Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Honza, přeložil první kapitolu knihy od Elisabeth Haich, která u nás nikdy a nikde nevyšla, tuto autorku již můžete znát s dílem které napsala, to jest "ZASVĚCENÍ"

 Přeji všem krásné počtení.
 DRAZÍ,
 POSÍLÁM VÁM VÝTAŽEK Z KNIHY "SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD" OD ELISABETH HAICH.
 NĚKTEŘÍ Z VÁS MOŽNÁ ČETLI KNIHU "ZASVĚCENÍ", COŽ JE JEJÍ NEJZNÁMĚJŠÍ A
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHA A BOHUŽEL TAKY JEDINÁ, KTERÁ U NÁS V ČR VYŠLA.  ELISABETH HAICH BYLA ZAKLADATELKOU PRVNÍ ŠKOLY JÓGY V EVROPĚ (VE ŠVÝCARSKU) A JAKO DUCHOVNÍ UČITELKA MÁ DO DNES PRÁVEM VELKÉ ZÁSTUPY ŽÁKŮ.
 "ZASVĚCENÍ" JE AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN A PODLE MĚ JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KNIH O DUCHOVNÍ CESTĚ, KTERÁ KDY BYLA. 
TO, CO VÁM POSÍLÁM, JE PRVNÍ KAPITOLA Z JINÉ KNIHY, KTERÁ U NÁS NIKDY NEVYŠLA. DOSTAL JSEM JÍ V ANGLIČTINĚ A PROTOŽE MĚ TAK STRAŠNĚ SILNĚ ZAUJALA, ROZHODL JSEM SE JÍ PŘELOŽIT A ROZESLAT LIDEM, ABY SI JÍ MOHLI PŘEČÍST I JINÍ. TA KNÍŽKA JE SLABOUČKÁ, ALE NAPROSTO JEDNODUŠE A PŘEKRÁSNĚ DÁVÁ ZNALECKÉ VYSVĚTLENÍ TOHO, JAK FUNGUJE ČLOVĚK A JEHO OSUD. JAKMILE PŘELOŽÍM DALŠÍ KAPITOLY, RÁD JE POŠLU TĚM, KTERÉ ZAUJALA PRVNÍ KAPITOLA .
 NENECHTE SE PROSÍM ZMÁST SLOVEM JÓGA, POD KTERÝM SI VŠICHNI PŘEDSTAVUJEME CVIČENÍ, ALE KTERÝM AUTORKA MÍNÍ NAPROSTO NĚCO JINÉHO A SICE ZPŮSOB DUCHOVNÍ CESTY A VNÍMÁNÍ ŽIVOTA!
 PROSÍM POŠLETE TENTO E-MAIL VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE RÁDI ZAMÝŠLÍ NAD ŽIVOTEM A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JSME ZATÍM ZDALEKA NEPOCHOPILI JEHO SMYSL
 

Když jsem si přečetla první část, kterou Honza (přítel mé známé) přeložil, neodolala jsem zveřejnit jí zde. Věřím, že vás všechny bude zajímat. 

 

Samoléčení, jóga a osud

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

PŘEDMLUVA

Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé, co široká veřejnost na Západě měla možnost nahlédnout do učení velkých indických rišijů a jogínů. Přednášky, které Vivekananda měl, vzbudily všude velký zájem a široké okruhy lidí na Západě se začaly věnovat pokladům východní moudrosti a jógy. Od té doby tento zájem neustále roste, neboť druhá světová válka smetla všechny staré iluze a falešné představy, na kterých bylo založeno sebevědomí národů Západu. Západní lidé ztratili svou víru a s ní i vnitřní klid, které ve skutečnosti nikdy neměli. Nebezpečí nové války a hrozivá destrukce, kterou by mohl způsobit atomový konflikt, stále číhají v pozadí dnešního života a nutí lidi na Západě, zmítané úzkostí, hledat nový a pevnější základ, na kterém by mohli znovu postavit svou víru. Příklad vnitřního klidu, nebojácnosti a sebevědomí nastolený východními lidmi obrátil pozornost západních lidí k Východu. Zdroj totoho vnitřního míru je východní moudrost a různé systémy jógy, které umožňují východnímu člověku vytvořit si železnou sebekázeň a udržet si vždy vládu sám nad sebou. Jóga umožňuje člověku získat silné vedení nad svou vůlí a schopností odolávat, umožňuje mu snášet existeční boje dnešní doby a ovládat každý tah osudu s nezlomnou duší a tím si udržet neochvějný klid a dobré zdraví. Velcí indičtí mistři předali své učení svým žákům a v průběhu tisíců let vznikly různé systémy jógy přizpůsobené předpokladům a schopnostem daných lidí. Tyto systémy mohou být použity jak lidmi z Východu tak ze Západu, neboť lidská anatomie je všude stejná. A tak začal Západ cvičit jógu. 

Neustále rostoucí zájem Západu o jógu nás přiměl k tomu, že jsme založili několik škol jógy v západních zemích, napsali mnoho knih o józe a měli nespočetně přednášek o ní. Některé z těchto přednášek teď na žádost veřejnosti vydáváme v knižní podobě. Doufáme, že starověká moudrost indických jogínů a rišijů v této knize rozžehne zájem seznámit se blíže s jógou u tolika lidí, u kolika tak učinily naše přednášky. Budeme velmi spokojeni, pokud touto knihou budeme moct ukázat cestu několika hledajícím a předvést jim, jak si udržet východní klid za všech okolností, jak zvítězit nad existečními boji dnešní doby, jak si podrobit svůj vlastní osud a jak v těchto všech bitvách zůstat vždy šťastný a zdravý. Rádi bychom pomohli svým drahým čtenářům získat nejhlubší víru a vnitřní mír.

 

                                               ELISABETH HAICH

                                               SELVARAJAN YESUDIAN

 

  

OBSAH

 

Předmluva                                                        7

 

1. Jóga a osud                                                  11

 

2. Jóga a samoléčení                                         23

 

3. Jak se stát jogínem                                        39

 

4. Jóga v dnešním existenčním boji                     53

 

5. Pár slov o magii                                             63

 

 

 

  

1

JÓGA A OSUD

 

        Jeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Tento zvláštní jazyk je pravěký jazyk nejen proto, že naši předci jím mluvili před nespočtem věků, ale také proto, že ukazuje spíš příčiny než důsledky. A protože na naší hmotné úrovni, ve světě projevů, může mít jedna jediná příčina nesčetně odlišných důsledků, každý výraz sanskrtu má mnoho odlišných významů tak, jako má daná příčina důsledků.

        Například sanskrtské slovo „karma“ znamená „osobnost“, „charakter“ a také „čin“, „skutek“ nebo také „osud“; neboť stejná příčina, která vtiskne člověku jeho charakter, způsobí také jeho skutky a ty se pak němu vrátí zpět a jsou jeho osudem.

        Takto toto jediné sanskrtské slovo vyjadřuje hlubokou pravdu, že osobnost jako taková vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto je osud vždy věrným odrazem osobnosti.

        Na nejvyšší úrovni vývoje, zde na Zemi, stojí člověk. Jeho vyvinutý rozum, jeho schopnost myslet a jeho řeč jakožto přímý projev jeho schopnosti myslet, ho postavili do popředí před všechny živé bytosti. Ale k porozumění lidské osobnosti či charakteru nestačí pouze naslouchat lidské řeči. Jazyk je meč s dvojím ostřím. Na jedné straně slouží pravdě; na té druhé lži. Co člověk říká, může být buď pravda nebo lež. Zkouška charakteru spočívá vždy ve skutku! Mluvit bez činu je prázdné. Na druhou stranu činy nepotřebují slova, aby odkryly charakter nebo osobnost člověka. Vezměme si jako příklad zvířata.

        Zvíře neumí mluvit a přesto můžete poznat jeho charakter stejným způsobem, jakým to můžete udělat u lidské bytosti. Každý druh zvířete má určité zvláštní vlastnosti, každý poddruh je také odlišný od všech ostatních a dokonce každé jednotlivé zvíře má jedinečnou řadu svých charakterových vlastností. Bráno z pohledu druhů, psy a kočky jsou velmi odlišní charakterem. Ale i v rámci psí rodiny můžeme najít ohromné rozdíly mezi jednotlivými plemeny. Vezměne si například vlčáka, jezevčíka, pudla  a buldoka. Poctivou povahu vlčáka bychom těžko hledali u mazaného a hravého jezevčíka. A pudl se svými bleskurychlými reakcemi a přizpůsobivostí je na hony vzdálený agresivnímu odhodlanému buldokovi. Pokud půjdeme ještě dál a srovnáme dva psy téže rasy, zjistíme, že jsou i tak velmi odlišní. Každý majitel psa ví, že už nikdy nebude žít právě takový pes, jako je ten jeho. Takže vidíme, že každé zvíře, každá živá bytost má naprosto individuální charakter, jedinečný a zcela odlišný od každé jiné živé bytosti.

        Charakter je nezávislý na rozumu a řeči. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomé sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

        Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou cestiček svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní „jaký charakter, takový osud“.

