Jdi na obsah Jdi na menu
 


Počátek nového věku – 21. 12. 2012

Počátek nového věku – 21. 12. 2012

 

Jde o den, kdy Slunce dospěje do centra naší Galaxie – což se odehrává každých 26 000 let. Co se přesně stane?

Je to den zimního slunovratu v roce 2010, kdy se Slunce dostane po dlouhém časovém období do místa, v němž se kříží oběžné dráhy Slunce, Země a planet Mléčné dráhy. Podle Mayů vytváří Mléčná dráha v tomto bodě kříž, a proto jí říkají „posvátný strom“ nebo „křižovatka cest.“ K tomuto místu se právě blížíme po takzvané černé cestě, která je součástí Mléčné dráhy. V této oblasti se nachází jen málo souhvězdí, ale zato spousta mlhovin. Mayové pokládají „temnou cestu“ za stezku do podsvětí Xibalbá, což je místo, kde končí vše staré a rodí se nové. Toto podsvětí je současně středem naší Galaxie nebo – jak říkají Mayové – vesmírnou dělohou, prvopočátkem, z něhož pochází úplně všechno: hvězdy, lidé,…prostě VŠE.

Slunce 21. prosince 2012 dospěje do středu Galaxie a současně do středu času. Ovšem mayské chápání času se od našeho liší. Je totiž spirálovité, zatímco my chápeme čas lineárně. Proto také „konečné datum“ není konkrétním okamžikem,ale spíše přechodem do jiné úrovně reality a vědomí.

Končí období devíti cyklů po dvaapadesáti letech, tedy období „devíti pekel“. Nacházíme se v době zrodu nové kosmické, vesmírné matrice. Je to období nejistoty a hodně lidí pociťuje z příchodu neznámého strach. Mayové však důvod změn znají a již začali s přípravami na život v nové epoše:

Když se koncem tohoto temného věku shromáždili mudrci všech národů k „velké poradě strážců vědění“, byly pyramidy zahaleny hustými oblaky. Setkání zahájili tancem čtyř světových stran, obnovili spojení s Matkou zemí a Otcem nebes. Zapěli píseň Velkého ducha a v tu chvíli se oblaka nad pyramidami rozptýlila a objevila se hvězdnatá obloha.

Nastalo naprosté ticho.Naslouchali nekonečným dálavám vesmíru. Zdvihl se vítr a za šelestu se ozval hlas:“Upamatujte se na všechno z této planety. Přišel čas…“

Byl to hlas předků.

 

„Nastal čas změny,“ říkají proroci a šamani na celém světě. Na celé planetě mudrci původních národů předstupují před veřejnost a začínají hovořit o nastávající transformaci. „Je na čase, abychom pozvedli svůj hlas,“ říkají příslušníci indiánských etnik ze všech koutů Ameriky stejně jako obyvatelé Tibetu, Austrálii, Nového Zélandu a Afriky. Současně se podivují nad tím, že my, na Západě, jsme o očekávané události tak málo informováni:

Do roku 2012 zbývá již je několik málo let. Poté skončí všechny časové cykly a naše planeta se očistí od všeho, co jsme zničili, otrávili a zneužili. Je třeba počkat ještě pár let a pak dojde ke změně našeho vědomí. Staré vědění se vrací a je shodné s moudrostí celého vesmíru.

Nesmí zůstat nic,co škodí člověku a Matce zemi. Proto nadešla doba očisty. Lidé poznají, v jak svízelných dobách žijí. Musíme se sjednotit a sledovat společný cíl. Jen tak zabráníme tomu, aby nastávající epocha neskončila katastrofou. Záleží na nás, jak se změnou naložíme. Není důležité, jakým způsobem to uděláme, ale podstatné je to, že se znovu setkáme a uvolníme svou velkou spirituální sílu. Rozum nestačí, je třeba otevřít srdce.

 

Tyto věty představují velkou výzvu. Původní národy vědí, že ke změně dojde, a vědí také, proč se tak stane. Vyprávějí si o tom mnoho bájí, jejich obsah je v podstatě na celém světě stejný:

Naši předkové nám vyprávěli, že kdysi připluli z východu ve velkých kánoích bílí lidé.

Když vstoupili na naši zemi, všimli jsme si, že kulhají, protože chodí po dvou různých nohou. Jedna se podobala lví tlapě a druhá vypadala jako spár dravého ptáka.

Obě nohy mají konkrétní význam.. Lví tlapa je znamením mírnosti a lásky jejich nového náboženství, zatímco dračí spár symbolizuje nezřízenou touhu po majetku a válečnickou ctižádost. A právě touto nohou cizinci našlapují nejsilněji, protože ta druhé je zraněná. Hodně hovoří o svém náboženství, jenže v praktickém životě se jím skoro vůbec neřídí.

