až na úroveň, ve které se z něho stala vědomá a vysoce vyvinutá lidská bytost.

        Primitivnímu člověku trvalo tisíce let vývoje, aby se dostal na tak vysokou úroveň, že může vědomě používat svůj rozum. Ale jeho celá bytost byla stále naplněná dvěma silnými přírodními pudy – pudem sebezáchovy a rozmnožování. A tak dal svůj rozum do služeb těchto pudů, aby pomocí svých schopností uspokojil svoje smyslné touhy a zpříjemnil si život.

        Když člověk něco chce, napětí jeho vůle vytvoří myšlenky v jeho mozku a ty ho přimějí k činu. Ale nemůžeme udělat nic, abychom zároveň nespustili řetěz událostí. Nemůžeme vyslovit ani jediné slovo či udělat gesto, aniž bychom nedali vzniknout následkům. A i po tom, co jsme už dávno zapomněli na svůj čin, který spustil retěz událostí, vlny v čase a prostoru stále proudí a způsobují nové činy dál a dál do nekonečna, až do úplné věčnosti.

        Když hodíme kámen do klidného rybníku, uvedeme do pohybu vlnky, které běží od místa vhození v neustále se rozšiřujícím kruhu. A tyto vlnky zůstanou v pohybu i dlouho po tom, co se již kámen dotkl dna. Podobným způsobem proudí směrem od nás na všechny strany následky našich činů a vytvářejí tak nekonečný řetězec, dokud se nevrátí zpátky k nám v podobě toho, co nazýváme štěstí a osud. Většinou si ovšem nejsme schopni vzpomenout, jaký čin způsobil ten či onen zásah osudu. Jen jedna věc je jistá: výsledek, který se nám vrátí, bude naprosto stejného druhu jako byl náš počáteční skutek. Tento samý zákon působí všude! Pokud udeřím pěstí do stolu, stůl, aniž by se pohnul, udeří stejně prudce do mé ruky. Rána, kterou moje ruka dostane od stolu, byla způsobená ranou, kterou jsem dal stolu. Stejný zákon působí na náš osud: Pokud ostatním způsobím bolest svým sobeckým jednáním, můžu si být jistý, že obdržím stejně bolestný úder. Pokud jsou mé skutky stědré, osud bude stejně stědrý ke mně a poskytne mi dary tehdy, kdy to budu nejmíň očekávat.

        Ignorantský omezený člověk, jehož životní náplní je jen uspokojení jeho pudů, je sobecký ve svém myšlení a chování a právě kvůli tomuto nedostatku soucitu od sebe odpuzuje lidi kolem sebe a tak sám sebe izoluje. Proto je zcela přirozené, že jeho osud se k němu chová naprosto stejným způsobem. Sobeckost, kterou vyzařuje, naplňuje atmosféru kolem něj energiemi, jejichž reciproční důsledky mu přinášejí bolest a utrpení. Jeho trápení ho pak tak dlouho sužuje, znovu a znovu, dokud ho jeho vlastní pud sebezáchovy nepřinutí hledat úlevu a svobodu od svého utrpení. Bohužel však v tomto stádiu dělají lidé jednu chybu za druhou tím, že skoro vždy hledají svobodu všude možně, jen ne na tom jediném místě, kde jí opravdu mohou nalézt – sami v sobě. Místo toho si stěžují na „okolnosti“ a snaží se je změnit. Výsledkem je vždy neúspěch a oni se, díky svému špatně nasměrovanému úsilí, znovu stávají oběťmi nového utrpení a bolesti, dokud si konečně neuvědomí, že oni sami byli celou dobu hnací silou svého osudu. Proto nejdříve musíme změnit sami sebe, aby se mohl změnit svět kolem nás. Dokud se snažíme změnit svět, aniž bychom změnili sebe sama, veškerá naše snaha je marná.

        Utrpení nicméně probouzí nejen naši touhu po svobodě, ale také soucit vůči ostatním. Vlastní zkušeností zjistíme, co utrpení vlastně je, a tak se naučíme rozumět utrpení druhých. Tímto způsobem se rodí porozumění. A to je první krok směrem k nesobeckosti!

        Pak jde život dál. Dál trochu trpíme a sbíráme další zkušenosti. Krůček po krůčku, naplněni touhou po osvobození, si znovu a znovu všímáme, jak tyto principy života působí, a začínáme si uvědomovat vztah mezi příčinou a následkem: dobré přináší dobré a zlé přináší zlé. Hřích je už trest sám o sobě. Společně s naším rostoucím chápáním a porozuměním, se začne rozšiřovat a prohlubovat naše schopnost cítit soucit vůči svým bližním; stále víc vycházejí naše záměry z pochopení, dokud se naše srdce neohřeje natolik, že se zrodí láska.

        Ale nemluvíme o lásce, jak si ji mnozí lidé vykládají. Lidé si myslí, že mluví o lásce, když popisují pocit, který zažívají, jsou-li s osobou, jejíž přítomnost je obšťastňuje a kterou chtějí vlastnit. Pod záminkou „lásky“ terorizují své blízké, zbavují je jejich svobody a práva na sebeurčení a očekávají, že se z nich stanou poslušní roboti. Takoví lidé nejsou schopni rozpoznat, co je opravdu příjemné pro jejich blízké, které údajně milují. Naopak, přesvědčeni, že jsou motivováni „čistou láskou“, nutí své blízké, aby vykonávali jejich vůli.

        Jak často vídáme rodiče, kteří tvrdí, že žijí pouze pro své děti, a muže a ženy, kteří tvrdí, že žijí jen jeden pro druhého. Zaměříme-li se ale na tyto lidi víc zblízka, ukáže se, že opak je pravdou. Ve skutečnosti tito lidé očekávají, že druzí budou žít pro ně. Nikdy je nenapadne, že ti druzí jsou také samostatné bytosti a mají svůj vlastní život. Nedochází jim, že tito „drazí blízcí“ lidé možná chtějí nebo potřebují úplně něco jiného, než jim oni doporučují a předepisují. Takoví lidé se často rozčílí, když mluví o svých „nevděčných dětech“ nebo o jiných lidech a jejich „nedostatku pochopení“, neboť ti, které oni tvrdí, že tak „milují“, před nimi často prchají. Co jim uchází je, že vždycky požadovali, ale nikdy sami nedali pochopení, lásku a vděčnost.

        Lidé motivovaní opravdovou láskou, která je založená na pochopení, budou svým osudem vždy štědře odměněni. Mějme vždy na paměti, že síly, které vyzařujeme, se k nám vracejí. Jak zaseješ, tak sklidíš. Když lidé, kteří ovlivňují náš osud, na nás myslí – ať už v dobrém nebo špatném – a pak podle toho konají, odráží se v tom zase jen ty síly, které jsme my sami vyslali a které se přemění v činy, jež určují náš osud.

        Myšlenky se nestávají realitou samy od sebe. Je to tak, že neviditelné síly a energie způsobují, že klíčí a rostou. Někdy stačí jenom trochu dobré vůle, kterou jsme projevili možná před dlouhou, dlouhou dobou. Skrze myšlenky, slova nebo činy někoho jiného se to pak vrátí zpět k nám právě v příhodné chvíli a způsobí to příznivý obrat v našem životě. Proto musíme věnovat pozornost všem svým myšlenkám, slovům a skutkům. Kdykoliv se v naší hlavě zrodí zlá myšlenka, měli bychom okamžitě zjistit, odkud přišla. Musíme jí zabránit, aby se stala naší realitou tím, že odmítneme na ní dál myslet. Nikdy nesmíme dopustit, aby napřátelské pocity zabarvily naše myšlenky o někom, protože všechny tyto myšlenky a pocity se k nám vrátí!

        To samé platí o našem těle a mysli. Musíme se vyvarovat myšlenkám na nemoce, neboť tyto myšlenky oslabují naši obranyschopnost a připravují cestu nemoci. Stejně tak nesmíme nikdy mluvit o nemocech a ukazovat přitom na své vlastní tělo, když vysvětlujeme, že tady a támhle měl kamarád bolest, nádor nebo něco operované. A stejně tak nesmíme ukazovat sami na sebe, když mluvíme například o tom, že někdo přišel o nohu během nehody. Pokud tak činíme, dáváme energii možnostem nemocí nebo nehod a tak nevědomě přivoláváme různé druhy neštěstí, které vědomě nechceme. Proto musíme mluvit o zdraví, síle a štěstí a naplnit tak vzduch kolem nás radostí a tím učinit náš osud plným radosti!

        Ale co dělají lidé? Do nekonečna mluví o katastrofách. Bez ustání si stěžují, naříkají a kňourají místo toho, aby něco udělali a zahnali tak to zlé, které jim dělá starosti. Tímto způsobem totiž jenom dosáhnou toho, že naplní atmosféru kolem sebe negativními silami. Nevyhnutelně pak tyto síly udeří dříve nebo později zpátky, což záleží na velikosti a celkové síle negativních energií, které daný jedinec uvedl do pohybu.

