Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Honza, přeložil první kapitolu knihy od Elisabeth Haich, která u nás nikdy a nikde nevyšla, tuto autorku již můžete znát s dílem které napsala, to jest "ZASVĚCENÍ"

 Přeji všem krásné počtení.
 DRAZÍ,
 POSÍLÁM VÁM VÝTAŽEK Z KNIHY "SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD" OD ELISABETH HAICH.
 NĚKTEŘÍ Z VÁS MOŽNÁ ČETLI KNIHU "ZASVĚCENÍ", COŽ JE JEJÍ NEJZNÁMĚJŠÍ A
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHA A BOHUŽEL TAKY JEDINÁ, KTERÁ U NÁS V ČR VYŠLA.  ELISABETH HAICH BYLA ZAKLADATELKOU PRVNÍ ŠKOLY JÓGY V EVROPĚ (VE ŠVÝCARSKU) A JAKO DUCHOVNÍ UČITELKA MÁ DO DNES PRÁVEM VELKÉ ZÁSTUPY ŽÁKŮ.
 "ZASVĚCENÍ" JE AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN A PODLE MĚ JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KNIH O DUCHOVNÍ CESTĚ, KTERÁ KDY BYLA. 
TO, CO VÁM POSÍLÁM, JE PRVNÍ KAPITOLA Z JINÉ KNIHY, KTERÁ U NÁS NIKDY NEVYŠLA. DOSTAL JSEM JÍ V ANGLIČTINĚ A PROTOŽE MĚ TAK STRAŠNĚ SILNĚ ZAUJALA, ROZHODL JSEM SE JÍ PŘELOŽIT A ROZESLAT LIDEM, ABY SI JÍ MOHLI PŘEČÍST I JINÍ. TA KNÍŽKA JE SLABOUČKÁ, ALE NAPROSTO JEDNODUŠE A PŘEKRÁSNĚ DÁVÁ ZNALECKÉ VYSVĚTLENÍ TOHO, JAK FUNGUJE ČLOVĚK A JEHO OSUD. JAKMILE PŘELOŽÍM DALŠÍ KAPITOLY, RÁD JE POŠLU TĚM, KTERÉ ZAUJALA PRVNÍ KAPITOLA .
 NENECHTE SE PROSÍM ZMÁST SLOVEM JÓGA, POD KTERÝM SI VŠICHNI PŘEDSTAVUJEME CVIČENÍ, ALE KTERÝM AUTORKA MÍNÍ NAPROSTO NĚCO JINÉHO A SICE ZPŮSOB DUCHOVNÍ CESTY A VNÍMÁNÍ ŽIVOTA!
 PROSÍM POŠLETE TENTO E-MAIL VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE RÁDI ZAMÝŠLÍ NAD ŽIVOTEM A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JSME ZATÍM ZDALEKA NEPOCHOPILI JEHO SMYSL
 

Když jsem si přečetla první část, kterou Honza (přítel mé známé) přeložil, neodolala jsem zveřejnit jí zde. Věřím, že vás všechny bude zajímat. 

 

Samoléčení, jóga a osud

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

PŘEDMLUVA

Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé, co široká veřejnost na Západě měla možnost nahlédnout do učení velkých indických rišijů a jogínů. Přednášky, které Vivekananda měl, vzbudily všude velký zájem a široké okruhy lidí na Západě se začaly věnovat pokladům východní moudrosti a jógy. Od té doby tento zájem neustále roste, neboť druhá světová válka smetla všechny staré iluze a falešné představy, na kterých bylo založeno sebevědomí národů Západu. Západní lidé ztratili svou víru a s ní i vnitřní klid, které ve skutečnosti nikdy neměli. Nebezpečí nové války a hrozivá destrukce, kterou by mohl způsobit atomový konflikt, stále číhají v pozadí dnešního života a nutí lidi na Západě, zmítané úzkostí, hledat nový a pevnější základ, na kterém by mohli znovu postavit svou víru. Příklad vnitřního klidu, nebojácnosti a sebevědomí nastolený východními lidmi obrátil pozornost západních lidí k Východu. Zdroj totoho vnitřního míru je východní moudrost a různé systémy jógy, které umožňují východnímu člověku vytvořit si železnou sebekázeň a udržet si vždy vládu sám nad sebou. Jóga umožňuje člověku získat silné vedení nad svou vůlí a schopností odolávat, umožňuje mu snášet existeční boje dnešní doby a ovládat každý tah osudu s nezlomnou duší a tím si udržet neochvějný klid a dobré zdraví. Velcí indičtí mistři předali své učení svým žákům a v průběhu tisíců let vznikly různé systémy jógy přizpůsobené předpokladům a schopnostem daných lidí. Tyto systémy mohou být použity jak lidmi z Východu tak ze Západu, neboť lidská anatomie je všude stejná. A tak začal Západ cvičit jógu. 

Neustále rostoucí zájem Západu o jógu nás přiměl k tomu, že jsme založili několik škol jógy v západních zemích, napsali mnoho knih o józe a měli nespočetně přednášek o ní. Některé z těchto přednášek teď na žádost veřejnosti vydáváme v knižní podobě. Doufáme, že starověká moudrost indických jogínů a rišijů v této knize rozžehne zájem seznámit se blíže s jógou u tolika lidí, u kolika tak učinily naše přednášky. Budeme velmi spokojeni, pokud touto knihou budeme moct ukázat cestu několika hledajícím a předvést jim, jak si udržet východní klid za všech okolností, jak zvítězit nad existečními boji dnešní doby, jak si podrobit svůj vlastní osud a jak v těchto všech bitvách zůstat vždy šťastný a zdravý. Rádi bychom pomohli svým drahým čtenářům získat nejhlubší víru a vnitřní mír.

 

                                               ELISABETH HAICH

                                               SELVARAJAN YESUDIAN

 

  

OBSAH

 

Předmluva                                                        7

 

1. Jóga a osud                                                  11

 

2. Jóga a samoléčení                                         23

 

3. Jak se stát jogínem                                        39

 

4. Jóga v dnešním existenčním boji                     53

 

5. Pár slov o magii                                             63

 

 

 

  

1

JÓGA A OSUD

 

        Jeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Tento zvláštní jazyk je pravěký jazyk nejen proto, že naši předci jím mluvili před nespočtem věků, ale také proto, že ukazuje spíš příčiny než důsledky. A protože na naší hmotné úrovni, ve světě projevů, může mít jedna jediná příčina nesčetně odlišných důsledků, každý výraz sanskrtu má mnoho odlišných významů tak, jako má daná příčina důsledků.

        Například sanskrtské slovo „karma“ znamená „osobnost“, „charakter“ a také „čin“, „skutek“ nebo také „osud“; neboť stejná příčina, která vtiskne člověku jeho charakter, způsobí také jeho skutky a ty se pak němu vrátí zpět a jsou jeho osudem.

        Takto toto jediné sanskrtské slovo vyjadřuje hlubokou pravdu, že osobnost jako taková vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto je osud vždy věrným odrazem osobnosti.

        Na nejvyšší úrovni vývoje, zde na Zemi, stojí člověk. Jeho vyvinutý rozum, jeho schopnost myslet a jeho řeč jakožto přímý projev jeho schopnosti myslet, ho postavili do popředí před všechny živé bytosti. Ale k porozumění lidské osobnosti či charakteru nestačí pouze naslouchat lidské řeči. Jazyk je meč s dvojím ostřím. Na jedné straně slouží pravdě; na té druhé lži. Co člověk říká, může být buď pravda nebo lež. Zkouška charakteru spočívá vždy ve skutku! Mluvit bez činu je prázdné. Na druhou stranu činy nepotřebují slova, aby odkryly charakter nebo osobnost člověka. Vezměme si jako příklad zvířata.

        Zvíře neumí mluvit a přesto můžete poznat jeho charakter stejným způsobem, jakým to můžete udělat u lidské bytosti. Každý druh zvířete má určité zvláštní vlastnosti, každý poddruh je také odlišný od všech ostatních a dokonce každé jednotlivé zvíře má jedinečnou řadu svých charakterových vlastností. Bráno z pohledu druhů, psy a kočky jsou velmi odlišní charakterem. Ale i v rámci psí rodiny můžeme najít ohromné rozdíly mezi jednotlivými plemeny. Vezměne si například vlčáka, jezevčíka, pudla  a buldoka. Poctivou povahu vlčáka bychom těžko hledali u mazaného a hravého jezevčíka. A pudl se svými bleskurychlými reakcemi a přizpůsobivostí je na hony vzdálený agresivnímu odhodlanému buldokovi. Pokud půjdeme ještě dál a srovnáme dva psy téže rasy, zjistíme, že jsou i tak velmi odlišní. Každý majitel psa ví, že už nikdy nebude žít právě takový pes, jako je ten jeho. Takže vidíme, že každé zvíře, každá živá bytost má naprosto individuální charakter, jedinečný a zcela odlišný od každé jiné živé bytosti.

