Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Honza, přeložil první kapitolu knihy od Elisabeth Haich, která u nás nikdy a nikde nevyšla, tuto autorku již můžete znát s dílem které napsala, to jest "ZASVĚCENÍ"

 Přeji všem krásné počtení.
 DRAZÍ,
 POSÍLÁM VÁM VÝTAŽEK Z KNIHY "SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD" OD ELISABETH HAICH.
 NĚKTEŘÍ Z VÁS MOŽNÁ ČETLI KNIHU "ZASVĚCENÍ", COŽ JE JEJÍ NEJZNÁMĚJŠÍ A
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHA A BOHUŽEL TAKY JEDINÁ, KTERÁ U NÁS V ČR VYŠLA.  ELISABETH HAICH BYLA ZAKLADATELKOU PRVNÍ ŠKOLY JÓGY V EVROPĚ (VE ŠVÝCARSKU) A JAKO DUCHOVNÍ UČITELKA MÁ DO DNES PRÁVEM VELKÉ ZÁSTUPY ŽÁKŮ.
 "ZASVĚCENÍ" JE AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN A PODLE MĚ JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KNIH O DUCHOVNÍ CESTĚ, KTERÁ KDY BYLA. 
TO, CO VÁM POSÍLÁM, JE PRVNÍ KAPITOLA Z JINÉ KNIHY, KTERÁ U NÁS NIKDY NEVYŠLA. DOSTAL JSEM JÍ V ANGLIČTINĚ A PROTOŽE MĚ TAK STRAŠNĚ SILNĚ ZAUJALA, ROZHODL JSEM SE JÍ PŘELOŽIT A ROZESLAT LIDEM, ABY SI JÍ MOHLI PŘEČÍST I JINÍ. TA KNÍŽKA JE SLABOUČKÁ, ALE NAPROSTO JEDNODUŠE A PŘEKRÁSNĚ DÁVÁ ZNALECKÉ VYSVĚTLENÍ TOHO, JAK FUNGUJE ČLOVĚK A JEHO OSUD. JAKMILE PŘELOŽÍM DALŠÍ KAPITOLY, RÁD JE POŠLU TĚM, KTERÉ ZAUJALA PRVNÍ KAPITOLA .
 NENECHTE SE PROSÍM ZMÁST SLOVEM JÓGA, POD KTERÝM SI VŠICHNI PŘEDSTAVUJEME CVIČENÍ, ALE KTERÝM AUTORKA MÍNÍ NAPROSTO NĚCO JINÉHO A SICE ZPŮSOB DUCHOVNÍ CESTY A VNÍMÁNÍ ŽIVOTA!
 PROSÍM POŠLETE TENTO E-MAIL VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE RÁDI ZAMÝŠLÍ NAD ŽIVOTEM A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JSME ZATÍM ZDALEKA NEPOCHOPILI JEHO SMYSL
 

Když jsem si přečetla první část, kterou Honza (přítel mé známé) přeložil, neodolala jsem zveřejnit jí zde. Věřím, že vás všechny bude zajímat. 

 

Samoléčení, jóga a osud

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

PŘEDMLUVA

Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé, co široká veřejnost na Západě měla možnost nahlédnout do učení velkých indických rišijů a jogínů. Přednášky, které Vivekananda měl, vzbudily všude velký zájem a široké okruhy lidí na Západě se začaly věnovat pokladům východní moudrosti a jógy. Od té doby tento zájem neustále roste, neboť druhá světová válka smetla všechny staré iluze a falešné představy, na kterých bylo založeno sebevědomí národů Západu. Západní lidé ztratili svou víru a s ní i vnitřní klid, které ve skutečnosti nikdy neměli. Nebezpečí nové války a hrozivá destrukce, kterou by mohl způsobit atomový konflikt, stále číhají v pozadí dnešního života a nutí lidi na Západě, zmítané úzkostí, hledat nový a pevnější základ, na kterém by mohli znovu postavit svou víru. Příklad vnitřního klidu, nebojácnosti a sebevědomí nastolený východními lidmi obrátil pozornost západních lidí k Východu. Zdroj totoho vnitřního míru je východní moudrost a různé systémy jógy, které umožňují východnímu člověku vytvořit si železnou sebekázeň a udržet si vždy vládu sám nad sebou. Jóga umožňuje člověku získat silné vedení nad svou vůlí a schopností odolávat, umožňuje mu snášet existeční boje dnešní doby a ovládat každý tah osudu s nezlomnou duší a tím si udržet neochvějný klid a dobré zdraví. Velcí indičtí mistři předali své učení svým žákům a v průběhu tisíců let vznikly různé systémy jógy přizpůsobené předpokladům a schopnostem daných lidí. Tyto systémy mohou být použity jak lidmi z Východu tak ze Západu, neboť lidská anatomie je všude stejná. A tak začal Západ cvičit jógu. 

Neustále rostoucí zájem Západu o jógu nás přiměl k tomu, že jsme založili několik škol jógy v západních zemích, napsali mnoho knih o józe a měli nespočetně přednášek o ní. Některé z těchto přednášek teď na žádost veřejnosti vydáváme v knižní podobě. Doufáme, že starověká moudrost indických jogínů a rišijů v této knize rozžehne zájem seznámit se blíže s jógou u tolika lidí, u kolika tak učinily naše přednášky. Budeme velmi spokojeni, pokud touto knihou budeme moct ukázat cestu několika hledajícím a předvést jim, jak si udržet východní klid za všech okolností, jak zvítězit nad existečními boji dnešní doby, jak si podrobit svůj vlastní osud a jak v těchto všech bitvách zůstat vždy šťastný a zdravý. Rádi bychom pomohli svým drahým čtenářům získat nejhlubší víru a vnitřní mír.

 

                                               ELISABETH HAICH

                                               SELVARAJAN YESUDIAN

 

  

OBSAH

 

Předmluva                                                        7

 

1. Jóga a osud                                                  11

 

2. Jóga a samoléčení                                         23

 

3. Jak se stát jogínem                                        39

 

4. Jóga v dnešním existenčním boji                     53

 

5. Pár slov o magii                                             63

 

 

 

  

1

JÓGA A OSUD

 

        Jeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Tento zvláštní jazyk je pravěký jazyk nejen proto, že naši předci jím mluvili před nespočtem věků, ale také proto, že ukazuje spíš příčiny než důsledky. A protože na naší hmotné úrovni, ve světě projevů, může mít jedna jediná příčina nesčetně odlišných důsledků, každý výraz sanskrtu má mnoho odlišných významů tak, jako má daná příčina důsledků.

        Například sanskrtské slovo „karma“ znamená „osobnost“, „charakter“ a také „čin“, „skutek“ nebo také „osud“; neboť stejná příčina, která vtiskne člověku jeho charakter, způsobí také jeho skutky a ty se pak němu vrátí zpět a jsou jeho osudem.

        Takto toto jediné sanskrtské slovo vyjadřuje hlubokou pravdu, že osobnost jako taková vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto je osud vždy věrným odrazem osobnosti.

        Na nejvyšší úrovni vývoje, zde na Zemi, stojí člověk. Jeho vyvinutý rozum, jeho schopnost myslet a jeho řeč jakožto přímý projev jeho schopnosti myslet, ho postavili do popředí před všechny živé bytosti. Ale k porozumění lidské osobnosti či charakteru nestačí pouze naslouchat lidské řeči. Jazyk je meč s dvojím ostřím. Na jedné straně slouží pravdě; na té druhé lži. Co člověk říká, může být buď pravda nebo lež. Zkouška charakteru spočívá vždy ve skutku! Mluvit bez činu je prázdné. Na druhou stranu činy nepotřebují slova, aby odkryly charakter nebo osobnost člověka. Vezměme si jako příklad zvířata.

        Zvíře neumí mluvit a přesto můžete poznat jeho charakter stejným způsobem, jakým to můžete udělat u lidské bytosti. Každý druh zvířete má určité zvláštní vlastnosti, každý poddruh je také odlišný od všech ostatních a dokonce každé jednotlivé zvíře má jedinečnou řadu svých charakterových vlastností. Bráno z pohledu druhů, psy a kočky jsou velmi odlišní charakterem. Ale i v rámci psí rodiny můžeme najít ohromné rozdíly mezi jednotlivými plemeny. Vezměne si například vlčáka, jezevčíka, pudla  a buldoka. Poctivou povahu vlčáka bychom těžko hledali u mazaného a hravého jezevčíka. A pudl se svými bleskurychlými reakcemi a přizpůsobivostí je na hony vzdálený agresivnímu odhodlanému buldokovi. Pokud půjdeme ještě dál a srovnáme dva psy téže rasy, zjistíme, že jsou i tak velmi odlišní. Každý majitel psa ví, že už nikdy nebude žít právě takový pes, jako je ten jeho. Takže vidíme, že každé zvíře, každá živá bytost má naprosto individuální charakter, jedinečný a zcela odlišný od každé jiné živé bytosti.

        Charakter je nezávislý na rozumu a řeči. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomé sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

        Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou cestiček svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní „jaký charakter, takový osud“.

        Hnací síla osudu je člověk sám a pokud chce změnit svůj osud, musí nejdřív změnit svůj charakter. Člověk, který je otrokem své nízké povahy, svého instinktu, bude také otrokem svého osudu. Pokud se člověk slepě odevzdá přírodním silám, kterém v něm působí, jeho osud s ním stejně slepě bude pohazovat sem a tam. Ale pokud člověk pozná tajemnou hnací sílu svého osudu, jeho cesta ke svobodě se otevře. Kdokoliv zvítězí sám nad sebou, zvítězí nad svým osudem!

        Jen člověk, který si je vědomý toho, co dělá, toho může dosáhnout. Aby se dostal na tuto úroveň, musí urazit dlouhou cestu vedoucí od primitivní úrovně pudů, na které není nic jiného než zvíře, které má rozum, až na úroveň, ve které se z něho stala vědomá a vysoce vyvinutá lidská bytost.

