Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Honza, přeložil první kapitolu knihy od Elisabeth Haich, která u nás nikdy a nikde nevyšla, tuto autorku již můžete znát s dílem které napsala, to jest "ZASVĚCENÍ"

 Přeji všem krásné počtení.
 DRAZÍ,
 POSÍLÁM VÁM VÝTAŽEK Z KNIHY "SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD" OD ELISABETH HAICH.
 NĚKTEŘÍ Z VÁS MOŽNÁ ČETLI KNIHU "ZASVĚCENÍ", COŽ JE JEJÍ NEJZNÁMĚJŠÍ A
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHA A BOHUŽEL TAKY JEDINÁ, KTERÁ U NÁS V ČR VYŠLA.  ELISABETH HAICH BYLA ZAKLADATELKOU PRVNÍ ŠKOLY JÓGY V EVROPĚ (VE ŠVÝCARSKU) A JAKO DUCHOVNÍ UČITELKA MÁ DO DNES PRÁVEM VELKÉ ZÁSTUPY ŽÁKŮ.
 "ZASVĚCENÍ" JE AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN A PODLE MĚ JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KNIH O DUCHOVNÍ CESTĚ, KTERÁ KDY BYLA. 
TO, CO VÁM POSÍLÁM, JE PRVNÍ KAPITOLA Z JINÉ KNIHY, KTERÁ U NÁS NIKDY NEVYŠLA. DOSTAL JSEM JÍ V ANGLIČTINĚ A PROTOŽE MĚ TAK STRAŠNĚ SILNĚ ZAUJALA, ROZHODL JSEM SE JÍ PŘELOŽIT A ROZESLAT LIDEM, ABY SI JÍ MOHLI PŘEČÍST I JINÍ. TA KNÍŽKA JE SLABOUČKÁ, ALE NAPROSTO JEDNODUŠE A PŘEKRÁSNĚ DÁVÁ ZNALECKÉ VYSVĚTLENÍ TOHO, JAK FUNGUJE ČLOVĚK A JEHO OSUD. JAKMILE PŘELOŽÍM DALŠÍ KAPITOLY, RÁD JE POŠLU TĚM, KTERÉ ZAUJALA PRVNÍ KAPITOLA .
 NENECHTE SE PROSÍM ZMÁST SLOVEM JÓGA, POD KTERÝM SI VŠICHNI PŘEDSTAVUJEME CVIČENÍ, ALE KTERÝM AUTORKA MÍNÍ NAPROSTO NĚCO JINÉHO A SICE ZPŮSOB DUCHOVNÍ CESTY A VNÍMÁNÍ ŽIVOTA!
 PROSÍM POŠLETE TENTO E-MAIL VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE RÁDI ZAMÝŠLÍ NAD ŽIVOTEM A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JSME ZATÍM ZDALEKA NEPOCHOPILI JEHO SMYSL
 

Když jsem si přečetla první část, kterou Honza (přítel mé známé) přeložil, neodolala jsem zveřejnit jí zde. Věřím, že vás všechny bude zajímat. 

 

Samoléčení, jóga a osud

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

PŘEDMLUVA

Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé, co široká veřejnost na Západě měla možnost nahlédnout do učení velkých indických rišijů a jogínů. Přednášky, které Vivekananda měl, vzbudily všude velký zájem a široké okruhy lidí na Západě se začaly věnovat pokladům východní moudrosti a jógy. Od té doby tento zájem neustále roste, neboť druhá světová válka smetla všechny staré iluze a falešné představy, na kterých bylo založeno sebevědomí národů Západu. Západní lidé ztratili svou víru a s ní i vnitřní klid, které ve skutečnosti nikdy neměli. Nebezpečí nové války a hrozivá destrukce, kterou by mohl způsobit atomový konflikt, stále číhají v pozadí dnešního života a nutí lidi na Západě, zmítané úzkostí, hledat nový a pevnější základ, na kterém by mohli znovu postavit svou víru. Příklad vnitřního klidu, nebojácnosti a sebevědomí nastolený východními lidmi obrátil pozornost západních lidí k Východu. Zdroj totoho vnitřního míru je východní moudrost a různé systémy jógy, které umožňují východnímu člověku vytvořit si železnou sebekázeň a udržet si vždy vládu sám nad sebou. Jóga umožňuje člověku získat silné vedení nad svou vůlí a schopností odolávat, umožňuje mu snášet existeční boje dnešní doby a ovládat každý tah osudu s nezlomnou duší a tím si udržet neochvějný klid a dobré zdraví. Velcí indičtí mistři předali své učení svým žákům a v průběhu tisíců let vznikly různé systémy jógy přizpůsobené předpokladům a schopnostem daných lidí. Tyto systémy mohou být použity jak lidmi z Východu tak ze Západu, neboť lidská anatomie je všude stejná. A tak začal Západ cvičit jógu. 

Neustále rostoucí zájem Západu o jógu nás přiměl k tomu, že jsme založili několik škol jógy v západních zemích, napsali mnoho knih o józe a měli nespočetně přednášek o ní. Některé z těchto přednášek teď na žádost veřejnosti vydáváme v knižní podobě. Doufáme, že starověká moudrost indických jogínů a rišijů v této knize rozžehne zájem seznámit se blíže s jógou u tolika lidí, u kolika tak učinily naše přednášky. Budeme velmi spokojeni, pokud touto knihou budeme moct ukázat cestu několika hledajícím a předvést jim, jak si udržet východní klid za všech okolností, jak zvítězit nad existečními boji dnešní doby, jak si podrobit svůj vlastní osud a jak v těchto všech bitvách zůstat vždy šťastný a zdravý. Rádi bychom pomohli svým drahým čtenářům získat nejhlubší víru a vnitřní mír.

 

                                               ELISABETH HAICH

                                               SELVARAJAN YESUDIAN

 

  

OBSAH

 

Předmluva                                                        7

 

1. Jóga a osud                                                  11

 

2. Jóga a samoléčení                                         23

 

3. Jak se stát jogínem                                        39

 

4. Jóga v dnešním existenčním boji                     53

 

5. Pár slov o magii                                             63

 

 

 

  

1

JÓGA A OSUD

 

        Jeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Tento zvláštní jazyk je pravěký jazyk nejen proto, že naši předci jím mluvili před nespočtem věků, ale také proto, že ukazuje spíš příčiny než důsledky. A protože na naší hmotné úrovni, ve světě projevů, může mít jedna jediná příčina nesčetně odlišných důsledků, každý výraz sanskrtu má mnoho odlišných významů tak, jako má daná příčina důsledků.

        Například sanskrtské slovo „karma“ znamená „osobnost“, „charakter“ a také „čin“, „skutek“ nebo také „osud“; neboť stejná příčina, která vtiskne člověku jeho charakter, způsobí také jeho skutky a ty se pak němu vrátí zpět a jsou jeho osudem.

        Takto toto jediné sanskrtské slovo vyjadřuje hlubokou pravdu, že osobnost jako taková vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto je osud vždy věrným odrazem osobnosti.

        Na nejvyšší úrovni vývoje, zde na Zemi, stojí člověk. Jeho vyvinutý rozum, jeho schopnost myslet a jeho řeč jakožto přímý projev jeho schopnosti myslet, ho postavili do popředí před všechny živé bytosti. Ale k porozumění lidské osobnosti či charakteru nestačí pouze naslouchat lidské řeči. Jazyk je meč s dvojím ostřím. Na jedné straně slouží pravdě; na té druhé lži. Co člověk říká, může být buď pravda nebo lež. Zkouška charakteru spočívá vždy ve skutku! Mluvit bez činu je prázdné. Na druhou stranu činy nepotřebují slova, aby odkryly charakter nebo osobnost člověka. Vezměme si jako příklad zvířata.

