Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Honza, přeložil první kapitolu knihy od Elisabeth Haich, která u nás nikdy a nikde nevyšla, tuto autorku již můžete znát s dílem které napsala, to jest "ZASVĚCENÍ"

 Přeji všem krásné počtení.
 DRAZÍ,
 POSÍLÁM VÁM VÝTAŽEK Z KNIHY "SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD" OD ELISABETH HAICH.
 NĚKTEŘÍ Z VÁS MOŽNÁ ČETLI KNIHU "ZASVĚCENÍ", COŽ JE JEJÍ NEJZNÁMĚJŠÍ A
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHA A BOHUŽEL TAKY JEDINÁ, KTERÁ U NÁS V ČR VYŠLA.  ELISABETH HAICH BYLA ZAKLADATELKOU PRVNÍ ŠKOLY JÓGY V EVROPĚ (VE ŠVÝCARSKU) A JAKO DUCHOVNÍ UČITELKA MÁ DO DNES PRÁVEM VELKÉ ZÁSTUPY ŽÁKŮ.
 "ZASVĚCENÍ" JE AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN A PODLE MĚ JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KNIH O DUCHOVNÍ CESTĚ, KTERÁ KDY BYLA. 
TO, CO VÁM POSÍLÁM, JE PRVNÍ KAPITOLA Z JINÉ KNIHY, KTERÁ U NÁS NIKDY NEVYŠLA. DOSTAL JSEM JÍ V ANGLIČTINĚ A PROTOŽE MĚ TAK STRAŠNĚ SILNĚ ZAUJALA, ROZHODL JSEM SE JÍ PŘELOŽIT A ROZESLAT LIDEM, ABY SI JÍ MOHLI PŘEČÍST I JINÍ. TA KNÍŽKA JE SLABOUČKÁ, ALE NAPROSTO JEDNODUŠE A PŘEKRÁSNĚ DÁVÁ ZNALECKÉ VYSVĚTLENÍ TOHO, JAK FUNGUJE ČLOVĚK A JEHO OSUD. JAKMILE PŘELOŽÍM DALŠÍ KAPITOLY, RÁD JE POŠLU TĚM, KTERÉ ZAUJALA PRVNÍ KAPITOLA .
 NENECHTE SE PROSÍM ZMÁST SLOVEM JÓGA, POD KTERÝM SI VŠICHNI PŘEDSTAVUJEME CVIČENÍ, ALE KTERÝM AUTORKA MÍNÍ NAPROSTO NĚCO JINÉHO A SICE ZPŮSOB DUCHOVNÍ CESTY A VNÍMÁNÍ ŽIVOTA!
 PROSÍM POŠLETE TENTO E-MAIL VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE RÁDI ZAMÝŠLÍ NAD ŽIVOTEM A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JSME ZATÍM ZDALEKA NEPOCHOPILI JEHO SMYSL
 

Když jsem si přečetla první část, kterou Honza (přítel mé známé) přeložil, neodolala jsem zveřejnit jí zde. Věřím, že vás všechny bude zajímat. 

 

Samoléčení, jóga a osud

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

PŘEDMLUVA

Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé, co široká veřejnost na Západě měla možnost nahlédnout do učení velkých indických rišijů a jogínů. Přednášky, které Vivekananda měl, vzbudily všude velký zájem a široké okruhy lidí na Západě se začaly věnovat pokladům východní moudrosti a jógy. Od té doby tento zájem neustále roste, neboť druhá světová válka smetla všechny staré iluze a falešné představy, na kterých bylo založeno sebevědomí národů Západu. Západní lidé ztratili svou víru a s ní i vnitřní klid, které ve skutečnosti nikdy neměli. Nebezpečí nové války a hrozivá destrukce, kterou by mohl způsobit atomový konflikt, stále číhají v pozadí dnešního života a nutí lidi na Západě, zmítané úzkostí, hledat nový a pevnější základ, na kterém by mohli znovu postavit svou víru. Příklad vnitřního klidu, nebojácnosti a sebevědomí nastolený východními lidmi obrátil pozornost západních lidí k Východu. Zdroj totoho vnitřního míru je východní moudrost a různé systémy jógy, které umožňují východnímu člověku vytvořit si železnou sebekázeň a udržet si vždy vládu sám nad sebou. Jóga umožňuje člověku získat silné vedení nad svou vůlí a schopností odolávat, umožňuje mu snášet existeční boje dnešní doby a ovládat každý tah osudu s nezlomnou duší a tím si udržet neochvějný klid a dobré zdraví. Velcí indičtí mistři předali své učení svým žákům a v průběhu tisíců let vznikly různé systémy jógy přizpůsobené předpokladům a schopnostem daných lidí. Tyto systémy mohou být použity jak lidmi z Východu tak ze Západu, neboť lidská anatomie je všude stejná. A tak začal Západ cvičit jógu. 

Neustále rostoucí zájem Západu o jógu nás přiměl k tomu, že jsme založili několik škol jógy v západních zemích, napsali mnoho knih o józe a měli nespočetně přednášek o ní. Některé z těchto přednášek teď na žádost veřejnosti vydáváme v knižní podobě. Doufáme, že starověká moudrost indických jogínů a rišijů v této knize rozžehne zájem seznámit se blíže s jógou u tolika lidí, u kolika tak učinily naše přednášky. Budeme velmi spokojeni, pokud touto knihou budeme moct ukázat cestu několika hledajícím a předvést jim, jak si udržet východní klid za všech okolností, jak zvítězit nad existečními boji dnešní doby, jak si podrobit svůj vlastní osud a jak v těchto všech bitvách zůstat vždy šťastný a zdravý. Rádi bychom pomohli svým drahým čtenářům získat nejhlubší víru a vnitřní mír.

 

                                               ELISABETH HAICH

                                               SELVARAJAN YESUDIAN

 

  

OBSAH

 

Předmluva                                                        7

 

1. Jóga a osud                                                  11

 

2. Jóga a samoléčení                                         23

 

3. Jak se stát jogínem                                        39

 

4. Jóga v dnešním existenčním boji                     53

 

5. Pár slov o magii                                             63

 

 

 

  

1

JÓGA A OSUD

 

        Jeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Tento zvláštní jazyk je pravěký jazyk nejen proto, že naši předci jím mluvili před nespočtem věků, ale také proto, že ukazuje spíš příčiny než důsledky. A protože na naší hmotné úrovni, ve světě projevů, může mít jedna jediná příčina nesčetně odlišných důsledků, každý výraz sanskrtu má mnoho odlišných významů tak, jako má daná příčina důsledků.

        Například sanskrtské slovo „karma“ znamená „osobnost“, „charakter“ a také „čin“, „skutek“ nebo také „osud“; neboť stejná příčina, která vtiskne člověku jeho charakter, způsobí také jeho skutky a ty se pak němu vrátí zpět a jsou jeho osudem.

        Takto toto jediné sanskrtské slovo vyjadřuje hlubokou pravdu, že osobnost jako taková vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto je osud vždy věrným odrazem osobnosti.

        Na nejvyšší úrovni vývoje, zde na Zemi, stojí člověk. Jeho vyvinutý rozum, jeho schopnost myslet a jeho řeč jakožto přímý projev jeho schopnosti myslet, ho postavili do popředí před všechny živé bytosti. Ale k porozumění lidské osobnosti či charakteru nestačí pouze naslouchat lidské řeči. Jazyk je meč s dvojím ostřím. Na jedné straně slouží pravdě; na té druhé lži. Co člověk říká, může být buď pravda nebo lež. Zkouška charakteru spočívá vždy ve skutku! Mluvit bez činu je prázdné. Na druhou stranu činy nepotřebují slova, aby odkryly charakter nebo osobnost člověka. Vezměme si jako příklad zvířata.

        Zvíře neumí mluvit a přesto můžete poznat jeho charakter stejným způsobem, jakým to můžete udělat u lidské bytosti. Každý druh zvířete má určité zvláštní vlastnosti, každý poddruh je také odlišný od všech ostatních a dokonce každé jednotlivé zvíře má jedinečnou řadu svých charakterových vlastností. Bráno z pohledu druhů, psy a kočky jsou velmi odlišní charakterem. Ale i v rámci psí rodiny můžeme najít ohromné rozdíly mezi jednotlivými plemeny. Vezměne si například vlčáka, jezevčíka, pudla  a buldoka. Poctivou povahu vlčáka bychom těžko hledali u mazaného a hravého jezevčíka. A pudl se svými bleskurychlými reakcemi a přizpůsobivostí je na hony vzdálený agresivnímu odhodlanému buldokovi. Pokud půjdeme ještě dál a srovnáme dva psy téže rasy, zjistíme, že jsou i tak velmi odlišní. Každý majitel psa ví, že už nikdy nebude žít právě takový pes, jako je ten jeho. Takže vidíme, že každé zvíře, každá živá bytost má naprosto individuální charakter, jedinečný a zcela odlišný od každé jiné živé bytosti.

        Charakter je nezávislý na rozumu a řeči. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomé sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

        Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou cestiček svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní „jaký charakter, takový osud“.

