Jdi na obsah Jdi na menu
 


MAYSKÝ VÝKLAD PLANETÁRNÍHO ZAROVNÁNÍ 21.12. – 23.12.2012

 

MAYSKÝ VÝKLAD PLANETÁRNÍHO ZAROVNÁNÍ 21.12. – 23.12.2012

od uživatele Mayský Kalendář - Planetární & Osobní dne 18. listopad 2012 v 13:11 ·

Překlad části přednášky Ac Taha z kmene Mayů. Listopad 2012 Santa Monica.

zdroj: Youtube.com

www.actah2012.com

 

Přednáška je ve španělštině tlumočena do angličtiny a přeložena do češtiny

Pavlínou Rabochovou.

 

 Ac Tah :

 

 „Je tu něco, co mi dělá starost a má to souvislost s planetárním zarovnáním, které proběhne tento rok. Dne 21.12. se vědci chystají uskutečnit velký experiment. Tento experiment využívá urychlovač částic.Vědci hledají antihmotu a chtějí toto planetární zarovnání využít, aby vygenerovali velice vysokou vibraci, kterou nazývají proton-proton. Jde o protony, které jsou vytvářeny v obrovských přístrojích. Existují dvě částice, které rotují v opačných směrech. Cestují desítky kilometrů, a když se srazí, uvolní tyto protony a ty pak způsobí další reakci a dopadnou na Zemi. Když dopadnou na Zem, způsobí řetězovou reakci a  aktivují magma. Jakmile se protony srazí s magmatem,odrazí se do vnějšího pláště Země. Když se tedy uvolní,dojde k rozlomení tektonických desek, zažehnou metan a ze Země začne unikat plyn. Díky tomuto tření dojde k zažehnutí metanu a jakmile začne reagovat s kyslíkem, vzniknou ohnivé víry. A takto dochází k vypalování stovek hektarů lesa. Ve státě Chihuahua došlo před měsícem kvůli těmto zemským pohybům k vytvoření ohnivých vírů.

      Jaký byl důvod tohoto experimentu? Chtějí nalézt částici antihmoty. Co mě opravdu znepokojuje je fakt, že když dojde k uvolnění protonů, vytváří to díry na povrchu planety.Jsou to díry, které jsou asi 50 km široké. Dochází díky tomu k mizení celých oblastí. Od roku 2010 do roku 2012 se na Zemi objevilo devadesát tisíc takových děr.

      Mayové se hodně zaobírají kvantovou fyzikou. V současné době je však mezi Mayi a vědci určitá propast. Veškeré pyramidy, které Mayové postavili, jsou urychlovače částic. Věděli jsme, že mezi 21.12. a 23.12 dojde k planetárnímu zarovnání.Věděli jsme také, že sem bude pronikat energie z Centra Galaxie, ale bude to trvat jen 8 minut. Během těchto osmi minut budeme mít neskutečně vysoké Vědomí.Uvědomíte si veškeré svoje chyby a dojde vám všechno, co se děje ve vašem životě. Země se pak vrátí k původní vibraci a my začneme zapomínat. Naším záměrem bylo využít pyramid k tomu, abychom tuto energii mohli polapit.To nám umožní udržet si probuzené Vědomí. Kvantoví fyzici studují mayskou kulturu a začíná jim docházet, kam tyto paprsky dopadnou.  Šířka kosmického paprsku zasáhne oblast od jihu Spojených států až ke Guatemale, setrvá tu po dobu osmi minut. Bohužel, hodně těchto pyramid bylo zničeno,takže nebude možné tuto vibraci udržet.

        Vědci se budou snažit využít tohoto paprsku, aby navýšili vibraci svých přístrojů. Ve snaze nalézt částici antihmoty se budou pokoušet o převrácení pulsace Země. Už to zkoušeli několikrát, naposledy při zemětřesení v Chile a v Japonsku. Došlo k posunu zemské osy o 18° a to je hodně. V Brazílii objevili asi deset tisíc tun mrtvých ryb. Když posunete zemskou osu, zvířata reagují na magnetické vlnění a ztratí orientaci. Na planetě probíhá hodně změn.Uvědomil jsem si, že mají všechny své přístroje zaměřeny na Mexiko. Jak to ale chtějí udělat, aby všechny protony dopadly na Mexiko? Když rozumíte vědeckým základům, je to velice jednoduché. Jediné co potřebujete, je tekutý kov. Potřebujete tekutou rtuť.Rtuť nemůžete zmagnetizovat, ale funguje jako most, jako prostředek, který magnetismus přitáhne.