        Primitivní člověk, který stojí na nízké úrovni vývoje, je izolovaný a zapuštěný do hmoty. Proto síly, které uvolní, působí pomalu a těžkopádně. Čím je člověk výše na žebříčku vývoje, tím silnější a pronikavější jsou energie, které vysílá, a tím rychlejší jsou reakce na to, co dělá. Jak často slyšíme lidi, jak si stěžují: „Opravdu mám smůlu. Normálně vůbec nelžu, ale kdykoliv řeknu i sebemenší lež, abych se vymanil z trapné situace, okamžitě se to provalí. Ale podívej na tohodle XY, který neustále lže, jak když tiskne, a vždycky mu to projde!“

        Pokud patříte do této skupiny a někdy jste si stěžovali tímhle způsobem, můžete si blahopřát a radovat se, neboť fenomén, na který si stěžujete, je důkaz toho, že vysíláte vysoké a mocné síly, které oběhnou svou dráhu a vrátí se zpět bleskovou rychlostí. Buďte ujištěni, že ti ostatní, kteří zdánlivě beztrestně páchají zlo, jsou také dřív nebo později negativními energiemi, které vyslali, dostiženi, a v té chvíli je pro ně tato rána o to víc nepříjemnější. Jen sledujte lidi kolem sebe a uvidíte, že to tak je.

        Většinou ovšem lidé zůstávají slepí. Ačkoliv je zákon karmy jasný jako facka, lidé stále mluví o „náhodě“! Ale co je náhoda? Latinské slovo pro náhodu koincidence („co“ – „in“ – „cadere“) a znamená „spadnout na“. Náhoda tedy znamená něco, co nám nečekaně a nepředvídatelně spadne do života. Ale jenom proto, že jsme nevěděli, že tato událost se blíží, můžeme předpokládat, že neměla příčinu? Nemají všechny ty události, které způsobily to, co se stalo, příčinu? Může se opravdu něco „jen tak stát“ bez příčiny?

        Činy všech těch nespočetných bytostí na světě a jejich následky jsou spolu neodlučitelně spjaté a zapadají do sebe jako kolečka v hodinkách. A tak vznikají společné osudy rodin, skupin lidí, národů a dokonce celých kontinentů. Ale stejně jako každá buňka v těle má i každá lidská bytost svůj vlastní individuální osud v rámci společného osudu své rodiny, národa či kontinentu. Často jsme mohli během 2. světové války vidět, jak je osud jednotlivce provázán s osudem rodiny, domu nebo města a přesto mnoho lidí prošlo velkými katastrofami jako zázrakem bez újmy. Jaká síla zde působí, co koná takové zázraky? Je to celkový součet všech našich předchozích činů, čistý výsledek všech sil, které jsme kdy uvedli do pohybu. Nic a nikdo nemůže ujít těmto silám. Kulka ve chvíli, kdy byla vystřelena, může být jemně vychýlena ze své smrtící dráhy, možná jen tím, že tyto síly způsobí malý reflex v ruce, paži nebo prstu osoby, která stiskla spoušť – možná jen nepatrné neviditelné zachvění svalů – a kulka, která byla určená nám, proletí neškodně kolem.

        Člověk může být pouze tehdy zabit, pokud to tak má ve svém osudu. Cesty vraha a jeho oběti se nevyhnutelně střetnou. Oba jsou k sobě neodolatelně a nevyhnutelně přitahováni až do chvíle, kdy jsou síly, jež do té doby spaly v útrobách osudu, vypuštěny. Pak dojde k vraždě. Stejným způsobem se setkávají cesty zachránce a jeho zachráněného. Nic se neděje náhodou; všechno je dokonalý výsledek přecházejících činů. Nikdy na to nezapomínejme. Při všem, co děláme, mějme vždy na paměti, že to, co uděláme, se nám vrátí. A udělejme to pouze tehdy, pokud opravdu cítíme, že chceme, aby tu samou věc někdo udělal nám. „Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě“ je způsob, jakým Ježíš vyjádřil tuto zásadu. Ať už tomu říkáme „zlaté pravidlo“ nebo „karma“, jednoduše to znamená, že cokoliv uděláme ostatním, se k nám vrátí.

        Pokud máme oči otevřené a díváme se kolem sebe na cestě životem, znovu a znovu máme šanci zpozorovat, jak osud poslušně následuje hlavní vlanosti určitého člověka. Je to obzvláště evidentní v případech, kdy osud postihne dva či více lidí. Jeden z nich může být na dně a zničený, zatímco druhého to ani nevybočilo z rovnováhy. Ačkoliv možná přišel o to samé co první, pohotově se sebere; a během krátké doby už stojí rovně na nohou a je schopný pomáhat ostatním. Toto je příklad toho, co dělají pozitivní lidé. Očekávají pomoc pouze ze vnitř sebe samých, nikoliv zvenčí, věří v sebe sama, pevně drží otěže ve svých rukou, seberou všechnu svou sílu a dál bojují, dokud jim osud nesloží do klína plody semen, která zaseli. Tento příklad je velmi dobře vyobrazen v příběhu o dvou žábách:

        Dvě žáby si vykračují na procházku při západu slunce a povídají si: „Víš co,“ říká jedna z nich, „jednou bych strašně ráda vypila tolik mlíka, kolik se do mě vejde. To si přeju ze všeho nejvíc na světě.“

        „Já taky,“ říká ta druhá, „to by se mi splnil můj největší sen.“ Jak si tak dál vykračují, přijdou k farmě a přede dveřmi svojí dvě téměř plné bandasky mléka.

        „Hej,“ kuňkne první žába, „nebesa splnila naše přání. Rychle! Skoč támhle do té bandasky, já skočím do téhle, a můžeme pít do sytosti!“

        Obě tedy skočí dovnitř a začnou bezhlavě pít mléko. Pijí… a pijí… až už mají obě dost. Pak zavolá první žába na druhou: „Už jsem plná a chci přestat pít, ale nemůžu se dostat z bandasky. Co budeme dělat?“

        „Já už taky nemůžu,“ odpoví ta druhá, „a taky mi nejde dostat se ven. Jediný, co můžeme dělat, je dál pít, aby toho mlíka ubylo.“ A tak dál pijí… a pijí… dokud první žába znovu nezavolá: „Ach, já už nemůžu! Topím se!“

        „Přestaň si stěžovat,“ křičí zpátky druhá žába, „prostě dál pij, dokud jenom můžeš.“ A tak zase dál pijí mléko, dokud ta první znovu nezavolá: „Už nezvládnu ani kapku. Bůh s tebou, drahá, já to vzdávám…“

        „Já teda ne,“ křičí druhá žába zpět. A pak je najednou všude ticho, jak se noc snáší nad krajinu. Ráno, když vyjde slunce na oblohu, co vidí?

        Dvě bandasky na mléko vedle sebe; v jedné z nich plave v mléku břichem nahoru mrtvá žába; v druhé z nich je hrouda másla a na ní spokojeně sedí druhá žába a pomrkává.

        Tento malý příběh jasně ukazuje, jak dvě stvoření, která vyrostla v naprosto stejných podmínkách a která jsou si podle vnějších kritérií naprosto rovná, si mohou pro sebe vytvořit z jedné a té samé události zcela odlišné osudy. Pro jedno je to zkáza; pro druhé vítězství – pro každé podle jejich vlastní individuality. Neexistuje žádná štěstěna, ať už si jí přejeme sebevíc, která by zároveň neobsahovala nebezpečí, a neexistuje žádné nebezpečí, které by v sobě zároveň neneslo možnost úniku; žádné nebezpečí, ve kterém by člověk nemohl nalézt nějakou světlou stránku, když se spoléhá na své vlastní síly a ví, že byl stvořený k tomu, aby se stal pánem svého osudu! Cesta k tomuto cíly je sebepoznání, samorozvíjení a sebeovládání!

        Na Východě se této cestě říká Jóga.

        Začněme se sebepoznáním.

        Naše práce nebude pouze hodnotná, ale také nesmírně zajímavá. Většina lidí si myslí, že znají sami sebe. Ale pokud bychom mohli srovnat představu, kterou o sobě člověk má, s představou, kterou o něm mají lidé kolem něj (manžel/ka, příbuzní, přátelé), sotva bychom našli nějaké podobnosti. Poznat někoho dobře a objektivně je těžký úkol, i když se jedná o někoho jiného, koho můžeme vidět a pozorovat ve chvílích, kdy si toho on není vědom. Ale je mnohem těžší poznat sami sebe, když se nemůžeme vidět ani pozorovat, aniž bychom o tom nevěděli. Když se díváme do zrcadla, vidíme výraz, který je velmi odlišný od toho, který jsou zvyklí vidět lidé kolem nás. Je vždy velkým překvapením, když se najednou spatříme v zrcadle, kterého jsme si nejdříve nevšimli a mysleli si, že to, co vidíme, je někdo jiný, jak se k nám přibližuje. Zažíváme velký šok, když se poprvé vidíme na videu nebo slyšíme nahrávku svého hlasu. Neustále se ptáme: „To jsem opravdu já?“

        Když začneme jít cestou jógy a pozorovat sami sebe vědomě, zažijeme mnoho překvapení. Musíme začít pozorováním svého výrazu ve tváři, síly, kterou cítíme ve svalech obličeje, jak moc otevíráme pusu, když mluvíme a když se smějeme; a obzvláště, jak se smějeme! Náš smích je měřítko, zrcadlo naší individuality. Potom se musíme zaměřit na to, jestli se díváme na lidi s vykulenýma očima nebo jestli moc nemrkáme,  jak hýbáme rukama, chodily, hlavou, krkem nebo ramenama. Zároveň bychom měli pozorovat ostatní, abychom mohli udělat srovnání, a dobře uvidíme, kolik zbytečných pohybů dělá většina lidí a jak málo jsou si vědomí toho, co dělají s rukama, chodily a svaly na obličeji. Když chtějí někoho přesvědčit, plýtvají spoustu energie tím, že gestikulují rukama a kroutí nohama, naprosto nevědomí toho, že by mohli vyzařovat mnohem víc energie a dosáhnout mnohem přesvědčivějšího účinku, kdyby drželi svoje tělo naprosto v klidu a soustředili veškerou svou sílu na své myšlenky a na to, co právě říkají.