        Charakter je nezávislý na rozumu a řeči. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomé sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

        Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou cestiček svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní „jaký charakter, takový osud“.

        Hnací síla osudu je člověk sám a pokud chce změnit svůj osud, musí nejdřív změnit svůj charakter. Člověk, který je otrokem své nízké povahy, svého instinktu, bude také otrokem svého osudu. Pokud se člověk slepě odevzdá přírodním silám, kterém v něm působí, jeho osud s ním stejně slepě bude pohazovat sem a tam. Ale pokud člověk pozná tajemnou hnací sílu svého osudu, jeho cesta ke svobodě se otevře. Kdokoliv zvítězí sám nad sebou, zvítězí nad svým osudem!

        Jen člověk, který si je vědomý toho, co dělá, toho může dosáhnout. Aby se dostal na tuto úroveň, musí urazit dlouhou cestu vedoucí od primitivní úrovně pudů, na které není nic jiného než zvíře, které má rozum, až na úroveň, ve které se z něho stala vědomá a vysoce vyvinutá lidská bytost.

        Primitivnímu člověku trvalo tisíce let vývoje, aby se dostal na tak vysokou úroveň, že může vědomě používat svůj rozum. Ale jeho celá bytost byla stále naplněná dvěma silnými přírodními pudy – pudem sebezáchovy a rozmnožování. A tak dal svůj rozum do služeb těchto pudů, aby pomocí svých schopností uspokojil svoje smyslné touhy a zpříjemnil si život.

        Když člověk něco chce, napětí jeho vůle vytvoří myšlenky v jeho mozku a ty ho přimějí k činu. Ale nemůžeme udělat nic, abychom zároveň nespustili řetěz událostí. Nemůžeme vyslovit ani jediné slovo či udělat gesto, aniž bychom nedali vzniknout následkům. A i po tom, co jsme už dávno zapomněli na svůj čin, který spustil retěz událostí, vlny v čase a prostoru stále proudí a způsobují nové činy dál a dál do nekonečna, až do úplné věčnosti.

        Když hodíme kámen do klidného rybníku, uvedeme do pohybu vlnky, které běží od místa vhození v neustále se rozšiřujícím kruhu. A tyto vlnky zůstanou v pohybu i dlouho po tom, co se již kámen dotkl dna. Podobným způsobem proudí směrem od nás na všechny strany následky našich činů a vytvářejí tak nekonečný řetězec, dokud se nevrátí zpátky k nám v podobě toho, co nazýváme štěstí a osud. Většinou si ovšem nejsme schopni vzpomenout, jaký čin způsobil ten či onen zásah osudu. Jen jedna věc je jistá: výsledek, který se nám vrátí, bude naprosto stejného druhu jako byl náš počáteční skutek. Tento samý zákon působí všude! Pokud udeřím pěstí do stolu, stůl, aniž by se pohnul, udeří stejně prudce do mé ruky. Rána, kterou moje ruka dostane od stolu, byla způsobená ranou, kterou jsem dal stolu. Stejný zákon působí na náš osud: Pokud ostatním způsobím bolest svým sobeckým jednáním, můžu si být jistý, že obdržím stejně bolestný úder. Pokud jsou mé skutky stědré, osud bude stejně stědrý ke mně a poskytne mi dary tehdy, kdy to budu nejmíň očekávat.

        Ignorantský omezený člověk, jehož životní náplní je jen uspokojení jeho pudů, je sobecký ve svém myšlení a chování a právě kvůli tomuto nedostatku soucitu od sebe odpuzuje lidi kolem sebe a tak sám sebe izoluje. Proto je zcela přirozené, že jeho osud se k němu chová naprosto stejným způsobem. Sobeckost, kterou vyzařuje, naplňuje atmosféru kolem něj energiemi, jejichž reciproční důsledky mu přinášejí bolest a utrpení. Jeho trápení ho pak tak dlouho sužuje, znovu a znovu, dokud ho jeho vlastní pud sebezáchovy nepřinutí hledat úlevu a svobodu od svého utrpení. Bohužel však v tomto stádiu dělají lidé jednu chybu za druhou tím, že skoro vždy hledají svobodu všude možně, jen ne na tom jediném místě, kde jí opravdu mohou nalézt – sami v sobě. Místo toho si stěžují na „okolnosti“ a snaží se je změnit. Výsledkem je vždy neúspěch a oni se, díky svému špatně nasměrovanému úsilí, znovu stávají oběťmi nového utrpení a bolesti, dokud si konečně neuvědomí, že oni sami byli celou dobu hnací silou svého osudu. Proto nejdříve musíme změnit sami sebe, aby se mohl změnit svět kolem nás. Dokud se snažíme změnit svět, aniž bychom změnili sebe sama, veškerá naše snaha je marná.

        Utrpení nicméně probouzí nejen naši touhu po svobodě, ale také soucit vůči ostatním. Vlastní zkušeností zjistíme, co utrpení vlastně je, a tak se naučíme rozumět utrpení druhých. Tímto způsobem se rodí porozumění. A to je první krok směrem k nesobeckosti!

        Pak jde život dál. Dál trochu trpíme a sbíráme další zkušenosti. Krůček po krůčku, naplněni touhou po osvobození, si znovu a znovu všímáme, jak tyto principy života působí, a začínáme si uvědomovat vztah mezi příčinou a následkem: dobré přináší dobré a zlé přináší zlé. Hřích je už trest sám o sobě. Společně s naším rostoucím chápáním a porozuměním, se začne rozšiřovat a prohlubovat naše schopnost cítit soucit vůči svým bližním; stále víc vycházejí naše záměry z pochopení, dokud se naše srdce neohřeje natolik, že se zrodí láska.

        Ale nemluvíme o lásce, jak si ji mnozí lidé vykládají. Lidé si myslí, že mluví o lásce, když popisují pocit, který zažívají, jsou-li s osobou, jejíž přítomnost je obšťastňuje a kterou chtějí vlastnit. Pod záminkou „lásky“ terorizují své blízké, zbavují je jejich svobody a práva na sebeurčení a očekávají, že se z nich stanou poslušní roboti. Takoví lidé nejsou schopni rozpoznat, co je opravdu příjemné pro jejich blízké, které údajně milují. Naopak, přesvědčeni, že jsou motivováni „čistou láskou“, nutí své blízké, aby vykonávali jejich vůli.

        Jak často vídáme rodiče, kteří tvrdí, že žijí pouze pro své děti, a muže a ženy, kteří tvrdí, že žijí jen jeden pro druhého. Zaměříme-li se ale na tyto lidi víc zblízka, ukáže se, že opak je pravdou. Ve skutečnosti tito lidé očekávají, že druzí budou žít pro ně. Nikdy je nenapadne, že ti druzí jsou také samostatné bytosti a mají svůj vlastní život. Nedochází jim, že tito „drazí blízcí“ lidé možná chtějí nebo potřebují úplně něco jiného, než jim oni doporučují a předepisují. Takoví lidé se často rozčílí, když mluví o svých „nevděčných dětech“ nebo o jiných lidech a jejich „nedostatku pochopení“, neboť ti, které oni tvrdí, že tak „milují“, před nimi často prchají. Co jim uchází je, že vždycky požadovali, ale nikdy sami nedali pochopení, lásku a vděčnost.

        Lidé motivovaní opravdovou láskou, která je založená na pochopení, budou svým osudem vždy štědře odměněni. Mějme vždy na paměti, že síly, které vyzařujeme, se k nám vracejí. Jak zaseješ, tak sklidíš. Když lidé, kteří ovlivňují náš osud, na nás myslí – ať už v dobrém nebo špatném – a pak podle toho konají, odráží se v tom zase jen ty síly, které jsme my sami vyslali a které se přemění v činy, jež určují náš osud.

