Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové energie

7. 12. 2009

 

 

KRISTOVO ŽEZLO

Kristovo žezlo není zboží, které si můžeš koupit v obchodě nebo na trhu. Kristovo žezlo je dar. Je to odměna za tvoji práci a za tvoji odvahu. Moci přijmout tento dar a skutečně jim moci vládnout vyžaduje tvoji čistotu a touhu žíti zajetí iluzí současného lidského světa, překonat strach a ovládání nízkými energiemi jak ve vlastním

 

energetickém poli, tak v působení okolní. Kristovo žezlo představuje vládu. Vládu tebe .

Kristovo žezlo je nástroj, který ti pomůže tuto vládu nastolit, prožít a udržovat. Je to pomocník, který s tebou jednoho dne splyne. Přestane být pouhým nástrojem, který bereš do rukou, ale stane se tebou a bude se z tebe přirozeně vyjadřovat. Ať jsi bytostí věřící (v náboženství) či nevěřící, znovu si zkus uvědomit a procítit Krista. Povznes se nad všechna náboženství a uvědom si, že Kristus není náboženství. Není to mýtus ani ikona. Nemá co dočinění se vším tím ovládáním a bezprávím, která se v jeho jméně děla. Přišel do lidského těla a lidského života jako symbol. Symbol osvobození a cesty ke svobodě. A byť tento symbol byl dlouhá staletí zneužíván, vždy byli lidé, kteří ho správně chápali a toto vědomí udržovali. Teď přichází doba sklizně a Kristus jako velký světelný mistr a bratr vchází do našich životů, vstupuje do našich meditací a je nápomocen v našem duchovním probouzení a rozvoji. Nechť je toto poselství ve formě Kristova žezla bráno jako výzva a poučení, že víra je jenom začátek cesty, je pohyb za poznáním. Cesta je záměr a záměrná transformace vědomí. Náš vlastní čin a touha je jediná možnost, jak uvést do pohybu pomoc Krista a všech dalších bytostí Světla. Naše vůle je to první a základní. Každé tvoje přání je pro vesmír zákonem. Pokud svým strachem a životním postojem vyjadřuješ přání zůstat v tomto temném sevření, vesmír ti to samozřejmě umožní. Tvoje prožívaná bolest a utrpení však vysílá i signály o touze po osvobození. Proto i toto přání je vesmírným zákonem a veškerá pomoc k osvobození je ti nabídnuta k volbě. Záleží, zda se tato nabídnutá a připravená pomoc stane skutečným raketovým motorem, který tě závratnou rychlostí vynese ze světa temnoty, anebo bude jenom tvým snem a pomocí v latentním stavu, ke které budeš v plané víře otáčet svůj zrak a jenom tak prohloubíš svůj pocit osamocení. Vše je tvoje volba. Prociť naplno, co to znamená.

Kristovo žezlo je nástroj, který ti je nabídnut a ty se rozhoduješ ho přijmout. Nástroj je na práci. Vezmi si ho a pracuj. Čím častěji ho vyzveš k činnosti, tím více svobody vytvoříš. A bude pro tebe možná velkým překvapením, jak jednoduše můžeš pracovat a bez omezení. Ve všech oblastech.

 

 

Zasvěcení

Vlastní zasvěcení můžeš provést dvěma způsoby. V obou případech bude provedeno z lidského pohledu jenom tebou. Nepotřebuješ k němu žádnou přímou asistenci žádného mistra v lidské podobě. Rozhodně ti doporučuji zvolit první variantu. Pouze v případě, že takovéto použití se ti nebude dařit, přistup k jednodušší druhé variantě. Ale i tak doporučuji .. po nějaké době vrať a vyzkoušej první variantu. A i když už zasvěcení budeš mít, přesto to pro tebe může mít velký význam. Co zvládneš vlastní silou, to tvoji sílu zvýší. I proto je toto zasvěcení předáváno touto formou a předávat za nějakou finanční odměnu pro sebe. Tím by jenom sám sebe znovu ukřižovával do zajetí hmoty. Sám by svým postojem jenom vyjadřoval, co od vesmíru žádá a to by také dostal. Uč své případné žáky duchovnímu rozvoji. Ukazuj jim cestu a vezmi si za to svou (i finanční) odměnu. Toto zasvěcení jim však předlož jak je, a nech práci na nich. Ať slouží jako prolézačka na dětském hřišti.

Kdokoliv s její pomocí může prověřit a rozvinout svoji sílu.

