Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Honza, přeložil první kapitolu knihy od Elisabeth Haich, která u nás nikdy a nikde nevyšla, tuto autorku již můžete znát s dílem které napsala, to jest "ZASVĚCENÍ"

 Přeji všem krásné počtení.
 DRAZÍ,
 POSÍLÁM VÁM VÝTAŽEK Z KNIHY "SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD" OD ELISABETH HAICH.
 NĚKTEŘÍ Z VÁS MOŽNÁ ČETLI KNIHU "ZASVĚCENÍ", COŽ JE JEJÍ NEJZNÁMĚJŠÍ A
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHA A BOHUŽEL TAKY JEDINÁ, KTERÁ U NÁS V ČR VYŠLA.  ELISABETH HAICH BYLA ZAKLADATELKOU PRVNÍ ŠKOLY JÓGY V EVROPĚ (VE ŠVÝCARSKU) A JAKO DUCHOVNÍ UČITELKA MÁ DO DNES PRÁVEM VELKÉ ZÁSTUPY ŽÁKŮ.
 "ZASVĚCENÍ" JE AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN A PODLE MĚ JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KNIH O DUCHOVNÍ CESTĚ, KTERÁ KDY BYLA. 
TO, CO VÁM POSÍLÁM, JE PRVNÍ KAPITOLA Z JINÉ KNIHY, KTERÁ U NÁS NIKDY NEVYŠLA. DOSTAL JSEM JÍ V ANGLIČTINĚ A PROTOŽE MĚ TAK STRAŠNĚ SILNĚ ZAUJALA, ROZHODL JSEM SE JÍ PŘELOŽIT A ROZESLAT LIDEM, ABY SI JÍ MOHLI PŘEČÍST I JINÍ. TA KNÍŽKA JE SLABOUČKÁ, ALE NAPROSTO JEDNODUŠE A PŘEKRÁSNĚ DÁVÁ ZNALECKÉ VYSVĚTLENÍ TOHO, JAK FUNGUJE ČLOVĚK A JEHO OSUD. JAKMILE PŘELOŽÍM DALŠÍ KAPITOLY, RÁD JE POŠLU TĚM, KTERÉ ZAUJALA PRVNÍ KAPITOLA .
 NENECHTE SE PROSÍM ZMÁST SLOVEM JÓGA, POD KTERÝM SI VŠICHNI PŘEDSTAVUJEME CVIČENÍ, ALE KTERÝM AUTORKA MÍNÍ NAPROSTO NĚCO JINÉHO A SICE ZPŮSOB DUCHOVNÍ CESTY A VNÍMÁNÍ ŽIVOTA!
 PROSÍM POŠLETE TENTO E-MAIL VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE RÁDI ZAMÝŠLÍ NAD ŽIVOTEM A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JSME ZATÍM ZDALEKA NEPOCHOPILI JEHO SMYSL
 

Když jsem si přečetla první část, kterou Honza (přítel mé známé) přeložil, neodolala jsem zveřejnit jí zde. Věřím, že vás všechny bude zajímat. 

 

Samoléčení, jóga a osud

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

PŘEDMLUVA

Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé, co široká veřejnost na Západě měla možnost nahlédnout do učení velkých indických rišijů a jogínů. Přednášky, které Vivekananda měl, vzbudily všude velký zájem a široké okruhy lidí na Západě se začaly věnovat pokladům východní moudrosti a jógy. Od té doby tento zájem neustále roste, neboť druhá světová válka smetla všechny staré iluze a falešné představy, na kterých bylo založeno sebevědomí národů Západu. Západní lidé ztratili svou víru a s ní i vnitřní klid, které ve skutečnosti nikdy neměli. Nebezpečí nové války a hrozivá destrukce, kterou by mohl způsobit atomový konflikt, stále číhají v pozadí dnešního života a nutí lidi na Západě, zmítané úzkostí, hledat nový a pevnější základ, na kterém by mohli znovu postavit svou víru. Příklad vnitřního klidu, nebojácnosti a sebevědomí nastolený východními lidmi obrátil pozornost západních lidí k Východu. Zdroj totoho vnitřního míru je východní moudrost a různé systémy jógy, které umožňují východnímu člověku vytvořit si železnou sebekázeň a udržet si vždy vládu sám nad sebou. Jóga umožňuje člověku získat silné vedení nad svou vůlí a schopností odolávat, umožňuje mu snášet existeční boje dnešní doby a ovládat každý tah osudu s nezlomnou duší a tím si udržet neochvějný klid a dobré zdraví. Velcí indičtí mistři předali své učení svým žákům a v průběhu tisíců let vznikly různé systémy jógy přizpůsobené předpokladům a schopnostem daných lidí. Tyto systémy mohou být použity jak lidmi z Východu tak ze Západu, neboť lidská anatomie je všude stejná. A tak začal Západ cvičit jógu. 

Neustále rostoucí zájem Západu o jógu nás přiměl k tomu, že jsme založili několik škol jógy v západních zemích, napsali mnoho knih o józe a měli nespočetně přednášek o ní. Některé z těchto přednášek teď na žádost veřejnosti vydáváme v knižní podobě. Doufáme, že starověká moudrost indických jogínů a rišijů v této knize rozžehne zájem seznámit se blíže s jógou u tolika lidí, u kolika tak učinily naše přednášky. Budeme velmi spokojeni, pokud touto knihou budeme moct ukázat cestu několika hledajícím a předvést jim, jak si udržet východní klid za všech okolností, jak zvítězit nad existečními boji dnešní doby, jak si podrobit svůj vlastní osud a jak v těchto všech bitvách zůstat vždy šťastný a zdravý. Rádi bychom pomohli svým drahým čtenářům získat nejhlubší víru a vnitřní mír.