Místo toho ostří své drápy a snaží se jimi zachytit barevné ptáčky, které potom oloupí, zotročí zabijí.

Naši předkové říkali: Indiánské národy se postaví na odpor, ale nebudou úspěšné, protože je k zemi srazí bída a nemoci. V té době jim bude uloupena jejich půda a budou zahnáni do rezervací. Nebudou už moci vyprávět svých dětem o kráse života na Matce zemi, a proto dojde k velkému zapomnění. Národy uvěří, že se blíží jejich konec.

 

A pak – i to vyprávěli naši předkové – nastane doba, kdy samotná Země těžce onemocní a všude se objeví stopy spárů. Řeky budou připomínat tmavý sliz, až po břehy je naplní špína a jedy. Vzduch se zakalí a lidé budou moci jen těžko dýchat. Naši bratři stromy zemřou a země se nedokáže očistit, protože špinavý déšť ucpe její póry. Přijde doba, kdy z nebe budou padat mrtví ptáci, ryby poplavou břichy nahoru a celá příroda se naplní velkou bolestí.

Po této době chaosu a velkých změn vyjde na východě nové slunce a staré národy znovu naleznou bývalou sílu, moudrost a hrdost. Tehdy k nám přijdou i mnozí potomci bílých  dobyvatelů, najdou spolu s námi novou cestu a řeknou: „Potřebujeme vaši pomoc jako chléb tišící hlad, neboť jsme zničili téměř vše, co nám dává život.“

Nakonec přijde čas, kdy se po velkém úsilí podaří uzdravit Matku zemi i samotné lidstvo. Všichni tvorové spolu budou opět žít v harmonii a nastane nová doba míru a lásky.

 

Toto je poselství Mayů – je to poselství pro nás všechny.

Mayové říkají:

Vrátili jsme se a s námi i naši mudrci. Byli jsme povoláni svými předky, kteří jsou i vašimi předky. Chceme vás varovat. Ale naše slova nemají šířit neklid a obavy, spíše naopak. Naším úkolem je strach odstranit. A právě v tom spočívá naše první varování:

Jestliže zůstaneme v zajetí obav a pokud vše, co činíme, bude založeno pouze na strachu – strachu o naše děti, strachu o ztrátu zdraví nebo zaměstnání, strachu ze zániku světa …tak Zemi změnit nedokážeme. Strach je příčinou současného stavu světa. Strach nás všechny i Zemi připravuje o hřejivé paprsky světla. A v takovém případě vše začíná vadnout.

 

Mayové se ovšem nijak netají ani výsledky svých dnešních pozorování:

Svět se dnes ocitl ve stavu naprosté zchátralosti. Většina lidstva je nevědomá a nepřeje si změny. Dokonce je nechce ani vnímat, třebaže se jejich známky objevují všude kolem nás. Takový postoj by však mohl být osudový. Proto je nutné, aby se sešli lidé ze všech světových stran a nalezli nový vztah k přírodě – k bratrům a sestrám stromů, ke zvířatům a Matce zemi.

Je důležité, abychom dali Zemi najevo svůj vděk. Miluje nás jako opravdová matka, živí nás a poskytuje nám všechno, co potřebujeme – ačkoliv ji pustošíme a téměř se nám ji podařilo zničit. I slunce září na nás všechny – a je mu jedno jak vypadáme nebo jak žijeme. Pokud to pochopí většina lidí,budou moci změny v následujících letech opravdu ovlivnit.

 

Dnešní lidstvo je v nebezpečí, protože se ukázalo, že evropská a celá tzv. západní kultura není pro ně ta nejvhodnější, neboť nedbá na mnohé významné skutečnosti. Tato kultura nerespektuje ani jednotlivé lidi. Mayové o tom vědí:

 

Vaše děti nemohou být jedinečné. Ve škole, v televizi…všude se učí, že se musí chovat právě tak a že všechno ostatní je špatné.

Vaše ženy nemohou uplatňovat svůj tvůrčí talent, protože je navlékáte do oblečení u z umělých hmot, takže jejich póry nemohou dýchat. Ženy připravují bezcenné jídlo a místo životadárného žáru ohně používají paprsky, které zabíjejí vše živé. A náboženství jim říká, že mají mlčet. Ale pokud onemocní síla žen, onemocní celá společnost.

 

Nevážíte si starců. Jakmile nemohou pracovat, nikoho již nezajímají. Musí žít mimo svou rodinu, jako by stáří byla nemoc.

Své nemocné posíláte do nemilosrdných nemocnic, protože nemoc pokládáte na něco, proti čemu je třeba bojovat. Nechápete vůbec souvislosti, nechápete smysl a význam nemoci. Vaši nemocní umírají osamoceně v nemocnicích, kde jim nikdo neposkytne poslední zaopatření před odchodem jejich duše. Umírají ve strachu.