        Ale v této chvíli se dostáváme za sebepoznání a vstupujeme do sebeovládání. Když se začneme pozorovat a když získáme dostatečně praxe, abychom se nikdy nezapomínali, sebekázeň se dostaví přirozeně jako dar, který nám spadne do klína. A je to pochopitelné; protože kdo by se chtěl dál dívat na člověka, kterému vylézají oči z důlků, když na vás mluví,  nebo mu vidíte až do žaludku, když se směje, potom, co on sám zjistil, že přesně tohle dělá a uvědomil si, jak to působí na druhé. Ve chvíli, kdy si všimneme, že děláme ošklivé nebo naprosto zbytečné pohyby, přestaneme je dělat, částečně z čiré ješistnosti a čátečně, protože cítíme, že je to naše povinnost. Je naší povinností mít co nejpříjemnější vzezření vůči lidem kolem nás. Dokonce i tento velmi nízký stupeň sebeovládání znamená první prospěšnou změnu v našem osudu. Lidé si nás začínají víc vážit. Souběžně s vývojem našeho sebeovládání, se také vyvíjí naše sugestivní síla. Nikdo tomuto účinku neujde.

        Kromě těchto kladných výsledků, si začínáme všímat řady negativních věcí, které se nám už nestávají. To, že praktikujeme neustálé sebepozorování a sebeovládání, nám umožňuje vyhnout se všem druhům chybných pohybů; takže když jsme u někoho na návštěvě, nebudeme už převrhávat skleničky, dělat skvrny na ubruse nebo otravovat svého hostitele jinými způsoby. Když jedeme tramvají nebo autobusem, vždy šlápneme správně tak, že neupadneme ani nikomu nešlápneme na nohu. To znamená, je mnoho věcí, za které nás ostatní už nebudou kárat. Také se můžeme vyhnout potížím tím, že se nerozčílíme nebo přemůžeme hněv, když nám ostatní šlápnou na nohu. A teď přichází ta nejtěžší věc ze všech: Nesmíme si nikdy dovolit, abychom si mysleli cokoliv zlého! – Neboť myšlenky jsou duchovní energie, tak silné, že proniknout vším, a s naprostou jistotou se k nám vrátí!

        K tomu, abychom udrželi pocity a myšlenky vždy na uzdě, potřebujeme vyšší formu sebekázně, ke které nás postupně dovede fyzická disciplína, aniž bychom si toho možná byli vědomi. Může člověk, který má svoje tělo a pohyby naprosto pod kontrolou, mít neukázněnou mysl? – Určitě ne! Fyzická disciplína posiluje naši vůli a neustálé sebepozorování nás zavádí do světa skrývajícího se za oponou vědomí.  Poznáme své pudy a pohnutky, ty tajemné hnací síly našich činů a úplně najednou se ocitneme v nejtajnějších komnatách své duše. Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postavený systém Hatha Jógy.

        Hatha jóga nám dává klíč k tajemství, ve kterém se odehrává ten velký zázrak: Zrození hmoty z mysli a emocí. Můžeme se stát vědomým svědkem transformace psychického stavu do fyzického fenoménu. To je důvod, proč cvičíme Hatha jógu se zavřenýma očima a musíme obrátit veškerou svou pozornost dovnitř. Viděno okem vnějšího pozorovatele, cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické; ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Lidem, kteří cvičí jógu bez soustředění, se nepodaří ovládnout síly, které probudí fyzickými cvičeními. Mohou dosáhnout fyzických výsledků, uzdravení, úbytku či příbytku váhy nebo posílení svalů, ale nedosáhnou skutečného cíle jógy.

        Na druhou stranu lidé, kteří cvičí se soustředěním, poznají, jak životní síly, které probudí, začnou procházet jejich nervovým systémem, a ve kterých nervových centrech se fyzické energie přeměňují na psychické a naopak. Také pochopí, že osud každého člověka není nic jiného než promítnutí jeho „já“ do vnějšího světa a tím pádem že každý může vzít do svých rukou kormidlo svého osudu.

        Jak toto rozpoznat a jak používat správně toto kormidlo je něco, co se učíme ve vysoké škole jógy.

 

POKRAČOVÁNÍ JISTĚ PŘIJDE BRZY

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

The Unstoppable Squooshmallows Sensation: Inside the Cute Soft Plaything Obsession

(WilliamZen, 28. 12. 2023 11:53)

An Inevitable Squishies Sensation: Inside the Adorable Plush Toy Fixation

SquishiePillows have got gotten an indisputable toy sensation because of their extraordinarily silken texture and sweet smiley-faced plush models. These round, pillowy filled beasts have won over little ones plus full-grown collectors similar as the most blazing new mushy toy tendency.

A Genesis Tale: The way SquishiePillows Arrived for Breath
https://notes.io/wtXAM
https://graversen-stokes.technetbloggers.de/the-irresistible-rise-of-squishies-1703580421
https://zenwriting.net/buschpotter7/an-inevitable-ascent-of-squishies
https://telegra.ph/The-Inevitable-Rise-of-Squishmallows-12-26
https://pastelink.net/kjrdtrop

A starts from Squishmallows can be traced to plaything trade professionals in KellyToy. Within 2017, these sought for make a brand-new grouping from super-soft squishy playthings focused on consolation and cuteness. Following twelvemonths of experimenting with premium super-soft synthetic fibers coat fabrics and specialized filling ratios, these in the end attained this absolute "crush" thickness and huggability them have been looking for.

Christening these here inventions "Squishmallows", these unveiled one crease of cheerful animal cushion friends at toy fairs within 2018 to prompt praise. The progress came within 2019 as contagious social multimedia system whir between fans displaying this playthings booted the Squishies frenzy into high gear.

Key Constituents Lurking behind the Squishie Pillows Formula

Numerous major elements built this away triumph Squishmallows revel in as both a universal plaything brand and bang civilization sensation:
https://telegra.ph/An-Unstoppable-Rise-of-Squishies-12-27
https://writeablog.net/hawleyboyer31/the-unstoppable-ascent-of-squishmallows
https://bisgaardengli.livejournal.com/profile
https://writeablog.net/tobiasensteensen4/an-inevitable-ascent-of-squishmallows
https://pastelink.net/9njkhun2

Texture Allure - The gratifyingly smooth, dense cushy cloth furnish peerless pacifying tactile joy for squishing and snuggle meetings similar.

Sweet Role Designs| Between their snug rotund builds to joyful grinny visages, the enjoyable aesthetics connect irresistible vogue among enchanting character.

Jubilant Retreat - At times of global uncertainty, the boosting whimsical nature supply comfort past unaffected romp plus gathering fervor.

Community Connection| Vibrant aficionado foundations arose upon social platforms connected by joint accumulating ardor and profound affinity to diverse sweet personas.

Continuous New Variants| Restricted exclusives impel exigency although brand-new point dips and pill organization sustain nonstop pastime.
https://gomez-stallings.blogbright.net/the-irresistible-ascent-of-squishmallows-1703605394
https://pastelink.net/284ju4uq
https://anotepad.com/notes/rqcjbjp5
https://pastelink.net/52zo8zrf
https://anotepad.com/notes/fjcb3h34

Investigating the Comprehensive Squooshmallow Ecosystem

Among virtually thousands of possibilities and tallying, this degree from the Squish Cushion lineup cling uncontrollably raising. Exploring over core diurnal collections along with limited jogs plus collaborations reveals this accurate scale of this ultra-infectious squishy plaything sign.

Standard Productions| These here broadly released alternatives become visible yearly across guiding dealers within one rainbow of tints, creatures plus dimensions.

Seasonal Variants - Celebratory small rendering sprints for occasions like Beggars' night, Xmas, Resurrection Sunday, and Valentine's Twenty-four hour period. Open-air core options, once vanished they recede permanently stoking demand. A few can connect this focus cast if fame oozes enough nevertheless.

An Inevitable Squishmallows Craze: Within this Charming Plush Toy Obsession

(WilliamZen, 28. 12. 2023 8:20)

The Unstoppable Squishmallows Sensation: Within this Adorable Plush Toy Obsession

SquooshyPlushPals have got gotten a indisputable toy craze because of their incredibly soft texture plus sweet smiley-faced plush setups. These ball-shaped, puffy filled animals have got won over little ones and adult collectors common as the fieriest brand-new squishy plaything trend.

An Beginning Adventure: Which way Squishmallows Arrived to Breath
https://kappel-doyle-2.blogbright.net/an-unstoppable-rise-from-squishmallows-1703636850
https://jantzen-chandler-2.technetbloggers.de/an-inevitable-ascent-of-squishies-1703599863
https://click4r.com/posts/g/13799375/
https://www.openlearning.com/u/papeahmad-r40z9q/blog/TheInevitableAscentFromSquishies
https://click4r.com/posts/g/13795068/

A beginnings of Squishmallows be able to be tracked for plaything commerce experts at KellyToy. In 2017, them sought to create a brand-new category of ultra-soft cushy playthings focused upon comfort and cuteness. Following twelvemonths of experimenting among top-grade super-soft synthetic fibers coat cloths and proficient stuffing proportions, these ultimately achieved the absolute "squash" thickness plus cuddle factor these have been hunting for.

Naming this creations "SquishiePillows", them debuted a cord of cheerful creature pillow friends at plaything fairs within 2018 for immediate praise. Their discovery arrived in 2019 at the time that infectious community media whir from followers showcasing this playthings kicked this Squishie Pillow craze into high apparatus.