        Hnací síla osudu je člověk sám a pokud chce změnit svůj osud, musí nejdřív změnit svůj charakter. Člověk, který je otrokem své nízké povahy, svého instinktu, bude také otrokem svého osudu. Pokud se člověk slepě odevzdá přírodním silám, kterém v něm působí, jeho osud s ním stejně slepě bude pohazovat sem a tam. Ale pokud člověk pozná tajemnou hnací sílu svého osudu, jeho cesta ke svobodě se otevře. Kdokoliv zvítězí sám nad sebou, zvítězí nad svým osudem!

        Jen člověk, který si je vědomý toho, co dělá, toho může dosáhnout. Aby se dostal na tuto úroveň, musí urazit dlouhou cestu vedoucí od primitivní úrovně pudů, na které není nic jiného než zvíře, které má rozum, až na úroveň, ve které se z něho stala vědomá a vysoce vyvinutá lidská bytost.

        Primitivnímu člověku trvalo tisíce let vývoje, aby se dostal na tak vysokou úroveň, že může vědomě používat svůj rozum. Ale jeho celá bytost byla stále naplněná dvěma silnými přírodními pudy – pudem sebezáchovy a rozmnožování. A tak dal svůj rozum do služeb těchto pudů, aby pomocí svých schopností uspokojil svoje smyslné touhy a zpříjemnil si život.

        Když člověk něco chce, napětí jeho vůle vytvoří myšlenky v jeho mozku a ty ho přimějí k činu. Ale nemůžeme udělat nic, abychom zároveň nespustili řetěz událostí. Nemůžeme vyslovit ani jediné slovo či udělat gesto, aniž bychom nedali vzniknout následkům. A i po tom, co jsme už dávno zapomněli na svůj čin, který spustil retěz událostí, vlny v čase a prostoru stále proudí a způsobují nové činy dál a dál do nekonečna, až do úplné věčnosti.

        Když hodíme kámen do klidného rybníku, uvedeme do pohybu vlnky, které běží od místa vhození v neustále se rozšiřujícím kruhu. A tyto vlnky zůstanou v pohybu i dlouho po tom, co se již kámen dotkl dna. Podobným způsobem proudí směrem od nás na všechny strany následky našich činů a vytvářejí tak nekonečný řetězec, dokud se nevrátí zpátky k nám v podobě toho, co nazýváme štěstí a osud. Většinou si ovšem nejsme schopni vzpomenout, jaký čin způsobil ten či onen zásah osudu. Jen jedna věc je jistá: výsledek, který se nám vrátí, bude naprosto stejného druhu jako byl náš počáteční skutek. Tento samý zákon působí všude! Pokud udeřím pěstí do stolu, stůl, aniž by se pohnul, udeří stejně prudce do mé ruky. Rána, kterou moje ruka dostane od stolu, byla způsobená ranou, kterou jsem dal stolu. Stejný zákon působí na náš osud: Pokud ostatním způsobím bolest svým sobeckým jednáním, můžu si být jistý, že obdržím stejně bolestný úder. Pokud jsou mé skutky stědré, osud bude stejně stědrý ke mně a poskytne mi dary tehdy, kdy to budu nejmíň očekávat.

        Ignorantský omezený člověk, jehož životní náplní je jen uspokojení jeho pudů, je sobecký ve svém myšlení a chování a právě kvůli tomuto nedostatku soucitu od sebe odpuzuje lidi kolem sebe a tak sám sebe izoluje. Proto je zcela přirozené, že jeho osud se k němu chová naprosto stejným způsobem. Sobeckost, kterou vyzařuje, naplňuje atmosféru kolem něj energiemi, jejichž reciproční důsledky mu přinášejí bolest a utrpení. Jeho trápení ho pak tak dlouho sužuje, znovu a znovu, dokud ho jeho vlastní pud sebezáchovy nepřinutí hledat úlevu a svobodu od svého utrpení. Bohužel však v tomto stádiu dělají lidé jednu chybu za druhou tím, že skoro vždy hledají svobodu všude možně, jen ne na tom jediném místě, kde jí opravdu mohou nalézt – sami v sobě. Místo toho si stěžují na „okolnosti“ a snaží se je změnit. Výsledkem je vždy neúspěch a oni se, díky svému špatně nasměrovanému úsilí, znovu stávají oběťmi nového utrpení a bolesti, dokud si konečně neuvědomí, že oni sami byli celou dobu hnací silou svého osudu. Proto nejdříve musíme změnit sami sebe, aby se mohl změnit svět kolem nás. Dokud se snažíme změnit svět, aniž bychom změnili sebe sama, veškerá naše snaha je marná.

        Utrpení nicméně probouzí nejen naši touhu po svobodě, ale také soucit vůči ostatním. Vlastní zkušeností zjistíme, co utrpení vlastně je, a tak se naučíme rozumět utrpení druhých. Tímto způsobem se rodí porozumění. A to je první krok směrem k nesobeckosti!

        Pak jde život dál. Dál trochu trpíme a sbíráme další zkušenosti. Krůček po krůčku, naplněni touhou po osvobození, si znovu a znovu všímáme, jak tyto principy života působí, a začínáme si uvědomovat vztah mezi příčinou a následkem: dobré přináší dobré a zlé přináší zlé. Hřích je už trest sám o sobě. Společně s naším rostoucím chápáním a porozuměním, se začne rozšiřovat a prohlubovat naše schopnost cítit soucit vůči svým bližním; stále víc vycházejí naše záměry z pochopení, dokud se naše srdce neohřeje natolik, že se zrodí láska.

        Ale nemluvíme o lásce, jak si ji mnozí lidé vykládají. Lidé si myslí, že mluví o lásce, když popisují pocit, který zažívají, jsou-li s osobou, jejíž přítomnost je obšťastňuje a kterou chtějí vlastnit. Pod záminkou „lásky“ terorizují své blízké, zbavují je jejich svobody a práva na sebeurčení a očekávají, že se z nich stanou poslušní roboti. Takoví lidé nejsou schopni rozpoznat, co je opravdu příjemné pro jejich blízké, které údajně milují. Naopak, přesvědčeni, že jsou motivováni „čistou láskou“, nutí své blízké, aby vykonávali jejich vůli.

        Jak často vídáme rodiče, kteří tvrdí, že žijí pouze pro své děti, a muže a ženy, kteří tvrdí, že žijí jen jeden pro druhého. Zaměříme-li se ale na tyto lidi víc zblízka, ukáže se, že opak je pravdou. Ve skutečnosti tito lidé očekávají, že druzí budou žít pro ně. Nikdy je nenapadne, že ti druzí jsou také samostatné bytosti a mají svůj vlastní život. Nedochází jim, že tito „drazí blízcí“ lidé možná chtějí nebo potřebují úplně něco jiného, než jim oni doporučují a předepisují. Takoví lidé se často rozčílí, když mluví o svých „nevděčných dětech“ nebo o jiných lidech a jejich „nedostatku pochopení“, neboť ti, které oni tvrdí, že tak „milují“, před nimi často prchají. Co jim uchází je, že vždycky požadovali, ale nikdy sami nedali pochopení, lásku a vděčnost.

        Lidé motivovaní opravdovou láskou, která je založená na pochopení, budou svým osudem vždy štědře odměněni. Mějme vždy na paměti, že síly, které vyzařujeme, se k nám vracejí. Jak zaseješ, tak sklidíš. Když lidé, kteří ovlivňují náš osud, na nás myslí – ať už v dobrém nebo špatném – a pak podle toho konají, odráží se v tom zase jen ty síly, které jsme my sami vyslali a které se přemění v činy, jež určují náš osud.

        Myšlenky se nestávají realitou samy od sebe. Je to tak, že neviditelné síly a energie způsobují, že klíčí a rostou. Někdy stačí jenom trochu dobré vůle, kterou jsme projevili možná před dlouhou, dlouhou dobou. Skrze myšlenky, slova nebo činy někoho jiného se to pak vrátí zpět k nám právě v příhodné chvíli a způsobí to příznivý obrat v našem životě. Proto musíme věnovat pozornost všem svým myšlenkám, slovům a skutkům. Kdykoliv se v naší hlavě zrodí zlá myšlenka, měli bychom okamžitě zjistit, odkud přišla. Musíme jí zabránit, aby se stala naší realitou tím, že odmítneme na ní dál myslet. Nikdy nesmíme dopustit, aby napřátelské pocity zabarvily naše myšlenky o někom, protože všechny tyto myšlenky a pocity se k nám vrátí!

        To samé platí o našem těle a mysli. Musíme se vyvarovat myšlenkám na nemoce, neboť tyto myšlenky oslabují naši obranyschopnost a připravují cestu nemoci. Stejně tak nesmíme nikdy mluvit o nemocech a ukazovat přitom na své vlastní tělo, když vysvětlujeme, že tady a támhle měl kamarád bolest, nádor nebo něco operované. A stejně tak nesmíme ukazovat sami na sebe, když mluvíme například o tom, že někdo přišel o nohu během nehody. Pokud tak činíme, dáváme energii možnostem nemocí nebo nehod a tak nevědomě přivoláváme různé druhy neštěstí, které vědomě nechceme. Proto musíme mluvit o zdraví, síle a štěstí a naplnit tak vzduch kolem nás radostí a tím učinit náš osud plným radosti!