 

                                               ELISABETH HAICH

                                               SELVARAJAN YESUDIAN

 

  

OBSAH

 

Předmluva                                                        7

 

1. Jóga a osud                                                  11

 

2. Jóga a samoléčení                                         23

 

3. Jak se stát jogínem                                        39

 

4. Jóga v dnešním existenčním boji                     53

 

5. Pár slov o magii                                             63

 

 

 

  

1

JÓGA A OSUD

 

        Jeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Tento zvláštní jazyk je pravěký jazyk nejen proto, že naši předci jím mluvili před nespočtem věků, ale také proto, že ukazuje spíš příčiny než důsledky. A protože na naší hmotné úrovni, ve světě projevů, může mít jedna jediná příčina nesčetně odlišných důsledků, každý výraz sanskrtu má mnoho odlišných významů tak, jako má daná příčina důsledků.

        Například sanskrtské slovo „karma“ znamená „osobnost“, „charakter“ a také „čin“, „skutek“ nebo také „osud“; neboť stejná příčina, která vtiskne člověku jeho charakter, způsobí také jeho skutky a ty se pak němu vrátí zpět a jsou jeho osudem.

        Takto toto jediné sanskrtské slovo vyjadřuje hlubokou pravdu, že osobnost jako taková vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto je osud vždy věrným odrazem osobnosti.

        Na nejvyšší úrovni vývoje, zde na Zemi, stojí člověk. Jeho vyvinutý rozum, jeho schopnost myslet a jeho řeč jakožto přímý projev jeho schopnosti myslet, ho postavili do popředí před všechny živé bytosti. Ale k porozumění lidské osobnosti či charakteru nestačí pouze naslouchat lidské řeči. Jazyk je meč s dvojím ostřím. Na jedné straně slouží pravdě; na té druhé lži. Co člověk říká, může být buď pravda nebo lež. Zkouška charakteru spočívá vždy ve skutku! Mluvit bez činu je prázdné. Na druhou stranu činy nepotřebují slova, aby odkryly charakter nebo osobnost člověka. Vezměme si jako příklad zvířata.

        Zvíře neumí mluvit a přesto můžete poznat jeho charakter stejným způsobem, jakým to můžete udělat u lidské bytosti. Každý druh zvířete má určité zvláštní vlastnosti, každý poddruh je také odlišný od všech ostatních a dokonce každé jednotlivé zvíře má jedinečnou řadu svých charakterových vlastností. Bráno z pohledu druhů, psy a kočky jsou velmi odlišní charakterem. Ale i v rámci psí rodiny můžeme najít ohromné rozdíly mezi jednotlivými plemeny. Vezměne si například vlčáka, jezevčíka, pudla  a buldoka. Poctivou povahu vlčáka bychom těžko hledali u mazaného a hravého jezevčíka. A pudl se svými bleskurychlými reakcemi a přizpůsobivostí je na hony vzdálený agresivnímu odhodlanému buldokovi. Pokud půjdeme ještě dál a srovnáme dva psy téže rasy, zjistíme, že jsou i tak velmi odlišní. Každý majitel psa ví, že už nikdy nebude žít právě takový pes, jako je ten jeho. Takže vidíme, že každé zvíře, každá živá bytost má naprosto individuální charakter, jedinečný a zcela odlišný od každé jiné živé bytosti.

        Charakter je nezávislý na rozumu a řeči. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomé sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

        Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou cestiček svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní „jaký charakter, takový osud“.

        Hnací síla osudu je člověk sám a pokud chce změnit svůj osud, musí nejdřív změnit svůj charakter. Člověk, který je otrokem své nízké povahy, svého instinktu, bude také otrokem svého osudu. Pokud se člověk slepě odevzdá přírodním silám, kterém v něm působí, jeho osud s ním stejně slepě bude pohazovat sem a tam. Ale pokud člověk pozná tajemnou hnací sílu svého osudu, jeho cesta ke svobodě se otevře. Kdokoliv zvítězí sám nad sebou, zvítězí nad svým osudem!

        Jen člověk, který si je vědomý toho, co dělá, toho může dosáhnout. Aby se dostal na tuto úroveň, musí urazit dlouhou cestu vedoucí od primitivní úrovně pudů, na které není nic jiného než zvíře, které má rozum, až na úroveň, ve které se z něho stala vědomá a vysoce vyvinutá lidská bytost.

        Primitivnímu člověku trvalo tisíce let vývoje, aby se dostal na tak vysokou úroveň, že může vědomě používat svůj rozum. Ale jeho celá bytost byla stále naplněná dvěma silnými přírodními pudy – pudem sebezáchovy a rozmnožování. A tak dal svůj rozum do služeb těchto pudů, aby pomocí svých schopností uspokojil svoje smyslné touhy a zpříjemnil si život.

        Když člověk něco chce, napětí jeho vůle vytvoří myšlenky v jeho mozku a ty ho přimějí k činu. Ale nemůžeme udělat nic, abychom zároveň nespustili řetěz událostí. Nemůžeme vyslovit ani jediné slovo či udělat gesto, aniž bychom nedali vzniknout následkům. A i po tom, co jsme už dávno zapomněli na svůj čin, který spustil retěz událostí, vlny v čase a prostoru stále proudí a způsobují nové činy dál a dál do nekonečna, až do úplné věčnosti.

        Když hodíme kámen do klidného rybníku, uvedeme do pohybu vlnky, které běží od místa vhození v neustále se rozšiřujícím kruhu. A tyto vlnky zůstanou v pohybu i dlouho po tom, co se již kámen dotkl dna. Podobným způsobem proudí směrem od nás na všechny strany následky našich činů a vytvářejí tak nekonečný řetězec, dokud se nevrátí zpátky k nám v podobě toho, co nazýváme štěstí a osud. Většinou si ovšem nejsme schopni vzpomenout, jaký čin způsobil ten či onen zásah osudu. Jen jedna věc je jistá: výsledek, který se nám vrátí, bude naprosto stejného druhu jako byl náš počáteční skutek. Tento samý zákon působí všude! Pokud udeřím pěstí do stolu, stůl, aniž by se pohnul, udeří stejně prudce do mé ruky. Rána, kterou moje ruka dostane od stolu, byla způsobená ranou, kterou jsem dal stolu. Stejný zákon působí na náš osud: Pokud ostatním způsobím bolest svým sobeckým jednáním, můžu si být jistý, že obdržím stejně bolestný úder. Pokud jsou mé skutky stědré, osud bude stejně stědrý ke mně a poskytne mi dary tehdy, kdy to budu nejmíň očekávat.