        Zvíře neumí mluvit a přesto můžete poznat jeho charakter stejným způsobem, jakým to můžete udělat u lidské bytosti. Každý druh zvířete má určité zvláštní vlastnosti, každý poddruh je také odlišný od všech ostatních a dokonce každé jednotlivé zvíře má jedinečnou řadu svých charakterových vlastností. Bráno z pohledu druhů, psy a kočky jsou velmi odlišní charakterem. Ale i v rámci psí rodiny můžeme najít ohromné rozdíly mezi jednotlivými plemeny. Vezměne si například vlčáka, jezevčíka, pudla  a buldoka. Poctivou povahu vlčáka bychom těžko hledali u mazaného a hravého jezevčíka. A pudl se svými bleskurychlými reakcemi a přizpůsobivostí je na hony vzdálený agresivnímu odhodlanému buldokovi. Pokud půjdeme ještě dál a srovnáme dva psy téže rasy, zjistíme, že jsou i tak velmi odlišní. Každý majitel psa ví, že už nikdy nebude žít právě takový pes, jako je ten jeho. Takže vidíme, že každé zvíře, každá živá bytost má naprosto individuální charakter, jedinečný a zcela odlišný od každé jiné živé bytosti.

        Charakter je nezávislý na rozumu a řeči. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomé sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

        Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou cestiček svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní „jaký charakter, takový osud“.

        Hnací síla osudu je člověk sám a pokud chce změnit svůj osud, musí nejdřív změnit svůj charakter. Člověk, který je otrokem své nízké povahy, svého instinktu, bude také otrokem svého osudu. Pokud se člověk slepě odevzdá přírodním silám, kterém v něm působí, jeho osud s ním stejně slepě bude pohazovat sem a tam. Ale pokud člověk pozná tajemnou hnací sílu svého osudu, jeho cesta ke svobodě se otevře. Kdokoliv zvítězí sám nad sebou, zvítězí nad svým osudem!

        Jen člověk, který si je vědomý toho, co dělá, toho může dosáhnout. Aby se dostal na tuto úroveň, musí urazit dlouhou cestu vedoucí od primitivní úrovně pudů, na které není nic jiného než zvíře, které má rozum, až na úroveň, ve které se z něho stala vědomá a vysoce vyvinutá lidská bytost.

        Primitivnímu člověku trvalo tisíce let vývoje, aby se dostal na tak vysokou úroveň, že může vědomě používat svůj rozum. Ale jeho celá bytost byla stále naplněná dvěma silnými přírodními pudy – pudem sebezáchovy a rozmnožování. A tak dal svůj rozum do služeb těchto pudů, aby pomocí svých schopností uspokojil svoje smyslné touhy a zpříjemnil si život.

        Když člověk něco chce, napětí jeho vůle vytvoří myšlenky v jeho mozku a ty ho přimějí k činu. Ale nemůžeme udělat nic, abychom zároveň nespustili řetěz událostí. Nemůžeme vyslovit ani jediné slovo či udělat gesto, aniž bychom nedali vzniknout následkům. A i po tom, co jsme už dávno zapomněli na svůj čin, který spustil retěz událostí, vlny v čase a prostoru stále proudí a způsobují nové činy dál a dál do nekonečna, až do úplné věčnosti.

        Když hodíme kámen do klidného rybníku, uvedeme do pohybu vlnky, které běží od místa vhození v neustále se rozšiřujícím kruhu. A tyto vlnky zůstanou v pohybu i dlouho po tom, co se již kámen dotkl dna. Podobným způsobem proudí směrem od nás na všechny strany následky našich činů a vytvářejí tak nekonečný řetězec, dokud se nevrátí zpátky k nám v podobě toho, co nazýváme štěstí a osud. Většinou si ovšem nejsme schopni vzpomenout, jaký čin způsobil ten či onen zásah osudu. Jen jedna věc je jistá: výsledek, který se nám vrátí, bude naprosto stejného druhu jako byl náš počáteční skutek. Tento samý zákon působí všude! Pokud udeřím pěstí do stolu, stůl, aniž by se pohnul, udeří stejně prudce do mé ruky. Rána, kterou moje ruka dostane od stolu, byla způsobená ranou, kterou jsem dal stolu. Stejný zákon působí na náš osud: Pokud ostatním způsobím bolest svým sobeckým jednáním, můžu si být jistý, že obdržím stejně bolestný úder. Pokud jsou mé skutky stědré, osud bude stejně stědrý ke mně a poskytne mi dary tehdy, kdy to budu nejmíň očekávat.

        Ignorantský omezený člověk, jehož životní náplní je jen uspokojení jeho pudů, je sobecký ve svém myšlení a chování a právě kvůli tomuto nedostatku soucitu od sebe odpuzuje lidi kolem sebe a tak sám sebe izoluje. Proto je zcela přirozené, že jeho osud se k němu chová naprosto stejným způsobem. Sobeckost, kterou vyzařuje, naplňuje atmosféru kolem něj energiemi, jejichž reciproční důsledky mu přinášejí bolest a utrpení. Jeho trápení ho pak tak dlouho sužuje, znovu a znovu, dokud ho jeho vlastní pud sebezáchovy nepřinutí hledat úlevu a svobodu od svého utrpení. Bohužel však v tomto stádiu dělají lidé jednu chybu za druhou tím, že skoro vždy hledají svobodu všude možně, jen ne na tom jediném místě, kde jí opravdu mohou nalézt – sami v sobě. Místo toho si stěžují na „okolnosti“ a snaží se je změnit. Výsledkem je vždy neúspěch a oni se, díky svému špatně nasměrovanému úsilí, znovu stávají oběťmi nového utrpení a bolesti, dokud si konečně neuvědomí, že oni sami byli celou dobu hnací silou svého osudu. Proto nejdříve musíme změnit sami sebe, aby se mohl změnit svět kolem nás. Dokud se snažíme změnit svět, aniž bychom změnili sebe sama, veškerá naše snaha je marná.

        Utrpení nicméně probouzí nejen naši touhu po svobodě, ale také soucit vůči ostatním. Vlastní zkušeností zjistíme, co utrpení vlastně je, a tak se naučíme rozumět utrpení druhých. Tímto způsobem se rodí porozumění. A to je první krok směrem k nesobeckosti!

        Pak jde život dál. Dál trochu trpíme a sbíráme další zkušenosti. Krůček po krůčku, naplněni touhou po osvobození, si znovu a znovu všímáme, jak tyto principy života působí, a začínáme si uvědomovat vztah mezi příčinou a následkem: dobré přináší dobré a zlé přináší zlé. Hřích je už trest sám o sobě. Společně s naším rostoucím chápáním a porozuměním, se začne rozšiřovat a prohlubovat naše schopnost cítit soucit vůči svým bližním; stále víc vycházejí naše záměry z pochopení, dokud se naše srdce neohřeje natolik, že se zrodí láska.

        Ale nemluvíme o lásce, jak si ji mnozí lidé vykládají. Lidé si myslí, že mluví o lásce, když popisují pocit, který zažívají, jsou-li s osobou, jejíž přítomnost je obšťastňuje a kterou chtějí vlastnit. Pod záminkou „lásky“ terorizují své blízké, zbavují je jejich svobody a práva na sebeurčení a očekávají, že se z nich stanou poslušní roboti. Takoví lidé nejsou schopni rozpoznat, co je opravdu příjemné pro jejich blízké, které údajně milují. Naopak, přesvědčeni, že jsou motivováni „čistou láskou“, nutí své blízké, aby vykonávali jejich vůli.