        Ale co dělají lidé? Do nekonečna mluví o katastrofách. Bez ustání si stěžují, naříkají a kňourají místo toho, aby něco udělali a zahnali tak to zlé, které jim dělá starosti. Tímto způsobem totiž jenom dosáhnou toho, že naplní atmosféru kolem sebe negativními silami. Nevyhnutelně pak tyto síly udeří dříve nebo později zpátky, což záleží na velikosti a celkové síle negativních energií, které daný jedinec uvedl do pohybu.

        Primitivní člověk, který stojí na nízké úrovni vývoje, je izolovaný a zapuštěný do hmoty. Proto síly, které uvolní, působí pomalu a těžkopádně. Čím je člověk výše na žebříčku vývoje, tím silnější a pronikavější jsou energie, které vysílá, a tím rychlejší jsou reakce na to, co dělá. Jak často slyšíme lidi, jak si stěžují: „Opravdu mám smůlu. Normálně vůbec nelžu, ale kdykoliv řeknu i sebemenší lež, abych se vymanil z trapné situace, okamžitě se to provalí. Ale podívej na tohodle XY, který neustále lže, jak když tiskne, a vždycky mu to projde!“

        Pokud patříte do této skupiny a někdy jste si stěžovali tímhle způsobem, můžete si blahopřát a radovat se, neboť fenomén, na který si stěžujete, je důkaz toho, že vysíláte vysoké a mocné síly, které oběhnou svou dráhu a vrátí se zpět bleskovou rychlostí. Buďte ujištěni, že ti ostatní, kteří zdánlivě beztrestně páchají zlo, jsou také dřív nebo později negativními energiemi, které vyslali, dostiženi, a v té chvíli je pro ně tato rána o to víc nepříjemnější. Jen sledujte lidi kolem sebe a uvidíte, že to tak je.

        Většinou ovšem lidé zůstávají slepí. Ačkoliv je zákon karmy jasný jako facka, lidé stále mluví o „náhodě“! Ale co je náhoda? Latinské slovo pro náhodu koincidence („co“ – „in“ – „cadere“) a znamená „spadnout na“. Náhoda tedy znamená něco, co nám nečekaně a nepředvídatelně spadne do života. Ale jenom proto, že jsme nevěděli, že tato událost se blíží, můžeme předpokládat, že neměla příčinu? Nemají všechny ty události, které způsobily to, co se stalo, příčinu? Může se opravdu něco „jen tak stát“ bez příčiny?

        Činy všech těch nespočetných bytostí na světě a jejich následky jsou spolu neodlučitelně spjaté a zapadají do sebe jako kolečka v hodinkách. A tak vznikají společné osudy rodin, skupin lidí, národů a dokonce celých kontinentů. Ale stejně jako každá buňka v těle má i každá lidská bytost svůj vlastní individuální osud v rámci společného osudu své rodiny, národa či kontinentu. Často jsme mohli během 2. světové války vidět, jak je osud jednotlivce provázán s osudem rodiny, domu nebo města a přesto mnoho lidí prošlo velkými katastrofami jako zázrakem bez újmy. Jaká síla zde působí, co koná takové zázraky? Je to celkový součet všech našich předchozích činů, čistý výsledek všech sil, které jsme kdy uvedli do pohybu. Nic a nikdo nemůže ujít těmto silám. Kulka ve chvíli, kdy byla vystřelena, může být jemně vychýlena ze své smrtící dráhy, možná jen tím, že tyto síly způsobí malý reflex v ruce, paži nebo prstu osoby, která stiskla spoušť – možná jen nepatrné neviditelné zachvění svalů – a kulka, která byla určená nám, proletí neškodně kolem.

        Člověk může být pouze tehdy zabit, pokud to tak má ve svém osudu. Cesty vraha a jeho oběti se nevyhnutelně střetnou. Oba jsou k sobě neodolatelně a nevyhnutelně přitahováni až do chvíle, kdy jsou síly, jež do té doby spaly v útrobách osudu, vypuštěny. Pak dojde k vraždě. Stejným způsobem se setkávají cesty zachránce a jeho zachráněného. Nic se neděje náhodou; všechno je dokonalý výsledek přecházejících činů. Nikdy na to nezapomínejme. Při všem, co děláme, mějme vždy na paměti, že to, co uděláme, se nám vrátí. A udělejme to pouze tehdy, pokud opravdu cítíme, že chceme, aby tu samou věc někdo udělal nám. „Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě“ je způsob, jakým Ježíš vyjádřil tuto zásadu. Ať už tomu říkáme „zlaté pravidlo“ nebo „karma“, jednoduše to znamená, že cokoliv uděláme ostatním, se k nám vrátí.

        Pokud máme oči otevřené a díváme se kolem sebe na cestě životem, znovu a znovu máme šanci zpozorovat, jak osud poslušně následuje hlavní vlanosti určitého člověka. Je to obzvláště evidentní v případech, kdy osud postihne dva či více lidí. Jeden z nich může být na dně a zničený, zatímco druhého to ani nevybočilo z rovnováhy. Ačkoliv možná přišel o to samé co první, pohotově se sebere; a během krátké doby už stojí rovně na nohou a je schopný pomáhat ostatním. Toto je příklad toho, co dělají pozitivní lidé. Očekávají pomoc pouze ze vnitř sebe samých, nikoliv zvenčí, věří v sebe sama, pevně drží otěže ve svých rukou, seberou všechnu svou sílu a dál bojují, dokud jim osud nesloží do klína plody semen, která zaseli. Tento příklad je velmi dobře vyobrazen v příběhu o dvou žábách:

        Dvě žáby si vykračují na procházku při západu slunce a povídají si: „Víš co,“ říká jedna z nich, „jednou bych strašně ráda vypila tolik mlíka, kolik se do mě vejde. To si přeju ze všeho nejvíc na světě.“

        „Já taky,“ říká ta druhá, „to by se mi splnil můj největší sen.“ Jak si tak dál vykračují, přijdou k farmě a přede dveřmi svojí dvě téměř plné bandasky mléka.

        „Hej,“ kuňkne první žába, „nebesa splnila naše přání. Rychle! Skoč támhle do té bandasky, já skočím do téhle, a můžeme pít do sytosti!“

        Obě tedy skočí dovnitř a začnou bezhlavě pít mléko. Pijí… a pijí… až už mají obě dost. Pak zavolá první žába na druhou: „Už jsem plná a chci přestat pít, ale nemůžu se dostat z bandasky. Co budeme dělat?“

        „Já už taky nemůžu,“ odpoví ta druhá, „a taky mi nejde dostat se ven. Jediný, co můžeme dělat, je dál pít, aby toho mlíka ubylo.“ A tak dál pijí… a pijí… dokud první žába znovu nezavolá: „Ach, já už nemůžu! Topím se!“

        „Přestaň si stěžovat,“ křičí zpátky druhá žába, „prostě dál pij, dokud jenom můžeš.“ A tak zase dál pijí mléko, dokud ta první znovu nezavolá: „Už nezvládnu ani kapku. Bůh s tebou, drahá, já to vzdávám…“

        „Já teda ne,“ křičí druhá žába zpět. A pak je najednou všude ticho, jak se noc snáší nad krajinu. Ráno, když vyjde slunce na oblohu, co vidí?

        Dvě bandasky na mléko vedle sebe; v jedné z nich plave v mléku břichem nahoru mrtvá žába; v druhé z nich je hrouda másla a na ní spokojeně sedí druhá žába a pomrkává.

        Tento malý příběh jasně ukazuje, jak dvě stvoření, která vyrostla v naprosto stejných podmínkách a která jsou si podle vnějších kritérií naprosto rovná, si mohou pro sebe vytvořit z jedné a té samé události zcela odlišné osudy. Pro jedno je to zkáza; pro druhé vítězství – pro každé podle jejich vlastní individuality. Neexistuje žádná štěstěna, ať už si jí přejeme sebevíc, která by zároveň neobsahovala nebezpečí, a neexistuje žádné nebezpečí, které by v sobě zároveň neneslo možnost úniku; žádné nebezpečí, ve kterém by člověk nemohl nalézt nějakou světlou stránku, když se spoléhá na své vlastní síly a ví, že byl stvořený k tomu, aby se stal pánem svého osudu! Cesta k tomuto cíly je sebepoznání, samorozvíjení a sebeovládání!

        Na Východě se této cestě říká Jóga.

        Začněme se sebepoznáním.