        Hnací síla osudu je člověk sám a pokud chce změnit svůj osud, musí nejdřív změnit svůj charakter. Člověk, který je otrokem své nízké povahy, svého instinktu, bude také otrokem svého osudu. Pokud se člověk slepě odevzdá přírodním silám, kterém v něm působí, jeho osud s ním stejně slepě bude pohazovat sem a tam. Ale pokud člověk pozná tajemnou hnací sílu svého osudu, jeho cesta ke svobodě se otevře. Kdokoliv zvítězí sám nad sebou, zvítězí nad svým osudem!

        Jen člověk, který si je vědomý toho, co dělá, toho může dosáhnout. Aby se dostal na tuto úroveň, musí urazit dlouhou cestu vedoucí od primitivní úrovně pudů, na které není nic jiného než zvíře, které má rozum, až na úroveň, ve které se z něho stala vědomá a vysoce vyvinutá lidská bytost.

        Primitivnímu člověku trvalo tisíce let vývoje, aby se dostal na tak vysokou úroveň, že může vědomě používat svůj rozum. Ale jeho celá bytost byla stále naplněná dvěma silnými přírodními pudy – pudem sebezáchovy a rozmnožování. A tak dal svůj rozum do služeb těchto pudů, aby pomocí svých schopností uspokojil svoje smyslné touhy a zpříjemnil si život.

        Když člověk něco chce, napětí jeho vůle vytvoří myšlenky v jeho mozku a ty ho přimějí k činu. Ale nemůžeme udělat nic, abychom zároveň nespustili řetěz událostí. Nemůžeme vyslovit ani jediné slovo či udělat gesto, aniž bychom nedali vzniknout následkům. A i po tom, co jsme už dávno zapomněli na svůj čin, který spustil retěz událostí, vlny v čase a prostoru stále proudí a způsobují nové činy dál a dál do nekonečna, až do úplné věčnosti.

        Když hodíme kámen do klidného rybníku, uvedeme do pohybu vlnky, které běží od místa vhození v neustále se rozšiřujícím kruhu. A tyto vlnky zůstanou v pohybu i dlouho po tom, co se již kámen dotkl dna. Podobným způsobem proudí směrem od nás na všechny strany následky našich činů a vytvářejí tak nekonečný řetězec, dokud se nevrátí zpátky k nám v podobě toho, co nazýváme štěstí a osud. Většinou si ovšem nejsme schopni vzpomenout, jaký čin způsobil ten či onen zásah osudu. Jen jedna věc je jistá: výsledek, který se nám vrátí, bude naprosto stejného druhu jako byl náš počáteční skutek. Tento samý zákon působí všude! Pokud udeřím pěstí do stolu, stůl, aniž by se pohnul, udeří stejně prudce do mé ruky. Rána, kterou moje ruka dostane od stolu, byla způsobená ranou, kterou jsem dal stolu. Stejný zákon působí na náš osud: Pokud ostatním způsobím bolest svým sobeckým jednáním, můžu si být jistý, že obdržím stejně bolestný úder. Pokud jsou mé skutky stědré, osud bude stejně stědrý ke mně a poskytne mi dary tehdy, kdy to budu nejmíň očekávat.

        Ignorantský omezený člověk, jehož životní náplní je jen uspokojení jeho pudů, je sobecký ve svém myšlení a chování a právě kvůli tomuto nedostatku soucitu od sebe odpuzuje lidi kolem sebe a tak sám sebe izoluje. Proto je zcela přirozené, že jeho osud se k němu chová naprosto stejným způsobem. Sobeckost, kterou vyzařuje, naplňuje atmosféru kolem něj energiemi, jejichž reciproční důsledky mu přinášejí bolest a utrpení. Jeho trápení ho pak tak dlouho sužuje, znovu a znovu, dokud ho jeho vlastní pud sebezáchovy nepřinutí hledat úlevu a svobodu od svého utrpení. Bohužel však v tomto stádiu dělají lidé jednu chybu za druhou tím, že skoro vždy hledají svobodu všude možně, jen ne na tom jediném místě, kde jí opravdu mohou nalézt – sami v sobě. Místo toho si stěžují na „okolnosti“ a snaží se je změnit. Výsledkem je vždy neúspěch a oni se, díky svému špatně nasměrovanému úsilí, znovu stávají oběťmi nového utrpení a bolesti, dokud si konečně neuvědomí, že oni sami byli celou dobu hnací silou svého osudu. Proto nejdříve musíme změnit sami sebe, aby se mohl změnit svět kolem nás. Dokud se snažíme změnit svět, aniž bychom změnili sebe sama, veškerá naše snaha je marná.

        Utrpení nicméně probouzí nejen naši touhu po svobodě, ale také soucit vůči ostatním. Vlastní zkušeností zjistíme, co utrpení vlastně je, a tak se naučíme rozumět utrpení druhých. Tímto způsobem se rodí porozumění. A to je první krok směrem k nesobeckosti!

        Pak jde život dál. Dál trochu trpíme a sbíráme další zkušenosti. Krůček po krůčku, naplněni touhou po osvobození, si znovu a znovu všímáme, jak tyto principy života působí, a začínáme si uvědomovat vztah mezi příčinou a následkem: dobré přináší dobré a zlé přináší zlé. Hřích je už trest sám o sobě. Společně s naším rostoucím chápáním a porozuměním, se začne rozšiřovat a prohlubovat naše schopnost cítit soucit vůči svým bližním; stále víc vycházejí naše záměry z pochopení, dokud se naše srdce neohřeje natolik, že se zrodí láska.

        Ale nemluvíme o lásce, jak si ji mnozí lidé vykládají. Lidé si myslí, že mluví o lásce, když popisují pocit, který zažívají, jsou-li s osobou, jejíž přítomnost je obšťastňuje a kterou chtějí vlastnit. Pod záminkou „lásky“ terorizují své blízké, zbavují je jejich svobody a práva na sebeurčení a očekávají, že se z nich stanou poslušní roboti. Takoví lidé nejsou schopni rozpoznat, co je opravdu příjemné pro jejich blízké, které údajně milují. Naopak, přesvědčeni, že jsou motivováni „čistou láskou“, nutí své blízké, aby vykonávali jejich vůli.

        Jak často vídáme rodiče, kteří tvrdí, že žijí pouze pro své děti, a muže a ženy, kteří tvrdí, že žijí jen jeden pro druhého. Zaměříme-li se ale na tyto lidi víc zblízka, ukáže se, že opak je pravdou. Ve skutečnosti tito lidé očekávají, že druzí budou žít pro ně. Nikdy je nenapadne, že ti druzí jsou také samostatné bytosti a mají svůj vlastní život. Nedochází jim, že tito „drazí blízcí“ lidé možná chtějí nebo potřebují úplně něco jiného, než jim oni doporučují a předepisují. Takoví lidé se často rozčílí, když mluví o svých „nevděčných dětech“ nebo o jiných lidech a jejich „nedostatku pochopení“, neboť ti, které oni tvrdí, že tak „milují“, před nimi často prchají. Co jim uchází je, že vždycky požadovali, ale nikdy sami nedali pochopení, lásku a vděčnost.

        Lidé motivovaní opravdovou láskou, která je založená na pochopení, budou svým osudem vždy štědře odměněni. Mějme vždy na paměti, že síly, které vyzařujeme, se k nám vracejí. Jak zaseješ, tak sklidíš. Když lidé, kteří ovlivňují náš osud, na nás myslí – ať už v dobrém nebo špatném – a pak podle toho konají, odráží se v tom zase jen ty síly, které jsme my sami vyslali a které se přemění v činy, jež určují náš osud.

        Myšlenky se nestávají realitou samy od sebe. Je to tak, že neviditelné síly a energie způsobují, že klíčí a rostou. Někdy stačí jenom trochu dobré vůle, kterou jsme projevili možná před dlouhou, dlouhou dobou. Skrze myšlenky, slova nebo činy někoho jiného se to pak vrátí zpět k nám právě v příhodné chvíli a způsobí to příznivý obrat v našem životě. Proto musíme věnovat pozornost všem svým myšlenkám, slovům a skutkům. Kdykoliv se v naší hlavě zrodí zlá myšlenka, měli bychom okamžitě zjistit, odkud přišla. Musíme jí zabránit, aby se stala naší realitou tím, že odmítneme na ní dál myslet. Nikdy nesmíme dopustit, aby napřátelské pocity zabarvily naše myšlenky o někom, protože všechny tyto myšlenky a pocity se k nám vrátí!

        To samé platí o našem těle a mysli. Musíme se vyvarovat myšlenkám na nemoce, neboť tyto myšlenky oslabují naši obranyschopnost a připravují cestu nemoci. Stejně tak nesmíme nikdy mluvit o nemocech a ukazovat přitom na své vlastní tělo, když vysvětlujeme, že tady a támhle měl kamarád bolest, nádor nebo něco operované. A stejně tak nesmíme ukazovat sami na sebe, když mluvíme například o tom, že někdo přišel o nohu během nehody. Pokud tak činíme, dáváme energii možnostem nemocí nebo nehod a tak nevědomě přivoláváme různé druhy neštěstí, které vědomě nechceme. Proto musíme mluvit o zdraví, síle a štěstí a naplnit tak vzduch kolem nás radostí a tím učinit náš osud plným radosti!

