Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Pár slov o lásce...


 Měsíce a roky trvá lzměna, kterou postupujete. Začínáte se otevírat lásce jako jedinému druhu životadárné energie. Mnozí jsou přesvědčeni, že láska je jen iluzí vedoucí k manipulaci. Láska však je energií života, tvoření a samotné stvoření. Vše, co existuje, stvořila láska. Síla, která poutá atomy, sdružuje rostlinné a živočišné buňky, je opět láska. Láska je ve všem, je ve vás. Vy jste láska. Minulost již lásku prožila, současnost se jako láska probouzí. Je zde mnoho učení, které lásku pouze oslavuje, někteří však neumí lásku žít, zkušenosti prožitých životů však ukazují, že láska je zde po věky věků.
 A co nás čeká?
 Během jednoho roku dojde k ohromným změnám týkajícím se tělesného složení. Lidé
 jdou cestou vzestupu a je velice důležité, aby byli přizpůsobeni co nejlépe. Celý rok již trvá příprava na velice důležitou proměnu, kdy se čistí vše a na všech úrovních. Jakmile bude tento proces ukončen a lidstvo připraveno, započne samotný posun v několika fázích. Tyto fáze budou rozděleny podle důležitosti a důležité také je, s jakým úspěchem budou probíhat. V první fázi se uvolní krční čakra a bude napojena na komunikační vesmírný kanál. Během několika okamžiků se otevře také sedmá čakra, ještě více, nežli dosud. Osmá a devátá čakra budou zesílené a energetická těla budou vyzařovat velice silné vlny, které budou bíle zářit. V další fázi se propojí navzájem srdeční čakry s čakrami vesmíru a Země se bude měnit. Nejprve fyzicky a ruku v ruce s těmito změnami bude probíhat posun vědomí všech bytostí, včetně Země. Energie vesmíru jsou každým okamžikem zesilovány na stále větší průtok a to spustí velice silnou proměnu v DNA. Zaktivují se kódy, které byly dosud neaktivní a bude uvolněno mnoho bloků, které doposud znemožňovaly, aby lidé vědomě nastoupili a zrealizovali cestu osvícení.
 Vše je vedeno cestou světla a lásky. Vše se spustilo již dávno, nyní vše vrcholí. Mnoho lidských bytostí pocítí sílu, která je vytahuje vzhůru. Mohou mít chvílemi pocity, jako když jejich těla explodují, mohou se cítit slabí, mohou vnímat zvláštní a i cizí zvuky, výboje světla, či různé zrakové vjemy. Někteří dokonce uvnitř mohou pocítit, jakoby je neviditelné ruce uvnitř jich samých přeskládávaly. Psychicky bude vše celkem v pořádku. I když mnozí se stále více budou dostávat do jiných dimenzí a časů, dojde k prolínání událostí.  Nic však není trvalé, vždy jen přechodně na několik okamžiků. Projevy těchto změn se ukáží i v různých událostech fyzického života. Je zde již nyní mnoho různých "nevysvětlitelných" havárií, úrazů a přírodních úkazů. Vše bude narůstat. Nenalezne se důvod a důkaz, proč se toto děje. Všichni to berte jako součást celkového dění. Mnohdy naopak pocítíte úžasné pocity lásky, klidu a bezpečí.
 Zažijte si tyto krásné okamžiky, vciťte se do nich a zapamatujte si je svým srdcem. Tím více a častěji vás poté vaše srdce do těchto stavů povede, budete je chtít prožívat již nepřetržitě. Spojení duší také velice výrazně sladí vaše energie a velkou silou vás potlačí vzhůru. Pokud ještě neznáte svou spřízněnou duši, a nemusí to být vždy jen muž a žena, vězte, že se co nejdříve potkáte a vytvoříte velice silné energetické pouto, jehož otisk se projektuje do vyšších rovin dění. Tímto si otevřete svou cestu, jakoby jste použili klíč k  zámku. Je to velká doba a velkolepá událost. Je zde mnoho těch, kteří si tento proces nepřejí a také budou zasahovat tak, jak jen to půjde. Proto buďte ve střehu a nedávejte jim šanci, nevpouštějte je do svého života. Kdykoliv pocítíte smutek, bezmoc, či depresi, vzpomeňte si na své duchovní pomocníky, kteří jdou s vámi po vaší cestě, kráčí vedle vás a chtějí pro vás jen to nejlepší. Mluvte s nimi a dopřejte jim sluchu. Jim a nejvíce sami sobě. Váš vnitřní hlas vám bude zpívat píseň lásky a svobody.