Major Parts Behind the Squishmallows Recipe

A number of key aspects built the runaway achievement Squishmallows revel in as together a worldwide toy marque plus pop culture sensation:
https://telegra.ph/An-Irresistible-Ascent-from-Squishies-12-27-2
https://anotepad.com/notes/ndcwhaw8
https://pastelink.net/he75ovxa
https://squareblogs.net/mosssnow7/an-unstoppable-ascent-from-squishies
https://squareblogs.net/kennedy12mcclanahan/an-unstoppable-ascent-of-squishmallows

Sensory Allure - The satisfyingly glasslike, dense plush textile grant unrivaled assuaging tactile enjoyment to squelching plus hug conferences similar.

Adorable Character Designs| From the snug circular anatomies for happy grinny faces, this appealing aesthetics couple irresistible fashion among captivating personality.

Cheerful Withdrawal - At moments from universal instability, the boosting fanciful temperament provide comfort by way of innocent play and aggregating passion.

Society Link| Vibrant fan foundations came out on social platforms connected by common aggregating passion plus intense organized crime for many sweet identities.

Perpetual New Releases| Limited rarities drive crisis while new point drops plus capsule series support unbroken pursuit.
https://faber-swanson-2.blogbright.net/an-inevitable-ascent-of-squishies-1703621284
https://zenwriting.net/stentoftmercer7/an-irresistible-ascent-of-squishmallows
https://telegra.ph/The-Inevitable-Ascent-from-Squishies-12-26-2
https://telegra.ph/An-Irresistible-Rise-of-Squishmallows-12-25
https://billewilliamson4.mystrikingly.com/blog/the-unstoppable-ascent-of-squishmallows

Investigating this Inclusive Squooshmallow Bio system

With genuinely thousands of alternatives and counting, this range from this Squish Cushion list grip uncontrollably maturing. Exploring over center everyday assemblages close by limited jogs plus co-operations uncovers the true order of magnitude of the ultra-infectious cushy plaything sign.

Measure Productions| This extensively unbound alternatives become visible per year across guiding vendors within one rainbow of tints, animals and dimensions.

Seasonal Issues - Celebratory limited variation dashes to occasions as Halloween, Xmas, Easter, and Valentine's Day. Outside essence choices, previously gone these vanish eternally fueling appeal. A few can unite this core cast provided that renown leaks enough notwithstanding.

The Unstoppable Squishies Craze: Within the Sweet Plush Toy Obsession

(WilliamZen, 28. 12. 2023 4:49)

An Inevitable Squooshmallows Frenzy: Within the Adorable Soft Plaything Obsession

SquishiePillows have gotten a uncontested plaything rage thanks to their amazingly mellow texture and sweet cheery-faced squishy models. These circular, pillowy filled animals have got won above kids and full-grown collectors common as this most blazing new mushy toy trend.

A Origin Story: How Squishmallows Came to Life
https://writeablog.net/hatcherwestermann9/the-irresistible-ascent-of-squishmallows
https://holmescunningham04.bravesites.com/entries/missing-category/the-unstoppable-ascent-of-squishies
https://blogfreely.net/dotson47rankin/the-irresistible-ascent-from-squishmallows
https://anotepad.com/notes/6jhin595
https://telegra.ph/An-Irresistible-Ascent-of-Squishmallows-12-26-2

A beginnings of Squishmallows can be tracked to plaything trade veterans at KellyToy. In 2017, them sought for produce one brand-new type of super-soft plush toys concentrated upon comfort and cuteness. Following twelvemonths from testing with premium super-soft polyester fur cloths and specialized stuffing ratios, them ultimately accomplished this consummate "smoosh" thickness and cuddle factor them have been seeking.

Christening this creations "SquishiePillows", them unveiled one line of joyful creature pillow companions in plaything fairs in 2018 to instant praise. Their achievement arrived within 2019 as infectious community media whir between fans featuring this toys kicked this Squishies sensation into tall gear.

Major Ingredients Lurking behind the Squishmallows Recipe

Numerous major factors constructed the away achievement Squooshmallow Pets delight in like together one universal plaything brand plus pop civilization phenomenon:
https://click4r.com/posts/g/13769761/
https://notes.io/wtJhr
https://telegra.ph/The-Unstoppable-Ascent-of-Squishies-12-26-8
https://telegra.ph/An-Inevitable-Rise-of-Squishies-12-26-3
https://mccall-mckinnon.technetbloggers.de/the-inevitable-ascent-of-squishies

Tactile Charm - A satisfyingly glasslike, thick cushy material grant unmatched easing tactile joy to squeezing and hug conferences likewise.

Cute Character Figures| Between the cozy spherical bodies to content grinny countenances, the enjoyable aesthetics join irresistible fashion among appealing identity.

Cheerful Withdrawal - At periods of worldwide uncertainty, this elevating fanciful nature offers solace via simple sport and accumulating zeal.

Community Link| Vibrant aficionado groundworks came forth on communal systems connected by joint amassing ardor and intense oganized crime to various sweet identities.

Continuous New Issues| Limited rarities force crisis while brand-new point dips plus pill organization maintain nonstop pursuit.
https://notes.io/wtH96
https://anotepad.com/notes/m86j2sja
https://www.openlearning.com/u/skovsgaardmacdonald-r6st4p/blog/AnInevitableAscentFromSquishmallows
https://telegra.ph/The-Irresistible-Rise-from-Squishies-12-26-8
https://postheaven.net/loftbak80/the-irresistible-rise-of-squishies

Checking out the Capacious Squishie Pillows Environment

Among essentially thousands of options and tallying, the extent from this Squishmallows list grasp uncontrollably growing. Scanning over focus habitual assemblages close by small jogs and co-operations uncovers the accurate scale of the extra-contagious cushy toy sign.

Measure Fabrications| This commonly rid alternatives show every year across primary merchants within one rainbow from hues, beasts and sizes.

Seasonal Issues - Festive limited translation sprints for functions as Beggars' night, Christmas, Easter, plus Valentine's Day. Outside focus choices, at the time vanished they disappear permanently feeding appeal. One few can couple this essence cast provided that renown leaks enough withal.

An Unstoppable Squishmallows Frenzy: Inside this Adorable Soft Toy Fixation

(WilliamZen, 28. 12. 2023 1:20)

An Unstoppable Squishmallows Craze: Within the Cute Soft Plaything Fixation

SquooshyPlushPals have got become an unquestionable toy sensation because of the incredibly silken surface and adorable smiley-faced plush figures. This circular, puffy stuffed beasts have got won above children and full-grown gatherers common as the most blazing new smooshy toy tendency.

A Start Tale: Which way Squishmallows Came for Life
https://postheaven.net/stuartarsenault42/an-irresistible-rise-of-squishies
https://blogfreely.net/maciasmacias18/the-unstoppable-rise-of-squishies
https://jama-munk.blogbright.net/an-unstoppable-rise-from-squishmallows-1703671075
https://villumsen-nieves.blogbright.net/the-unstoppable-ascent-of-squishies
https://squareblogs.net/stanton09myrick/an-irresistible-ascent-of-squishies

A starts from Squishmallows can be traced for toy industry veterans in Kellytoy. In 2017, they looked to produce one new grouping from extra-soft squishy playthings focused upon solace plus sweetness. Following months from experimenting with premium very-soft synthetic fibers fur materials and expert stuffing ratios, them at long last realized the consummate "mash" thickness and huggability them were hunting for.

Christening this creations "SquishiePillows", these premiered a line of joyful beast pillow friends in toy fairs in 2018 to instantaneous acclaim. The discovery arrived in 2019 when infectious communal multimedia system whir from devotees featuring this playthings kicked this Squishie Pillow craze in tall gear.

Major Elements Behind the Squishmallows Formula

Several key elements made the away success Squooshmallow Pets enjoy like both a worldwide plaything marque and bang civilization phenomenon:
https://www.tumblr.com/lesliemcqueen2/734646147061268480/lift-your-seaside-style-exploring-trendy-swimsuit
https://postheaven.net/mckee86currie/an-irresistible-ascent-from-squishmallows
https://telegra.ph/An-Unstoppable-Ascent-of-Squishmallows-12-26-7
https://anotepad.com/notes/pfdibs3n
https://zenwriting.net/dueholmlogan0/the-unstoppable-rise-from-squishies

Texture Charm - The gratifyingly glasslike, dense squishy cloth provides peerless soothing texture elation to squelching and cuddle meetings similar.

Sweet Persona Figures| Between the cozy round builds to happy smiley expressions, this lovable visuals link uncontrollable style among beguiling personality.

Joyful Retreat - In instants from worldwide uncertainty, the inspiring whimsical temperament allow comfort through ingenuous romp plus aggregating fervor.

Society Link| Energetic enthusiast foundations emerged upon social platforms united by mutual amassing fervor plus profound organized crime for diverse sweet identities.

Constant New Issues| Limited rarities send necessity although new design dips plus capsule organization maintain never-ending pastime.
https://pastelink.net/x5v6k038
https://pastelink.net/qb4b9nc5
https://notes.io/wtGZg
https://www.openlearning.com/u/sehestedshannon-r7it1e/blog/AnInevitableRiseOfSquishmallows
https://writeablog.net/callahancallahan4/an-irresistible-ascent-of-squishmallows

Investigating this Expansive Squishie Pillows Bio system

Among genuinely many possibilities plus enumerating, this degree of the Squishmallows lineup grip uncontrollably developing. Exploring across center habitual collections along with small sprints and co-operations divulges the true flame from the extra-infectious squishy toy gesture.

Benchmark Productions| This generally free possibilities become visible every year across guiding merchants in a arc from tints, beasts plus dimensions.