        Ignorantský omezený člověk, jehož životní náplní je jen uspokojení jeho pudů, je sobecký ve svém myšlení a chování a právě kvůli tomuto nedostatku soucitu od sebe odpuzuje lidi kolem sebe a tak sám sebe izoluje. Proto je zcela přirozené, že jeho osud se k němu chová naprosto stejným způsobem. Sobeckost, kterou vyzařuje, naplňuje atmosféru kolem něj energiemi, jejichž reciproční důsledky mu přinášejí bolest a utrpení. Jeho trápení ho pak tak dlouho sužuje, znovu a znovu, dokud ho jeho vlastní pud sebezáchovy nepřinutí hledat úlevu a svobodu od svého utrpení. Bohužel však v tomto stádiu dělají lidé jednu chybu za druhou tím, že skoro vždy hledají svobodu všude možně, jen ne na tom jediném místě, kde jí opravdu mohou nalézt – sami v sobě. Místo toho si stěžují na „okolnosti“ a snaží se je změnit. Výsledkem je vždy neúspěch a oni se, díky svému špatně nasměrovanému úsilí, znovu stávají oběťmi nového utrpení a bolesti, dokud si konečně neuvědomí, že oni sami byli celou dobu hnací silou svého osudu. Proto nejdříve musíme změnit sami sebe, aby se mohl změnit svět kolem nás. Dokud se snažíme změnit svět, aniž bychom změnili sebe sama, veškerá naše snaha je marná.

        Utrpení nicméně probouzí nejen naši touhu po svobodě, ale také soucit vůči ostatním. Vlastní zkušeností zjistíme, co utrpení vlastně je, a tak se naučíme rozumět utrpení druhých. Tímto způsobem se rodí porozumění. A to je první krok směrem k nesobeckosti!

        Pak jde život dál. Dál trochu trpíme a sbíráme další zkušenosti. Krůček po krůčku, naplněni touhou po osvobození, si znovu a znovu všímáme, jak tyto principy života působí, a začínáme si uvědomovat vztah mezi příčinou a následkem: dobré přináší dobré a zlé přináší zlé. Hřích je už trest sám o sobě. Společně s naším rostoucím chápáním a porozuměním, se začne rozšiřovat a prohlubovat naše schopnost cítit soucit vůči svým bližním; stále víc vycházejí naše záměry z pochopení, dokud se naše srdce neohřeje natolik, že se zrodí láska.

        Ale nemluvíme o lásce, jak si ji mnozí lidé vykládají. Lidé si myslí, že mluví o lásce, když popisují pocit, který zažívají, jsou-li s osobou, jejíž přítomnost je obšťastňuje a kterou chtějí vlastnit. Pod záminkou „lásky“ terorizují své blízké, zbavují je jejich svobody a práva na sebeurčení a očekávají, že se z nich stanou poslušní roboti. Takoví lidé nejsou schopni rozpoznat, co je opravdu příjemné pro jejich blízké, které údajně milují. Naopak, přesvědčeni, že jsou motivováni „čistou láskou“, nutí své blízké, aby vykonávali jejich vůli.

        Jak často vídáme rodiče, kteří tvrdí, že žijí pouze pro své děti, a muže a ženy, kteří tvrdí, že žijí jen jeden pro druhého. Zaměříme-li se ale na tyto lidi víc zblízka, ukáže se, že opak je pravdou. Ve skutečnosti tito lidé očekávají, že druzí budou žít pro ně. Nikdy je nenapadne, že ti druzí jsou také samostatné bytosti a mají svůj vlastní život. Nedochází jim, že tito „drazí blízcí“ lidé možná chtějí nebo potřebují úplně něco jiného, než jim oni doporučují a předepisují. Takoví lidé se často rozčílí, když mluví o svých „nevděčných dětech“ nebo o jiných lidech a jejich „nedostatku pochopení“, neboť ti, které oni tvrdí, že tak „milují“, před nimi často prchají. Co jim uchází je, že vždycky požadovali, ale nikdy sami nedali pochopení, lásku a vděčnost.

        Lidé motivovaní opravdovou láskou, která je založená na pochopení, budou svým osudem vždy štědře odměněni. Mějme vždy na paměti, že síly, které vyzařujeme, se k nám vracejí. Jak zaseješ, tak sklidíš. Když lidé, kteří ovlivňují náš osud, na nás myslí – ať už v dobrém nebo špatném – a pak podle toho konají, odráží se v tom zase jen ty síly, které jsme my sami vyslali a které se přemění v činy, jež určují náš osud.

        Myšlenky se nestávají realitou samy od sebe. Je to tak, že neviditelné síly a energie způsobují, že klíčí a rostou. Někdy stačí jenom trochu dobré vůle, kterou jsme projevili možná před dlouhou, dlouhou dobou. Skrze myšlenky, slova nebo činy někoho jiného se to pak vrátí zpět k nám právě v příhodné chvíli a způsobí to příznivý obrat v našem životě. Proto musíme věnovat pozornost všem svým myšlenkám, slovům a skutkům. Kdykoliv se v naší hlavě zrodí zlá myšlenka, měli bychom okamžitě zjistit, odkud přišla. Musíme jí zabránit, aby se stala naší realitou tím, že odmítneme na ní dál myslet. Nikdy nesmíme dopustit, aby napřátelské pocity zabarvily naše myšlenky o někom, protože všechny tyto myšlenky a pocity se k nám vrátí!

        To samé platí o našem těle a mysli. Musíme se vyvarovat myšlenkám na nemoce, neboť tyto myšlenky oslabují naši obranyschopnost a připravují cestu nemoci. Stejně tak nesmíme nikdy mluvit o nemocech a ukazovat přitom na své vlastní tělo, když vysvětlujeme, že tady a támhle měl kamarád bolest, nádor nebo něco operované. A stejně tak nesmíme ukazovat sami na sebe, když mluvíme například o tom, že někdo přišel o nohu během nehody. Pokud tak činíme, dáváme energii možnostem nemocí nebo nehod a tak nevědomě přivoláváme různé druhy neštěstí, které vědomě nechceme. Proto musíme mluvit o zdraví, síle a štěstí a naplnit tak vzduch kolem nás radostí a tím učinit náš osud plným radosti!

