Jdi na obsah Jdi na menu
 


o dění na konci roku 2012

 O dění na konci roku 2012                                                  (listopad 2012)

Poslední dobou se šíří zprávy a předpovědi o zániku Země i o tom, jak bude probíhat prosinec 2012. Je 
jasné, že děj naší planety ovlivňují energie (sluneční, galaktická, energie Měsíce).
Obrovskou měrou ale způsobujeme mnoho změn my  - lidé. Rozhodujeme o tom, kolik negativní 
energie dáme samotné planetě i do jejího energetického obalu. Její působení je dobře známé. Čím je 
negativní energie více, tím je možnost  jejího výbuchu silnější. Mnoho negativního způsobuje 
destrukci, obrovské napětí a třesk.
Mnozí lidé si pořád myslí, že nemohou jednotlivě ovlivnit děj lidstva ani Země a čekají na Spasitele 
nebo jiný Vyšší zásah. Nepochopili, že svými energiemi mohou negativní buď posilovat, nebo 
oslabovat. Působením a projevem emocí, chováním i myšlením vytváříme energie, které se 
propojují s energiemi kolem nás. I dobří lidé mohou posilovat negativní energii  – zlo, aniž si to 
uvědomují. Negativní je totiž vše, co neprospívá harmonii. Tedy i smutek, bolest, strach,….
Každý člověk má tedy vliv na to, jaká a jak mocná bude energie v jeho okolí. 
Hrozbou negativní energie je Energie lásky. Je to energie, která je jedinou tvořivou energií a ani 
v obrovském množství není nebezpečná. Naopak. Očišťuje od negativního, léčí, navozuje pocit 
radosti, klidu i spokojenosti. Pokud zvítězí láska nad zlem, neznamená to, že lidé nebudou zlo 
vytvářet. Jen jejich negativní moc nebude mít prostor a láska okolí jim nedovolí dělat škody bez 
postihu.
Nastává tedy období, kdy vrcholí boj těchto dvou mocných energií.
Díky otevřeným srdcím mnoha lidí byla láska opět posílena a negativní energie, které lidé množili celé 
roky a stavěli si na nich své životy, mají menší a menší moc. Propuká mnoho nemocí ať psychických 
nebo fyzických, množí se katastrofy přírodní i emocionální jako sebevraždy, vyplouvají na povrch 
podvody a beztrestná hrubost i násilí, odkrývají se charaktery lidí  – dochází k hroucení všeho, co 
není postaveno na lásce a harmonii.
Je to proto, že láska našla opět sílu a tlakem na negativní energie dává najevo, že je nutná změna. 
Hrozící zánik zla vyvolává snahu negativních energií i lidí, kteří je  šíří, o dějový obrat v jejich 
prospěch. Kopou kolem sebe jak mohou, aby zlo posílili a jejich moc tak vzrostla. Jejich bezhlavý 
strach je přivádí k šílenství a na základě toho se pak chovají.
S tím souvisí i katastrofické scénáře o konci roku, jejichž šířením chtějí vyvolat mezi lidmi strach 
a paniku, a tak své energie zla posílit.
Na samém konci roku se má harmonie i láska potkat s energiemi vesmírnými, které je podpoří. Souvisí 
to s postavením jádra Galaxie. 
Lidé dostanou možnost očistit své negativní energie tím, že otevřou svá srdce a napraví, co 
způsobili sobě i jiným. Dlouhou cestou budou muset jít bez pomoci lásky. Láska se postupně napojí 
jen na jejich dobré skutky. Kdo se lásce čisté neotevře, hrozí mu zánik. Nikdo mu neublíží, ale zahubí 
ho negativní energie, která naplňuje jeho myšlení i celou bytost. Opředením lásky, která bude všude 
kolem, jeho energie nepřežijí a způsobí kolaps.
Rozum má každý z nás. I srdce, kde je skryto svědomí. Každý má i láskou nastavenu duši, i když na ni 
řada z nás během života zapomněla a spojuje ji jen s požitkem a vášní.
Láska je dobro dávané rovnovážně sobě i jiným, aniž by rozum hloubal, jestli z toho bude 
nějaký prospěch.
Pokud jsi dočetl/a až sem, možná jsi pochopil/a, jak může i jedinec ovlivnit dění světa. A možná sis 
ujasnil/a, na kterou stranu se přikloníš.
Láskou naplněné srdce přeje  
                                                      Staňka Dvořáková 
      (léčitelka a terapeutka, která pracuje s vesmírnou Energií lásky a přijímá informace z Vesmíru)