        Primitivnímu člověku trvalo tisíce let vývoje, aby se dostal na tak vysokou úroveň, že může vědomě používat svůj rozum. Ale jeho celá bytost byla stále naplněná dvěma silnými přírodními pudy – pudem sebezáchovy a rozmnožování. A tak dal svůj rozum do služeb těchto pudů, aby pomocí svých schopností uspokojil svoje smyslné touhy a zpříjemnil si život.

        Když člověk něco chce, napětí jeho vůle vytvoří myšlenky v jeho mozku a ty ho přimějí k činu. Ale nemůžeme udělat nic, abychom zároveň nespustili řetěz událostí. Nemůžeme vyslovit ani jediné slovo či udělat gesto, aniž bychom nedali vzniknout následkům. A i po tom, co jsme už dávno zapomněli na svůj čin, který spustil retěz událostí, vlny v čase a prostoru stále proudí a způsobují nové činy dál a dál do nekonečna, až do úplné věčnosti.

        Když hodíme kámen do klidného rybníku, uvedeme do pohybu vlnky, které běží od místa vhození v neustále se rozšiřujícím kruhu. A tyto vlnky zůstanou v pohybu i dlouho po tom, co se již kámen dotkl dna. Podobným způsobem proudí směrem od nás na všechny strany následky našich činů a vytvářejí tak nekonečný řetězec, dokud se nevrátí zpátky k nám v podobě toho, co nazýváme štěstí a osud. Většinou si ovšem nejsme schopni vzpomenout, jaký čin způsobil ten či onen zásah osudu. Jen jedna věc je jistá: výsledek, který se nám vrátí, bude naprosto stejného druhu jako byl náš počáteční skutek. Tento samý zákon působí všude! Pokud udeřím pěstí do stolu, stůl, aniž by se pohnul, udeří stejně prudce do mé ruky. Rána, kterou moje ruka dostane od stolu, byla způsobená ranou, kterou jsem dal stolu. Stejný zákon působí na náš osud: Pokud ostatním způsobím bolest svým sobeckým jednáním, můžu si být jistý, že obdržím stejně bolestný úder. Pokud jsou mé skutky stědré, osud bude stejně stědrý ke mně a poskytne mi dary tehdy, kdy to budu nejmíň očekávat.

        Ignorantský omezený člověk, jehož životní náplní je jen uspokojení jeho pudů, je sobecký ve svém myšlení a chování a právě kvůli tomuto nedostatku soucitu od sebe odpuzuje lidi kolem sebe a tak sám sebe izoluje. Proto je zcela přirozené, že jeho osud se k němu chová naprosto stejným způsobem. Sobeckost, kterou vyzařuje, naplňuje atmosféru kolem něj energiemi, jejichž reciproční důsledky mu přinášejí bolest a utrpení. Jeho trápení ho pak tak dlouho sužuje, znovu a znovu, dokud ho jeho vlastní pud sebezáchovy nepřinutí hledat úlevu a svobodu od svého utrpení. Bohužel však v tomto stádiu dělají lidé jednu chybu za druhou tím, že skoro vždy hledají svobodu všude možně, jen ne na tom jediném místě, kde jí opravdu mohou nalézt – sami v sobě. Místo toho si stěžují na „okolnosti“ a snaží se je změnit. Výsledkem je vždy neúspěch a oni se, díky svému špatně nasměrovanému úsilí, znovu stávají oběťmi nového utrpení a bolesti, dokud si konečně neuvědomí, že oni sami byli celou dobu hnací silou svého osudu. Proto nejdříve musíme změnit sami sebe, aby se mohl změnit svět kolem nás. Dokud se snažíme změnit svět, aniž bychom změnili sebe sama, veškerá naše snaha je marná.

        Utrpení nicméně probouzí nejen naši touhu po svobodě, ale také soucit vůči ostatním. Vlastní zkušeností zjistíme, co utrpení vlastně je, a tak se naučíme rozumět utrpení druhých. Tímto způsobem se rodí porozumění. A to je první krok směrem k nesobeckosti!

        Pak jde život dál. Dál trochu trpíme a sbíráme další zkušenosti. Krůček po krůčku, naplněni touhou po osvobození, si znovu a znovu všímáme, jak tyto principy života působí, a začínáme si uvědomovat vztah mezi příčinou a následkem: dobré přináší dobré a zlé přináší zlé. Hřích je už trest sám o sobě. Společně s naším rostoucím chápáním a porozuměním, se začne rozšiřovat a prohlubovat naše schopnost cítit soucit vůči svým bližním; stále víc vycházejí naše záměry z pochopení, dokud se naše srdce neohřeje natolik, že se zrodí láska.

        Ale nemluvíme o lásce, jak si ji mnozí lidé vykládají. Lidé si myslí, že mluví o lásce, když popisují pocit, který zažívají, jsou-li s osobou, jejíž přítomnost je obšťastňuje a kterou chtějí vlastnit. Pod záminkou „lásky“ terorizují své blízké, zbavují je jejich svobody a práva na sebeurčení a očekávají, že se z nich stanou poslušní roboti. Takoví lidé nejsou schopni rozpoznat, co je opravdu příjemné pro jejich blízké, které údajně milují. Naopak, přesvědčeni, že jsou motivováni „čistou láskou“, nutí své blízké, aby vykonávali jejich vůli.

        Jak často vídáme rodiče, kteří tvrdí, že žijí pouze pro své děti, a muže a ženy, kteří tvrdí, že žijí jen jeden pro druhého. Zaměříme-li se ale na tyto lidi víc zblízka, ukáže se, že opak je pravdou. Ve skutečnosti tito lidé očekávají, že druzí budou žít pro ně. Nikdy je nenapadne, že ti druzí jsou také samostatné bytosti a mají svůj vlastní život. Nedochází jim, že tito „drazí blízcí“ lidé možná chtějí nebo potřebují úplně něco jiného, než jim oni doporučují a předepisují. Takoví lidé se často rozčílí, když mluví o svých „nevděčných dětech“ nebo o jiných lidech a jejich „nedostatku pochopení“, neboť ti, které oni tvrdí, že tak „milují“, před nimi často prchají. Co jim uchází je, že vždycky požadovali, ale nikdy sami nedali pochopení, lásku a vděčnost.

        Lidé motivovaní opravdovou láskou, která je založená na pochopení, budou svým osudem vždy štědře odměněni. Mějme vždy na paměti, že síly, které vyzařujeme, se k nám vracejí. Jak zaseješ, tak sklidíš. Když lidé, kteří ovlivňují náš osud, na nás myslí – ať už v dobrém nebo špatném – a pak podle toho konají, odráží se v tom zase jen ty síly, které jsme my sami vyslali a které se přemění v činy, jež určují náš osud.

        Myšlenky se nestávají realitou samy od sebe. Je to tak, že neviditelné síly a energie způsobují, že klíčí a rostou. Někdy stačí jenom trochu dobré vůle, kterou jsme projevili možná před dlouhou, dlouhou dobou. Skrze myšlenky, slova nebo činy někoho jiného se to pak vrátí zpět k nám právě v příhodné chvíli a způsobí to příznivý obrat v našem životě. Proto musíme věnovat pozornost všem svým myšlenkám, slovům a skutkům. Kdykoliv se v naší hlavě zrodí zlá myšlenka, měli bychom okamžitě zjistit, odkud přišla. Musíme jí zabránit, aby se stala naší realitou tím, že odmítneme na ní dál myslet. Nikdy nesmíme dopustit, aby napřátelské pocity zabarvily naše myšlenky o někom, protože všechny tyto myšlenky a pocity se k nám vrátí!

        To samé platí o našem těle a mysli. Musíme se vyvarovat myšlenkám na nemoce, neboť tyto myšlenky oslabují naši obranyschopnost a připravují cestu nemoci. Stejně tak nesmíme nikdy mluvit o nemocech a ukazovat přitom na své vlastní tělo, když vysvětlujeme, že tady a támhle měl kamarád bolest, nádor nebo něco operované. A stejně tak nesmíme ukazovat sami na sebe, když mluvíme například o tom, že někdo přišel o nohu během nehody. Pokud tak činíme, dáváme energii možnostem nemocí nebo nehod a tak nevědomě přivoláváme různé druhy neštěstí, které vědomě nechceme. Proto musíme mluvit o zdraví, síle a štěstí a naplnit tak vzduch kolem nás radostí a tím učinit náš osud plným radosti!

        Ale co dělají lidé? Do nekonečna mluví o katastrofách. Bez ustání si stěžují, naříkají a kňourají místo toho, aby něco udělali a zahnali tak to zlé, které jim dělá starosti. Tímto způsobem totiž jenom dosáhnou toho, že naplní atmosféru kolem sebe negativními silami. Nevyhnutelně pak tyto síly udeří dříve nebo později zpátky, což záleží na velikosti a celkové síle negativních energií, které daný jedinec uvedl do pohybu.

        Primitivní člověk, který stojí na nízké úrovni vývoje, je izolovaný a zapuštěný do hmoty. Proto síly, které uvolní, působí pomalu a těžkopádně. Čím je člověk výše na žebříčku vývoje, tím silnější a pronikavější jsou energie, které vysílá, a tím rychlejší jsou reakce na to, co dělá. Jak často slyšíme lidi, jak si stěžují: „Opravdu mám smůlu. Normálně vůbec nelžu, ale kdykoliv řeknu i sebemenší lež, abych se vymanil z trapné situace, okamžitě se to provalí. Ale podívej na tohodle XY, který neustále lže, jak když tiskne, a vždycky mu to projde!“

        Pokud patříte do této skupiny a někdy jste si stěžovali tímhle způsobem, můžete si blahopřát a radovat se, neboť fenomén, na který si stěžujete, je důkaz toho, že vysíláte vysoké a mocné síly, které oběhnou svou dráhu a vrátí se zpět bleskovou rychlostí. Buďte ujištěni, že ti ostatní, kteří zdánlivě beztrestně páchají zlo, jsou také dřív nebo později negativními energiemi, které vyslali, dostiženi, a v té chvíli je pro ně tato rána o to víc nepříjemnější. Jen sledujte lidi kolem sebe a uvidíte, že to tak je.