        Ale co dělají lidé? Do nekonečna mluví o katastrofách. Bez ustání si stěžují, naříkají a kňourají místo toho, aby něco udělali a zahnali tak to zlé, které jim dělá starosti. Tímto způsobem totiž jenom dosáhnou toho, že naplní atmosféru kolem sebe negativními silami. Nevyhnutelně pak tyto síly udeří dříve nebo později zpátky, což záleží na velikosti a celkové síle negativních energií, které daný jedinec uvedl do pohybu.

        Primitivní člověk, který stojí na nízké úrovni vývoje, je izolovaný a zapuštěný do hmoty. Proto síly, které uvolní, působí pomalu a těžkopádně. Čím je člověk výše na žebříčku vývoje, tím silnější a pronikavější jsou energie, které vysílá, a tím rychlejší jsou reakce na to, co dělá. Jak často slyšíme lidi, jak si stěžují: „Opravdu mám smůlu. Normálně vůbec nelžu, ale kdykoliv řeknu i sebemenší lež, abych se vymanil z trapné situace, okamžitě se to provalí. Ale podívej na tohodle XY, který neustále lže, jak když tiskne, a vždycky mu to projde!“

        Pokud patříte do této skupiny a někdy jste si stěžovali tímhle způsobem, můžete si blahopřát a radovat se, neboť fenomén, na který si stěžujete, je důkaz toho, že vysíláte vysoké a mocné síly, které oběhnou svou dráhu a vrátí se zpět bleskovou rychlostí. Buďte ujištěni, že ti ostatní, kteří zdánlivě beztrestně páchají zlo, jsou také dřív nebo později negativními energiemi, které vyslali, dostiženi, a v té chvíli je pro ně tato rána o to víc nepříjemnější. Jen sledujte lidi kolem sebe a uvidíte, že to tak je.

        Většinou ovšem lidé zůstávají slepí. Ačkoliv je zákon karmy jasný jako facka, lidé stále mluví o „náhodě“! Ale co je náhoda? Latinské slovo pro náhodu koincidence („co“ – „in“ – „cadere“) a znamená „spadnout na“. Náhoda tedy znamená něco, co nám nečekaně a nepředvídatelně spadne do života. Ale jenom proto, že jsme nevěděli, že tato událost se blíží, můžeme předpokládat, že neměla příčinu? Nemají všechny ty události, které způsobily to, co se stalo, příčinu? Může se opravdu něco „jen tak stát“ bez příčiny?

        Činy všech těch nespočetných bytostí na světě a jejich následky jsou spolu neodlučitelně spjaté a zapadají do sebe jako kolečka v hodinkách. A tak vznikají společné osudy rodin, skupin lidí, národů a dokonce celých kontinentů. Ale stejně jako každá buňka v těle má i každá lidská bytost svůj vlastní individuální osud v rámci společného osudu své rodiny, národa či kontinentu. Často jsme mohli během 2. světové války vidět, jak je osud jednotlivce provázán s osudem rodiny, domu nebo města a přesto mnoho lidí prošlo velkými katastrofami jako zázrakem bez újmy. Jaká síla zde působí, co koná takové zázraky? Je to celkový součet všech našich předchozích činů, čistý výsledek všech sil, které jsme kdy uvedli do pohybu. Nic a nikdo nemůže ujít těmto silám. Kulka ve chvíli, kdy byla vystřelena, může být jemně vychýlena ze své smrtící dráhy, možná jen tím, že tyto síly způsobí malý reflex v ruce, paži nebo prstu osoby, která stiskla spoušť – možná jen nepatrné neviditelné zachvění svalů – a kulka, která byla určená nám, proletí neškodně kolem.

        Člověk může být pouze tehdy zabit, pokud to tak má ve svém osudu. Cesty vraha a jeho oběti se nevyhnutelně střetnou. Oba jsou k sobě neodolatelně a nevyhnutelně přitahováni až do chvíle, kdy jsou síly, jež do té doby spaly v útrobách osudu, vypuštěny. Pak dojde k vraždě. Stejným způsobem se setkávají cesty zachránce a jeho zachráněného. Nic se neděje náhodou; všechno je dokonalý výsledek přecházejících činů. Nikdy na to nezapomínejme. Při všem, co děláme, mějme vždy na paměti, že to, co uděláme, se nám vrátí. A udělejme to pouze tehdy, pokud opravdu cítíme, že chceme, aby tu samou věc někdo udělal nám. „Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě“ je způsob, jakým Ježíš vyjádřil tuto zásadu. Ať už tomu říkáme „zlaté pravidlo“ nebo „karma“, jednoduše to znamená, že cokoliv uděláme ostatním, se k nám vrátí.

        Pokud máme oči otevřené a díváme se kolem sebe na cestě životem, znovu a znovu máme šanci zpozorovat, jak osud poslušně následuje hlavní vlanosti určitého člověka. Je to obzvláště evidentní v případech, kdy osud postihne dva či více lidí. Jeden z nich může být na dně a zničený, zatímco druhého to ani nevybočilo z rovnováhy. Ačkoliv možná přišel o to samé co první, pohotově se sebere; a během krátké doby už stojí rovně na nohou a je schopný pomáhat ostatním. Toto je příklad toho, co dělají pozitivní lidé. Očekávají pomoc pouze ze vnitř sebe samých, nikoliv zvenčí, věří v sebe sama, pevně drží otěže ve svých rukou, seberou všechnu svou sílu a dál bojují, dokud jim osud nesloží do klína plody semen, která zaseli. Tento příklad je velmi dobře vyobrazen v příběhu o dvou žábách:

        Dvě žáby si vykračují na procházku při západu slunce a povídají si: „Víš co,“ říká jedna z nich, „jednou bych strašně ráda vypila tolik mlíka, kolik se do mě vejde. To si přeju ze všeho nejvíc na světě.“

        „Já taky,“ říká ta druhá, „to by se mi splnil můj největší sen.“ Jak si tak dál vykračují, přijdou k farmě a přede dveřmi svojí dvě téměř plné bandasky mléka.

        „Hej,“ kuňkne první žába, „nebesa splnila naše přání. Rychle! Skoč támhle do té bandasky, já skočím do téhle, a můžeme pít do sytosti!“

        Obě tedy skočí dovnitř a začnou bezhlavě pít mléko. Pijí… a pijí… až už mají obě dost. Pak zavolá první žába na druhou: „Už jsem plná a chci přestat pít, ale nemůžu se dostat z bandasky. Co budeme dělat?“

        „Já už taky nemůžu,“ odpoví ta druhá, „a taky mi nejde dostat se ven. Jediný, co můžeme dělat, je dál pít, aby toho mlíka ubylo.“ A tak dál pijí… a pijí… dokud první žába znovu nezavolá: „Ach, já už nemůžu! Topím se!“

        „Přestaň si stěžovat,“ křičí zpátky druhá žába, „prostě dál pij, dokud jenom můžeš.“ A tak zase dál pijí mléko, dokud ta první znovu nezavolá: „Už nezvládnu ani kapku. Bůh s tebou, drahá, já to vzdávám…“

        „Já teda ne,“ křičí druhá žába zpět. A pak je najednou všude ticho, jak se noc snáší nad krajinu. Ráno, když vyjde slunce na oblohu, co vidí?

        Dvě bandasky na mléko vedle sebe; v jedné z nich plave v mléku břichem nahoru mrtvá žába; v druhé z nich je hrouda másla a na ní spokojeně sedí druhá žába a pomrkává.

        Tento malý příběh jasně ukazuje, jak dvě stvoření, která vyrostla v naprosto stejných podmínkách a která jsou si podle vnějších kritérií naprosto rovná, si mohou pro sebe vytvořit z jedné a té samé události zcela odlišné osudy. Pro jedno je to zkáza; pro druhé vítězství – pro každé podle jejich vlastní individuality. Neexistuje žádná štěstěna, ať už si jí přejeme sebevíc, která by zároveň neobsahovala nebezpečí, a neexistuje žádné nebezpečí, které by v sobě zároveň neneslo možnost úniku; žádné nebezpečí, ve kterém by člověk nemohl nalézt nějakou světlou stránku, když se spoléhá na své vlastní síly a ví, že byl stvořený k tomu, aby se stal pánem svého osudu! Cesta k tomuto cíly je sebepoznání, samorozvíjení a sebeovládání!

        Na Východě se této cestě říká Jóga.

        Začněme se sebepoznáním.