        Naše práce nebude pouze hodnotná, ale také nesmírně zajímavá. Většina lidí si myslí, že znají sami sebe. Ale pokud bychom mohli srovnat představu, kterou o sobě člověk má, s představou, kterou o něm mají lidé kolem něj (manžel/ka, příbuzní, přátelé), sotva bychom našli nějaké podobnosti. Poznat někoho dobře a objektivně je těžký úkol, i když se jedná o někoho jiného, koho můžeme vidět a pozorovat ve chvílích, kdy si toho on není vědom. Ale je mnohem těžší poznat sami sebe, když se nemůžeme vidět ani pozorovat, aniž bychom o tom nevěděli. Když se díváme do zrcadla, vidíme výraz, který je velmi odlišný od toho, který jsou zvyklí vidět lidé kolem nás. Je vždy velkým překvapením, když se najednou spatříme v zrcadle, kterého jsme si nejdříve nevšimli a mysleli si, že to, co vidíme, je někdo jiný, jak se k nám přibližuje. Zažíváme velký šok, když se poprvé vidíme na videu nebo slyšíme nahrávku svého hlasu. Neustále se ptáme: „To jsem opravdu já?“

        Když začneme jít cestou jógy a pozorovat sami sebe vědomě, zažijeme mnoho překvapení. Musíme začít pozorováním svého výrazu ve tváři, síly, kterou cítíme ve svalech obličeje, jak moc otevíráme pusu, když mluvíme a když se smějeme; a obzvláště, jak se smějeme! Náš smích je měřítko, zrcadlo naší individuality. Potom se musíme zaměřit na to, jestli se díváme na lidi s vykulenýma očima nebo jestli moc nemrkáme,  jak hýbáme rukama, chodily, hlavou, krkem nebo ramenama. Zároveň bychom měli pozorovat ostatní, abychom mohli udělat srovnání, a dobře uvidíme, kolik zbytečných pohybů dělá většina lidí a jak málo jsou si vědomí toho, co dělají s rukama, chodily a svaly na obličeji. Když chtějí někoho přesvědčit, plýtvají spoustu energie tím, že gestikulují rukama a kroutí nohama, naprosto nevědomí toho, že by mohli vyzařovat mnohem víc energie a dosáhnout mnohem přesvědčivějšího účinku, kdyby drželi svoje tělo naprosto v klidu a soustředili veškerou svou sílu na své myšlenky a na to, co právě říkají.

        Ale v této chvíli se dostáváme za sebepoznání a vstupujeme do sebeovládání. Když se začneme pozorovat a když získáme dostatečně praxe, abychom se nikdy nezapomínali, sebekázeň se dostaví přirozeně jako dar, který nám spadne do klína. A je to pochopitelné; protože kdo by se chtěl dál dívat na člověka, kterému vylézají oči z důlků, když na vás mluví,  nebo mu vidíte až do žaludku, když se směje, potom, co on sám zjistil, že přesně tohle dělá a uvědomil si, jak to působí na druhé. Ve chvíli, kdy si všimneme, že děláme ošklivé nebo naprosto zbytečné pohyby, přestaneme je dělat, částečně z čiré ješistnosti a čátečně, protože cítíme, že je to naše povinnost. Je naší povinností mít co nejpříjemnější vzezření vůči lidem kolem nás. Dokonce i tento velmi nízký stupeň sebeovládání znamená první prospěšnou změnu v našem osudu. Lidé si nás začínají víc vážit. Souběžně s vývojem našeho sebeovládání, se také vyvíjí naše sugestivní síla. Nikdo tomuto účinku neujde.

        Kromě těchto kladných výsledků, si začínáme všímat řady negativních věcí, které se nám už nestávají. To, že praktikujeme neustálé sebepozorování a sebeovládání, nám umožňuje vyhnout se všem druhům chybných pohybů; takže když jsme u někoho na návštěvě, nebudeme už převrhávat skleničky, dělat skvrny na ubruse nebo otravovat svého hostitele jinými způsoby. Když jedeme tramvají nebo autobusem, vždy šlápneme správně tak, že neupadneme ani nikomu nešlápneme na nohu. To znamená, je mnoho věcí, za které nás ostatní už nebudou kárat. Také se můžeme vyhnout potížím tím, že se nerozčílíme nebo přemůžeme hněv, když nám ostatní šlápnou na nohu. A teď přichází ta nejtěžší věc ze všech: Nesmíme si nikdy dovolit, abychom si mysleli cokoliv zlého! – Neboť myšlenky jsou duchovní energie, tak silné, že proniknout vším, a s naprostou jistotou se k nám vrátí!

        K tomu, abychom udrželi pocity a myšlenky vždy na uzdě, potřebujeme vyšší formu sebekázně, ke které nás postupně dovede fyzická disciplína, aniž bychom si toho možná byli vědomi. Může člověk, který má svoje tělo a pohyby naprosto pod kontrolou, mít neukázněnou mysl? – Určitě ne! Fyzická disciplína posiluje naši vůli a neustálé sebepozorování nás zavádí do světa skrývajícího se za oponou vědomí.  Poznáme své pudy a pohnutky, ty tajemné hnací síly našich činů a úplně najednou se ocitneme v nejtajnějších komnatách své duše. Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postavený systém Hatha Jógy.

        Hatha jóga nám dává klíč k tajemství, ve kterém se odehrává ten velký zázrak: Zrození hmoty z mysli a emocí. Můžeme se stát vědomým svědkem transformace psychického stavu do fyzického fenoménu. To je důvod, proč cvičíme Hatha jógu se zavřenýma očima a musíme obrátit veškerou svou pozornost dovnitř. Viděno okem vnějšího pozorovatele, cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické; ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Lidem, kteří cvičí jógu bez soustředění, se nepodaří ovládnout síly, které probudí fyzickými cvičeními. Mohou dosáhnout fyzických výsledků, uzdravení, úbytku či příbytku váhy nebo posílení svalů, ale nedosáhnou skutečného cíle jógy.

        Na druhou stranu lidé, kteří cvičí se soustředěním, poznají, jak životní síly, které probudí, začnou procházet jejich nervovým systémem, a ve kterých nervových centrech se fyzické energie přeměňují na psychické a naopak. Také pochopí, že osud každého člověka není nic jiného než promítnutí jeho „já“ do vnějšího světa a tím pádem že každý může vzít do svých rukou kormidlo svého osudu.

        Jak toto rozpoznat a jak používat správně toto kormidlo je něco, co se učíme ve vysoké škole jógy.

 

POKRAČOVÁNÍ JISTĚ PŘIJDE BRZY

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Отделка Квартир Услуги

(JimmyGog, 20. 5. 2023 8:37)

Новый объект уже в работе https://vrgrad.ru/novosti-kompanii/akczii-i-skidki/poslednij-mesyacz-zimy-vesna-vse-blizhe/
Ремонт квартиры идет в ЖК видный город https://vrgrad.ru/politika-obrabotki-personalnyh-dannyh/

Ремонт квартиры в Москве - дело которым занимаемся уже 19 лет https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/dizajn-interera-v-kvartire-i-dome/stil-retro-v-interere-yarkie-emoczii/

Выполнение комплекса работ по высококачественному правильному ремонту квартиры решает все задачи по значительному изменению облика квартиры https://vrgrad.ru/fotogalereya-rabot/remont-vannoj-komnaty-i-tualeta-ul-lobnenskaya-d-7/
Примеры работ и отзывы по объектам, выполненных нашей компанией, можно посмотреть в галерее наших работ https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/remont-kvartir-sovety-speczialistov/mehanizirovannyj-sposob-oshtukaturivaniya-sten/
Огромное множество интересных идей наших дизайнеров в сочетании с высокопрофессиональными навыками наших инженеров и мастеров , выполняющих работу , позволяет нам делать качественный ремонт квартир в Москве и создавать действительно неповторимые красивые интерьеры https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/vybiraem-krovat/

В этом ролике затронем тему цены ремонта квартиры в непростое время https://vrgrad.ru/novosti-kompanii/sobstvennoe-proizvodstvo-natyazhnyh-potolkov/
Покажем ремонт квартиры в процессе https://vrgrad.ru/fotogalereya-rabot/med-v-interere/

Клиенты, обращающиеся к нам за услугами, могут рассчитывать на всестороннюю комплексную помощь https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/dizajn-interera-v-kvartire-i-dome/tumba-so-vstroennoj-stoleshniczej-v-vannoj-komnate/
Мы предоставим:
Делал ремонт в своей новой двухкомнатной квартирие https://vrgrad.ru/stati-o-remonte/remont-kvartir-sovety-speczialistov/remont-kvartiry-dlya-sdachi-v-arendu/
Сначала позвонил в компанию, мне предложили сроки когда может приехать замерщик, предложили некоторые варианты, я решил заключить договор https://vrgrad.ru/remontno-stroitelnye-raboty/teplo-i-zvukoizolyacziya-v-kvartire/teploizolyacziya-v-kvartire/
Приехал замерщик, всё оценил, договорились о дате начала ремонта https://vrgrad.ru/remontno-stroitelnye-raboty/remont-pomeshhenij-v-moskve-i-podmoskove/remont-ofisnyh-pomeshhenij/
Через некоторое время приехала бригада молодых ребят, начался ремонт, длился ремонт 2 недели, так как он был глобальный https://vrgrad.ru/remontno-stroitelnye-raboty/montazh-gipsokartona/pokraska-potolka-i-sten-iz-gipsokartona/
Также мне позвонили после начала работы через неделю, узнали как продвигается ремонт https://vrgrad.ru/fotogalereya-rabot/proczess-montazha-natyazhnyh-potolkov/
По итогу сделали всё качественно, благодарю данную компанию, приятно было сотрудничать!