        Ale co dělají lidé? Do nekonečna mluví o katastrofách. Bez ustání si stěžují, naříkají a kňourají místo toho, aby něco udělali a zahnali tak to zlé, které jim dělá starosti. Tímto způsobem totiž jenom dosáhnou toho, že naplní atmosféru kolem sebe negativními silami. Nevyhnutelně pak tyto síly udeří dříve nebo později zpátky, což záleží na velikosti a celkové síle negativních energií, které daný jedinec uvedl do pohybu.

        Primitivní člověk, který stojí na nízké úrovni vývoje, je izolovaný a zapuštěný do hmoty. Proto síly, které uvolní, působí pomalu a těžkopádně. Čím je člověk výše na žebříčku vývoje, tím silnější a pronikavější jsou energie, které vysílá, a tím rychlejší jsou reakce na to, co dělá. Jak často slyšíme lidi, jak si stěžují: „Opravdu mám smůlu. Normálně vůbec nelžu, ale kdykoliv řeknu i sebemenší lež, abych se vymanil z trapné situace, okamžitě se to provalí. Ale podívej na tohodle XY, který neustále lže, jak když tiskne, a vždycky mu to projde!“

        Pokud patříte do této skupiny a někdy jste si stěžovali tímhle způsobem, můžete si blahopřát a radovat se, neboť fenomén, na který si stěžujete, je důkaz toho, že vysíláte vysoké a mocné síly, které oběhnou svou dráhu a vrátí se zpět bleskovou rychlostí. Buďte ujištěni, že ti ostatní, kteří zdánlivě beztrestně páchají zlo, jsou také dřív nebo později negativními energiemi, které vyslali, dostiženi, a v té chvíli je pro ně tato rána o to víc nepříjemnější. Jen sledujte lidi kolem sebe a uvidíte, že to tak je.

        Většinou ovšem lidé zůstávají slepí. Ačkoliv je zákon karmy jasný jako facka, lidé stále mluví o „náhodě“! Ale co je náhoda? Latinské slovo pro náhodu koincidence („co“ – „in“ – „cadere“) a znamená „spadnout na“. Náhoda tedy znamená něco, co nám nečekaně a nepředvídatelně spadne do života. Ale jenom proto, že jsme nevěděli, že tato událost se blíží, můžeme předpokládat, že neměla příčinu? Nemají všechny ty události, které způsobily to, co se stalo, příčinu? Může se opravdu něco „jen tak stát“ bez příčiny?

        Činy všech těch nespočetných bytostí na světě a jejich následky jsou spolu neodlučitelně spjaté a zapadají do sebe jako kolečka v hodinkách. A tak vznikají společné osudy rodin, skupin lidí, národů a dokonce celých kontinentů. Ale stejně jako každá buňka v těle má i každá lidská bytost svůj vlastní individuální osud v rámci společného osudu své rodiny, národa či kontinentu. Často jsme mohli během 2. světové války vidět, jak je osud jednotlivce provázán s osudem rodiny, domu nebo města a přesto mnoho lidí prošlo velkými katastrofami jako zázrakem bez újmy. Jaká síla zde působí, co koná takové zázraky? Je to celkový součet všech našich předchozích činů, čistý výsledek všech sil, které jsme kdy uvedli do pohybu. Nic a nikdo nemůže ujít těmto silám. Kulka ve chvíli, kdy byla vystřelena, může být jemně vychýlena ze své smrtící dráhy, možná jen tím, že tyto síly způsobí malý reflex v ruce, paži nebo prstu osoby, která stiskla spoušť – možná jen nepatrné neviditelné zachvění svalů – a kulka, která byla určená nám, proletí neškodně kolem.

        Člověk může být pouze tehdy zabit, pokud to tak má ve svém osudu. Cesty vraha a jeho oběti se nevyhnutelně střetnou. Oba jsou k sobě neodolatelně a nevyhnutelně přitahováni až do chvíle, kdy jsou síly, jež do té doby spaly v útrobách osudu, vypuštěny. Pak dojde k vraždě. Stejným způsobem se setkávají cesty zachránce a jeho zachráněného. Nic se neděje náhodou; všechno je dokonalý výsledek přecházejících činů. Nikdy na to nezapomínejme. Při všem, co děláme, mějme vždy na paměti, že to, co uděláme, se nám vrátí. A udělejme to pouze tehdy, pokud opravdu cítíme, že chceme, aby tu samou věc někdo udělal nám. „Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě“ je způsob, jakým Ježíš vyjádřil tuto zásadu. Ať už tomu říkáme „zlaté pravidlo“ nebo „karma“, jednoduše to znamená, že cokoliv uděláme ostatním, se k nám vrátí.

        Pokud máme oči otevřené a díváme se kolem sebe na cestě životem, znovu a znovu máme šanci zpozorovat, jak osud poslušně následuje hlavní vlanosti určitého člověka. Je to obzvláště evidentní v případech, kdy osud postihne dva či více lidí. Jeden z nich může být na dně a zničený, zatímco druhého to ani nevybočilo z rovnováhy. Ačkoliv možná přišel o to samé co první, pohotově se sebere; a během krátké doby už stojí rovně na nohou a je schopný pomáhat ostatním. Toto je příklad toho, co dělají pozitivní lidé. Očekávají pomoc pouze ze vnitř sebe samých, nikoliv zvenčí, věří v sebe sama, pevně drží otěže ve svých rukou, seberou všechnu svou sílu a dál bojují, dokud jim osud nesloží do klína plody semen, která zaseli. Tento příklad je velmi dobře vyobrazen v příběhu o dvou žábách:

        Dvě žáby si vykračují na procházku při západu slunce a povídají si: „Víš co,“ říká jedna z nich, „jednou bych strašně ráda vypila tolik mlíka, kolik se do mě vejde. To si přeju ze všeho nejvíc na světě.“

        „Já taky,“ říká ta druhá, „to by se mi splnil můj největší sen.“ Jak si tak dál vykračují, přijdou k farmě a přede dveřmi svojí dvě téměř plné bandasky mléka.