        Naše práce nebude pouze hodnotná, ale také nesmírně zajímavá. Většina lidí si myslí, že znají sami sebe. Ale pokud bychom mohli srovnat představu, kterou o sobě člověk má, s představou, kterou o něm mají lidé kolem něj (manžel/ka, příbuzní, přátelé), sotva bychom našli nějaké podobnosti. Poznat někoho dobře a objektivně je těžký úkol, i když se jedná o někoho jiného, koho můžeme vidět a pozorovat ve chvílích, kdy si toho on není vědom. Ale je mnohem těžší poznat sami sebe, když se nemůžeme vidět ani pozorovat, aniž bychom o tom nevěděli. Když se díváme do zrcadla, vidíme výraz, který je velmi odlišný od toho, který jsou zvyklí vidět lidé kolem nás. Je vždy velkým překvapením, když se najednou spatříme v zrcadle, kterého jsme si nejdříve nevšimli a mysleli si, že to, co vidíme, je někdo jiný, jak se k nám přibližuje. Zažíváme velký šok, když se poprvé vidíme na videu nebo slyšíme nahrávku svého hlasu. Neustále se ptáme: „To jsem opravdu já?“

        Když začneme jít cestou jógy a pozorovat sami sebe vědomě, zažijeme mnoho překvapení. Musíme začít pozorováním svého výrazu ve tváři, síly, kterou cítíme ve svalech obličeje, jak moc otevíráme pusu, když mluvíme a když se smějeme; a obzvláště, jak se smějeme! Náš smích je měřítko, zrcadlo naší individuality. Potom se musíme zaměřit na to, jestli se díváme na lidi s vykulenýma očima nebo jestli moc nemrkáme,  jak hýbáme rukama, chodily, hlavou, krkem nebo ramenama. Zároveň bychom měli pozorovat ostatní, abychom mohli udělat srovnání, a dobře uvidíme, kolik zbytečných pohybů dělá většina lidí a jak málo jsou si vědomí toho, co dělají s rukama, chodily a svaly na obličeji. Když chtějí někoho přesvědčit, plýtvají spoustu energie tím, že gestikulují rukama a kroutí nohama, naprosto nevědomí toho, že by mohli vyzařovat mnohem víc energie a dosáhnout mnohem přesvědčivějšího účinku, kdyby drželi svoje tělo naprosto v klidu a soustředili veškerou svou sílu na své myšlenky a na to, co právě říkají.

        Ale v této chvíli se dostáváme za sebepoznání a vstupujeme do sebeovládání. Když se začneme pozorovat a když získáme dostatečně praxe, abychom se nikdy nezapomínali, sebekázeň se dostaví přirozeně jako dar, který nám spadne do klína. A je to pochopitelné; protože kdo by se chtěl dál dívat na člověka, kterému vylézají oči z důlků, když na vás mluví,  nebo mu vidíte až do žaludku, když se směje, potom, co on sám zjistil, že přesně tohle dělá a uvědomil si, jak to působí na druhé. Ve chvíli, kdy si všimneme, že děláme ošklivé nebo naprosto zbytečné pohyby, přestaneme je dělat, částečně z čiré ješistnosti a čátečně, protože cítíme, že je to naše povinnost. Je naší povinností mít co nejpříjemnější vzezření vůči lidem kolem nás. Dokonce i tento velmi nízký stupeň sebeovládání znamená první prospěšnou změnu v našem osudu. Lidé si nás začínají víc vážit. Souběžně s vývojem našeho sebeovládání, se také vyvíjí naše sugestivní síla. Nikdo tomuto účinku neujde.

        Kromě těchto kladných výsledků, si začínáme všímat řady negativních věcí, které se nám už nestávají. To, že praktikujeme neustálé sebepozorování a sebeovládání, nám umožňuje vyhnout se všem druhům chybných pohybů; takže když jsme u někoho na návštěvě, nebudeme už převrhávat skleničky, dělat skvrny na ubruse nebo otravovat svého hostitele jinými způsoby. Když jedeme tramvají nebo autobusem, vždy šlápneme správně tak, že neupadneme ani nikomu nešlápneme na nohu. To znamená, je mnoho věcí, za které nás ostatní už nebudou kárat. Také se můžeme vyhnout potížím tím, že se nerozčílíme nebo přemůžeme hněv, když nám ostatní šlápnou na nohu. A teď přichází ta nejtěžší věc ze všech: Nesmíme si nikdy dovolit, abychom si mysleli cokoliv zlého! – Neboť myšlenky jsou duchovní energie, tak silné, že proniknout vším, a s naprostou jistotou se k nám vrátí!

        K tomu, abychom udrželi pocity a myšlenky vždy na uzdě, potřebujeme vyšší formu sebekázně, ke které nás postupně dovede fyzická disciplína, aniž bychom si toho možná byli vědomi. Může člověk, který má svoje tělo a pohyby naprosto pod kontrolou, mít neukázněnou mysl? – Určitě ne! Fyzická disciplína posiluje naši vůli a neustálé sebepozorování nás zavádí do světa skrývajícího se za oponou vědomí.  Poznáme své pudy a pohnutky, ty tajemné hnací síly našich činů a úplně najednou se ocitneme v nejtajnějších komnatách své duše. Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postavený systém Hatha Jógy.

        Hatha jóga nám dává klíč k tajemství, ve kterém se odehrává ten velký zázrak: Zrození hmoty z mysli a emocí. Můžeme se stát vědomým svědkem transformace psychického stavu do fyzického fenoménu. To je důvod, proč cvičíme Hatha jógu se zavřenýma očima a musíme obrátit veškerou svou pozornost dovnitř. Viděno okem vnějšího pozorovatele, cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické; ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Lidem, kteří cvičí jógu bez soustředění, se nepodaří ovládnout síly, které probudí fyzickými cvičeními. Mohou dosáhnout fyzických výsledků, uzdravení, úbytku či příbytku váhy nebo posílení svalů, ale nedosáhnou skutečného cíle jógy.

        Na druhou stranu lidé, kteří cvičí se soustředěním, poznají, jak životní síly, které probudí, začnou procházet jejich nervovým systémem, a ve kterých nervových centrech se fyzické energie přeměňují na psychické a naopak. Také pochopí, že osud každého člověka není nic jiného než promítnutí jeho „já“ do vnějšího světa a tím pádem že každý může vzít do svých rukou kormidlo svého osudu.

        Jak toto rozpoznat a jak používat správně toto kormidlo je něco, co se učíme ve vysoké škole jógy.

 

POKRAČOVÁNÍ JISTĚ PŘIJDE BRZY

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

beife beamy

(avenue17, 3. 12. 2023 6:33)

The authoritative point of view, funny...

A Novice's Guide to Efficaciously Drill Thine Pet

(Wesleymob, 2. 12. 2023 1:34)

A Beginner's Lead to Effectually Training Your Pet
Drill be one fundamental section of boost a happy, wholesome, or satisfactorily-behaved pet. Whether thee have the new fledgling, one adult deliverance dog, previous to the kitten - ordering rudimentary civility or deference makes for a better correlation among domestic animals or theirs proprietors. Proper discipline also keeps your pet mentally or bodily provoked.

Tonality Kinds of Pet Discipline
Rudimentary Compliance

Focus on precepts resembling be seated, hold on, close, previous to leash walking yon settle operate, deference, or converge. These fundamental qualifications purvey a groundwork of general civility.
https://www.yelp.com/biz/alternative-canine-training-royal-oak-2
Socialization

Aid thine pet handle during naturalness around original people, brats, another animals. Careful exposure schools them to act appropriately throughout fresh satisfies before newfangled conditions excluding fear.

House Training

Dogs needeth study to potty exterior contrarily of interior accidents. Felines can subsist disciplined to operation throw cartons avoiding untidy misfires around thy home. Longanimity is tone during these development.

Behavior Alteration

If fondlings develop vexing habits akin warp pulling, yelp, biting, previous to effects destruction, training assists repress yon through intensifying irreconcilable contrary behaviors.

Electing Hound Drill Modes
Reward-Based Discipline

Such very effectual current overture stands on providing incentives akin dainties or acclaim when pooches display wanted actions contrarily of reprimand mistakes. These invigorates behaviors sans Instilling funk previous to abrading assurance whilst begetting teamwork.

Avoid Castigation

Castigation risks sabotage trust plus fondlings and damaging bonds. Sensitivity frequently surges with antiquated compulsive, dominance game plans as well. Improvement positively contrarily!

At-Home Discipline First principles
Support sessions succinctly or logical. Aim on attainments holding familiarities positive. Regulation off curative issues should thine pet scrabbles advancement. Identify motivators animating thy personal pet – play reward, darling dainties, affection. Make it fun!

Vocational Discipline Aid
Sometimes that causes judgement pivot to vocational beast conduct proficient providing additional diagnose assistance. Party grade proffer enculturation and second pets. Individual sessions permit totally personalized drill plans about unique prerequisites. Plank or drill curriculums provide one-on-sole thorough residential drill fixing stubborn dilemmas.

The tone endures becomingly preparing thy pet of attainment through confirmative discipline building for upright behaviors each adown such access. Patience and trust pays remote surrounded by the long run creating bonds ameliorating property of life about domestic animals and holders alike.

An Foreword to Criminal Impartiality Law and Process

(Timothyjug, 30. 11. 2023 17:21)

An Prologue to Criminal Justice Discipline or Development
Criminal discipline embraces this network of codes or developments commanding such plaint of offenses and crimes inside this impartiality system. Wisdom its own tonality components caters insight inside such intricate, often politically accused field which profoundly stirs civil privileges and liberties.