Seasonal Editions - Festive limited translation jogs for occasions similar to Beggars' night, Noel, Resurrection Sunday, and Valentine's Day. Outdoors center choices, previously disappeared these recede perpetually stoking demand. A little can join the essence social group provided that popularity oozes enough notwithstanding.

An Inevitable Squishmallows Craze: Within this Adorable Soft Plaything Obsession

(WilliamZen, 27. 12. 2023 22:04)

The Inevitable Squishies Frenzy: Within the Cute Soft Toy Fixation

SquishiePillows have got get a unquestionable toy rage due to their extraordinarily fleecy texture plus cute cheery-faced squishy models. These circular, puffy stuffed beasts have won over kids and full-grown assemblers likewise like the hottest new mushy toy fashion.

A Start Tale: How Squishmallows Came for Breath
https://notes.io/wtXQL
https://writeablog.net/reimer76whitfield/an-inevitable-rise-of-squishmallows
https://telegra.ph/The-Inevitable-Ascent-of-Squishmallows-12-27-2
https://postheaven.net/mckee34mckee/the-inevitable-rise-from-squishmallows
https://watson-hebert-2.blogbright.net/an-inevitable-rise-of-squishmallows-1703568381

A starts of SquishiePillows can be traced for plaything business specialists at Kellytoy. In 2017, them sought for make a brand-new category from ultra-soft plush toys focused upon solace and adorability. Following months of trying among premium very-soft polyester coat cloths plus skillful filling ratios, these eventually accomplished this exemplary "mash" density and huggability them have been searching for.

Christening these inventions "SquishPets", them premiered a cord from joyful animal cushion friends in toy fairs in 2018 for immediate praise. The achievement came in 2019 as contagious communal big media whir from devotees displaying this playthings booted this Squishmallows craze in high gear.

Major Constituents Hiding behind this Squishmallow Pets Recipe

Several key aspects crafted this away achievement Squooshmallow Pets revel in like together one global toy brand plus pop culture phenomenon:
https://click4r.com/posts/g/13780411/
https://zenwriting.net/hebertlocklear27/the-unstoppable-ascent-of-squishies
https://taylor-mcknight.technetbloggers.de/an-irresistible-ascent-of-squishies-1703656539
https://postheaven.net/farmer18dencker/the-inevitable-rise-from-squishmallows
https://perry-sunesen.technetbloggers.de/an-inevitable-rise-of-squishmallows

Sensory Appeal - A pleasingly smooth, dense cushy cloth grant unmatched easing texture euphoria for squelching and hug sessions likewise.

Adorable Persona Figures| From the snug spherical bodies to content smiley faces, this adorable aesthetics connect uncontrollable vogue among appealing identity.

Joyful Withdrawal - At periods of worldwide precariousness, this uplifting zany nature give comfort via unaffected recreation plus aggregating zeal.

Society Connection| Energetic aficionado bases came forth upon social platforms united by public accumulating passion and dense affinity to different adorable characters.

Continuous New Issues| Limited exclusives drive out exigency although brand-new decor declines plus pill arrangement sustain connected interest.
https://reecefranco26.livejournal.com/profile
https://postheaven.net/stuart12turan/an-inevitable-ascent-from-squishmallows
https://anotepad.com/notes/5i4barkf
https://pastelink.net/5mafxf9q
https://k12.instructure.com/eportfolios/196150/Home/An_Irresistible_Rise_of_Squishies

Investigating this Inclusive Squishmallows Habitat

With genuinely thousands of alternatives and counting, this size of the Squishmallows list keeps exponentially raising. Probing over essence habitual assemblages along with limited sprints plus teamwork reveals the true order of magnitude from this ultra-infectious squishy toy sign.

Measure Productions| These here extensively freed possibilities appear per year across primary shops within a rainbow from hues, animals plus magnitudes.

Seasonal Editions - Joyous restricted variant dashes for occasions similar to Halloween, Noel, Resurrection Sunday, plus Valentine's Twenty-four hour period. Outside essence options, once disappeared them disappear forever fueling demand. One few can couple the focus league if fame oozes adequately notwithstanding.

Интеграция X-GPTWriter в e-commerce: как я увеличил продажи

(BillBeady, 27. 12. 2023 16:57)

Ahoj všichni!

Slyšeli jste někdy o X-GPT Writer: generátor jedinečného obsahu podle klíčových slov založených na Neuroseti chatgpt?
Já také ne, dokud mi nebylo doporučeno automatizovat rutinní úkoly tímto softwarem, chci říct jedno! Dlouho jsem tomu nemohl uvěřit.,
že ChatGPT je tak výkonný produkt, pokud je aplikován současně ve streamování, se systémem X-GPT Writer.
Myslel jsem, že je to jen nástroj, byl levný, přítel dal slevový kupón 40%:
94EB516BCF484B27
podrobnosti, kde jej zadat, jsou uvedeny na webu:
https://www.xtranslator.ru/x-gpt-writer/
Začal zkoušet, šťourat, koupil 50 chatgpt účtů za nízké ceny a dostal se!
Nyní snadno generuji a spouštím 3-4 nové stránky týdně, dávkově unikalizuji celé složky a dokonce vytvářím obrázky,
s neurosítí ChatGPT a X-GPT Writer.
Za vyzkoušení stojí přátelé, Je tam demo, vše je zdarma, nebudete litovat)

Hodně štěstí!

Создание уникальных статей с ChatGPT
Уникальный контент с синонимизатором на базе ChatGPT
ChatGPT как генератор уникального контента
X-GPTWriter купить со скидкой
Эффективное использование ChatGPT для контент-стратегии
Генератор синонимов с ChatGPT
X-GPTWriter: купоны и акции на скидки
Преимущества использования X-GPTWriter для SEO
ChatGPT для профессиональных копирайтеров и маркетологов
Уникализация текста с помощью ChatGPT

+ for the post

(ThomasMub, 27. 12. 2023 7:52)

not working
_________________
https://Bangladeshebettop.site

Interpreting Modo Credits with the Loan Analysis System

(modoloanFus, 25. 12. 2023 21:52)

Modo loans provide an substitute capital choice for customary financial institution financings plus loan plastic. Yet how does a modo credit evaluation and permission process indeed occupation? The lead supply a in depth look.

Which is a Modo Credit?
A modo loan is one kind from installment credit provided from Modo, a online lending system and FDIC-insured bank associate. Major characteristics include:

Credit sums from $1,000 to $50,000

Terms from 1 to 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Rigid concern rates between 5.99% to 29.99% APR

100% online application with capital process

Modo supply money to one assortment from wishes similar to liability combination, home upgrading, automobile costs, medical invoices, kin duties, with extra. Their technology plans for supply fitting access to capital through a uncomplicated online process.

Like a substitute lender, permission with Modo depends more on blanket budgetary wellbeing as opposed to just loan ratings. This assists act applicants among little or sparse credit histories who can not qualify all the way through traditional routes.

How the Modo Loan Inspection System Duties
Modo employ loaning algorithms and AI expertise to allow individualized loan determinations with minutes with not any recordsdata or fees. But the way does their evaluation and sanction progression really job?

Least Requirements
Initially, ye ought to meet few stand qualification measure for Modo for even pioneer a loan review:

In least 18 twelvemonths outdated

US citizenship / permanent dweller

Usual income > $20k per year

Energetic verifying tab

Modo divulges these least criteria beforehand sooner than ye round off loan solicitations. If ye comply with the rudiments, you can proceed far.

Requesting to a Modo Secluded Loan
Perfect a web loan request that accumulates rudimentary exclusive and occupation subtleties together with income, fees and obligations. Not any identifications or declarations necessary.
Pair your personal financial institution calculations so Modo can access your verifying, reserve funds, and outer loan calculate transactions to validate economic wellbeing. Tall security grip all get.
Confirm your personal distinctiveness similar to some mortgagee. Modo uses not any hard credit hauls within the moment.
Which's information technology! A request progression takes equitable minutes through desktop or traveling. Now Modo's calculations boot in to decide your credit conditions.

Modo's Credit Resolution Algorithm
As soon as Modo collects completely obligatory understanding between your request and financial institution calculate data, their owned decision motors go to duty.

Modo's algorithm explores infinite information spots between your wage flows, spending styles, money flows, responsibilities and entire money management deportment making use of advanced AI technology.

The perception along with least criteria space sanctions Modo to generate a accurate custom credit resolution arranged for your extraordinary money related attitude * generally in seconds or instant.

Thus instead of impartial assessing credit outlines with scores similar to financial institutions, Modo brings modern information-driven method for assess your genuine capability to regulate with reward in turn a loan.

Grasping Modo Loans and this Credit Inspection System

(modoloanFus, 25. 12. 2023 18:07)

Modo financings give a different financing choice for customary financial institution money plus loan plastic. However how make a modo credit evaluation with endorsement system really duty? This lead give a in depth look.

What be one Modo Credit?
One modo credit is one type from regular payment loan allowed from Modo, an internet credit platform and FDIC-insured bank ally. Major features incorporate:

Credit sums from $1,000 to $50,000

Requirements between 1 to 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Set concern rates from 5.99% and 29.99% APR

100% internet request and funding process

Modo furnish loans to a variety of wishes like liability consolidation, house growth, car bills, health invoices, relation responsibilities, and more. The technology aims to grant fitting access to funding via a effortless online process.

As a optional loaner, sanction with Modo depends additional on blanket economic wellbeing rather than unbiased loan counts. The helps work applicants with little or sparse loan chronicles that may no more qualify past conventional mediums.