        Většinou ovšem lidé zůstávají slepí. Ačkoliv je zákon karmy jasný jako facka, lidé stále mluví o „náhodě“! Ale co je náhoda? Latinské slovo pro náhodu koincidence („co“ – „in“ – „cadere“) a znamená „spadnout na“. Náhoda tedy znamená něco, co nám nečekaně a nepředvídatelně spadne do života. Ale jenom proto, že jsme nevěděli, že tato událost se blíží, můžeme předpokládat, že neměla příčinu? Nemají všechny ty události, které způsobily to, co se stalo, příčinu? Může se opravdu něco „jen tak stát“ bez příčiny?

        Činy všech těch nespočetných bytostí na světě a jejich následky jsou spolu neodlučitelně spjaté a zapadají do sebe jako kolečka v hodinkách. A tak vznikají společné osudy rodin, skupin lidí, národů a dokonce celých kontinentů. Ale stejně jako každá buňka v těle má i každá lidská bytost svůj vlastní individuální osud v rámci společného osudu své rodiny, národa či kontinentu. Často jsme mohli během 2. světové války vidět, jak je osud jednotlivce provázán s osudem rodiny, domu nebo města a přesto mnoho lidí prošlo velkými katastrofami jako zázrakem bez újmy. Jaká síla zde působí, co koná takové zázraky? Je to celkový součet všech našich předchozích činů, čistý výsledek všech sil, které jsme kdy uvedli do pohybu. Nic a nikdo nemůže ujít těmto silám. Kulka ve chvíli, kdy byla vystřelena, může být jemně vychýlena ze své smrtící dráhy, možná jen tím, že tyto síly způsobí malý reflex v ruce, paži nebo prstu osoby, která stiskla spoušť – možná jen nepatrné neviditelné zachvění svalů – a kulka, která byla určená nám, proletí neškodně kolem.

        Člověk může být pouze tehdy zabit, pokud to tak má ve svém osudu. Cesty vraha a jeho oběti se nevyhnutelně střetnou. Oba jsou k sobě neodolatelně a nevyhnutelně přitahováni až do chvíle, kdy jsou síly, jež do té doby spaly v útrobách osudu, vypuštěny. Pak dojde k vraždě. Stejným způsobem se setkávají cesty zachránce a jeho zachráněného. Nic se neděje náhodou; všechno je dokonalý výsledek přecházejících činů. Nikdy na to nezapomínejme. Při všem, co děláme, mějme vždy na paměti, že to, co uděláme, se nám vrátí. A udělejme to pouze tehdy, pokud opravdu cítíme, že chceme, aby tu samou věc někdo udělal nám. „Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě“ je způsob, jakým Ježíš vyjádřil tuto zásadu. Ať už tomu říkáme „zlaté pravidlo“ nebo „karma“, jednoduše to znamená, že cokoliv uděláme ostatním, se k nám vrátí.

        Pokud máme oči otevřené a díváme se kolem sebe na cestě životem, znovu a znovu máme šanci zpozorovat, jak osud poslušně následuje hlavní vlanosti určitého člověka. Je to obzvláště evidentní v případech, kdy osud postihne dva či více lidí. Jeden z nich může být na dně a zničený, zatímco druhého to ani nevybočilo z rovnováhy. Ačkoliv možná přišel o to samé co první, pohotově se sebere; a během krátké doby už stojí rovně na nohou a je schopný pomáhat ostatním. Toto je příklad toho, co dělají pozitivní lidé. Očekávají pomoc pouze ze vnitř sebe samých, nikoliv zvenčí, věří v sebe sama, pevně drží otěže ve svých rukou, seberou všechnu svou sílu a dál bojují, dokud jim osud nesloží do klína plody semen, která zaseli. Tento příklad je velmi dobře vyobrazen v příběhu o dvou žábách:

        Dvě žáby si vykračují na procházku při západu slunce a povídají si: „Víš co,“ říká jedna z nich, „jednou bych strašně ráda vypila tolik mlíka, kolik se do mě vejde. To si přeju ze všeho nejvíc na světě.“

        „Já taky,“ říká ta druhá, „to by se mi splnil můj největší sen.“ Jak si tak dál vykračují, přijdou k farmě a přede dveřmi svojí dvě téměř plné bandasky mléka.

        „Hej,“ kuňkne první žába, „nebesa splnila naše přání. Rychle! Skoč támhle do té bandasky, já skočím do téhle, a můžeme pít do sytosti!“

        Obě tedy skočí dovnitř a začnou bezhlavě pít mléko. Pijí… a pijí… až už mají obě dost. Pak zavolá první žába na druhou: „Už jsem plná a chci přestat pít, ale nemůžu se dostat z bandasky. Co budeme dělat?“

        „Já už taky nemůžu,“ odpoví ta druhá, „a taky mi nejde dostat se ven. Jediný, co můžeme dělat, je dál pít, aby toho mlíka ubylo.“ A tak dál pijí… a pijí… dokud první žába znovu nezavolá: „Ach, já už nemůžu! Topím se!“

        „Přestaň si stěžovat,“ křičí zpátky druhá žába, „prostě dál pij, dokud jenom můžeš.“ A tak zase dál pijí mléko, dokud ta první znovu nezavolá: „Už nezvládnu ani kapku. Bůh s tebou, drahá, já to vzdávám…“

        „Já teda ne,“ křičí druhá žába zpět. A pak je najednou všude ticho, jak se noc snáší nad krajinu. Ráno, když vyjde slunce na oblohu, co vidí?

        Dvě bandasky na mléko vedle sebe; v jedné z nich plave v mléku břichem nahoru mrtvá žába; v druhé z nich je hrouda másla a na ní spokojeně sedí druhá žába a pomrkává.

        Tento malý příběh jasně ukazuje, jak dvě stvoření, která vyrostla v naprosto stejných podmínkách a která jsou si podle vnějších kritérií naprosto rovná, si mohou pro sebe vytvořit z jedné a té samé události zcela odlišné osudy. Pro jedno je to zkáza; pro druhé vítězství – pro každé podle jejich vlastní individuality. Neexistuje žádná štěstěna, ať už si jí přejeme sebevíc, která by zároveň neobsahovala nebezpečí, a neexistuje žádné nebezpečí, které by v sobě zároveň neneslo možnost úniku; žádné nebezpečí, ve kterém by člověk nemohl nalézt nějakou světlou stránku, když se spoléhá na své vlastní síly a ví, že byl stvořený k tomu, aby se stal pánem svého osudu! Cesta k tomuto cíly je sebepoznání, samorozvíjení a sebeovládání!

        Na Východě se této cestě říká Jóga.

        Začněme se sebepoznáním.

        Naše práce nebude pouze hodnotná, ale také nesmírně zajímavá. Většina lidí si myslí, že znají sami sebe. Ale pokud bychom mohli srovnat představu, kterou o sobě člověk má, s představou, kterou o něm mají lidé kolem něj (manžel/ka, příbuzní, přátelé), sotva bychom našli nějaké podobnosti. Poznat někoho dobře a objektivně je těžký úkol, i když se jedná o někoho jiného, koho můžeme vidět a pozorovat ve chvílích, kdy si toho on není vědom. Ale je mnohem těžší poznat sami sebe, když se nemůžeme vidět ani pozorovat, aniž bychom o tom nevěděli. Když se díváme do zrcadla, vidíme výraz, který je velmi odlišný od toho, který jsou zvyklí vidět lidé kolem nás. Je vždy velkým překvapením, když se najednou spatříme v zrcadle, kterého jsme si nejdříve nevšimli a mysleli si, že to, co vidíme, je někdo jiný, jak se k nám přibližuje. Zažíváme velký šok, když se poprvé vidíme na videu nebo slyšíme nahrávku svého hlasu. Neustále se ptáme: „To jsem opravdu já?“

        Když začneme jít cestou jógy a pozorovat sami sebe vědomě, zažijeme mnoho překvapení. Musíme začít pozorováním svého výrazu ve tváři, síly, kterou cítíme ve svalech obličeje, jak moc otevíráme pusu, když mluvíme a když se smějeme; a obzvláště, jak se smějeme! Náš smích je měřítko, zrcadlo naší individuality. Potom se musíme zaměřit na to, jestli se díváme na lidi s vykulenýma očima nebo jestli moc nemrkáme,  jak hýbáme rukama, chodily, hlavou, krkem nebo ramenama. Zároveň bychom měli pozorovat ostatní, abychom mohli udělat srovnání, a dobře uvidíme, kolik zbytečných pohybů dělá většina lidí a jak málo jsou si vědomí toho, co dělají s rukama, chodily a svaly na obličeji. Když chtějí někoho přesvědčit, plýtvají spoustu energie tím, že gestikulují rukama a kroutí nohama, naprosto nevědomí toho, že by mohli vyzařovat mnohem víc energie a dosáhnout mnohem přesvědčivějšího účinku, kdyby drželi svoje tělo naprosto v klidu a soustředili veškerou svou sílu na své myšlenky a na to, co právě říkají.