1.Varianta meditace

Připrav si klidné prostředí, jak ti je příjemné pro hlubokou meditaci. Lehni si a nebo sedni. Můžeš i stát. Můžeš tuto meditaci prožít v místnosti, doma, ale i venku pod stromy. Nebo i v kostele před oltářem. Nic není dáno a vnímej intuici, kde přijde touha tento záměr realizovat. Nemusíš spěchat a chtít si ho vzít hned. Nech přijít ten vhodný okamžik. Zavři oči a nech se obstoupit tmou. Uvědom si svůj záměr přijmout toto zasvěcení. Můžeš mentálně prohlásit svoji žádost o zasvěcení Kristova žezla. Pozvi Krista a další pomocníky a požádej je o podporu a pomoc. Před sebou si představ jasné ostré bílé křišťálové světlo. Silnou koncentrovanou energii. Pozoruj svůj dech. Dýchej plně a hluboko. Nespěchej a pozoruj. Při nádechu pozoruj, jak se zvyšuje síla energie v tom zářícím světle a při výdechu nech tu energii, aby se z toho světla vylévala a to ostré, energie plné světlo se postupně zvětšovalo a rozšiřovalo do celého prostoru kolem tebe. Dech za dechem. Až budeš ze všech stran v tomto světle. Pak začni toto světlo nadechovat do sebe. Představ si, jak nadechuješ tuto světelnou energii do srdce a jak při výdechu se tato energie rozlévá do tvého těla. Nech tu energii, aby při každém výdechu víc a víc vyplňovala tvoje tělo i tvoje vědomí. Nespěchej a pozoruj se. Pokud si uvědomíš, že energie někam neproudí, nebo uvidíš nějaké temné místo na sobě, zaměř tam svojí pozornost a prozař to tím energetickým světlem. Uvědom si, jak se postupně nalaďuješ na tuto energii a jak se postupně sjednocuješ s okolím, anebo budeš vnímat jiným způsobem jeho přítomnost. Požádej, aby do tebe vstoupil a mentálně prohlaš anebo si uvědom „Já Jsem v jednotě s Kristem" Uvědom si tuto jednotu v sobě. Prožívej a prociťuj ji, jak dlouho budeš chtít či potřebovat. Ze své vůle si představ Kristovo žezlo před sebou. Představ si ho ze zlatého kovu, nebo jako zlaté světlo vytvarované do formy žezla. Je to na tobě, jakou podobu pro tebe toto žezlo bude mít. A pak vědomě toto žezlo uchop svojí rukou. A uvědom si a prožij ten pocit. Prožívej ho tak dlouho, jak budeš potřebovat. Kdykoliv si v budoucnu uvědomíš toto žezlo ve své ruce, budeš aktivovat toto spojení a v tomto duchu budeš jednat. Můžeš v sobě zachovat svoje prožívání jednoty s Kristem a energií, ale uvědom si svoji jedinečnost a vizualizuj nebo jinak prožij, jak Kristus odchází. On jako jedinečná bytost odchází, přesto v tobě zůstává pocit jednoty s nim. Poděkuj jemu i všem ostatním bytostem a vrať se do běžné reality. Tento postup je možné vést i jako řízenou meditaci, nahrát si ji předem a pak se nechat vést poslechem anebo může být provedena ve skupině, pro kterou jeden člověk meditaci vede.

2. Varinta – zasvěceníTato druhá varianta, jak již bylo řečeno, je doplňkovou alternativou pro případ, že tvoje schopnosti, anebo momentální stav ti neumožňují plně prožít či se soustředit na postup podle první varianty. Druhá varianta má formu jednoduchého zasvěcení, které k sobě zavoláš a pak se jenom oddáš jeho působení. Příprava na toto zasvěcení je obdobná, jako v prvém případě. Až se uvolníš v pohodlné pozici v leže a nebo v sedě. Uklidni svoji mysl a v duchu nebo nahlas prohlaš : „Volám k sobě zasvěcení Kristova žezla ze zdroje tohoto zasvěcení a toto zasvěcení přijímám v dokonalé síle., která ctí mojí tělesnou formu a plán mé duše.

A pak už jen vnímej běh energie. V průběhu anebo na konci prohlaš, anebo si uvědom „Já Jsem v jednotě s Kristem.  Energii zasvěcení přijímej dvacet minut, nebo tak dlouho, dokud budeš vnímat energii.  Na závěr nezapomeň poděkovat. Samozřejmě, že je možné tímto postupem i doplnit první variantu.

Možnosti použití

Možnosti použití nemají žádné hranice. Chceš-li použít ke své činnosti Kristovo žezlo, stačí si ho uvědomit ve své ruce. Nebo ho do té ruky povolat. Nejdřív nalaď sebe na jeho energii (postupem času to bude provedeno okamžitě). Ze začátku nepospíchej a klidně počkej, dokud si plně neuvědomíš jeho zářivou sílu, jeho energii i Kristovu přítomnost. Svoje spojení můžeš opět umocnit prohlášením „Já Jsem v jednotě s Kristem“. Pak jsi ty i Kristovo žezlo v tvých rukách připraven k práci.

Uvedu zde pár příkladů pro inspiraci. Použití je samozřejmě možné jak při osobním setkání s daným člověkem, jak na dálku tak i pro pomoc a práci na sobě.

