Jdi na obsah Jdi na menu
 


Diskuse o roku 2012 - Mistr budha a Archanděl Metatron

 Diskuse o roku 2012 - Mistr Buddha a Archanděl Metatron, 
 
část 1 Přijato Natalií Glasson 5.12.2011


 
Moje milované bytosti světla, rozprostírám teď mezi vás svou energii a
 lásku, jsem Mistr Buddha, doprovázený mocnými a milujícími energiemi
 Archanděla Metatrona. Je to pro nás velká čest, že můžeme takto společně
 vystoupit, Archanděl Metatron posílá do vašeho bytí a reality velkou vlnu
 energie, zatímco já sdílím vědomí a nabízím vám své svědectví. To podstatné
 je, že andělská energie je zakotvena do každé bytosti na Zemi. Andělské
 energie přinášejí ohromnou rovnováhu mezi láskou, altruismem a mocí, je to
 energie, která bude podporovat lidstvo a Matku Zemi během procesu přechodu. 
 
Čas, ve kterém žijete, byl očekáván po velice dlouhou dobu mnoha dušemi,
 vždy bylo toto období známo jako čas přechodu. Takovými přechody už lidstvo
 a Země v průběhu historie prošli, ale byla naděje, že se lidstvo probudí
 před tím, než dojde k sebezničení, aby mohlo dojít k významnějšímu přechodu.
 
Datum 2012 znaly ve svých srdcích mnohé duše jako by to bylo vtisknuto
 hluboko do skutečnosti. Po významné období vibrovala energie na Zemi na
 nízké frekvenci a stejně tak pomalé bylo i lidské vnímání času. Jak se
 lidstvo probouzelo a začínalo rozvíjet své chápání a spojení se svou duší a
 Stvořitelem, vidíme, že se zvýšily nejen jeho vlastní vibrace, ale zrychlil
 se i čas. Nyní můžete cítit, že dny plynou velmi rychle, a je to proto, že
 vaše vlastní vibrace a zároveň i vibrace Země se zvýšily, a to přirozeně
 ovlivnilo vaše vnímání skutečnosti . Rok 2012 představuje aktivaci, která
 může být vámi urychlena nebo zpomalena. Vy i mnozí další na Zemi nyní
 věříte, že jste připraveni na aktivaci roku 2012 a tak jste dovolili vaší
 vlastní energii, aby se zrychlila a přinesla do vaší současnosti aktivaci
 roku 2012. Je to nádhera, přemýšlet o kontrole a zodpovědnosti, kterou vy
 jako jedinec a jako lidstvo nesete a přesto si to neuvědomujete. Tím, co vás
 přivedlo k tomuto bodu přechodu, je vaše nadšení a lidská pozornost
 nasměrovaná k probuzení vašich energií, myslí a srdcí ke všemu co je mimo
 Zemi. Proto vás chceme ocenit, oslavit a poděkovat vám. Prosím, uvědomte si,
 že rok 2012 zde není kvůli času, nebo kvůli plynoucím měsícům, je zde proto,
 že jste teď připraveni se významně posunout vpřed na vaší duchovní stezce a
 začít novou éru energie.
 
Rok 2012 sám o sobě představuje aktivaci pro vaše bytí. Když si představíte,
 že jste potřebovali klíč, abyste otevřeli své spirituální bytí, duši a
 posvátné schopnosti, rok 2012 je jméno a forma pro tento klíč. Pro mnohé
 lidi je extrémně důležité, aby si uvědomili, že rok 2012 byl naprogramován s
 mnoha energiemi, kódy, pochopeními a aktivací. Je jako krystal, který stáhne
 do vašeho bytí informaci. Když takto mluvíme o roku 2012, hovořím o slovu
 spíše než roku. Slovo 2012 je nálepka pro energetické období změny, takže
 jak energie změny, tak i slovo, jsou spojeny v jedno. Tím, že si řeknete
 slovo 2012, můžete začít tuto aktivaci ve vašem nitru. Když si lidé vzájemně
 přejí "Šťastný rok 2012 nebo šťastný Nový rok, hodně úspěchů v roce 2012",
 vyslovují aktivace pro ostatní, vnášejí aktivaci do aurického pole a
 přivádějí ji do pozornosti ostatních lidí, stejně tak jako do své vlastní.
 
