Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

 Nikdy jsem nebyla vedená k žádnému náboženství. A když jsem se poprvé setkala s Biblí, připadaly mi všechny příběhy hrozně kruté. Neměla jsem vůbec žádnou chuť číst dál. Občas jsem se k Bibli vrátila, ale zas jsem ji s nechutí odložila. Až poslední dobou se mi dostává vysvětlení slov, činů, příběhů. Není to vždy úplně, tak jak jsem to při povrchním čtení pochopila. Ale ani teď nechci číst o utrpení. Boha mám ve svém srdci. Modlím se k němu svými slovy. Jsem (pokorná) aspoň si to myslím. Když jsem se setkala s Reiki, se Zdrojem, s Archanděly a Anděly, jemnohmotnými bytostmi, bytostmi světla, když jsem s nimi začala komunikovat, začala jsem teprve až pak věřit, že něco je mimo tento svět.

Zkopírovala jsem tento článek a budu se v tu dobu modlit. Určitě ne Růženec, protože ten opravdu neumím. Ale přidám se k tomuto řetězu lásky podle svého přesvědčení svými slovy, myšlenkami... Vždy cítím tu velkou sílu lidí, kteří se spojili a v lásce...  Růža

Takže čtěte :

Dostala se k nám naléhavá prosba Ježíšovy matky Panny Marie, abychom  se v jeden den, jednu hodinu a jednu minutu spojili v modlitbě  růžence za záchranu lidí a planety. Matka Boží nám dala čas 3 až 6  měsíců na přípravu tohoto řetězu lásky a prosí o rozšíření této  prosby do celého světa. Začali jsme pracovat a vybrali jako  nejvhodnější termín pro splnění prosby naší Nebeské Matky
                     12. září 2010 ve 21.30 hod.
  V tento den a v tuto hodinu se všichni máme modlit. Kdo nebude moci v tuto hodinu se uchýlit do samoty a klidu, připojte se alespoň  duchovně krátkou modlitbou. Jiný způsob, jak se ke světelnému  řetězu pro záchranu duší a Země připojit, je číst si v Písmu svatém  o umučení a smrti našeho Spasitele. Je důležité, abychom se tímto  způsobem spojili přesně v tuto hodinu (12.9.2010 v 21.30 - modlitba  by měla probíhat 30 minut). Tak vytvoříme obrovskou světelnou vlnu,  velmi silný zdroj pozitivní energie.


                                  NALÉHAVÁ PROSBA PANNY MARIE

 Drazí a milovaní, děti moje! V této době poslední, když svět a lidé  tonou v stále hustější tmě, když temnota obestírá Zemi a rdousí mé  děti nevědomostí, lhostejností a strachem, volám k vám, slyšte můj  hlas plný úzkostí a starostí o vás. Páchnoucí dech toho  Zlého pronikl i do srdcí věrných duší  starost o chléb váš vezdejší vám zabraňuje pozvednout své oči k Nebi a svá srdce k Bohu; usínáte  vysíleni, zemdlení a netušíte jak moc je právě teď potřeba být  bdělým a čilým.
  Děti moje drahé, slyšte můj hlas! Pomozte mi, připojte se k mým  prosbám a modlitbám za vás a planetu Zemi. Váš hlas, náš společný hlas, hlas tisíců a tisíců mých dětí spojený s hlasem vaší nebeské  Matky po celé zeměkouli prorazí těžký, temný příkrov, který dusí  vás, ničí planetu, staví hradby mezi vás a milosrdnou Lásku Boží.  Děti moje, volám vás, abyste se spojili do jednoho velkého řetězu v  modlitbě a pokoře. Umdléváte a usínáte nejen starostmi o hmotný  život, jste ukolébáváni falešnými naukami, které vám brání poznat  pravdu a bránit se Zlému. Děti moje, vytvořte v jeden den, jednu  hodinu a jednu minutu na celém světě světelný řetěz; každý z vás ať  je jednou částečkou řetězu, který spoutá Zlého a vyšlete mocný  paprsek světla a lásky pro Zemi, pro vás, celý svět, pro tuto dobu.  Rozešlete mé přání do celého světa, přeložte do mnoha jazyků, rozšiřujte s největším úsilím, obětavostí a láskou tuto moji  pokornou prosbu k vám. Žijete poslední časy, hmota a její pozlátko  vás uvěznilo v jednosměrném myšlení - jen mít, ne být. A zatím vám  jde o to BÝT! Být a žít i nadále. Zanechte pachtění za pozlátkem a  úpěnlivě vás prosím, děti moje milované, pomozte mi! Vy nevíte a nevidíte jak krutý boj ve vyšších rovinách probíhá, je to boj  temnoty o vaše duše, o vaše životy a svobodu, o vaši Zemi. Zemi,  která je posvěcena životem a utrpením Kristovým. Nezáleží na tom,  jakého vyznání jste, jakou víru praktikujete, stačí vaše osobní  touha pomoci. Všichni jste mé děti. Alespoň pro tuto chvíli se  spojte navzdory všemu, co vás rozděluje. Děti moje, jsem a budu stále uprostřed vás. Potřebuji vás, pomozte mi.