Www Video Kategori Ru

(AntonioBoasp, 20. 5. 2023 8:29)

В новом видеоролике M&M’s рекламирует новую шоколадку с помощью мультяшных героев, которые уже всем успели полюбиться https://video-sfera.ru/video/explainer
Рекламное агентство: BBDO https://video-sfera.ru/video/besplatnyj-scenarij

За 1 год размещения этот видеоролик принес более 1000 % чистой прибыли https://video-sfera.ru/video/videozastavka

Мультиролл в плеере Кинопоиска https://video-sfera.ru/blog/3

Площадка Кинопоиск имеет огромную аудиторию и вполне возможно показывать свой рекламный ролик всем, кто хочет посмотреть фильм или трейлер https://video-sfera.ru/design/razrabotkasozdanie-logotipa
Видеореклама проигрывается до и после запуска основного видео в данном случае фильма https://video-sfera.ru/video/korporativnoe-video

43 https://video-sfera.ru/blog/post/sozdanie-imidzhevogo-filma

19 https://video-sfera.ru/blog/3

Список Российских Поп Групп

(WilliamMub, 20. 5. 2023 8:01)

В последние годы Селена все чаще участвует в создании контента, как для телевидения, так и для кино, например, продюсируя фильмы для Netflix https://vipartconcert.com/wp-content/uploads/2023/03/cccatch.png

В 2003 году впервые вышла замуж https://vipartconcert.com/
При этом у нее была длительная связь с актером Александром Молочниковым, с которым Юлия познакомилась на съемках , а брак их распался в 2007 году https://vipartconcert.com/wp-content/uploads/2020/05/cropped-logo-180x180.png

Илья Гадаев, Анна Романовская (Cream Soda)
Алексей Глызин — начинал примерно в одно время с Буйновым, пел по всяким ВИА вроде ) https://vipartconcert.com/wp-content/uploads/2020/06/maxresdefault2.jpg

14 место — Анатолий Цой https://vipartconcert.com/wp-content/uploads/2020/05/girl2.png

Она известна своим характерным голосом и эклектичным музыкальным стилем, который вобрал в себя элементы поп-музыки, хип-хопа и кантри https://vipartconcert.com/wp-content/uploads/2023/03/cccatch.png
Её карьера была отмечена серией трансформаций и переосмыслений https://vipartconcert.com/wp-content/uploads/2020/06/artists.png
На протяжении всей своей карьеры она была известна тем, что раздвигала границы того, что считается приемлемым в поп-музыке, и часто становилась предметом споров и внимания средств массовой информации https://vipartconcert.com/wp-content/uploads/2020/06/girls.png
В последние годы Майли продолжала развиваться как артистка, исследуя новые музыкальные стили и сотрудничая с другими музыкантами https://vipartconcert.com/wp-content/uploads/2020/06/girls.png

Дизайн-Интерьер

(FrankDip, 20. 5. 2023 7:23)

© 2022 - сторительный портал Все статьи на сайте несут исключительно информационный характер https://sferahome.ru/stroitelstvo
Обзоры авторские, копирование материалов разрешено с использованием активной ссылки https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie

Классический интерьер в узком смысле слова воссоздает стилистику интерьерного убранства той или иной эпохи в истории европейской архитектуры https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov
Именно поэтому использование уникальной антикварной мебели и аксессуаров, зачастую имеющих историческую ценность и обладающих статусом музейного экспоната, является в данном случае обычным делом https://sferahome.ru/stroitelstvo
Вот почему цены на барочный или ампирный дизайн могут быть заоблачными, а сам интерьер, выполненный в таком стиле, несет как правило, сугубо представительские функции, подчеркивая статус и состоятельность своего владельца https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov

Балкон дает прекрасную возможность позволить себе создание своего собственного мини–садика https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe
Наличие открытого пространства делает возможным выращивать не только декоративные растения и цветы, но и нечто более практичное – зелень, специи и даже некоторые сорта овощей https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana
Это прекрасный способ приблизиться к природе не удаляясь от своего жилища https://sferahome.ru/stroitelstvo/stroitelstvo-domov

Задумки дизайнеров не должны входить в критические противоречия с технологическими процессами и инженерно-техническими нормативами, не должен мешать работе https://sferahome.ru

Особняк, построенный в стиле 30-х годов прошлого века, разрабатывался для большой и молодой семьи https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Главной задачей архитекторов было создание просторного и светлого дома с преимущественным использованием местных материалов https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe
Внутри дома находится 5 спален https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-restorana
https://sferahome.ru/dizajn-interera/dizajn-intererov-dlya-kafe
https://sferahome.ru/stroitelstvo

Дизайн проект - не только красивые картинки, это прежде всего рабочая документация, которая позволит минимизировать риск ошибок и недопонимания со строительной бригадой https://sferahome.ru/komplektatsiya-i-dekorirovanie
Готовые чертежи и визуализация - твои главные помощники в безошибочном выполнении проекта https://sferahome.ru

Купить Плинтуса Напольные

(BrunoHag, 20. 5. 2023 6:56)

3500 Р https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-tempo-11-venge.html
ЗаказатьМежкомнатные двери (есть варианты дверей со стеклом и без) В наличии любые размеры:550х1900600х1900600х2000700х2000800х2000900х2000950х2100950х2200другие https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/derevyannye.html
https://metr2.pro/katalog/metallicheskaja-dver-senator.html
https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-palitra-pg-belii.html
Бесплатный выезд замерщика!
Доступность наших изделий объясняется прямыми поставками https://metr2.pro/dostavka/dveri-v-luge.html
Сотрудничество с лучшими фирмами позволяет продавать модели всех диапазонов https://metr2.pro/metallicheskie-dveri/vhodnie-dveri-v-kvartiru.html
У нас есть межкомнатные двери элит, люкс, эконом, премиального класса https://metr2.pro/dostavka/99-mezhkomnatnye-i-metallicheskie-dveri-v-kingiseppe.html
Это позволит каждому выбрать лучший вариант https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/ekoshpon.html

После самостоятельного производства или покупки подходящего дверного полотна, нужно будет зафиксировать на нем все составляющие элементы данной системы, которые обязательно должны монтироваться https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/900x2000.html
Нужно понимать, что стеклянные элементы при их наличии всегда нужно будет вставлять в дверь в самую последнюю очередь https://metr2.pro/stati/118-na-kakom-etape-remonta-ustanavlivayut-mezhkomnatnye-dveri.html
Чтобы определить место расположение ручек от торца отступают примерно 30-50 мм при помощи уголка проводится перпендикулярная линия https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/pvkh.html

Ваша скидка +5%Указанный номер попадает под программу дополнительной скидки https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/dveri-buk.html
В ближайшее время Вам позвонит менеджер и расскажет как ей воспользоваться https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/dveri-dlya-stroitelej.html
00Узнай, что произойдет, когда взорвется
Межкомнатная ламинированная дверь С-9 в остекленном или глухом исполнении может быть установлена не только как дверь-книжка, но и как двупольная распашная дверь https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-1g1-milanskij-orekh.html

Ульяновская межкомнатная дверь Фараон 2 цвета светлый мореный дуб https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye-dveri.html
Багетная серия https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/vlagostojkie-dveri.html
Актуальный во все времена классический стиль https://metr2.pro/katalog/mezhkomnatnaya-dver-city-7-bjanko.html
Покрытие натуральный шпон https://metr2.pro/mezhkomnatnye-dveri/shponirovannye-dveri.html
Очень популярная модель дверей https://metr2.pro/metallicheskie-dveri/raspashnye.html

Униформа Медицинская Одежда

(DavidDum, 20. 5. 2023 6:45)

Лига Спецодежды https://medihouse.ru/collections

Хлопок 65% и полиэстер 35% https://medihouse.ru/catalog-grooming/stoly-dlya-gruminga-gidravlicheskie
Это халаты , пропускающие воздух, идеальный универсальный вариант https://medihouse.ru/m-med-odezhda
Хлопок 90% и полиэстер 10% https://medihouse.ru/content/tablica-razmerov
Такие халаты предназначены для использования зимой или в холодных помещениях https://medihouse.ru/m-med-odezhda/kostyumy-muzhskie

Но помимо опасности заражения, для сотрудников медицинского учреждения существует вероятность пострадать от утечки токсичных веществ или в результате отравления ядовитыми веществами, во время работы https://medihouse.ru/content/massazhnye-stoly-pod-zakaz
Исходя из этого, была разработана специальная одежда, которая защищает от травм, порезов и даже интоксикации https://medihouse.ru/w-med-odezhda/kostyumy-zhenskie