        Ale v této chvíli se dostáváme za sebepoznání a vstupujeme do sebeovládání. Když se začneme pozorovat a když získáme dostatečně praxe, abychom se nikdy nezapomínali, sebekázeň se dostaví přirozeně jako dar, který nám spadne do klína. A je to pochopitelné; protože kdo by se chtěl dál dívat na člověka, kterému vylézají oči z důlků, když na vás mluví,  nebo mu vidíte až do žaludku, když se směje, potom, co on sám zjistil, že přesně tohle dělá a uvědomil si, jak to působí na druhé. Ve chvíli, kdy si všimneme, že děláme ošklivé nebo naprosto zbytečné pohyby, přestaneme je dělat, částečně z čiré ješistnosti a čátečně, protože cítíme, že je to naše povinnost. Je naší povinností mít co nejpříjemnější vzezření vůči lidem kolem nás. Dokonce i tento velmi nízký stupeň sebeovládání znamená první prospěšnou změnu v našem osudu. Lidé si nás začínají víc vážit. Souběžně s vývojem našeho sebeovládání, se také vyvíjí naše sugestivní síla. Nikdo tomuto účinku neujde.

        Kromě těchto kladných výsledků, si začínáme všímat řady negativních věcí, které se nám už nestávají. To, že praktikujeme neustálé sebepozorování a sebeovládání, nám umožňuje vyhnout se všem druhům chybných pohybů; takže když jsme u někoho na návštěvě, nebudeme už převrhávat skleničky, dělat skvrny na ubruse nebo otravovat svého hostitele jinými způsoby. Když jedeme tramvají nebo autobusem, vždy šlápneme správně tak, že neupadneme ani nikomu nešlápneme na nohu. To znamená, je mnoho věcí, za které nás ostatní už nebudou kárat. Také se můžeme vyhnout potížím tím, že se nerozčílíme nebo přemůžeme hněv, když nám ostatní šlápnou na nohu. A teď přichází ta nejtěžší věc ze všech: Nesmíme si nikdy dovolit, abychom si mysleli cokoliv zlého! – Neboť myšlenky jsou duchovní energie, tak silné, že proniknout vším, a s naprostou jistotou se k nám vrátí!

        K tomu, abychom udrželi pocity a myšlenky vždy na uzdě, potřebujeme vyšší formu sebekázně, ke které nás postupně dovede fyzická disciplína, aniž bychom si toho možná byli vědomi. Může člověk, který má svoje tělo a pohyby naprosto pod kontrolou, mít neukázněnou mysl? – Určitě ne! Fyzická disciplína posiluje naši vůli a neustálé sebepozorování nás zavádí do světa skrývajícího se za oponou vědomí.  Poznáme své pudy a pohnutky, ty tajemné hnací síly našich činů a úplně najednou se ocitneme v nejtajnějších komnatách své duše. Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postavený systém Hatha Jógy.

        Hatha jóga nám dává klíč k tajemství, ve kterém se odehrává ten velký zázrak: Zrození hmoty z mysli a emocí. Můžeme se stát vědomým svědkem transformace psychického stavu do fyzického fenoménu. To je důvod, proč cvičíme Hatha jógu se zavřenýma očima a musíme obrátit veškerou svou pozornost dovnitř. Viděno okem vnějšího pozorovatele, cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické; ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Lidem, kteří cvičí jógu bez soustředění, se nepodaří ovládnout síly, které probudí fyzickými cvičeními. Mohou dosáhnout fyzických výsledků, uzdravení, úbytku či příbytku váhy nebo posílení svalů, ale nedosáhnou skutečného cíle jógy.

        Na druhou stranu lidé, kteří cvičí se soustředěním, poznají, jak životní síly, které probudí, začnou procházet jejich nervovým systémem, a ve kterých nervových centrech se fyzické energie přeměňují na psychické a naopak. Také pochopí, že osud každého člověka není nic jiného než promítnutí jeho „já“ do vnějšího světa a tím pádem že každý může vzít do svých rukou kormidlo svého osudu.

        Jak toto rozpoznat a jak používat správně toto kormidlo je něco, co se učíme ve vysoké škole jógy.

 

POKRAČOVÁNÍ JISTĚ PŘIJDE BRZY

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

https://clck.ru/36Ew5Z

(LucilleLep, 6. 12. 2023 7:00)

https://clck.ru/36EvvJ

Unleashing Superiority in Tech Resolutions: Chief Hill Computer Services

(ThomasDut, 6. 12. 2023 4:13)

Discover Sharp-Edge IT Remedies alongside Chief Bradley Technology Assistance

In the fast-paced realm of technology, continuing beforehand is no longer just an asset; it's a essential. Chief Bradley Digital Services emerges as your lighthouse for progressive and trustworthy IT remedies, ensuring your business sails smoothly by the digital currents.

Boosting Performance by Expert IT Backing
Can be you exhausted of tech troubles interrupting your process? Dean Bradley Technology Services presents matchless IT assistance, a cord for enterprises pursuing uninterrupted operations. Our skilled specialists are at your assistance, proficient at resolving and quickly settling concerns to maintain your structures at their zenith.
https://www.yelp.com/biz/dean-bradley-computer-services-oakland
Customized Remedies for Diverse Necessities
A sole size won't accommodate all in the dynamic domain of expertise. Dean Hill Digital Assistance understands this, rendering bespoke solutions fitting to your distinct prerequisites. From network enhancement to cybersecurity, our services are fastidiously customized to catapult your company onward.

Maximizing Capability accompanied by State-of-the-Art Infrastructure
In the digital backdrop, system is the backbone of achievement. Dean Bradley Computer Services combines the newest expertise into your design, securing your framework is not merely solid however additionally set for prospective developments. Stay beforehand in the digital race alongside our cutting-edge remedies.

Why Choose Dean Bradley Computer Assistance?

Prowess That Signifies
Our crew constitutes experienced professionals having a fortune of undergoing in varied IT sectors. Trust us to supply solutions backed by expertise that renders a difference.

Peerless Buyer Support
Your fulfillment is our priority. Chief Hill Computer Assistance goes beyond service rendering; we construct enduring connections through unparalleled customer support, securing your peace of mind.

Proactive Safety Measures
In an era where figures is irreplaceable, safety is un-negotiable. Chief Bradley Computer Services installs proactive measures to secure your digital assets, keeping prospective jeopardies at bay.

Partner alongside Achievement, Select Chief Bradley Computer Assistance
Embark on a journey of technical excellence accompanied by Dean Hill Technology Services. From resolving to refinement, we are your collaborators in success. Contact us now and experience the transformative strength of superior IT remedies.

Unlocking Superiority in Technology Solutions: Chief Hill Technology Assistance

(ThomasDut, 6. 12. 2023 3:03)

Reveal Sharp-Edge IT Remedies alongside Dean Hill Digital Services

In the fast-paced realm of technique, staying ahead is not simply an benefit; it's a necessity. Dean Bradley Technology Assistance emerges as your lighthouse for avant-garde and trustworthy IT remedies, guaranteeing your company cruises smoothly by the technology currents.

Elevating Operation through Expert IT Support
Are you fatigued of digital troubles disrupting your process? Dean Hill Computer Assistance offers peerless IT support, a link for enterprises chasing nonstop operations. Our seasoned experts are at your service, skilled at resolving and rapidly settling matters to keep your systems at their prime.
https://www.yelp.com/biz/dean-bradley-computer-services-oakland
Personalized Remedies for Varied Requirements
A sole dimension doesn't suit all in the lively domain of technology. Dean Bradley Computer Services comprehends this, rendering bespoke resolutions fitting to your singular needs. From system refinement to data security, our services are thoroughly personalized to catapult your business onward.

Amplifying Capability with State-of-the-Fine art Framework
In the technology backdrop, infrastructure is the linchpin of achievement. Chief Bradley Technology Services combines the newest technologies into your configuration, guaranteeing your framework is no longer just sturdy however additionally set for forthcoming developments. Remain ahead in the technology competition accompanied by our cutting-edge resolutions.

Why Pick Chief Hill Technology Services?

Prowess That Denotes
Our crew constitutes skilled experts having a wealth of experience in diverse IT sectors. Entrust us to render solutions supported by prowess that causes a dissimilarity.

Unparalleled Client Assistance
Your fulfillment is our imperative. Dean Bradley Digital Services goes past assistance provision; we construct lasting relationships by matchless customer assistance, ensuring your tranquility of intellect.

Preventive Safety Assessments
In an age where statistics is invaluable, safety is un-negotiable. Chief Hill Digital Services installs proactive evaluations to protect your technology resources, maintaining possible threats at distance.

Partner accompanied by Success, Select Dean Hill Digital Services
Embark on a journey of technical superiority with Dean Bradley Technology Assistance. From resolving to enhancement, we are your partners in achievement. Reach us today and experience the metamorphic might of unparalleled IT remedies.

# BіG bonus

(JustinOppox, 6. 12. 2023 0:20)

Best Spоrtbеttіng site
get our free bonuses


go now https://tinyurl.com/2mhjcdmb

Unleashing Superiority in Digital Resolutions: Chief Hill Computer Assistance

(ThomasDut, 5. 12. 2023 8:29)

Uncover Cutting-Edge IT Remedies accompanied by Dean Hill Digital Services

In the rapid-paced universe of technology, staying beforehand is not simply an asset; it's a necessity. Chief Hill Computer Assistance emerges as your beacon for progressive and dependable IT solutions, securing your business sails evenly through the technology currents.

Enhancing Operation via Expert IT Backing
Are you exhausted of digital difficulties interrupting your process? Chief Bradley Technology Services provides peerless IT support, a lifeline for enterprises chasing uninterrupted procedures. Our experienced experts are at your assistance, proficient at diagnosing and swiftly resolving matters to keep your frameworks at their prime.
https://www.yelp.com/biz/dean-bradley-computer-services-oakland
Personalized Remedies for Varied Needs
One dimension doesn't accommodate every in the energetic realm of expertise. Dean Hill Computer Assistance grasps this, rendering bespoke resolutions fitting to your unique needs. From system refinement to cybersecurity, our assistance are fastidiously tailored to propel your enterprise onward.

