Jdi na obsah Jdi na menu
 


JAK VIDÍ SOUČASNÝ VÝVOJ MAYSKÝ STAŘEŠINA CARLOS BARRIOS ?

 Carlos Barrios je mayským stařešinou a Adžq´idž (což jest kněz a duchovní vůdce) kmene Orlů. Carlos zahájil výzkum různých mayských kalendářů, které obíhají. Carlos spolu se svým bratrem Gerardem studovali s mnohými učiteli a udělali interview s přibližně šesti sty tradičními mayskými stařešiny kvůli rozšíření svých vědomostí. Carlos rychle objevil, že existuje několik protichůdných interpretací mayských hieroglyfů; petroglyfů, posvátných knih Chilam Balam (ručně psané mayské knihy ze 17. století) a různých starobylých textů. Carlos seznal několik důrazných slov pro ty, kdo asi přispívají ke zmatku…

Carlos Barrios: „Antropologové navštěvují místa chrámů a čtou nápisy a vymýšlejí si historky o Mayích, ale nečtou symboly správně. Je to jen jejich představa. Další lidé píšou o proroctvích ve jménu Mayů. Říkají, že svět skončí v prosinci 2012. Mayští stařešinové se na ně zlobí. Svět neskončí. Bude transformován. Nejsme ve světě Čtvrtého Slunce, ale ještě nejsme ve světě Pátého Slunce. Toto je mezičas, čas přechodu. Jak procházíme skrz přechod, vidíme zde obrovské celosvětové zostřování celkového znečišťování životního prostředí, sociálního chaosu, války a právě probíhající změny Země.“

Pokračuje: „Lidstvo bude pokračovat, ale jiným způsobem. Změní se hmotné struktury. Z toho budeme mít příležitost být více lidmi. Žijeme v nejdůležitější éře mayského kalendáře a proroctví. Všechna proroctví světa, všechny tradice se dnes sbíhají. Není čas na hry. Duchovní ideál této éry je akce.“

Carlos nám řekl: Domorodci mají kalendáře a vědí, jak je přesně interpretovat – nikoliv druzí. Chápání času, ročních období a cyklů mayských kalendářů samo dokazuje, že je zbytečné a vyumělkované. Mayové rozumějí sedmnácti různým kalendářům, takovým jako jsou Tzolkínovy nebo Čolq´idž, některé z nich mapují čas přesně při rozpětí větším než deset milionů let.“

„Jak bylo předpovězeno matematickými cykly mayského kalendáře. Bude změna – všechno se změní. Mayští ‚hlídači dne‘ vidí 21. prosinec 2012 jako datum znovuzrození, začátek světa Pátého Slunce. Začne nová éra vedoucí z – a vyznačovaná tím, že sluneční meridián překříží galaktický rovník a sám se zařadí so středu galaxie.“

Na úsvitu 21. prosince 2012 poprvé za 26 tisíc let se Slunce pozvedne ke konjunkci průniku Mléčné dráhy a roviny ekliptiky. Tento kosmický kříž je považován za vtělení Posvátného Stromu, Stromu života a je vzpomínán ve všech světových duchovních tradicích. Někteří pozorovatelé říkají, že toto seskupení se srdcem galaxie v r. 2012 otevře kanál pro vesmírnou energii, aby proudila skrz Zemi, čistíc ji, a vše, co spočívá nad tím, vše vzestoupí na vyšší úroveň vibrací. Carlos nám připomíná: „Tento proces už začal. Změna se nyní zrychluje a bude se dále zrychlovat.

Pokud se mohou lidé Země k tomuto datu r. 2012 dostat v dobré formě, aniž by toho na Zemi příliš zničili, vyrosteme výše na novou, vyšší úroveň. Ale abychom se tam dostali, musíme převelice změnit mocné síly, které usilují, aby tu cestu zablokovaly.“

Datum, které je v kalendáři specifikováno jako den zimního slunovratu, neznamená konec světa. Mnozí lidé zvenku píší o mayském kalendáři a dělají z toho senzaci, ale oni nevědí. Ti, kteří vědí, jsou domorodí stařešinové, kteří jsou pověřeni zachovávat tradice.

