Jdi na obsah Jdi na menu
 


Koso Rays

2. 1. 2010

Koso Rays

Velmi důležité : Tento systém je jen pro ty, kteří chtějí překročit hranice svých možností.

( dle Armand Manuel Ratundu - GMT )

informace k zasvěcení do Koso Rays

Žádný z těchto paprsků Koso Rays nemá nic společného s jakými koliv paprsky, které byly předtím na planetě zemi používány. Všechny tyto energie nemají žádné spojení s jakoukoliv dříve existující lidskou zkušeností. Tyto energie pomohou nastartovat velkou re-evoluci na Zemi. Studenti tohoto systému jsou vybíráni Zdrojem a každý účastník tohoto systému by měl pochopit, že jej kvalifikují jen jeho snaha.

KOSO RAYS je spirituální systém z jiné planety. Zcela jiné, než je planeta Země Gaia .  Původně z této planety pocházím. Tyto energie jsou silné. První dva paprsky - každý sám o sobě - jsou silnější 800x než Reiki. Tato energie pomůže navýšit spirituální úroveň planety. Poslechl jsem své srdce, když jsem se rozhodl, podělit se o tyto energie s obyvateli Země. Lidé jako já, se někdy cítí, jako by sem na Zemi nepatřili. Nebo se jim zdá všechno velmi cizí - i velmi známá místa, nebo lidé. To proto, že jsme sémě hvězd a každý z nás na zemi přichází, aby naplnil důležité poslání. Tato planeta projde důležitými změnami a týká se to každého z nás. Je čas pro dělníky Světla, aby poznali své důležité poslání a naplnili jej zde.

 Temnota zde ztrácí svá práva a temné síly, které udržovaly lidstvo po tisíce let v nevědomosti, ztrácejí kontrolu.  Svět je nepodpoří při jejich posledních zoufalých pokusech. To povede k velkým změnám a rozložení sil a k znovu nastolení spirituální rovnováhy. Každý z nás má nějaké poslání a někteří z vás si je uvědomují. Jiní je brzy naleznou. Tyto energie nám všem pomohou najít svou spirituální cestu. 

Naladění na Koso Rays je mocným nástrojem pro duchovní probuzení. Mnozí z vás možná budou vnímat zvláštní pocity nebo obrazy. Pravdou je, že budete transformováni. Jednou z kvalit tohoto zasvěcení je, že vás probudí. Budete tím člověkem, kterým skutečně jste a nabízí možnost se s tím vypořádat.

Požádejte o vedení. Když potkáte nějaké bytosti ET, vzpomeňte si, že jsou to vaši staří přátelé, kteří trpělivě čekali na vaše probuzení. RA a ISIS dlouho zastřešují tento projekt, který zahrnuje všechny duchovní bytosti, které dosud chránily tuto planetu. Je to skupinová práce ve vztahu k budoucnosti planety a proto se může stát, že se náhle objeví u mnoha z vás. pozdravte je, jsou zde pro ochranu projektu a k zajištění jeho určení. Jeto důležitý okamžik v lidských dějinách a oni jsou rozhodnuti nedovolit narušení žádnými temnými silami. Jděte kupředu a objevte svou novou budoucnost. Koso Rays přicházejí od pokročilejší spirituální civilizace vesmíru. Jméno planety znamená "Bůh je nejblíže " a patří ke dvanácté dimenzi. Kdysi jsem s těmito energiemi pracoval na své planetě. Proto jsem je obdržel i nyní. Jsem rád, že se o ně s tímto světem mohu podělit a jsem i oprávněn to učinit. Potřebné předpoklady pro práci s tímto systémem jsou mistrovské úrovně nejméně tří duchovně-léčebných systémů. Je to kvůli vysokým vibracím paprsků, které potřebují určitou základnu. Zřejmě to není definitivní kritérium, protože vibrace planety rychle stoupají. A také někdo, kdo dosáhl mistrovství v mnoha systémech, nemusí mít dostatečné vibrace pro toto zasvěcení. Jde o pozorování a je to dobrý nástroj k přesnému zjištění co v tobě je. Koso Rays nemají žádný rušivý účinek k ostatním energiím, jediným důvodem je vysoký spirituální základ a vysoká vibrace. Někdo, kdonení dostatečně duchovní zasvěcení neobdrží. Nic se mu zkrátka nestane, jen nebude schopen s těmito energiemi pracovat. Tyto energie jsou chráněny Zdrojem. Nikdo nepozná dřív zda je prototo zasvěcení vhodný, až při zasvěcení. Každý pak musí sám začít pracovat, Zdroj ho povede.