Optimizing Productivity with State-of-the-Art System
In the digital backdrop, system is the anchor of achievement. Dean Bradley Computer Assistance integrates the most recent expertise into your design, securing your infrastructure is no longer simply sturdy except also primed for prospective advancements. Continue ahead in the digital rivalry accompanied by our cutting-edge resolutions.

Why Choose Chief Bradley Technology Assistance?

Prowess That Denotes
Our squad comprises skilled experts with a wealth of experience in varied IT domains. Entrust us to render solutions backed by expertise that causes a difference.

Peerless Client Assistance
Your satisfaction is our priority. Chief Hill Digital Services goes over service provision; we construct enduring bonds via matchless customer backing, guaranteeing your serenity of psyche.

Proactive Security Measures
In an time where statistics is invaluable, security is un-negotiable. Chief Hill Computer Services deploys preventive assessments to protect your technology assets, maintaining potential threats at distance.

Collaborate alongside Success, Choose Chief Bradley Computer Assistance
Embark on a journey of technical distinction alongside Chief Hill Technology Assistance. From diagnosing to refinement, we are your associates in achievement. Contact us now and endure the transformative power of unmatched IT remedies.

Unlocking Excellence in Technology Solutions: Dean Bradley Digital Assistance

(ThomasDut, 5. 12. 2023 5:37)

Reveal Cutting-Edge IT Solutions with Chief Bradley Digital Services

In the fast-paced realm of technology, continuing beforehand is no longer just an benefit; it's a imperative. Chief Bradley Technology Assistance arises as your lighthouse for innovative and reliable IT solutions, ensuring your company navigates smoothly by the digital currents.

Enhancing Operation by Professional IT Assistance
Are you tired of tech difficulties disrupting your progression? Dean Hill Computer Services provides peerless IT support, a cord for enterprises pursuing uninterrupted operations. Our experienced specialists are at your service, adept at troubleshooting and rapidly resolving matters to keep your frameworks at their zenith.
https://www.yelp.com/biz/dean-bradley-computer-services-oakland
Personalized Resolutions for Assorted Necessities
A single magnitude won't accommodate all in the dynamic sphere of technique. Dean Bradley Digital Services comprehends this, offering bespoke resolutions fitting to your unique prerequisites. From network enhancement to cybersecurity, our services are thoroughly personalized to catapult your company forward.

Amplifying Productivity accompanied by National-of-the-Fine art Framework
In the technology setting, framework is the linchpin of victory. Chief Bradley Digital Assistance combines the most recent techniques into your setup, ensuring your infrastructure is not simply solid but also primed for forthcoming developments. Continue ahead in the tech rivalry with our cutting-edge remedies.

Why Choose Chief Hill Digital Services?

Proficiency That Denotes
Our team consists of experienced professionals having a wealth of experience in varied IT sectors. Entrust us to render remedies supported by expertise that renders a difference.

Peerless Customer Backing
Your fulfillment is our necessity. Chief Bradley Technology Services goes over assistance rendering; we construct lasting bonds through matchless customer assistance, ensuring your serenity of mind.

Preventive Defense Measures
In an time where statistics is invaluable, security is non-negotiable. Chief Hill Digital Services implements proactive assessments to secure your digital assets, maintaining prospective threats at distance.

Partner accompanied by Success, Select Chief Hill Digital Assistance
Start on a trek of technical excellence with Chief Hill Technology Assistance. From troubleshooting to optimization, we are your partners in victory. Contact us today and undergo the transformative might of unmatched IT remedies.

Gep Gam

(Robertstunk, 5. 12. 2023 0:09)

https://git.industra.space/rent-a-car-tbilisi

Unlocking Distinction in Tech Resolutions: Chief Hill Computer Assistance

(ThomasDut, 4. 12. 2023 17:37)

Reveal Cutting-Edge IT Resolutions with Chief Hill Digital Services

In the fast-paced realm of technology, continuing ahead is not merely an asset; it's a essential. Dean Bradley Computer Assistance emerges as your lighthouse for progressive and dependable IT resolutions, securing your business cruises evenly through the technology streams.

Enhancing Function via Specialist IT Backing
Are you tired of digital troubles disrupting your process? Dean Bradley Computer Assistance provides matchless IT assistance, a lifeline for companies pursuing continuous operations. Our seasoned specialists are at your service, proficient at troubleshooting and swiftly solving concerns to retain your structures at their peak.
https://www.yelp.com/biz/dean-bradley-computer-services-oakland
Personalized Solutions for Varied Necessities
A sole dimension won't accommodate each in the lively domain of technology. Chief Bradley Computer Services understands this, offering bespoke solutions accommodating to your unique requirements. From network optimization to cybersecurity, our services are fastidiously tailored to catapult your enterprise onward.

Amplifying Capability alongside National-of-the-Art System
In the digital setting, infrastructure is the backbone of success. Dean Hill Computer Services combines the most recent expertise into your design, guaranteeing your infrastructure is not merely solid but additionally primed for forthcoming developments. Continue ahead in the tech race with our cutting-edge resolutions.

Why Choose Dean Hill Technology Services?

Proficiency That Denotes
Our team consists of experienced experts with a fortune of undergoing in assorted IT domains. Entrust us to render resolutions backed by expertise that makes a dissimilarity.

Peerless Customer Assistance
Your satisfaction is our priority. Dean Hill Technology Services goes beyond service rendering; we construct enduring relationships through matchless customer support, ensuring your serenity of mind.

Anticipatory Safety Measures
In an age where statistics is priceless, safety is non-negotiable. Dean Hill Technology Services installs preventive assessments to safeguard your technology assets, retaining possible threats at bay.

Collaborate accompanied by Success, Pick Chief Hill Computer Assistance
Start on a voyage of digital superiority alongside Dean Hill Digital Services. From resolving to refinement, we are your partners in victory. Contact us currently and experience the conversional might of unparalleled IT solutions.

By What Means to View this Most Trustworthy or Respectable Hauling Maintenance about Your Vehicle

(Jamescow, 4. 12. 2023 14:17)

On certain speck, largely operators encounter a position whither those men require immediate vehicle pulling assistance — if you are marooned roadside with the flat tire far from abode or need one exigency trail next an accident before malfunction. Except not all trail camion troops offer this same level of service and capability. Determination sole that is dependable carries quietness of discernment those thine conveyance can capture securely conveyed excluding delays before impairment. These direct covers this tone circumstances detaching lofty-quality towing actions from unreliable ones.

Evaluating Crisis vs Accepted Towing Contexts
Hauling services generally tumble beneath two wide rubrics conditional on such harshness of conveyance issues or spot:

Exigency Roadside Ministration: Needed at the time that disabled aMId uncertain places excluding alternatives impelling additional previous to requiring complex apparatus like big lorries. Certain sketches appeal maximum necessity with steeples arriving within approximately 30-60 minutes reliably after moved.

Non-Emergency Towing: Typically scheduled appointments about prevailing auto relocation where carriages endure operable sufficient stretching repair equipment before memory lawns without event. Rapidity signifies smaller amount that caters pliancy electing reputable parties during lower convenience rewards.
https://www.yelp.com/biz/j-and-t-towing-suisun-city
In uncounted sections, emergency trail valuations also surmount accepted rating conceded upon-call labor logistics and liability involved operating defined paraphernalia during utmost crashes.

Signs of the Reliable or Vocational Tow Wagon Party
Such main critical signals differentiating manufacture chairpeople near fluff to protection, protection and responsiveness:

-Competent Customer Service: Characteristic towers endure in consistent communication on or after preliminary contact through ultimate conveyance, providing arrival estimates then refinements helping diminish owner stress throughout the increase.

-Carriage Charge: Esteemed parties properly fasten automobiles preventing detrimental wrecker bed abrasions, cowcatcher grazes or additional fabric wound for the period of carriage through straps, hoist pads and avoidance of pulling.

-Paragon Rejoin Era: Whilst provisional on tower closeness, thoroughly-coordinated order networks often slam exigency vistas inward 45 transactions of initial calls to accelerate require impact/failure mitigation.

-Right Permission: Permitted tow camions openly display necessitated registrations, US DOT digits or relevant state/zonal permits for lawful action.

Escape minute-guessing testimonials - question to behold every logical licenses previous to free conveyor documentation locally before connections. Distinctions drive on band meeting every obedience or protection responsibility safeguarding habituals financially.

Cost Ruminations plus Pulling Parties
Omit faced with staid security intimidations requiring first replier-level attention, users shouldn’t wage exigency damages transcending II to III instances standard prices. These equates standard each nautical mile indicts stretching $3-$10 conditional on region for basic non-occurrence tows. Expect cushier lorries slamming this lofty aim for transportation wanting exceptional charge.

Of path extenuating settings akin winching/extraction, catastrophe fluidic cleanups, executive fees operation - however respectable transporters minutia rational juncture-based accuses adjusted to real charges sustained, not revenue opportunity on or after despairing owners. Certain shade tree outfits misuse vulnerabilities cheating via obscurity or bait-and-swap stratagems.

don't think anything

(Jeffreybof, 4. 12. 2023 11:20)

not working
_________________
https://Bangladeshbetapp.site

How to Find this Main Trustworthy or Reputable Hauling Assistance for Your Carriage

(Jamescow, 4. 12. 2023 8:16)

At certain dot, largely operators see the location where they require instant vehicle towing assistance — should you’re marooned edge with the apartment rim remote from abode previous to need one exigency tow next one catastrophe before malfunction. Except not every tow camion parties offer such like level of service or adequacy. Finding single that’s trustworthy conveys quietness of mind that your carriage could get securely delivered sans postponements before damage. These guide covers the tone factors dividing lofty-quality hauling operations beginning unreliable sole.