Všechno bylo zakódováno, takže přechod nemůžete propást a můžete jej zakusit
 tak plně jak je to jen možné. Můžete si to sami zkusit, opakujte nahlas
 2012, potom pouze pozorujte svou energii, možná bude více energetizována
 novými energiemi, které se začínají aktivovat. Slovo 2012 bude vyslovováno
 mnoha lidmi po celém světě, což způsobí uvnitř Matky Země ohromnou aktivaci,
 a bude to znamenat, že se také podporujete navzájem. V průběhu roku lidé
 budou říkat, vidět a psát 2012 tak dlouho, dokud nezakoření do jejich vědomí
 a to samo o sobě umožní během roku 2012 mnohé aktivace, jak mezi lidmi, tak
 i ve společnosti.
 
S tímto na mysli vás chci povzbudit, abyste začali používat slovo 2012 jako
 aktivaci své vlastní energie a duše, ale také jako pozitivní a léčivou
 aktivaci pro Zemi. Jsou-li se slovem 2012 spojena pozitivní slova, a
 budeme-li chápat slovo 2012 jako aktivaci nebo nositele účelu aktivace,
 potom může být ve vašem bytí a na Zemi aktivováno jakékoliv slovo. Jestliže
 přidáme také slovo: "Já jsem", může to mít ohromnou moc posílit sebe sama,
 zakotvení a spojení se Stvořitelem.
 
Například :
 
Jsem 2012 Láska,která bude nést význam,
 
Já posiluji ve svém nitru, Já existuji jako Stvořitel, Já kotva, aktivace
 lásky.
 
Tato afirmace je dosažena vámi a bude také zakotvena do vědomí lidstva. 2012
 lze využít jako aktivaci pro mnohé energie ve vašem nitru i okolí, také ji
 lze využít k posílení toho, co si přejete a po čem pro sebe a pro lidstvo
 toužíte. S touto afirmací můžete začít posilovat a vytvářet realitu, jakou
 si nyní přejete na Zemi prožívat. Datum 11. 11. 2011 se týkalo vytváření
 jednoty mezi lidmi, s velkým smyslem pro jednotu to nabízí pevný základ pro
 lidi pro aktivaci a vytvoření vlastností, které oni chtějí prožít ve své
 realitě a na Zemi v roce 2012 a dále. Možná jste si vždy přáli, aby vám dal
 Stvořitel štětec a řekl vám, namalujte, co chcete a bude to vaše. Toto je
 vaše příležitost to udělat, protože ostatní po celém světě to dosáhnou a
 tudíž znásobí svou schopnost projevení se. Dovolte sami sobě obsáhnout
 seznam afirmací, které posílí vaše touhy po roce 2012 pro vás jako
 jednotlivce a pro lidstvo jako celek. Můžete číst a každý den posilovat tyto
 afirmace, abyste umožnili energiím aktivovat se zevnitř vašeho bytí, včlenit
 se do vaší reality a do reality ostatních lidí. 
 
Rok 2012 je předurčen k tomu, aby se stal věkem lásky a opětovným spojením s
 vašim původním zdrojem.
 
Ale je to mnohem pozoruhodnější, protože ačkoliv rok 2012 již v sobě nese
 záměr, můžete využít aktivaci energií roku 2012 pro aktivaci toho, co chcete
 projevit nebo zažít. V podstatě můžete při zaměření vytvořit takovou
 realitu, jakou chcete zažít a můžete probudit ohromný léčivý proces pro sebe
 a svět.
 
"Jsem 2012 láska, jsem 2012 Mír, jsem 2012 Pravda, jsem 2012 Radost, jsem
  2012 Duchovní Svoboda, jsem 2012 Stvořitelovo Spojení, jsem 2012 Hojnost,
 jsem 2012 Skvělé Zdraví, jsem 2012 Hojnost Duchovních Sil, jsem 2012
 Stvořitel."
 
Výše jsou uvedeny příklady, vězte, že jejich pouhým opakováním můžete
 aktivovat vlastnosti ve vašem nitru spojené s a podporované Stvořitelem.
 
Doufám, že to pro sebe objevíte a prozkoumáte a víte, že teď je velmi mocná
 doba k manifestaci. Je pro vás důležité, abyste jasně věděli, co chcete ve
 své mysli vyvolat a ukotvili to ve své realitě pro sebe a lidstvo. Prosím
 pamatujte na to, že vaši snahu a oddanost budou vždy podporovat všechny
 milující duše na Zemi ve svém duchovním sblížení.
 
Budeme pokračovat v naší diskuzi o vedení
 
Vždy s láskou
 
Mistr Buddha a Archanděl Metatron 
 
 
 
C Natalie Glasson, <http://www.omna.org/Home.html>
 http://www.omna.org/Home.html
 
 
 
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M.
 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

2012

(Ilona, 21. 4. 2012 0:23)

Pouze doplňuji zajímavý názor podporující Vaši teorii: http://www.astragal.cz/clanky/specialni-temata--autorske-clanky-/rok-2012.html