Determining a Crime or Beginnings of Guilty Canon
Crimes consist of acts or exceptions violating regulations prohibiting conducts reckoned critical before harmful to culture pastimes. Yon conducts orbit accomplishments threatening public security resembling ferocity or larceny to regulatory violations considering business, carriage before environmental disciplines.

In this U.S., every speak or the central system constitute rubrics delineating unlawful deportment. Supplementary constitutional precedents locate surrounded by judicatures through prior conclusions interpret lexicons or enlighten implementation. Certain sources collectively constitute such guilty canon foundations indicting those indicted of rupturing inevitable ethical treaties allowing ordered culture to production.
https://citationvault.com/media/criminal-justice-attorney-media-pa/martinicchio-criminal-defense-group/
Review of such Unlawful Equity Organization
Such impartiality organization device commissioned and discouraging and rejoining to crimes contains manifold players crosswise discipline implementation, such judiciary, and rectifications organizations labor surrounded by tandem to query, indict or chastise violations or renew criminals below an unified development:

Constabulary investigate guilty allegations and act captures of accuseds
Plaintiffs convey formal charges contra this charged
Courts adjudicate pretrial mores, adopt plea bargains previous to comportment tribulations
Sentencing or immurement or conditional oversight castigate such sentenced
Prayer defies tin search overturning sentences after sentencing
Candor and disinterest propel the adversarial prototype where uniformly-matched plaint or defense flanks fight to establish culpability before blamelessness rather than nonaligned referees.

Violations Ranked as Misdemeanors or Felonies
Nay all unlawful accomplishments categorize such alike. More strict, dangerous felonies like rape, combustion previous to homicide withstand inferior improprieties of small theft previous to tumultuous deportment respecting applicable castigation severity. Provinces divide crimes transversely certain rubrics supported on moral abhorrence and injury imposed rather then simply cash deprivations beginning one occurrence.

Onus of Validation and Guilty Vindications
Prosecutors owe settle blameworthy unlawful allegation “yonder the reasonable distrust” for condemnation, an intentionally high bar given the deep separate prerogatives deprivations possible. Litigants enjoy presumption of innocence or may lift confirmative defenses resembling dementia previous to self-vindication legitimating contrariwise illegal accomplishments.

Intellectual incompetence postures a unconnected class of vindications perhaps excusing accountability whither sickness leaves the defendant unable to comprehend illegality previous to form unlawful intent.

Judgment Options and Instructions Next Sentence
Upon conviction, magistrates issue dictions supported on conditions like:

-Offense seriousness or violence
-Previous guilty history

-Victim results statements
-Accused background or characteristics

Common options contain amercements, conditional surveillance, community management diversion programs or incarceration requirements on high to life detention of strict felonies. congresss build methodical conviction advices whilst preserving juristic preference directed to case minutiae.

Private Impairment Law: Questing Upright Recompense Posterior to Inattention and Harm

(KevinReita, 30. 11. 2023 9:27)

What Constitutes Reason for the Personalized Impairment Demand
Practicable private injury lawsuits ordinarily demand quaternary tone constitutional ingredients:
https://www.yelp.com/biz/law-offices-of-joseph-w-campbell-alameda
Duty of Protection: Complainants must manifest accuseds possessed those gentry the duty of logical defenses contra inordinate dangers that they fizzled to maintain through behaviors needy good discernment. About instance, property proprietors oweth safely sustain assumptions, sawbones must provide adequate long-suffering interview, or producers shouldst return unhazardous products. Nonobservance yon societal beliefs of basic precaution comprise this ascendant negligence making affairs possible.

Violation of Responsibility: The defense oweth hast breached their responsibility of protection past discernible accomplishments demonstrating miscarriage to exercise wary decision-making - akin diverted impelling, rainy floor non-warning, medical diagnostic disregards or liberating merchandises plus faults. Prosecutors specify by what means sufferers did get injured before ill like the result of cognizant neglect.

Causation: Thence oweth be the uncurved, discernible connection amidst this breach of onus or this claimed consequent deprivations previous to impairments. For example, the sawbones's misdiagnosis must manifestly bind to exacerbated curative dilemmas.

Hurt Wounds: Complainants shouldst verify and gauge legal pecuniary losses tied to occurrence wounds - twain already sustained and probable fate expenses. Calculable injury damages orbit therapeutic greenbacks, misplaced proceeds, reduced quality of life, grief or agony planes.

Rigorous Rubrics of Limitations Confine Claim Dormers
All commonwealths establish strict rubrics of limitations around greatest timeframes to external personal hurt caskets next affairs happen, requiring fleet constitutional action for recourse. Restricted allegation dormers orbit 1-4 years aMId most provinces, dawn such timer at this disaster affair appointment. Casualties oweth escape unnecessary delays counseling advocates acknowledged tight allowed by law restrictions.

Figure Court Caskets Manifesting Justified Coffee
Impairment attorneys spearhead assembling essential documentation substantiating insurance allegation rejections or proving lower adjustment offers fizzled adequately overlaying full deprivations still amassing from abiding curative treatments, omitted labor or continuing grief related to bygone incidents.

Attorneys canst interview observers, capture cop chronicles, investigation merchandise faults, talk over curative proficient, recreate event scenes, and commissioning professional disaster reconstructions expressively manifesting by what means clients suffered preventable fates. Facing insensitive lawbreakers aMId lawcourts before attaching impartial demand payouts before lawsuit points deciding caskets positively, production impaired blamelesss lucks recovering financial solidness or conclusion at the time that wronged.

Thanks, +

(EugeneBiors, 29. 11. 2023 20:52)

interesting news
_________________
https://sportsbangla.pw

Personal Impairment Discipline: Searching Equitable Indemnity Posterior to Inattention and Damage

(KevinReita, 29. 11. 2023 17:27)

What thing Comprises Basis for the Personal Impairment Allegation
Practicable personalized injury actions at law generally necessitate quaternary key constitutional constituents:
https://www.yelp.com/biz/law-offices-of-joseph-w-campbell-alameda
Duty of Protection: Complainants shouldst demonstrate accuseds had them the onus of rational safeguards against excessive hazards whither they failed to maintain past demeanors deficient sound discernment. For instance, possession holders must safely sustain assumptions, medics shouldst purvey enough unwearied discussion, and makers shouldst return safe merchandises. Violation certain communal expectations of elementary care consist of this root negligence making incidents feasible.

Breach of Onus: Such defense must hast infringed upon their onus of care through identifiable deeds demonstrating failure to drill wary decision-making - akin diverted impelling, wet level non-warning, medical prognostic oversights before liberating products with faults. Prosecutors specify what way victims got hurt before unwell as the result of conscious neglect.

Causation: Thither oweth be the direct, traceable conjunction among this nonperformance of responsibility and such purported consequent deprivations or impairments. About example, a sawbones's misdiagnosis shouldst manifestly tie to exacerbated therapeutic difficulties.

Hurt Impairments: Complainants must verify and quantify legal pecuniary losses tied to event hurts - twain beforehand incurred and probable fate costs. Measurable hurt wounds orbit therapeutic frogskins, lost proceeds, reduced characteristic of biography, pain or agony degrees.

Strict Formulas of Constraints Restrict Allegation Windows
All provinces establish exact rubrics of constraints around peak timeframes to outdoors private injury cases after matters occur, requiring fleet allowed by law deed of resort. Restricted claim casements range 1-4 annums surrounded by largely commonwealths, beginning such timepiece during the accident affair date. Casualties needeth shun needless deferrals consulting attorneys given tense allowed by law confinements.

Physique Lawcourt Caskets Proving Justified Coffee
Injury counselors command compiling requisite credentials substantiating coverage claim rejections before demonstrating lower settlement proffers botched adequately covering full losses yet accumulating on or after lasting medical remedies, skipped production or constant pain related to former incidents.

Advocates canst interview eyewitnesses, get constabulary describes, examination goods flaws, discuss therapeutic adepts, reconstitute occurrence vistas, or commissioning vocational disaster reorganizing vividly manifesting by what means clients undergone preventable fortunes. Facing callous offenders surrounded by courtrooms before attaching unbiased allegation payouts ere lawsuit directs deciding cases affirmatively, giving harmed innocents lucks rallying fiscal solidness and ending when ill-treated.

One Foreword to Unlawful Equity Canon or Development

(Timothyjug, 29. 11. 2023 13:47)

One Prologue to Guilty Impartiality Discipline and Development
Guilty discipline encompasses the grid of lexicons and developments commanding the plaint of violations and crimes inward such equity scheme. Understanding the tonality constituents purveys perspicacity inside these intricate, often politically charged discipline which intensely moves gentle prerogatives and autonomies.

Shaping the Crime and Beginnings of Guilty Canon
Offenses capitulate of accomplishments previous to exclusions disregarding canons forbidding demeanors deemed grave previous to baneful to society interests. Yon conducts orbit deeds intimidating free safety like fury or robbery to regulatory offenses regarding commerce, transportation or ecological canons.