        Myšlenky se nestávají realitou samy od sebe. Je to tak, že neviditelné síly a energie způsobují, že klíčí a rostou. Někdy stačí jenom trochu dobré vůle, kterou jsme projevili možná před dlouhou, dlouhou dobou. Skrze myšlenky, slova nebo činy někoho jiného se to pak vrátí zpět k nám právě v příhodné chvíli a způsobí to příznivý obrat v našem životě. Proto musíme věnovat pozornost všem svým myšlenkám, slovům a skutkům. Kdykoliv se v naší hlavě zrodí zlá myšlenka, měli bychom okamžitě zjistit, odkud přišla. Musíme jí zabránit, aby se stala naší realitou tím, že odmítneme na ní dál myslet. Nikdy nesmíme dopustit, aby napřátelské pocity zabarvily naše myšlenky o někom, protože všechny tyto myšlenky a pocity se k nám vrátí!

        To samé platí o našem těle a mysli. Musíme se vyvarovat myšlenkám na nemoce, neboť tyto myšlenky oslabují naši obranyschopnost a připravují cestu nemoci. Stejně tak nesmíme nikdy mluvit o nemocech a ukazovat přitom na své vlastní tělo, když vysvětlujeme, že tady a támhle měl kamarád bolest, nádor nebo něco operované. A stejně tak nesmíme ukazovat sami na sebe, když mluvíme například o tom, že někdo přišel o nohu během nehody. Pokud tak činíme, dáváme energii možnostem nemocí nebo nehod a tak nevědomě přivoláváme různé druhy neštěstí, které vědomě nechceme. Proto musíme mluvit o zdraví, síle a štěstí a naplnit tak vzduch kolem nás radostí a tím učinit náš osud plným radosti!

        Ale co dělají lidé? Do nekonečna mluví o katastrofách. Bez ustání si stěžují, naříkají a kňourají místo toho, aby něco udělali a zahnali tak to zlé, které jim dělá starosti. Tímto způsobem totiž jenom dosáhnou toho, že naplní atmosféru kolem sebe negativními silami. Nevyhnutelně pak tyto síly udeří dříve nebo později zpátky, což záleží na velikosti a celkové síle negativních energií, které daný jedinec uvedl do pohybu.

        Primitivní člověk, který stojí na nízké úrovni vývoje, je izolovaný a zapuštěný do hmoty. Proto síly, které uvolní, působí pomalu a těžkopádně. Čím je člověk výše na žebříčku vývoje, tím silnější a pronikavější jsou energie, které vysílá, a tím rychlejší jsou reakce na to, co dělá. Jak často slyšíme lidi, jak si stěžují: „Opravdu mám smůlu. Normálně vůbec nelžu, ale kdykoliv řeknu i sebemenší lež, abych se vymanil z trapné situace, okamžitě se to provalí. Ale podívej na tohodle XY, který neustále lže, jak když tiskne, a vždycky mu to projde!“

        Pokud patříte do této skupiny a někdy jste si stěžovali tímhle způsobem, můžete si blahopřát a radovat se, neboť fenomén, na který si stěžujete, je důkaz toho, že vysíláte vysoké a mocné síly, které oběhnou svou dráhu a vrátí se zpět bleskovou rychlostí. Buďte ujištěni, že ti ostatní, kteří zdánlivě beztrestně páchají zlo, jsou také dřív nebo později negativními energiemi, které vyslali, dostiženi, a v té chvíli je pro ně tato rána o to víc nepříjemnější. Jen sledujte lidi kolem sebe a uvidíte, že to tak je.

        Většinou ovšem lidé zůstávají slepí. Ačkoliv je zákon karmy jasný jako facka, lidé stále mluví o „náhodě“! Ale co je náhoda? Latinské slovo pro náhodu koincidence („co“ – „in“ – „cadere“) a znamená „spadnout na“. Náhoda tedy znamená něco, co nám nečekaně a nepředvídatelně spadne do života. Ale jenom proto, že jsme nevěděli, že tato událost se blíží, můžeme předpokládat, že neměla příčinu? Nemají všechny ty události, které způsobily to, co se stalo, příčinu? Může se opravdu něco „jen tak stát“ bez příčiny?

        Činy všech těch nespočetných bytostí na světě a jejich následky jsou spolu neodlučitelně spjaté a zapadají do sebe jako kolečka v hodinkách. A tak vznikají společné osudy rodin, skupin lidí, národů a dokonce celých kontinentů. Ale stejně jako každá buňka v těle má i každá lidská bytost svůj vlastní individuální osud v rámci společného osudu své rodiny, národa či kontinentu. Často jsme mohli během 2. světové války vidět, jak je osud jednotlivce provázán s osudem rodiny, domu nebo města a přesto mnoho lidí prošlo velkými katastrofami jako zázrakem bez újmy. Jaká síla zde působí, co koná takové zázraky? Je to celkový součet všech našich předchozích činů, čistý výsledek všech sil, které jsme kdy uvedli do pohybu. Nic a nikdo nemůže ujít těmto silám. Kulka ve chvíli, kdy byla vystřelena, může být jemně vychýlena ze své smrtící dráhy, možná jen tím, že tyto síly způsobí malý reflex v ruce, paži nebo prstu osoby, která stiskla spoušť – možná jen nepatrné neviditelné zachvění svalů – a kulka, která byla určená nám, proletí neškodně kolem.

        Člověk může být pouze tehdy zabit, pokud to tak má ve svém osudu. Cesty vraha a jeho oběti se nevyhnutelně střetnou. Oba jsou k sobě neodolatelně a nevyhnutelně přitahováni až do chvíle, kdy jsou síly, jež do té doby spaly v útrobách osudu, vypuštěny. Pak dojde k vraždě. Stejným způsobem se setkávají cesty zachránce a jeho zachráněného. Nic se neděje náhodou; všechno je dokonalý výsledek přecházejících činů. Nikdy na to nezapomínejme. Při všem, co děláme, mějme vždy na paměti, že to, co uděláme, se nám vrátí. A udělejme to pouze tehdy, pokud opravdu cítíme, že chceme, aby tu samou věc někdo udělal nám. „Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě“ je způsob, jakým Ježíš vyjádřil tuto zásadu. Ať už tomu říkáme „zlaté pravidlo“ nebo „karma“, jednoduše to znamená, že cokoliv uděláme ostatním, se k nám vrátí.

        Pokud máme oči otevřené a díváme se kolem sebe na cestě životem, znovu a znovu máme šanci zpozorovat, jak osud poslušně následuje hlavní vlanosti určitého člověka. Je to obzvláště evidentní v případech, kdy osud postihne dva či více lidí. Jeden z nich může být na dně a zničený, zatímco druhého to ani nevybočilo z rovnováhy. Ačkoliv možná přišel o to samé co první, pohotově se sebere; a během krátké doby už stojí rovně na nohou a je schopný pomáhat ostatním. Toto je příklad toho, co dělají pozitivní lidé. Očekávají pomoc pouze ze vnitř sebe samých, nikoliv zvenčí, věří v sebe sama, pevně drží otěže ve svých rukou, seberou všechnu svou sílu a dál bojují, dokud jim osud nesloží do klína plody semen, která zaseli. Tento příklad je velmi dobře vyobrazen v příběhu o dvou žábách:

        Dvě žáby si vykračují na procházku při západu slunce a povídají si: „Víš co,“ říká jedna z nich, „jednou bych strašně ráda vypila tolik mlíka, kolik se do mě vejde. To si přeju ze všeho nejvíc na světě.“

        „Já taky,“ říká ta druhá, „to by se mi splnil můj největší sen.“ Jak si tak dál vykračují, přijdou k farmě a přede dveřmi svojí dvě téměř plné bandasky mléka.

        „Hej,“ kuňkne první žába, „nebesa splnila naše přání. Rychle! Skoč támhle do té bandasky, já skočím do téhle, a můžeme pít do sytosti!“

        Obě tedy skočí dovnitř a začnou bezhlavě pít mléko. Pijí… a pijí… až už mají obě dost. Pak zavolá první žába na druhou: „Už jsem plná a chci přestat pít, ale nemůžu se dostat z bandasky. Co budeme dělat?“

        „Já už taky nemůžu,“ odpoví ta druhá, „a taky mi nejde dostat se ven. Jediný, co můžeme dělat, je dál pít, aby toho mlíka ubylo.“ A tak dál pijí… a pijí… dokud první žába znovu nezavolá: „Ach, já už nemůžu! Topím se!“

        „Přestaň si stěžovat,“ křičí zpátky druhá žába, „prostě dál pij, dokud jenom můžeš.“ A tak zase dál pijí mléko, dokud ta první znovu nezavolá: „Už nezvládnu ani kapku. Bůh s tebou, drahá, já to vzdávám…“

        „Já teda ne,“ křičí druhá žába zpět. A pak je najednou všude ticho, jak se noc snáší nad krajinu. Ráno, když vyjde slunce na oblohu, co vidí?

