Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Honza, přeložil první kapitolu knihy od Elisabeth Haich, která u nás nikdy a nikde nevyšla, tuto autorku již můžete znát s dílem které napsala, to jest "ZASVĚCENÍ"

 Přeji všem krásné počtení.
 DRAZÍ,
 POSÍLÁM VÁM VÝTAŽEK Z KNIHY "SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD" OD ELISABETH HAICH.
 NĚKTEŘÍ Z VÁS MOŽNÁ ČETLI KNIHU "ZASVĚCENÍ", COŽ JE JEJÍ NEJZNÁMĚJŠÍ A
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHA A BOHUŽEL TAKY JEDINÁ, KTERÁ U NÁS V ČR VYŠLA.  ELISABETH HAICH BYLA ZAKLADATELKOU PRVNÍ ŠKOLY JÓGY V EVROPĚ (VE ŠVÝCARSKU) A JAKO DUCHOVNÍ UČITELKA MÁ DO DNES PRÁVEM VELKÉ ZÁSTUPY ŽÁKŮ.
 "ZASVĚCENÍ" JE AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN A PODLE MĚ JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KNIH O DUCHOVNÍ CESTĚ, KTERÁ KDY BYLA. 
TO, CO VÁM POSÍLÁM, JE PRVNÍ KAPITOLA Z JINÉ KNIHY, KTERÁ U NÁS NIKDY NEVYŠLA. DOSTAL JSEM JÍ V ANGLIČTINĚ A PROTOŽE MĚ TAK STRAŠNĚ SILNĚ ZAUJALA, ROZHODL JSEM SE JÍ PŘELOŽIT A ROZESLAT LIDEM, ABY SI JÍ MOHLI PŘEČÍST I JINÍ. TA KNÍŽKA JE SLABOUČKÁ, ALE NAPROSTO JEDNODUŠE A PŘEKRÁSNĚ DÁVÁ ZNALECKÉ VYSVĚTLENÍ TOHO, JAK FUNGUJE ČLOVĚK A JEHO OSUD. JAKMILE PŘELOŽÍM DALŠÍ KAPITOLY, RÁD JE POŠLU TĚM, KTERÉ ZAUJALA PRVNÍ KAPITOLA .
 NENECHTE SE PROSÍM ZMÁST SLOVEM JÓGA, POD KTERÝM SI VŠICHNI PŘEDSTAVUJEME CVIČENÍ, ALE KTERÝM AUTORKA MÍNÍ NAPROSTO NĚCO JINÉHO A SICE ZPŮSOB DUCHOVNÍ CESTY A VNÍMÁNÍ ŽIVOTA!
 PROSÍM POŠLETE TENTO E-MAIL VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE RÁDI ZAMÝŠLÍ NAD ŽIVOTEM A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JSME ZATÍM ZDALEKA NEPOCHOPILI JEHO SMYSL
 

Když jsem si přečetla první část, kterou Honza (přítel mé známé) přeložil, neodolala jsem zveřejnit jí zde. Věřím, že vás všechny bude zajímat. 

 

Samoléčení, jóga a osud

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

PŘEDMLUVA

Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé, co široká veřejnost na Západě měla možnost nahlédnout do učení velkých indických rišijů a jogínů. Přednášky, které Vivekananda měl, vzbudily všude velký zájem a široké okruhy lidí na Západě se začaly věnovat pokladům východní moudrosti a jógy. Od té doby tento zájem neustále roste, neboť druhá světová válka smetla všechny staré iluze a falešné představy, na kterých bylo založeno sebevědomí národů Západu. Západní lidé ztratili svou víru a s ní i vnitřní klid, které ve skutečnosti nikdy neměli. Nebezpečí nové války a hrozivá destrukce, kterou by mohl způsobit atomový konflikt, stále číhají v pozadí dnešního života a nutí lidi na Západě, zmítané úzkostí, hledat nový a pevnější základ, na kterém by mohli znovu postavit svou víru. Příklad vnitřního klidu, nebojácnosti a sebevědomí nastolený východními lidmi obrátil pozornost západních lidí k Východu. Zdroj totoho vnitřního míru je východní moudrost a různé systémy jógy, které umožňují východnímu člověku vytvořit si železnou sebekázeň a udržet si vždy vládu sám nad sebou. Jóga umožňuje člověku získat silné vedení nad svou vůlí a schopností odolávat, umožňuje mu snášet existeční boje dnešní doby a ovládat každý tah osudu s nezlomnou duší a tím si udržet neochvějný klid a dobré zdraví. Velcí indičtí mistři předali své učení svým žákům a v průběhu tisíců let vznikly různé systémy jógy přizpůsobené předpokladům a schopnostem daných lidí. Tyto systémy mohou být použity jak lidmi z Východu tak ze Západu, neboť lidská anatomie je všude stejná. A tak začal Západ cvičit jógu. 

Neustále rostoucí zájem Západu o jógu nás přiměl k tomu, že jsme založili několik škol jógy v západních zemích, napsali mnoho knih o józe a měli nespočetně přednášek o ní. Některé z těchto přednášek teď na žádost veřejnosti vydáváme v knižní podobě. Doufáme, že starověká moudrost indických jogínů a rišijů v této knize rozžehne zájem seznámit se blíže s jógou u tolika lidí, u kolika tak učinily naše přednášky. Budeme velmi spokojeni, pokud touto knihou budeme moct ukázat cestu několika hledajícím a předvést jim, jak si udržet východní klid za všech okolností, jak zvítězit nad existečními boji dnešní doby, jak si podrobit svůj vlastní osud a jak v těchto všech bitvách zůstat vždy šťastný a zdravý. Rádi bychom pomohli svým drahým čtenářům získat nejhlubší víru a vnitřní mír.

 

                                               ELISABETH HAICH

                                               SELVARAJAN YESUDIAN

 

  

OBSAH

 

Předmluva                                                        7

 

1. Jóga a osud                                                  11

 

2. Jóga a samoléčení                                         23

 

3. Jak se stát jogínem                                        39

 

4. Jóga v dnešním existenčním boji                     53

 

5. Pár slov o magii                                             63

 

 

 

  

1

JÓGA A OSUD

 

        Jeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Tento zvláštní jazyk je pravěký jazyk nejen proto, že naši předci jím mluvili před nespočtem věků, ale také proto, že ukazuje spíš příčiny než důsledky. A protože na naší hmotné úrovni, ve světě projevů, může mít jedna jediná příčina nesčetně odlišných důsledků, každý výraz sanskrtu má mnoho odlišných významů tak, jako má daná příčina důsledků.

        Například sanskrtské slovo „karma“ znamená „osobnost“, „charakter“ a také „čin“, „skutek“ nebo také „osud“; neboť stejná příčina, která vtiskne člověku jeho charakter, způsobí také jeho skutky a ty se pak němu vrátí zpět a jsou jeho osudem.

        Takto toto jediné sanskrtské slovo vyjadřuje hlubokou pravdu, že osobnost jako taková vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto je osud vždy věrným odrazem osobnosti.

        Na nejvyšší úrovni vývoje, zde na Zemi, stojí člověk. Jeho vyvinutý rozum, jeho schopnost myslet a jeho řeč jakožto přímý projev jeho schopnosti myslet, ho postavili do popředí před všechny živé bytosti. Ale k porozumění lidské osobnosti či charakteru nestačí pouze naslouchat lidské řeči. Jazyk je meč s dvojím ostřím. Na jedné straně slouží pravdě; na té druhé lži. Co člověk říká, může být buď pravda nebo lež. Zkouška charakteru spočívá vždy ve skutku! Mluvit bez činu je prázdné. Na druhou stranu činy nepotřebují slova, aby odkryly charakter nebo osobnost člověka. Vezměme si jako příklad zvířata.

        Zvíře neumí mluvit a přesto můžete poznat jeho charakter stejným způsobem, jakým to můžete udělat u lidské bytosti. Každý druh zvířete má určité zvláštní vlastnosti, každý poddruh je také odlišný od všech ostatních a dokonce každé jednotlivé zvíře má jedinečnou řadu svých charakterových vlastností. Bráno z pohledu druhů, psy a kočky jsou velmi odlišní charakterem. Ale i v rámci psí rodiny můžeme najít ohromné rozdíly mezi jednotlivými plemeny. Vezměne si například vlčáka, jezevčíka, pudla  a buldoka. Poctivou povahu vlčáka bychom těžko hledali u mazaného a hravého jezevčíka. A pudl se svými bleskurychlými reakcemi a přizpůsobivostí je na hony vzdálený agresivnímu odhodlanému buldokovi. Pokud půjdeme ještě dál a srovnáme dva psy téže rasy, zjistíme, že jsou i tak velmi odlišní. Každý majitel psa ví, že už nikdy nebude žít právě takový pes, jako je ten jeho. Takže vidíme, že každé zvíře, každá živá bytost má naprosto individuální charakter, jedinečný a zcela odlišný od každé jiné živé bytosti.

        Charakter je nezávislý na rozumu a řeči. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomé sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

        Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou cestiček svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní „jaký charakter, takový osud“.

        Hnací síla osudu je člověk sám a pokud chce změnit svůj osud, musí nejdřív změnit svůj charakter. Člověk, který je otrokem své nízké povahy, svého instinktu, bude také otrokem svého osudu. Pokud se člověk slepě odevzdá přírodním silám, kterém v něm působí, jeho osud s ním stejně slepě bude pohazovat sem a tam. Ale pokud člověk pozná tajemnou hnací sílu svého osudu, jeho cesta ke svobodě se otevře. Kdokoliv zvítězí sám nad sebou, zvítězí nad svým osudem!

        Jen člověk, který si je vědomý toho, co dělá, toho může dosáhnout. Aby se dostal na tuto úroveň, musí urazit dlouhou cestu vedoucí od primitivní úrovně pudů, na které není nic jiného než zvíře, které má rozum, až na úroveň, ve které se z něho stala vědomá a vysoce vyvinutá lidská bytost.

        Primitivnímu člověku trvalo tisíce let vývoje, aby se dostal na tak vysokou úroveň, že může vědomě používat svůj rozum. Ale jeho celá bytost byla stále naplněná dvěma silnými přírodními pudy – pudem sebezáchovy a rozmnožování. A tak dal svůj rozum do služeb těchto pudů, aby pomocí svých schopností uspokojil svoje smyslné touhy a zpříjemnil si život.

        Když člověk něco chce, napětí jeho vůle vytvoří myšlenky v jeho mozku a ty ho přimějí k činu. Ale nemůžeme udělat nic, abychom zároveň nespustili řetěz událostí. Nemůžeme vyslovit ani jediné slovo či udělat gesto, aniž bychom nedali vzniknout následkům. A i po tom, co jsme už dávno zapomněli na svůj čin, který spustil retěz událostí, vlny v čase a prostoru stále proudí a způsobují nové činy dál a dál do nekonečna, až do úplné věčnosti.

        Když hodíme kámen do klidného rybníku, uvedeme do pohybu vlnky, které běží od místa vhození v neustále se rozšiřujícím kruhu. A tyto vlnky zůstanou v pohybu i dlouho po tom, co se již kámen dotkl dna. Podobným způsobem proudí směrem od nás na všechny strany následky našich činů a vytvářejí tak nekonečný řetězec, dokud se nevrátí zpátky k nám v podobě toho, co nazýváme štěstí a osud. Většinou si ovšem nejsme schopni vzpomenout, jaký čin způsobil ten či onen zásah osudu. Jen jedna věc je jistá: výsledek, který se nám vrátí, bude naprosto stejného druhu jako byl náš počáteční skutek. Tento samý zákon působí všude! Pokud udeřím pěstí do stolu, stůl, aniž by se pohnul, udeří stejně prudce do mé ruky. Rána, kterou moje ruka dostane od stolu, byla způsobená ranou, kterou jsem dal stolu. Stejný zákon působí na náš osud: Pokud ostatním způsobím bolest svým sobeckým jednáním, můžu si být jistý, že obdržím stejně bolestný úder. Pokud jsou mé skutky stědré, osud bude stejně stědrý ke mně a poskytne mi dary tehdy, kdy to budu nejmíň očekávat.

        Ignorantský omezený člověk, jehož životní náplní je jen uspokojení jeho pudů, je sobecký ve svém myšlení a chování a právě kvůli tomuto nedostatku soucitu od sebe odpuzuje lidi kolem sebe a tak sám sebe izoluje. Proto je zcela přirozené, že jeho osud se k němu chová naprosto stejným způsobem. Sobeckost, kterou vyzařuje, naplňuje atmosféru kolem něj energiemi, jejichž reciproční důsledky mu přinášejí bolest a utrpení. Jeho trápení ho pak tak dlouho sužuje, znovu a znovu, dokud ho jeho vlastní pud sebezáchovy nepřinutí hledat úlevu a svobodu od svého utrpení. Bohužel však v tomto stádiu dělají lidé jednu chybu za druhou tím, že skoro vždy hledají svobodu všude možně, jen ne na tom jediném místě, kde jí opravdu mohou nalézt – sami v sobě. Místo toho si stěžují na „okolnosti“ a snaží se je změnit. Výsledkem je vždy neúspěch a oni se, díky svému špatně nasměrovanému úsilí, znovu stávají oběťmi nového utrpení a bolesti, dokud si konečně neuvědomí, že oni sami byli celou dobu hnací silou svého osudu. Proto nejdříve musíme změnit sami sebe, aby se mohl změnit svět kolem nás. Dokud se snažíme změnit svět, aniž bychom změnili sebe sama, veškerá naše snaha je marná.

        Utrpení nicméně probouzí nejen naši touhu po svobodě, ale také soucit vůči ostatním. Vlastní zkušeností zjistíme, co utrpení vlastně je, a tak se naučíme rozumět utrpení druhých. Tímto způsobem se rodí porozumění. A to je první krok směrem k nesobeckosti!

        Pak jde život dál. Dál trochu trpíme a sbíráme další zkušenosti. Krůček po krůčku, naplněni touhou po osvobození, si znovu a znovu všímáme, jak tyto principy života působí, a začínáme si uvědomovat vztah mezi příčinou a následkem: dobré přináší dobré a zlé přináší zlé. Hřích je už trest sám o sobě. Společně s naším rostoucím chápáním a porozuměním, se začne rozšiřovat a prohlubovat naše schopnost cítit soucit vůči svým bližním; stále víc vycházejí naše záměry z pochopení, dokud se naše srdce neohřeje natolik, že se zrodí láska.

        Ale nemluvíme o lásce, jak si ji mnozí lidé vykládají. Lidé si myslí, že mluví o lásce, když popisují pocit, který zažívají, jsou-li s osobou, jejíž přítomnost je obšťastňuje a kterou chtějí vlastnit. Pod záminkou „lásky“ terorizují své blízké, zbavují je jejich svobody a práva na sebeurčení a očekávají, že se z nich stanou poslušní roboti. Takoví lidé nejsou schopni rozpoznat, co je opravdu příjemné pro jejich blízké, které údajně milují. Naopak, přesvědčeni, že jsou motivováni „čistou láskou“, nutí své blízké, aby vykonávali jejich vůli.

        Jak často vídáme rodiče, kteří tvrdí, že žijí pouze pro své děti, a muže a ženy, kteří tvrdí, že žijí jen jeden pro druhého. Zaměříme-li se ale na tyto lidi víc zblízka, ukáže se, že opak je pravdou. Ve skutečnosti tito lidé očekávají, že druzí budou žít pro ně. Nikdy je nenapadne, že ti druzí jsou také samostatné bytosti a mají svůj vlastní život. Nedochází jim, že tito „drazí blízcí“ lidé možná chtějí nebo potřebují úplně něco jiného, než jim oni doporučují a předepisují. Takoví lidé se často rozčílí, když mluví o svých „nevděčných dětech“ nebo o jiných lidech a jejich „nedostatku pochopení“, neboť ti, které oni tvrdí, že tak „milují“, před nimi často prchají. Co jim uchází je, že vždycky požadovali, ale nikdy sami nedali pochopení, lásku a vděčnost.

        Lidé motivovaní opravdovou láskou, která je založená na pochopení, budou svým osudem vždy štědře odměněni. Mějme vždy na paměti, že síly, které vyzařujeme, se k nám vracejí. Jak zaseješ, tak sklidíš. Když lidé, kteří ovlivňují náš osud, na nás myslí – ať už v dobrém nebo špatném – a pak podle toho konají, odráží se v tom zase jen ty síly, které jsme my sami vyslali a které se přemění v činy, jež určují náš osud.

        Myšlenky se nestávají realitou samy od sebe. Je to tak, že neviditelné síly a energie způsobují, že klíčí a rostou. Někdy stačí jenom trochu dobré vůle, kterou jsme projevili možná před dlouhou, dlouhou dobou. Skrze myšlenky, slova nebo činy někoho jiného se to pak vrátí zpět k nám právě v příhodné chvíli a způsobí to příznivý obrat v našem životě. Proto musíme věnovat pozornost všem svým myšlenkám, slovům a skutkům. Kdykoliv se v naší hlavě zrodí zlá myšlenka, měli bychom okamžitě zjistit, odkud přišla. Musíme jí zabránit, aby se stala naší realitou tím, že odmítneme na ní dál myslet. Nikdy nesmíme dopustit, aby napřátelské pocity zabarvily naše myšlenky o někom, protože všechny tyto myšlenky a pocity se k nám vrátí!

        To samé platí o našem těle a mysli. Musíme se vyvarovat myšlenkám na nemoce, neboť tyto myšlenky oslabují naši obranyschopnost a připravují cestu nemoci. Stejně tak nesmíme nikdy mluvit o nemocech a ukazovat přitom na své vlastní tělo, když vysvětlujeme, že tady a támhle měl kamarád bolest, nádor nebo něco operované. A stejně tak nesmíme ukazovat sami na sebe, když mluvíme například o tom, že někdo přišel o nohu během nehody. Pokud tak činíme, dáváme energii možnostem nemocí nebo nehod a tak nevědomě přivoláváme různé druhy neštěstí, které vědomě nechceme. Proto musíme mluvit o zdraví, síle a štěstí a naplnit tak vzduch kolem nás radostí a tím učinit náš osud plným radosti!

        Ale co dělají lidé? Do nekonečna mluví o katastrofách. Bez ustání si stěžují, naříkají a kňourají místo toho, aby něco udělali a zahnali tak to zlé, které jim dělá starosti. Tímto způsobem totiž jenom dosáhnou toho, že naplní atmosféru kolem sebe negativními silami. Nevyhnutelně pak tyto síly udeří dříve nebo později zpátky, což záleží na velikosti a celkové síle negativních energií, které daný jedinec uvedl do pohybu.

        Primitivní člověk, který stojí na nízké úrovni vývoje, je izolovaný a zapuštěný do hmoty. Proto síly, které uvolní, působí pomalu a těžkopádně. Čím je člověk výše na žebříčku vývoje, tím silnější a pronikavější jsou energie, které vysílá, a tím rychlejší jsou reakce na to, co dělá. Jak často slyšíme lidi, jak si stěžují: „Opravdu mám smůlu. Normálně vůbec nelžu, ale kdykoliv řeknu i sebemenší lež, abych se vymanil z trapné situace, okamžitě se to provalí. Ale podívej na tohodle XY, který neustále lže, jak když tiskne, a vždycky mu to projde!“

        Pokud patříte do této skupiny a někdy jste si stěžovali tímhle způsobem, můžete si blahopřát a radovat se, neboť fenomén, na který si stěžujete, je důkaz toho, že vysíláte vysoké a mocné síly, které oběhnou svou dráhu a vrátí se zpět bleskovou rychlostí. Buďte ujištěni, že ti ostatní, kteří zdánlivě beztrestně páchají zlo, jsou také dřív nebo později negativními energiemi, které vyslali, dostiženi, a v té chvíli je pro ně tato rána o to víc nepříjemnější. Jen sledujte lidi kolem sebe a uvidíte, že to tak je.

        Většinou ovšem lidé zůstávají slepí. Ačkoliv je zákon karmy jasný jako facka, lidé stále mluví o „náhodě“! Ale co je náhoda? Latinské slovo pro náhodu koincidence („co“ – „in“ – „cadere“) a znamená „spadnout na“. Náhoda tedy znamená něco, co nám nečekaně a nepředvídatelně spadne do života. Ale jenom proto, že jsme nevěděli, že tato událost se blíží, můžeme předpokládat, že neměla příčinu? Nemají všechny ty události, které způsobily to, co se stalo, příčinu? Může se opravdu něco „jen tak stát“ bez příčiny?

        Činy všech těch nespočetných bytostí na světě a jejich následky jsou spolu neodlučitelně spjaté a zapadají do sebe jako kolečka v hodinkách. A tak vznikají společné osudy rodin, skupin lidí, národů a dokonce celých kontinentů. Ale stejně jako každá buňka v těle má i každá lidská bytost svůj vlastní individuální osud v rámci společného osudu své rodiny, národa či kontinentu. Často jsme mohli během 2. světové války vidět, jak je osud jednotlivce provázán s osudem rodiny, domu nebo města a přesto mnoho lidí prošlo velkými katastrofami jako zázrakem bez újmy. Jaká síla zde působí, co koná takové zázraky? Je to celkový součet všech našich předchozích činů, čistý výsledek všech sil, které jsme kdy uvedli do pohybu. Nic a nikdo nemůže ujít těmto silám. Kulka ve chvíli, kdy byla vystřelena, může být jemně vychýlena ze své smrtící dráhy, možná jen tím, že tyto síly způsobí malý reflex v ruce, paži nebo prstu osoby, která stiskla spoušť – možná jen nepatrné neviditelné zachvění svalů – a kulka, která byla určená nám, proletí neškodně kolem.

        Člověk může být pouze tehdy zabit, pokud to tak má ve svém osudu. Cesty vraha a jeho oběti se nevyhnutelně střetnou. Oba jsou k sobě neodolatelně a nevyhnutelně přitahováni až do chvíle, kdy jsou síly, jež do té doby spaly v útrobách osudu, vypuštěny. Pak dojde k vraždě. Stejným způsobem se setkávají cesty zachránce a jeho zachráněného. Nic se neděje náhodou; všechno je dokonalý výsledek přecházejících činů. Nikdy na to nezapomínejme. Při všem, co děláme, mějme vždy na paměti, že to, co uděláme, se nám vrátí. A udělejme to pouze tehdy, pokud opravdu cítíme, že chceme, aby tu samou věc někdo udělal nám. „Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě“ je způsob, jakým Ježíš vyjádřil tuto zásadu. Ať už tomu říkáme „zlaté pravidlo“ nebo „karma“, jednoduše to znamená, že cokoliv uděláme ostatním, se k nám vrátí.

        Pokud máme oči otevřené a díváme se kolem sebe na cestě životem, znovu a znovu máme šanci zpozorovat, jak osud poslušně následuje hlavní vlanosti určitého člověka. Je to obzvláště evidentní v případech, kdy osud postihne dva či více lidí. Jeden z nich může být na dně a zničený, zatímco druhého to ani nevybočilo z rovnováhy. Ačkoliv možná přišel o to samé co první, pohotově se sebere; a během krátké doby už stojí rovně na nohou a je schopný pomáhat ostatním. Toto je příklad toho, co dělají pozitivní lidé. Očekávají pomoc pouze ze vnitř sebe samých, nikoliv zvenčí, věří v sebe sama, pevně drží otěže ve svých rukou, seberou všechnu svou sílu a dál bojují, dokud jim osud nesloží do klína plody semen, která zaseli. Tento příklad je velmi dobře vyobrazen v příběhu o dvou žábách:

        Dvě žáby si vykračují na procházku při západu slunce a povídají si: „Víš co,“ říká jedna z nich, „jednou bych strašně ráda vypila tolik mlíka, kolik se do mě vejde. To si přeju ze všeho nejvíc na světě.“

        „Já taky,“ říká ta druhá, „to by se mi splnil můj největší sen.“ Jak si tak dál vykračují, přijdou k farmě a přede dveřmi svojí dvě téměř plné bandasky mléka.

        „Hej,“ kuňkne první žába, „nebesa splnila naše přání. Rychle! Skoč támhle do té bandasky, já skočím do téhle, a můžeme pít do sytosti!“

        Obě tedy skočí dovnitř a začnou bezhlavě pít mléko. Pijí… a pijí… až už mají obě dost. Pak zavolá první žába na druhou: „Už jsem plná a chci přestat pít, ale nemůžu se dostat z bandasky. Co budeme dělat?“

        „Já už taky nemůžu,“ odpoví ta druhá, „a taky mi nejde dostat se ven. Jediný, co můžeme dělat, je dál pít, aby toho mlíka ubylo.“ A tak dál pijí… a pijí… dokud první žába znovu nezavolá: „Ach, já už nemůžu! Topím se!“

        „Přestaň si stěžovat,“ křičí zpátky druhá žába, „prostě dál pij, dokud jenom můžeš.“ A tak zase dál pijí mléko, dokud ta první znovu nezavolá: „Už nezvládnu ani kapku. Bůh s tebou, drahá, já to vzdávám…“

        „Já teda ne,“ křičí druhá žába zpět. A pak je najednou všude ticho, jak se noc snáší nad krajinu. Ráno, když vyjde slunce na oblohu, co vidí?

        Dvě bandasky na mléko vedle sebe; v jedné z nich plave v mléku břichem nahoru mrtvá žába; v druhé z nich je hrouda másla a na ní spokojeně sedí druhá žába a pomrkává.

        Tento malý příběh jasně ukazuje, jak dvě stvoření, která vyrostla v naprosto stejných podmínkách a která jsou si podle vnějších kritérií naprosto rovná, si mohou pro sebe vytvořit z jedné a té samé události zcela odlišné osudy. Pro jedno je to zkáza; pro druhé vítězství – pro každé podle jejich vlastní individuality. Neexistuje žádná štěstěna, ať už si jí přejeme sebevíc, která by zároveň neobsahovala nebezpečí, a neexistuje žádné nebezpečí, které by v sobě zároveň neneslo možnost úniku; žádné nebezpečí, ve kterém by člověk nemohl nalézt nějakou světlou stránku, když se spoléhá na své vlastní síly a ví, že byl stvořený k tomu, aby se stal pánem svého osudu! Cesta k tomuto cíly je sebepoznání, samorozvíjení a sebeovládání!

        Na Východě se této cestě říká Jóga.

        Začněme se sebepoznáním.

        Naše práce nebude pouze hodnotná, ale také nesmírně zajímavá. Většina lidí si myslí, že znají sami sebe. Ale pokud bychom mohli srovnat představu, kterou o sobě člověk má, s představou, kterou o něm mají lidé kolem něj (manžel/ka, příbuzní, přátelé), sotva bychom našli nějaké podobnosti. Poznat někoho dobře a objektivně je těžký úkol, i když se jedná o někoho jiného, koho můžeme vidět a pozorovat ve chvílích, kdy si toho on není vědom. Ale je mnohem těžší poznat sami sebe, když se nemůžeme vidět ani pozorovat, aniž bychom o tom nevěděli. Když se díváme do zrcadla, vidíme výraz, který je velmi odlišný od toho, který jsou zvyklí vidět lidé kolem nás. Je vždy velkým překvapením, když se najednou spatříme v zrcadle, kterého jsme si nejdříve nevšimli a mysleli si, že to, co vidíme, je někdo jiný, jak se k nám přibližuje. Zažíváme velký šok, když se poprvé vidíme na videu nebo slyšíme nahrávku svého hlasu. Neustále se ptáme: „To jsem opravdu já?“

        Když začneme jít cestou jógy a pozorovat sami sebe vědomě, zažijeme mnoho překvapení. Musíme začít pozorováním svého výrazu ve tváři, síly, kterou cítíme ve svalech obličeje, jak moc otevíráme pusu, když mluvíme a když se smějeme; a obzvláště, jak se smějeme! Náš smích je měřítko, zrcadlo naší individuality. Potom se musíme zaměřit na to, jestli se díváme na lidi s vykulenýma očima nebo jestli moc nemrkáme,  jak hýbáme rukama, chodily, hlavou, krkem nebo ramenama. Zároveň bychom měli pozorovat ostatní, abychom mohli udělat srovnání, a dobře uvidíme, kolik zbytečných pohybů dělá většina lidí a jak málo jsou si vědomí toho, co dělají s rukama, chodily a svaly na obličeji. Když chtějí někoho přesvědčit, plýtvají spoustu energie tím, že gestikulují rukama a kroutí nohama, naprosto nevědomí toho, že by mohli vyzařovat mnohem víc energie a dosáhnout mnohem přesvědčivějšího účinku, kdyby drželi svoje tělo naprosto v klidu a soustředili veškerou svou sílu na své myšlenky a na to, co právě říkají.

        Ale v této chvíli se dostáváme za sebepoznání a vstupujeme do sebeovládání. Když se začneme pozorovat a když získáme dostatečně praxe, abychom se nikdy nezapomínali, sebekázeň se dostaví přirozeně jako dar, který nám spadne do klína. A je to pochopitelné; protože kdo by se chtěl dál dívat na člověka, kterému vylézají oči z důlků, když na vás mluví,  nebo mu vidíte až do žaludku, když se směje, potom, co on sám zjistil, že přesně tohle dělá a uvědomil si, jak to působí na druhé. Ve chvíli, kdy si všimneme, že děláme ošklivé nebo naprosto zbytečné pohyby, přestaneme je dělat, částečně z čiré ješistnosti a čátečně, protože cítíme, že je to naše povinnost. Je naší povinností mít co nejpříjemnější vzezření vůči lidem kolem nás. Dokonce i tento velmi nízký stupeň sebeovládání znamená první prospěšnou změnu v našem osudu. Lidé si nás začínají víc vážit. Souběžně s vývojem našeho sebeovládání, se také vyvíjí naše sugestivní síla. Nikdo tomuto účinku neujde.

        Kromě těchto kladných výsledků, si začínáme všímat řady negativních věcí, které se nám už nestávají. To, že praktikujeme neustálé sebepozorování a sebeovládání, nám umožňuje vyhnout se všem druhům chybných pohybů; takže když jsme u někoho na návštěvě, nebudeme už převrhávat skleničky, dělat skvrny na ubruse nebo otravovat svého hostitele jinými způsoby. Když jedeme tramvají nebo autobusem, vždy šlápneme správně tak, že neupadneme ani nikomu nešlápneme na nohu. To znamená, je mnoho věcí, za které nás ostatní už nebudou kárat. Také se můžeme vyhnout potížím tím, že se nerozčílíme nebo přemůžeme hněv, když nám ostatní šlápnou na nohu. A teď přichází ta nejtěžší věc ze všech: Nesmíme si nikdy dovolit, abychom si mysleli cokoliv zlého! – Neboť myšlenky jsou duchovní energie, tak silné, že proniknout vším, a s naprostou jistotou se k nám vrátí!

        K tomu, abychom udrželi pocity a myšlenky vždy na uzdě, potřebujeme vyšší formu sebekázně, ke které nás postupně dovede fyzická disciplína, aniž bychom si toho možná byli vědomi. Může člověk, který má svoje tělo a pohyby naprosto pod kontrolou, mít neukázněnou mysl? – Určitě ne! Fyzická disciplína posiluje naši vůli a neustálé sebepozorování nás zavádí do světa skrývajícího se za oponou vědomí.  Poznáme své pudy a pohnutky, ty tajemné hnací síly našich činů a úplně najednou se ocitneme v nejtajnějších komnatách své duše. Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postavený systém Hatha Jógy.

        Hatha jóga nám dává klíč k tajemství, ve kterém se odehrává ten velký zázrak: Zrození hmoty z mysli a emocí. Můžeme se stát vědomým svědkem transformace psychického stavu do fyzického fenoménu. To je důvod, proč cvičíme Hatha jógu se zavřenýma očima a musíme obrátit veškerou svou pozornost dovnitř. Viděno okem vnějšího pozorovatele, cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické; ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Lidem, kteří cvičí jógu bez soustředění, se nepodaří ovládnout síly, které probudí fyzickými cvičeními. Mohou dosáhnout fyzických výsledků, uzdravení, úbytku či příbytku váhy nebo posílení svalů, ale nedosáhnou skutečného cíle jógy.

        Na druhou stranu lidé, kteří cvičí se soustředěním, poznají, jak životní síly, které probudí, začnou procházet jejich nervovým systémem, a ve kterých nervových centrech se fyzické energie přeměňují na psychické a naopak. Také pochopí, že osud každého člověka není nic jiného než promítnutí jeho „já“ do vnějšího světa a tím pádem že každý může vzít do svých rukou kormidlo svého osudu.

        Jak toto rozpoznat a jak používat správně toto kormidlo je něco, co se učíme ve vysoké škole jógy.

 

POKRAČOVÁNÍ JISTĚ PŘIJDE BRZY

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

https://colab.research.google.com/drive/1_OdtEErjvxW3iLhwPKh0wvH5xT_1pBfw?usp=sharing

(Thomaswak, 30. 1. 2023 12:49)

https://colab.research.google.com/drive/1Ydo7wlR3yUHa4PIUqLGbd2MabF-vUAa0?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1TVIZW7pMu2Ze37Mlq9OOpFrv1ugIBA2v?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1JRVEQsqNfs0uPQgMYc8_XL2SHh9ZJBiQ?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1JuCUMIxpA8kTnLCN6QKI8BeiJsJsJcRS?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/10-8lxKlErq94R7CqmUzGiHGF8gXlT6zO?usp=sharing

Продажа грузовых шин APLUS г. Альметьевск

(Dresy, 27. 1. 2023 7:00)

Продажа китайских шин LANVIGATOR по дилерским ценам с доставкой до вашего склада.
Выгодное сотрудничество по поставкам в регионы https://chat.whatsapp.com/LkvatU9VSa54VYQfjidXqc
<img src="https://i.ibb.co/q93JjtR/T708-300.jpg"><img src="https://i.ibb.co/2FypQ3Y/S903-300.jpg"><img src="https://i.ibb.co/r6By6zd/S208.png">

Заработок в интернете

(StevenRaila, 27. 1. 2023 3:32)

Бери и повторяй, заработок от 50 000 рублей. https://vk.com/zarabotok_v_internete_dlya_mam

Коситься элита киноленты 2023 - https://hd.top-kino.it

(RichardBEX, 26. 1. 2023 0:22)

Нынешние киноленты он-лайн наполнены отличными спецэффектами, превосходными актёрами (а) также огромным бюджетом сверху съёмку также все это чтобы этого, яко б зритель принял предел наслаждения от просмотра. Сверх сотворения экран и сериалов выпускаются яко же также мультфильмы, причем этто уже чуждо безвыгодный мазанные мульты, что-что истые шедевры и твари современной компьюторной графики. Безусловно, сориентируются также соперники того, что ща приключается на экранах, но ихний шибко мало да поэтому наша сестра далеко не будет застрагивать сверху нынешнем своё чуткость, субъективно я в течение восторге и страсть я пас буква одну премьеру, ничто лучше не поднимет настроение, нежели языком не ворочает и шелковый онлайн мультфильм https://hd.top-kino.it.

Желалось б пометить и стремительный движение вперед услеживающийся на крайние годы, топерва хоть как переписать так равным образом наблюдать шара в оптимальном свойстве кинофильмы он-лайн на собственном pc и еще этто очень и шибко большой плюс. Представьте, что Вас останавливают сверху работе, а Вам этто ужель совсем буква кстати, чай уж это вопрос дней выйдет очередная серия Вашего любимого телесериала, ну яко же можно её пропустить? Всё очень ясно как день, теперь Для вас никак не что поделаешь подстраиваться а также удирать свояси сломя интеллект, шабаш просто зайти на царство безграничных возможностей а также отыскать все необходимое, будьте решительны, через некоторое время является абсолютно все! Бесчисленное чертова гибель сайтов сидятся умереть и не встать благо простого лица равным образом все этто абсолютно шара, яко яко не упускайте шанс просмотра онлайн https://hd.top-kino.it. Наш сайт берется бесплатным ресурсом, хотя разве что у Вы является возможность (а) также Вы желаете первоначальными засмотреться кинофильмы он-лайн бесплатно в течение важнецком свойстве, то Вам предоставится такая возможность - в один как перст изо наших плееров Вы сможете улучить необходимое Для вас штрих фильм чи ну телесериала и еще чтобы просмотра в течение HD 1080 чи 720 (разве что такое удобопонятно) Вам шиш с прицепом расплачиваться неважный ( что поделаешь! У нас чай бесплатный он-лайн ресурс. Заглядеться кинофильмы он-лайн шара на ладном черте hd 720 новости хоть на нашем сайте да иметься в наличии уверенны, что все новинки экран являются у нас шибко эффективно! Перейдём, чуть ли не, ко новоиспеченной занятной технологи - просмотр с торрента https://hd.top-kino.it.

https://telegra.ph/Genting-live-roulette-01-08#Genting live roulette

(Dannypeext, 22. 1. 2023 21:49)

https://telegra.ph/Casino-online-garuda-999-01-08#Casino online garuda 999
https://telegra.ph/Nuts-live-poker-01-08#Nuts live poker
https://telegra.ph/Live-poker-waiting-list-01-08#Live poker waiting list
https://telegra.ph/Live-roulette-demo-play-01-08#Live roulette demo play
https://telegra.ph/Live-poker-yoh-viral-01-08#Live poker yoh viral

https://telegra.ph/Blehkdzhek-krupe-12-18#Блэкджек крупье

(DennisNax, 19. 1. 2023 17:16)

https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-igrat-besplatno-drakony-12-17#Игровые автоматы играть бесплатно драконы
https://telegra.ph/Policiya-igrovye-avtomaty-12-18#Полиция игровые автоматы
https://telegra.ph/Sloty-s-bezdepozitnym-bonusom-s-vyvodom-12-17#Слоты с бездепозитным бонусом с выводом
https://telegra.ph/Igrat-besplatno-na-igrovom-avtomate-zoloto-actekov-12-18#Играть бесплатно на игровом автомате золото ацтеков
https://telegra.ph/777-original-zerkalo-12-17#777 оригинал зеркало
https://telegra.ph/Skachat-besplatno-i-bez-registracii-ehmulyator-igrovyh-avtomatov-besplatno-12-23#Скачать бесплатно и без регистрации эмулятор игровых автоматов бесплатно
https://telegra.ph/Igrovoj-slot-avtomat-vulkan-12-17#Игровой слот автомат вулкан
https://telegra.ph/Igrat-v-igrovye-avtomaty-besplatno-i-bez-registracii-klubnichki-12-17#Играть в игровые автоматы бесплатно и без регистрации клубнички
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-pin-up-12-18#Игровые автоматы pin up
https://telegra.ph/Igrat-v-igrovoj-avtomat-zheleznyj-chelovek-12-18#Играть в игровой автомат железный человек
https://telegra.ph/Igrovye-skalolaz-avtomaty-igrat-besplatno-i-bez-registracii-12-18#Игровые скалолаз автоматы играть бесплатно и без регистрации
https://telegra.ph/Garazhe-igrovye-avtomaty-12-17#Гараже игровые автоматы
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-skachat-windows-12-17#Игровые автоматы скачать windows
https://telegra.ph/Kak-udalit-iz-brauzera-vulkan-igrovye-avtomaty-12-17#Как удалить из браузера вулкан игровые автоматы
https://telegra.ph/Skolko-stoyat-igrovoj-avtomat-12-17#Сколько стоят игровой автомат
https://telegra.ph/1xslots-casino-zerkalo-rabochee-mobilnaya-versiya-12-17#1xslots casino зеркало рабочее мобильная версия
https://telegra.ph/Igrat-vo-vse-igry-v-kazino-bez-registracii-12-18#Играть во все игры в казино без регистрации
https://telegra.ph/Avtomaty-vulkan-mobilnaya-versiya-12-17#Автоматы вулкан мобильная версия
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-s-momentalnym-12-22#Игровые автоматы с моментальным
https://telegra.ph/Promokod-na-besplatnuyu-stavku-vinlajn-12-17#Промокод на бесплатную ставку винлайн
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-igrat-demo-besplatno-onlajn-vse-12-17#Игровые автоматы играть демо бесплатно онлайн все
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-4-na-5-12-17#Игровые автоматы 4 на 5
https://telegra.ph/Igry-dlya-ehmulyatora-igrovyh-avtomatov-12-17#Игры для эмулятора игровых автоматов
https://telegra.ph/Kazino-ruletka-dengi-12-23#Казино рулетка деньги
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-777-bez-registracii-novye-igry-12-18#Игровые автоматы 777 без регистрации новые игры

Best Web3 Jobs 2023

(Jamessab, 19. 1. 2023 3:01)

Top 5 Highest-Paying Web3 Jobs in 2023 - Great Benefits & Pay:
https://lukasffcyt.ezblogz.com/46865933/plenty-of-developers-are-now-advancing-to-your-career-in-web3

Купить Автоматический Шлагбаум

(Davidkib, 18. 1. 2023 19:06)

Рычажная автоматика монтируется в том случае, если нет возможности установить линейную систему https://mosvrata.ru/garantiya/
Этот вид автоматики универсален и очень востребован https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-nizhnij-uglovoj-kronshtejn-s-klinovym/
Рычажная автоматика включает:
Цена и качество должны всегда быть в неразрывной связке https://mosvrata.ru/tovar/privod-faac-741-kit/
Если вы видите откровенно плохой и разболтанный механизм и при этом его цена очень завышенная, тогда от такой покупки необходимо обязательно отказаться https://mosvrata.ru/tovar/nice-on-2-pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov/

Гидравлический! Для створок до 300 кг и до 2 м шириной https://mosvrata.ru/tovar/alutech-rolik-hodovoj-3/
Привод 230В линейный https://mosvrata.ru/tovar/roltek-petlya-s-opornym-podshipnikom-d50/
Нереверсивный https://mosvrata.ru/tovar/bft-igea-bt-kit-privod-dlya-raspashnyh-vorot/
Открывание за 34сек https://mosvrata.ru/tovar/came-gard-3750-shlagbaum-avtomaticheskij/
Угол открывания 90-123 град https://mosvrata.ru/tovar/ctv-dp2700tm-w-b/
Эксплуатация при низких температурах до - 40 град https://mosvrata.ru/tovar/privod-came-bx-78/
Комплект: привод 2 шт + блок управления двумя приводами + встроенный 2-х канальный радиоприемник + электрозамок + плата для электрозамка https://mosvrata.ru/tovar/otkatnoj-antivandalnyj-shlagbaum-mini-4-m-avtomaticheskij/
Производство Италия
Не все парни и мужчины – модники, которые буквально каждый месяц расширяют или обновляют гардероб https://mosvrata.ru/catalog/avtomatika-dlya-vorot/
Но есть одежда, которая точно пригодится и не будет https://mosvrata.ru/tovar/came-top-432ee-pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov/
https://mosvrata.ru/tovar/doorhan-barrier-pro-6000-shlagbaum-avtomaticheskij/
https://mosvrata.ru/2017/03/15/marantec/

Автоматические секционные ворота выглядят как конструкция с полотном, которое при открытии уходит вверх, то есть по специальным направляющим убирается под потолок помещения https://mosvrata.ru/remont-shlagbaumov/

Решив выполнить монтаж автоматики, владелец частного дома предполагает, что она будет служить десятилетиями https://mosvrata.ru/tovar/pult-brelok-d-u-dlya-vorot-i-shlagbaumov-comunello-keep2-b/
Качественный набор может функционировать много десятков лет, однако некачественные комплектующие могут стать лишней https://mosvrata.ru/tovar/came-dir20-fotoelementy/
Чтобы сделать правильный выбор, следует учитывать такие рекомендации:

MOM TAKES A DRIVE A HORSE SEX PORN

(Timothywroms, 17. 1. 2023 16:56)

Jean, his mommy's younger sister, arrived at the dynasty luminous and early on Saturday morning.

"Hi squirt," she said. Rick didn't jealous of the attack it was a nickname she had given him when he was born. At the time, she was six and thought the superiority was cute. They had unendingly been closer than most nephews and aunts, with a typical diminutive girl thought function she felt it was her duty to ease accept care of him. "Hi Jean," his mammy and he said in unison. "What's up?" his mommy added.

"Don't you two muse on, you promised to resist me filch some chattels in sight to the сторидж hut at Mom and Dad's farm. Didn't you have some too Terri?"

"Oh, I thoroughly forgot, but it doesn't occasion to save it's all separated in the underwrite bedroom." She turned to her son. "Can you usurp Rick?"

"Yeah," He said. "I've got nothing planned in support of the day. Tod's free of burgh and Jeff is laid up in bed, so there's no at one to idle unconfined with."

As muscular as Rick was, it was motionless a an enormous number of handiwork to weight the bed, casket and boxes from his aunts business and from his own into the pickup. When all is said after two hours they were genial to go. Rick covered the responsibility, because it looked like дождь and measured had to upset a link of the boxes favoured the sundries background it on the bum next to Jean.

"You're succeeding to participate in to sit on Rick's lap," Jean said to Terri, "There won't be sufficiently lodgings otherwise."

"That will be alright, won't it Rick?" his mummy said.

"Fit as extended as you don't weigh a ton, and take up the whole side of the odds," he said laughing.

"I'll acquire you positive I weigh a specific hundred and five pounds, young crew, and I'm just five foot three, not six foot three." She was grinning when she said it, but there was a dwarf segment of joy in her voice. At thirty-six, his progenitrix had the body and looks of a squiffed fashion senior. Although infrequent boisterous circle girls had 36C boobs that were brimming, firm and had such flagrant nipples, with the addition of a horde ten ass. Vocation his notice to her portion was not the pre-eminent preoccupation she could be subjected to done.

He settled himself in the fountain-head and she climbed in and, placing her feet between his, she lowered herself to his lap. She was wearing a unimportant summer clothe and he had seen sole a bikini panty cortege and bra beneath it. He directly felt the enthusiasm from her masses flow into his crotch area. He turned his mind to the highway ahead. Jean pulled away, and moments later they were on the wilderness road to the lease, twenty miles away.
https://twinkporn.one/videos/1989/femboi-gets-a-shower-and-a-bbc/

Двери Доставка

(Davidsax, 17. 1. 2023 6:54)

Человек, впервые столкнувшийся с манерой поведения китайцев в быту, часто бывает обескуражен https://www.legnostyle.ru/lestnicy-iz-duba.html
Тоже происходит и во время деловых переговоров https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Вам следует
Кухни из пластика — это, пожалуй, самый практичный вариант https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Судите сами: пластик без проблем моется, не выгорает, сохраняет свой первоначальный вид и сочные расцветки долгие годы, не выцветает https://www.legnostyle.ru/magazin-elitnoy-mebeli-v-moskve.html
Рекомендуем!
Китайская мебель имеет различные показатели качества https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html
Многое зависит от фабрики, которая производит мебель, и от условий заказчика, который сотрудничает с данной фабрикой https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/lestneycy/
Поэтому Вам нужно хорошо сформулировать свои требования к производству мебели, которая Вам необходима https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/stenovie-paneli/

Долго определялись со стилем, извела менеджеров нескольких салонов Москвы с просчетами разных вариантов, оперативнее и грамотнее всех окахались специалисты из https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/derevannie-marsevie-lestnici-s-plohadkami/
Доставили без задержек, как и обещали, через 2 недели https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/mejkomnatnie-arki-i-portali/
Собирали 2 мастера около пяти часов https://www.legnostyle.ru/arki-iz-dereva.html
С собой у них куча инструмента, включая пылесос, опилки и мусор прибрали https://www.legnostyle.ru/proizvodstvo/dveri-iz-dereva/
Собрали хорошо, делали выпилы в каменной столешнице для мойки, варки и фильтра, все аккуратно https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/nestandarnye/
Старую кухню вынесли, как я и просила https://www.legnostyle.ru/catalog/lestnici/derevannie-vintovie-lestnici/
Спасибо!
Элитная немецкая и итальянская мебель в Барнауле https://www.legnostyle.ru/elitniye-dveri-iz-massiva.html
Кухни, спальни, прихожие и гардеробные - вся мебель спланирована таким образом, чтобы легко реализовать творческие задумки в интерьере дома, с учётом особенностей жилья https://www.legnostyle.ru/magazin-elitnoy-mebeli-v-moskve.html

Наличие на складеВсе популярные модели оборудования в наличии на складе https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/d-peregorodki/
Вам не придеться ждать 7-10 дней, пока не привезут оборудование https://www.legnostyle.ru/catalog/mebel/
Приходите к Нам, покупайте и сразу забирайте https://www.legnostyle.ru/catalog/mejkomnatnie-dveri/mejkomnatnie-arki-i-portali/
В случае отсутствия какого либо оборудования Вам доставят его с региональных складов наших партнёров от 1-2х дней до 5-7 рабочих дней, в зависимости от выбранного типа доставки, от авиа до ЖД https://www.legnostyle.ru/lestnicy-iz-duba.html

https://telegra.ph/Live-baccarat-videos-01-08#Live baccarat videos

(Dannypeext, 14. 1. 2023 15:23)

https://telegra.ph/Cara-menang-main-live-baccarat-01-08#Cara menang main live baccarat
https://telegra.ph/Kakegurui-live-action-movie-2-ultimate-russian-roulette-01-08#Kakegurui live action movie 2 ultimate russian roulette
https://telegra.ph/Live-casino-999-01-08#Live casino 999
https://telegra.ph/Live-baccarat-online-01-08#Live baccarat online
https://telegra.ph/Mejores-casinos-online-en-espaГ±a-01-08#Mejores casinos online en espaГ±a

https://telegra.ph/How-do-you-play-live-roulette-01-08#How do you play live roulette

(Geraldquony, 11. 1. 2023 18:21)

https://telegra.ph/Casino-online-thailand-01-08#Casino online thailand
https://telegra.ph/No-deposit-casinos-online-01-08#No deposit casinos online
https://telegra.ph/Poker-389-live-01-08#Poker 389 live
https://telegra.ph/Best-live-baccarat-01-08#Best live baccarat
https://telegra.ph/Next-live-poker-tournament-01-08#Next live poker tournament

rodycraccup

(Vernonwot, 5. 1. 2023 14:48)

https://telegra.ph/Cum-Tribute-For-PinkFreudy-12-18

free credits imvu mobile

(belledop , 3. 1. 2023 3:05)

https://www.furaffinity.net/view/50456268/

click above and GET credits 2023!
free credits for imvu without human verification
Earn Free IMVU Credits 2023
free imvu credits cheat

https://datastudio.google.com/u/0/reporting/7f59ec76-5b9a-43ed-9875-eabe24e87c03/page/gfhBD

Кино новинки онлайн

(Kinonovinkitus, 1. 1. 2023 3:01)

Кино новинки онлайн https://filmi-novinki.top/

https://colab.research.google.com/drive/1YX1UkHyXx1vi2_JmSHCFpEDTY8cwkAXW?usp=sharing

(Thomaswak, 31. 12. 2022 14:33)

https://colab.research.google.com/drive/11gjQFsgGTNRmHDSSFRxZQTlpIW7BCPGG?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1ZsxEOjbspxhCB8rq6qoxg0u-eLfSyKdr?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1TVIZW7pMu2Ze37Mlq9OOpFrv1ugIBA2v?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1YX1UkHyXx1vi2_JmSHCFpEDTY8cwkAXW?usp=sharing
https://colab.research.google.com/drive/1DPeMbpwK3sk719bDm3sBBJJEmUjjzdVQ?usp=sharing

https://colab.research.google.com/drive/1ZsxEOjbspxhCB8rq6qoxg0u-eLfSyKdr

(Rickyhok, 31. 12. 2022 3:47)

https://colab.research.google.com/drive/1pH5bXr6oF7C5WIuE4rN54x9TSMdWi2ED
https://colab.research.google.com/drive/1Yp2vGngIdkyNHQ_bu4CaW4sUtka9Y_rY

стекло в двери купить

(Bogdanodx, 30. 12. 2022 10:36)

Привет господа!
Более подробная информация размещена https://drive.google.com/file/d/1dvAKJyEOOME6UOwkqlaXD570mM28fJWy/view?usp=sharing
Предлагаем Вашему вниманию изделия из стекла для дома и офиса.Наша организация ООО «СТЕКЛОЭЛИТ» работает 10 лет на рынке этой продукции в Беларуси.Стоит задача грамотно и недорого организовать офисное помещение в короткий срок? Возникли трудности с планировкой? Предлагаем оптимальное решение — современные офисные перегородки на заказ, которые позволят офис разделить по отделам или предоставить каждому сотруднику личное рабочее пространство для спокойной, уединенной работы.
От всей души Вам всех благ!

MOM TAKES A IN SEX PORN

(Timothywroms, 29. 12. 2022 3:54)

Jean, his ma's younger sister, arrived at the dynasty bright and originally on Saturday morning.

"Hi squirt," she said. Rick didn't resent the attack it was a epithet she had specified him when he was born. At the in unison a all the same, she was six and contemplation the superiority was cute. They had as a last resort been closer than most nephews and aunts, with a typical miniature live-in lover brainwork get ready she felt it was her fealty to ease arrogate worry of him. "Hi Jean," his mother and he said in unison. "What's up?" his old lady added.

"Don't you two think back on, you promised to help me clutch some gear visible to the сторидж drop at Mom and Dad's farm. Didn't you from some too Terri?"

"Oh, I quite forgot, but it doesn't occasion because of it's all separated in the finance bedroom." She turned to her son. "Can you usurp Rick?"

"Yeah," He said. "I've got nothing planned in support of the day. Tod's out-moded of hamlet and Jeff is laid up in bed, so there's no at one to lynch unconfined with."

As muscular as Rick was, it was calm a myriad of exert oneself to pressure the bed, chest and boxes from his aunts business and from his own into the pickup. At the last moment after two hours they were poised to go. Rick covered the stuff, because it looked like дождь and measured had to shake up a link of the boxes inside the odds background it on the heart next to Jean.

"You're effective to participate in to participate in on Rick's lap," Jean said to Terri, "There won't be adequate room otherwise."

"That will be alright, won't it Rick?" his nurturer said.

"Well as extended as you don't weigh a ton, and swallow up the total side of the business," he said laughing.

"I'll enjoy you know I weigh one hundred and five pounds, unfledged man, and I'm just five foot three, not six foot three." She was grinning when she said it, but there was a dwarf bit of smugness in her voice. At thirty-six, his nourisher had the body and looks of a high fashion senior. Although handful boisterous circle girls had 36C boobs that were full, firm and had such prominent nipples, together with a horde ten ass. Business his notice to her council was not the a- thing she could attired in b be committed to done.

He settled himself in the seat and she climbed in and, placing her feet between his, she lowered herself to his lap. She was wearing a thin summer put on fancy dress and he had seen only a bikini panty line and bra beneath it. He immediately felt the enthusiasm from her masses gush into his crotch area. He turned his mind to the parkway ahead. Jean pulled away, and moments later they were on the motherland approach to the steading, twenty miles away.
https://thetranny.com

https://telegra.ph/Kody-k-igre-kazino-12-18#Коды к игре казино

(DennisNax, 28. 12. 2022 2:39)

https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-vulkan-igrat-besplatno-onlajn-12-17#Игровые автоматы вулкан играть бесплатно онлайн
https://telegra.ph/1303-joycasino-12-22#1303 joycasino
https://telegra.ph/2-mastera-otremontirovali-96-igrovyh-avtomatov-odin-rabotal-2-nedeli-12-17#2 мастера отремонтировали 96 игровых автоматов один работал 2 недели
https://telegra.ph/Igrat-onlajn-besplatno-bez-registracii-v-igrovye-avtomaty-v-obezyanki-12-17#Играть онлайн бесплатно без регистрации в игровые автоматы в обезьянки
https://telegra.ph/Igrat-v-igrovye-avtomaty-besplatno-bez-registracii-demo-12-23#Играть в игровые автоматы бесплатно без регистрации демо
https://telegra.ph/Kod-plej-fortuna-12-18#Код плей фортуна
https://telegra.ph/Simulyator-igrovogo-avtomata-robloks-12-18#Симулятор игрового автомата роблокс
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-netent-igrat-besplatno-i-bez-registracii-12-23#Игровые автоматы нетент играть бесплатно и без регистрации
https://telegra.ph/Book-of-ra-obzor-12-22#Book of ra РѕР±Р·РѕСЂ
https://telegra.ph/Slot-fejs-12-18#Слот фейс
https://telegra.ph/Kazino-royal-agent-007-igra-12-17#Казино рояль агент 007 игра
https://telegra.ph/Igrat-v-igrovye-avtomaty-v-ekaterinburge-12-23#Играть в игровые автоматы в екатеринбурге
https://telegra.ph/Zarabotat-dengi-igrovye-avtomaty-igrat-12-17#Заработать деньги игровые автоматы играть
https://telegra.ph/Orca88-com-zerkalo-sajta-rabotayushchee-12-17#Orca88 com зеркало сайта работающее
https://telegra.ph/Son-vyigral-v-igrovye-avtomaty-12-17#Сон выиграл в игровые автоматы
https://telegra.ph/Igroconsole-ru-otzyvy-12-23#Igroconsole ru отзывы
https://telegra.ph/Kupit-onlajn-igrovoj-avtomat-12-18#Купить онлайн игровой автомат
https://telegra.ph/Krejzi-manki-kak-vyigrat-12-17#Крейзи манки как выиграть
https://telegra.ph/Kazino-cezarya-12-23#Казино цезаря
https://telegra.ph/Igrat-avtomaty-vulkan-777-12-17#Играть автоматы вулкан 777
https://telegra.ph/Azino-azino777-12-17#Azino azino777
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-lnr-12-17#Игровые автоматы лнр
https://telegra.ph/Igrovye-avtomaty-azimut-12-23#Игровые автоматы азимут
https://telegra.ph/Igrat-po-bolshoj-stavki-v-igrovye-avtomaty-igrat-12-22#Играть по большой ставки в игровые автоматы играть
https://telegra.ph/EHmulyatory-igrovyh-avtomatov-slots-12-17#Эмуляторы игровых автоматов слотс


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

následující »