Jdi na obsah Jdi na menu
 


Světelné frekvence pro rok 2011


Archanděl Michael - Celia Fenn: Světelné frekvence pro rok 2011

06.01.2011 14:07

 

 

Posun do nové časové osy a manifestace míru na Zemi

 

 

 

Žití pravého duši naplňujícího života v nové realitě

Energie Nové Země : Leden 2011

Archanděl Michael prostřednictvím Celie FennSvětelné frekvence pro rok 2011


     Milovaná Světelná rodino, jak radostné a krásné je, že Země dokončila transformaci, která začala v době vyrovnání velkého kříže v roce 2010. V té době jste věděli, že se ve vašem světě vyskytují zásadní změny, jak se Planeta sama začala přestavovat pro konečné fáze jejího posunu do páté dimenze a do nové časové osy.
V době zatmění Slunce dne 4. ledna, bude Země plně v souladu s její novou dráhou a její novou frekvencí, což zajistí, že v prosinci 2012 přijde včas na schůzku  s galaktickou Časovou bránou a ke vstupu do stavu "bezčasovosti" anebo „frekvence nekonečna ".


     Vskutku  Milovaní, posun, k němuž došlo v posledních měsících roku 2010 byl především o čase a vašem vnímání času, v souvislosti s vaším životem na planetě Zemi. Posun do páté dimenze světla je posunem do vyšší frekvence vědomí. Energie na této úrovni vibruje ve vyšším a rychlejším tempu než je tomu ve třetí dimenzi. Ale - a tady žádáme o vaši pozornost, protože zde existuje paradox, který je důležitý pro vaše prožívání Nové Reality.
V páté dimenzi světla je zrychlená frekvence prožívána jako pomalejší čas! V třetí dimenzi je nová frekvence vnímána jako rychlejší čas a připadá vám, že se věci pohybují  příliš rychle.


     Země sama se nyní zcela přesunula do nové  časové osy páté dimenze, ale jako projev  milosti,  umožňuje časové ose  třetí dimenze pokračovat a koexistovat s novou časovou osou  až do roku 2012. Obyvatelé Země mají tak čas na přizpůsobení se nové frekvenci a nové časové ose. Obě budou k dispozici jako volitelné až do poloviny roku 2012, kdy se stará tří-dimenzionální časová osa zhroutí, když Země zahájí svou cestu přes časovou bránu 2012  "bezčasovosti /frekvence nekonečna ", anebo - do zóny nekonečného vědomí. V této době se všichni na Zemi začnou připravovat na obří skok  „evoluce vědomí" do nového věku světla a míru.

     Milovaní, byli jste  průkopníky tohoto posunu a nyní vás žádáme, abyste si uvědomili,  jaký  bude mít vaše vnímání času zásadní význam pro váš osobní posun v příštích osmnácti měsících. Naučíte se poznat, kdy jste ve starém paradigmatu mířícím do slepé uličky a kdy jste v paradigmatu nového času a na cestě vpřed. Na staré časové ose budete vnímat  zrychlení frekvence jako pocit příliš rychlého plynutí času, s pocity stresu, spěchu, obav, přílišného množství úkolů.


    
V nové časové ose páté dimenze budete cítit, jako by se všechno zpomalilo a že je spousta času udělat to, co je nezbytné. Budete se cítit klidní a pokojní a budete vědět, že ve vašem životě je vše dle  božího řádu. Zažijete pocit hojnosti a blahobytu, bez ohledu na to, jaká je  vaše finanční situace. A budete mít pocit, že se ve vašem životě mohou uskutečnit zázraky, jak budete postupovat vpřed v dobrodružství života na Zemi.

 

Uzemnění do Nové časové osy


Milovaní, je důležité, aby jste se uzemnili do této nové časové osy a umožnili vašemu světelnému tělu a vašemu fyzickému tělu, aby si zvykly na tyto nové frekvence a vibrace.                Protože vaše tělo bude energeticky vibrovat ve zvýšené míře, ale budete prožívat život pomaleji.