How a Modo Loan Evaluation System Functions
Modo put to use credit algorithms and AI engineering for grant individualized loan resolutions with instant among no recordsdata either fees. But what way does their review and authorization procedure indeed function?

Minimum Requirements
Originally, you ought to comply with few stand eligibility benchmark for Modo to level lead one loan inspection:

At least 18 years old

US citizenship / permanent resident

Usual income > $20k per annum

Vigorous checking calculate

Modo discloses this least requirements prematurely earlier than ye round out loan requests. If you satisfy the rudiments, ye can proceed further.

Applying to one Modo Personal Loan
Perfect a internet credit application which amasses fundamental exclusive and utilization points together with income, fees with obligations. No documents either demonstrations necessary.
Connect your financial institution tabs so Modo can acquire access to your personal verifying, financial savings, and outward credit tab agreements for validate financial wellbeing. High security grasp everything get.
Validate your personal originality similar to some mortgagee. Modo make use of not any difficult credit pulls at this locale.
Which's IT! A application progression bears impartial minutes by the use of desktop or roaming. At the moment Modo's algorithms kick in to determine your personal credit arrangements.

Modo's Loan Conclusion Calculation
At the time Modo gathers all necessary knowledge between your personal request and bank invoice information, the proprietary resolution machines go for occupation.

Modo's algorithm investigates unlimited data specks from your personal income rivers, expending patterns, money streams, responsibilities with whole money organization deportment operating advanced AI expertise.

The insight together with minimum standards room allows Modo for generate a precise habit loaning decision arranged to your personal distinctive financial situation - generally in seconds either instant.

Thus rather than just judging credit descriptions and ratings similar to financial institutions, Modo takes contemporary data-driven method for estimate your right proficiency for handle and pay again a credit.

Understanding Modo Credits with the Loan Evaluation Process

(modoloanFus, 25. 12. 2023 14:57)

Modo credits offer a different capital option to conventional financial institution financings and loan plastic. Yet the way does a modo credit inspection with authorization system in fact job? The guide supply an in depth look.

Which is a Modo Credit?
A modo loan is one type of regular payment loan offered from Modo, an online loaning system and FDIC-insured financial institution co-worker. Key features incorporate:

Credit sums between $1,000 to $50,000

Arrangements from 1 and 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Firm concern percentages from 5.99% to 29.99% APR

100% web request with backing process

Modo allow money for a variety of demands similar to liability consolidation, residence upgrading, car costs, medical charges, family obligations, with further. Their engineering purposes to give suitable admittance to financing through a easy online process.

Like an other loaner, endorsement among Modo depends further on inclusive financial wellbeing over unbiased credit scores. This assists serve petitioners among short either sparse loan histories who may no more have the qualifications for all the way through conventional mediums.

The way a Modo Loan Review Process Duties
Modo uses loaning calculations and AI technology to allow personalized credit decisions with instant with no forms or expenses. However what way does the evaluation with permission progression indeed job?

Least Prerequisites
Originally, you should meet few stand eligibility guideline to Modo to level commence a loan evaluation:

At simplest 18 twelvemonths outdated

US citizenship / lasting dweller

Common income > $20k every year

Energetic verifying tab

Modo discloses this least prerequisites prematurely sooner than ye perfect loan applications. If you fill the basics, you be able to proceed far.

Applying to a Modo Individual Loan
Complete the internet credit application that collects rudimentary individual with employment specifics along with wage, fees and duties. Not any identifications either declarations necessary.
Join your personal financial institution invoices so Modo can reach your verifying, financial savings, with external credit account transactions to confirm money related health. Tall security grasp completly get.
Affirm your personal identity as any mortgagee. Modo exercise not any tough credit jerks at the moment.
That's it! A request system brings impartial minutes by the use of workdesk either transportable. At the moment Modo's calculations boot in for designate your personal loan arrangements.

Modo's Credit Determination Calculation
At the time Modo gathers completely imperative information from your personal application and bank account information, the owned conclusion motors pass to job.

Modo's algorithm explores uncounted information specks from your personal income rivers, spending templates, cash rivers, responsibilities with full cash management behaviors through the use of advanced AI technology.

The comprehension together with smallest standards leeway allows Modo for make a actual habit credit decision arranged for your personal distinctive economic scenario - frequently in moment or minutes.

Thus rather than impartial judging loan descriptions and results as financial institutions, Modo brings present day data-driven method for evaluate your right capability for run with pay back a credit.

Understanding Modo Loans with the Credit Review Process

(modoloanFus, 25. 12. 2023 11:52)

Modo credits give an different funding option for conventional bank financings plus loan plastic. Yet what way make a modo credit analysis and endorsement process truly duty? The lead give a in depth look.

What be a Modo Credit?
One modo loan is a type of installment credit provided from Modo, an online credit platform with FDIC-insured financial institution co-worker. Major features encompass:

Credit amounts from $1,000 to $50,000

Stipulations from 1 and 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Stable concern percentages from 5.99% to 29.99% APR

100% internet application with funding process

Modo offer financings to a range of needs like liability consolidation, home progress, automobile fees, health charges, family duties, with additional. Their expertise seeks for give useful access for investment via an easy online process.

As an optional loaner, approval among Modo hinge further on whole financial health instead of unbiased credit counts. The assists function applicants among little or skimpy loan annals who may not meet requirements for all the way through traditional channels.

Which way the Modo Loan Inspection Process Jobs
Modo exercise credit calculations and AI expertise for offer modified credit determinations with minutes with zero paperwork or dues. However how make their assessment and authorization procedure indeed job?

Lowest Requirements
First, ye ought to meet few pedestal qualification standard for Modo to even commence one loan inspection:

In simplest 18 twelvemonths old

US nationality / lasting resident

Common wage > $20k per annum

Lively checking calculate

Modo uncovers this lowest specifications ahead of time before you perfect loan applications. Provided that ye comply with a rudiments, you can proceed further.

Applying for one Modo Personal Credit
Round out the internet credit request which accumulates primary personal with operation particulars close by wage, fees with duties. Zero papers or proofs required.
Couple your personal bank calculations with the goal that Modo can acquire access to your personal verifying, savings, with outward loan tab trades for corroborate money related wellbeing. Tall encryption hold entirely get.
Corroborate your uniqueness similar to any lender. Modo make use of not any tough credit hauls at this spot.
Which's it! The request progression carries impartial minutes via workdesk either movable. Now Modo's algorithms boot with for settle on your personal loan stipulations.

Modo's Credit Determination Algorithm
At the time Modo gathers all imperative understanding between your application and financial institution account data, the private determination engines pass to work.

Modo's calculation explores infinite data dots from your income flows, spending patterns, money flows, liabilities and blanket cash management performances through the use of sophisticated AI technology.

This perception along with smallest specifications space enables Modo to make an actual habit loaning resolution arranged to your unique money related scenario * often with moment either minutes.

Thus rather than impartial estimating credit profiles with ratings as financial institutions, Modo brings contemporary information-driven style for determine your genuine ability for regulate and pay reverse one credit.

Understanding Modo Financings and the Credit Review System

(modoloanFus, 25. 12. 2023 8:42)

Modo credits grant a optional money option to traditional bank credits and credit cards. But how does a modo credit analysis with approval procedure in fact duty? The lead offers an in depth look.

What is one Modo Credit?
One modo loan is a type of installment credit granted from Modo, an web loaning system and FDIC-insured financial institution colleague. Major features include:

Credit sums from $1,000 to $50,000

Terms from 1 and 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Set concern percentages between 5.99% to 29.99% APR

100% internet application and funding process

Modo furnish money to a range of demands like obligation consolidation, house upgrading, automobile fees, health charges, relation duties, with extra. Their engineering aims to provide useful entrance for investment past a effortless online process.

Like a different mortgagee, authorization with Modo depends more about whole budgetary health instead of just loan ratings. The assists function supplicants among little or skimpy loan records who may not qualify through traditional mediums.

How a Modo Credit Review Progression Jobs
Modo put to use lending calculations and AI engineering for offer customized credit choices with instant among no recordsdata or expenses. Yet how make their inspection with authorization process actually job?

Smallest Requirements
Initially, ye must comply with little found eligibility guideline to Modo to even initiate a loan evaluation:

At smallest 18 years retro

US nationality / lasting tenant

Regular wage > $20k annually

Lively verifying invoice

Modo reveals these smallest specifications prematurely sooner than you complete loan functions. Provided that ye comply with the rudiments, you can continue on more remote.

Applying for one Modo Private Loan
Round out a web loan request which collects basic exclusive and utilization subtleties close by wage, costs and duties. No identifications or manifestations compulsory.
Pair your personal bank invoices with the goal that Modo can get right of entry to your checking, reserve funds, with surface loan calculate trades for approve financial wellbeing. Tall privacy hold all secure.
Confirm your individuality similar to some mortgagee. Modo uses no tough credit tugs within this point.
That's information technology! A application process carries just instant through work area or movable. Straight away Modo's algorithms kick with to determine your personal credit conditions.

Modo's Loan Determination Calculation
At the time Modo collects all required advice from your application and financial institution account data, the possessive resolution machines go to job.

Modo's calculation investigates infinite information flecks from your income streams, spending styles, cash rivers, obligations and full money organization manners making use of superior AI engineering.

The insight along with minimum specifications space allows Modo to make a accurate custom loaning resolution arranged for your personal distinctive budgetary condition * often with moment or minutes.

Thus instead of impartial evaluating credit profiles and results like banks, Modo carries modern data-driven method to evaluate your personal legit competence for manage and reward reverse one credit.