        Dvě bandasky na mléko vedle sebe; v jedné z nich plave v mléku břichem nahoru mrtvá žába; v druhé z nich je hrouda másla a na ní spokojeně sedí druhá žába a pomrkává.

        Tento malý příběh jasně ukazuje, jak dvě stvoření, která vyrostla v naprosto stejných podmínkách a která jsou si podle vnějších kritérií naprosto rovná, si mohou pro sebe vytvořit z jedné a té samé události zcela odlišné osudy. Pro jedno je to zkáza; pro druhé vítězství – pro každé podle jejich vlastní individuality. Neexistuje žádná štěstěna, ať už si jí přejeme sebevíc, která by zároveň neobsahovala nebezpečí, a neexistuje žádné nebezpečí, které by v sobě zároveň neneslo možnost úniku; žádné nebezpečí, ve kterém by člověk nemohl nalézt nějakou světlou stránku, když se spoléhá na své vlastní síly a ví, že byl stvořený k tomu, aby se stal pánem svého osudu! Cesta k tomuto cíly je sebepoznání, samorozvíjení a sebeovládání!

        Na Východě se této cestě říká Jóga.

        Začněme se sebepoznáním.

        Naše práce nebude pouze hodnotná, ale také nesmírně zajímavá. Většina lidí si myslí, že znají sami sebe. Ale pokud bychom mohli srovnat představu, kterou o sobě člověk má, s představou, kterou o něm mají lidé kolem něj (manžel/ka, příbuzní, přátelé), sotva bychom našli nějaké podobnosti. Poznat někoho dobře a objektivně je těžký úkol, i když se jedná o někoho jiného, koho můžeme vidět a pozorovat ve chvílích, kdy si toho on není vědom. Ale je mnohem těžší poznat sami sebe, když se nemůžeme vidět ani pozorovat, aniž bychom o tom nevěděli. Když se díváme do zrcadla, vidíme výraz, který je velmi odlišný od toho, který jsou zvyklí vidět lidé kolem nás. Je vždy velkým překvapením, když se najednou spatříme v zrcadle, kterého jsme si nejdříve nevšimli a mysleli si, že to, co vidíme, je někdo jiný, jak se k nám přibližuje. Zažíváme velký šok, když se poprvé vidíme na videu nebo slyšíme nahrávku svého hlasu. Neustále se ptáme: „To jsem opravdu já?“

        Když začneme jít cestou jógy a pozorovat sami sebe vědomě, zažijeme mnoho překvapení. Musíme začít pozorováním svého výrazu ve tváři, síly, kterou cítíme ve svalech obličeje, jak moc otevíráme pusu, když mluvíme a když se smějeme; a obzvláště, jak se smějeme! Náš smích je měřítko, zrcadlo naší individuality. Potom se musíme zaměřit na to, jestli se díváme na lidi s vykulenýma očima nebo jestli moc nemrkáme,  jak hýbáme rukama, chodily, hlavou, krkem nebo ramenama. Zároveň bychom měli pozorovat ostatní, abychom mohli udělat srovnání, a dobře uvidíme, kolik zbytečných pohybů dělá většina lidí a jak málo jsou si vědomí toho, co dělají s rukama, chodily a svaly na obličeji. Když chtějí někoho přesvědčit, plýtvají spoustu energie tím, že gestikulují rukama a kroutí nohama, naprosto nevědomí toho, že by mohli vyzařovat mnohem víc energie a dosáhnout mnohem přesvědčivějšího účinku, kdyby drželi svoje tělo naprosto v klidu a soustředili veškerou svou sílu na své myšlenky a na to, co právě říkají.

        Ale v této chvíli se dostáváme za sebepoznání a vstupujeme do sebeovládání. Když se začneme pozorovat a když získáme dostatečně praxe, abychom se nikdy nezapomínali, sebekázeň se dostaví přirozeně jako dar, který nám spadne do klína. A je to pochopitelné; protože kdo by se chtěl dál dívat na člověka, kterému vylézají oči z důlků, když na vás mluví,  nebo mu vidíte až do žaludku, když se směje, potom, co on sám zjistil, že přesně tohle dělá a uvědomil si, jak to působí na druhé. Ve chvíli, kdy si všimneme, že děláme ošklivé nebo naprosto zbytečné pohyby, přestaneme je dělat, částečně z čiré ješistnosti a čátečně, protože cítíme, že je to naše povinnost. Je naší povinností mít co nejpříjemnější vzezření vůči lidem kolem nás. Dokonce i tento velmi nízký stupeň sebeovládání znamená první prospěšnou změnu v našem osudu. Lidé si nás začínají víc vážit. Souběžně s vývojem našeho sebeovládání, se také vyvíjí naše sugestivní síla. Nikdo tomuto účinku neujde.

        Kromě těchto kladných výsledků, si začínáme všímat řady negativních věcí, které se nám už nestávají. To, že praktikujeme neustálé sebepozorování a sebeovládání, nám umožňuje vyhnout se všem druhům chybných pohybů; takže když jsme u někoho na návštěvě, nebudeme už převrhávat skleničky, dělat skvrny na ubruse nebo otravovat svého hostitele jinými způsoby. Když jedeme tramvají nebo autobusem, vždy šlápneme správně tak, že neupadneme ani nikomu nešlápneme na nohu. To znamená, je mnoho věcí, za které nás ostatní už nebudou kárat. Také se můžeme vyhnout potížím tím, že se nerozčílíme nebo přemůžeme hněv, když nám ostatní šlápnou na nohu. A teď přichází ta nejtěžší věc ze všech: Nesmíme si nikdy dovolit, abychom si mysleli cokoliv zlého! – Neboť myšlenky jsou duchovní energie, tak silné, že proniknout vším, a s naprostou jistotou se k nám vrátí!

        K tomu, abychom udrželi pocity a myšlenky vždy na uzdě, potřebujeme vyšší formu sebekázně, ke které nás postupně dovede fyzická disciplína, aniž bychom si toho možná byli vědomi. Může člověk, který má svoje tělo a pohyby naprosto pod kontrolou, mít neukázněnou mysl? – Určitě ne! Fyzická disciplína posiluje naši vůli a neustálé sebepozorování nás zavádí do světa skrývajícího se za oponou vědomí.  Poznáme své pudy a pohnutky, ty tajemné hnací síly našich činů a úplně najednou se ocitneme v nejtajnějších komnatách své duše. Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postavený systém Hatha Jógy.

        Hatha jóga nám dává klíč k tajemství, ve kterém se odehrává ten velký zázrak: Zrození hmoty z mysli a emocí. Můžeme se stát vědomým svědkem transformace psychického stavu do fyzického fenoménu. To je důvod, proč cvičíme Hatha jógu se zavřenýma očima a musíme obrátit veškerou svou pozornost dovnitř. Viděno okem vnějšího pozorovatele, cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické; ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Lidem, kteří cvičí jógu bez soustředění, se nepodaří ovládnout síly, které probudí fyzickými cvičeními. Mohou dosáhnout fyzických výsledků, uzdravení, úbytku či příbytku váhy nebo posílení svalů, ale nedosáhnou skutečného cíle jógy.

        Na druhou stranu lidé, kteří cvičí se soustředěním, poznají, jak životní síly, které probudí, začnou procházet jejich nervovým systémem, a ve kterých nervových centrech se fyzické energie přeměňují na psychické a naopak. Také pochopí, že osud každého člověka není nic jiného než promítnutí jeho „já“ do vnějšího světa a tím pádem že každý může vzít do svých rukou kormidlo svého osudu.

        Jak toto rozpoznat a jak používat správně toto kormidlo je něco, co se učíme ve vysoké škole jógy.

 

POKRAČOVÁNÍ JISTĚ PŘIJDE BRZY

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Little Known Facts About Kids Motivation and Learning.