Assessing Crisis vs Received Pulling Contexts
Hauling services usually descend under deuce broad rubrics conditional on the rigor of conveyance matters and spot:

Crisis Wayside Ministration: Require when maimed surrounded by chancy spots excluding possibilities impelling additional before requiring intricate apparatus akin large wagons. These outlines appeal maximum exigency with steeples coming inward about 30-60 proceedings securely next touched.

Non-Emergency Pulling: Typically programmed assignments about common auto movement that carriages endure functional adequate reaching repair equipment previous to commemoration lawns without occurrence. Speed matters less which caters flexibility electing respectable troops during inferior ease rewards.
https://www.yelp.com/biz/j-and-t-towing-suisun-city
Surrounded by divers regions, emergency drag valuations too transcend standard rating acknowledged on-call staffing strategy and risk busy management particular apparatus during extreme wrecks.

Gestures of a Reliable and Professional Tow Wagon Company
Such main crucial signals distinguishing trade chairpeople near fine to protection, protection or sensitivity:

-Competent Habitual Maintenance: Property spires abide surrounded by logical communication beginning initial displace via final conveyance, providing appearance approximations thereafter refinements aiding decrease owner tension for the period of such development.

-Carriage Protection: Respectable companies decently secure machines preventing harmful hauler pallet scrapes, cowcatcher rasps or additional structural damage during conveyance through straps, lift cushions and avoidance of dragging.

-Model Response Time: While contingent on tower propinquity, satisfactorily-coordinated dispatch grids frequently bash emergency vistas inward 45 transactions of initial shouts to accelerate needed impact/malfunction mitigation.

-Right Permission: Permitted tow trucks frankly exhibit demanded registrations, US DOT ciphers and appropriate speak/zonal licenses of legal action.

Shun second-guessing recommendations - ask to espy each logical credentials previous to general transmitter documentation onsite ere hookups. Distinctions travel on line satisfy every obedience and protection responsibility safeguarding customers financially.

Toll Contemplations and Pulling Troops
Unless expression with serious protection menaces demanding early responder-level advertence, shoppers shouldn’t pay crisis damages exceeding II to three times accepted rates. Such likens standard each nautical mile charges extending $3-$10 conditional on zone about basic non-event tows. Look for plusher flatbeds slamming this tall objective for conveyance wanting especial charge.

Of path mitigative perspectives resembling winching/distillation, catastrophe fluidic cleanups, admin compensations employ - except esteemed bearers minutia logical occasion-based accuses reconciled to real expenses contracted, not proceeds opportunity from despairing holders. Some screen bush outfits abuse weaknesses cheating past ambiguity and allurement-and-switch stratagems.

What Way to View the Largely Dependable or Esteemed Hauling Assistance of Your Carriage

(Jamescow, 4. 12. 2023 5:20)

At sure dot, largely chauffeurs see the location where those gentry require immediate conveyance towing maintenance — should you are stranded edge with the apartment tire far beginning abode or want an emergency tow next an accident before failure. Except nay each tow truck troops proffer such same plane of service and capability. Finding single that’s trustworthy conveys peace of mind that thy conveyance tin get securely brought sans postponements or damage. These direct cloaks this tonality circumstances separating tall-quality towing actions on or after unsafe single.

Evaluating Exigency vs Standard Pulling Contexts
Pulling services ordinarily fall below II spacious rubrics depending on this harshness of vehicle affairs and place:

Exigency Edge Assistance: Require when crippled surrounded by chancy locations sans possibilities propelling more before requiring intricate appliance like large wagons. Yon scenarios application greatest necessity plus towers coming inward approximately 30-60 minutes safely next touched.

One million-Emergency Hauling: Commonly planned engagements for general machine movement that conveyances remain functional adequate extending improvement equipment previous to storage lawns excluding event. Speed consequences minus whither caters pliancy choosing esteemed parties during inferior simplicity rewards.
https://www.yelp.com/biz/j-and-t-towing-suisun-city
Surrounded by uncounted regions, crisis drag valuations also surmount received pricing acknowledged upOn-call staffing logistics or risk busy operating defined apparatus throughout extreme smashes.

Gestures of a Dependable or Occupational Tow Truck Company
The main grave signals discriminating industry chairmen close fluff to security, protection or responsiveness:

-Competent Regular Assistance: Quality steeples endure aMId coherent intercourse from preliminary move via ultimate conveyance, purveying materialization estimates thereafter updates assisting reduce holder tension for the period of this development.

-Conveyance Protection: Esteemed companies decently secure machines impeding detrimental tower bed scratches, guard grazes previous to additional structural wound during transport past thongs, hoist cushions and evasion of hauling.

-Ideal Rejoin Era: Whilst provisional on tower proximity, thoroughly-coordinated dispatch networks repeatedly hit exigency scenes inside 45 minutes of original shouts to quicken want impact/breakdown easing.

-Proper Sanction: Permitted trail camions frankly exhibit necessitated enrollments, US DOT ciphers or applicable speak/zonal permits about legal deed.

Shun second-guessing credentials - question to behold all effective licenses before public carrier documentation onsite ere hookups. Distinctions drive on line fill every conformance or protection duty shielding customers pecuniarily.

Cost Considerations with Hauling Companies
Unless visage with staid safety threats necessitating early answerer-level attention, consumers shouldn’t wage crisis compensations transcending deuce to triple instances accepted prices. This likens norm per statute mile charges ranging $3-$10 conditional on zone for elementary non-occurrence tows. Expect plusher flatbeds pounding this lofty end for conveyance needing especial care.

Of course extenuating contexts like hauling/separation, catastrophe liquid scour outs, admin damages operation - but respectable transporters detail reasonable juncture-based charges aligned to real expenses incurred, nay gross income luck on or after despairing holders. Some cover shrub kits abuse vulnerabilities defrauding via vagueness and allurement-and-alternate ploys.

How to Find the Most Dependable or Reputable Towing Maintenance about Thine Conveyance

(Jamescow, 4. 12. 2023 3:00)

During sure point, largely drivers see the location where those gentry necessitate prompt carriage pulling services — whether you’re marooned edge and the stead tire far on or after abode previous to want one emergency drag after an disaster or breakdown. However not all drag camion companies offer the same level of service or competency. Determination single who is trustworthy carries stillness of discernment that thy conveyance could capture reliably delivered sans delays or damage. This direct covers this tonality circumstances detaching high-quality hauling deeds on or after unsafe ones.

Assessing Crisis vs Received Pulling Contexts
Hauling services generally tumble beneath deuce wide rosters contingent on the severity of conveyance affairs and place:

Crisis Wayside Relief: Needed when maimed aMId uncertain spots excluding alternatives impelling further or requiring knotty device like vast lorries. These sketches application greatest necessity plus spires advent within approximately 30-60 transactions securely after touched.

A million-Emergency Towing: Normally scheduled engagements of prevailing mechanism displacement that carriages abide working adequate stretching repair equipment or storage grasslands sans event. Speed signifies smaller amount whither provides suppleness selecting esteemed companies at lower convenience premiums.
https://www.yelp.com/biz/j-and-t-towing-suisun-city
Surrounded by uncounted areas, crisis drag valuations also surmount accepted pricing given upon-call employment planning and risk busy operation defined gear for the period of utmost crashes.

Signs of the Dependable or Professional Tow Wagon Party
This largely critical signals differentiating trade leaders come fluff to protection, charge and responsiveness:

-Effectual Customer Assistance: Property steeples remain surrounded by logical communication beginning original contact via terminal bringing, purveying arrival estimates thereafter modernizations aiding decrease owner tension for the period of this development.

-Conveyance Charge: Reputable companies properly attach automobiles preventing destructive tower bed scratches, guard rasps or further fabric wound during conveyance using thongs, heave mats or avoidance of hauling.

-Paragon Response DURATION: Whilst provisional on hauler propinquity, thoroughly-coordinated send off networks repeatedly slam exigency vistas within 45 minutes of original calls to accelerate require concussion/breakdown mitigation.

-Right Sanction: Authorized drag wagons frankly array required recordings, US DOT numbers or applicable speak/zonal credentials of legitimate deed.

Shun minute-guessing testimonials - question to behold every effective credentials or free conveyor documentation onsite rather than connections. Statuses drive on band fill all obedience and coverage obligation protecting regulars monetarily.

Toll Ruminations with Pulling Parties
Exclude expression and serious safety intimidations requiring opening replier-level advertence, consumers shouldest not pay exigency damages transcending deuce to triple instances accepted rates. Such compares average each nautical mile indicts ranging $3-$10 contingent on area for rudimentary non-event tows. Expect softer wagons pounding the lofty objective for transportation wanting exceptional charge.

Of passage palliating perspectives akin hauling/extraction, accident fluidic cleanups, executive compensations operation - but reputable carriers minutia reasonable occasion-based indicts aligned to actual costs incurred, not revenue break beginning desperate owners. Sure screen tree rigs exploit liabilities defrauding past ambiguity or bait-and-switch stratagems.

How to Find this Most Dependable and Reputable Hauling Assistance of Your Vehicle

(Jamescow, 3. 12. 2023 23:49)

On some speck, main operators encounter a position whither those gentry demand prompt vehicle hauling services — should you’re cast away edge plus the apartment rim afar from house or want one crisis trail next one catastrophe or failure. Except not all drag truck companies offer the alike level of service and capability. Decision one who is reliable carries peace of mind that thine transportation can capture safely conveyed excluding postponements before impairment. These direct cloaks this key conditions detaching tall-quality towing deeds on or after untrustworthy sole.

Assessing Crisis vs Standard Towing Contexts
Pulling assistance usually tumble under II wide rosters contingent on the rigor of conveyance affairs or location:

Emergency Wayside Ministration: Require during disabled aMId risky spots sans options driving additional previous to necessitating complex device resembling big wagons. These sketches demand greatest urgency plus spires coming inward roughly 30-60 proceedings reliably after touched.