Carlos nám řekl: „Nyní je ekonomika fikce. Prvních pět let přeměny, spadajících od srpna 1987 do srpna 1992 bylo začátkem destrukce hmotného světa. Postoupili jsme nyní o deset let hlouběji do přeměňující fáze, a mnohé z takzvaných zdrojů finanční stability jsou ve skutečnosti díry. Banky jsou slabé. Je to pro ně ožehavý moment. Mohou padnout celosvětově, nedáme-li pozor. Tedy lidé si nyní dávají pozor.“

Severní a jižní pól se oba rozpadají. Hladina vody v oceánech stoupá. Ale ve stejnou dobu se také zvedá země v oceánu, obzvlášť poblíž Kuby. Carlos vyprávěl příběh o posledních mayských novoročních obřadech v Guatemale. Říkal, že jeden vážený mayský stařešina, který po celý rok žije v osamělé horské jeskyni, přicestoval do Čičikastenango (Chichicastenango v Guatemale), aby při obřadu promluvil s lidmi. Stařešinové sdělili jednoduchou, přímou zprávu – vyzvali lidské bytosti, aby se spojily pro podporu života a světla.

„Právě teď každý člověk i skupina jdou svou vlastní cestou. Stařešinové z hor řekli, že je naděje, pokud se lidé světla mohou spolu sejít a na nějaké cestě se sjednotit. Žijeme ve světě polarity – den a noc, muž a žena, pozitivní a negativní. Světlo a tma se navzájem potřebují. Jsou v rovnováze.“

„Právě teď je tmavá strana velmi silná, a je velmi zřetelné, co chtějí. Udržovali svou představu a také jejich hierarchii a své priority, zcela jasně. Pracují mnoha způsoby, takže nejsme schopni se spojit v r. 2012 se spirálním Pátým světem.“

„Na světlé straně si každý myslí, že oni jsou ti nejdůležitější, že jejich vlastní chápání nebo chápání jejich skupiny je oním klíčem. Existuje rozdílnost kultur a názorů, je zde tedy soutěživost a rozptyl, a nikoli zaměření na jednu stranu.“

Carlos se domnívá, že tmavá strana blokuje jednotu prostřednictvím negací a materialismu. Pracuje také na zničení těch, kteří pracují se světlem aby Zemi dostali na vyšší úroveň. Mají rádi energii starého, upadajícího Čtvrtého světa, materialismu. Nechtějí, aby se to změnilo. Chtějí zůstat na této úrovni, příští úrovně se bojí.

Tmavá moc upadajícího Čtvrtého světa nemůže být zničena nebo přemožena. Je na to příliš mocná a temná, byla by to špatná strategie. Temnota se může přeměnit, pouze když se porovná s jednoduchostí a otevřeností srdce. To je to, co vede k jednotě, to je klíčová představa pro svět Pátého Slunce.

Carlos řekl, že vynořující se éra Pátého Slunce vyvolá pozornost k zatím nejvíce přehlíženému prvku. Zatímco čtyři tradiční živly (prvky) – Země, vzduch, oheň a voda – ovládaly různé epochy v minulosti, bude tu v čase Pátého Slunce pátý prvek – tímto prvkem je ÉTER.

Slovník definuje éter jako „hypotetickou substanci, o níž se předpokládá, že zabírá veškerý prostor, vyhrazený pro zdůvodnění elektromagnetického vyzařování prostorem.“ Asi by se měl definovat jako „prostor mezi prostorem“. Navrhl bych, že by se měl dát na vědomost jako srovnání nabitých částic z našeho solárního systému (Slunce) s příbojem naší galaxie (Mléčná dráha). Element éteru představuje duchovní energii.