To všechno se děje jen a jen proto, že vaše společnost je založena na posedlosti majetkem, mít stále víc je pro vás smyslem života. Pracujete, dokud nepadnete mrtví k zemi.

 

To a ještě o mnoho víc říkají dnešní Mayové a příslušníci dalších národů. Je obdivuhodné, kolik vědí o dějích na naší planetě. Znají dějiny všech ostatních civilizací, vědí o našich vynálezech i o náboženských teoriích, vyznají se v souvislostech . Žádnou z dosavadních kultur nepokládají za výjimečnou. Všechny považují za součást velké hry této Země. Ozývají se proto, že planeta je v nebezpečí.

Upozorňují:

Nacházíme se v době přeměny. Proto musíme učinit mnohá významná rozhodnutí. Lidstvo se teď může rozhodnout, jakým směrem se vydá. Ocitli jsme se na křižovatce. Dlouhou dobu jsme kráčeli chybným směrem a ztratili jsme správný směr. Nyní se nám však nabízí poslední šance ke změně.

 

Samozřejmě můžeme pokračovat stejným stylem jako doposud. Lze se pochopitelně rozhodnout i pro jinou cestu a novu úlohu, již bychom měli na Zemi hrát. Proto se obracíme k Mayům, protože právě oni jsou strážci starého vědění.

Zřetelným znamením přeměny jsou změny počasí. Klima se vymyká kontrole a objevují se velmi extrémní teploty. Mění se množství srážek.

Jestliže dokážeme tyto úkazy vnímat, měli bychom se rozhodnout ke změně.

Pokud se nezměníme, budeme se muset smířit s těžkými následky. Většina lidí doposud nepochopila, že máme čas pouze do roku 2012.

Jen do té doby lze vše uvést do správných kolejí. Pokud se nám to podaří, dokážeme vstoupit do nové epochy spolupráce a porozumění.

Musíme zastavit další znečišťování, především znečisťování negativními myšlenkami, strachem a starostmi. Tím totiž měníme Zemi ve smetiště, čehož jasným důkazem jsou skládky, mrtvé vody, otrávené potraviny a duševně nemocné lidstvo.

Pokud to dokážeme změnit, budeme dýchat čistý vzduch.

Potřebujeme pomoc všech lidí, všech kultur, všech náboženství a národů. Musíme přestat nenávidět a zabíjet naše bratry a sestry na této planetě. Zabíjíme tím sami sebe. Kdybychom v tom dále pokračovali, nastalo by v roce 2012 zatmění a nový den by už by se nenarodil.

Pokud národy ztratí svůj rytmus a nedokážou žít v souladu s přírodou, pak se blíží jejich konec. Tak praví zákon vesmíru a přírody.

Pokud se lidstvo rozhodne pokračovat stejným stylem jako doposud a nezmění se, tak Země zahyne. Dojde ke katastrofám vyvolaným záplavami nebo suchem a začne doba hladu. Jestliže touha po hmotném bohatství přetrvá, staneme se oběťmi vlastní chtivosti, která je nemocí.

 

Tak zní proroctví Mayů – je to proroctví pro nás všechny!

A dále říkají také:

Neposlouchejte falešná proroctví: Skutečná volba je jen na nás! My můžeme změnit svět!

 

Mayští mudrci hlásají:

Bílí muži nás nutili přijmout jejich vůli a sdílet jejich představy. Dlouho jsme se jim nevzpírali. Ve škole nás učili o nadvládě lidstva nad Zemí. Nebyli jsme o tom přesvědčeni, ale poslechli jsme. A dále jsme mlčeli. Nyní však už mlčet nemůžeme. Víme, že je nejvyšší čas ukončit rozpory a spojit svá srdce v jediné pravdě.

Bílý muž nám tvrdil, že Bůh není naší součástí. Musíme ho uctívat prostřednictvím církve. Svým dětem vysvětlujeme, že Bůh je všudypřítomný, vyskytuje se v každém stromě, listu, oblaku či hoře. Bůh je tvořivá energie, která prostupuje vším.

Poznali jsme už, že bílý muž své náboženství nebere vážně. To platí i o jeho zákonech. Oboje používá k tomu, aby vykořisťoval ostatní národy, a přitom doposud nepochopil, že tím podvádí jen sám sebe. Své děti učíme respektovat zákony přírody a života. Říkáme jim, aby dbaly na znamení, která jim dává Země, aby naslouchaly jejímu hlasu a kráčely po jí naznačené společné cestě.

Bílý muž tvrdil, že Velkého ducha je možné uctívat pouze jedním způsobem. Nikdy jsme ale nepochopili, proč se tedy k lidem chová tak odlišným způsobem. Jsme tím, kým je on, cítíme stejně jako on. A všichni jsme spojeni s Matkou Zemí.