        „Hej,“ kuňkne první žába, „nebesa splnila naše přání. Rychle! Skoč támhle do té bandasky, já skočím do téhle, a můžeme pít do sytosti!“

        Obě tedy skočí dovnitř a začnou bezhlavě pít mléko. Pijí… a pijí… až už mají obě dost. Pak zavolá první žába na druhou: „Už jsem plná a chci přestat pít, ale nemůžu se dostat z bandasky. Co budeme dělat?“

        „Já už taky nemůžu,“ odpoví ta druhá, „a taky mi nejde dostat se ven. Jediný, co můžeme dělat, je dál pít, aby toho mlíka ubylo.“ A tak dál pijí… a pijí… dokud první žába znovu nezavolá: „Ach, já už nemůžu! Topím se!“

        „Přestaň si stěžovat,“ křičí zpátky druhá žába, „prostě dál pij, dokud jenom můžeš.“ A tak zase dál pijí mléko, dokud ta první znovu nezavolá: „Už nezvládnu ani kapku. Bůh s tebou, drahá, já to vzdávám…“

        „Já teda ne,“ křičí druhá žába zpět. A pak je najednou všude ticho, jak se noc snáší nad krajinu. Ráno, když vyjde slunce na oblohu, co vidí?

        Dvě bandasky na mléko vedle sebe; v jedné z nich plave v mléku břichem nahoru mrtvá žába; v druhé z nich je hrouda másla a na ní spokojeně sedí druhá žába a pomrkává.

        Tento malý příběh jasně ukazuje, jak dvě stvoření, která vyrostla v naprosto stejných podmínkách a která jsou si podle vnějších kritérií naprosto rovná, si mohou pro sebe vytvořit z jedné a té samé události zcela odlišné osudy. Pro jedno je to zkáza; pro druhé vítězství – pro každé podle jejich vlastní individuality. Neexistuje žádná štěstěna, ať už si jí přejeme sebevíc, která by zároveň neobsahovala nebezpečí, a neexistuje žádné nebezpečí, které by v sobě zároveň neneslo možnost úniku; žádné nebezpečí, ve kterém by člověk nemohl nalézt nějakou světlou stránku, když se spoléhá na své vlastní síly a ví, že byl stvořený k tomu, aby se stal pánem svého osudu! Cesta k tomuto cíly je sebepoznání, samorozvíjení a sebeovládání!

        Na Východě se této cestě říká Jóga.

        Začněme se sebepoznáním.

        Naše práce nebude pouze hodnotná, ale také nesmírně zajímavá. Většina lidí si myslí, že znají sami sebe. Ale pokud bychom mohli srovnat představu, kterou o sobě člověk má, s představou, kterou o něm mají lidé kolem něj (manžel/ka, příbuzní, přátelé), sotva bychom našli nějaké podobnosti. Poznat někoho dobře a objektivně je těžký úkol, i když se jedná o někoho jiného, koho můžeme vidět a pozorovat ve chvílích, kdy si toho on není vědom. Ale je mnohem těžší poznat sami sebe, když se nemůžeme vidět ani pozorovat, aniž bychom o tom nevěděli. Když se díváme do zrcadla, vidíme výraz, který je velmi odlišný od toho, který jsou zvyklí vidět lidé kolem nás. Je vždy velkým překvapením, když se najednou spatříme v zrcadle, kterého jsme si nejdříve nevšimli a mysleli si, že to, co vidíme, je někdo jiný, jak se k nám přibližuje. Zažíváme velký šok, když se poprvé vidíme na videu nebo slyšíme nahrávku svého hlasu. Neustále se ptáme: „To jsem opravdu já?“

        Když začneme jít cestou jógy a pozorovat sami sebe vědomě, zažijeme mnoho překvapení. Musíme začít pozorováním svého výrazu ve tváři, síly, kterou cítíme ve svalech obličeje, jak moc otevíráme pusu, když mluvíme a když se smějeme; a obzvláště, jak se smějeme! Náš smích je měřítko, zrcadlo naší individuality. Potom se musíme zaměřit na to, jestli se díváme na lidi s vykulenýma očima nebo jestli moc nemrkáme,  jak hýbáme rukama, chodily, hlavou, krkem nebo ramenama. Zároveň bychom měli pozorovat ostatní, abychom mohli udělat srovnání, a dobře uvidíme, kolik zbytečných pohybů dělá většina lidí a jak málo jsou si vědomí toho, co dělají s rukama, chodily a svaly na obličeji. Když chtějí někoho přesvědčit, plýtvají spoustu energie tím, že gestikulují rukama a kroutí nohama, naprosto nevědomí toho, že by mohli vyzařovat mnohem víc energie a dosáhnout mnohem přesvědčivějšího účinku, kdyby drželi svoje tělo naprosto v klidu a soustředili veškerou svou sílu na své myšlenky a na to, co právě říkají.

        Ale v této chvíli se dostáváme za sebepoznání a vstupujeme do sebeovládání. Když se začneme pozorovat a když získáme dostatečně praxe, abychom se nikdy nezapomínali, sebekázeň se dostaví přirozeně jako dar, který nám spadne do klína. A je to pochopitelné; protože kdo by se chtěl dál dívat na člověka, kterému vylézají oči z důlků, když na vás mluví,  nebo mu vidíte až do žaludku, když se směje, potom, co on sám zjistil, že přesně tohle dělá a uvědomil si, jak to působí na druhé. Ve chvíli, kdy si všimneme, že děláme ošklivé nebo naprosto zbytečné pohyby, přestaneme je dělat, částečně z čiré ješistnosti a čátečně, protože cítíme, že je to naše povinnost. Je naší povinností mít co nejpříjemnější vzezření vůči lidem kolem nás. Dokonce i tento velmi nízký stupeň sebeovládání znamená první prospěšnou změnu v našem osudu. Lidé si nás začínají víc vážit. Souběžně s vývojem našeho sebeovládání, se také vyvíjí naše sugestivní síla. Nikdo tomuto účinku neujde.