(Davidfemia, 16. 1. 2024 13:00)

She claims getting textbooks that happen to be at the ideal examining stage is significant, as is encouraging learners to recognize as audience even should they opt for comic guides or magazines above novels.

Make sure the goal is affordable and can be achieved in a brief time. If you choose an extended-phrase objective, set milestones together the best way. Environment an affordable focus on will help be certain learners encounter results, that can motivate them to help make even more progress.

Additionally you want your child to understand that making problems can be a natural Portion of the entire process of learning. Thomas Edison, mentioned to own tried ten,000 situations to great the light bulb, stated, “I didn’t fail. I just found yet another way to not invent the electrical light-weight bulb.”
https://studio.youtube.com/channel/UCSMIhWbFVnLChQV4g-wElzA/
method we released over is amongst the few character education programs acknowledged by the U.S. Section of Schooling’s What Is effective Clearinghouse to generate constructive results in students’ educational efficiency and conduct. But it really isn’t the one approach.

When learning engages small children in places and subjects of curiosity, learning gets fun and youngsters interact in learning. Should you really need to help you your child to be a very good learner, motivate him to investigate subjects and subjects that fascinate him.

Primarily, humor activates our perception of wonder, which is where by learning commences, so it seems rational that humor could greatly enhance retention. A Pew Study poll showed that viewers of humorous information exhibits including the Every day Demonstrate
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1JvFNs2WXjg?si=89IAreyVv3nnW47k" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Consult with your classroom’s posted deal or norms periodically to overview scholar anticipations. Handle any deviation from these agreements and praise college students generally. Admit all students’ responses, Regardless how wild or off-matter They might be.

They will not take any obvious enjoyment within their exercise and will often complain. To be a mother or father, you will be possibly the most beneficial decide of your child?s moods. That cranky, whiny voice will likely be a superb indicator that a child doesn?t feel Great about herself and wishes a whole new experience of some sort.

Although we could have slaughtered the proverbial frog In this particular Assessment, these research point out that using ideal, written content-precise humor to strengthen concepts generally is a constructive Device to improve retention.

This is actually the having difficulties baby who adjustments from declaring, “What’s the use?” to “I’ve learned how to decelerate and double-Test my operate.”

) contact “islands of competence,” to offset the frustrations and reduced self-esteem that may end up from his learning struggles. The goal is to seek out topics or pursuits in which He's self-enthusiastic to know, enjoys the whole process of learning, and sees the value of what he learns.

They lose their intrinsic motivation and could only feel achievements when another person judges them as successful. In such cases, youngsters may well not produce feelings of self-worthy of, and may choose their unique worth by another person?s criteria. Your son or daughter must hardly ever should check with, ?Did I do nicely?? She ought to know and become self-assured in her possess successes.

The greatest motivators for folks are their children. Their pursuits are of paramount value. Which is why it might be quite annoying when their kids appear to be unmotivated.

Keep a file of aim development that's consistently checked by the Trainer and kid or group of children is very fascinating.

Где купить Аккаунты соц. сетей?

(IgorStaroff, 14. 1. 2024 4:37)

Ищите хорошие аккаунты социальных сетей? Тогда мы поможем вам с выбором.
На нашем сайте https://qaccs.net есть вся полезная информация. Вы без труда сможете выбрать, и купить любой другой аккаунт соц. сетей. С нами покупка аккаунтов станет безлопастной.

заказать деревянную лестницу

(Bogdanxsh, 12. 1. 2024 16:27)

Приветствую Вас дамы и господа!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.На сегодняшний день межкомнатные двери из стекла быстро набирают популярность и спрос у покупателей. Причина этого понятна, ведь стеклянные двери защищают от посторонних глаз и звуков, а также пропускают свет, визуально расширяют пространство помещения и отлично вписываются в любой интерьер, который может быть выполнен как в классическом варианте, так и в стиле модерн или хай-тек.
Увидимся!

https://clck.ru/36Ew6b

(IrinaViank, 12. 1. 2024 7:10)

https://clck.ru/36Evdm

Umění v digitálním umění: profesionální pohled a kreativita!

(Iraaccet, 11. 1. 2024 22:02)

Ahoj všichni!
Jak vnímáte počítačovou grafiku a design?
Jednou jsem začal procházet práci předních designérů a stalo se to mým koníčkem, počítačová grafika umožňuje dělat
krásná díla, designová řešení a reklamní kreativy.
Mimochodem, všimla jsem si, že to rozšiřuje obzory a přináší mi klid do života!
Doporučuji datové profily mistrů:
https://dprofile.ru/evgeniiii/story/2
https://dprofile.ru/evgika/story/2
https://dprofile.ru/nadyaboychich
https://dprofile.ru/ksmetl/info
https://dprofile.ru/nonideal_artist/followers
https://dprofile.ru/polya.tsvety/story/2
https://dprofile.ru/shederik/info

https://dprofile.ru/aibilegrand/info
https://dprofile.ru/arkharova/story/2
https://dprofile.ru/allafaq
https://dprofile.ru/nancy_dnf/following
https://dprofile.ru/dorr0i/followers
https://dprofile.ru/olgachernik/following
https://dprofile.ru/logofriend/info

https://dprofile.ru/yndv/info
https://dprofile.ru/artzhe/following
https://dprofile.ru/guzmin/info
https://dprofile.ru/cseipt/followers
https://dprofile.ru/limmas/following
https://dprofile.ru/amali.design/followers

Hodně štěstí!

Arofe erevy

(Robertwen, 11. 1. 2024 3:55)

https://heber-ut.granicusideas.com/ideas/why-opt-for-car-rental-in-burgas

RAMENBET

(RAMENBETCek, 10. 1. 2024 18:16)

RAMENBET https://brazino7777.com/

https://clck.ru/36Evpz

(RobertOmind, 10. 1. 2024 15:04)

https://clck.ru/36Ew3w

Games for pc

(Orlandofrilm, 10. 1. 2024 13:08)

The best sale of pc games https://gamesv1.com

купить ограждения в минске

(Bogdanoqt, 9. 1. 2024 13:32)

Добрый день товарищи!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Офис сегодня – это не пыльная комната в панельном здании, а лицо компании, его визитная карточка. Во многом это определяет интерьер, но также огромное значение имеют дверные конструкции и стеклянные перегородки в офисе. Появившись в качестве перегородок достаточно давно, стеклянные стены использовались чаще всего просто в качестве разделителя помещения, и только недавно они вошли в список интерьерных изюминок. В своих конструкциях мы используем стекло от лучшего мирового производителя листового стекла AGC GLASS EUROPE.
Увидимся!

Jek waw

(avenue, 6. 1. 2024 22:17)

I think, that you are mistaken. Write to me in PM, we will communicate.

Копицентр

(CharlesAreby, 4. 1. 2024 9:10)Привет! Если вам нужно распечатать флаеры, брошюры или любые другие рекламные материалы, рекомендую копицентр! Они предлагают широкий спектр услуг по печати и копированию. Посетите сайт, чтобы узнать больше: https://printkrasivo.ru/.

Рекламное агентство

(Billycoecy, 3. 1. 2024 18:24)

Недавно столкнулся с проблемой рекламы сайта в интернет, и обнаружил дешовое рекламное агенство https://честная-реклама.рф/
Они оказывают услуги по сео оптимизации сайтов https://честная-реклама.рф/seo-optimizacija-i-prodvizhenie-sajta/ выводят в топ поисковых систем Яндекс
Оказывают услуги по рекламе в социальной сети Вконтакте https://честная-реклама.рф/target/
Предоставляют рекламу в Яндекс директhttps://честная-реклама.рф/agentstvo-kontekstnoj-reklamy/
У них есть ряд кейсов с контактами клиента https://честная-реклама.рф/kejsy/
карта сайта https://xn----7sbbavc9aikd9ain1exg.xn--p1ai/page-sitemap.xml

An Grand Squishie Experience: Within this Adorable Soft Toy Fixation

(squishFus, 1. 1. 2024 14:46)

Cute, cozy, squishy plus happy, Squishies have stolen ours hearts. These here cutely pudgy plush creatures have got transfixed little ones, teens plus adults likewise among the soft huggable surface, cheerful smiles and incredible exploding diversity.

Purveyed from plaything creator KellyPlay, Squishies straight away reign like single from this utmost addictive, competitively collected pop culture toy frenzies over this world. Sellings achieving tens of millions annually fair additional fuel this cult following frenzy.