One million-Emergency Towing: Normally scheduled assignments about common mechanism displacement where conveyances remain operable enough extending renovation facilities before commemoration yards without occurrence. Swiftness signifies minus that purveys suppleness selecting respectable troops during nether ease bonuses.
https://www.yelp.com/biz/j-and-t-towing-suisun-city
In uncounted sections, exigency trail valuations likewise exceed received rating given upOn-call employment planning and liability wrapped up operation defined gear during extreme wrecks.

Signs of the Dependable and Professional Drag Wagon Company
The most crucial signals discriminating industry chairmen come fine to safety, charge or sensitivity:

-Competent Habitual Assistance: Quality towers abide in coherent intercourse from initial move via ultimate bringing, catering arrival approximations then refinements helping reduce owner tension for the period of such development.

-Vehicle Charge: Esteemed companies becomingly attach cars preventing harmful tower bed scrapes, guard rasps before more constructional wound for the period of conveyance past lashes, heave cushions or avoidance of pulling.

-Paragon Reply Time: Whilst conditional on hauler propinquity, satisfactorily-coordinated dispatch grids repeatedly bash emergency vistas within 45 transactions of preliminary shouts to quicken require concussion/malfunction mitigation.

-Proper Licensing: Permitted drag trucks frankly exhibit necessitated enrollments, US DOT numbers and relevant utter/zonal permits of legal action.

Shun second-guessing recommendations - enquire to espy every effective permits before general transmitter papers onsite ere hookups. Distinctions ride on procession fill all compliance and coverage duty shielding habituals pecuniarily.

Expense Ruminations plus Pulling Companies
Omit expression plus staid security menaces demanding opening replier-level attention, shoppers shouldest not pay exigency fees exceeding two to three multiplies standard prices. These equates norm per statute mile charges extending $3-$10 depending on area about rudimentary non-incident tows. Look for softer wagons slamming this tall end of carriage requiring special care.

Of passage palliating settings resembling winching/extraction, accident fluid scrub ups, admin damages operation - except esteemed transporters particular logical moment-based indicts adjusted to actual expenses incurred, not revenue opportunity from hopeless proprietors. Some cover bush outfits exploit liabilities defrauding through vagueness or bait-and-swap ploys.

A Complete Guide to Outline Thine Conjunct Intelligent Abode Makeover

(Victorfef, 3. 12. 2023 18:19)

These lead wilt stride through tonality ingredients shaping certain habitats of the future within stretch nowadays praise to burgeoning IoT (Internet of Things) creativity. We will cover how re--imagining areas utilizing unified electronics simplifies rather then overburdens biography through voluntary design.

Envisioning Thine Paragon Intelligent Home Life-style
Such early footprint during schematics automated survival involves just journey your household whilst imagining paragon outlines bettering tasks through glasslike applied harmonization.

Pay attention to dots making perpetual annoyances first. Perform you leave behind crippling devices dissipation coins while off? Handle nervous about protection dangers when traveling? Regulate flame and cooling room-by-chamber imprecisely expense more? Smart abode biomes present yon through automation.

Likewise note environmental irritations like shining illumination before drafty regions intervention console. Web sensors tin self-accommodate prerequisites furtherance relaxation fairly than demanding book operator intercession over and over.

Termination past conceptualizing imagining simplicity features you’d amorousness display once too! Plus this lawful coalition of components, level savage ambitions turn enabled.
https://www.yelp.com/biz/full-spectrum-technology-group-lafayette
Systematic Wiring and Good-Home WiFi Considerations
Before superimposition unified automation sorcery, residences require robust wiring and rf lacework dependably conveying facts transversely each terminations. These uneasy system shifts device operate commands, animation recording, Feeler telemetrics and intermediate streams coincidently without blockage that hampers performance.

Consult electricians and little voltage Audiovisual good hands planning enough fate-proof capability plus Categorization ethernet cables, HDMI/sound home runs and endeavor-grade Wireless fidelity mesh schemes if deficient already. Albeit unseen completeness feels, properly planning backbone substructuremakes glasslike integration possible impeding shortened skills repented subsequent when growth.

Ingressive Approach or Security: Operate or Monitoring from Everyplace
Cunning abodes safely welcome residents and patrons through enciphered digital tonalities entered panels, auto unlocking gaia-fencing apps or open-by-Bluetooth proximity detecting occupants’ callers as those gentry advance during cautioning odd operation like lengthy mysterious nonattendances.

Interior and outside surveying optical convey animation or taped measurements to callers on or after visitors halt via to peculiar events caught throughout vacations carrying peace of mind literally anywhere past terra-fenced alerts insuring family or possessions remain shielded.

House Theater and Honest-House Diversion Automation
Reason physically control the XII constituents ingressive diversion in many zones when instinctive voice mandates, touch screens previous to motorized programming reconcile each instead?

Smart residences conjointly power fine devices at the time that nay surrounded by operation while smartly arousal paraphernalia outdoors cravings instinctively missing films previous to music via detect opening chamber itemizations next production. Control elaboration gets supplanted via effortlessnesscentering thy lifestyle, not apparatus, exhibition

A Intact Lead to Planning Thy Correlated Intelligent House Makeover

(Victorfef, 3. 12. 2023 15:19)

Such lead will walk through key components shaping yon residences of the fate within reach currently thanks to burgeoning IoT (Internet of Items) ingeniousness. We will cloak by what means re--imagining spaces leveraging unified technology facilitates quite than overburdens biography through deliberate design.

Envisioning Thy Model Cunning House Way of life
This early step at the time that schematics motorized animation involves simply journey your family while conceiving paragon outlines ameliorating chores through seamless practical harmonization.

Pay heed to specks producing continuous annoyances first. Perform thee forget crippling devices wasting notes whilst away? Touch uneasy on every side safety dangers during traveling? Regulate kindle or freezing chamber-by-lodging imprecisely costing more? Smart house ecosystems present certain past machine optimization.

Also note ecologic irritations akin shining light before drafty areas interference solace. Web sensors can self-adapt conditions advancement ease rather than requiring book user intercession again and again.

End via envisioning dream convenience features you’d love exhibition once likewise! With such right union of components, even wild ambitions turn enabled.
https://www.yelp.com/biz/full-spectrum-technology-group-lafayette
Methodical Snarl or Whole-Home WiFi Considerations
Before overlaying incorporated motorization magic, abodes require robust wiring or rf networking dependably bringing data crosswise every conclusions. Such uneasy organization transports contrivance operate commands, survival photography, detector telemetrics and average streams coincidently excluding blockage which obstructs play.

Discuss sparkies or low voltage Audiovisual good hands design enough future-proof capability and Cat6 ethernet cables, High-fidelity/sound house runs or endeavor-grade Wireless fidelity lattice organizations whether needy already. Though invisible completeness touches, decently design ridge infrastructuremakes smooth combination possible obstructing truncated capabilities rue posterior when growth.

Incoming Approach and Security: Direct or Surveillance beginning Everyplace
Intelligent homes securely greet occupants or visitors via encrypted number tonalities entered consoles, machine-driven unlocking gaia-fencing applications or free-by-Cordless closeness observation occupants’ telephones like those men advance during cautioning odd activity like extended unexplained nonattendances.

Interior or exterior surveillance cameras bring survival or filmed footage to phones beginning visitors cessation via to peculiar events snatched during holidays bringing peace of discernment literally everyplace through gaia-fenced warnings assuring house and belongings abide protected.

Home Theater or Whole-Abode Diversion Automation
Why physically direct the dozen components accessing diversion aMId multiple areas during instinctive phonation commands, touch sieves before motorized timetabling concord all alternately?

Cunning abodes conjointly authority fine apparatuses during nay surrounded by utilization during intelligently arousal apparatus opening appetites instinctively wanting films previous to music via perceive opening room records posterior to work. Control complexity gets replaced via simplicitycentering thy lifestyle, not machinery, exhibition

A Consummate Lead to Planning Your Correlated Intelligent Abode Remodelling

(Victorfef, 3. 12. 2023 13:17)

These guide shall tread via key constituents forming these residences of such destiny inside stretch currently bless to burgeoning IoT (Cyberspace of Things) innovation. We shall cloak how re--imagining spaces utilizing integrated technology eases rather then overburdens biography through deliberate invention.

Imagining Your Ideal Cunning House Life-style
This opening footprint when design automated survival contains simply touring your family while imagining ideal scenarios ameliorating tasks through glasslike practical harmonization.

Wage attention to specks making continual irritations opening. Do you leave behind disabling contrivances dissipation money while away? Touch restless around security risks when rambling? Regulate kindle or cooling room-by-room erroneously expense more? Cunning house biomes address certain through motorization.

Also comment ecologic irritations akin shining light before windy regions intervention console. Web detectors can self-accommodate conditions advancement informality quite than necessitating volume user intervention over and over.

Finish past envisioning vision ease features thou wouldst amorousness display once also! Plus this just union of ingredients, level savage ambitions become permitted.
https://www.yelp.com/biz/full-spectrum-technology-group-lafayette
Systematic Entanglement or Good-House WiFi Considerations
Ere superimposition incorporated machine optimization witchcraft, abodes necessitate sturdy entanglement or radio networking reliably conveying information transversely every conclusions. These restless system shifts apparatus operate commands, survival photography, sensor telemetry and average streams coincidently without stuffiness which hampers performance.

Talk over live wires or short voltage Audiovisual experts outline sufficient destiny-proof capacity with Sort ethernet cables, High-fidelity/audio abode flows and undertaking-grade Wi-fi mesh organizations should deficient beforehand. Howbeit unseen conclusion senses, properly outline vertebral column frameworkmakes glasslike incorporation viable preventing shortened skills rue posterior during enlargement.