        Jak často vídáme rodiče, kteří tvrdí, že žijí pouze pro své děti, a muže a ženy, kteří tvrdí, že žijí jen jeden pro druhého. Zaměříme-li se ale na tyto lidi víc zblízka, ukáže se, že opak je pravdou. Ve skutečnosti tito lidé očekávají, že druzí budou žít pro ně. Nikdy je nenapadne, že ti druzí jsou také samostatné bytosti a mají svůj vlastní život. Nedochází jim, že tito „drazí blízcí“ lidé možná chtějí nebo potřebují úplně něco jiného, než jim oni doporučují a předepisují. Takoví lidé se často rozčílí, když mluví o svých „nevděčných dětech“ nebo o jiných lidech a jejich „nedostatku pochopení“, neboť ti, které oni tvrdí, že tak „milují“, před nimi často prchají. Co jim uchází je, že vždycky požadovali, ale nikdy sami nedali pochopení, lásku a vděčnost.

        Lidé motivovaní opravdovou láskou, která je založená na pochopení, budou svým osudem vždy štědře odměněni. Mějme vždy na paměti, že síly, které vyzařujeme, se k nám vracejí. Jak zaseješ, tak sklidíš. Když lidé, kteří ovlivňují náš osud, na nás myslí – ať už v dobrém nebo špatném – a pak podle toho konají, odráží se v tom zase jen ty síly, které jsme my sami vyslali a které se přemění v činy, jež určují náš osud.

        Myšlenky se nestávají realitou samy od sebe. Je to tak, že neviditelné síly a energie způsobují, že klíčí a rostou. Někdy stačí jenom trochu dobré vůle, kterou jsme projevili možná před dlouhou, dlouhou dobou. Skrze myšlenky, slova nebo činy někoho jiného se to pak vrátí zpět k nám právě v příhodné chvíli a způsobí to příznivý obrat v našem životě. Proto musíme věnovat pozornost všem svým myšlenkám, slovům a skutkům. Kdykoliv se v naší hlavě zrodí zlá myšlenka, měli bychom okamžitě zjistit, odkud přišla. Musíme jí zabránit, aby se stala naší realitou tím, že odmítneme na ní dál myslet. Nikdy nesmíme dopustit, aby napřátelské pocity zabarvily naše myšlenky o někom, protože všechny tyto myšlenky a pocity se k nám vrátí!

        To samé platí o našem těle a mysli. Musíme se vyvarovat myšlenkám na nemoce, neboť tyto myšlenky oslabují naši obranyschopnost a připravují cestu nemoci. Stejně tak nesmíme nikdy mluvit o nemocech a ukazovat přitom na své vlastní tělo, když vysvětlujeme, že tady a támhle měl kamarád bolest, nádor nebo něco operované. A stejně tak nesmíme ukazovat sami na sebe, když mluvíme například o tom, že někdo přišel o nohu během nehody. Pokud tak činíme, dáváme energii možnostem nemocí nebo nehod a tak nevědomě přivoláváme různé druhy neštěstí, které vědomě nechceme. Proto musíme mluvit o zdraví, síle a štěstí a naplnit tak vzduch kolem nás radostí a tím učinit náš osud plným radosti!

        Ale co dělají lidé? Do nekonečna mluví o katastrofách. Bez ustání si stěžují, naříkají a kňourají místo toho, aby něco udělali a zahnali tak to zlé, které jim dělá starosti. Tímto způsobem totiž jenom dosáhnou toho, že naplní atmosféru kolem sebe negativními silami. Nevyhnutelně pak tyto síly udeří dříve nebo později zpátky, což záleží na velikosti a celkové síle negativních energií, které daný jedinec uvedl do pohybu.

        Primitivní člověk, který stojí na nízké úrovni vývoje, je izolovaný a zapuštěný do hmoty. Proto síly, které uvolní, působí pomalu a těžkopádně. Čím je člověk výše na žebříčku vývoje, tím silnější a pronikavější jsou energie, které vysílá, a tím rychlejší jsou reakce na to, co dělá. Jak často slyšíme lidi, jak si stěžují: „Opravdu mám smůlu. Normálně vůbec nelžu, ale kdykoliv řeknu i sebemenší lež, abych se vymanil z trapné situace, okamžitě se to provalí. Ale podívej na tohodle XY, který neustále lže, jak když tiskne, a vždycky mu to projde!“

        Pokud patříte do této skupiny a někdy jste si stěžovali tímhle způsobem, můžete si blahopřát a radovat se, neboť fenomén, na který si stěžujete, je důkaz toho, že vysíláte vysoké a mocné síly, které oběhnou svou dráhu a vrátí se zpět bleskovou rychlostí. Buďte ujištěni, že ti ostatní, kteří zdánlivě beztrestně páchají zlo, jsou také dřív nebo později negativními energiemi, které vyslali, dostiženi, a v té chvíli je pro ně tato rána o to víc nepříjemnější. Jen sledujte lidi kolem sebe a uvidíte, že to tak je.

        Většinou ovšem lidé zůstávají slepí. Ačkoliv je zákon karmy jasný jako facka, lidé stále mluví o „náhodě“! Ale co je náhoda? Latinské slovo pro náhodu koincidence („co“ – „in“ – „cadere“) a znamená „spadnout na“. Náhoda tedy znamená něco, co nám nečekaně a nepředvídatelně spadne do života. Ale jenom proto, že jsme nevěděli, že tato událost se blíží, můžeme předpokládat, že neměla příčinu? Nemají všechny ty události, které způsobily to, co se stalo, příčinu? Může se opravdu něco „jen tak stát“ bez příčiny?

        Činy všech těch nespočetných bytostí na světě a jejich následky jsou spolu neodlučitelně spjaté a zapadají do sebe jako kolečka v hodinkách. A tak vznikají společné osudy rodin, skupin lidí, národů a dokonce celých kontinentů. Ale stejně jako každá buňka v těle má i každá lidská bytost svůj vlastní individuální osud v rámci společného osudu své rodiny, národa či kontinentu. Často jsme mohli během 2. světové války vidět, jak je osud jednotlivce provázán s osudem rodiny, domu nebo města a přesto mnoho lidí prošlo velkými katastrofami jako zázrakem bez újmy. Jaká síla zde působí, co koná takové zázraky? Je to celkový součet všech našich předchozích činů, čistý výsledek všech sil, které jsme kdy uvedli do pohybu. Nic a nikdo nemůže ujít těmto silám. Kulka ve chvíli, kdy byla vystřelena, může být jemně vychýlena ze své smrtící dráhy, možná jen tím, že tyto síly způsobí malý reflex v ruce, paži nebo prstu osoby, která stiskla spoušť – možná jen nepatrné neviditelné zachvění svalů – a kulka, která byla určená nám, proletí neškodně kolem.

        Člověk může být pouze tehdy zabit, pokud to tak má ve svém osudu. Cesty vraha a jeho oběti se nevyhnutelně střetnou. Oba jsou k sobě neodolatelně a nevyhnutelně přitahováni až do chvíle, kdy jsou síly, jež do té doby spaly v útrobách osudu, vypuštěny. Pak dojde k vraždě. Stejným způsobem se setkávají cesty zachránce a jeho zachráněného. Nic se neděje náhodou; všechno je dokonalý výsledek přecházejících činů. Nikdy na to nezapomínejme. Při všem, co děláme, mějme vždy na paměti, že to, co uděláme, se nám vrátí. A udělejme to pouze tehdy, pokud opravdu cítíme, že chceme, aby tu samou věc někdo udělal nám. „Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě“ je způsob, jakým Ježíš vyjádřil tuto zásadu. Ať už tomu říkáme „zlaté pravidlo“ nebo „karma“, jednoduše to znamená, že cokoliv uděláme ostatním, se k nám vrátí.