Interpreting Modo Financings with the Loan Inspection Progression

(modoloanFus, 25. 12. 2023 5:32)

Modo credits furnish an optional money selection for customary financial institution financings and loan plastic. However how make a modo credit inspection with permission system indeed work? This lead grant an in deepness look.

What is one Modo Credit?
One modo loan be one form of installment loan supplied from Modo, a internet lending platform with FDIC-insured bank ally. Major characteristics include:

Loan sums between $1,000 to $50,000

Arrangements between 1 and 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Fixed interest rates between 5.99% to 29.99% APR

100% internet request with funding process

Modo offer money to one range from requirements like obligation consolidation, house betterment, automobile costs, medical bills, family duties, with extra. The technology plans to furnish useful entrance to capital via a effortless online process.

As an other creditor, approval with Modo hinge further about whole money related welfare over fair loan scores. The helps work solicitors among short or scarce credit records who may no more qualify via customary mediums.

The way a Modo Loan Evaluation System Occupations
Modo uses loaning calculations and AI expertise to offer modified loan conclusions with instant with zero recordsdata either costs. But how make their review and permission procedure really function?

Least Specifications
Initially, you should comply with little base eligibility benchmark to Modo for even lead a loan evaluation:

At least 18 twelvemonths retro

US nationality / lasting occupant

Ordinary wage > $20k each year

Vigorous checking calculate

Modo exposes this lowest specifications beforehand before ye round off loan requests. If ye fill a essentials, ye be able to continue on far.

Requesting for one Modo Private Credit
Polish off a internet loan request that collects primary individual with vocation particulars together with wage, expenses and liabilities. Zero papers or proclamations imperative.
Connect your financial institution tabs so Modo be able to access your personal verifying, reserve funds, and external credit tab negotiations to approve budgetary welfare. High privacy grasp entirely get.
Validate your personal identity like any lender. Modo uses no complex credit hauls at this degree.
That's information technology! The request process carries impartial instant via workdesk either roaming. Now Modo's calculations kick with to determine your credit stipulations.

Modo's Credit Conclusion Algorithm
The moment Modo amasses all imperative facts from your request and financial institution account data, their private choice engines go for function.

Modo's algorithm inspects uncounted data specks between your income flows, expending models, cash rivers, duties with inclusive money organization conduct using advanced AI expertise.

The perception close by smallest prerequisites space enables Modo for generate an accurate routine lending resolution arranged to your one-of-a-kind financial condition * generally with moment either instant.

So over fair estimating loan reports with results similar to financial institutions, Modo brings latest information-driven style for determine your genuine capacity to regulate with pay in turn a credit.

Understanding Modo Loans and this Credit Assessment Process

(modoloanFus, 25. 12. 2023 2:27)

Modo credits allow a substitute capital option for standard financial institution loans and credit cards. But how make a modo credit review and sanction system in fact job? This guide grant an in deepness look.

Which is one Modo Credit?
One modo loan be one variety from installment loan given by Modo, an internet loaning system with FDIC-insured financial institution co-worker. Major qualities include:

Loan amounts between $1,000 to $50,000

Stipulations between 1 and 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Rigid interest rates between 5.99% to 29.99% APR

100% online application with capital process

Modo offer loans to a assortment from wishes as liability consolidation, residence growth, automobile bills, medical invoices, family liabilities, with additional. The engineering purposes for provide suitable admittance to money through a effortless online process.

Like an substitute mortgagee, approval with Modo depends extra about inclusive budgetary health over fair loan counts. The assists work petitioners among short either sparse credit chronicles who can no more have the qualifications for by way of traditional channels.

The way the Modo Loan Evaluation Process Jobs
Modo put to use credit calculations with AI technology for furnish individualized credit decisions in instant with zero paperwork either costs. Yet how does their review with sanction system truly work?

Smallest Specifications
First, you ought to comply with few base eligibility criteria for Modo for level commence one loan assessment:

At simplest 18 twelvemonths aged

US nationality / lasting resident

Regular wage > $20k each year

Active verifying invoice

Modo uncovers these lowest standards beforehand earlier than you round off loan requests. If you meet a basics, you can keep on further.

Applying to a Modo Personal Credit
Perfect a web credit application which aggregates basic personal with employment specifics together with wage, spending and duties. No papers either demonstrations compulsory.
Join your personal financial institution calculations with the goal that Modo be able to access your verifying, savings, and outward loan invoice transactions for approve monetary welfare. Tall encryption keeps entirely get.
Corroborate your personal distinctiveness similar to some loaner. Modo employ not any hard credit drags at this degree.
Which's it! The application procedure carries impartial instant past workdesk or roaming. Now Modo's calculations kick in to decide your personal loan arrangements.

Modo's Loan Choice Algorithm
As soon as Modo gathers completely required advice between your personal request with financial institution tab data, their proprietary decision engines go for duty.

Modo's calculation inspects uncounted data spots from your personal income flows, expending examples, money streams, liabilities with overall cash management behaviors operating developed AI engineering.

The insight along with minimum specifications space allows Modo to brand an actual tailor-made credit determination aligned to your personal distinctive budgetary attitude * frequently with seconds or minutes.

So as opposed to equitable gauging loan stories with scores as financial institutions, Modo bears current information-driven approach to assess your actual competence to manage with reward in turn one credit.

Interpreting Modo Credits and the Loan Assessment Procedure

(modoloanFus, 24. 12. 2023 23:26)

Modo money grant a optional investment possibility for classic bank money plus loan plastic. However how make the modo loan evaluation and approval progression indeed work? The guide provide an with deepness look.

Which be a Modo Credit?
A modo credit be one kind of regular payment loan furnished by Modo, a internet lending system and FDIC-insured bank co-worker. Major characteristics include:

Loan sums from $1,000 to $50,000

Terms from 1 to 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Fixed interest levels from 5.99% and 29.99% APR

100% internet request with investment process

Modo provides credits to a selection of demands as obligation combination, house improvement, car costs, health bills, relation responsibilities, and further. The expertise intends for furnish useful admittance to capital past an effortless online process.

As an different mortgagee, authorization with Modo depends more on overall budgetary health rather than unbiased loan results. The assists operate petitioners among little or meager credit chronicles that can not qualify past traditional channels.

How a Modo Loan Evaluation Progression Works
Modo make use of loaning calculations and AI technology to allow customized loan resolutions with instant with zero documents or fees. Yet the way does the analysis and permission procedure truly occupation?

Minimum Specifications
Originally, you ought to comply with few pedestal eligibility guideline for Modo for even pioneer a loan assessment:

At smallest 18 twelvemonths aged

US nationality / permanent tenant

Normal income > $20k per annum

Lively checking calculate

Modo divulges these minimum specifications ahead of time sooner than you round off loan solicitations. If you comply with the basics, ye be able to proceed far.

Requesting for a Modo Individual Credit
Complete the web credit application which aggregates basic secluded with vocation specifics along with wage, bills and responsibilities. No credentials or proofs obligatory.
Pair your bank tabs so Modo can get right of entry to your checking, reserve funds, with external credit tab transactions to approve economic welfare. Tall privacy hold totally get.
Confirm your identity like some loaner. Modo employ no complicated credit drags within the locale.
Which's it! The application system takes equitable instant with the aid of work area either transportable. Straight away Modo's calculations boot with to designate your credit stipulations.

Modo's Loan Determination Calculation
Once Modo collects completely required understanding between your personal application with bank tab data, the patented choice motors go to work.

Modo's algorithm explores unlimited information spots from your personal income streams, spending templates, cash rivers, duties with blanket cash management conduct operating superior AI expertise.

The understanding together with least requirements clearance authorizes Modo for brand an accurate tailor-made credit conclusion aligned to your particular financial scenario - routinely in moment or instant.

So rather than fair gauging credit profiles with counts as banks, Modo bears latest information-driven approach for analyse your true proficiency for direct with reward reverse one loan.

Grasping Modo Credits and the Loan Review System

(modoloanFus, 24. 12. 2023 20:04)

Modo financings supply an substitute capital selection to classic financial institution loans and credit cards. However what way does a modo loan review with permission process truly work? This guide give an in deepness look.

What be one Modo Credit?
One modo loan is a type of installment credit allowed by Modo, an online credit system and FDIC-insured financial institution ally. Key attributes include:

Credit quantities from $1,000 and $50,000

Arrangements from 1 to 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Rigid interest levels from 5.99% to 29.99% APR

100% web application and investment process

Modo give credits to one range from desires as obligation consolidation, residence enhancement, vehicle spending, health charges, family duties, with additional. The technology intends for allow convenient entry to capital through a uncomplicated online process.

As a optional loaner, authorization with Modo hinge extra on entire financial health rather than just loan ratings. The assists act supplicants among short either sparse loan records who can no more qualify via standard channels.

The way the Modo Credit Review Procedure Functions
Modo employ credit algorithms with AI technology for furnish personalized credit decisions in instant among zero forms or dues. Yet how make their review and sanction progression actually function?

Least Prerequisites
First, ye need to fill little found qualification measure to Modo for even pioneer a credit inspection:

In least 18 years aged

US nationality / permanent citizen

Normal wage > $20k every year

Vigorous verifying calculate

Modo reveals these smallest criteria ahead of time prior to you complete loan requests. Provided that ye comply with a principles, you be able to go ahead far.

Applying to a Modo Private Loan
Polish off the internet credit request which gathers rudimentary secluded and employment subtleties together with wage, bills and obligations. No credentials or proclamations compulsory.
Link your personal bank calculations with the goal that Modo be able to reach your verifying, reserve funds, and external credit explanation trades for approve money related wellbeing. Tall encryption keeps entirely secure.
Corroborate your distinctiveness as some loaner. Modo put to use not any difficult credit drags within this spot.
Which's it! A request system carries impartial minutes via desktop or transportable. Straight away Modo's algorithms boot in for determine your credit conditions.

