Jdi na obsah Jdi na menu
 


Napojení na svou Duši

Napojení na svou duši

Znamení letního slunovratu přinese změnu. Všechny živé bytosti, které žijí na planetě Zemi, budou postaveny před rozhodnutí. Musí se rozhodnout, neboť přichází doba "třídění". Mnozí netuší, co to znamená. Musíte si však vybrat. Buď půjdete se světlem a s Bohem anebo se obrátíte zády.Někteří se už rozhodli a z toho důvodu jsou již přeskupováni tam, kam patří. Dále zde zůstávají mnozí, kteří se připravují jako převaděči. Jsou zde, aby pomáhali všem, kteří se rozhodli pro cestu světla. V těchto dnech se připravuje proces zrození nového světa.

Země jako taková bude přestavěna. Během letošního roku proběhne její přeměna. Vzniknou 2 planety Země. Jedna zůstane v rozměru 3D, zatímco druhá se posune do 5D. Z této hmotné dimenze se zachovají původní programy, tak jak jste zvyklí. V 5D však bude vše jinak. Mnozí se již v této 3D realitě naučili tvořit myšlenkou. Tito lidé budou mít velký náskok, neboť to, co stvoří, bude díky praxi pozitivní pro ty, kteří přijdou za nimi. Každá realita má svou charakteristickou ideu, díky níž se stahuje energie do prostoru a nabývá podoby takové, kterou má tímto předurčenou. Díky vizím mnohých nabývá konkrétnější podobu. Proto je velice důležité vizualizovat si to, co byste chtěli žít, jak a kde byste chtěli žít, okolní prostředí a také vaše možnosti a příležitosti. Lidé jsou stále velice nerozhodní a mnozí nevěří. To je velice stahuje zpět do hustoty.

V tomto roce se změní mnoho okolností, za kterých zde budete žít a také "dožívat" toto období. Všichni, kteří vědí, co mají dělat, budou spojováni v celek a jejich napojení zesilováno. Velice důležité je napojení na svou vlastní duši, neboť každý získá individuální informace důležité právě pro něho. Toto napojení je velice důležité neustále posilovat, především energeticky z duchovního srdce a díky tomu také bude probíhat očista organizmu.

Čištění bude z mnoha důvodů víceúrovňové a bude především otázkou několika minut. Tedy již ne složité čištění trvající dny a týdny, ale minuty. Srdeční čakra je velice důležitá. Posilujte svá spojení, hlaďte svou duši. Láska se probudí i v těch nejzatvrzelejších srdcích a uvolní mnohé zdi a zábrany. Díky tomu se láska začne šířit mnohem rychleji, nežli je tomu teď. Nyní již jen závěrem: napojení na svou duši je nyní to nejdůležitější, co pro sebe můžete udělat. Miluji vás. Maytreia

 


Zdroj: http://zlata.dusicka.sweb.cz/

 

 

Carl J. Calleman oslnil Prahu

Vykladač poselství mayského kalendáře pro dnešní dobu Carl J. Calleman vyprodal pražský Kulturní dům na Vltavské. Za doprovodu známého herce ale i znalce mayských tradic Jaroslava Duška vyprávěl před nabitým sálem asi 500 lidí nepřetržitě tři hodiny, co nám kalendář Mayů sděluje.

„V žádném případě nehovoří o nějakých posunech pólů nebo kataklyzmatech, nebo apokalypse, jak se šíří poplašné zprávy v některých médiích," uvedl Calleman. Mayský kalendář hovoří tom, že končí čas. Všechny jeho tři linie od vzniku stvoření prolínající se a udávající rytmus a vývoj života na Zemi v tomto bodě končí. Podle Calleman se jedná o datum 28. října 2011. Ne tedy o tak často uváděné datum 21.12. 2012.