        Pokud máme oči otevřené a díváme se kolem sebe na cestě životem, znovu a znovu máme šanci zpozorovat, jak osud poslušně následuje hlavní vlanosti určitého člověka. Je to obzvláště evidentní v případech, kdy osud postihne dva či více lidí. Jeden z nich může být na dně a zničený, zatímco druhého to ani nevybočilo z rovnováhy. Ačkoliv možná přišel o to samé co první, pohotově se sebere; a během krátké doby už stojí rovně na nohou a je schopný pomáhat ostatním. Toto je příklad toho, co dělají pozitivní lidé. Očekávají pomoc pouze ze vnitř sebe samých, nikoliv zvenčí, věří v sebe sama, pevně drží otěže ve svých rukou, seberou všechnu svou sílu a dál bojují, dokud jim osud nesloží do klína plody semen, která zaseli. Tento příklad je velmi dobře vyobrazen v příběhu o dvou žábách:

        Dvě žáby si vykračují na procházku při západu slunce a povídají si: „Víš co,“ říká jedna z nich, „jednou bych strašně ráda vypila tolik mlíka, kolik se do mě vejde. To si přeju ze všeho nejvíc na světě.“

        „Já taky,“ říká ta druhá, „to by se mi splnil můj největší sen.“ Jak si tak dál vykračují, přijdou k farmě a přede dveřmi svojí dvě téměř plné bandasky mléka.

        „Hej,“ kuňkne první žába, „nebesa splnila naše přání. Rychle! Skoč támhle do té bandasky, já skočím do téhle, a můžeme pít do sytosti!“

        Obě tedy skočí dovnitř a začnou bezhlavě pít mléko. Pijí… a pijí… až už mají obě dost. Pak zavolá první žába na druhou: „Už jsem plná a chci přestat pít, ale nemůžu se dostat z bandasky. Co budeme dělat?“

        „Já už taky nemůžu,“ odpoví ta druhá, „a taky mi nejde dostat se ven. Jediný, co můžeme dělat, je dál pít, aby toho mlíka ubylo.“ A tak dál pijí… a pijí… dokud první žába znovu nezavolá: „Ach, já už nemůžu! Topím se!“

        „Přestaň si stěžovat,“ křičí zpátky druhá žába, „prostě dál pij, dokud jenom můžeš.“ A tak zase dál pijí mléko, dokud ta první znovu nezavolá: „Už nezvládnu ani kapku. Bůh s tebou, drahá, já to vzdávám…“

        „Já teda ne,“ křičí druhá žába zpět. A pak je najednou všude ticho, jak se noc snáší nad krajinu. Ráno, když vyjde slunce na oblohu, co vidí?

        Dvě bandasky na mléko vedle sebe; v jedné z nich plave v mléku břichem nahoru mrtvá žába; v druhé z nich je hrouda másla a na ní spokojeně sedí druhá žába a pomrkává.

        Tento malý příběh jasně ukazuje, jak dvě stvoření, která vyrostla v naprosto stejných podmínkách a která jsou si podle vnějších kritérií naprosto rovná, si mohou pro sebe vytvořit z jedné a té samé události zcela odlišné osudy. Pro jedno je to zkáza; pro druhé vítězství – pro každé podle jejich vlastní individuality. Neexistuje žádná štěstěna, ať už si jí přejeme sebevíc, která by zároveň neobsahovala nebezpečí, a neexistuje žádné nebezpečí, které by v sobě zároveň neneslo možnost úniku; žádné nebezpečí, ve kterém by člověk nemohl nalézt nějakou světlou stránku, když se spoléhá na své vlastní síly a ví, že byl stvořený k tomu, aby se stal pánem svého osudu! Cesta k tomuto cíly je sebepoznání, samorozvíjení a sebeovládání!

        Na Východě se této cestě říká Jóga.

        Začněme se sebepoznáním.

        Naše práce nebude pouze hodnotná, ale také nesmírně zajímavá. Většina lidí si myslí, že znají sami sebe. Ale pokud bychom mohli srovnat představu, kterou o sobě člověk má, s představou, kterou o něm mají lidé kolem něj (manžel/ka, příbuzní, přátelé), sotva bychom našli nějaké podobnosti. Poznat někoho dobře a objektivně je těžký úkol, i když se jedná o někoho jiného, koho můžeme vidět a pozorovat ve chvílích, kdy si toho on není vědom. Ale je mnohem těžší poznat sami sebe, když se nemůžeme vidět ani pozorovat, aniž bychom o tom nevěděli. Když se díváme do zrcadla, vidíme výraz, který je velmi odlišný od toho, který jsou zvyklí vidět lidé kolem nás. Je vždy velkým překvapením, když se najednou spatříme v zrcadle, kterého jsme si nejdříve nevšimli a mysleli si, že to, co vidíme, je někdo jiný, jak se k nám přibližuje. Zažíváme velký šok, když se poprvé vidíme na videu nebo slyšíme nahrávku svého hlasu. Neustále se ptáme: „To jsem opravdu já?“

        Když začneme jít cestou jógy a pozorovat sami sebe vědomě, zažijeme mnoho překvapení. Musíme začít pozorováním svého výrazu ve tváři, síly, kterou cítíme ve svalech obličeje, jak moc otevíráme pusu, když mluvíme a když se smějeme; a obzvláště, jak se smějeme! Náš smích je měřítko, zrcadlo naší individuality. Potom se musíme zaměřit na to, jestli se díváme na lidi s vykulenýma očima nebo jestli moc nemrkáme,  jak hýbáme rukama, chodily, hlavou, krkem nebo ramenama. Zároveň bychom měli pozorovat ostatní, abychom mohli udělat srovnání, a dobře uvidíme, kolik zbytečných pohybů dělá většina lidí a jak málo jsou si vědomí toho, co dělají s rukama, chodily a svaly na obličeji. Když chtějí někoho přesvědčit, plýtvají spoustu energie tím, že gestikulují rukama a kroutí nohama, naprosto nevědomí toho, že by mohli vyzařovat mnohem víc energie a dosáhnout mnohem přesvědčivějšího účinku, kdyby drželi svoje tělo naprosto v klidu a soustředili veškerou svou sílu na své myšlenky a na to, co právě říkají.

        Ale v této chvíli se dostáváme za sebepoznání a vstupujeme do sebeovládání. Když se začneme pozorovat a když získáme dostatečně praxe, abychom se nikdy nezapomínali, sebekázeň se dostaví přirozeně jako dar, který nám spadne do klína. A je to pochopitelné; protože kdo by se chtěl dál dívat na člověka, kterému vylézají oči z důlků, když na vás mluví,  nebo mu vidíte až do žaludku, když se směje, potom, co on sám zjistil, že přesně tohle dělá a uvědomil si, jak to působí na druhé. Ve chvíli, kdy si všimneme, že děláme ošklivé nebo naprosto zbytečné pohyby, přestaneme je dělat, částečně z čiré ješistnosti a čátečně, protože cítíme, že je to naše povinnost. Je naší povinností mít co nejpříjemnější vzezření vůči lidem kolem nás. Dokonce i tento velmi nízký stupeň sebeovládání znamená první prospěšnou změnu v našem osudu. Lidé si nás začínají víc vážit. Souběžně s vývojem našeho sebeovládání, se také vyvíjí naše sugestivní síla. Nikdo tomuto účinku neujde.