– стильная футболка с явно выраженными боковыми рельефами https://medihouse.ru/w-med-odezhda/bryuki-zhenskie
Сочетание двух цветов серого и чер https://medihouse.ru/w-med-odezhda/sarafany
https://medihouse.ru/content/tablica-razmerov

Преимущества брендов из США https://medihouse.ru/delivery-payment/dostavka-tk

Как и многие другие сайты, StoreLand использует технологию cookie, которая может быть использована для продвижения нашего продукта и измерения эффективности рекламы https://medihouse.ru/w-med-odezhda/bluzony-zhenskie
Кроме того, с помощь этой технологии StoreLand настраивается на работу лично с Вами https://medihouse.ru/w-med-odezhda/bryuki-zhenskie
В частности без этой технологии невозможна работа с авторизацией в панели управления https://medihouse.ru/zhenskaya-medicinskaya-odezhda

Шлагбаумы Автоматические

(Davidkib, 20. 5. 2023 6:25)

После выбора материала нужно определиться с размерами конструкции https://mosvrata.ru/catalog/gates/garage/
Именно от размера зависят вес ворот и расстояние, которое потребуется для сдвигания створок https://mosvrata.ru/tovar/bft-plastikovye-nakladki-66-m-na-strelu-kr/

Механизм автоматических откатных ворот довольно прост в реализации https://mosvrata.ru/tovar/nice-toona-4016p-klt-ru01-privod-dlya-raspashnyh-vorot/
Один двигатель, один редуктор https://mosvrata.ru/catalog/avtomatika-dlya-vorot/page/4/
Передача линейного движения может быть на рейку с зубьями, или же мотоциклетной цепью https://mosvrata.ru/catalog/page/9/
Автоматика следит за крайними положениями створки, закрыто или открыто https://mosvrata.ru/tovar/nice-too-4500-klt-ru01-privod-dlya-raspashnyh-vorot/
Главная изюминка — это жесткая конструкция створки и система роликов, удерживающих эту конструкцию во время закрывания и открывания https://mosvrata.ru/tovar/nice-fe-fotoelementy-dlya-naruzhnoj-ustanovk/
Также обеспечивается противостояние боковой нагрузке во время ветра https://mosvrata.ru/tovar/obogrevatel-dlya-privodov-universalnyj-120w/
Главная задача сделать так, чтобы сбалансированная створка легко и без усилий ходила по роликам и направляющим https://mosvrata.ru/catalog/page/37/
Во время разработки ворот нужно предусмотреть аварийное открывание, в случае поломки или отключения электроэнергии https://mosvrata.ru/tovar/avtomatika-dlya-sektsionnyh-vorot-nordmotors-ns600-full-kit/
В качестве эл https://mosvrata.ru/tovar/ruchnoj-shlagbaum-fantom-3000/
привода также возможно использовать двигатель от стеклоподъемника или дворников https://mosvrata.ru/catalog/videodomofon/audiodomofony/

отсутствие свободного пространства сзади ворот или пред ними (в зависимости от способа открывания) может стать серьезным ограничивающим условием для установки
Автоматические ворота на нашем участке были моей давней мечтой, каждый раз выходить из машины и самой открывать большие створки мне уже тяжело https://mosvrata.ru/catalog/aksessuary/page/9/
Теперь за меня все это делает автоматика CAME, мне достаточно лишь нажать на кнопку https://mosvrata.ru/tovar/nice-too-4500-klt-ru01-privod-dlya-raspashnyh-vorot/

В нашей статье мы постарались познакомить читателей с существующими видами механизмов и подсказать идею для самостоятельного выбора подходящего варианта для загородного дома , указав моменты, на которые нужно обратить более пристальное внимание:
https://mosvrata.ru/tovar/nice-wingo-2024-kce-privod-dlya-raspashnyh-vorot/
Комплект оборудования отлично справляется со створками такой конструкции https://mosvrata.ru/tovar/ctv-dp1400m-w-b/
Он состоит из блока управления, комплекса организации доступа, электрического привода и направляющих элементо

Раздвижные Ворота Под Ключ

(EugenePheme, 20. 5. 2023 6:23)

Если ворота будут обшиваться с одной стороны, то внутренний каркас надо сместить внутрь, то есть в сторону двора https://topzaborspb.ru/zabor/profnastil
Величина смещения – толщина отделочного материала, к примеру, высота волны профнастила, или толщина досок https://topzaborspb.ru/vorota/profnastil

Популярные ранее сдвижные ворота с нижним направляющим рельсом сегодня вытеснила более надёжная конструкция с опорными роликами https://topzaborspb.ru/vorota/shtaket

Не удивительно, что многие выбирают именно их, ведь они обладают рядом очевидных преимуществ:
К положительным качествам этих изделий можно отнести:
Особенности проектирования конструкции https://topzaborspb.ru/vorota/profnastil

В принципе, ответ на вопрос, как сделать откатные ворота своими руками, дан https://topzaborspb.ru/zabor/karkas
Чертежи, которые есть в свободном доступе в интернете, могут и не пригодиться https://topzaborspb.ru/vorota/proftruba
Слишком проста их конструкция https://topzaborspb.ru/vorota/proftruba

Производители Фрезерных Станков

(Blakedeawn, 20. 5. 2023 6:23)

Опытная автоматическая обработка детали (нескольких заготовок при многопозиционной обработке)
X - 1220 - 2080, Y - 2440 - 4100, Z - 300 https://triosi.ru/catalog/series-d/d-600

• Диаметр ШВП 40 мм на станках QV117 / QV127 / QV147 и 50 мм на станках QV159 / QV179 / QV209 https://triosi.ru

Направляющие https://triosi.ru

невысокая стоимость; исключительная мобильность; простота эксплуатации и конструктивного исполнения https://triosi.ru

Mach 3, NC Studio, NK 105 и пр https://triosi.ru

Детский Эндокринолог Отзывы

(HenryJem, 20. 5. 2023 6:14)

Ротавирусная инфекция https://www.uni-ort.ru/gastroenterology

Профессиональные навыки: УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, мочевыводящих путей, УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез, УЗИ мягких тканей, УЗИ лимфатических узлов, УЗИ головного мозга (дети), УЗИ тазобедренных суставов (у детей), эхо сердца (дети) https://www.uni-ort.ru/nephrology

Педиатр https://www.uni-ort.ru/
Чем занимается данный специалист, какие исследования производит, какие патологии лечит?
нарушение прохождения воздуха по дыхательным путям ( затрудненный вдох, выдох ); недостаточное поступление кислорода и избыточное поступление углекислого газа; отек дыхательных путей; сужение бронхов https://www.uni-ort.ru/promo
опрос; осмотр; общий анализ крови; спирометрия; фибробронхоскопия; рентгенография; КТ; УЗИ; ЭКГ https://www.uni-ort.ru/nephrology
спазмофилия; железодефицитная анемия; бронхит; пневмония; бронхиальная астма; поллиноз; острая ревматическая лихорадка; врожденные пороки сердца; вегето-сосудистая дистония; гельминтозы; ротавирусная инфекция; дифтерия; корь; коклюш; скарлатина https://www.uni-ort.ru/osteopathy

раздражение нервных окончаний в стенках органов; нарушение работы внутренних органов ( спазм, растяжение, воспаление ) https://www.uni-ort.ru/orthopedics
опрос; осмотр; общий анализ крови; биохимический анализ крови; общий анализ мочи; анализ кала на гельминты; УЗИ; ФГДС; рентгенография; КТ; МРТ https://www.uni-ort.ru/cardiology
синдром мальабсорбции; целиакия; рахит; железодефицитная анемия; пищевая аллергия; вегето-сосудистая дистония; гельминтозы; ротавирусная инфекция; полиомиелит https://www.uni-ort.ru/orthopedics

Запись на приём https://www.uni-ort.ru/allergology

Соп 1 98

(StevenMof, 20. 5. 2023 6:13)

Все перечисленные качества делают данные приборы незаменимым средством оперативного контроля и позволяют качественно, быстро и удобно решать задачу измерений в производственных условиях https://www.ndt-club.com/product-699-xtime-eksponometr.htmПодключение к питанию автомобиля: НетТип питания: литиевые батарейки 3 https://www.ndt-club.com/product-515-mart-250-rentgenovskii-apparat-postoyannogo-potenciala.htm
6VТемпература работы: -40°С до +50°СРабочее напряжение: 3 https://www.ndt-club.com/product-233-raycraft-rentgenovskie-apparati-reikraft.htm
6VДатчик движения: даВремя работы:  Режим реального времени: до 2 днейРежим 1 раз в 1 час: до 3 месяцевРежим 1 раз в 2 часа: до 6 месяцевРежим 1 раз в день: до 3х летБесплатная настройка: Да
А что разве в России дефицит автомобилей? Зайдите в любой автосалон, в наличии и под заказ имеется огромное количество автомобилей разной ценовой категории, которые можно купить как за наличные, так и оформив автокредит https://www.ndt-club.com/product-323-nasadka-u-459-k-tverdomeram-serii-tkm-459.htm