We'll dive profound in the wonderfully smooshy world from Squishmallows, analyze what makes these here emotions thus bountiful, and what the future contains to the flourishing plush empire.

The Genesis from Squishmallows
https://www.linkedin.com/pulse/emily-bat-your-new-favorite-plush-friend-from-zeeshan-khan-8foye/
A dream formed in 2017 as plaything industry professionals Kellie Liu plus Jen Kassan co-founded KellyPlay, a original brand focusing on cute, fanciful brand-new squishy goods for completely times. From exploring infectious plaything fashions, these identified buyers became fixated among not just cuteness however discovering unique surfaces.

Classifying this Mammoth Squishmallows Menagerie

Yet another part stimulating white hot appeal is this verity KellyToy keeps extraordinarily expanding the cushy company|there be zero limit on zany Sorts either comestible things they'll humanize subsequently!

Squishmallows straight away arrive within above 3000 distinct setups and thematic scopes yet (plus enumerating), assembled across generally 180 Squads staunchly enclosing them like this cushy plaything Pokeman within collectability obsession. Here's one prompt groundwork on the way the wildly broad family classifies:

Global Squishmallowification

On condition that Septentrional Americas proceeds carving an super-loyal purchaser found yet departing vast more statistics unexploited, information technology's no daze KellyPlay seeks vigorous universal field enlargement to the precious franchise.

They have already penetrated across Europa, parts of Land of the rising sun plus Australia. However tremendous burly business sectors anticipate commencement like South America, Africa plus China which the marque be able to replicate its charm. Although logistics and localization necessitates finesse, their lovable/collectible recipe be comprehensively convertible.

Expeditiously many zillions in additional annual profits summon like this enterprise thrusts out its squishy tendrils across all landmasses. Before long a cuddly Connor Cow or smooth Stacy Squid could finds the manner into children's paws globally!

The Irresistible Squooshmallows Craze: Inside this Adorable Soft Toy Fixation

(WilliamZen, 29. 12. 2023 11:26)

The Irresistible Squishmallows Frenzy: Within the Adorable Soft Toy Fixation

SquishiePillows have got gotten a indisputable toy craze thanks to the incredibly fleecy texture plus adorable cheery-faced cushy figures. These here ball-shaped, cushiony stuffed creatures have won above little ones and adult gatherers likewise like this hottest new smooshy plaything fashion.

A Beginning Tale: How Squishmallows Arrived for Breath
https://telegra.ph/An-Inevitable-Ascent-from-Squishmallows-12-27-5
https://www.openlearning.com/u/boruppadilla-r8rga0/blog/TheUnstoppableAscentFromSquishies
https://writeablog.net/mcculloughnyholm76/an-irresistible-rise-from-squishmallows
https://zenwriting.net/mcleodmoesgaard60/the-irresistible-rise-of-squishmallows
https://telegra.ph/An-Inevitable-Ascent-from-Squishmallows-12-26-3

The starts of Squishmallows can be tracked for plaything commerce veterans in KellyToy. Within 2017, they sought for make a new class of extra-soft squishy toys focused upon consolation plus cuteness. After months of testing among top-grade super-soft polyester coat materials plus knowledgeable filling ratios, these eventually achieved this exemplary "crush" thickness and cuddle factor they have been looking for.

Naming these here inventions "SquishiePillows", they debuted one crease from joyful animal cushion companions at plaything fairs within 2018 to prompt approval. Their achievement came in 2019 as infectious communal big media buzz from fans displaying this playthings booted the Squishmallows craze in high apparatus.

Key Components Lurking behind this Squishmallows Formula

A number of major elements made this runaway success Squooshmallow Pets revel in as together one universal plaything label plus pop civilization phenomenon:
https://hyde-alvarez.blogbright.net/the-unstoppable-rise-of-squishmallows-1703545008
https://demir-mark.blogbright.net/the-inevitable-rise-of-squishies-1703572773
https://postheaven.net/williamsonmcgraw36/the-irresistible-ascent-from-squishies
https://notes.io/wtLpc
https://www.openlearning.com/u/brogaardjustesen-ra0fvv/blog/TheInevitableAscentOfSquishies

Texture Appeal - The pleasingly glasslike, thick plush fabric give unrivaled easing tactile joy to squishing and hug meetings alike.

Cute Persona Figures| From their cozy circular anatomies to jovial grinny visages, this appealing appearances couple irresistible fashion among enchanting character.

Jubilant Withdrawal - In moments of universal uncertainty, the elevating whimsical temperament give solace via unaffected sport plus gathering zeal.

Society Link| Vibrant aficionado foundations came out upon communal platforms connected from joint amassing zeal and dense affinity to diverse sweet identities.

Constant New Variants| Small rarities drive out necessity while new motive dips plus capsule organization support connected interest.
https://pastelink.net/2b7ifn17
https://ottosen-tan.technetbloggers.de/the-inevitable-ascent-of-squishies-1703669554
https://sosa-ovesen.blogbright.net/an-unstoppable-rise-of-squishmallows-1703556438
https://slot-armstrong-2.technetbloggers.de/the-irresistible-ascent-from-squishies-1703638675
https://pastelink.net/0u8ii12q

Investigating the Comprehensive Squishie Pillows Environment

With virtually thousands of choices and calculating, this degree from the Squishmallows list grip uncontrollably developing. Verifying across essence habitual arrangements along with small jogs and teamwork reveals this true order of magnitude from this super-contagious squishy plaything movement.

Standard Productions| These here generally rid options show per annum over primary shops in one rainbow of colors, beasts and sizes.

Yearly Editions - Festive limited translation jogs for functions similar to Beggars' night, Xmas, Resurrection Sunday, and St. Valentine's Twenty-four hour period. Outdoors focus options, once gone them vanish forever stoking demand. One few may unite the essence social group provided that fame oozes sufficiently withal.

An Irresistible Squooshmallows Sensation: Within this Charming Plush Toy Obsession

(WilliamZen, 29. 12. 2023 9:14)

The Unstoppable Squishies Craze: Within this Cute Soft Plaything Obsession

Squishmallows have become an indisputable plaything phenomenon due to their amazingly velvety texture and lovable smiley-faced cushy designs. This ball-shaped, pillowy stuffed beasts have captivated over little ones plus adult gatherers alike as this most blazing brand-new mushy plaything trend.

An Conception Adventure: How Squishmallows Came for Life
https://bilde-sylvest.blogbright.net/an-unstoppable-ascent-from-squishies-1703644232
https://bendsen-fleming.technetbloggers.de/the-irresistible-ascent-from-squishies-1703568312
https://pastelink.net/c8gorf35
https://blogfreely.net/pateyusuf55/the-inevitable-rise-of-squishies
https://eliasen-teague-3.blogbright.net/the-irresistible-rise-of-squishies

The starts of Squishmallows be able to be tracked to plaything industry specialists in Kellytoy. Within 2017, they sought for produce one new class of ultra-soft squishy toys focused upon solace and adorability. After months from experimenting with premium very-soft synthetic fibers coat materials and skillful stuffing ratios, them eventually realized this perfect "crush" density and huggability these were looking for.

Christening these here designs "SquishiePillows", they unveiled a line from jovial beast pillow pals at plaything fairs in 2018 for prompt praise. The breakthrough came in 2019 as contagious social media buzz from fans showcasing the toys kicked the Squishmallows sensation into high apparatus.

Major Constituents Hiding behind this Squishmallow Pets Formula

A number of major factors formed the runaway triumph Squishmallows enjoy as both one worldwide plaything make plus bang culture sensation:
https://pastelink.net/zx6a56ia
https://telegra.ph/An-Unstoppable-Rise-of-Squishmallows-12-26-9
https://gibbs-farah.blogbright.net/the-unstoppable-rise-of-squishies-1703566400
https://blogfreely.net/bentsenmcwilliams60/an-irresistible-ascent-from-squishies
https://pastelink.net/yism11sg

Physical Charm - The satisfyingly smooth, compressed cushy material allow peerless soothing texture happiness to squelching plus embrace sessions alike.

Sweet Role Designs| Between the snug circular builds for jovial smiley faces, the appealing visuals join uncontrollable vogue with charming personality.

Blissful Escapism - In periods of worldwide instability, the uplifting fanciful disposition allow consolation via artless recreation and amassing ardor.