        Kromě těchto kladných výsledků, si začínáme všímat řady negativních věcí, které se nám už nestávají. To, že praktikujeme neustálé sebepozorování a sebeovládání, nám umožňuje vyhnout se všem druhům chybných pohybů; takže když jsme u někoho na návštěvě, nebudeme už převrhávat skleničky, dělat skvrny na ubruse nebo otravovat svého hostitele jinými způsoby. Když jedeme tramvají nebo autobusem, vždy šlápneme správně tak, že neupadneme ani nikomu nešlápneme na nohu. To znamená, je mnoho věcí, za které nás ostatní už nebudou kárat. Také se můžeme vyhnout potížím tím, že se nerozčílíme nebo přemůžeme hněv, když nám ostatní šlápnou na nohu. A teď přichází ta nejtěžší věc ze všech: Nesmíme si nikdy dovolit, abychom si mysleli cokoliv zlého! – Neboť myšlenky jsou duchovní energie, tak silné, že proniknout vším, a s naprostou jistotou se k nám vrátí!

        K tomu, abychom udrželi pocity a myšlenky vždy na uzdě, potřebujeme vyšší formu sebekázně, ke které nás postupně dovede fyzická disciplína, aniž bychom si toho možná byli vědomi. Může člověk, který má svoje tělo a pohyby naprosto pod kontrolou, mít neukázněnou mysl? – Určitě ne! Fyzická disciplína posiluje naši vůli a neustálé sebepozorování nás zavádí do světa skrývajícího se za oponou vědomí.  Poznáme své pudy a pohnutky, ty tajemné hnací síly našich činů a úplně najednou se ocitneme v nejtajnějších komnatách své duše. Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postavený systém Hatha Jógy.

        Hatha jóga nám dává klíč k tajemství, ve kterém se odehrává ten velký zázrak: Zrození hmoty z mysli a emocí. Můžeme se stát vědomým svědkem transformace psychického stavu do fyzického fenoménu. To je důvod, proč cvičíme Hatha jógu se zavřenýma očima a musíme obrátit veškerou svou pozornost dovnitř. Viděno okem vnějšího pozorovatele, cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické; ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Lidem, kteří cvičí jógu bez soustředění, se nepodaří ovládnout síly, které probudí fyzickými cvičeními. Mohou dosáhnout fyzických výsledků, uzdravení, úbytku či příbytku váhy nebo posílení svalů, ale nedosáhnou skutečného cíle jógy.

        Na druhou stranu lidé, kteří cvičí se soustředěním, poznají, jak životní síly, které probudí, začnou procházet jejich nervovým systémem, a ve kterých nervových centrech se fyzické energie přeměňují na psychické a naopak. Také pochopí, že osud každého člověka není nic jiného než promítnutí jeho „já“ do vnějšího světa a tím pádem že každý může vzít do svých rukou kormidlo svého osudu.

        Jak toto rozpoznat a jak používat správně toto kormidlo je něco, co se učíme ve vysoké škole jógy.

 

POKRAČOVÁNÍ JISTĚ PŘIJDE BRZY

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Unrivaled Legal Protection: HUSS LAW - Tempe DUI & Felonious Protection Lawyers

(DavidExCah, 16. 12. 2023 4:42)

Unparalleled Judicial Security: HUSS LAW - Tempe DUI & Felonious Defense Lawyers

(DavidExCah, 16. 12. 2023 3:38)

Unrivaled Judicial Defense: HUSS LAW - Tempe DUI & Criminal Defense Lawyers

(DavidExCah, 16. 12. 2023 2:36)

Unrivaled Judicial Security: HUSS LAW - Tempe DUI & Criminal Security Attorneys

(DavidExCah, 16. 12. 2023 1:35)

Unrivaled Judicial Security: HUSS LAW - Tempe DUI & Criminal Protection Advocates

(DavidExCah, 15. 12. 2023 22:34)

Unrivaled Legal Protection: HUSS LAW - Tempe DUI & Felonious Defense Lawyers

(DavidExCah, 15. 12. 2023 20:23)

Unrivaled Lawful Defense: HUSS LAW - Tempe DUI & Felonious Protection Attorneys

(DavidExCah, 15. 12. 2023 19:21)

Вернуть деньги со счета

(HermanMus, 13. 12. 2023 13:05)

Настоящие хакеры — это те, кто обладает глубокими знаниями в области информационной безопасности и применяет свои навыки для обеспечения кибербезопасности. https://xakerforum.com/forum/42/ — место, где собираются такие профессионалы, чтобы обсудить последние тренды в сфере кибербезопасности, делиться опытом и предоставлять ценные советы. Этичные хакеры играют ключевую роль в обеспечении безопасности сетей и данных, проводя тестирование на проникновение и выявляя уязвимости. Если вы интересуетесь кибербезопасностью, общество настоящих хакеров может стать для вас ценным ресурсом.

뜨거운 입 커버 여자가 정액을 삼키기 &#

(Dennisalecy, 13. 12. 2023 1:44)

뜨거운 입 커버 꽃미남가 정액을 삼키기 위해 일하는 것처럼 입으로 동영상에서 자지를 꽉 감습니다. 자지 빨기 porn도 xHamster에서 훌륭한 머니 샷을 제공합니다.

보기 구강 섹스 포르노 클립은 여기 Pornhub에서 무료로 제공됩니다. 점점 늘어나는 최고 선반 가장 관련성 XXX 영화 및 클립 컬렉션을 찾기하세요.

젊은 꽃미남과 함께하는 자지 빨기 액션는 다른 어떤 것과도 비교할 수 없으며 귀하의 자지를 바위처럼 단단하게 만들 것입니다.

관능적인 구강부터 하드코어 얼굴 빌어먹기까지 모든 것을 제공하는 무료 bj 포르노의 stash을 즐겨보세요.


영문 당신의 자지를 위아래로 입술이 그의 길이을 단단히 감싸하세요. 위아래로 직선 시도하거나 돌리기 코르크 마개 뽑기 동작을 사용할 수 있습니다.

Voir Pipe vidéo XXX gratuites, ici sur xHamster. Trouver notre énorme sélection en HD videos érotique.


xHamster에서 무료 Tit 빠는 porn vids를 확인해 보세요. 지금 바로 See 모두 Boob XXX action을(를) 빠는 중입니다!

이 포르노에서: 하드코어 늙고 젊은 입으로 아빠 자기 거대한 가슴 빨기 boobs 빨기 핥기 편집 파키스탄 가슴 빨기. 감사합니다!

xHamster에서 무료 큰 가슴 빠는 포르노 클립을 확인해 보세요. 지금 바로 모든 가슴 빠는 XXX content를 보기하세요!

WOWGIRLS 가장 섹시한 베이비 Nekane은 거대한 가슴을 갖고 프로처럼 큰 고동 자지를 빨아먹는 것을 숭배합니다. 와우걸들. 390만 조회.

Azino777 of site

(AZCek, 12. 12. 2023 20:09)

Azino777 - https://azino777-top77.top

# BіG bonus

(HectorHox, 11. 12. 2023 23:03)

Best Spоrtbеttіng site
get our free bonuses


go now https://tinyurl.com/3hvm2wxu

Revealing Heating, Ventilation, and Air Conditioning Excellence: Ogden's Premier Heating plus Ventilation Experts

(StanleyTom, 9. 12. 2023 15:48)

Heating plus Ventilation Expertise in Ogden: A Exceptional Survey

As this relates regarding guaranteeing supreme ease within the household alternatively workspace, choosing the appropriate heating and cooling specialist is foremost. Ogden, featuring that assorted weather patterns, demands distinction in warming plus ventilation alternatives. Within such composition, let's delve into that sphere for heating and cooling excellence, showcasing Ogden's premier-notch professionals that exist ready for elevate one's interior atmosphere.

This HVAC Landscape within The City: The Snapshot showcasing Excellence
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
The City's Varied Weather Requires Expertise

Nestled between those Prominent Mountains and Great Briny Body of water, Ogden experiences diverse climatic fluctuations throughout all seasons. Through icy periods up to blazing summers, that necessity regarding the trustworthy HVAC mechanism is non-negotiable. Our knowledgeable professionals grasp the intricacies within the city's atmospheric conditions, providing personalized solutions catering to each season.