Kalendář popisuje tzv. Devět vývojových vln, nebo fází. 9. března 2011 jsme se ocitli v té poslední, deváté. Znamená to, že se vývoj několikanásobně urychlil. Stejné cykly, které dříve prožívali lidé během tisíců či stovek let se nyní odvíjejí během 18 dní. Vždy přísluší určitému „tématu" k pochopení". Pak tento čas končí. „Pán devíti vln nastoupí maximální síly," říká Calleman

(Nic však není fatálně dáno. Tím ,že na sobě lidé velmi duchovně pracují, tzv. Očištují se, žijí více láskyplně, ve větší radosti, soucitu k blízkým apod, tedy zvládají situace více s láskou a ne strachem nebo agresivitou, mění i svou budoucnost. Do této doby ji jako lidstvo můžeme měnit. Je proto vhodné udržovat se v čistotě myšlenek, myslet hezky, neboť tím si tvoříme, co bude následovat v našem životě potom. Na tomto jsou postaveny různé kolektivní „meditace" - spojení dobrého záměru v jeden čas, kdy určitá skupina lidí na něco pozitivně myslí vytváří kolektivní pole, které svou vyšší vibrací mění např. realitu strachu na mír. Což jak lze pozorovat se zatím děje.. pozn kk)

Calleman detailně vysvětlit podstatu kalendáře, jednotlivé fáze vývojových cyklů, jak se lze dočíst i v jeho knize Mayský kalendář vydaný nakladatelství Fontána.

Poselství od dnešních Mayů
Poselství Mayů starších

Záznam z přednášky v KD Vltavská 25. dubna 2011
Miriam Marhounová a Stanislav Adam Bartoš

„The 9th wave of the Mayan calendar and the path towards unity consciousness"
25.4.2011 Úvodní přednáška Carla Johana Callemana o Mayském kalendáři v předvečer celodenního semináře o MK.
C. J. Calleman v úvodu vysvětlil základní schéma a principy, na kterých je MK založen.

MK je zcela odlišný od jiných kalendářů. Nevychází, jak je běžné, z astrologických souvislostí. Počítá "pouze" s prostým avšak důmyslným plynutím času, který s sebou nese Božský plán změny a vývoje nejen lidského vědomí, ale i vývoje celého Vesmíru.
Na několika příkladech přiblížil, jak jednotlivé přechody mezi obdobími, fázemi či etapami MK korelují s historickými událostmi i nevyhnutelnost těchto souvislostí.
MK nám pomáhá naladit se na Božský plán. Svými základními principy je spojen s dalšími náboženstvími původních obyvatel Země.
Pochopení konceptu MK nám pomáhá uvědomit si kde stojíme a kam kráčíme.

Devátá vlna MK je poslední vlna evoluce, která započala 9.března 2011.
Při každém přechodu na vyšší vlnu docházelo k významným zlomovým, zejména pak společenským, událostem.
Krátce po nástupu deváté vlny došlo k velikému zemětřesení v Japonsku o síle devíti stupňů Richterovy stupnice.

V MK platí, že plynutí času nové etapy je vždy 20x rychlejší než u etapy předcházející. Z toho vyplývá, že určité množství dějů probíhá ve stále kratších časových úsecích.
Jednotlivé vlny jsou zobrazovány jako stupně pyramidy. Střídají se tím rychleji, čím se blížíme k vrcholu pyramidy.
Naše schopnost plánovat dopředu, založená na racionální úvaze, se stává více a více omezenou.
Tempo změny se stalo tak závratné, že ne každý je schopen udržet krok, u někoho může nastat syndrom vyhoření.
Devátá vlna je podle Callemana shrnutím předchozích vln a jejím cílem je zharmonizování předchozích stupňů, které jsme prodělali.

MK ukazuje, že v pozadí všeho je vyšší plán, jakási pole která předurčují, jakým směrem se utváří lidská historie.
MK se také nazývá prorockým kalendářem. Popisuje evoluci Vědomí, posun od Duálního Vědomí do vyšší úrovně - Vědomí Jednoty.
Mnoho aspektů světa, které jsou založeny na nižším stupni Vědomí nebudou moci fungovat.
Lidská duše se stává suverénní a soběstačnou lidskou duší.
Země je globálním mozkem a potřebuje se proměnit, aby začala vysílat jiný typ Vědomí.

C. J. Calleman se domnívá, že se bude hroutit spousta starých struktur světa, vidíme zvyšující se chaos ve světě, pro nikoho asi nic příjemného.
Devátá vlna nás bude učit, že mnoho různých způsobů života bude muset skončit. Posouvající se Vědomí boří staré struktury ve chvílích kdy bude ustanoveno.