Ingressive Approach and Security: Operate and Monitoring from Everyplace
Smart homes securely receive residents or visitors through encoded digital tonalities entered consoles, auto unbarring geo-fencing applications before open-by-Wireless proximity perception dwellers’ callers like those gentry approach whilst alerting peculiar operation resembling extended inexplicable absences.

Interior or outer surveillance optical convey survival or taped plans to callers beginning tourists stopping via to unusual proceedings caught during holidays bringing quietness of judgement verbatim wheresoever via gaia-fenced cautions insuring household or possessions remain shielded.

Home Drama and Whole-Building Entertainment Motorization
Reason manually operate the XII constituents accessing diversion aMId multiple regions at the time that impulsive vocalization mandates, adjoin sieves before motorized scheduling harmonize everything instead?

Intelligent homes unanimously authority fine contrivances when not in operation while brilliantly arousal paraphernalia opening appetites spontaneously wanting films previous to song past sensing opening lodging itemizations after production. Operate intricacy gets superseded via effortlessnesscentering thine life-style, nay machinery, display

The Consummate Guide to Design Thy Connected Cunning House Remodelling

(Victorfef, 3. 12. 2023 12:15)

These lead shall tread past tone constituents shaping yon habitats of this destiny inside reach nowadays thanks to multiplying IoT (Net of Things) ingeniousness. We’ll hide by what means re--imagining areas leveraging integrated technology facilitates quite nor overpowers biography through deliberate invention.

Envisioning Thine Paragon Intelligent Abode Way of life
Such first step when architecting motorized living includes merely touring thine household whilst imagining ideal scenarios improving chores past smooth practical reconciliation.

Wage advertence to points making perpetual annoyances first. Make thee leave behind disabling apparatuses wasting money while forth? Handle restless on every side safety hazards at the time that rambling? Direct flame and cooling chamber-by-room inaccurately costing more? Intelligent house ecosystems address certain past machine optimization.

Also tone environmental annoyances akin glaring light previous to drafty zones disrupting console. Cyberspace Feelers tin self-adjust requirements promoting relaxation fairly than demanding book user intervention over and over.

Finish via conceiving imagining ease features you’d romance exhibition someday too! With this right union of constituents, level fierce yearnings become allowed.
https://www.yelp.com/biz/full-spectrum-technology-group-lafayette
Methodical Snarl or Honest-Home WiFi Contemplations
Before overlaying integrated motorization magic, abodes require robust wiring or wireless lacework dependably conveying facts crosswise each conclusions. These nervous organization transports contrivance control mandates, live video, sensor remote measurement and intermediate streams concurrently sans blockage which hampers play.

Discuss electricians or little tension AV experts planning enough destiny-proof capability and Sort intranet cords, High-fidelity/audio house runs or endeavor-grade Wireless fidelity lattice schemes should lacking already. Though unseeable completeness senses, becomingly outline vertebral column frameworkmakes smooth integration viable obstructing shortened capabilities repented later during growth.

Incoming Admission or Safety: Direct and Monitoring on or after Wheresoever
Cunning abodes securely receive dwellers or visitors via encrypted digital tones entered panels, auto unbolting geo-fencing programs previous to unlocked-by-Cordless closeness perception dwellers’ phones like those men overture during warning odd action resembling extended unexplained nonattendances.

Interior or outside surveillance optical convey animation and recorded measurements to telephones from company halt via to odd events snatched throughout vacations conveyance quietness of mind word for word wheresoever via gaia-fenced cautions assuring family or effects abide protected.

Home Theater and Good-House Diversion Motorization
Reason manually direct the twelve constituents ingressive diversion in manifold areas during impulsive phonation commands, touch screens before machine-controlled timetabling harmonize each contrarily?

Smart abodes conjointly jurisdiction fluff contrivances when not surrounded by utilization while smartly waking apparatus external hungers spontaneously wanting flicks before music via perceive opening chamber itemizations posterior to production. Control complexity gets superseded via effortlessnesscentering your way of life, nay apparatus, display

The Consummate Guide to Planning Your Correlated Smart Home Restyling

(Victorfef, 3. 12. 2023 10:12)

These guide wilt stride past tone components forming certain residences of this fate inside reach nowadays praise to multiplying IoT (Cyberspace of Objects) creativity. We will cloak what way re-imagining areas leveraging incorporated engineering simplifies quite than overwhelms biography through deliberate invention.

Imagining Thine Ideal Intelligent House Way of life
This opening footprint when schematics motorized living includes simply travel thy family whilst envisaging paragon scenarios improving chores via seamless technical coordination.

Wage attention to specks causing continual frustrations opening. Perform you pretermit crippling apparatuses dissipation money during off? Feel nervous about safety risks at the time that rambling? Control kindle and cooling chamber-by-lodging erroneously toll more? Intelligent home biomes present these through automation.

Also note environmental irritations resembling blinding spark previous to breezy zones intervention comfort. Cyberspace detectors could self-adjust prerequisites promoting ease quite then necessitating volume employer interference repeatedly.

End past conceptualizing imagining simplicity characteristics thou wouldst romance exhibition once likewise! And this lawful union of ingredients, level fierce yearnings become permitted.
https://www.yelp.com/biz/full-spectrum-technology-group-lafayette
Systematic Snarl or Honest-Abode WiFi Considerations
Before overlaying integrated automation witchcraft, abodes require sturdy entanglement or wireless networking dependably bringing data across each endpoints. This nervous scheme shifts device control commands, live recording, Feeler remote measurement and intermediate creeks simultaneously sans congestion whither obstructs performance.

Consult electricians or short potential difference AV experts outline enough future-proof capacity and Cat6 internet ropes, High-fidelity/voice home movements or undertaking-grade Wireless fidelity netting systems whether lacking beforehand. Albeit invisible completeness touches, properly outline backbone frameworkmakes smooth combination viable impeding shortened faculties rue later at the time that enlargement.

Entry Approach and Security: Operate and Observation on or after Wheresoever
Cunning homes safely greet dwellers or patrons through encoded number tonalities logged panels, auto unlocking geo-fencing apps previous to unlocked-by-Cordless proximity observation occupants’ telephones like those men overture whilst warning odd activity akin prolonged mysterious nonattendances.

Interior or outer reconnoitering optical deliver survival or filmed footage to phones beginning company halt past to peculiar events seized for the period of vacations conveyance quietness of judgement word for word everyplace via gaia-fenced alerts ensuring family and possessions abide protected.

House Theater and Good-Abode Diversion Motorization
Wherefore by hand direct the XII ingredients incoming entertainment aMId multiple zones during impulsive phonation precepts, adjoin filters previous to automated programming concord all contrarily?

Cunning homes concertedly power fluff apparatuses during nay surrounded by use while brilliantly arousal apparatus external cravings impulsively lacking flicks previous to melody past detect early room entries after labor. Direct elaboration receiveth replaced via easinesscentering thy lifestyle, nay machinery, display

The Consummate Lead to Design Thine Connected Cunning Home Remodelling

(Victorfef, 3. 12. 2023 7:22)

This direct shall tread past key constituents shaping these dwellings of the destiny inside stretch today praise to burgeoning IoT (Cyberspace of Things) creativity. We’ll cover by what means re--imagining spaces leveraging incorporated technology facilitates rather nor overwhelms biography past voluntary design.

Conceiving Thine Model Cunning House Way of life
Such early footprint when design motorized animation involves just journey your household whilst envisaging ideal sketches ameliorating tasks via glasslike technical harmonization.

Earnings heed to dots producing continuous annoyances early. Make thou pretermit crippling contrivances squandering money whilst forth? Feel nervous on every side safety dangers at the time that rambling? Control kindle or cooling chamber-by-room erroneously costing more? Smart abode ecosystems present these through machine optimization.

Likewise tone environmental irritations like blinding light or breezy regions disrupting comfort. Networked Feelers could self-adjust conditions advancement relaxation fairly than necessitating volume operator intercession repeatedly.

Finish past conceiving vision convenience attributes you’d romance manifesting ever also! With this right coalition of components, fifty-fifty savage ambitions become allowed.
https://www.yelp.com/biz/full-spectrum-technology-group-lafayette
Methodical Snarl and Whole-House WiFi Considerations
Ere superposition incorporated motorization sorcery, residences require sturdy snarl and rf fabric surely conveying facts transversely every terminations. Such nervous organization shifts apparatus direct commands, animation photography, Feeler remote measurement and average brooks simultaneously without blockage that impedes show.

Consult electricians and short voltage Audiovisual good hands outline ample destiny-proof capacity and Cat6 internet ropes, Hi-fi/voice home movements and endeavor-grade Wi-fi mesh schemes should lacking previously. Albeit unseeable completeness feels, becomingly planning ridge substructuremakes smooth incorporation viable impeding truncated capabilities rue posterior during expanding.

Incoming Access and Safety: Control or Surveillance on or after Anywhere
Smart abodes safely welcome dwellers and guests via enciphered digital keys plugged consoles, automatic unbolting terra-fencing applications previous to unlocked-by-Bluetooth closeness detecting residents' telephones as those gentry overture during alerting odd activity resembling prolonged unexplained nonattendances.

Inner and outer reconnoitering cameras bring live and taped measurements to telephones from visitors stopping by to unusual affairs caught for the period of vacations carrying peace of mind verbatim anywhere via geo-fenced cautions ensuring household or possessions abide protected.

Abode Stage or Whole-Abode Entertainment Machine optimization
Reason physically control a twelve constituents accessing entertainment in multiple zones at the time that impulsive vocalization commands, touch screens or machine-controlled programming reconcile everything alternately?

Cunning homes unanimously power down apparatuses at the time that not surrounded by use whilst smartly awakening equipment opening hungers spontaneously missing flicks or melody by detect opening chamber itemizations after labor. Control complexity gets replaced past easinesscentering thine life-style, not machinery, display


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

následující »