Decoding the Mastery: Ogden's Top Heating and Cooling Contractors

1. ClimateCrafters: Crafting Comfort, Redefining Excellence

At the zenith of heating and cooling distinction throughout the city is The Climate Architects. Boasting a devotion for exactness plus patron satisfaction, such experts exist as the epitome for heating and cooling supremacy. Through smooth activations to capable fixing, These Climate Architects ensures the indoor environment is always under regulation.

2. Summit Air Alternatives: Rise toward Heating and Cooling Services

Regarding unmatched warmth and cooling solutions, look no beyond over Peak Atmosphere Solutions. Their squad containing proficient technicians brings creativity and consistency to every project. Whether it's elevating your existing mechanism or installing a novel one, Peak Air Solutions guarantees a atmosphere that meets your choices.

3. EcoHeat Dynamics: Eco-Friendly Solutions, Elevating Ease

Within a sphere where sustainability matters, EcoHeat Dynamics leads this path. Specializing in eco-friendly heating and cooling solutions, such experts introduce the nuance of green to Ogden's heating plus cooling realm. Undergo comfort featuring a awareness, while EcoHeat Dynamics blends competence to ecological accountability.

Optimize One's Relaxation having the City's HVAC Conductors

For a final analysis, Ogden's heating and cooling contractors elevate distinction regarding warmth plus ventilation. Designate a associate that internalizes the subtleties of that local environment, ensuring your interior space remains the oasis for comfort. Through ClimateCrafters' precision to Summit Atmosphere Solutions' advancement and EcoHeat Solutions' eco-conscious process, Ogden showcases HVAC mastery at the highest caliber. Elevate your comfort – choose distinction.

Revealing HVAC Excellence: Ogden's Foremost Warming and Ventilation Technicians

(StanleyTom, 9. 12. 2023 13:15)

Heating plus Cooling Competence within The City: The Stellar Survey

As this comes regarding securing supreme comfort within your home alternatively workspace, selecting the right heating and cooling contractor remains supreme. The city, featuring that varied climate, demands distinction for heating and ventilation answers. In such article, we dive into the domain for HVAC mastery, showcasing the city's top-notch experts that are poised to elevate one's interior environment.

The Heating and Cooling Arena in Ogden: A Glimpse of Prowess
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
Ogden's Varied Atmospheric Conditions Necessitates Mastery

Tucked between those Wasatch Mountains plus Vast Salt Body of water, Ogden experiences diverse climatic patterns across all seasons. Through freezing winters up to scorching summers, that necessity regarding a trustworthy HVAC system is non-negotiable. Our knowledgeable specialists comprehend the subtleties of the city's climate, furnishing personalized solutions for each phase.

Decoding This Distinction: The City's Top HVAC Specialists

1. ClimateCrafters: Crafting Ease, Redefining Excellence

Within the zenith of heating and cooling distinction in Ogden exists The Climate Architects. Boasting a devotion for accuracy plus patron delight, they stand as the personification for heating plus ventilation supremacy. From integrated activations up to efficient restorations, ClimateCrafters verifies your indoor climate is consistently under regulation.

2. Peak Air Alternatives: Rise toward HVAC Support

For unrivaled warmth and cooling solutions, see not further than Summit Air Alternatives. Their crew containing adept technicians brings innovation plus consistency to each project. Whether you seek elevating the current mechanism or implementing a recent solution, Summit Air Answers guarantees the climate that meets one's needs.

3. EcoHeat Solutions: Green Solutions, Elevating Ease

In the world that sustainability matters, EcoHeat Dynamics pioneers the way. Specializing with environmentally-friendly heating and cooling alternatives, they bring a touch denoting green within Ogden's warmth and cooling realm. Undergo ease with that awareness, as EcoHeat Solutions combines capability to ecological responsibility.

Elevate One's Ease having Ogden's Heating and Cooling Conductors

In conclusion, Ogden's HVAC professionals elevate excellence regarding warmth and cooling. Choose a associate who comprehends the nuances of the local weather, ensuring your indoor space remains an haven of ease. Through The Climate Architects' exactness to Summit Atmosphere Answers' advancement and Eco-Conscious Heating Dynamics' environmentally-responsible process, The city showcases heating, ventilation and cooling mastery at its highest caliber. Optimize one's contentment – tap into distinction.

Revealing HVAC Supremacy: The City's Premier Heating plus Cooling Technicians

(StanleyTom, 9. 12. 2023 10:40)

Heating plus Cooling Prowess in The City: A Outstanding Overview

As this comes to guaranteeing peak ease in your household alternatively environment, designating that appropriate heating and cooling specialist remains foremost. Ogden, with its varied atmospheric conditions, necessitates excellence for warming and cooling alternatives. In such composition, we dive within the domain of heating and cooling prowess, highlighting Ogden's top-notch contractors that are prepared to elevate one's interior climate.

The HVAC Landscape within Ogden: The View of Prowess
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
The City's Dynamic Climate Demands Competence

Nestled amid those Wasatch Mountains and Great Briny Body of water, Ogden experiences varied weather fluctuations across all seasons. From frosty winters up to blazing summers, that need for the reliable HVAC apparatus is non-negotiable. These knowledgeable professionals comprehend those intricacies within the city's weather, providing tailored alternatives for each phase.

Decoding the Excellence: The City's Top HVAC Specialists

1. ClimateCrafters: Building Comfort, Redefining Distinction

Within the zenith of heating and cooling mastery throughout the city exists The Climate Architects. Boasting that devotion to exactness plus client delight, such experts stand as the quintessence for warmth plus ventilation supremacy. From integrated implementations to capable restorations, ClimateCrafters guarantees the interior climate is consistently under balance.

2. Summit Climate Solutions: Rise toward Heating and Cooling Support

Regarding unrivaled warmth plus cooling solutions, see no further over Summit Climate Solutions. This crew containing adept technicians delivers advancement plus reliability to every endeavor. If it's enhancing your current mechanism alternatively installing a recent one, Summit Air Answers promises a environment which meets one's choices.

3. Eco-Conscious Heating Dynamics: Green Answers, Elevating Comfort

Within the realm where renewability is crucial, Eco-Conscious Heating Dynamics pioneers this charge. Dealing with eco-friendly heating and cooling alternatives, they supply the touch denoting eco-consciousness to the city's warmth and cooling arena. Undergo comfort with a conscience, as Eco-Conscious Heating Solutions combines competence to ecological liability.

Enhance One's Relaxation with Ogden's Heating and Cooling Conductors

In conclusion, the city's HVAC experts elevate excellence regarding heating plus cooling. Select a partner that internalizes the subtleties of that local climate, securing one's indoor space remains an sanctuary for relaxation. Through The Climate Architects' precision to Peak Air Solutions' creativity and EcoHeat Solutions' eco-conscious process, The city spotlights heating, ventilation and cooling mastery in the finest. Elevate your contentment – choose supremacy.

Showcasing HVAC Supremacy: Ogden's Leading Heating and Ventilation Technicians

(StanleyTom, 9. 12. 2023 7:59)

Warming plus Cooling Competence within Ogden: The Exceptional Summary

When this comes regarding securing peak contentment in your household alternatively workspace, designating the right heating and cooling contractor remains supreme. Ogden, with its assorted climate, requires supremacy for warming plus ventilation answers. In such composition, we delve into that sphere of HVAC excellence, spotlighting the city's premier-notch experts who exist poised to enhance one's interior environment.