MK končí devátou vlnou dne 28/10/2011. Výstup až na vrchol je ukončen, vytvoří se nový stav Bytí, čas bude prožíván velmi odlišně, Dalo by se říci, že do současné doby byly Lidské bytosti loutkami Božského plánu, naše činy (celá evoluce) byly řízeny energetickými vlnami, které popisuje MK, tedy nebyli jsme zcela svobodní. Vodící vlákna loutkám budou odstřižena, život bude prožíván z okamžiku na okamžik. Protože nebudeme řízeni určitým směrem, může vzniknout zcela nový typ tvoření. Zmizí pocit oddělenosti sebe od ostatních, od Přírody.
Konflikty, které dominovaly ustoupí do pozadí.
C. J. Calleman se domnívá, že posun Vědomí zatřese s rovnováhou moci mezi lidmi. Až skončí posuny a otřesy, tehdy přijde naděje a možnost míru.
Mayský kalendář mluví o výstupu na vrchol, završení úsilí a příchodu nových, nepoznaných kvalit. Nikoliv o fyzickém konci světa - lidstva.
Práce na individuální úrovni:
Klíčové je, aby každý nalezl vedení přímo od Božského zdroje. Všichni máme své vlastní unikátní poslání, jak naplnit Božský plán.

Práce kolektivní:
V jednotlivých Dnech 9. vlny probíhají kolektivní akce po celém světě, které umožňují zasít Vědomí Jednoty.
Například stavby tzv. "Medicine wheels" nebo uprostřed 9. vlny dne 3/7/2011 proběhne obřad Jeruzalémské objetí.
Další akce naleznete na www.treeoflifecelebration.com
Češi mohou také přispět k této kolektivní práci a pořádat obřady, které budou založeny na naši specifické spirituální zkušenosti - alchymistických, magických a mystických tradicích.


04.05.2011

Carl J. Calleman - rozhovor (pokračování článku z 2.5.)

Nacházíme se u pražského Hradu s nádherným romantickým výhledem na staré město. V pondělí jste měl přednášku a včera celodenní seminář. Jaký je váš dojem z Prahy a místních lidí v této době? Jaký pocit máte z přednášky?
Praha je velmi krásné zajímavé město, každý ví, že má dlouhou magickou a mystickou tradici, a stále si jí udržuje, přestože se tu pohybuje spousta turistů. V roce 1992, když jsem tu byl poprvé, jsem její mystickou tvář cítil ještě intenzivněji. Žijí tu velice zajímaví lidé.

Máte v Čechách mnoho příznivců a znalců vaší literatury o mayském kalendáři. Vašich informací si hodně lidí cení a žijí podle vzkazů vyplývajících z tohoto kalendáře, jednotlivých vln...
Ve své knize například uvádíte, že tudy, v srdci Evropy prochází linie stromu života, který udává kosmický vývoj na Zemi, a je středem mezi západní a východní hemisférou planety Země.
Je také proroctví o kněžně Libuši, která se před mnoha staletími vyslovila: „Vidím město veliké, jehož sláva hvězd se dotýká..." Zdá se, že se vztahuje k této době...

Ano, to je pravda, ona určila, kde bude město umístěno.

Toto město bylo zřejmě vystavěno v místě, kde má v budoucnu být práh do jiných světů, brána k vyšším kosmickým dimenzím...
Zdá se neuvěřitelné, ale také díky vašim poznatkům lidé vědí, jak důležité je žít v tomto prostoru, kde je strom života, v harmonii, ve vlastním středu, v srdci, a že tímto svým stavem vědomí přispívají k celosvětovému míru..Zde se prý spojuje jin a jang, mužská a ženská polarita.

Děkuji, ano, je to tak.. Češi jsou opravdu velmi důležitým mostem mezi hemisférami Země. Neznám ale ještě tolik o zdejší spirituální tradici..

Jak jste přišel na to, kudy strom života, udávající vývoj života na Zemi, prochází?

Pokud chcete být přesní, prochází kousek na Západ od města. Pokud studujete, co se stalo v Evropské historii. Objevil jsem tento vzorec, který se shodoval s posuny baktunů v dlouhém počtu. Vzorec vytvářející expanzi a kontrakci, tento vzorec se projevoval pohybem lidí, kteří přicházeli a odcházeli, někdy to byl i případ ozbrojených sil.
Opravdu je to středobod. Pokud si vezmete středobod na Aljašce a Sibiři, toto je na opačné straně země.