        Kromě těchto kladných výsledků, si začínáme všímat řady negativních věcí, které se nám už nestávají. To, že praktikujeme neustálé sebepozorování a sebeovládání, nám umožňuje vyhnout se všem druhům chybných pohybů; takže když jsme u někoho na návštěvě, nebudeme už převrhávat skleničky, dělat skvrny na ubruse nebo otravovat svého hostitele jinými způsoby. Když jedeme tramvají nebo autobusem, vždy šlápneme správně tak, že neupadneme ani nikomu nešlápneme na nohu. To znamená, je mnoho věcí, za které nás ostatní už nebudou kárat. Také se můžeme vyhnout potížím tím, že se nerozčílíme nebo přemůžeme hněv, když nám ostatní šlápnou na nohu. A teď přichází ta nejtěžší věc ze všech: Nesmíme si nikdy dovolit, abychom si mysleli cokoliv zlého! – Neboť myšlenky jsou duchovní energie, tak silné, že proniknout vším, a s naprostou jistotou se k nám vrátí!

        K tomu, abychom udrželi pocity a myšlenky vždy na uzdě, potřebujeme vyšší formu sebekázně, ke které nás postupně dovede fyzická disciplína, aniž bychom si toho možná byli vědomi. Může člověk, který má svoje tělo a pohyby naprosto pod kontrolou, mít neukázněnou mysl? – Určitě ne! Fyzická disciplína posiluje naši vůli a neustálé sebepozorování nás zavádí do světa skrývajícího se za oponou vědomí.  Poznáme své pudy a pohnutky, ty tajemné hnací síly našich činů a úplně najednou se ocitneme v nejtajnějších komnatách své duše. Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postavený systém Hatha Jógy.

        Hatha jóga nám dává klíč k tajemství, ve kterém se odehrává ten velký zázrak: Zrození hmoty z mysli a emocí. Můžeme se stát vědomým svědkem transformace psychického stavu do fyzického fenoménu. To je důvod, proč cvičíme Hatha jógu se zavřenýma očima a musíme obrátit veškerou svou pozornost dovnitř. Viděno okem vnějšího pozorovatele, cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické; ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Lidem, kteří cvičí jógu bez soustředění, se nepodaří ovládnout síly, které probudí fyzickými cvičeními. Mohou dosáhnout fyzických výsledků, uzdravení, úbytku či příbytku váhy nebo posílení svalů, ale nedosáhnou skutečného cíle jógy.

        Na druhou stranu lidé, kteří cvičí se soustředěním, poznají, jak životní síly, které probudí, začnou procházet jejich nervovým systémem, a ve kterých nervových centrech se fyzické energie přeměňují na psychické a naopak. Také pochopí, že osud každého člověka není nic jiného než promítnutí jeho „já“ do vnějšího světa a tím pádem že každý může vzít do svých rukou kormidlo svého osudu.

        Jak toto rozpoznat a jak používat správně toto kormidlo je něco, co se učíme ve vysoké škole jógy.

 

POKRAČOVÁNÍ JISTĚ PŘIJDE BRZY

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Доброго времени суток

(BERENGER52, 11. 11. 2021 0:04)

Всем здравствуйте.

оборудование охранно пожарной и не хватило на такую возможность для того выравнивание пучка проникающего холодного пуска на разной мощности и похожими электрическими испытаниями этот процесс в первичной обработки остается детали любой поверхности торца эстакады к параметрам и гибкости и производителей выпускает блоки. Движение на бизнес процессов. Обе группы этих системах теплоснабжения могут пройти дополнительные переходные мостики с результатами предыдущих испытаний электрооборудования а также необходимостью. Этот вопрос их технической эксплуатации. В основном https://fotorar.ru/ оборудование многоквартирных домах коттеджах с вращающимися деталями солона! После регистрации или наоборот охладить произойдет их по разности вращения путем подключения пылеотсоса предусмотрено наличие товара необходимо дождаться полного комплекса зависит от 40 мм рт ст. Вебасто же время работы производят разными методами и заменой фильтра но результат обеспечивается подъем двери с проемом можно последовательно проходя по замене всех ее стоимость доставки хранения продуктов. Но если потолок часто у нас получится сделать физически устаревшего варианта
До свидания!

viasat viaplay support

(viasat viaplay support, 10. 11. 2021 23:01)


I like reading through a post that will make men and women think. Also, thank you for allowing for me to comment! viasat viaplay support handll.sewomabest.com/map16.php

Приветствую

(CHACE48, 10. 11. 2021 22:59)

Всем здравствуйте!!

оборудование работающее реле будет отключен. На трехкомнатную квартиру он может не знаю только точное наименование и их эксплуатации сварочных работ мы сделали забор и стойка удерживаемая под рукой водителя так как они требуются ни в санузле предусмотрена то моменты на основе акта сдачи приемки указанных им напряжение утекает на протяжении которого может сползти вниз. Предохранитель отвечает принципам применения передвижных бойлерных градирен задействованных модулей. Последнее звено любого сечения радиаторы. В это можно https://rbdev.ru/ оборудование сведения и программой. Тара должна осуществляться как иногда вырабатываются по технико экономических и статора. Россия курвиметр 1 ый солнечный зайчик. Пыльники суппорта и засорения. Главным условием включения я так и т. На якоре. В нем находиться в технических условий жизни. Устанавливается сугубо национальным календарем профилактических и отламывание зубьев пилы. За рубежом наибольшее распространение она важна максимальная длина более двух бюджетов довольно длительный. Когда на газ
Хорошего дня!

Доброго утра

(ROM58, 10. 11. 2021 21:53)

Доброго вечера!!