In the U.S., every state and this central system establish formulas portraying guilty conduct. Supplementary constitutional customs set surrounded by courts past previous resolutions interpret codes or apprise administration. Yon beginnings universally constitute the criminal discipline foundations prosecuting those charged of shattering inevitable moral agreements allowing systematic society to routine.
https://citationvault.com/media/criminal-justice-attorney-media-pa/martinicchio-criminal-defense-group/
Overview of such Unlawful Impartiality Organization
This equity organization device charged with intimidating and responding to offenses contains manifold contestants transversely law administration, the magistracy, or corrections foundations labor surrounded by combination to query, arraign and punish offenses and restore offenders under an joined process:

Constabulary investigate unlawful avowals and act apprehensions of suspects
Plaintiffs bring ceremonious indicts contra this indicted
Tribunals referee pretrial manners, accept entreaty arrangements before comportment ordeals
Sentencing or immurement previous to provisional supervision chastise the convicted
Entreaty dares can seek upsetting sentences next judgment
Probity and disinterest impel the clashing model where uniformly-matched indictment and vindication wings battle to establish culpability or blamelessness before unaligned referees.

Crimes Ranked as Misdemeanors or Felonies
Not every illicit acts categorize the like. More stern, dangerous felonies like violation, firing before murder resist inferior improprieties for little theft or disorderly conduct respecting appropriate chastening severity. States separate crimes crosswise yon categories grounded on virtuous abhorrence or impairment forced fairly than just cash losses on or after an event.

Burden of Verification and Criminal Vindications
Complainants should constitute culpable unlawful liability “beyond a rational doubt” for sentence, an deliberately lofty public house acknowledged the intense separate prerogatives bereavements feasible. Litigants savor supposition of guiltlessness and be able to lift confirmative defenses resembling mania previous to self-vindication justifying differently unlawful actions.

Intellectual inadequacy poses the unconnected class of vindications potentially absolving allegation where disease leaves a accused powerless to apprehend crime before form criminal intent.

Judgment Possibilities and Advices Posterior to Condemnation
Whereupon sentence, judges deliver phrases supported on factors resembling:

-Crime seriousness and fury
-Prior guilty history

-Victim conclusions arguments
-Litigant background and characteristics

Mutual possibilities include penalties, provisional monitoring, society management diversion agendas and immurement provisions up to life confinement for stern felonies. Legislatures build structured sentencing instructions whilst preserving judicial preference addressing case specifics.

Продвижение сайтов в

(HenrySed, 29. 11. 2023 11:01)

Добро пожаловать в нашу студию SEO-продвижения сайтов, где ваш успех в онлайн-мире становится нашим приоритетом.
Наш коллектив - это опытные SEO-специалисты, готовые помочь вашему сайту добиться высоких позиций в поисковых результатах.
Мы предоставляем комплексные услуги по SEO-оптимизации, начиная от аудита сайта до стратегического контент-маркетинга.
Мы не просто стремимся улучшить видимость вашего сайта, но и повысить его конверсию, сделав ваш бизнес более успешным.
Наши методы основаны на последних тенденциях SEO и поисковой оптимизации.
С нами ваш сайт будет оптимизирован для поисковых систем, привлекая целевую аудиторию и улучшая свой рейтинг.

Заказать продвижение: https://wise-solutions.ru/clients/prodvizhenie/meditsina/spinazdorova-ru/
Адрес: г. Москва, Варшавское шоссе, дом 125, стр. 1, секция 8, оф. 8501. (территория АО "НИИ "Аргон")
Телефон: +7 (495) 969-27-80

BRAZINO777

(BRCek, 29. 11. 2023 5:22)

BRAZINO777 https://azino777azino172.ru

Such Comforts of Abode: One Prologue to Homecare Services and Profits

(CharlesPaumE, 29. 11. 2023 1:05)

Getting care or assistance within ones own close house environment rather then meddlesome foundation places is getting more practicable about seniors, this chronically unwell, and those retrieving from hurt thanks to extensive homecare possibilities. As denizens senescence or want preserving independence, appeal matures for these versatile extra support answers.

Innumerable Maintenance Keep Homes Operation Evenly
Official abode welfare aides offer comprehensive everyday animation aid - from home responsibilities like purification, ablution and meal preparation to personalized care encircling wash, prescription reminders, portability encircling the building and more. Common espousal through conversation, frolics or interpretation purveys intellectual stimulation too. Certified wet nurse tin govern wound treatment, medical paraphernalia deed or station-hospitalization analysis and monitoring as well. Part-time recess proletarians likewise give family caregivers intermittent ruptures.

Homecare Delivers Myriad Patient or Family Profits
Homecare authorities heighten welfare allowing improvement or directed aging aMId solacing close situations, sustaining respect or self-government. Curative care professionals identify unfolding difficulties beforehand preventing hospital returns. Home upkeep impediments evaporate fading anxiety. Homemade repasts or household interactions enhance nutrition and emotional welfare. Caregiver caution burdens ease like well and trustworthy relief. Whole lifestyle integrity or public connections supply intellectual acuity minimizing hazards of dissociation before depression.
https://www.yelp.com/biz/homeaide-homecare-hayward-2
Selecting Reliable Abode Health Suppliers
Reputable authorities drill all care rod insuring proper assistance conventions. Stare of rigorous wellness displaying, past checks and confirmed skills competency or permission. Ensure exhaustive constant laborer direction, reserve possibility designs whether assigned aides be unable to describe, or 24/7 on-call acquaintances about anxieties. Ask about defined competencies akin amania, baby before insertion analysis knowledge whether applicable. Liken several bureaus’ capacities, communication modes and evaluation structures revealing the supreme fit.

Smoothing Hospital Discharge Conversions Via House Retrieval
Asylums increasingly coordinate moving long-sufferings needing rehabilitative before breastfeed protection to domestic places enabling more firm convalescence. Home welfare facilitators provide intermediary supervision addressing portability/strength restrictions, drug conduct, supplementing curative apparatus akin air components or tracking advancement till nonresident clinical ensue-ups. This mitigates adjustment tensions unwearieds and households otherwise bear achievement care commands independently just after emission.

Capitalization Options Sweep Beginning Individual Funds to Public Buttress
While completely individual pay impels parts of the enlarging house curative care exchange, big-term charge insurance likewise counterbalances costs of policy owners. Medicaid/Medicare programs overlay costs fill suitableness like skilled 60 minutes nursing of conditioning situation-acute infirmary free beneficiaries. Search occupational lead directing supreme fee avenues befitting private fiscal situations on or after such assorted relief curriculums obtainable.

With luck examining available choices removes homecare ambiguities whether disputing replenishing pension or retrieval ministration regimens. Tapping tailor-made expedients embellishing daily goodness is possible sans burdensome foundation sojourns.

This Comforts of Abode: An Foreword to Homecare Services and Profits

(CharlesPaumE, 29. 11. 2023 0:00)

Receiving care and assistance inside ones own close abode situation fairly nor meddlesome foundation locations is becoming more feasible about retirees, the persistently unwell, or yon recovering beginning hurt thanks to extensive homecare possibilities. Like denizens eld and wish conserving self-direction, application blossoms of these versatile extra buttress answers.

Innumerable Maintenance Hold Families Running Evenly
Documented home wellness assistants proffer comprehensive quotidian living benefit - on or after family obligations resembling cleaning, laundry and meal preparation to private charge around bathing, drug memoirs, mobility around this abode and more. Common espousal through confabulation, games before perusal purveys mental stimulation too. Licensed wet nurse can govern injury discussion, curative paraphernalia operation before post-hospitalization treatment and monitoring as well. Portion-time recess workers also return house caregivers intermittent fractures.

Homecare Conveys Innumerable Patient or Household Gains
Homecare agencies lift wellbeing enabling recuperation previous to managed eld in solacing intimate situations, maintaining dignity or self-government. Healthcare professionals ascertain developing dilemmas beforehand preventing hospital incomes. Home preservation obstructions vanish fading anxiety. Homecooked dinners or household engagements enhance sustenance or sentimental health. Nurse caution encumbrances naturalness like well and reliable ministration. General life-style continuity or social unions support psychological acuity minimizing hazards of dissociation previous to depression.
https://www.yelp.com/biz/homeaide-homecare-hayward-2
Selecting Reliable Home Health Suppliers
Esteemed agencies discipline all care staff assuring right assistance protocols. Look for fatiguing welfare screening, background tests with corroborated abilities competency or permission. Assure thorough ongoing laborer direction, backup contingency outlines whether assigned helpers be unable to report, and 24/7 upon-call acquaintances of anxieties. Question about defined aptitudes akin unreason, pediatric before introduction analysis experience should relevant. Liken several agencies’ qualifications, communication manners or evaluation structures revealing the supreme fit.

Smoothing Asylum Ejection Transitions Via Abode Recovery
Hospitals increasingly coordinate shifting long-sufferings requiring rehabilitative or breastfeed care to residential settings permitting more stable improvement. Abode health assistants purvey intermediate management superscribed portability/strength restrictions, prescription carrying on, complementing medical equipment resembling air components or following advancement until outpatient clinical follow-ups. This mitigates accommodation pressures long-sufferings and houses otherwise endure executing charge directions independently just after evacuation.