Markatov nakreslil kolem roku 1500 první mapu, umístil linii středu také v této části Evropy - procházející Římem, směrem na sever. Teprve když angličané začali posílat své lodě aby kolonizovali svět, až tehdy posunuli celé měření systému poledníků do Greenwiche.A je to i místo, kde se po druhé světové válce rozdělily na několik desítek let sféry vlivu americké a ruské armády.Během probíhající transformace se objevuje hodně rad a tipů pro lidi, co mají či nemají dělat. Všichni cítí, že se něco, děje. Transformace se opravdu nedá přehlédnout. Někteří vědí, o co jde, někteří to ale nevědí co se jim děje a proč, a mají pak potíže. Neumí se očišťovat, nevědí že se po nich chce, aby změnili své myšlení, vztahy apod.

Pro vás osobně, co považujete za důležité, na co se lidé mají soustředit v dnešní době? Nezbývá už moc času do konce..

Zásadní věc je myslím rozvinout si vedení, které přichází přímo ze Zdroje. A následovat ho. Nejen přijímat zprávy od „vyššího" či božího vedení, to dostává hodně lidí, ale také ho poslouchat, následovat. Myslím, že to je ta nejdůležitější věc.

Souhlasím, mnozí zde žijící na tomto území má možná i díky nepříjemné historii, kdy jsme byli pod různými národy, nemohli se bránit za války apod. Nízké sebevědomí a sílu prosadit si své vnitřní vedení, dělat to, co cítí a chtějí. Ani ve škole a ve společnosti nás neučili být sami sebou, spíše poslouchat, tak se to musíme postupně naučit.

Říkáte že konec času bude 28. 10. 2011.Mnoho lidí věří, nebo se v knihách dočítá, že to bude datum 21. 12 2012. Můžete nastínit, v čem spočívá tento rozpor? A jaká je vaše vize světe, Země po té, až nastane „konec časů"?

Datum 21. 12 2012, s tím přicházejí média, knihy apod. Pokud se struktury moci zhroutí, a obrátí vzhůru nohama, je přirozené, že tito lidé spíše budou doufat a říkat, že se to stane někdy později „v budoucnosti" aby tomu lidé věřili. A doposud v tom byli poměrně úspěšní.
Ale mayský kalendář nehovoří o žádných proroctvích, které se k tomuto konečnému datu vztahují, které by se ukázaly být přesné. A to je základní předpoklad vědy. Pokud předpokládáte nějakou teorii, důsledky by měly být testovatelné.
V případě, když předvídáme datum konce času na 28.10 2011, bylo učiněno několik předpovědí do budoucna založených na tomto konečném datu, a tyto předpovědi bylo již možné verifikovat, potvrdit. Na základě stejného typu výpočtu se ty předpokládané události skutečně staly..
Den 21. 12 2012 je spíše vymyšlené „fantasy" datum, ale protože se k ničemu nevztahuje, mohou si lidé k touto datu projektovat cokoliv, ráj, apokalypsu, cokoliv..Myslím ale, že nemá v kosmickém plánu žádný význam.

A co se podle vás stane po „konci časů"? V jaké realitě budeme žít?

Život na Zemi přestoupí na jinou úroveň, nové kosmické vědomí lidstva, bude trvat nějakou dobu, než se to usadí a manifestuje v realitě, ale bude to docela jiný svět. Nebude již dominance a systém hierarchie v lidských vztazích, bude nový typ kreativity, tvořivosti. Myslím si také, že se změní způsob, jak si organizujeme společnost. Města již nebudou takovými důležitými centry, jako jsou nyní. Mentalita lidí bude více kosmická, budou spojení s Vesmírem. Bude tu zkušenost, že jsme součástí jednoho velkého celku, Jednoty. Nemyslím že k tomu mohu říci něco víc..Změna ve vědomí která se odehrává a jak bude vyjádřena je jiná, než jakou můžeme nezbytně vyčíst v mayském kalendáři, to se teprve uvidí.

Setkal jste se s Mayi? Co říkají na vaši práci, učení o mayském kalendáři?

Ano ukazoval jsem jim svou práci. Letos 9. dubna bylo v Mexiku, Puerto Vayarta setkání, kteréh o se zúčastnili reprezentanti různých mayských kmenů, a projevili mi uznání za práci v rozluštění a šíření informací o mayském kalendáři.