     Zpočátku  můžete pociťovat určitý vnitřní zmatek, můžete mít pocit, že je vaše tělo nekoordinované a těžké, můžete mít pocit nemotornosti a nesouladu sama se sebou. Můžete také zažívat úzkost, poruchy spánku, vyčerpání, závratě a nevolnost, jak vaše tělo pracuje s frekvencemi  nového času. Tyto dočasné příznaky jsou něco, co bychom nazvali  "nemoc z posunu", jak se vaše tělo přizpůsobuje  a přelaďuje do nových frekvencí.


     Vím také, Milovaní, že vaše fyzické tělo je také v tomto procesu přesunu a srovnávání, aby mohlo projít v roce 2012 časovou bránou do Nekonečného času. Takže doporučujeme, abyste živili své tělo  láskou a péčí, abyste si zajistili žití vyváženého života.
Propusťte všechna stará dramata z minulosti a vstupte plně do energii lásky a odpuštění. Denně se ujišťujte, že vaše světelné a fyzické tělo jsou v souladu s Boží vůlí.


     Za účelem dosažení tohoto cíle, vám zde nabídneme  denní aktivace a meditace, které budou užitečné. Je to podobné jako poslední meditace, kterou jsme nabídli, ale byla aktualizována tak, aby se přizpůsobila novým energetickým posunům s nimiž  budete pracovat  poté, co skončí zatmění Slunce dne 4. ledna. Začněte tím, že prostě zaměříte svou energii do srdce a budete zhluboka dýchat. Vězte, že v páté dimenzi je vaše vědomí zakotveno ve vašem srdci. Prociťte tuto skutečnost  jako hluboký pocit bezpodmínečné lásky a spojení se vším co je. Prociťte  i hluboký klid, který je součástí tohoto vědomí.


     Poté dovolte této energii, aby se spustila dolů přes solar plexus, přes sakrální a základní čakry a dolů do čakry zemské hvězdy, která se nachází v Zemi těsně pod vašimi chodidly. Prociťujte,  jak ukotvujete energii do Země, do nové krystalické mřížky páté dimenze, jak se to všechno propojuje  s vaší čakrou zemské hvězdy. Nyní  pošlete tuto energii  dolů, aby se spojila s křišťálovým srdcem ve středu Země. Zde prociťte hlubokou  a bezpodmínečnou lásku Matky Země přicházející k vám přes čakru zemské hvězdy do vašeho srdce. Podržte tuto lásku ve svém srdci a vězte,  že jste hluboce milováni a živeni Matkou Zemí, a že jste v souladu s Boží vůlí pro Zemi, která se projevuje tak, že se Planeta vyvíjí do multi-dimenzionální reality.


     Nyní nechte energii proudit svým tělem nahoru, přes hrdlo, obočí a korunní čakry,  až do čakry duchovní hvězdy, která je umístěna těsně nad hlavou. Zde se spojte s vaší duší a vašim Vyšším Já, vaší JÁ JSEM Přítomností,  které se ukotvují do vaší fyzické formy. Zde se také můžete spojit s vaším Důvodem pro to, že jste teď tady a s vaší Božskou podstatou. Prociťujte bezpodmínečnou lásku a krásu vaší duše, když se spojujete s Vyšším Záměrem tohoto vašeho života. Je to krásné a plné nádherného a zářivého  světla. Nyní nechte tuto energii plynout nahoru přes světelné dimenze do Velkého Kosmického Srdce Všeho Co Je. Tady cítíte nekonečnou lásku zdroje Všeho Co Je. Stáhněte toto pulzující a zářivé světlo zpět do svého srdce a podržte  ho tam.

 

     Teď – jste v souladu s Boží vůlí, se sebou a se Zemí. Když jste v tomto uspořádání, zjistíte, že je jednoduché  být zakotven do časové osy páté dimenze a prožívat energie míru, klidu a hojnosti. Život se stane jednoduchým a jasným, jak budete postupovat podle Božího vedení, které k vám přijde v této nové časové ose milosti  a lásky.