Funding Options Range Beginning Private Supply to Free Support
While completely secluded earnings drives portions of such enlarging abode curative care market, long-term care insurance too compensates tolls of contract owners. Medicaid/Medicare programs overlay costs meeting suitableness resembling skilled sixty minutes breastfeed about conditioning post-acute hospital free heirs. Quest professional lead steering supreme wage avenues fitting private pecuniary circumstances on or after this miscellaneous ministration programs accessible.

Peradventure exploring available options erases homecare uncertainties if disputing replenishing retirement before retrieval ministration cures. Piercing tailor-made solutions embellishing quotidian wellness be feasible excluding burdensome organization sojourns.

This Comforts of House: An Introduction to Homecare Services and Benefits

(CharlesPaumE, 28. 11. 2023 22:53)

Receiving protection or relief inside ones own close house condition rather nor intrusive institutional locations be turning more feasible of seniors, the persistently unwell, or certain retrieving from injury praise to comprehensive homecare possibilities. Like populations eld or desire conserving self-direction, appeal grows about certain flexible extra buttress expedients.

Innumerable Maintenance Support Homes Running Evenly
Official house wellness assistants tender full daily animation help - from home obligations like cleaning, laundry or meal arrangement to private protection around bathing, medication reminders, transportability throughout such house and more. Common betrothal past conversation, plays before reading purveys intellectual encouragement too. Documented tend can administer wound treatment, medical apparatus deed before station-hospitalization analysis and observation as well. Section-time respite proletarians too give household nurses periodic breaks.

Homecare Brings Uncounted Patient and House Gains
Homecare agencies boost wellbeing enabling recovery before directed senescence surrounded by comforting close environments, maintaining esteem and self-government. Therapeutic care experts determine developing problems ahead of time preventing infirmary profits. Family preservation impediments disappear waning tension. Homemade dinners or house involvements improve sustenance and sentimental welfare. Nurse wariness loads informality as well plus trustworthy relief. Overall way of life continuity or public connections support mental incisiveness reducing risks of insulation before melancholia.
https://www.yelp.com/biz/homeaide-homecare-hayward-2
Electing Trustworthy Home Wellness Suppliers
Reputable agencies discipline each care staff ensuring right assistance procedures. See for rigorous health displaying, backdrop checks plus verified abilities competency or licensing. Insure exhaustive continuing laborer direction, support contingency designs if assigned assistants cannot report, and 24/7 on-call contacts for concerns. Ask about particular competencies akin dementia, bambino previous to introduction analysis familiarity should pertinent. Compare different bureaus’ qualifications, communication fashions or pricing structures discovering this utmost become.

Evening out Infirmary Ejection Transitions Through House Improvement
Asylums progressively reconcile transferring patients needing restorative or nursing protection to residential settings permitting more fast improvement. House health assistants cater intermediary management addressing mobility/strength restrictions, medication carrying on, replenishing therapeutic apparatus resembling gas units or following improvement until outpatient straight follow-ups. This mitigates conformity tensions unwearieds and families contrariwise bear achievement care commands autonomously lawful posterior to discharging.

Funding Alternatives Variety From Secluded Supply to Free Bolster
During totally individual earnings impels parts of such growing house therapeutic care mart, long-term care protection also offsets costs for covenant possessors. Medicaid/Medicare agendas cover expenses satisfy admissibility resembling proficient sixty minutes wet nurse for qualifying station-acute infirmary free beneficiaries. Quest professional guidance steering utmost wage roads fitting private financial conditions beginning such various assistance agendas accessible.

Hopefully exploring available selections removes homecare ambiguities should arguing supplementing retirement or recovery ministration therapies. Boring tailor-made answers adorning quotidian wellness is feasible excluding burdensome institutional sojourns.

By What Means Private Hurt & Catastrophe Counsels Contend of Your Compensation After Mishaps

(Davidzoori, 27. 11. 2023 11:37)

If one occurrence caused via the carelessness previous to incautious actions of second left you injured previous to impaired, private injury or catastrophe attorneys hast the constitutional adroitness to contend about such financial restitution thee deserve. But what rigorously could these specialized lawyers perform to aid casualties regain losses posterior to life-altering accidents?

Surrounded by this guide, we will examine how skillful private hurt attorneys minister to clients across a range of mishap and impairment contexts - twofold shaping accountability or heightening owed impairment compensations.

Serving Sufferers Crosswise Assorted Catastrophe & Impairment Cases
Different unlawful complainants who|constitutes municipalities, private hurt lawyers production on protection of complainant sufferers stirred past affairs caused past provable indifference before negligence of another sides. Some common case examples they direct include:

Conveyance Accidents: Searching impairments posterior to concussions forced via grave driving behaviors, containing compensation about medical bills, missing compensation on or after hurts, automobile renovation/replacement costs or torment/distress.

Insecure Property Conditions: Splice previous to travel or tumbles unpaid to negligent support affairs like unmarked rainy stories, uneven pedestrian outside, meager light previous to guardrail absence.
https://www.yelp.com/biz/burneikis-law-oakland-5
Defective Merchandise Damages: represent users impaired via dangers from faulty fabrication stretching beginning failure carriage ingredients to therapeutic contrivances plus pernicious face personal estate to appliance merchandise flaws producing wound previous to hurt accountability.

Medical & Professional Malpractice: Doctor surgical errors, prescription overdoses via chemists, negligence throughout confinement, violence interior charge equipment, and more subject providers sans enough unwearied protections aMId stead to allegation.

Or More: Dog stings/attacks on secluded place, athletic games before diversion green travel injuries beginning needy protection drills, work equipment jeopardies, etc.

Except to obtain full owed recompense, seasoned attorneys owe physique one effective casket ascribing genesis to the accident beginning lapses whilst validating resulting impairments.

Proving Inattentive Liability & Pecuniary Allegation
Proficient private hurt lawyers flourish on erecting riveting allowed by law reasons proving what way a litigant's incautious conducts previous to inattention directly produced risky conditions leading to regular impairment or deprivations.

For instance, evaluations shaping relative negligence commissions accounting for any provisional tributary factors on such complainant's face relative to more oppressively loaded failures to operation responsibly via litigants.

Frequently this involves far-reaching examination assembling constabulary papers, optical measurements, visual evidence, good hand division or more to overlay the conclusive chronology of proceedings establishing accountability.

Those men then weight gathered demonstration determining casualties’ accurate fiscal bereavements beginning this disasters about compensation. Common provisions include things like:

-Ongoing or fate curative treatment tolls

-Place wounds

-Misplaced return creeks

-Loss of connubial assistance throughout recovery

-Deprivation of profession previous to erudition opportunities

And where clients suffered immoderately outstanding to anothers willful misbehavior, retributive remunerations likewise inflict extra penalties, holding fee for passionate distress.

Overcoming Insurance Company Pushback
In injury pretension developments, sufferers rightfully look for prompt and fair reimbursement tenders on or after lawbreaker coverage troops answerable for overlaying subscribers

interesting post

(Michaeldumma, 26. 11. 2023 2:09)

interesting for a very long time
_________________
https://Bangladeshesports.site

Купить Кокаин в Киеве? САЙТ - KOKS.TOP Купить Кокаин Киев? САЙТ - KOKS.TOP

(TimothiyTrort, 25. 11. 2023 16:18)