http://www.inspirala.cz/a/a1237t.jpg
„Element Pátého Slunce je božský. V souvislosti s éterem může být i připojení polarit. Už ne více temnoty a světla v lidech, ale jakási nadšená jednota. Ale to právě teď říši temnoty nezajímá. Oni se šikují, aby tomu zabránili. Usilují o nerovnováhu Země a jejího životního prostředí, o to, že nebudeme připraveni k uspořádání roku 2012.“

Potřebujeme spolupracovat pro mír a pro rovnováhu s druhou stranou. Potřebujeme pečovat o Zemi, která nás sytí a ochraňuje. Potřebujeme nyní vložit celou svoji mysl a srdce do usilování o jednotu, abychom čelili druhé straně a zachránili život.

„Jsme narušeni – nemůžeme si dále hrát. Naše planeta může být obnovena nebo zpustošena. Nyní je čas se probudit a vzchopit se k akci. Každého je potřeba. Nejste zde bez účelu. Každý, kdo tu nyní je, má nějaký důležitý účel. Je to těžká, ale speciální doba. Máme příležitost pro růst, ale pro tento okamžik historie musíme být připraveni.“

Carlos říká: „Je připraveno, že prorokované změny nastanou. Ale náš postoj a naše akce určují, jak těžké nebo mírné budou. Potřebujeme konat, dělat změny, a vybrat lidi, kteří nás reprezentují, kteří chápou a kteří přijmou politické akce, aby Zemi ctili.“

Meditace a duchovní cvičení jsou dobré, ale potřebné jsou také akce. Je velice důležité mít jasno v tom, kdo jste, ale také ve vašem vztahu vůči Zemi. Rozvíjejte se podle svých vlastních tradic a volání svého srdce. Nezapomeňte však přitom na to, abyste si vážili růzností a usilovali o jednotu. Jezte rozumně – spousta jídla je zkaženo buď jemně nebo i hrubým způsobem. Dávejte pozor na to, co dáváte svému tělu. Učte se uchovávat potraviny a šetřit energií. Učte se nějakým dobrým dýchacím technikám, tak abyste se stali pány svého dechu. Buďte čistí. Následujte tradice s hlubokými kořeny. Není důležité jaké tradice. Vaše srdce vám řekne, ale učení musí mít hluboké kořeny.“

„Žijeme ve světě energií. Závažným úkolem této doby je naučit se důležitosti – nebo poznat energii každého a všeho – lidí, rostlin, živočichů. To se stane zvýšenou měrou důležitým, až se dotáhneme na svět Pátého Slunce, se kterým je spojen prvek ‚éter‘ – říše, kde energie žije a vzájemně se proplétá. Jděte na posvátná místa Země a modlete se za mír, a mějte úctu vůči Zemi, která nám dává potravu, oblečení a obydlí. Potřebujeme znovu zaktivovat energii těchto posvátných míst. To je naše práce.“

„Jednou z jednoduchých, ale účinných technik modlitby je světlo bílých nebo miminkovsky modrých svíček. Uvnitřněte se ve chvíli klidu. Říkejte své záměry plamenu a posílejte jeho světlo vůdcům, kteří mají moc způsobit válku nebo mír.“

Carlos nám připomenul, že to je rozhodný moment pro lidstvo a pro Zemi. Každý člověk je důležitý.

Říkal, že stařešinové otevřeli dveře tak, aby i ostatní rasy mohly přijít do mayského světa, aby získali tradici. Mayové dlouho ctili a vážili si těch, kteří jsou jiné barvy, jiné rasy a jiných duchovních systémů. Vědí, že osud mayského světa se vztahuje k osudu celého světa.

„Moudrost je v jednoduchosti. Láska, úcta, tolerance, podílení se, vděčnost, odpuštění. Není to komplikované nebo vyumělkované. Skutečné vědění je zadarmo. Je zakódováno ve vaší DNA. Všichni potřebujete to, co je uvnitř vás. Velcí učitelé říkali, že zde je začátek.

Nalezněte své srdce a najdete svou cestu.“

element-pateho-slunce.jpgbarrios.jpg