Работает по: черным металламРабочая температура: -25°С до +50°СМакс https://www.ndt-club.com/product-67-tkm-459m-tverdomer-yltrazvykovoi.htm
измерение: 5000 микронШаг измерений: 1 микронПодсветка экрана: ЕстьДоп https://www.ndt-club.com/product-162-tvr-a-tverdomer-shora-tip-a-durometr-model-yniversal-dlya-rezini-i-myagkih-plastmass.htm
функции: фонарикПроизводство: ПольшаГарантия: 1 год

Сайт Детских Лагерей

(Robertknows, 20. 5. 2023 6:09)

По времени работы лагеря бывают круглогодичного действия и сезонные https://camp.zamania.ru/filter_cards_location

Но эти лагеря не вмещают в себя всех детей страны https://camp.zamania.ru/businessfox
Нам опять хвастаются , не показывая, что реально происходит во всей сфере https://camp.zamania.ru/filter_cards_podmoskovje
Это как показать по телевизору олигарха и сказать, что всё население страны живет и зарабатывает также https://camp.zamania.ru/theater

Детская радость, детский смех https://camp.zamania.ru/page33879270.html
Счастье, которое видно, результат, который вдохновляет, помощь тем, кто в этом нуждается https://camp.zamania.ru/azimut
Работа без отдыха, поддержка тех, кому тяжело, а вместо сна ночью - придумывание новых крутых вещей для детей https://camp.zamania.ru/english_moscow_region_summer
Лучшие воспоминания со смен – когда ребенок, который боялся выступлений, сам выходит на сцену и радуется тому, что у него всё получается https://camp.zamania.ru/tonusnovomoskovsk
Когда ребенок, которому не удавалось найти друзей, находит их https://camp.zamania.ru/filter_cards_business
Когда ребенок находит свое дело, собирает собственную модель и буквально расцветает на глазах https://camp.zamania.ru
Искреннее детское , желание вернуться еще раз – и таки возвращение на следующую смену!
Это самая важная часть отдыха в детском лагере https://camp.zamania.ru/question

Первая любовь, дискотеки и приключения после отбоя: как отдыхали советские дети в пионерлагерях https://camp.zamania.ru/qna

#3: Ребенок станет самостоятельным и ответственным https://camp.zamania.ru/robo

Купить Матрас Недорого В Москве

(Charlestrolo, 20. 5. 2023 6:09)

Чтобы правильно подогнуть припуски, воспользуемся вторым шаблоном для клиньев (который без припусков) https://materline.ru
Сначала прокладываем намёточную строку по самому краю клина, потом вставляем внутрь шаблон, затягиваем нить, припуск заглаживаем на изнанку https://materline.ru/catalog/accessories/
В результате у нас получится красивый цветок, который и называется дрезденская тарелка!
В видео автор рассказывает о своей методике, а с 24-й минут дает упражнения для позвоночника, которые необходимо выполнять в комплексе с его методикой https://materline.ru/catalog/mattresses/comfort/dolce_luna/

Подушка-валик, своими руками сшитая из недорогих и доступных материалов, может послужить не только элементом декора https://materline.ru/catalog/mattresses/
Ортопедические разновидности полезны для хорошего сна, небольшой валик можно взять с собой в дорогу при долгой поездке в автобусе, поезде или автомобиле https://materline.ru/catalog/mattresses/comfort/dolce_luna/
Изготовить подушку нужного размера и формы несложно https://materline.ru/catalog/mattresses/duet/

Далее необходимо произвести экскурсию по салону, следует внимательно присмотреться к местам где расположены подушки и к самому салону в целом, авто побывавшее в ДТП, как правило, выдает себя различными неплотностями и неточностями соединений разных деталей интерьера https://materline.ru/catalog/accessories/
Все детали салона должны быть в одном цвете, если один и тот же цвет отличается по тону, можно предположить, что деталь меняли https://materline.ru/catalog/mattresses/lux/
Любые вмятины и повреждения должны навести вас на размышления https://materline.ru/catalog/accessories/pillows/mfsaponetta/
Более детально о том как определить состояние автомобиля по салону читайте в этой статье https://materline.ru/catalog/accessories/pillows/

Спасибо вам огромное, Анна Мария, за ответ https://materline.ru/catalog/
Честно говоря ,я предполагала о необходимости сделать два полотна, только в описании этого не было, вот о подумала , что есть некий особый трюк этого избежать https://materline.ru/catalog/mattresses_for_babys/
Все , приступаю к работе!
ортопедические могут иметь изогнутую форму, чтобы удерживать голову во время сна в нужном положении, можно сделать и валик для спины при работе в офисном кресле и пр https://materline.ru/catalog/mattresses/duet/

Факел Пром

(Richardkic, 20. 5. 2023 5:56)

В наращивающих свою популярность системах ячеистых потолков таких, например, как , находят применение все виды светильников: и модульные стандартных размеров, и точечные, и разнообразные подвесные https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-mercury-led-mall-varton-8856658-mm-asimmetriya-48w-3000k

К сожалению, у светодиодов есть своя ложка дегтя https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-svetodiodnyj-varton-trek-prisma-50w-1175h160mm-4000k-ugol-35--chernyj
Они и не перегорают, но они постепенно теряют свою яркость из-за квантовых процессов внутри самого диода и фосфора https://led-svetilniki.ru/shop/products/promyshlennyj-svetilnik-tl-prom-500-pr-plus-fl-5k-k30
Скорость деградации - очень важный параметр https://led-svetilniki.ru/shop/products/prozhektor-galad-avrora-led-48-w4000
Может оказаться, что через год лампа потеряет больше половины свой яркости https://led-svetilniki.ru/shop/products/promyshlennyj-svetilnik-effest-kvartal-p-240-vt
Дешевые светодиоды или вообще не тестируют на этот параметр или он настолько плох, что его никому не показывают https://led-svetilniki.ru/shop/products/ulichnyj-svetilnik-effest-kvartal-optima-60-vt


Переклейка более тёмных обоев, использование линолеума либо ламината тёмных оттенков, матовый подвесной потолок способны ощутимо уменьшить освещённость в помещении https://led-svetilniki.ru/shop/products/ulichnyj-svetilnik-kedr-sku---kss-200vt
В данном случае мы говорим об общей освещённости https://led-svetilniki.ru/shop/products/fito-svetilnik-tl-prom-fito-50-vr-
Интенсивность света на письменном столе, над которым смонтирован светодиодный светильник, может быть достаточной https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetilnik-vstraivaemyj-galad-blister-led-8
А вот попытка чтения любимой книги, лёжа на диване, будет вызывать дискомфорт, если стены будут мало отражать свет от потолочных светильников https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-trade-ii-20-diagramma-g30-podvesnoe-kreplenie


Светотехнические решения для скульптурной композиции ”Рабочий и Колхозница”, проекты для объединения Газпром добыча Уренгой, корпуса Пушкинского музея, Белорусский вокзал, г https://led-svetilniki.ru/shop/products/vrv1-r0-70387-05d01-4003540
Москва https://led-svetilniki.ru/shop/products/svetodiodnyj-svetilnik-ledel-l-street-80-turbine-diagramma-d

Пансионаты Для Пожилых Людей С Деменцией В Москве И Московской Области

(Thomasvat, 20. 5. 2023 5:41)

В пансионате работают добрые и отзывчивые люди, готовые поделиться теплом и заботой, прийти на помощь https://academylife.ru/art/prismotr-za-pozhilymi/
С первых дней они становятся друзьями и доверенными лицами постояльцев https://academylife.ru/art/dom-prestarelyh/

Артроз – тяжелое заболевание, которое требует системного и длительного лечения https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-pensionerov/
Разрушенная хрящевая ткань суставов восстанавливается крайне сложно, особенно в пожилом возрасте https://academylife.ru/art/prismotr-za-pozhilymi/
Пансионат для престарелых с артрозом – идеальный вариант для людей в преклонном возрасте https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-uhoda-za-lezhachimi-bolnymi/
С годами больной становится инвалидом, он не в состоянии ухаживать за собой, передвигаться по помещению https://academylife.ru/art/prismotr-za-pozhilymi/

Если вам удалось уговорить и убедить вашего престарелого родственника переехать в пансионат для пожилых, то дальше стаёт вопрос: https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-uhoda-za-lezhachimi-bolnymi/
Для этого нужно выполнить несколько несложных действий и соблюсти некоторые условия https://academylife.ru/pansionat/odincovo/
В государственных пансионатах такие условия и ограничения, а также требуемые документы – это занятие, требующее огромного времени, сил и нервов https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-pozhilyh-c-artritom/
Частные учреждения отличаются тем, что оформление в эти дома престарелых не требуют такого затруднительного сбора документации и практически не имеют ограничений https://academylife.ru/pansionat/

Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, п https://academylife.ru/art/centr-dlja-pozhilyh/
Усть-Ордынский, ул https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-pozhilyh-s-boleznju-alcgejmera/
Первомайская, 39 https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-uhoda-za-lezhachimi-bolnymi/