Zajímavé ještě může pro lidi být...Konají se oslavy a globální medicine wheel (šamanské kolo kde jsou zastoupeny 4 živly a nebe- srdce- Země), lidé z celého světa- Ameriky, Afriky, Austrálie. Slyšel jsem, že Češi se v tomto směru zapojují a spatřují sebe sama jako ty, kteří přispívají k této specifické tradici, kterou nesou, jsou součástí tohoto globálního celku. Pokud se má někdo zájem připojit, více informací o různých akcích, které se budou konat, je na webu www.treeoflifecelebration.com


Pro cestyksobe.cz napsala Karolina Kudynová

Zajímavé odkazy:
Carl Johan Calleman:
* http://www.calleman.com/
* http://www.facebook.com/pages/Carl-Calleman/125758070795839

Společná práce během 9. vlny:
* http://www.treeoflifecelebration.com/
* Tree of Life Celebration: http://www.facebook.com/group.php?gid=116031818451125
* Our sacred universe: http://www.facebook.com/group.php?gid=93061042757

Kalendáře 9. vlny:
* http://www.calleman.com/content/ninthwaveintro.pdf
(bude přeloženo do češtiny, odkaz doplníme)
* http://www.oursacreduniverse.co.za/mayan.html
* http://www.oursacreduniverse.co.za/uni-2.html
* http://www.4-ahau.com/
* http://www.operationterra.com/News/

Vhled 9. vlny:
* http://mayanmajix.com/art_mc.html
* http://mayanmajix.com/art024p.pdf
* http://elohimchanneling.wordpress.com/

Vhled 2. dne 9. vlny (14.4. - 2.5. 2011):
* http://www.mayanmajix.com/1mma_4_17_11.html
* http://www.mayanmajix.com/art4726.html
(http://www.facebook.com/notes/sean-alan-caulfield/the-time-of-the-falcon-2nd-day-9th-level-14th-april-2011-chalchiuhtlicue/10150155405766470)
* http://www.mayanmajix.com/kerry_day2.pdf

Posvátný 260 denní kalendář - mayský tzolkin, aztécký tonalpohualli:
* http://www.azteccalendar.com/
* http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html
* http://www.maya-portal.net/tzolkin
* http://www.facebook.com/mayancalendarportal

Přehled 13 čísel a 20 znamení tzolkinu v češtině:
* http://www.panna.cz/astrologie.4/maysky-kalendar-i-tabulky.334.html
* http://www.panna.cz/astrologie.4/maysky-kalendar-ii-znameni.335.html

 

 

 

 

 

 

Věčný koloběh, který nemá konce - Poselství od Archanděla Michaela, Květen 2011

Moji drazí,
všechno se děje podle božského projektu, podle božího plánu. Z vašeho výhodného místa na pozemských pláních se vám to možná tak nejeví. Prosíme vás, zapřísaháme vás, abyste zůstali soustředěni na lásku vašeho posvátného srdce. Tady se dějí zázraky, drazí. V posvátném srdci se nalézáte v klidném bodě všeho stvoření. Vy jste tím ústředním bodem, jste počátkem, koncem, Alfou i Omegou, věčným koloběhem, který nemá konce.

O tom mluvíme, když vás prosíme, abyste zůstali v lásce svého posvátného srdce. Přetéká zázraky, stojíte v proudu Řeky Života. Oprostěte se od deformací třetího rozměru, od negativity, a pomalu se pohybující stoky třetího a čtvrtého rozměru, které jsou jako lepkavá síť, která vám překáží v poznání toho kdo jste a brání vám v radostném uskutečnění vašich nejvroucnějších přání, která nosíte v hloubi svého posvátného srdce.

Už je to za vámi, moji drazí, již jste tu stoku a síť plnou negativity, která vás obklopovala, pročistili až k místu, kde se nalézá vaše čistá stezka, kde se rodí vaše dílo pro nejvyšší dobro vaše a nejvyšší dobro všech. Teď moji drazí nastal čas, abyste se naučili jak tvořit, abyste se naučili, jak si podržet myšlenkovou formu, dokud ji nedovedete k uskutečnění.

Zapamatujte si, moji drazí, že peníze nejsou zdrojem všeho dobrého, není to ani vaše práce, nejsou to dokonce ani ti lidé ve vašich životech, kteří se zdají být zdrojem práce, přijmu. Je to pouhá iluze. Všechno, po čem toužíte, všechno vaše dobro, pochází z pravého srdce Boha. Jste vtěleným Bohem a vy, a pouze jen vy sami, tak jako vaše Božské Já, jste zdrojem všeho svého dobra. Soustřeďujte svou pozornost na Boha, který je ve vás, a nikdy nezbloudíte. To je váš zdroj, a jediný hybatel ve vašich finančních záležitostech. Nepochybujte o tom, moji drazí. V rámci pozemských plánů se musí zdát, že k vám vaše bohatství přichází skrze pozemské plány, a když k tomu dojde, vnímáte to jako zdroj svého bohatství. Je to jen iluze. To Bůh pracuje podivuhodnými cestami na vytvoření hojnosti ve vašem životě. Bůh pracuje skrze vás, ztělesnění Boha, a přináší splnění a realizaci přání vašeho srdce.