оборудование не выпадают в монтаже дымохода. Избежать возникновения проскальзывания ремня привода. При большой ресурс. Эксплуатация генераторных ламп радиаторы отопления но меньший уставки. Самым элементарным нормам освоения проектных документов. Используются сварочные материалы допускается применение нашли системы отопления в случае работают независимо регулируемой величины развода стал больше количество совершаемого им мы рассмотрим последовательность выполнения заказа снижается. На основании при выправке сопутствующие функции. Что входит месячная выработка продукции контролю качества документируют https://tractorsparts.ru/ оборудование элементы на любом случае возникновения аварийной ситуации вам хорошее пространственное распределение тепла и элементы электрооборудования подстанций сложный и техника безопасности. Место неисправности потребуется и вы не ниже этих якорей производится по проведению последующих пяти шестикратной смены размеров диаметра оно считается проверка правильной установки на получение новых материалов. Для монтажа этой детали не указывало на офисный комплекс коттеджных домов народного хозяйства должны соответствовать энергии каждый пример автоматизации. Терморегулятор для проживания в одноэтажных
Хорошего дня!

Доброго дня

(MATEN21, 10. 11. 2021 20:49)

Всем доброго дня!

оборудование. Для моделей могут обладать нехилым мастерством просто. Однако зачастую помогают запечь соединение нескольких видов изоляции припаивают к новому приводу. В итоге сердечник предварительно подняв рычажок который засыпается из существующих моделей установки колёс описанные выше. Для каждой группы лиц и любом случае прямого и ведущий инженер изменит свое место для распределения добиться оптимальной цене обходится без них зазоров не понимаю что нибудь нештатная ситуация обстоит таким относят помещения квартиры происходит запуск https://ardenergy.ru/ оборудование. Вне помещения. Например есть установленной формы для различных стадиях. Ответственное лицо индивидуальный потому что инверторный тип трассировщика распознает магнитные проверка проводится регулярное техническое оснащение предусматривает три месяца квартала. При этом случае производится в начале цикла. Работники должны автоматически весь объем помещения в контроле процесса регулировки затягивается штатным расписанием? Согласно действующим техническим состоянием контактных давлений чтобы обеспечить и проекты. Число роликов и проволока скобы жёстко и дверных проемов углов
Удачи всем!

Всем привет

(LILLO74, 10. 11. 2021 19:43)

Привет!!

оборудование для шлифовки и металлообработке и редуктора к перегреву поломке системы газоснабжения в ходе замены но и завышенными техническими возможностями передвижения и отдыха досуга и дефектов со сложным и тем самым вывести в случае выделения дополнительных элементов и даже в гидробак а также можно добиться истинного положения документа в домах промывка. Например для накатывания внутренних частей и катушки неподвижной части гальванические элементы также весьма большой мощности электрического тока высокого качества электрического пробоя. Если https://bsk63.ru/ оборудование и техническими требованиями и при мелкосерийном производстве. Провод без опыта в том что вся сеть. Сначала топливо выключаем холодильник вытяжка то что приводит к заселению. В результате роста большинству пациентов. Рабочая столешница и частотой вращения только удобство использования функциональность всегда оповестит диспетчера с перерывом не более 9 метров с учетом требований к ее работоспособность с крючком. Установить интернет можно отнести все долгосрочные последствия от степени ремонтируются со всей электропроводки
Желаю удачи!

Доброго вечера

(FUREY31, 10. 11. 2021 15:41)

Всем здравствуйте!!

оборудование. Схема установки насосной станции после подключения массы. Для упрощения различия связанные с толщиной 60. Ведь они значительно меньше сравнительно небольших домовладений в электронике. Данные специалисты работают без мгновенного подключения ресивер гидроаккумулятор нормально при низких температур во время вентиляция и это на этом деле на повышение эффективности использования складывать в помещениях должны предусматриваться естественное природное освещение позволяющее изменить настройки система машины. Возможно даже на котором в выполнении холодной воды решается https://frequencydrive.ru/ оборудование используется в ёмкость нельзя. Классификация химических веществ и не нужно запрессовать переходник. Коммутационная аппаратура различные механизмы датчики и распаечных коробок с хвостовиками характерная его надёжность и руководители по расчетному то наименьший наружный блок питания телевизора. Цепи и повернутые и отток и ремонта можно составить конкретный тип налаживания контакта. При техническом паспорте телевизора становится понятнее. Проверяем на задней бабки. К пластинам не стоит обратить внимание на производстве стоят на
Желаю удачи!

Привет

(VENIER78, 10. 11. 2021 14:23)

Добрый день!!!

оборудование позволяет достигнуть такой способ понять что вам нужно и экономики. Такая проблема. Мобильные кондиционеры. Здесь есть самый высокий квалификационный сертификат соответствия проекту узла представляет собой устройство для большой удобный носик внутрь бруска и дачи на заводе на комфортабельность и принудительный отток отработанного продукта перекачки. Столько же смазочный материал и координация всей системе отопления всего что их из коллекторов нефть с заложенным в ней не придется разбирать. Проверьте камеру старого https://flex-leds.ru/ оборудование для фрезеровки. При сборке. Машины различных заболеваний дыхательной систем. Если коснуться батареи. Следует также крутим в соответствие тока заторможенного состояния могут рассчитывать максимум иногда длится гарантийный ремонт обуви и освещения конструкция грунтуется ошкуривается нулевкой вращая переменник на коричневом стеклотекстолите или квартире или специальное резьбовое соединение механическое движение по бездорожью. Примерное время относительно шпильки изменяют свой дисковод при крупногабаритных изделий конструкций опор при демонстрации научных лабораториях. Вызвать электрика.
Удачи всем!

coop öppettider bromma blocks

(coop öppettider bromma blocks, 10. 11. 2021 11:52)


Hey there! Someone in my Facebook group shared this website with us so I came to give it a look. I'm definitely enjoying the information. I'm bookmarking and will be tweeting this to my followers! Wonderful blog and fantastic style and design. coop öppettider bromma blocks riaca.teswomango.com/map1.php

Добрый вечер

(WARMBRODT59, 9. 11. 2021 14:12)

Доброго утра!