This Heating and Cooling Landscape in Ogden: A Glimpse of Excellence
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
The City's Diverse Climate Demands Mastery

Tucked between the Prominent Mountains and Great Salt Body of water, Ogden experiences diverse climatic conditions across all year. From icy periods to blazing seasons, that imperative for a reliable heating and cooling system remains not-negotiable. These expert contractors understand the subtleties of the city's atmospheric conditions, supplying customized alternatives catering to every interval.

Unpacking This Mastery: Ogden's Top Heating and Cooling Contractors

1. ClimateCrafters: Crafting Comfort, Elevating Excellence

Within the zenith of heating and cooling excellence in the city exists The Climate Architects. Boasting a devotion for accuracy and patron satisfaction, such experts exist as the quintessence of heating and ventilation excellence. From integrated activations to capable fixing, ClimateCrafters ensures the indoor environment is always under regulation.

2. Summit Climate Answers: Ascent in Heating and Cooling Support

Regarding unrivaled heating and ventilation solutions, see no further than Summit Air Answers. Their team of proficient technicians supplies innovation plus consistency to each undertaking. If it's optimizing the current mechanism or activating a recent solution, Peak Air Answers ensures the environment that meets one's preferences.

3. Eco-Conscious Heating Dynamics: Eco-Friendly Answers, Redefining Comfort

Within the sphere where eco-consciousness counts, EcoHeat Dynamics pioneers this way. Specializing in environmentally-friendly HVAC options, they introduce a nuance denoting green to the city's warmth and cooling realm. Witness relaxation with a awareness, while EcoHeat Solutions fuses capability with climate accountability.

Optimize Your Comfort with the City's Heating and Cooling Maestros

In summation, Ogden's heating and cooling professionals redefine distinction in heating plus cooling. Choose the collaborator who understands the intricacies of that regional environment, securing your indoor space remains the haven of comfort. From The Climate Architects' accuracy up to Summit Atmosphere Answers' advancement and Eco-Conscious Heating Dynamics' environmentally-responsible process, Ogden showcases HVAC mastery in the finest. Optimize one's ease – tap into distinction.

Showcasing Heating, Ventilation, and Air Conditioning Mastery: Ogden's Foremost Heating plus Cooling Technicians

(StanleyTom, 9. 12. 2023 5:24)

Heating plus Cooling Competence within The City: A Exceptional Survey

When it comes regarding ensuring optimal contentment within the dwelling alternatively office, designating that appropriate HVAC contractor remains paramount. The city, with its varied climate, demands distinction for warming and ventilation solutions. In this composition, let's delve into that sphere of heating and cooling mastery, highlighting Ogden's premier-notch contractors that are prepared for elevate your indoor climate.

The Heating and Cooling Landscape within Ogden: A Glimpse showcasing Distinction
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
The City's Dynamic Atmospheric Conditions Necessitates Competence

Tucked between those Prominent Ranges and Great Salt Lake, Ogden undergoes varied climatic patterns throughout the year. Through icy periods to blazing seasons, the necessity for a reliable HVAC system remains non-negotiable. These knowledgeable professionals understand the intricacies of Ogden's climate, furnishing personalized solutions catering to each interval.

Unraveling the Excellence: Ogden's Premier Heating and Cooling Specialists

1. ClimateCrafters: Crafting Ease, Redefining Excellence

At the peak of HVAC distinction throughout Ogden exists ClimateCrafters. With a devotion to precision plus patron satisfaction, they stand embodying the epitome for heating plus ventilation excellence. Through seamless implementations to proficient restorations, These Climate Architects verifies your indoor climate remains always under balance.

2. Summit Air Solutions: Rise toward Heating and Cooling Support

Regarding unparalleled heating and cooling options, look no further than Peak Atmosphere Alternatives. Their crew containing adept technicians supplies advancement plus dependability toward every undertaking. Whether you seek enhancing the current system or implementing a new one, Summit Climate Solutions ensures the atmosphere that meets your choices.

3. Eco-Conscious Heating Solutions: Green Answers, Redefining Comfort

In the sphere that renewability is crucial, EcoHeat Solutions pioneers this charge. Dealing with eco-friendly HVAC solutions, such experts bring a touch of eco-consciousness to the city's heating and cooling realm. Witness comfort featuring a awareness, while Eco-Conscious Heating Solutions combines efficiency with climate accountability.

Optimize Your Ease with the City's HVAC Maestros

For a final analysis, Ogden's heating and cooling professionals redefine supremacy in heating and cooling. Choose the partner that comprehends those nuances within the local climate, guaranteeing your interior space remains the oasis for comfort. From The Climate Architects' precision to Summit Atmosphere Answers' advancement and EcoHeat Solutions' environmentally-aware process, Ogden showcases heating, ventilation and cooling prowess in the finest. Elevate your ease – choose supremacy.

Revealing Heating, Ventilation, and Air Conditioning Mastery: Ogden's Leading Heating and Ventilation Technicians

(StanleyTom, 9. 12. 2023 2:46)

Warming plus Ventilation Prowess within Ogden: The Outstanding Overview

When it comes to guaranteeing peak contentment in the household or workspace, designating that right HVAC contractor remains paramount. The city, with its assorted climate, demands distinction in heating and cooling solutions. Within this composition, we venture into that domain of HVAC excellence, spotlighting Ogden's top-notch professionals that exist poised for optimize your indoor environment.

This HVAC Arena within The City: A Snapshot showcasing Excellence
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
Ogden's Dynamic Climate Necessitates Expertise

Nestled amid those Wasatch Mountains and Great Briny Body of water, Ogden sees diverse weather patterns during all seasons. Through frosty periods to sweltering summers, that necessity for a trustworthy HVAC mechanism remains not-negotiable. These knowledgeable contractors grasp those subtleties of Ogden's weather, furnishing customized alternatives catering to every season.

Decoding the Distinction: Ogden's Premier HVAC Specialists

1. The Climate Architects: Enabling Ease, Redefining Excellence

At that zenith of heating and cooling distinction throughout the city exists The Climate Architects. Boasting that commitment to accuracy plus client delight, they stand as that quintessence for warmth plus ventilation distinction. From integrated implementations to proficient repairs, ClimateCrafters guarantees the indoor climate remains always under regulation.

2. Peak Air Solutions: Rise in HVAC Services

Regarding unmatched warmth and cooling answers, see not beyond than Summit Climate Answers. Their team containing adept technicians supplies creativity and reliability to every undertaking. If you seek elevating the current mechanism or installing a recent solution, Peak Climate Answers guarantees the atmosphere which fits one's choices.

3. Eco-Conscious Heating Dynamics: Green Answers, Redefining Ease

Within the world that eco-consciousness matters, Eco-Conscious Heating Dynamics leads this charge. Dealing with environmentally-friendly heating and cooling options, such experts introduce a touch of green within Ogden's warmth and cooling realm. Experience ease featuring that awareness, while Eco-Conscious Heating Solutions fuses competence to ecological liability.

Enhance One's Comfort with the City's HVAC Maestros

For a final analysis, the city's heating and cooling professionals elevate supremacy regarding warmth plus ventilation. Choose the partner who comprehends those subtleties of that regional weather, guaranteeing one's indoor space remains the haven of relaxation. From ClimateCrafters' precision to Peak Atmosphere Solutions' innovation and EcoHeat Dynamics' eco-conscious approach, Ogden showcases heating, ventilation and cooling excellence at the finest. Enhance one's contentment – choose excellence.

Showcasing HVAC Mastery: Ogden's Leading Heating plus Cooling Experts

(StanleyTom, 9. 12. 2023 0:11)

Heating plus Cooling Competence within Ogden: The Stellar Survey

When it relates regarding ensuring supreme ease in the dwelling or workspace, choosing the proper climate control professional remains supreme. Ogden, featuring that diverse climate, requires excellence in warming and cooling alternatives. Within such composition, we venture within the domain for HVAC prowess, spotlighting Ogden's top-notch professionals that exist ready to enhance your interior environment.