Léčení zdravotní poruchy Budeš-li chtít léčit třebas bolest ramene, jednoduše vezmeš do ruky žezlo, namíříš ho na dané místo a mentálně prohlásíš například „Léčím dokonale toto rameno včetně všech příčin ve jménu Krista“ a pak budeš jenom vnímat proudící energii. Někdy stačí pouhý dotek, jindy je třeba delšího působení.

 

 

 

Čištění a harmonizace čaker

Opět vezmeš do rukou žezlo a postupně se jím dotkneš od vrchu všech čaker a u každé můžešv duchu prohlásit (anebo stačí jenom udržovat v mysli záměr) „Dokonale čistím, otvírám a harmonizuji tuto čakru (můžu doplnit její číslo anebo název)ve jménu Krista“. A opět pozoruj vnitřním zrakem, co se děje a vnímej svoje působení. Někdy stačí se dané čakry jenom dotknout, někdy bude třeba delšího působení. Můžeš také v daném místě okamžitě vytvořit potřebné množství energie, která bude v tom místě působit i poté, co přejdeš žezlem k dalšímu místu. Stačí jenom mít záměr, aby ta energie působila tak dlouho jak je potřeba k dokonalému splnění úkolu (v tomto případě dokonalé vyčištění, otevření a harmonizaci čakry). Na závěr můžeš čakry sladit mezi sebou a rozproudit energii tím, že sjedeš žezlem přes všechny od vrchu dolu a zase nahoru. Tento způsob můžeš použít před jakýmkoliv jiným léčením, zasvěcováním anebo meditací jako přípravu.

Vytvoření ochrany okolo bytosti

Nech ze špice žezla vystupovat stříbrnou či zlatou světelnou energii a tou obal člověka včetně všech jeho jemných těl a prohlas, že toto je dokonalá nepřekonatelná ochrana této bytosti proti všem nízkým energiím, entitám či jiným vlivům. Prohlížej vytvořené pole (oblak, vajíčko) okolo té bytosti a působ tak dlouho, dokud nebude celistvý. Můžeš vidět i různé negativní energie či napojení, pak působ i na ně rozpusť je.

 

Zasvěcování Dotknout se jí žezlem a prohlásit v duchu například „Tímto tě zasvěcuji do prvního stupně Reiki (nebo jiného) ve jménu Krista“. Nech ze žezla do čakry proudit světlo včetně symbolů a vyčkej, až budeš vnímat, že se všechny energie a informace v dané čakře ukotvily. Pak pokračuj na další čakře. Zahrň na závěr i dlaně a chodidla. Můžeš pro ukončení zasvěcení vytvořit okolo člověka ochranu. Postup však může být jiný.Před setkáním s jiným člověkem Máš-li strach z nějakého setkání s jiným člověkem, třeba se šéfem, rozhněvaným partnerem, úředníkem atd. a chceš udělat něco pro zlehčení napětí, můžeš pomocí žezla působit na toto setkání buď tak, že si toto setkání představíš před sebou a nasměruješ na ní žezlo. Může to být jako bublina, které se žezlem dotkneš. Nebo ji vyplníš z energií žezla. A prohlásíš například : Naplňuji toto setkání Kristovou láskou, nechť jsou naše srdce laskavá a naše emoce klidné a vše se děje čistě a ve výsledku přinese dokonalost pro nás oba a naše duše.  Můžeš také láskyplně působit přímo na danou osbu a její energetická centra. Naplnit je láskou a odpuštěním. Stejně tak působit i na svoje centra ve stejném duchu. Nesnaž se nikým manipulovat k dosaženi konkrétního cíle. Ač se ti může zdát sebevíc spravedlivý.Použití ve spojení s jiným léčebným energetickým systémem

Kristovým žezlem lze doplnit i jiné techniky, které znáš a používáš. Například můžeš kreslit žezlem symboly Reiki, Ra-Sheeby ... Jak při léčení, tak při zasvěcování, můžeš žezlem přenášet telepatické symboly ze svého třetího oka při použití postupu práce s energií ...

    Ostatní

obdobným způsobem může působit a napravovat cokoliv. Neboj se být intuitivní a hrát si a poznávat.

 

Závěrem

Toto zasvěcení a tento způsob práce s energií přichází jako pomůcka. Jako ukázka, jak jednoduše se dá s energií pracovat. Kdykoliv vezmeš do ruky Kristovo žezlo, naplní tě Kristova síla a přítomnost a to samo o sobě je velkým léčením a zážitkem. Ve své podstatě je žezlo symbol a jako takový ho vnímej. Jeho forma je jenom dočasná. Až ucítíš, že jím vládneš automaticky a plně si uvědomuješ svoji sílu, nebudeš už potřebovat tento postup. Nepěstuj si proto na něm žádnou závislost. Uvědom si postupně, že ty jsi tím žezlem a tvoje mysl je tou zářící silou vysílající ony mocné proudy energie.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Kristovo žezlo