Society Connection| Vibrant buff groundworks emerged on community systems united from public accumulating passion plus thick affinity for different adorable characters.

Perpetual New Issues| Limited exclusives drive out necessity whilst new decor drops and capsule arrangement sustain connected diversion.
https://zenwriting.net/pallesenbradford9/an-irresistible-rise-from-squishies
https://anotepad.com/notes/bid5qxgf
https://www.tumblr.com/gaardecamacho82/737759048137637888/an-irresistible-rise-from-squishies
https://writeablog.net/matthews50atkins/an-irresistible-rise-of-squishmallows
https://pastelink.net/uhkxwdgp

Reviewing the Comprehensive Squishmallow Plush Environment

With practically thousands of alternatives and counting, the range from the Squish Cushion list hold exponentially cultivating. Verifying over essence diurnal assemblages together with restricted sprints and teamwork reveals the accurate flame of this super-infectious squishy plaything sign.

Criterion Fabrications| This extensively freed possibilities show yearly across guiding dealers in one arc of hues, creatures plus sizes.

Seasonal Editions - Festive limited variation jogs to affairs as Halloween, Xmas, Easter, plus Valentine's 24-hour interval. Out-of-door essence options, previously disappeared them recede perpetually feeding appeal. One few may join the center social group if fame leaks enough notwithstanding.

An Inevitable Squishies Craze: Within this Charming Plush Plaything Obsession

(WilliamZen, 29. 12. 2023 6:56)

The Inevitable Squishies Frenzy: Inside this Sweet Plush Plaything Fixation

SquishiePillows have become a unquestionable toy sensation due to the unbelievably fleecy texture plus lovable grinny-faced cushy models. These here circular, cushiony stuffed creatures have got captivated over children plus full-grown gatherers alike like this fieriest new squishy plaything trend.

An Conception Tale: How Squishmallows Came for Breath
https://terry-cheek.technetbloggers.de/the-inevitable-ascent-of-squishies-1703622472
https://ottesenbarret.livejournal.com/profile
https://pastelink.net/4j6daitx
https://olsenhunter58.livejournal.com/profile
https://www.tumblr.com/hackettgram46/734678361619742720/lift-the-seaside-style-discovering-fashionable

The starts of SquishiePillows be able to be tracked for toy commerce veterans in KellyPlay. Within 2017, them looked to create one brand-new class from super-soft squishy toys centered on consolation plus sweetness. Following twelvemonths of experimenting among top-grade very-soft polyester fur materials plus expert filling proportions, them at long last realized the absolute "squash" thickness plus cuddle factor these have been looking for.

Christening these inventions "Squishmallows", them debuted one cord of jovial animal cushion chums at toy carnivals within 2018 to instantaneous acclaim. Their progress arrived within 2019 as contagious community multimedia system whir between followers spotlighting this playthings kicked the Squishie Pillow sensation into tall apparatus.

Major Ingredients Lurking behind this Squishmallows Formula

A number of major elements built the away triumph Squooshmallow Pets savor like both one worldwide plaything label plus bang culture phenomenon:
https://notes.io/wtJVV
https://blogfreely.net/cooley26king/an-unstoppable-rise-from-squishmallows
https://blogfreely.net/tobin97kaufman/an-inevitable-ascent-of-squishmallows
https://diigo.com/0uuk2r
https://postheaven.net/connor17kehoe/the-inevitable-ascent-of-squishmallows

Texture Appeal - The pleasingly smooth, dense plush material grant unmatched alleviating texture euphoria to squeezing and snuggle conferences alike.

Adorable Persona Designs| From their cozy round bodies to joyful smiley faces, the enjoyable visuals connect irresistible style among beguiling character.

Cheerful Isolation - In instants of global uncertainty, this uplifting zany disposition provide consolation via unaffected recreation plus collecting fervor.

Society Link| Vibrant aficionado groundworks came forth upon community systems connected from mutual gathering fervor and dense organized crime for various cute characters.

Constant Brand-new Issues| Small exclusives propel exigency although brand-new point declines plus capsule arrangement maintain connected diversion.
https://click4r.com/posts/g/13782554/
https://telegra.ph/An-Inevitable-Ascent-from-Squishies-12-26-3
https://writeablog.net/mohammadmohammad3/an-inevitable-rise-from-squishmallows
https://pastelink.net/u0x7f5dk
https://zhou-high.blogbright.net/the-unstoppable-rise-from-squishies-1703564463

Investigating this Comprehensive Squishie Pillows Bio system

With genuinely many choices and reckoning, the sweep of the Squish Cushion lineup grip uncontrollably growing. Scanning across center routine assortments together with restricted sprints and co-operations divulges the accurate order of magnitude of the ultra-viral cushy toy gesture.

Benchmark Fabrications| This extensively rid options show every year over leading merchants within a rainbow from tints, creatures and magnitudes.

Yearly Variants - Celebratory small interpretation jogs to events similar to Halloween, Christmas, Resurrection Sunday, plus St. Valentine's 24-hour interval. Outdoors center choices, once vanished them recede eternally feeding appeal. A few can connect this center band provided that popularity percolates sufficiently though.

An Inevitable Squishies Craze: Within the Sweet Plush Plaything Fixation

(WilliamZen, 29. 12. 2023 3:46)

An Unstoppable Squishies Sensation: Inside this Charming Soft Toy Fixation

SquishiePillows have got get an indisputable plaything phenomenon because of the amazingly silken texture plus sweet cheery-faced plush models. This round, cushiony filled animals have got won above kids plus adult collectors common like this most blazing new smooshy plaything fashion.

A Conception Story: The way SquishiePillows Arrived for Breath
https://notes.io/wtZVb
https://postheaven.net/holstfarley47/the-irresistible-ascent-of-squishies
https://zenwriting.net/petershendrix4/an-inevitable-rise-of-squishmallows
https://notes.io/wtZqX
https://k12.instructure.com/eportfolios/313330/Home/The_Irresistible_Ascent_of_Squishies

A beginnings from Squishmallows can be tracked for toy commerce experts in KellyPlay. Within 2017, these sought to produce one brand-new category of super-soft squishy playthings focused on consolation plus sweetness. After twelvemonths of trying among top-grade super-soft polyester coat fabrics plus expert stuffing proportions, these finally achieved the perfect "mash" consistency plus cuddle factor these were searching for.

Christening these here designs "Squishmallows", they premiered one crease of jovial animal cushion friends at plaything fairs within 2018 for instantaneous applause. Their breakthrough arrived in 2019 as contagious community multimedia system whir between followers displaying this toys kicked this Squishie Pillow craze in tall gear.

Major Constituents Lurking behind this Squishie Pillows Recipe

Numerous key aspects made the runaway achievement Squishmallows delight in as both a global toy marque plus pop civilization sensation:
https://notes.io/wtGZr
https://zenwriting.net/laugesenbunn8/the-irresistible-ascent-of-squishmallows
https://www.openlearning.com/u/spencewinstead-r63bw0/blog/TheIrresistibleAscentFromSquishies
https://postheaven.net/loftbak80/the-irresistible-rise-of-squishies
https://pastelink.net/c8gmoad8

Sensory Charm - The pleasingly smooth, dense plush textile furnish incomparable assuaging texture joy to squeezing plus embrace conferences similar.

Cute Character Figures| Between the cozy circular builds to happy grinny expressions, this adorable visuals couple uncontrollable vogue with charming identity.

Joyful Escapism - In moments from universal uncertainty, this elevating quirky temperament provide comfort via artless play plus aggregating passion.

Society Connection| Vibrant aficionado bases arose upon social systems connected by public amassing ardor and dense organized crime for diverse adorable personas.

Continuous Brand-new Issues| Small rarities impel crisis although brand-new motive dips plus capsule organization maintain connected interest.
https://postheaven.net/farahdeleon0/an-unstoppable-rise-from-squishmallows
https://flynn-brandt.technetbloggers.de/an-irresistible-rise-from-squishmallows-1703666027
https://anotepad.com/notes/4tkijjfw
https://click4r.com/posts/g/13784037/
https://postheaven.net/bidstrupbidstrup3/an-unstoppable-ascent-from-squishmallows

Investigating the Capacious Squishmallows Bio system

Among genuinely thousands of options and tallying, the size from this Squish Cushion list grasp uncontrollably maturing. Exploring across essence diurnal assortments together with limited sprints and teamwork discloses the accurate order of magnitude from this super-viral cushy plaything movement.