          Všichni v Mexiku jste si nakoupili spousty rtuti bez toho, aniž byste o tom věděli. Rtuť se totiž nachází v úsporných žárovkách. Jsou to takové ty spirálovité. Je tu 130 miliónu Mexičanů a koupili jsme si asi 50 milionů těchto žárovek. Vše je připraveno na 21.12. Ale je tu však jeden malý detail, Mayové stále existují a naše paměť je 3000 let stará. Začali jsme budovat zpomalovače částic. Urychlovač částic stojí miliony dolarů. Zpomalovače částic mají hodnotu asi 3000 dolarů. Jak fungují?

           V květnu jsme pořádali obrovské setkání probuzených lidí v oblasti Yucatánu. Začali jsme pracovat s vodou.Vytvořili jsme zařízení a toto zařízení je schopné pohltit protony do vzdálenosti sta kilometrů od něj.Takže, když dojde k uvolnění protonů do vzdálenosti sto kilometrů od naší pyramidy, pyramida je pohltí skrze určitý senzor. Je tam určitá rezonanční komora, ze které se proton dostane do kostky, která má uvnitř sebe obvod. A protože  tato částice cestuje rychlostí světla, ponořili jsme onen obvod do vody, která nemůže produkovat elektřinu, pouze jí pohlcuje. Tou zázračnou vodou je destilovaná voda. Ve 130 litrech vody se proton zpomalí a nic se nestane, a proto jsme umístili pyramidy po celém Mexiku. Až se vrátím, budeme vyrábět malé pyramidy, asi 60cm vysoké, které mají uvnitř oscilátor.Ten může generovat frekvenci, která bude sdílena po celé zemi. Když tento oscilátor aktivujete, roztáhnete energetické pole pyramidy a tím vytvoříte něco jako magnetickou matraci. Protony se díky tomu budou srážet a sníží to jejich rychlost. Po celé zemi vytváříme lidské magnet.

Jak to děláme? Skrze geometrii, kterou jsme vám ukázali.Když uděláte tento pohyb ( viz video),vytváříte ve svém těle elektromagnetické pole.Vaše tělo se stane obrovským magnetem. Když se pak procházíte po ulici, aktivujte elektromagnetická pole všech lidí kolem sebe. Je to dobrá strategie, funguje to.

             V Mexiku bylo nedávno hodně zemětřesení na místech, kde máme pyramidy. Je před námi hodně práce. Máme jenom dva měsíce a musíme to udělat hodně rychle. Cestoval jsem celým Mexikem dnem i nocí, z místa na místo. To je důvod, proč jsme se rozhodli ukázat vám tuto geometrii zde v USA, abyste si mohli i vy vytvořit svá elektromagnetická pole. Má to spojitost s probouzením Vědomí. Je to forma toroidální geometrie. Pro každých 13 lidí vytváříme malou pyramidu. Tady v sále je 120 lidí, když budou všichni pracovat s touto geometrií, v momentě planetárního zarovnání, mohou všichni tito lidé příchozí energii doslova polapit a udržet onu vibraci mnohem déle. Tím dají příležitost všem ostatním, aby si mohli ve svém mozku vytvořit nová nervová spojení. Všechno je energie a já energii miluji. Všechno s čím pracujeme:  magnetismus, elektřina, to vše je  přírodní. Práce s pyramidami, kterou děláme a pohlcování protonů, nám pomůže udržet vibraci v naší zemi déle.

            V současnosti pomáháme při výstavbě pyramidy v Albuquergue. Není důvod se bát. Každý element v přírodě je lehce kontrolovatelný člověkem. Míříme na takovou úroveň vědy, které se v současnosti snaží dosáhnout vědci sami. Nejdříve však  musíme pochopit, jak funguje naše vlastní tělo. Teprve pak můžeme spolupracovat s vědci, je to velice jednoduché. Nyní jsme schopni dělat úžasné věci, ale nemůžeme, protože nás ovládají emoce. Skrze emoce můžete  kontrolovat druhé lidi. Když se od tohoto konceptu osvobodíte, může věda lidstvu skutečně sloužit. Pak s ní můžeme spolupracovat.

             Pamatujte, když používáte svá LED světla, vysílejte lásku a rozsvěcujte ostatní.Vážně to funguje. Experimentovali jsme s tím v Mexiku.Všechno bylo velice pozitivní.

 

Otázka : Jak velký bude dosah této transformační energie?

 

Díky našemu rozmisťování pyramid, bude efekt celosvětový. Co se potom stane s rozšířeným vědomím a jak to bude fungovat?