Bílí lidé říkají dětem, že nemají o ničem ponětí a že se celý život musí učit. My naopak říkáme, že děti v sobě nesou velké vědomosti a učit se můžeme od nich.

Všimli jsme si, že pro bílé národy je velmi důležité neustále něco objevovat. Vymyslely vědu, protože se domnívají, že nic nevědí. A právě v tom je příčina strachu. Kde je strach, je i ničení. Naše děti vědí, že právě v nich se skrývá velké vědění. Je ukryto v každé buňce jejich těla. Jsou spojeny s veškerými bytostmi této planety.

Pokud se s příslušníky národa Mayů setkají lidé ze Západu, zajímají se především o jejich poselství. Naopak Mayové si váží západních poznatků, ale tvrdí:

Učili jsme se západním naukám a zjistili jsme, že se v nich skrývá velký problém: oddělují člověka od přírody. Proto jste tak osamělí, ale nevíte o tom.

Vaši vědci nedokáží odhalit souvislosti fungování světa. Nevědí, proč vzniky pyramidy, ať už u nás nebo v Egyptě. Incká říše i anglické Stonehenge  pro ně zůstávají záhadou.

Na Západě jste vymysleli velké věci, avšak my máme jiné poznatky. Pocházejí z našeho srdce. Poslouchejte je. Jeho prostřednictvím vás volá Matka Země. Je čas změnit své myšlení dříve, než bude pozdě.

Země není naším vlastnictvím a nemůžeme si sní dělat, co chceme. Vládci světa začínají pociťovat, že se jejich moc chýlí ke konci. Potřebujeme nyní lidi schopné vydat se novými cestami. Je psáno, že staré národy pro nás tuto cestu míru střežily celé věky.

 

Toto je výzva Mayů – je to výzva určená nám všem.

Podle Mayů nyní končí doba „devíti pekel“ a s ní končí i mnohé další velké i malé cykly vesmírného rytmu. Poté by měl začít takzvaný cyklus třinácti nebes.

Pokud Mayové hovoří o počátku nebo konci časových úseků, mají na mysli cosi zásadně odlišného od našeho chápání času. Pro Maye není proto důležité konkrétní datum, ale spíše změna našeho vědomí – a to je velmi silně spojeno s bezčasovou realitou. Pouze ve stavu změněného vědomí si uvědomí, že čas je ve skutečnosti iluze a že právě „doba snů“ je onou skutečností, kterou jsme vlastně nikdy neopustili. Změny, jejichž známky se nyní všude objevují, tedy nepřicházejí zvenčí, ale jsou důsledkem obnoveného vědomí jednotlivých lidí, které spojili dohromady a nezadržitelnou silou ovlivňují zastaralé a nefunkční struktury.

 

Takzvaná nová doba se musí řídit jinými pravidly, potřebujeme jiné vzory chování, myšlení a také nový způsob soužití na této společné planetě. „Třináct nebes“ je symbolem doby, v níž lidé dokáží plně rozvinout své vědomí a uvědomí si všechny součásti svého bytí – včetně pocitů, intuice, snů, podvědomí, svého určení atd.

Tento čas nadchází,“ říkají Mayové, „a je důležité se na něj připravit. Změny začínají v našem nitru. Uvědomte si, kým skutečně jste a odkud přicházíte.“

Mayové, Inkové, Maurové, Navajové, Siouxové, Tibeťané, Lakotvé, australští Aboriginové a mnohé další starobylé národy tvrdí, že pocházíme současně z hvězd i ze Země.

„Uvědomte si, že jsme spirituální bytosti ve fyzickém těle. Musíme procitnout a navázat spojení se všemi živočichy a Matkou Zemí, jež nás živí. Čas nadešel.“

Záleží na nás, zda se tato vize stane realitou. Důležité je nečekat na ostatní a nestarat se o to, co řeknou a pomyslí si jiné lidé. Jakmile začneme, připojí se s největší pravděpodobností k nám.

Záchvěv motýlích křídel může vyvolat bouři, stejně tak vědomá změna života bude mít netušený dosah.

Není důležité, zda patříme k Mayům nebo jakou máme barvu pleti. Poselství mohou naplnit všichni, kteří cítí a věří.

Všichni se můžeme stát strážci Země a vesmíru. Jsme dětmi Slunce, jsme dětmi času a jsme cestovatelé prostorem.

Ať zní písně a začne se tancovat.

Všichni lidé mohou žít v míru. Buďme horami, stromy i vzduchem, který dýcháme.

Naši předkové z hvězd říkají: „Jsme spojeni v jednotě, nyní nastal čas návratu moudrých – a moudří jsme my všichni, každý jednotlivec!

 

Toto je vize Mayů – a je to vize nás všech.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

...

(, 21. 12. 2011 13:54)

SUPER