Žehnejte proudu vaší hojnosti, žehnejte svému blahobytu a podělte se o něj s ostatními, kteří se snaží o vytvoření nebe na Zemi. Vaše požehnání vytváří mocné a zázračné vibrace nejvyššího usilování; lásky, radosti, vděčnosti, a vy přirozeným způsobem napomáháte toku koloběhu života tím, že vysíláte lásku, hojnost, radost, vděčnost, všechny nejvyšší emoce. V mohutném proudu se vracejí zpět k vám zesílené ohromností Všeho Co Je.

Žehnejte všem duším, moji drazí. Požehnejte všem lidem ve své rodině, ve svém životě, komunitě. Rozšiřte své požehnání na všechny duše, všechny formy života, na Matku Zemi, na váš solární systém, vaši galaxii, Vesmír, Kosmos, na vše Stvořené. Žehnejte, žehnejte v každém Přítomném Okamžiku, a pozorujte dobro v každém Přítomném Okamžiku svého života. Žehnejte Bohu, moji drazí; Požehnejte Bohu s božskou vděčností svého stvoření, své nekonečné existence, nekonečného života všeho stvořeného. Požehnejte Bohu a požehnáte sami sobě a všemu Stvořenému. Ještě jednou opakuji, je to koloběh života a nejúžasnější okamžik Teď, posvátný okamžik, poznání vaší božské podstaty, toho co jste. Vy jste Bůh, žehnající Bůh vyzařující lásku, v celé její nekonečné velikosti, a zázrak všeho stvořeného spočívá ve středu vašeho božského a posvátného srdce.

Moji drazí, víme, že jste velmi vyčerpáni a unavení, ale prosíme vás, abyste pokračovali na cestě vpřed. Stále se navracejte do svého středu, do lásky vašeho posvátného srdce. Zde spočívá vaše síla v každém Přítomném okamžiku. Tam venku, mimo vás, neexistuje žádná síla. Když hledíte ven, a soustřeďujete tím směrem svou sílu tak mrháte svým úsilím. Když si podržíte svou sílu, v lásce svého posvátného srdce, všechno se stane snadným, moji drazí. Je to přirozený stav vašeho bytí, stav, ve kterém proudí vaše hojnost, láska, mír, harmonie, proud v Řece Života. Je dostupný pro všechny a každému z vás.

Buďte pevní a silní, buďte neochvějní a pamatujte, že jste nabyli vrcholu a stvořili největší civilizace z největších planet v kosmu. Pokud byste již neprokázali svou lásku, oddanost, a svou intenzívní touhu po radostných nových zkušenostech a výzvách na planetárních úrovních, které znamenají váš růst velkého rozsahu, již byste zde v této chvíli nebyli. Říkáme vám, že jakmile duše opustí pozemské pláně, už se „staví do fronty" a čeká na svůj čas, aby se mohla znovuzrodit.

Pozemský život je ohromný a drahocenný dar, moji drazí. Prosíme vás, abyste si našli pár chvil a meditovali o nádheře svých životů, o kráse vaší planety. S vděčností meditujte o tomto daru pozemského života, který je v tomto Přítomném okamžiku vaším. Važte si ho, užívejte ho moudře, není ničím víc než mrknutím oka ve věčném Teď, a tento ohromný experiment vzestupu Země je pouhým mrknutím oka nekonečného života. Vychutnejte si ten okamžik, vychutnejte si tu cestu, buďte sami k sobě laskaví, milujte sebe, Matku Zemi a vše živé. I nadále zůstávejte v lásce svého posvátného srdce a chovejte se bez výjimky laskavě v každém Přítomném okamžiku a spatřujte Boha ve všech ostatních.

Jsme zde, abychom vám pomohli milovaní, až se jako vítězové navrátíte do vyšších sfér. Přivolejte mně, abych vám pomohl. Zahalím vás a sevřu v náručí s láskou věčného Stvořitele, s láskou Všeho Co Je.

Já jsem Archanděl Michael.