Manifestace Míru v časové ose Nové Země

 

     Milovaná Světelná rodino, teď bychom  vám chtěli něco říct o energii míru, která je nyní tak důležitá.


     Mír není jen nepřítomnost války a konfliktu.
Mír je spíše zvláštní energie, která  vyzařuje  bezpodmínečnou lásku,  soucit a přijetí všeho. Je to především vnitřní energie, která musí být nejdříve pěstována v srdci, než může být prožívána ve vnější realitě.


     Milovaní, my víme, že jste v posledních letech tvrdě pracovali, abyste vyléčili všechny ty vnitřní konflikty a hněvy které bránily, abyste prožívali vnitřní klid a teď mnozí z vás  tuto vnitřní radost a klid zažíváte a tak se můžete stát ukotvovacím článkem pro tyto energie v  Nové Zemi.


    
Žádáme vás,  milovaní, abyste pokračovali v práci pro dosažení tohoto krásného stavu vnitřního klidu a lehkosti, abyste mohli  sdílet tyto energie s ostatními. Klíč k tomuto stavu vnitřního míru je mít vědomí ukotvené v srdci a žít stále ve stavu uvědomění a odpuštění. Buďte  připraveni vždy odpouštět a propouštět a uvědomujte si,  kdy a jak vypadáváte z tohoto stavu vnitřního míru. V tomto vědomém stavu budete schopni udržet svůj vnitřní klid na delší dobu a tak vytvářet kolem vás tyto energie míru a lásky. Tato energie bude semínkem, prostřednictvím kterého se bude projevovat Nová Země a časová osa Nové Země. Každý,  který toho dosáhne se stane Pánem Světla a bude schopen začít okamžitě manifestovat ve svém životě Novou Zemi v nové časové ose.


     Milovaní, v době, kdy vstoupíte do časové brány 2012, mnozí  z vás budete Pány Světla a Času a budete vůdci,  kteří povedou lidstvo přes bránu času do  nové reality. Nyní vás žádáme, abyste s těmito dovednostmi a schopnostmi začali intenzivně pracovat, abyste mohli opravdu splnit účel, pro který jste v této době přišli na Zemi.


Žití pravého a duši naplňujícího života

 

     Milovaní, můžete se samozřejmě ptát, co to znamená v mém každodenním životě? A my  odpovídáme, že v této nové časové ose bude váš život stále více "opravdový" a naplněný energií a světlem vaší duše a vaší  Božskou Já Jsem Přítomností.


     Budete si uvědomovat, jak světlo vaší duše proudí do vašeho každodenního života a uslyšíte  usměrnění a doporučení přicházející  z Vyšších Zdrojů. Naučíte se důvěřovat těmto pokynům a plynout se synchronicitami a přáními  a zázraky, které se objeví v tomto proudu  tvůrčího partnerství mezi Vyšším Já, a Já Egem coby Pánem Světla. To je to, co znamená žít "duši naplňující" život, kdy je každý den plný nadšení  a světla,  kdy vás vede duše a Vyšší Já.


    
Když budete takto žít, Milovaní, pak se váš život stane věrným vyjádřením toho, kým jste na všech úrovních. Vyšší Já, a Já - Ego spolupracují v nádherném partnerství, které zajistí, že budete prožívat mír a radost na všech úrovních svého bytí, jak začínáte ve svém vlastním životě manifestovat realitu  Nové Země.


     A tak, Milovaná Světelná rodino, v tomto roce, který leží před námi, se budete učit a žít  nádherným způsobem. Nejdůležitější datum pro vás v tomto roce bude 11. listopad, kdy Hvězdná brána 11/11/11  poskytne konečné přeladění  Země pro její cestu  ke  galaktickému zarovnání  dne 12-12-12 a cestu přes časovou bránu dne 21-12-12.

 

     Tak, milovaní, přejeme vám hodně radosti a lásky na vaší cestě v roce 2011.

 

 

Copyright a zdroj originálu: Celie Fenn, http://starchildglobal.com/. Do češtiny pro www.transformace.info  přeložila Mirka K.