Купить Кокаин в Киеве? САЙТ - KOKS.TOP Купить Кокаин Киев? САЙТ - KOKS.TOP


ДОСТАВКА ТОВАРА В РУКИ - https://koks.top/

ЗАКАЗЫ ОНЛАЙН ЧЕРЕЗ ТЕЛЕГРАММ - https://koks.top/

ЗАКЛАДКИ ОНЛАЙН НА САЙТЕ - https://koks.top/

ССЫЛКА ДЛЯ СВЯЗИ С ОПЕРАТОРОМ - https://koks.top/

КУПИТЬ КОКАИН ОНЛАЙН С ДОСТАВКОЙ - https://koks.top/
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Теги поисковых слов для запроса "Купить Кокаин в Киеве"
Сколько Стоит Кокаин в Киеве в розницу? Кто обычно покупает Кокаин в Киеве? Как изготавливают Кокаин который можно купить в Киеве?
Сколько лет уже продают качественный Кокаин в Киеве закладками? Как можно купить Кокаин в Киеве с доставкой в руки?
Надежность покупок Кокаина в Киеве с максимальной скоростью доставки товара в руки? Какой минимальный заказ покупки Кокаина в Киеве при заказе онлайн?
Самый быстрый способ Купить Кокаин в Киеве без посредников? Купить кокаин в киеве на прямую без третьих лиц? Сколько нужно грамм для употребления Кокаина в Киеве?
Мой друг знает где быстро Купить Кокаин в Киеве в ночное время суток без номера телефона курьера, всё полностью онлайн и анонимно!
Если есть желание покупать Кокаин в Киеве по самой демократичной и низкой цене по сравнению с качеством то Вам несомненно нужно посетить сайт на котором продают Кокаин в Киеве?
Кокаин в Киеве после которого нет головных болей, ломоты в суставе и ломки как после уличных наркотиков? Бесплатная доставка Кокаина в Киеве по средах каждого месяца!
Мелкие и крупные покупки Кокаина в Киеве, Оптом Кокаин в Киеве? В розницу Кокаин в Киеве? Всё это без проблем может обеспечить всего один сайт в кратчайшие сроки!
Челоек - Паук вместо паутины плетёт кокаиновую нить, которую иногда можно перепутать с Кокаином в Киеве по самой доступной цене на этом узкопрофильном рынке!
Каждая собака в Киеве знает где купить Кокаин на розвес так сказать, разфасованный товар до милиграмма с точностью швейцарских часов Киевских кокаиновых весов?
Моя молодая подруга мне подсказала где в Киеве Купить Кокаин такого качества, что потом весь остальной Кокаин тв Киеве можно будет просто выкинуть в мусорку без сомнения?
Наш Кокаин в Киеве- просто перчик? Про такой Кокаин в Киеве даже соченили уже репчик? Какие молодцы люди, которые понимают в качестве и основных ингредиентах приготовления такого Кокаина в Киеве?
Меня на улице спросили - Где же мы Можем Купить Кокаин в Киеве? И я с гордостью ответил - Кокаин в Киеве вы всегда можете преобрести онлайн на официальном доверенном сайте который продает Кокаин в Киеве.
Какими способностями обладают люди, которые употребляют Кокаин в Киеве без сна даже трое суток, спросите вы? А я отвечу - спустя даже три дня человек употребивший Кокаин в Киеве чувствует прилив сил и бодрость!
Мне в замаскированной посылке привезли Кокаин в Киеве очень хорошего качества товар для оборота, было много но я не ожидал что будет больше чем нужно?

Общие Теги для Гугл бот - Купить Шишки в Киеве, Купить экстази в Киеве , Купить гашиш в Киеве, Купить мефедрон в Киеве, Купить экстази в Киеве, Купить МДМА в Киеве,
Купить лсд в Киеве, Купить Амфетамин в Киеве, Купить скорость альфа ПВП в Киеве, Купить гидропонику в Киеве, Купить метамфетамин в Киеве, Купить эйфоретики в Киеве,
Купить закладки в Киеве, Купить ШИШКИ закладкой в Киеве , Купить Стимуляторы в Киеве, Купить Галлюцыногены в Киеве. Тег окончен

Struggling with regard to The law along with Martinicchio Legal Security Team

(WarrenPeamp, 21. 11. 2023 1:59)

When dealing with offender charges, you need a good recommend throughout your own part. Martinicchio Legal Security Party has the expertise to be able to become in which fierce safe bet. Let us discover how this particular company offers leading-tier lawful rendering regarding clients within New Jacket.

Concerning Martinicchio Legal Protection Group:
-Founded by May well Ur. Martinicchio, the previous Middlesex county Region Helper Lawyer or attorney
-Years of put together experience successfully shielding clients
-Group of well-informed law firm devoted to personalized security
-Committed in order to guarding legal rights and accomplishing optimal outcomes
https://localservicesnearme.blob.core.windows.net/martinicchio-criminal-defense-group/dui-lawyer-media-pa/index.html
Opportunity of Offender Security Expert services:
-Security for all varieties of NJ offender fees - Driving under the influence, medication violations, burglary, and so on.
-Juvenile offense rendering
-Home-based abuse as well as restraining purchase circumstances
-Intercourse offense accusations
-Killing, assault, along with violent crimes
-Bright white collar along with financial criminal acts
-Website traffic infringements along with motorist's permit security

Customer-Focused Strategy:
-Custom made protection technique based on the actual unique situation
-Focus in client discussing as well as schooling
-Sympathetic advice by means of a hard process
-A report of ignoring charges as well as retaining customers out there of prison

Courtroom Abilities:
-Seasoned test lawyers adept in developing the powerful protection
-Knowledge negotiating beneficial request discounts
-Experienced at consequence proposta to reduce penalties
-Knowledge of Nj-new jersey courts as well as legal justice method

Exactly why Customers Have confidence in Martinicchio Offender Defense Group:
-Proven final results in obtaining terminations, acquittals, and fee decreases
-Reputation for aggressive as well as honorable rendering
-Private focus and respect regarding every client
-Cost-effective lawful security expert services

Bottom line:
With any client-very first considering along with a unrelenting approach, Martinicchio Offender Defense Party provides the track record of obtaining effective outcomes. Their expertise offers the particular powerful defense an individual deserve.

Permit me understand if an individual would such as everyone in order to expand or add virtually any details upon specific areas.

Smary Blepe

(Josiahpefly, 21. 11. 2023 0:45)

https://virtual-local-numbers.com/countries/1240-india-toll-free-numbers.html

Struggling regarding Justice along with Martinicchio Offender Defense Party

(WarrenPeamp, 20. 11. 2023 22:50)

Any time facing offender fees, a person need an recommend in your part. Martinicchio Legal Security Party offers the know-how to be able to be that fierce defender. Let's discover how this particular organization offers best-rate legal rendering regarding consumers throughout New Jersey.

Concerning Martinicchio Offender Protection Party:
-Started by Joseph Third. Martinicchio, the past Middlesex County Helper Prosecutor
-Many years of put together knowledge properly shielding customers
-Staff of knowledgeable lawyers dedicated to personalized defense
-Committed in order to defending privileges along with achieving optimal final results
https://localservicesnearme.blob.core.windows.net/martinicchio-criminal-defense-group/dui-lawyer-media-pa/index.html
Range of Legal Protection Services:
-Defense with regard to all varieties of NJ legal fees - Dwi, medication crimes, robbery, and so on.
-Juvenile crime representation
-Household assault and restraining buy instances
-Sex offense allegations
-Hardship, assault, as well as violent offenses
-White colored shirt as well as monetary criminal acts
-Visitors transgressions along with car owner's license security

Customer-Centered Method:
-Customized security tactic dependent upon the special circumstance
-Stress in client discussing as well as schooling
-Caring counsel via any difficult process
-Any history of overlooking fees along with maintaining customers out there of imprisonment

Court Capabilities:
-Experienced demo attorneys adept from developing any strong defense
-Encounter discussing beneficial plea bargains
-Experienced at consequence proposta in order to reduce consequences
-Knowledge of Nj courts and legal justice program

The reason why Consumers Have confidence in Martinicchio Offender Security Team:
-Established outcomes throughout obtaining dismissals, acquittals, along with demand reductions
-Reputation with regard to aggressive along with ethical rendering
-Personal attention as well as value with regard to each and every client
-Affordable authorized protection expert services

Realization:
Along with a consumer-initial ideology as well as a tenacious approach, Martinicchio Criminal Defense Party provides a track history of achieving profitable effects. Their own competence offers the actual powerful protection an individual are worthy of.

Allow everyone understand when an individual might similar to everyone in order to broaden or even add any details upon certain areas.

BRAZINO777

(BRCek, 20. 11. 2023 17:45)

BRAZINO777 https://author.today/collection/6231

Battling for Justice together with Martinicchio Legal Protection Team

(WarrenPeamp, 20. 11. 2023 14:16)

Any time dealing with criminal charges, a person want a great promoter in your part. Martinicchio Offender Defense Party has the actual expertise to be in which aggressive champion. Let's explore exactly how this particular firm gives best-level authorized statement with regard to consumers in Fresh Jacket.

Concerning Martinicchio Offender Security Team:
-Founded through Frederick Ur. Martinicchio, a past Middlesex State Assistant Prosecutor
-Decades of mixed encounter properly protecting consumers
-Group of knowledgeable attorneys devoted to personalized security
-Committed to protecting privileges along with achieving ideal effects
https://localservicesnearme.blob.core.windows.net/martinicchio-criminal-defense-group/dui-lawyer-media-pa/index.html
Opportunity of Criminal Protection Services:
-Defense for almost all varieties of NJ criminal fees - Dwi, drug crimes, theft, etc.
-Young crime representation
-Domestic violence along with constraining buy cases
-Lovemaking crime allegations
-Hardship, attack, as well as violent offenses
-White collar along with monetary offenses
-Visitors violations along with car owner's license defense

Customer-Focused Method:
-Custom made protection tactic based on the actual unique circumstance
-Emphasis in customer conversation and training
-Caring assistance via a difficult procedure
-A record of dismissing costs and retaining customers out of imprisonment

Trial Capabilities:
-Seasoned test attorneys adept in creating any strong defense
-Experience discussing beneficial plea discounts
-Skilled in phrase advocacy to be able to reduce charges
-Know-how of Nj process of law and legal justice method

Exactly why Consumers Have confidence in Martinicchio Criminal Protection Team:
-Tested outcomes throughout receiving terminations, acquittals, as well as demand reducing
-Reputation regarding hostile along with ethical representation
-Individual focus and respect with regard to every consumer
-Cost-effective legal defense providers

Bottom line:
Along with a consumer-first considering as well as any tenacious method, Martinicchio Offender Defense Group has any monitor history of obtaining profitable outcomes. His or her expertise gives the effective defense an individual deserve.

Permit everyone recognize when a person would like everyone to expand or add just about any information on certain sections.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

následující »