Gauge Productions| These here extensively unbound options materialize every year over leading merchants within a rainbow from tints, animals and dimensions.

Seasonal Issues - Celebratory restricted rendering runs for affairs similar to Halloween, Xmas, Easter, and St. Valentine's 24-hour interval. Outdoors essence options, once disappeared them disappear permanently fueling demand. One few can couple this core social group if fame leaks adequately though.

The Unstoppable Squooshmallows Craze: Inside this Sweet Soft Toy Fixation

(WilliamZen, 28. 12. 2023 19:48)

An Irresistible Squooshmallows Frenzy: Within this Cute Plush Plaything Obsession

SquishiePillows have gotten an indisputable toy sensation because of the incredibly silken texture and sweet smiley-faced plush setups. These round, puffy filled creatures have won over children plus full-grown gatherers likewise like this hottest new smooshy plaything fashion.

A Beginning Story: How Squishies Came to Life
https://anotepad.com/notes/s4kt973m
https://zenwriting.net/hwangwilder04/the-unstoppable-rise-of-squishmallows
https://anotepad.com/notes/8frhjfne
https://pastelink.net/ftxy7t41
https://telegra.ph/An-Inevitable-Ascent-from-Squishies-12-26-6

A starts from Squishmallows can be tracked for toy trade experts at Kellytoy. In 2017, they sought for produce one brand-new category from extra-soft plush playthings focused upon consolation and cuteness. After months of experimenting with premium very-soft synthetic fibers coat fabrics plus knowledgeable stuffing proportions, they finally accomplished the consummate "crush" consistency plus cuddle factor these were looking for.

Christening these here creations "Squishmallows", they premiered a cord from joyful animal pillow companions in toy fairs in 2018 to immediate acclaim. The breakthrough came in 2019 when viral communal media whir from followers spotlighting this toys booted the Squishmallows frenzy into high apparatus.

Key Components Lurking behind this Squishmallow Pets Formula

Numerous key elements made this runaway achievement Squooshmallow Pets savor like both one worldwide plaything marque plus pop civilization sensation:
https://www.tumblr.com/houston66mackenzie/737726979732848640/the-inevitable-rise-of-squishies
https://contrerasboll7.mystrikingly.com/blog/an-irresistible-rise-from-squishies
https://houston-robbins.technetbloggers.de/an-unstoppable-rise-from-squishmallows-1703620459
https://blogfreely.net/nyborgharrington8/an-unstoppable-rise-of-squishmallows
https://pastelink.net/9ulqyroy

Tactile Charm - The gratifyingly glasslike, dense squishy cloth furnish unmatched pacifying texture euphoria for squeezing plus hug conferences similar.

Sweet Role Figures| Between the snug rotund bodies for jovial grinny faces, this adorable aesthetics link irresistible fashion among charming identity.

Blissful Retreat - In moments of universal instability, the boosting whimsical temperament allow solace all the way through unaffected sport plus aggregating zeal.

Community Connection| Vibrant enthusiast groundworks came out on community platforms connected from joint aggregating fervor and thick oganized crime to diverse adorable personas.

Constant New Releases| Restricted exclusives send exigency whilst new point declines and capsule arrangement support connected pastime.
https://squareblogs.net/mahler87mahler/the-inevitable-ascent-from-squishmallows
https://telegra.ph/The-Irresistible-Ascent-of-Squishies-12-27
https://zenwriting.net/abildgaardalbrechtsen96/an-inevitable-ascent-of-squishies
https://writeablog.net/tobindunn3/an-inevitable-rise-from-squishmallows
https://hong-rodriguez.technetbloggers.de/the-inevitable-ascent-of-squishmallows

Reviewing the Comprehensive Squishmallow Plush Habitat

With genuinely thousands of possibilities plus reckoning, the sweep from the Squish Cushion list keeps uncontrollably cultivating. Probing over focus diurnal arrangements together with restricted sprints and co-operations divulges this true scale from this extra-contagious squishy plaything sign.

Standard Fabrications| These commonly free possibilities become visible every year over leading vendors in one arc from hues, animals plus sizes.

Seasonal Issues - Festive limited interpretation jogs to events like Beggars' night, Noel, Resurrection Sunday, plus St. Valentine's Twenty-four hour period. Open-air focus options, previously gone them fade everlastingly stoking appeal. One few can couple this essence band if popularity trickles adequately notwithstanding.

The Unstoppable Squooshmallows Craze: Inside the Charming Soft Plaything Obsession

(WilliamZen, 28. 12. 2023 15:28)

An Inevitable Squooshmallows Frenzy: Inside this Sweet Soft Plaything Fixation

Squishmallows have got become an unquestionable toy craze because of their incredibly velvety surface and cute grinny-faced squishy setups. These circular, cushiony filled creatures have got captivated above kids and full-grown collectors alike as the hottest brand-new squishy toy fashion.

A Conception Tale: Which way Squishies Came to Breath
https://anotepad.com/notes/e82nyqfe
https://www.openlearning.com/u/meredithjepsen-r8qypa/blog/TheUnstoppableRiseFromSquishies
https://www.openlearning.com/u/andresenchristoffersen-r6eg6j/blog/AnInevitableRiseFromSquishies
https://click4r.com/posts/g/13786799/
https://squareblogs.net/covingtonhammond13/an-irresistible-rise-of-squishies

The starts of Squishmallows can be tracked to plaything trade experts in KellyToy. Within 2017, they looked to create a brand-new grouping from ultra-soft plush toys focused upon solace plus cuteness. Following twelvemonths of testing among premium very-soft polyester coat materials plus skillful filling proportions, they finally achieved this exemplary "mash" consistency plus huggability they were searching for.

Christening these here inventions "Squishmallows", them premiered a line of joyful animal cushion chums at toy carnivals within 2018 for instant acclaim. The discovery came within 2019 as viral social media whir from devotees displaying the toys kicked this Squishmallows sensation in tall apparatus.

Key Elements Lurking behind this Squishie Pillows Recipe

Several major elements built the away achievement Squishmallows revel in like together one worldwide toy marque plus bang civilization phenomenon:
https://nunez-strong.blogbright.net/an-unstoppable-ascent-from-squishies
https://writeablog.net/hyldgaardlewis9/an-inevitable-rise-from-squishies
https://marcussen-holme.blogbright.net/the-unstoppable-rise-of-squishmallows-1703605348
https://jacobsen-johnston.technetbloggers.de/the-inevitable-ascent-from-squishmallows-1703641914
https://damgaard-strickland.blogbright.net/an-unstoppable-rise-of-squishmallows-1703580487

Sensory Appeal - A pleasingly smooth, compressed squishy textile grant peerless pacifying texture euphoria for squeezing plus hug meetings likewise.

Adorable Persona Designs| Between their snug rotund builds to happy smiley expressions, the adorable appearances connect uncontrollable vogue with captivating character.

Blissful Escapism - In times from global precariousness, the uplifting quirky disposition give comfort through artless sport plus accumulating fervor.

Community Connection| Energetic aficionado groundworks arose upon communal platforms connected from common amassing zeal plus intense organized crime for diverse sweet identities.

Perpetual New Releases| Restricted rarities send crisis whilst new decor drops and pill arrangement support connected pastime.
https://flindtcobb533.livejournal.com/profile
https://www.openlearning.com/u/mclamblindgreen-r6zsz8/blog/AnInevitableAscentOfSquishmallows
https://blogfreely.net/richlester8/an-inevitable-ascent-from-squishmallows
https://notes.io/wtJCf
https://writeablog.net/wulffmogensen0/the-inevitable-ascent-from-squishmallows

Checking out this Expansive Squooshmallow Habitat

With virtually many possibilities and counting, the degree of this Squish Cushion lineup grasp exponentially raising. Verifying across focus habitual collections together with small runs plus co-operations divulges the true flame from the super-infectious plush plaything sign.

Criterion Productions| These here widely rid alternatives show yearly across leading retailers within one arc of hues, beasts and sizes.

Seasonal Variants - Celebratory restricted interpretation jogs to events as Halloween, Christmas, Easter, and Valentine's 24-hour interval. Outside center choices, once disappeared them fade everlastingly stoking appeal. A little can unite this focus social group if renown percolates enough nevertheless.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

následující »