Neexistuje nutnost nějakého určitého času mezi zasvěceními. Každý si to určí sám. Jediná nutnost spočívá v tom, abys pochopil jak tyto energie pracují. Aby ses sám naučil poznat zvláštní oblasti ve kterých mohou být použity. Jen jedno doporučení - tři zasvěcení denně by měly být dstatečné k další tvé práci a poznání. Ale je to jen doporučení... Tyto energie přicházejí ze srdce Zdroje. Zdroj tě považuje za své dítě, které se začíná učit a proto ti pomůže. Proto naslouchej své intuici. Tato zasvěcení tě povedou ke tvému novému bytí, osvobozeného od mnohého nevhodného působení naší civilizace.

Koso Rays - devět paprsků - každý vyžaduje jedno zasvěcení. Každý paprsek má hlavní použití, které je blíže popsáno. Každá jiná možná vibrace, kterou je možné identifikovat. Je dodatečná a silně závislá na představě tématu. To nevylučuje jakékoliv jiné možnosti a jen ty se prakticky rozhodneš, jaké to jsou. Generálně jsou plánovány tak, jak je popsáno, ale na základě jejich neomezeného charakteru mohou být programovány pro jakoukoliv oblast, kterou chceš.

 1. Modrý - léčivý paprsek nabzí léčení v každé tebou zvolené oblasti. Používej jej k rozpuštění všeho, co zraňuje tvou svobodnou vůli.

 2. Zelený paprsek - esence života. Je určen k omlazení těla i ducha. Také léčí a pomáhá při metafizickém znovunastolení.

3. Žlutý paprsek - paprsek hojnosti. Pomáhá ve tvých plánech a ve všech oblastech tvého života.

4.Červený paprsek - paprsek bojovný. nezná hranice a je vhodný pro ty, kteří bojují proti omezení.

5. Fialový paprsek - otevřený spirituální paprsek. Rozšiřuje duchovní obzor.

6. Bílý paprsek - paprsek čisté Boží lásky. Čistí ducha od každého znečištění.

7. Oranžový paprsek - paprsek rozumu - paprsek vesmíru. Vyvíjí sílu a rychlost mozkové aktivity.

8. . Zlatý paprsek - permanentní spojení s Bohem (se Zdrojem)

9. Stříbrný paprsek - paprsek čistoty, paprsek meziplanetárního cestování.

 

 A teď to nejdůležitější 

Zasvěcení - naladění do Koso Rays není prováděno žádným člověkem. Mistr, může být jen pomocníkem. Můžete se také naladit sami. Uvádím zde oba způsoby :

Pokud chceš pomoci, domluv se se mnou na hodině, kdy si zasvěcení vyzvedneš.

Prosím Zdroj a své vyšší já (jméno) o dokonalé naladění - zasvěcení do Koso Ray - modrý paprsek, nebo uveď jinou barvu. Podle jeho uvážení.

Pokud si chceš zasvěcení vyzvednout, můžeš použít následující afirmaci : Vyzvedávám si úplné zasvěcení do Koso Ray modrý, nebo jiné barvy od Růženy Houdkové, nebo jiné zasvěcené osoby.

Všechny tyto energie ti umožní daleko více, než ci jsi schopen nyní vidět, nebo předpokládat. Experimentuj s každým paprskem a ruš všechna omezení, která sis sám vytvořil. ZASTAV VZORCE MYŠLENÍ A JEDNÁNÍ. Sám se osvoboď ode všech starých nauk. Prosím, nepokoušej se mylně porovnávat Koso Rays s ostatními energiemi. Vezmi je takové jaké jsou a experimentuj. Je otázkou času, než najdou tvé chyby a odstraní je, rozpustí blokády. Do té doby buď trpělivý a měj důvěru. Koso Rays je základním systémem pro další transformující systémy SOKAISI a KOFU.

Hodně Božího požehnání s těmito energiemi.

Koso Rays je volný energetický systém - energetický dárek - pro duchovní růst. Zasvěcení do tohoto systému nesmí být dávána za úhradu - prodávána. Každý kdo se prohřeší proti této vůli zakladatele, není již oprávněn provádět zasvěcení do tohoto energetického systému.

 

 

Náhledy fotografií ze složky KOSO RAYS