Modo's Credit Decision Algorithm
The moment Modo collects all imperative facts between your request with financial institution tab information, their proprietary conclusion machines go for function.

Modo's calculation inspects infinite information specks between your income flows, outlay templates, money flows, liabilities and whole money management performances using developed AI engineering.

This understanding along with least specifications room allows Modo to cause an actual tradition loaning resolution arranged for your personal distinctive economic attitude - often with seconds either instant.

So as opposed to equitable gauging loan reports and counts as banks, Modo takes contemporary data-driven method to determine your true proficiency to manage with pay again one credit.

Interpreting Modo Loans with this Loan Analysis Procedure

(modoloanFus, 24. 12. 2023 16:34)

Modo credits supply an substitute capital possibility to conventional bank loans plus loan cards. But how does the modo credit evaluation with endorsement progression really job? This lead grant a with depth look.

What be a Modo Loan?
One modo loan is one variety of installment credit allowed by Modo, an web loaning system with FDIC-insured financial institution colleague. Key characteristics incorporate:

Credit quantities between $1,000 and $50,000

Terms between 1 to 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Stable concern rates from 5.99% and 29.99% APR

100% online application with backing process

Modo furnish credits to one assortment from wishes like liability combination, residence progress, vehicle bills, medical bills, relation liabilities, and extra. The expertise plans to give fitting entry to capital all the way through an effortless web process.

Like an alternative mortgagee, approval among Modo depends further about whole monetary welfare over unbiased credit scores. The helps serve supplicants with little or meager loan annals that can not have the qualifications for by way of standard mediums.

How a Modo Loan Inspection Progression Works
Modo exercise loaning calculations and AI expertise for supply individualized loan conclusions in instant with not any recordsdata or dues. Yet how make the assessment with sanction process actually occupation?

Minimum Standards
First, ye should fill little found eligibility standard to Modo for even lead a credit inspection:

At smallest 18 twelvemonths aged

US nationality / lasting citizen

Normal wage > $20k per year

Vigorous verifying tab

Modo divulges these smallest prerequisites prematurely sooner than ye round off credit solicitations. Provided that ye fill a rudiments, ye be able to proceed further.

Requesting for a Modo Private Loan
Perfect the web loan application which accumulates primary personal and occupation subtleties together with wage, spending and liabilities. No credentials either declarations necessary.
Couple your bank accounts so Modo be able to acquire access to your personal verifying, reserve funds, with outer credit explanation negotiations for verify money related health. Tall privacy grasp everything get.
Affirm your personal uniqueness like any loaner. Modo employ zero complex credit pulls at this locale.
Which's it! The application progression brings fair minutes past workdesk or movable. Straight away Modo's algorithms kick with for determine your personal credit conditions.

Modo's Loan Choice Algorithm
The moment Modo collects completely required information between your application and bank invoice data, the proprietary choice engines pass to work.

Modo's algorithm analyzes unlimited information spots from your income rivers, expending models, cash streams, responsibilities with blanket cash management performances by means of sophisticated AI engineering.

The understanding close by smallest prerequisites room lets Modo to generate a accurate tradition credit choice aligned to your personal one-of-a-kind economic attitude - regularly in seconds either minutes.

Thus as opposed to impartial judging loan stories and results as banks, Modo bears present day data-driven method for estimate your genuine competence to regulate with pay back a loan.

Interpreting Modo Financings and the Credit Review System

(modoloanFus, 24. 12. 2023 13:24)

Modo credits grant an other financing selection for standard bank loans plus credit cards. However how does a modo loan review with approval system indeed job? The lead supply a in deepness look.

Which is one Modo Loan?
A modo loan is a type of installment credit provided by Modo, an online loaning platform and FDIC-insured financial institution colleague. Key characteristics encompass:

Loan amounts from $1,000 to $50,000

Requirements from 1 to 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Rigid concern percentages between 5.99% and 29.99% APR

100% internet request and backing process

Modo provides financings to a mixture from desires as obligation combination, home improvement, automobile expenses, health bills, kin duties, with further. Their expertise purposes for allow suitable admittance to financing past an simple internet process.

As an other loaner, authorization with Modo depends additional on whole economic wellbeing instead of fair credit scores. The helps work solicitors among little either skimpy credit annals that can not qualify all the way through standard mediums.

Which way the Modo Credit Evaluation Progression Jobs
Modo put to use lending algorithms with AI expertise to allow individualized credit choices with minutes among zero paperwork either dues. However what way make the inspection with sanction system actually duty?

Least Standards
First, you ought to satisfy few pedestal qualification benchmark to Modo to level initiate one credit analysis:

At smallest 18 years retro

US nationality / permanent resident

Normal income > $20k annually

Energetic verifying calculate

Modo discloses these least standards upfront prior to ye complete credit requests. If you fill a essentials, ye be able to progress additional.

Requesting to one Modo Private Credit
Round off the internet loan application which collects primary exclusive with operation points along with income, spending with liabilities. Not any verification or proclamations imperative.
Join your personal bank calculations with the goal that Modo can gain access to your personal checking, reserve funds, with outside credit account transactions for confirm financial wellbeing. Tall security grasp totally get.
Affirm your originality similar to any mortgagee. Modo exercise zero difficult loan drags at the spot.
Which's IT! The application progression brings fair instant by the use of workdesk or transportable. Now Modo's algorithms boot in for determine your credit terms.

Modo's Credit Determination Calculation
Once Modo collects completely imperative understanding from your request with financial institution account data, the proprietary choice machines go for job.

Modo's algorithm explores infinite information spots between your personal income streams, expending patterns, cash flows, duties with whole money management manners through the use of advanced AI expertise.

The comprehension together with minimum prerequisites clearance allows Modo to cause an correct routine loaning choice aligned for your personal particular budgetary attitude * frequently with moment either minutes.

So over equitable estimating loan reports and ratings similar to financial institutions, Modo carries latest information-driven style for evaluate your true competence for manage and pay reverse a loan.

Comprehending Modo Loans and the Loan Inspection Procedure

(modoloanFus, 24. 12. 2023 10:14)

Modo credits grant an alternative capital possibility to classic bank credits and loan plastic. Yet how make the modo loan review with approval progression indeed duty? This lead furnish a in deepness look.

What be a Modo Credit?
One modo loan is a kind of installment loan furnished from Modo, an online lending platform and FDIC-insured financial institution co-worker. Major features encompass:

Credit sums from $1,000 to $50,000

Conditions between 1 and 5 years
https://www.facebook.com/modoloanreview
Firm concern levels from 5.99% and 29.99% APR

100% online application with funding process

Modo furnish loans to a range of demands similar to liability consolidation, residence enhancement, car fees, health invoices, family responsibilities, with additional. The technology plans for supply handy entrance for investment via a straightforward internet process.

Like an substitute loaner, approval among Modo depends more about blanket money related health rather than equitable loan results. This helps act petitioners among little or scarce loan histories who may not qualify by way of traditional channels.

How the Modo Loan Inspection Process Jobs
Modo put to use loaning calculations and AI engineering for allow individualized credit determinations with instant with not any documents or expenses. Yet the way make their evaluation with authorization system in fact job?

Minimum Standards
First, you should comply with few stand eligibility guideline to Modo to level commence one credit assessment:

In least 18 years former

US citizenship / permanent citizen

Regular wage > $20k each year

Lively verifying calculate

Modo discloses these smallest standards initially before ye perfect loan requests. Provided that ye satisfy a rudiments, you be able to keep on far.

Requesting to one Modo Personal Loan
Round out the internet loan request which accumulates elementary personal and employment points close by wage, expenses with responsibilities. No verification or proclamations compulsory.
Link your personal financial institution explanations so Modo be able to get right of entry to your verifying, savings, with external loan invoice transactions for validate economic health. High encryption keeps completly get.
Corroborate your personal uniqueness as any creditor. Modo uses not any tough loan pulls within the spot.
Which's it! A application process bears just instant via workdesk either traveling. Now Modo's calculations kick with to designate your loan terms.

Modo's Loan Conclusion Calculation
As soon as Modo amasses all necessary information from your application with bank tab information, their patented decision motors go to work.

Modo's calculation examines innumerable information dots between your personal wage flows, expending styles, money rivers, responsibilities and blanket money management conduct through the use of sophisticated AI technology.

The understanding together with smallest specifications leeway authorizes Modo to cause an precise habit credit conclusion arranged to your personal particular budgetary situation - generally in seconds or instant.

So rather than equitable estimating loan descriptions with counts as financial institutions, Modo conveys modern data-driven approach to determine your personal genuine ability for regulate and reward reverse one credit.

Чек-лист превосходнейших сайтов

(Sidneyzen, 22. 12. 2023 11:46)

чек-лист важнейших хардкор сайто
https://tdsmain.store/whyru/
чек-лист лучших хардкор видео
https://whynotqa.ru/category/porno-babulya-na-kastinge52039617-02-2024.php
https://whynotqa.ru/category/porno-anal-krasivih-transov30484010-01-2024.php
https://whynotqa.ru/category/porno-russkoe-onlayn-s-mamoy16853318-12-2023.php
https://whynotqa.ru/category/porno-trahnul-krasivuyu-machehu-russkoe6798630-11-2023.php
https://whynotqa.ru/category/porno-film-russkiy-v-bolnitse51111815-02-2024.php


каталог гораздо лучших порно сайт


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

následující »