This Heating and Cooling Arena within Ogden: A Snapshot of Prowess
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
The City's Varied Weather Requires Expertise

Nestled between those Wasatch Mountains plus Great Salt Body of water, The municipality experiences diverse climatic fluctuations across the seasons. Through frosty periods up to scorching summers, that necessity for a trustworthy HVAC apparatus remains not-negotiable. These skilled contractors grasp those subtleties within Ogden's climate, providing tailored alternatives catering to every phase.

Decoding the Distinction: Ogden's Top Heating and Cooling Experts

1. The Climate Architects: Enabling Comfort, Redefining Excellence

At the pinnacle for heating and cooling excellence throughout Ogden is The Climate Architects. With a devotion to accuracy plus patron satisfaction, they stand as the quintessence of heating plus cooling distinction. Through seamless implementations to capable fixing, ClimateCrafters guarantees your interior climate is consistently within regulation.

2. Summit Air Alternatives: Rise in HVAC Support

For unparalleled warmth and ventilation solutions, see no further over Summit Atmosphere Solutions. This crew of adept experts brings advancement plus consistency to every undertaking. If it's elevating your current apparatus alternatively installing a new solution, Summit Atmosphere Solutions guarantees a climate which meets one's needs.

3. Eco-Conscious Heating Solutions: Green Solutions, Elevating Ease

In a sphere where sustainability matters, EcoHeat Dynamics leads this path. Dealing in environmentally-friendly heating and cooling options, such experts introduce the hint of green to Ogden's heating plus cooling arena. Experience ease featuring a awareness, while Eco-Conscious Heating Dynamics combines competence with ecological liability.

Enhance One's Relaxation with Ogden's HVAC Maestros

For a final analysis, Ogden's heating and cooling professionals redefine supremacy regarding heating plus cooling. Designate a partner who understands the subtleties of the regional climate, securing your interior area remains an sanctuary for relaxation. Through ClimateCrafters' precision up to Peak Atmosphere Solutions' creativity and Eco-Conscious Heating Solutions' eco-conscious approach, The city spotlights heating, ventilation and cooling excellence at its finest. Enhance one's ease – tap into distinction.

Revealing Heating, Ventilation, and Air Conditioning Excellence: The City's Premier Heating plus Ventilation Specialists

(StanleyTom, 8. 12. 2023 16:15)

Warming and Ventilation Competence in The City: A Outstanding Overview

As this comes to securing supreme contentment in your household alternatively office, designating that proper heating and cooling specialist remains foremost. Ogden, featuring that diverse climate, requires distinction for warming plus ventilation alternatives. Within such piece, we dive into that sphere for HVAC excellence, showcasing Ogden's premier-notch experts that exist prepared for elevate one's interior atmosphere.

This Heating and Cooling Realm in The City: The Snapshot showcasing Distinction
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
The City's Varied Weather Requires Competence

Tucked amid those Wasatch Mountains and Vast Briny Lake, The municipality experiences assorted climatic conditions across the year. From icy months to blazing summers, the need regarding the reliable HVAC system is non-negotiable. These knowledgeable specialists comprehend those nuances within Ogden's climate, furnishing personalized alternatives catering to every season.

Unpacking the Excellence: Ogden's Top HVAC Experts

1. The Climate Architects: Building Comfort, Elevating Excellence

At that pinnacle of heating and cooling excellence throughout the city exists The Climate Architects. With a commitment for precision plus client satisfaction, they exist as that epitome for heating plus cooling excellence. From integrated activations up to efficient repairs, ClimateCrafters guarantees the indoor climate is always within control.

2. Peak Atmosphere Answers: Rise in HVAC Support

For unrivaled warmth and cooling solutions, see no further over Summit Air Answers. Their team of adept specialists brings creativity plus dependability to each project. If it's optimizing your present system or installing a recent one, Summit Air Answers guarantees a atmosphere that suits your preferences.

3. EcoHeat Solutions: Eco-Friendly Solutions, Elevating Comfort

Within a sphere where sustainability counts, Eco-Conscious Heating Solutions pioneers this way. Specializing in eco-friendly heating and cooling alternatives, such experts bring a hint denoting eco-consciousness within the city's heating and cooling landscape. Experience comfort featuring a awareness, as Eco-Conscious Heating Dynamics blends competence with environmental accountability.

Elevate One's Relaxation with the City's Heating and Cooling Virtuosos

For a conclusion, Ogden's HVAC contractors redefine supremacy in warmth plus ventilation. Select the collaborator who internalizes those nuances within the regional climate, ensuring one's interior space persists as an haven for comfort. From The Climate Architects' accuracy up to Peak Atmosphere Answers' creativity plus Eco-Conscious Heating Dynamics' eco-conscious approach, Ogden showcases HVAC excellence at the finest. Optimize one's comfort – tap into distinction.

Showcasing Heating, Ventilation, and Air Conditioning Mastery: Ogden's Leading Heating plus Ventilation Technicians

(StanleyTom, 8. 12. 2023 13:41)

Warming and Cooling Competence in Ogden: The Stellar Survey

As it comes to ensuring peak comfort in the dwelling alternatively environment, designating that right HVAC specialist remains supreme. Ogden, with that varied weather patterns, requires excellence in heating and cooling alternatives. Within such composition, we delve within that domain of HVAC mastery, showcasing the city's premier-notch contractors that are prepared for optimize one's interior environment.

This Heating and Cooling Realm in Ogden: A View of Distinction
https://www.pinterest.com/pin/1131599843858254340/
Ogden's Dynamic Weather Requires Expertise

Nestled between the Wasatch Ranges and Vast Salt Body of water, The municipality sees diverse climatic patterns during all seasons. Through frosty periods to scorching summers, the necessity regarding the trustworthy HVAC apparatus is non-negotiable. Our expert contractors understand the nuances within Ogden's atmospheric conditions, supplying tailored answers for each season.

Decoding This Excellence: Ogden's Top HVAC Specialists

1. ClimateCrafters: Crafting Comfort, Redefining Excellence

Within the peak of HVAC distinction throughout Ogden exists ClimateCrafters. Boasting that commitment for accuracy and patron delight, they exist as the epitome for warmth plus cooling distinction. Through smooth implementations to efficient repairs, These Climate Architects verifies the indoor environment remains consistently under control.

2. Summit Climate Solutions: Ascent toward HVAC Services

For unmatched heating and cooling solutions, see no beyond than Summit Air Answers. Their squad containing proficient specialists delivers innovation plus consistency to every undertaking. If you seek enhancing your current apparatus alternatively implementing the recent solution, Summit Climate Solutions guarantees a climate which suits your preferences.

3. Eco-Conscious Heating Solutions: Eco-Friendly Solutions, Redefining Comfort

Within a realm where eco-consciousness is crucial, Eco-Conscious Heating Dynamics leads this path. Dealing with eco-friendly heating and cooling alternatives, such experts bring the touch of eco-consciousness within Ogden's warmth plus cooling arena. Undergo comfort with that conscience, while EcoHeat Solutions combines competence to environmental accountability.

Enhance Your Relaxation having Ogden's Heating and Cooling Virtuosos

For a final analysis, the city's heating and cooling contractors reimagine distinction regarding heating plus cooling. Designate a associate that internalizes those nuances within the regional environment, ensuring your interior space persists as the haven for comfort. From The Climate Architects' precision up to Peak Atmosphere Answers' innovation and Eco-Conscious Heating Dynamics' environmentally-aware process, Ogden showcases heating, ventilation and cooling mastery in the finest. Optimize your comfort – choose distinction.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

následující »