Больше всего от таких поступков, как отказ принимать лекарства, ложиться вовремя спать, капризов во время еды и противостояния решениям страдают дети пожилых людей, которые берут на себя обязанности опекунов https://academylife.ru/art/pansionat-dlja-pozhilyh-posle-infarkta/
Проживание престарелых родственников в пансионатах снижает конфликтность в семье https://academylife.ru/dokumenty/

В России более полутора тысяч учреждений по уходу за пожилыми, но они долгое время были табуированной темой https://academylife.ru/pansionat/balashiha/
Рассказываем, как выбрать хороший дом престарелых, где к подопечным относятся с заботой и участием https://academylife.ru/pansionat/aeroport/

Кардиолог

(Jameshog, 20. 5. 2023 5:37)

В 1994 году окончила Петрозаводский государственный университет по специальности в Петрозаводском государтсвенном университете https://megatmt.com/onkocitology/

Академический Медицинский центр - это научно-практическое лечебное учреждение, располагающее специалистами высшего класса и лабораториями, оснащенными лучшим медоборудованием https://megatmt.com/testimonials/
Центр органично совмещает в себе классический академический подход и современные научные методики в диагностике и лечении, зарекомендовавшие себя в России и за рубежом https://megatmt.com/kabinet-dermatovenerologa/


В медицинском центре в городе Видное есть взрослое и детское отделение https://megatmt.com/kabinet-ginekologa/
Мы готовы представить вам большой спектр медицинских специальностей: терапия, педиатрия, стоматология, гинекология/урология, неврология/мануальная терапия/остеопатия, хирургия, кардиология, отоларингология, офтальмология, эндокринология, ревматология, косметология/дерматология, психология, гастроэнтерология, проктология, маммология, массаж https://megatmt.com/kabinet-uzi/

К Вашим услугам программы диспансерного наблюдения за детьми до года https://megatmt.com/uzi-3d-4d/
Неограниченное количество консультаций педиатра https://megatmt.com/norma-ili-anomalija/
Возможность позвонить педиатру в любое время https://megatmt.com/testimonials/
Патронаж новорожденных на дому https://megatmt.com/stoimost_yslyg/

Некоторые цены указанные на сайте могут быть не актуальны https://megatmt.com/partner/
Просьба уточнять стоимость у администраторов по телефону, или в клинике https://megatmt.com/partner/
Приносим извинения за предоставленные неудобства https://megatmt.com/kabinet-otolaringologa/

Ниссан Шиномонтаж

(Ronaldhiz, 20. 5. 2023 5:37)

Полученные результаты и гарантии https://darmina-service.ru/политика-конфиденциальности/

Сложно представить современного человека без автомобиля https://darmina-service.ru/contacts/
Люди спешат везде успеть, и машина помогает им в этом https://darmina-service.ru
Однако ни что не вечно, и наступает момент, когда Вашей машине нужна помощь https://darmina-service.ru/
Определить причину Вашего транспортного средства поможет профессиональная диагностика https://darmina-service.ru

Все статьи Страхование автомобиля Выездная диагностика Выбор автомобиля Как избежать обмана Поиск вариантов Покупка б/у авто: Оформление сделки Общение с продавцом Что делать после покупки Как оценить авто Покупка б/у авто в салоне Техническая проверка Покупка б/у авто: с чего начать Советы по покупке https://darmina-service.ru/service-opel/

Для просмотра информации об ошибках в системе автомобиля, понадобится диагностический сканер https://darmina-service.ru/politika-konfidencialnosti/
Только для оценки работы двигателя сканер анализирует электронное управление, питание, зажигание, охлаждение, газораспределение, наполнение цилиндров https://darmina-service.ru/politika-konfidencialnosti/
Затем по десяткам параметров оцениваются коробка и каждый электронный датчик https://darmina-service.ru/contacts/
В итоге, компьютер выдает свод ошибок, после расшифровки которых становится ясна степень неисправности: замена или ремонт деталей или целых узлов https://darmina-service.ru/service-bmw/

Бесплатная диагностика автомобиля по 44 пунктам https://darmina-service.ru/contacts/

Если собираетесь оформлять кредит на приобретение авто, выберите здесь предложение банка с самой низкой процентной ставкой https://darmina-service.ru/contacts/
Оформить полис ОСАГО без визита в офис и с выгодой до 3 000 рублей после сделки сможете здесь https://darmina-service.ru/contacts/

Доставка Цветов Красная Поляна Сочи Круглосуточно

(CharlesAdjug, 20. 5. 2023 4:57)

Можете https://flower-glade.ru/contacts
Отмена заказа возможна минимум за 6 часов до доставки по предварительным заказам https://flower-glade.ru/mono
По срочным заказам свяжитесь с нами, мы обязательно придумаем решение Вашего вопроса https://flower-glade.ru/mono/tproduct/441028107-622218920271-monobuket-roz-5

Атласная лента https://flower-glade.ru/3000-6000
Пленка https://flower-glade.ru/3000-6000
Крафтовая бумага https://flower-glade.ru/mono/tproduct/441028107-664468996251-monobuket-kustovih-roz-miss-bombastic
Сетка https://flower-glade.ru/lt3000
Матовая пленка https://flower-glade.ru/mono/tproduct/441028107-622218920271-monobuket-roz-5

Для того что бы сделать заказ - выберите понравившийся Вам букет и нажмите на кнопку https://flower-glade.ru/mono/tproduct/441028107-622218920271-monobuket-roz-5
Заполните информацию об отправителе и получателе, если получатель другое лицо, и выберите желаемый способ оплаты https://flower-glade.ru/contacts
Так же вы можете приложить к заказу открытку и указать необходимую дополнительную информацию https://www.flower-glade.ru

Воздушные шары: разноцветные, с надписью, в виде сердечек или цифр https://flower-glade.ru/mono/tproduct/441028107-622218920271-monobuket-roz-5
Конфеты для любого возраста: конфеты https://flower-glade.ru/10000
Мягкие плюшевые зайчики, ежики, коты, собачки и петушки https://flower-glade.ru/driedflowers
И, ваши любимые мишки https://flower-glade.ru/boho
Уникальные hand-made открытки https://flower-glade.ru/driedflowers

Спасибо БОЛЬШОЕ работникам этого интернет-магазина https://flower-glade.ru/delivery
Заказывал букет из Московской области на День рождения маме которая проживает в Ельце https://flower-glade.ru/boxes
Консультант Ирина ответила доходчиво на все интересующие вопросы https://flower-glade.ru/6000-10000

На сайте можно сделать онлайн заказ букета цветов в в пгт https://flower-glade.ru/boxes
Красная Поляна https://flower-glade.ru/mono/tproduct/441028107-756937785731-buket-frezii
Оплатить можно картой любого банка, SberPay, Apple Pay, Google Pay, QIWI, ЮMoney, WebMoney, безна https://flower-glade.ru/3000-6000

Клееный Дом

(HerbertAnige, 20. 5. 2023 4:51)

Современный стиль https://fahverk.ru/upload/iblock/c35/c35296246d3aeef1710ce2e34e03613a.jpg

Главные этапы работы https://fahverk.ru/projects/Nodwerk/shale/748/

23 апреля в 08:20 https://fahverk.ru/projects/fahverkstroy/133/

Строительство домов из клееного бруса https://fahverk.ru/projects/Nodwerk/shale/752/

Скорость строительства https://fahverk.ru/projects/Nodwerk/skandinavskie_doma/746/

Выберите понравившийся проект и получите подробный расчет стоимости за смету всего за 1 день https://fahverk.ru/projects/Nodwerk/taun_khaus/709/

Лунные Сутки

(AnthonyMug, 20. 5. 2023 4:36)

Вам следует использовать это время наиболее эффективно, если вы ставите перед собой амбициозные цели https://astroforyou.ru/ru/webinar/115

Этот день будет благоприятным для планирования и налаживания контактов https://astroforyou.ru/ru/webinar/119

23 Августа - 23 Сентября https://astroforyou.ru/ru/corporate

Сфера знака Зодиака Весы стихия Воздуха https://astroforyou.ru/ru/independed/progression-now/6635

Гороскоп на август 2023 года https://astroforyou.ru/ru/articles/nachinaem-kurs-obucheniya-astrologii-so-sleduyushyey-nedeli-vi-s-nami-1618736479

Крайне полезным 2022 год окажется для знака зодиака Близнецы https://astroforyou.ru/ru/learning/lesson/analiz-goroskopa-rossii1682491649
Ранее вы могли допускать много ошибок, потому что торопились и вели себя крайне импульсивно https://astroforyou.ru/ru/individual
Новый год позволит прокачать ваши сильные стороны и устранить слабости https://astroforyou.ru/ru/articles
Зодиакальный представитель сосредоточится на работе над собою, что принесет примечательные плоды https://astroforyou.ru/ru/learning/lesson/analiz-goroskopa-rossii1682491649
Повезет познакомиться с замечательными людьми и даже открыть собственное дело, если давно об этом мечтали https://astroforyou.ru/ru/individual


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

následující »