Najednou dostanete nápad. Když ho nezačnete uskutečňovat, tak ztratí náboj a pozvolna vás opustí. Stejně tak to bude fungovat s planetárním zarovnáním. Bude to trvat jen osm minut. Lidi si najednou řeknou :“Super, je to pravda, budeme žít v míru.“ Ale, když s tím nic neuděláme, bude to jako bychom měli určitý blažený pocit, který za chvilku ztratíme.

Pyramidy, které nyní stavíme, by nám měly pomoci udržet onu frekvenci alespoň tři měsíce. Doufáme, že se nám tu energii povede ukotvit, aby lidé mohli začít vytvářet sociální skupiny, plány,tvořit si nový způsob života.Tohle je probuzení.

 

Otázka: „ Jak se na ten moment můžeme připravit?“

 

Připravte si tužku a papír, budete mít spousty nápadů, tak abyste se později mohli rozhodnout, které jsou hodné uskutečnění. V podstatě jsme už připraveni, pracujeme s krystaly, léčíme, žijeme v přítomnosti. Jediné, co potřebujeme, je tenhle energetický impuls. Neměňte co už dávno děláte. Pokračujte. Meditujte, zpívejte, dělejte co  máte rádi.

Všechna náboženství, všechny filozofie tady byly proto, aby nám pomohly připravit se.

Nic není lepší, než to druhé. Vše nám pouze pomohlo připravit se na tento moment. Můžete sbírat informace, když ta moje nebude fungovat, možná bude fungovat ta vaše a společně dosáhneme Jednoty. Jednota neznamená, že všichni děláme to samé, znamená to, že se učíme koexistovat se všemi ostatními, kteří dělají své vlastní věci.

 

Otázka: „ V kolik hodin přesně dojde k planetárnímu zarovnání ?“

 

Začne ve 12:00 21.12.2012 a potrvá do poloviny dne 23.12.2012. Největší intenzity dosáhne  energie přesně uprostřed. V tento moment se všechny planety zařadí do zákrytu.Bude to trvat 8 minut. Je to úplně stejné, jako úplněk, ten také trvá tři dny. Úplně kompletní Měsíc vidíme přesně uprostřed této doby a trvá to také 8 minut.

 

Otázka: „ Budou zde tři dny temnoty?“

 

Ano. První den bude Zatmění Slunce. Druhý den budeme mít Zatmění Venuše. Třetí den se noc prodlouží, bude to vypadat jako zatmění. Jsou to všechno jen zatmění, v lidském těle nic nezpůsobují. Prošli jsme skrze mnohá zatmění, změnilo se něco? Stále máme dluhy. Zatmění  jsou pouze indikátory. (To je Mayský kalendář). To, na co je třeba klást důraz, je elektromagnetický dopad působení centra Galaxie na Slunce. Zatmění nám pouze umožňují zjistit, ve kterých dnech se tohle vše stane. Nebude úplná tma. Je to pouze zatmění, něco podobného, jako když zapadá Slunce.

 

Otázka: „ Jak ovlivní zarovnání elektrickou energii ?“

 

Byli jste někdy v lese při západu Slunce? Taková bude tma. Nejde o to bát se tmy. Každý, kdo někdy zažil totální zatmění ví, že to probíhá jako západ Slunce. Lidé se na to často ptají, přemýšlel jsem o tom,, že pro tyto tři dny dokonce navrhnu speciální lampu.

 

Otázka: „Budou zde problémy s elektřinou?“

 

Už teď zažíváme mnoho problémů s elektřinou a budou ještě intenzivnější. Lidé doufají, že 21.12.,proběhne Vzestup, jde pouze o ono rozšířené Vědomí na dobu 8 minut, které se nám, jak doufám podaří ukotvit. Vzestoupit totiž znamená stát se vědomým. Musíme si zapamatovat, že vše, co nás napadá, musíme realizovat. Musíme něco udělat. Můžeme být sice v jiné dimenzi, ale když si budeme pořád hrát na peníze, tak jsme pořád na stejném místě. Pokud se skutečně posuneme do vyšší dimenze všechno se změní.

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=U8y0MR8KiY8

 

Překlad : Mgr. Pavlína Rabochová – překlady a tlumočení transformačních poselství z Aj.

              Info: Forinti@centrum.cz

 

Na sociální síti publikovala Lenka Sýkorová – každodenní výklad planetárního Mayského kalendáře – osobní výklad Mayského kinu podle data narození – info.lenkasykorova@gmail.com

Tuto verzi je možné dále SDÍLET na všech sociálních sítích. KOPÍROVÁNÍ v nezkrácené a neupravené podobě je povoleno pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář