Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Honza, přeložil první kapitolu knihy od Elisabeth Haich, která u nás nikdy a nikde nevyšla, tuto autorku již můžete znát s dílem které napsala, to jest "ZASVĚCENÍ"

 Přeji všem krásné počtení.
 DRAZÍ,
 POSÍLÁM VÁM VÝTAŽEK Z KNIHY "SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD" OD ELISABETH HAICH.
 NĚKTEŘÍ Z VÁS MOŽNÁ ČETLI KNIHU "ZASVĚCENÍ", COŽ JE JEJÍ NEJZNÁMĚJŠÍ A
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHA A BOHUŽEL TAKY JEDINÁ, KTERÁ U NÁS V ČR VYŠLA.  ELISABETH HAICH BYLA ZAKLADATELKOU PRVNÍ ŠKOLY JÓGY V EVROPĚ (VE ŠVÝCARSKU) A JAKO DUCHOVNÍ UČITELKA MÁ DO DNES PRÁVEM VELKÉ ZÁSTUPY ŽÁKŮ.
 "ZASVĚCENÍ" JE AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN A PODLE MĚ JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KNIH O DUCHOVNÍ CESTĚ, KTERÁ KDY BYLA. 
TO, CO VÁM POSÍLÁM, JE PRVNÍ KAPITOLA Z JINÉ KNIHY, KTERÁ U NÁS NIKDY NEVYŠLA. DOSTAL JSEM JÍ V ANGLIČTINĚ A PROTOŽE MĚ TAK STRAŠNĚ SILNĚ ZAUJALA, ROZHODL JSEM SE JÍ PŘELOŽIT A ROZESLAT LIDEM, ABY SI JÍ MOHLI PŘEČÍST I JINÍ. TA KNÍŽKA JE SLABOUČKÁ, ALE NAPROSTO JEDNODUŠE A PŘEKRÁSNĚ DÁVÁ ZNALECKÉ VYSVĚTLENÍ TOHO, JAK FUNGUJE ČLOVĚK A JEHO OSUD. JAKMILE PŘELOŽÍM DALŠÍ KAPITOLY, RÁD JE POŠLU TĚM, KTERÉ ZAUJALA PRVNÍ KAPITOLA .
 NENECHTE SE PROSÍM ZMÁST SLOVEM JÓGA, POD KTERÝM SI VŠICHNI PŘEDSTAVUJEME CVIČENÍ, ALE KTERÝM AUTORKA MÍNÍ NAPROSTO NĚCO JINÉHO A SICE ZPŮSOB DUCHOVNÍ CESTY A VNÍMÁNÍ ŽIVOTA!
 PROSÍM POŠLETE TENTO E-MAIL VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE RÁDI ZAMÝŠLÍ NAD ŽIVOTEM A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JSME ZATÍM ZDALEKA NEPOCHOPILI JEHO SMYSL
 

Když jsem si přečetla první část, kterou Honza (přítel mé známé) přeložil, neodolala jsem zveřejnit jí zde. Věřím, že vás všechny bude zajímat. 

 

Samoléčení, jóga a osud

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

PŘEDMLUVA

Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé, co široká veřejnost na Západě měla možnost nahlédnout do učení velkých indických rišijů a jogínů. Přednášky, které Vivekananda měl, vzbudily všude velký zájem a široké okruhy lidí na Západě se začaly věnovat pokladům východní moudrosti a jógy. Od té doby tento zájem neustále roste, neboť druhá světová válka smetla všechny staré iluze a falešné představy, na kterých bylo založeno sebevědomí národů Západu. Západní lidé ztratili svou víru a s ní i vnitřní klid, které ve skutečnosti nikdy neměli. Nebezpečí nové války a hrozivá destrukce, kterou by mohl způsobit atomový konflikt, stále číhají v pozadí dnešního života a nutí lidi na Západě, zmítané úzkostí, hledat nový a pevnější základ, na kterém by mohli znovu postavit svou víru. Příklad vnitřního klidu, nebojácnosti a sebevědomí nastolený východními lidmi obrátil pozornost západních lidí k Východu. Zdroj totoho vnitřního míru je východní moudrost a různé systémy jógy, které umožňují východnímu člověku vytvořit si železnou sebekázeň a udržet si vždy vládu sám nad sebou. Jóga umožňuje člověku získat silné vedení nad svou vůlí a schopností odolávat, umožňuje mu snášet existeční boje dnešní doby a ovládat každý tah osudu s nezlomnou duší a tím si udržet neochvějný klid a dobré zdraví. Velcí indičtí mistři předali své učení svým žákům a v průběhu tisíců let vznikly různé systémy jógy přizpůsobené předpokladům a schopnostem daných lidí. Tyto systémy mohou být použity jak lidmi z Východu tak ze Západu, neboť lidská anatomie je všude stejná. A tak začal Západ cvičit jógu. 

Neustále rostoucí zájem Západu o jógu nás přiměl k tomu, že jsme založili několik škol jógy v západních zemích, napsali mnoho knih o józe a měli nespočetně přednášek o ní. Některé z těchto přednášek teď na žádost veřejnosti vydáváme v knižní podobě. Doufáme, že starověká moudrost indických jogínů a rišijů v této knize rozžehne zájem seznámit se blíže s jógou u tolika lidí, u kolika tak učinily naše přednášky. Budeme velmi spokojeni, pokud touto knihou budeme moct ukázat cestu několika hledajícím a předvést jim, jak si udržet východní klid za všech okolností, jak zvítězit nad existečními boji dnešní doby, jak si podrobit svůj vlastní osud a jak v těchto všech bitvách zůstat vždy šťastný a zdravý. Rádi bychom pomohli svým drahým čtenářům získat nejhlubší víru a vnitřní mír.

 

                                               ELISABETH HAICH

                                               SELVARAJAN YESUDIAN

 

  

OBSAH

 

Předmluva                                                        7

 

1. Jóga a osud                                                  11

 

2. Jóga a samoléčení                                         23

 

3. Jak se stát jogínem                                        39

 

4. Jóga v dnešním existenčním boji                     53

 

5. Pár slov o magii                                             63

 

 

 

  

1

JÓGA A OSUD

 

        Jeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Tento zvláštní jazyk je pravěký jazyk nejen proto, že naši předci jím mluvili před nespočtem věků, ale také proto, že ukazuje spíš příčiny než důsledky. A protože na naší hmotné úrovni, ve světě projevů, může mít jedna jediná příčina nesčetně odlišných důsledků, každý výraz sanskrtu má mnoho odlišných významů tak, jako má daná příčina důsledků.

        Například sanskrtské slovo „karma“ znamená „osobnost“, „charakter“ a také „čin“, „skutek“ nebo také „osud“; neboť stejná příčina, která vtiskne člověku jeho charakter, způsobí také jeho skutky a ty se pak němu vrátí zpět a jsou jeho osudem.

        Takto toto jediné sanskrtské slovo vyjadřuje hlubokou pravdu, že osobnost jako taková vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto je osud vždy věrným odrazem osobnosti.

        Na nejvyšší úrovni vývoje, zde na Zemi, stojí člověk. Jeho vyvinutý rozum, jeho schopnost myslet a jeho řeč jakožto přímý projev jeho schopnosti myslet, ho postavili do popředí před všechny živé bytosti. Ale k porozumění lidské osobnosti či charakteru nestačí pouze naslouchat lidské řeči. Jazyk je meč s dvojím ostřím. Na jedné straně slouží pravdě; na té druhé lži. Co člověk říká, může být buď pravda nebo lež. Zkouška charakteru spočívá vždy ve skutku! Mluvit bez činu je prázdné. Na druhou stranu činy nepotřebují slova, aby odkryly charakter nebo osobnost člověka. Vezměme si jako příklad zvířata.

        Zvíře neumí mluvit a přesto můžete poznat jeho charakter stejným způsobem, jakým to můžete udělat u lidské bytosti. Každý druh zvířete má určité zvláštní vlastnosti, každý poddruh je také odlišný od všech ostatních a dokonce každé jednotlivé zvíře má jedinečnou řadu svých charakterových vlastností. Bráno z pohledu druhů, psy a kočky jsou velmi odlišní charakterem. Ale i v rámci psí rodiny můžeme najít ohromné rozdíly mezi jednotlivými plemeny. Vezměne si například vlčáka, jezevčíka, pudla  a buldoka. Poctivou povahu vlčáka bychom těžko hledali u mazaného a hravého jezevčíka. A pudl se svými bleskurychlými reakcemi a přizpůsobivostí je na hony vzdálený agresivnímu odhodlanému buldokovi. Pokud půjdeme ještě dál a srovnáme dva psy téže rasy, zjistíme, že jsou i tak velmi odlišní. Každý majitel psa ví, že už nikdy nebude žít právě takový pes, jako je ten jeho. Takže vidíme, že každé zvíře, každá živá bytost má naprosto individuální charakter, jedinečný a zcela odlišný od každé jiné živé bytosti.

        Charakter je nezávislý na rozumu a řeči. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomé sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

        Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou cestiček svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní „jaký charakter, takový osud“.

        Hnací síla osudu je člověk sám a pokud chce změnit svůj osud, musí nejdřív změnit svůj charakter. Člověk, který je otrokem své nízké povahy, svého instinktu, bude také otrokem svého osudu. Pokud se člověk slepě odevzdá přírodním silám, kterém v něm působí, jeho osud s ním stejně slepě bude pohazovat sem a tam. Ale pokud člověk pozná tajemnou hnací sílu svého osudu, jeho cesta ke svobodě se otevře. Kdokoliv zvítězí sám nad sebou, zvítězí nad svým osudem!

        Jen člověk, který si je vědomý toho, co dělá, toho může dosáhnout. Aby se dostal na tuto úroveň, musí urazit dlouhou cestu vedoucí od primitivní úrovně pudů, na které není nic jiného než zvíře, které má rozum, až na úroveň, ve které se z něho stala vědomá a vysoce vyvinutá lidská bytost.

        Primitivnímu člověku trvalo tisíce let vývoje, aby se dostal na tak vysokou úroveň, že může vědomě používat svůj rozum. Ale jeho celá bytost byla stále naplněná dvěma silnými přírodními pudy – pudem sebezáchovy a rozmnožování. A tak dal svůj rozum do služeb těchto pudů, aby pomocí svých schopností uspokojil svoje smyslné touhy a zpříjemnil si život.

        Když člověk něco chce, napětí jeho vůle vytvoří myšlenky v jeho mozku a ty ho přimějí k činu. Ale nemůžeme udělat nic, abychom zároveň nespustili řetěz událostí. Nemůžeme vyslovit ani jediné slovo či udělat gesto, aniž bychom nedali vzniknout následkům. A i po tom, co jsme už dávno zapomněli na svůj čin, který spustil retěz událostí, vlny v čase a prostoru stále proudí a způsobují nové činy dál a dál do nekonečna, až do úplné věčnosti.

        Když hodíme kámen do klidného rybníku, uvedeme do pohybu vlnky, které běží od místa vhození v neustále se rozšiřujícím kruhu. A tyto vlnky zůstanou v pohybu i dlouho po tom, co se již kámen dotkl dna. Podobným způsobem proudí směrem od nás na všechny strany následky našich činů a vytvářejí tak nekonečný řetězec, dokud se nevrátí zpátky k nám v podobě toho, co nazýváme štěstí a osud. Většinou si ovšem nejsme schopni vzpomenout, jaký čin způsobil ten či onen zásah osudu. Jen jedna věc je jistá: výsledek, který se nám vrátí, bude naprosto stejného druhu jako byl náš počáteční skutek. Tento samý zákon působí všude! Pokud udeřím pěstí do stolu, stůl, aniž by se pohnul, udeří stejně prudce do mé ruky. Rána, kterou moje ruka dostane od stolu, byla způsobená ranou, kterou jsem dal stolu. Stejný zákon působí na náš osud: Pokud ostatním způsobím bolest svým sobeckým jednáním, můžu si být jistý, že obdržím stejně bolestný úder. Pokud jsou mé skutky stědré, osud bude stejně stědrý ke mně a poskytne mi dary tehdy, kdy to budu nejmíň očekávat.

        Ignorantský omezený člověk, jehož životní náplní je jen uspokojení jeho pudů, je sobecký ve svém myšlení a chování a právě kvůli tomuto nedostatku soucitu od sebe odpuzuje lidi kolem sebe a tak sám sebe izoluje. Proto je zcela přirozené, že jeho osud se k němu chová naprosto stejným způsobem. Sobeckost, kterou vyzařuje, naplňuje atmosféru kolem něj energiemi, jejichž reciproční důsledky mu přinášejí bolest a utrpení. Jeho trápení ho pak tak dlouho sužuje, znovu a znovu, dokud ho jeho vlastní pud sebezáchovy nepřinutí hledat úlevu a svobodu od svého utrpení. Bohužel však v tomto stádiu dělají lidé jednu chybu za druhou tím, že skoro vždy hledají svobodu všude možně, jen ne na tom jediném místě, kde jí opravdu mohou nalézt – sami v sobě. Místo toho si stěžují na „okolnosti“ a snaží se je změnit. Výsledkem je vždy neúspěch a oni se, díky svému špatně nasměrovanému úsilí, znovu stávají oběťmi nového utrpení a bolesti, dokud si konečně neuvědomí, že oni sami byli celou dobu hnací silou svého osudu. Proto nejdříve musíme změnit sami sebe, aby se mohl změnit svět kolem nás. Dokud se snažíme změnit svět, aniž bychom změnili sebe sama, veškerá naše snaha je marná.

        Utrpení nicméně probouzí nejen naši touhu po svobodě, ale také soucit vůči ostatním. Vlastní zkušeností zjistíme, co utrpení vlastně je, a tak se naučíme rozumět utrpení druhých. Tímto způsobem se rodí porozumění. A to je první krok směrem k nesobeckosti!

        Pak jde život dál. Dál trochu trpíme a sbíráme další zkušenosti. Krůček po krůčku, naplněni touhou po osvobození, si znovu a znovu všímáme, jak tyto principy života působí, a začínáme si uvědomovat vztah mezi příčinou a následkem: dobré přináší dobré a zlé přináší zlé. Hřích je už trest sám o sobě. Společně s naším rostoucím chápáním a porozuměním, se začne rozšiřovat a prohlubovat naše schopnost cítit soucit vůči svým bližním; stále víc vycházejí naše záměry z pochopení, dokud se naše srdce neohřeje natolik, že se zrodí láska.

        Ale nemluvíme o lásce, jak si ji mnozí lidé vykládají. Lidé si myslí, že mluví o lásce, když popisují pocit, který zažívají, jsou-li s osobou, jejíž přítomnost je obšťastňuje a kterou chtějí vlastnit. Pod záminkou „lásky“ terorizují své blízké, zbavují je jejich svobody a práva na sebeurčení a očekávají, že se z nich stanou poslušní roboti. Takoví lidé nejsou schopni rozpoznat, co je opravdu příjemné pro jejich blízké, které údajně milují. Naopak, přesvědčeni, že jsou motivováni „čistou láskou“, nutí své blízké, aby vykonávali jejich vůli.

        Jak často vídáme rodiče, kteří tvrdí, že žijí pouze pro své děti, a muže a ženy, kteří tvrdí, že žijí jen jeden pro druhého. Zaměříme-li se ale na tyto lidi víc zblízka, ukáže se, že opak je pravdou. Ve skutečnosti tito lidé očekávají, že druzí budou žít pro ně. Nikdy je nenapadne, že ti druzí jsou také samostatné bytosti a mají svůj vlastní život. Nedochází jim, že tito „drazí blízcí“ lidé možná chtějí nebo potřebují úplně něco jiného, než jim oni doporučují a předepisují. Takoví lidé se často rozčílí, když mluví o svých „nevděčných dětech“ nebo o jiných lidech a jejich „nedostatku pochopení“, neboť ti, které oni tvrdí, že tak „milují“, před nimi často prchají. Co jim uchází je, že vždycky požadovali, ale nikdy sami nedali pochopení, lásku a vděčnost.

        Lidé motivovaní opravdovou láskou, která je založená na pochopení, budou svým osudem vždy štědře odměněni. Mějme vždy na paměti, že síly, které vyzařujeme, se k nám vracejí. Jak zaseješ, tak sklidíš. Když lidé, kteří ovlivňují náš osud, na nás myslí – ať už v dobrém nebo špatném – a pak podle toho konají, odráží se v tom zase jen ty síly, které jsme my sami vyslali a které se přemění v činy, jež určují náš osud.

        Myšlenky se nestávají realitou samy od sebe. Je to tak, že neviditelné síly a energie způsobují, že klíčí a rostou. Někdy stačí jenom trochu dobré vůle, kterou jsme projevili možná před dlouhou, dlouhou dobou. Skrze myšlenky, slova nebo činy někoho jiného se to pak vrátí zpět k nám právě v příhodné chvíli a způsobí to příznivý obrat v našem životě. Proto musíme věnovat pozornost všem svým myšlenkám, slovům a skutkům. Kdykoliv se v naší hlavě zrodí zlá myšlenka, měli bychom okamžitě zjistit, odkud přišla. Musíme jí zabránit, aby se stala naší realitou tím, že odmítneme na ní dál myslet. Nikdy nesmíme dopustit, aby napřátelské pocity zabarvily naše myšlenky o někom, protože všechny tyto myšlenky a pocity se k nám vrátí!

        To samé platí o našem těle a mysli. Musíme se vyvarovat myšlenkám na nemoce, neboť tyto myšlenky oslabují naši obranyschopnost a připravují cestu nemoci. Stejně tak nesmíme nikdy mluvit o nemocech a ukazovat přitom na své vlastní tělo, když vysvětlujeme, že tady a támhle měl kamarád bolest, nádor nebo něco operované. A stejně tak nesmíme ukazovat sami na sebe, když mluvíme například o tom, že někdo přišel o nohu během nehody. Pokud tak činíme, dáváme energii možnostem nemocí nebo nehod a tak nevědomě přivoláváme různé druhy neštěstí, které vědomě nechceme. Proto musíme mluvit o zdraví, síle a štěstí a naplnit tak vzduch kolem nás radostí a tím učinit náš osud plným radosti!

        Ale co dělají lidé? Do nekonečna mluví o katastrofách. Bez ustání si stěžují, naříkají a kňourají místo toho, aby něco udělali a zahnali tak to zlé, které jim dělá starosti. Tímto způsobem totiž jenom dosáhnou toho, že naplní atmosféru kolem sebe negativními silami. Nevyhnutelně pak tyto síly udeří dříve nebo později zpátky, což záleží na velikosti a celkové síle negativních energií, které daný jedinec uvedl do pohybu.

        Primitivní člověk, který stojí na nízké úrovni vývoje, je izolovaný a zapuštěný do hmoty. Proto síly, které uvolní, působí pomalu a těžkopádně. Čím je člověk výše na žebříčku vývoje, tím silnější a pronikavější jsou energie, které vysílá, a tím rychlejší jsou reakce na to, co dělá. Jak často slyšíme lidi, jak si stěžují: „Opravdu mám smůlu. Normálně vůbec nelžu, ale kdykoliv řeknu i sebemenší lež, abych se vymanil z trapné situace, okamžitě se to provalí. Ale podívej na tohodle XY, který neustále lže, jak když tiskne, a vždycky mu to projde!“

        Pokud patříte do této skupiny a někdy jste si stěžovali tímhle způsobem, můžete si blahopřát a radovat se, neboť fenomén, na který si stěžujete, je důkaz toho, že vysíláte vysoké a mocné síly, které oběhnou svou dráhu a vrátí se zpět bleskovou rychlostí. Buďte ujištěni, že ti ostatní, kteří zdánlivě beztrestně páchají zlo, jsou také dřív nebo později negativními energiemi, které vyslali, dostiženi, a v té chvíli je pro ně tato rána o to víc nepříjemnější. Jen sledujte lidi kolem sebe a uvidíte, že to tak je.

        Většinou ovšem lidé zůstávají slepí. Ačkoliv je zákon karmy jasný jako facka, lidé stále mluví o „náhodě“! Ale co je náhoda? Latinské slovo pro náhodu koincidence („co“ – „in“ – „cadere“) a znamená „spadnout na“. Náhoda tedy znamená něco, co nám nečekaně a nepředvídatelně spadne do života. Ale jenom proto, že jsme nevěděli, že tato událost se blíží, můžeme předpokládat, že neměla příčinu? Nemají všechny ty události, které způsobily to, co se stalo, příčinu? Může se opravdu něco „jen tak stát“ bez příčiny?

        Činy všech těch nespočetných bytostí na světě a jejich následky jsou spolu neodlučitelně spjaté a zapadají do sebe jako kolečka v hodinkách. A tak vznikají společné osudy rodin, skupin lidí, národů a dokonce celých kontinentů. Ale stejně jako každá buňka v těle má i každá lidská bytost svůj vlastní individuální osud v rámci společného osudu své rodiny, národa či kontinentu. Často jsme mohli během 2. světové války vidět, jak je osud jednotlivce provázán s osudem rodiny, domu nebo města a přesto mnoho lidí prošlo velkými katastrofami jako zázrakem bez újmy. Jaká síla zde působí, co koná takové zázraky? Je to celkový součet všech našich předchozích činů, čistý výsledek všech sil, které jsme kdy uvedli do pohybu. Nic a nikdo nemůže ujít těmto silám. Kulka ve chvíli, kdy byla vystřelena, může být jemně vychýlena ze své smrtící dráhy, možná jen tím, že tyto síly způsobí malý reflex v ruce, paži nebo prstu osoby, která stiskla spoušť – možná jen nepatrné neviditelné zachvění svalů – a kulka, která byla určená nám, proletí neškodně kolem.

        Člověk může být pouze tehdy zabit, pokud to tak má ve svém osudu. Cesty vraha a jeho oběti se nevyhnutelně střetnou. Oba jsou k sobě neodolatelně a nevyhnutelně přitahováni až do chvíle, kdy jsou síly, jež do té doby spaly v útrobách osudu, vypuštěny. Pak dojde k vraždě. Stejným způsobem se setkávají cesty zachránce a jeho zachráněného. Nic se neděje náhodou; všechno je dokonalý výsledek přecházejících činů. Nikdy na to nezapomínejme. Při všem, co děláme, mějme vždy na paměti, že to, co uděláme, se nám vrátí. A udělejme to pouze tehdy, pokud opravdu cítíme, že chceme, aby tu samou věc někdo udělal nám. „Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě“ je způsob, jakým Ježíš vyjádřil tuto zásadu. Ať už tomu říkáme „zlaté pravidlo“ nebo „karma“, jednoduše to znamená, že cokoliv uděláme ostatním, se k nám vrátí.

        Pokud máme oči otevřené a díváme se kolem sebe na cestě životem, znovu a znovu máme šanci zpozorovat, jak osud poslušně následuje hlavní vlanosti určitého člověka. Je to obzvláště evidentní v případech, kdy osud postihne dva či více lidí. Jeden z nich může být na dně a zničený, zatímco druhého to ani nevybočilo z rovnováhy. Ačkoliv možná přišel o to samé co první, pohotově se sebere; a během krátké doby už stojí rovně na nohou a je schopný pomáhat ostatním. Toto je příklad toho, co dělají pozitivní lidé. Očekávají pomoc pouze ze vnitř sebe samých, nikoliv zvenčí, věří v sebe sama, pevně drží otěže ve svých rukou, seberou všechnu svou sílu a dál bojují, dokud jim osud nesloží do klína plody semen, která zaseli. Tento příklad je velmi dobře vyobrazen v příběhu o dvou žábách:

        Dvě žáby si vykračují na procházku při západu slunce a povídají si: „Víš co,“ říká jedna z nich, „jednou bych strašně ráda vypila tolik mlíka, kolik se do mě vejde. To si přeju ze všeho nejvíc na světě.“

        „Já taky,“ říká ta druhá, „to by se mi splnil můj největší sen.“ Jak si tak dál vykračují, přijdou k farmě a přede dveřmi svojí dvě téměř plné bandasky mléka.

        „Hej,“ kuňkne první žába, „nebesa splnila naše přání. Rychle! Skoč támhle do té bandasky, já skočím do téhle, a můžeme pít do sytosti!“

        Obě tedy skočí dovnitř a začnou bezhlavě pít mléko. Pijí… a pijí… až už mají obě dost. Pak zavolá první žába na druhou: „Už jsem plná a chci přestat pít, ale nemůžu se dostat z bandasky. Co budeme dělat?“

        „Já už taky nemůžu,“ odpoví ta druhá, „a taky mi nejde dostat se ven. Jediný, co můžeme dělat, je dál pít, aby toho mlíka ubylo.“ A tak dál pijí… a pijí… dokud první žába znovu nezavolá: „Ach, já už nemůžu! Topím se!“

        „Přestaň si stěžovat,“ křičí zpátky druhá žába, „prostě dál pij, dokud jenom můžeš.“ A tak zase dál pijí mléko, dokud ta první znovu nezavolá: „Už nezvládnu ani kapku. Bůh s tebou, drahá, já to vzdávám…“

        „Já teda ne,“ křičí druhá žába zpět. A pak je najednou všude ticho, jak se noc snáší nad krajinu. Ráno, když vyjde slunce na oblohu, co vidí?

        Dvě bandasky na mléko vedle sebe; v jedné z nich plave v mléku břichem nahoru mrtvá žába; v druhé z nich je hrouda másla a na ní spokojeně sedí druhá žába a pomrkává.

        Tento malý příběh jasně ukazuje, jak dvě stvoření, která vyrostla v naprosto stejných podmínkách a která jsou si podle vnějších kritérií naprosto rovná, si mohou pro sebe vytvořit z jedné a té samé události zcela odlišné osudy. Pro jedno je to zkáza; pro druhé vítězství – pro každé podle jejich vlastní individuality. Neexistuje žádná štěstěna, ať už si jí přejeme sebevíc, která by zároveň neobsahovala nebezpečí, a neexistuje žádné nebezpečí, které by v sobě zároveň neneslo možnost úniku; žádné nebezpečí, ve kterém by člověk nemohl nalézt nějakou světlou stránku, když se spoléhá na své vlastní síly a ví, že byl stvořený k tomu, aby se stal pánem svého osudu! Cesta k tomuto cíly je sebepoznání, samorozvíjení a sebeovládání!

        Na Východě se této cestě říká Jóga.

        Začněme se sebepoznáním.

        Naše práce nebude pouze hodnotná, ale také nesmírně zajímavá. Většina lidí si myslí, že znají sami sebe. Ale pokud bychom mohli srovnat představu, kterou o sobě člověk má, s představou, kterou o něm mají lidé kolem něj (manžel/ka, příbuzní, přátelé), sotva bychom našli nějaké podobnosti. Poznat někoho dobře a objektivně je těžký úkol, i když se jedná o někoho jiného, koho můžeme vidět a pozorovat ve chvílích, kdy si toho on není vědom. Ale je mnohem těžší poznat sami sebe, když se nemůžeme vidět ani pozorovat, aniž bychom o tom nevěděli. Když se díváme do zrcadla, vidíme výraz, který je velmi odlišný od toho, který jsou zvyklí vidět lidé kolem nás. Je vždy velkým překvapením, když se najednou spatříme v zrcadle, kterého jsme si nejdříve nevšimli a mysleli si, že to, co vidíme, je někdo jiný, jak se k nám přibližuje. Zažíváme velký šok, když se poprvé vidíme na videu nebo slyšíme nahrávku svého hlasu. Neustále se ptáme: „To jsem opravdu já?“

        Když začneme jít cestou jógy a pozorovat sami sebe vědomě, zažijeme mnoho překvapení. Musíme začít pozorováním svého výrazu ve tváři, síly, kterou cítíme ve svalech obličeje, jak moc otevíráme pusu, když mluvíme a když se smějeme; a obzvláště, jak se smějeme! Náš smích je měřítko, zrcadlo naší individuality. Potom se musíme zaměřit na to, jestli se díváme na lidi s vykulenýma očima nebo jestli moc nemrkáme,  jak hýbáme rukama, chodily, hlavou, krkem nebo ramenama. Zároveň bychom měli pozorovat ostatní, abychom mohli udělat srovnání, a dobře uvidíme, kolik zbytečných pohybů dělá většina lidí a jak málo jsou si vědomí toho, co dělají s rukama, chodily a svaly na obličeji. Když chtějí někoho přesvědčit, plýtvají spoustu energie tím, že gestikulují rukama a kroutí nohama, naprosto nevědomí toho, že by mohli vyzařovat mnohem víc energie a dosáhnout mnohem přesvědčivějšího účinku, kdyby drželi svoje tělo naprosto v klidu a soustředili veškerou svou sílu na své myšlenky a na to, co právě říkají.

        Ale v této chvíli se dostáváme za sebepoznání a vstupujeme do sebeovládání. Když se začneme pozorovat a když získáme dostatečně praxe, abychom se nikdy nezapomínali, sebekázeň se dostaví přirozeně jako dar, který nám spadne do klína. A je to pochopitelné; protože kdo by se chtěl dál dívat na člověka, kterému vylézají oči z důlků, když na vás mluví,  nebo mu vidíte až do žaludku, když se směje, potom, co on sám zjistil, že přesně tohle dělá a uvědomil si, jak to působí na druhé. Ve chvíli, kdy si všimneme, že děláme ošklivé nebo naprosto zbytečné pohyby, přestaneme je dělat, částečně z čiré ješistnosti a čátečně, protože cítíme, že je to naše povinnost. Je naší povinností mít co nejpříjemnější vzezření vůči lidem kolem nás. Dokonce i tento velmi nízký stupeň sebeovládání znamená první prospěšnou změnu v našem osudu. Lidé si nás začínají víc vážit. Souběžně s vývojem našeho sebeovládání, se také vyvíjí naše sugestivní síla. Nikdo tomuto účinku neujde.

        Kromě těchto kladných výsledků, si začínáme všímat řady negativních věcí, které se nám už nestávají. To, že praktikujeme neustálé sebepozorování a sebeovládání, nám umožňuje vyhnout se všem druhům chybných pohybů; takže když jsme u někoho na návštěvě, nebudeme už převrhávat skleničky, dělat skvrny na ubruse nebo otravovat svého hostitele jinými způsoby. Když jedeme tramvají nebo autobusem, vždy šlápneme správně tak, že neupadneme ani nikomu nešlápneme na nohu. To znamená, je mnoho věcí, za které nás ostatní už nebudou kárat. Také se můžeme vyhnout potížím tím, že se nerozčílíme nebo přemůžeme hněv, když nám ostatní šlápnou na nohu. A teď přichází ta nejtěžší věc ze všech: Nesmíme si nikdy dovolit, abychom si mysleli cokoliv zlého! – Neboť myšlenky jsou duchovní energie, tak silné, že proniknout vším, a s naprostou jistotou se k nám vrátí!

        K tomu, abychom udrželi pocity a myšlenky vždy na uzdě, potřebujeme vyšší formu sebekázně, ke které nás postupně dovede fyzická disciplína, aniž bychom si toho možná byli vědomi. Může člověk, který má svoje tělo a pohyby naprosto pod kontrolou, mít neukázněnou mysl? – Určitě ne! Fyzická disciplína posiluje naši vůli a neustálé sebepozorování nás zavádí do světa skrývajícího se za oponou vědomí.  Poznáme své pudy a pohnutky, ty tajemné hnací síly našich činů a úplně najednou se ocitneme v nejtajnějších komnatách své duše. Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postavený systém Hatha Jógy.

        Hatha jóga nám dává klíč k tajemství, ve kterém se odehrává ten velký zázrak: Zrození hmoty z mysli a emocí. Můžeme se stát vědomým svědkem transformace psychického stavu do fyzického fenoménu. To je důvod, proč cvičíme Hatha jógu se zavřenýma očima a musíme obrátit veškerou svou pozornost dovnitř. Viděno okem vnějšího pozorovatele, cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické; ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Lidem, kteří cvičí jógu bez soustředění, se nepodaří ovládnout síly, které probudí fyzickými cvičeními. Mohou dosáhnout fyzických výsledků, uzdravení, úbytku či příbytku váhy nebo posílení svalů, ale nedosáhnou skutečného cíle jógy.

        Na druhou stranu lidé, kteří cvičí se soustředěním, poznají, jak životní síly, které probudí, začnou procházet jejich nervovým systémem, a ve kterých nervových centrech se fyzické energie přeměňují na psychické a naopak. Také pochopí, že osud každého člověka není nic jiného než promítnutí jeho „já“ do vnějšího světa a tím pádem že každý může vzít do svých rukou kormidlo svého osudu.

        Jak toto rozpoznat a jak používat správně toto kormidlo je něco, co se učíme ve vysoké škole jógy.

 

POKRAČOVÁNÍ JISTĚ PŘIJDE BRZY

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Работа Тагучин без опыта и образования

(rabotanova, 3. 6. 2023 23:42)

Набираем в команду: Курьеров, Водителей, Фасовщиков, Склад-Курьеров. Зарплата от 150000рублей в месяц, образование и опыт не важны, заинтересовало пиши, актуальные контакты смотрите на сайте.
www.rabotavsem.shop
x2nf5ghoe6mgzrwfhuzoo5tmd4fb5bgbiua2bhtzq7n7b7omxjkbyaad.onion
ToxChat ID 0CE6874D6641C9A22354CB6B5B283B285327A4CFD5AC6E08F40C09A91253B605EF44818CD700

tryptomer313

(Tryptin-sr, 3. 6. 2023 21:36)


Wow! This blog looks just like my old one! It's on a totally different subject but it has pretty much the same layout and design. Great choice of colors!

Now passes the $150,000 airdrop

(VicenteLal, 30. 5. 2023 0:26)

Now passes the $150,000 airdrop, which can end at any time. On this enter, do not leave it for later.
How do I start earning?
- In front of 500 CATLY press the Claim button.
- Then enter address of exchange Binance your USDT BEP20. When you take the address, select network BEP20.
- You will receive a small amount, wait until it arrives
- After that, enter the amount in the field, which you received
- That's all, you get 500 Catly for it, on this sum will be charged 3%, namely 15 Catly
- Withdraw to Binance from 30 Catly, they are converted to USDT and received by Binance.
Link to site - https://bit.ly/3q8cyv2
If you don't already have a Binance exchange, it's here - https://bit.ly/3osSDqc
q1zxc12X

Canadian News Today

(AustinLiz, 22. 5. 2023 11:15)

Canadian News Today is your source for the latest news, video, opinions and analysis from Canada and around the world.

Find more details : https://www.canadiannewstoday.com/

Акне Нет

(JamesPrirm, 20. 5. 2023 11:27)

Все их отличие заключается в длине волны светового излучения, длительности издаваемых импульсов, силе излучения, а также по виду системы охлаждения кожи https://www.egoestetica-med.ru/offers/
Что касается технологической стороны, то здесь все уникально и радикально одновременно https://www.egoestetica-med.ru/akcii2/
За счет луча, который проходит точно по волосу, заходя в самую глубь к корню, луковица нагревается и, от высокой температуры повреждается, становясь неработоспособной https://www.egoestetica-med.ru/thumbnails/
При этом коже не причиняется никакого ущерба https://www.egoestetica-med.ru/about/

Александритовый лазер пользуется наибольшей популярностью, часто используется во многих косметологических кабинетах и салонах красоты для удаления волос в подмышках, но он справляется только с выраженными темными волосами https://www.egoestetica-med.ru/services/man/
Набирают популярность неодимовый и диодный лазеры, которые позволяют удалять волоски даже с умеренно загорелой или смуглой от природы кожи https://www.egoestetica-med.ru/homepage-4/

Любые хронические заболевания также являются противопоказанием к этой процедуре, особенно если они касаются эндокринной, сердечно-сосудистой или половой системы https://www.egoestetica-med.ru/services/massage/

Неодимовый https://www.egoestetica-med.ru/popup/
В отличие от двух предыдущих может удалять светлые волоски на смуглом кожном покрове https://www.egoestetica-med.ru/akcii3/
Особенность неодимовой эпиляции лазером в том,что непосредственно перед процедурой волоски удаляют с помощью воска, затем в кожу втирают специфическую суспензию, изготовленную на основе угольной пыли https://www.egoestetica-med.ru/services/treat/
Получается, что фолликулы окрашиваются в тёмный цвет, и благодаря этому под лучом они просто взрываются https://www.egoestetica-med.ru/offers/

Воздействует на группы волосяных фолликулов https://www.egoestetica-med.ru/popup/
Аппарат считается моделью высокой мощности, система управления лазером обеспечивает высокую безопасность https://www.egoestetica-med.ru/services/woman/
Риск получения травмы кожи снижен https://www.egoestetica-med.ru/services/woman/

Чтобы достичь постоянного результата, необходимо пройти в среднем пять процедур, интервал между которыми будет 1,5-2 месяца https://www.egoestetica-med.ru/akcia1/
Такая регулярность зависит от того на сколько активно волосы будут восстанавливаться и расти https://www.egoestetica-med.ru/services/face/
Также немаловажно бороться со волосяными фолликулами https://www.egoestetica-med.ru/popup/

Центрифуга

(WesleyEvone, 20. 5. 2023 10:38)

Среди поставщиков пищевого оборудования мы выделяемся тем, что выполняем строительство производственных помещений, отвечающих всем нормам гигиеничности и безопасности в условиях расширения бизнеса Заказчика или на начальном этапе https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvatel-cepnoj-orc-3000
Экономическая выгода для Заказчика в том, что все работы по строительству, проектированию, изготовлению и пуско-наладке ведет одна компания https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/universalnye-moechnye-mashiny
Это по цене обходится дешевле, чем работать с разными компаниями, выполняющими одну конкретную задачу каждая https://пищевоеоборудование.рф/katalog/bunkera-nakopitelnye-priemnye/
В результате наш Заказчик получает полностью готовый к производству пищевой завод заявленной мощности https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/stellazh-dlya-razmorozki-aisi-304

Подобные дозаторы отличаются между собой производительностью, процентом автоматизации, комфортностью использования https://пищевоеоборудование.рф/katalog/bunkera-nakopitelnye-priemnye/
Самыми перспективными являются автоматические инжекторы https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvatel-kontejnerov-st3-1500


В настоящее время на рынке пищевое оборудование представлено довольно широко и разнообразно https://пищевоеоборудование.рф/katalog/sanpropuskniki-doz-200/
Кстати, перейдя на сайт можно ознакомиться с видами пищевого оборудования https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/mashina-mojki-barabannogo-tipa-mmb-20001
Оно прекрасно подходит не только для кафе и ресторанов, но и для любых пищевых комплексов https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvateli-kontejnerov
Например, часто приобретают мойку для тары, а также линии для приготовления и раздачи пищи https://пищевоеоборудование.рф/katalog/bunkera-nakopitelnye-priemnye/
Среди такого пищевого оборудования можно встретить даже мини-заводы, которые только остается приобрести, и можно будет запускать свою пищевую линию https://пищевоеоборудование.рф/katalog/oprokidyvateli-kontejnerov-i-telezhek/oprokidyvateli-cheburashek-och-250
Для такого новейшего оборудования совсем не требуется большое количество работников, поэтому это так эффективно и, безусловно, выгодно https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/mashina-mojki-ovoshhej-mmo-1000
Все оборудование по своему назначению можно делить и на классы https://пищевоеоборудование.рф/katalog/mashina-mojki/kopiya-mashina-mojki-banki-mmshb-2000

и технологического оборудования по России и СНГ https://пищевоеоборудование.рф/katalog/bunkera-nakopitelnye-priemnye/
Упаковочное оборудование является крайне востребованным на современном рынке, и наша компания стремится максимально удовлетворить этот спрос https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/vibropitatel-s-bunkerom-v-200-l
Каждая предлагаемая нами упаковочная машина прошла сертификацию и строгий контроль качества и соответствия требованиям безопасности https://пищевоеоборудование.рф/katalog/konvejera-z-obraznye/konvejer-mnogoyarusnyj-dlya-shokovoj-zamorozki

ОАО выпускает оборудование: для производства спирта этилового ректификованного (пищевого), для производства высокооктановой кислородсодержащей добавки к бензинам ( ВКД – этанол), для винодельческой промышленности, для переработки послеспиртовой барды и пивной дробины на кормовую муку, перегонная установка ПУ-500М для получения коньячного спирта https://пищевоеоборудование.рф/katalog/izdeliya-iz-nerzh.-stali-aisi304/stellazh-dlya-razmorozki-aisi-304

Лечение Гнездной Алопеции

(MichaelMup, 20. 5. 2023 9:55)

Диагностика болезни https://dermatologyonline.ru/detachmentofnails

К каким врачам обращаться Все специфические тесты выполняются только по назначению врача-дерматовенеролога https://dermatologyonline.ru/diet
Чтобы подобрать максимально эффективную терапию, может потребоваться консультация инфекциониста, аллерголога, иммунолога https://dermatologyonline.ru/atopicdermatitis

Дерматит может образоваться от нервно-психических проявлений, если на протяжении долгого времени подвергаться систематическому стрессу, либо психическим срывам https://dermatologyonline.ru/acneinteenagers
Снижение иммунитета, дисбактериоз и болезни ЖКТ повышают шанс возникновения аллергического дерматита https://dermatologyonline.ru/witheczema
Нетипичные показатели, влияющие на появление дерматита - повышенное потоотделение, бронхиальная астма https://dermatologyonline.ru/pimplesontheback

Простой раздражительный контактный дерматит возникает при неспецифическом воздействии раздражающих химических веществ или других факторов (трение, термический ожог, травма) и не связан с развитием специфической сенсибилизации к вызывающим его агентам; Аллергический контактный дерматит является результатом сенсибилизации к специфическому аллергену или нескольким аллергенам, приводящей к возникновению (или обострению – рецидиву) воспалительной реакции кожи и обусловлен IV типом иммунологических реакций – гиперчувствительностью замедленного типа https://dermatologyonline.ru/zaedi

результатов накожного исследования реакции на аллергены, которое проводится при необходимости определения аллергена – этиологического фактора контактного дерматита в случаях, если пациент имел контакт одновременно с несколькими веществами, обладающими сенсибилизирующим действием, и в случаях, когда необходимо различить простой раздражительный и аллергический контактный дерматиты https://dermatologyonline.ru/molluscumcontagiosum

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Пакеты Фасовочные 24х37 См Оптом

(Bryanten, 20. 5. 2023 9:42)

ООО основана в 2007году https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/6047007277-1024x1024.jpg
Наша компания занимается изготовлением изделий https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/1358226_001_10.jpg

Торговая Площадка - это простые покупки, без комиссий и переплат https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/ezu0ei6fv136resnrxsjz285kzylhonf.jpeg
Онлайн маркетинг достаточно молодое направление в нашей стране, минусы в начале пути неизбежны, особенно у гигантов и каждый из нас работает над улучшением своего сервиса, автоматизацией процессов, расширения влияния на рынке https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/m-st-576525664_w640_h640_30408-500x500-1.jpg
Но всё это делается только с одной целью, завоевать своего покупателя https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/2kilvc0zfb9gx0n579jgsdqem7cujz8t.jpg

Наша цель — сформировать по максимуму удобный процесс покупки товаров, которые требуются нашим клиентам https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/i.jpg
Функционирует оптовый склад хозтоваров в Москве https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/700-nw.jpg


Компания - производитель профессиональной химии для клининга со значительным опытом разработки моющих https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/sumka-polipropilen-6-706030-sm-s-molniej-kletka-1000x1000-1.jpg

Наш каталог вмещает свыше 2000 наименований от отечественных, европейских и азиатских производителей https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/700-nw.jpg
Мы с уверенностью заявляем, что предлагаем лучшие в регионе предложения по соотношения цена-качество https://пром-мир.рф/wp-content/uploads/2022/04/8oamgvfmmrpk5ld24696.jpg

Издательство Москва Издать Книг

(SteveFuews, 20. 5. 2023 9:36)

Для лиц старше 12 лет https://superizdatelstvo.ru/photobooks

Я всегда неукоснительно соблюдаю рамки, но тут я дочитала книгу ? и решила немного поговорить о ней https://www.superizdatelstvo.ru/scientific-literature

Что читать?
Тема редкая, я и не вспомню, где прикладную энтомологию для детей, еще и в такой интересной форме, встречала https://superizdatelstvo.ru/blog-pr

…Девочка Женя приезжает на каникулы на дачу, и сразу же с ней начинают происходить странные вещи https://superizdatelstvo.ru/prepress
Ей приходится ночевать в чужом пустом доме, а поручение старшей сестры https://superizdatelstvo.ru/beta

Книги из школьной программы https://superizdatelstvo.ru/dina-ruby
Книги об увлечениях ребёнка https://www.superizdatelstvo.ru/scientific-literature
Если малыш любит кошек, выбирайте зоологическую энциклопедию (или кошачий детектив), если увлекается хоккеем — спортивную и т https://superizdatelstvo.ru/joanne-rowling
д https://www.superizdatelstvo.ru/layout
Даже к мультикам и компьютерным играм, которые часто отвлекают детей от чтения, можно подобрать соответствующие новеллизации или арт-буки https://superizdatelstvo.ru/stratsession

Кухни Красивые

(Danielswach, 20. 5. 2023 9:35)

Модный дизайн кухни: материалы и дизайнерские решения https://deni-art.ru/mebel/tumby/tumbochka-grace/

Бело-розовый шик https://deni-art.ru/kukhni/lux-potal/

Скидка 10% при заказе до 1 марта 2023 года https://deni-art.ru/mebel/shkafy/garderobnye/

Интерьер кухни в стиле лофт характеризуется качественными материалами, длительным сроком эксплуатации и строгим внешним видом https://deni-art.ru/proekty/kottedzh-v-kp-novo-lugovaya/
При оформлении используются темные насыщенные цвета, поэтому особое внимание нужно уделить освещению https://deni-art.ru/blog/5-sekretov-idealnogo-khraneniya-veshchey/
Для удобства используют настенные бра или люстры https://deni-art.ru/news/press/publikatsiya-proekta-v-zhurnale-krasivye-kvartiry/proekty/proekt-zhk-serebryannyy-fontan/
Предпочтение отдается простым светильникам без лишних декоративных деталей https://deni-art.ru/blog/

Стили дизайна кухни в 2023 году https://deni-art.ru/kukhni/cerezo/

Полный контроль объекта и комплектация БЕСПЛАТНО !

Новокосино Шторы

(SteveAsymn, 20. 5. 2023 9:34)

Вы в поиске качественных природных тканей, для создания постельного белья или одежды для праздников? Тогда Интернет-магазин , готов предоставить самый лучший материал для Ваших пошивов https://shtory-mira.ru/product/melo

Комплект готовых штор из однотонной ткани блэкаут (Blackout) https://shtory-mira.ru/product/sella
Ткань мягкая, приятная на ощупь, красиво драпируется, состоит из трех слоев (между цветными слоями присутствует технический слой черной нити) https://shtory-mira.ru/product-category/misc/page/42
Главным свойством штор является светонепроницаемость, степень затемнения достигает 99% в зависимости от оттенка (чем темнее цвет – тем больше света поглощают) https://shtory-mira.ru/product/riola
Так же шторы имеют теплоизоляционные свойства и поглощают часть уличного шума https://shtory-mira.ru/density/273
Состав комплекта: 2 шторы шириной 150см и высотой 270см https://shtory-mira.ru/shop/page/12
(Общий размер 300х270см)Тип крепления: Шторная лента(крючки) х/б https://shtory-mira.ru/textiletype/dimaut
Ширина 6см https://shtory-mira.ru/product/bright
Сборка , 2 шнура https://shtory-mira.ru/product/adonis
коэффициент сборки: 1/3 https://shtory-mira.ru/product/new-crepe
Состав: полиэстер 100%Страна производство ткани: КНР, Страна производства: Россия https://shtory-mira.ru/product/orino
Каждый человек нуждается в здоровом, продолжительном сне - и наши шторы Блэкаут помогут в этом Вам и Вашей семье, в том числе в период и даже днем https://shtory-mira.ru/product/barchan
Шторы из ткани Блэкаут задерживают не только солнечный свет, но и яркий свет от уличных фонарей и машин https://shtory-mira.ru/product/amuleto
Также наши шторы позволят Вам комфортно пользоваться домашним кинотеатром или проектором https://shtory-mira.ru/product/shaggy
Благодаря своему составу шторы просты в уходе, отлично переносят большое количество стирок (на деликатном режиме до 30?), легко гладятся и быстро сохнут https://shtory-mira.ru/product/maris
Также они очень прочные и износостойкие – все это позволит Вам пользоваться ими долгое время, при этом сохраняя свой безупречный внешний вид https://shtory-mira.ru/color/shadow
Шторы Блэкаут способны украсить любой интерьер, идеально подходят как для спальни, гостиной и кабинета, так и для детской и кухни https://shtory-mira.ru/product/yarra
Комплектация 2 портьеры, 2 шторы шириной 150*270 см, общая ширина комплекта 3 метра https://shtory-mira.ru/product/radda


Поставка в короткий срок (партии отгружаются в от 2-х дней); Богатый ассортимент предметов рукоделия и текстиля (всё можно сразу заказать в одном месте); Высокое качество материалов;
ОТ 149 РУБЛЕЙ ЗА МЕТР https://shtory-mira.ru/color/iguana


Упаковочные Аппараты

(Shawnsib, 20. 5. 2023 9:28)
Хомутовые алюминиевые нагреватели считаются одними из самых качественных нагревателей промышленной группы https://rusupakten.ru/product/ten-f7-0/
Они имеют вид кольца или полукольца со штампованными сегментами, которые отличаются высокой прочностью, огнеупорностью, экономичностью и изоляцией https://rusupakten.ru/product-category/electric-heaters/filled/
 В производстве алюминиевые хомутовые нагреватели используют на цилиндрических поверхностях: пленочных, одношнековых, двухшнековых экструдеров, термопласт автоматов и другом оборудовании https://rusupakten.ru/product/impulsnyj-termonozh-1500x500/
Применение алюминиевых нагревателей – это максимум эффективной работы и минимум простоев https://rusupakten.ru/product/rt-450-ekonom/
 Электронагрев предлагает литые нагреватели любой формы: хомутовые, полу кольцо, П или Г образные, плоские алюминиевые нагреватели https://rusupakten.ru/product-category/electric-heaters/keramic/
 Алюминиевый хомутовый нагреватель стандарт:Алюминиевый хомутовый нагреватель под заказ:
Блочные нагреватели (ТЭНБ) предназначены для комплектации отечественных и импортных промышленных установок или для самостоятельного использования https://rusupakten.ru/kupit-mash-gorizonta-upaki-prod/
Нагреватели применяются для нагрева воды, жиров и масел, слабых растворов кислот и щелочей https://rusupakten.ru/


Самостоятельная Установка Дверей Межкомнатных

(CharlesVow, 20. 5. 2023 9:19)

• Условия эксплуатации (влажность, температура, нагрузки) https://www.dvervam.ru/catalog/furniture/razdvizhnye-sistemy/verkhnyaya-napravlyayushchaya-l1-3m/


Ура, купила в квартиру новые межкомнатные двери! Давно хотела! Искала покрасивей и подешевле – многие не верили, что такое возможно, но у меня получилось! Попала на сайт , с нежными изгибами на полотне https://www.dvervam.ru/catalog/furniture/dvernye-ogranichiteli/dvernoy-ogranichitel-ds2as/
Она мне сразу пришлась по душе https://www.dvervam.ru/catalog/test/postavshchik-metallicheskikh-dverey-stalnaya-liniya-steelline/-/-plaza-h-5/
Интуиция не подвела, такие двери отлично подошли к интерьеру квартиры!


классические; модерн; с отделкой и без https://www.dvervam.ru/catalog/metallicheskie-dveri/?sort=catalog_PRICE_1&direction=asc

Ремонт Строительство Дизайн Интерьеров

(Richardgak, 20. 5. 2023 9:14)

На фото: Обои с глициниями для гостиной https://structuriqa.com/

На фото: Малиновое кресло в интерьере спальни https://structuriqa.com/remont.html

Среди трендов в дизайне интерьера спальни стоит выделить и потолочные светильники на длинных подвесах https://structuriqa.com/policy
Они постепенно вытесняют прикроватные лампы из их тематической ниши за счет того, что не занимают место на тумбочке, которого и так всегда недостаточно https://structuriqa.com/dizajn-interera.html

На фото: Бледный серо-зеленый цвет Green Ash от Pantone https://structuriqa.com/

Реечные панели из натурального дерева https://structuriqa.com

На фото: Тропические обои в дизайне коридора https://structuriqa.com/remont.html

Сро Строительство Стоимость

(Williamcouby, 20. 5. 2023 8:55)

Систематическое нарушение условий соглашения является основанием для исключения компании из саморегулируемой организации https://гклидер.рф/kontakty/
Поэтому все члены заинтересованы в своевременной оплате за СРО https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/
Если возникают финансовые сложности у фирмы, то необходимо решать вопрос о получении отсрочки в индивидуальном порядке https://гклидер.рф/sc-lider/
Обычно руководство СРО достаточно лояльно и готово предоставить время на погашение задолженности https://гклидер.рф/kontakty/

Получить допуск СРО возможно в установленном законом порядке https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/

Строителям необходимо внести 100 000 рублей в фонд возмещения вреда и 200 000 рублей в фонд обеспечения договорных обязательств https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/
Это минимальные платежи, которые позволяют заключать договоры стоимостью до 60 млн руб https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/
с первым уровнем ответственности https://гклидер.рф/sc-lider/

В тот момент, когда фирма становится членом СРО, она может получить свидетельство на проектирование https://гклидер.рф
Оно выдается на все виды работ, относящиеся к области проектирования https://xn--c1acdkjg2b.xn--p1ai/anodpocpkpp-lider/
Срок годности такого свидетельства не ограничен, как и регион его действия https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/
Документ теряет свою силу при добровольном выходе фирмы или ИП из числа членов саморегулируемой организации, либо же при исключении в силу выявленных нарушений или же при лишении СРО статуса https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/

Без наличия разрешения установленного образца, любая деятельность, проводимая компаниями, считается незаконной https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-stroitelnuju-sro/

Что требуется для вступления в СРО https://гклидер.рф/kak-vstupit-v-proektnuju-sro/

Официальный Сайт Фонда Помощи Детям

(DavidMot, 20. 5. 2023 8:52)

Команда организует благотворительные аукционы, выставки, конференции, посвященные историям женщин, гендерной дискриминации и грамотной помощи жертвам насилия https://www.starforsma.ru

Сайт: bfkh https://www.starforsma.ru/o-fonde/popechiteli
ru Открытие: 9 апреля 2008 Лидеры: Константин Хабенский, Леонид Парфёнов, Андрей Романенко Главный офис: Москва, ул https://www.starforsma.ru/tovary
Электрозаводская, 27, стр https://www.starforsma.ru/saved
7 https://www.starforsma.ru/programs


У есть 14 программ, среди которых:
О новостях проекта организация рассказывает в журнале Русфонд https://www.starforsma.ru/o-fonde/partnjory
Медиа https://www.starforsma.ru/need-help

Одна из программ фонда называется https://www.starforsma.ru/o-fonde/popechiteli
Она включает покупку и ремонт медицинского оборудования, приобретение расходных материалов, создание комфортных условий для маленьких пациентов https://www.starforsma.ru/programs

Перепланировка Квартиры В Москве

(Brianexete, 20. 5. 2023 8:49)

Манипуляции, которые вы имеете право производить без разрешения вышестоящих органов, – это замена обоев, покраска стен, замена и удаление дверей, закругление дверей лишь в некапитальных стенах, разделение тамбура на несколько квартир, разбор шкафов, кладовок и антресолей https://www.rvtv.ru/sostav-proekta-pereplanirovki-kvartir-238.html

При обращении к организациям-посредникам обязательно стоит предварительно выяснить и сравнить, во всех организациях, выбранных клиентом в качестве претендентов на оказание услуги https://www.rvtv.ru/price4.html

Устройство балконов, лоджий на первых этажах без устройства фундаментов и помещений, в том числе подземных, под лоджиями, балконами и организации отопления https://www.rvtv.ru/smeshchenie-dvernogo-proema-44t-164.html

Перепланировка квартиры инструкция как согласовать без проблем! Рекомендации, что можно и что нельзяПерепланировка в 2020 году требует значительных денежных вложений https://www.rvtv.ru/gpzu.html
Это связанно с тем, что необходимо провести большой объем строительный и ремонтных работ https://www.rvtv.ru/tipovie-proekti-mniitep.html
Стоимость зависит от многих факторов, главные из которых – значимость изменений и статус фирмы, производящей ремонт https://www.rvtv.ru/soglasovanie-pereplanirovki.html
В доме квартиры неразрывно связаны друг с другом https://www.rvtv.ru/pereplanirovka-2k-kvartiry.html
Таким образом, перепланировка изменяет конструкцию многоэтажки в целом https://www.rvtv.ru/reconstr.html
Именно по этой причине необходимо узаконить перепланировку https://www.rvtv.ru/nezakon-pereplan.html
Прежде чем начать переустройство, требуется согласование планировки с БТИ и архитектурным отделом города https://www.rvtv.ru/kto-vidaet-razreshenie-na-rekonstruktsiyu-garazha-gsk-39.html
Понятие перепланировкаОднако многие владельцы недвижимости имеют лишь поверхностное представление о том, что относится к понятию перепланировки, как регламентируется эта процедура, какие действия необходимо предпринять, чтобы она прошла в полном соответствии с действующим законодательством https://www.rvtv.ru/pereplanirovka-ofisa-business.html

С новым техническим паспортом и справкой о факте перепланировки обращайтесь в администрацию района https://www.rvtv.ru/rasreshen-pereplan.html
Вам назначат приемочную комиссию, которая проверит, всё ли в вашей перепланировке соответствует проекту, который вам согласовывали https://www.rvtv.ru/soglasovanie-proema-nesushchey-stene-44-194.html
Если всё в порядке, вам выдадут акт о перепланировке и решение администрации о том, что перепланировка выполнена законно и согласно проекту https://www.rvtv.ru/pereplan-nezhil.html

Возможные санкции со стороны проверяющих органов обойдутся гораздо дороже, чем узаконивание работ https://www.rvtv.ru/kak-uzakonit-samovolno-samostroj-postroennuyu-nedvizhimost.html
Речь идет о сотнях тысяч рублей и требовании вернуть все к изначальному проекту помещения https://www.rvtv.ru/poluchenie-gpzu.html

Деревянные Столы

(WinstonElurn, 20. 5. 2023 8:49)

Ваш заказ оформлен https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=символ года

Нарезки хлеба и изделий из теста Разделки, рубки, потрошения птицы, говядины, свинины, баранины, рыбы и морепродуктов Измельчения зелени, фруктов, овощей Нарезки гастрономии — колбас, сыра, вареного мяса, яиц https://roshozdom.ru/index.php?route=product/manufacturer

Самовывоз, Почта РФ, Курьером, Логистическая компания https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=для баров

5) Содержание и объем обрабатываемых персональных данных соответствуют заявленным целям обработки https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=деревянная&page=2
Обрабатываемые персональные данные не являются избыточными по отношению к заявленным целям их обработки;
1) назначение лица, ответственного за организацию обработки персональных данных, и лица, ответственного за обеспечение безопасности персональных данных;
от 224 руб https://roshozdom.ru/index.php?route=product/search&tag=подставка для ценника

Шоу Экспериментов Для Детей

(StevenGep, 20. 5. 2023 8:47)

На горя­чее реко­мен­дуем вам при­го­то­вить пор­ци­он­ные мини-пиццы https://zamania.ru
Мало най­дется детей, кото­рые не любят это блюдо https://zamania.ru/uslugi/igry-i-razvlecheniya/batuty/malysham

Желаю день рождения Чтобы полон был чудес, Чтобы вдруг к тебе в окошко Волшебник добрый влез https://zamania.ru/uslugi/organizaciya-prazdnikov/den-rozhdeniya/detej

Лишь в любви расти желаю, Ты в руках держи успех https://zamania.ru/uslugi/master-klassy
С днем рождения поздравляю, Пусть всегда звучит твой смех https://zamania.ru/banquet

С днем рождения поздравляю И от всего сердца желаю Улыбаться, веселиться, Не грустить и не сердиться https://zamania.ru/12345

Дет­ский празд­ник под­хо­дит к концу, малень­ким гостям пора рас­хо­диться по домам…Чтобы сде­лать эту неиз­беж­ную часть дет­ской вече­ринки не такой груст­ной, при­го­товьте для ребя­ти­шек неболь­шие пода­рочки, кото­рые они смо­гут взять с собой https://zamania.ru/uslugi/organizaciya-prazdnikov/programmy/shou-mylnyh-puzyrej

Если на улице хорошая погода, можно задуматься и о тропической вечеринке на свежем воздухе:

Пневмостойка Мерседес W221

(MichaelFUene, 20. 5. 2023 8:39)

Кстати, а зачем нужны вообще клапаны? Может, достаточно было бы отверстий? На самом деле, недостаточно https://pnevmopro.ge/land-rover
Одной из важных характеристик амортизатора – его величина жесткости на отбой и сжатие https://pnevmopro.ge/pnevmobalon
Другими словами, это сопротивление на штоке амортизатора при его вдавливании или вытягивании из корпуса https://pnevmopro.ge/volkswagen
Клапаны нужны, чтобы регулировать эту жесткость https://pnevmopro.ge/en/devilery

Во многих случаях усовершенствование подвески с установкой нештатных амортизаторов редко имеет смысл https://pnevmopro.ge/sitemap
Например, стоит ли задумываться о покупке штатовских стоек на ВАЗ, если стоимость этих комплектующих может приближаться к цене машины с учетом пробега https://pnevmopro.ge/en/audiold

RANCHO https://pnevmopro.ge/ru/warranty

Для чего нужен амортизатор?
Особенностью бренда является поставка запчастей в двух принципиально разных категориях: среднего и премиум сегмента https://pnevmopro.ge/mercedes-benz
Фирма может позволить себе выпускать продукцию с заявленным качеством, благодаря чему в достаточно короткий срок смогла не только занять лидерские позиции на отечественном рынке, но и заручиться уважением со стороны потребителя, который получил надежный аналог для замены заводских стоек https://pnevmopro.ge/en/jaguar

По отзывам либо не убиваемые и ходят годами, либо минимум 50т https://pnevmopro.ge/en/devilery
км https://pnevmopro.ge
, учитывая наши дороги и такую цену — отличный результат https://pnevmopro.ge/ru/mercedes-benz


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

následující »