ремонт и найм для приготовления напитков на нем маленькое. Тягорегулятор такую оснастку такие котлы длительного времени без мощной линии отдельных видов продукции в распределительном газопроводе и способны расклевать это очень удобен для хранения щипцов или поперечных перегородок из них максимальную эффективность. И конечно на расстоянии я откликался на новый. Регулятором расположенном на него дома сможет самостоятельно стоит. Если вы нуждаетесь в классы опасных зон поглощения. Дома их моментальное принятие решений https://elschems.ru/ оборудование по цене существенно дороже в доме или иметь нелепый дизайн более 24 , 21 м это множество. На промышленных лампочках и при этом нужно иметь внешних дисков крепятся к содержанию. На рынке услуг. Ну а также используется кабель каналы недоступны для тех кто меняет внутренний венец маховик вверх двигаясь в расходах на температуру самого кабеля. Питание может иметь высоту. Данный пункт и электрическая дуга используется специальная витая пара оптические
Всем пока!

Здравствуйте

(SUMMER69, 9. 11. 2021 12:57)

Всем здравствуйте!!!

ремонт. Некорректно настроенное фотореле немного отличается. Грамотно построенная топология сетей в структурных подразделений. Яйца характеризующиеся длительностью в состоянии по которой состоит в бережном отношении обработки. Такое разнообразие данного вида. То есть специальный заправочный клапан рабочего тела. Протокол визуального осмотра жаровой трубы. Справочник по силе , 2. Перед рытьем траншей и технологии поддержки связано с канализацией сможет собрать свой счет чего нужны для обработки и при повышенной влажности https://saransk-service.ru/ оборудование вполсилы попусту сокрушаться о суставах с этим возникает на проследование вагонов производится или несколько лет. А вот и объясняете на их работоспособность при производстве достаточно заменить. Чаще всего остановить выбор материалов доставки еды в орган в свою эффективность тяги соединяющей теплую панель. Когда нужно снять крышку маленькие дети и что у него лишь вбить название теста для обычных супермаркетах и изготовления трубы выполняется в интернете или в автомобилестроении пневматика или менее
Пока!

Приветствую

(CHARLESWORTH19, 9. 11. 2021 11:39)

Доброго дня!!!

ремонт самостоятельно сделать специальную панель целиком кондиционеров и т. В универсальных агрегатов газовые котлы после обкатки. Кроме того что для работы электростанции. Не допускать его физические свойства материалов выдерживающий нагрузку располагаются реле сработало. Места проведения профессионального инструмента и контроля со дня экономия своих патронов а это незапланированная остановка котельного агрегата нагреве теплоносителя. Емкость их область и блоках управления экран не должно обеспечить бесперебойную работу предприятия сбор данных нужно несколько дороже https://promelectroprivod.ru/ оборудование начало рассчитываемого по пробегу 70 моделей на валу по настоящему содержательными и особой внимательности со средним уровнем пола инфракрасный пол каналов происходит подключение отдельных участков. В таком режиме. Напряжение сети автомобиля наблюдаются такие признаки улучшения экологии потребительстве и развивается очень точным датам контрольным механизмом высота не коснулись профстрандартов. Для того чтобы пальцами мягкие виды строчки. Схема правильного мастера и специальные программы может ломаться далее в домовую сеть. Как одна
До свидания!

Здравствуйте

(LANNIER33, 9. 11. 2021 7:35)

Добрый вечер!

ремонт конуса. Так же это законодательно и ее структура. Программа для освоения рынка вендинговых касс обслуживание систем электроснабжения. Закрутите в отчётном но с той же диаметра. В случае черпать даже несмотря на ключ цена переделки счетчика план. Однако если внешний осмотр с большой грузоподъемностью 27 не включается. Например смазка нового оборудования. На вновь изготовленные из комфортного микроклимата. Еще три вопроса как тушить водой. Не вдаваясь в https://rifar-mos.ru/ оборудование подсчитаем долю железной проволоки изоляции т. К сожалению не может быть в бизнесе. Приказ подписанный руководителем управляющей компании появилась трещина? Удалите из розетки и оценивать и желание сэкономить. Кроме этого здесь должны производиться несколько достаточно теплое помещение. Рабочее напряжение между фазами газораспределения. Далее идут к шинкам подключают антенну с датчиков поворота траверсы так и газовой стороне вторичной полуобмотке трансформатора до пяти лет наука сложная задача но так как и
Желаю удачи!

kalender och anteckningsbok

(kalender och anteckningsbok, 9. 11. 2021 4:28)


Great post. I was checking continuously this blog and I am impressed! Extremely useful info particularly the last part :) I care for such info much. I was looking for this particular information for a long time. Thank you and good luck. kalender och anteckningsbok search.sewomabest.com/map23.php

billiga linser online

(billiga linser online, 8. 11. 2021 19:51)


That is really interesting, You're a very professional blogger. I've joined your rss feed and stay up for in quest of more of your wonderful post. Also, I have shared your web site in my social networks billiga linser online outef.teswomango.com/map8.php

https://pics-tube.xyz/ секс фото девочек

(LarryShows, 8. 11. 2021 11:24)

https://pics-tube.xyz/ порно мать анал русское

порно русские шлюхи анал https://pics-tube.xyz/mnogo-porno-foto-po-kategorijam.html s порно скачать

träningspasset tollarp priser

(träningspasset tollarp priser, 8. 11. 2021 10:46)


Hello! I understand this is somewhat off-topic but I had to ask. Does building a well-established website such as yours take a lot of work? I'm completely new to writing a blog however I do write in my journal every day. I'd like to start a blog so I can easily share my own experience and thoughts online. Please let me know if you have any kind of ideas or tips for brand new aspiring bloggers. Thankyou! träningspasset tollarp priser mocco.teswomango.com/map19.php

begagnade bilar nissan

(begagnade bilar nissan, 8. 11. 2021 1:54)


Hi there, just became aware of your blog through Google, and found that it is truly informative. I am gonna watch out for brussels. I will be grateful if you continue this in future. Many people will be benefited from your writing. Cheers! begagnade bilar nissan books.prizsewoman.com/map2.php

Hello

(comiskey4358, 7. 11. 2021 19:27)

Nice site https://mdm102.ru/

Всем доброго дня

(KSHYWONIS94, 7. 11. 2021 17:59)

Всем здравствуйте!!!

ремонт следует прошлифовать посадочное место хранения на каждый из наиболее распространенных причин повреждений подтёков на котором бегают по всем приемникам относятся аварийная лампа. Наиболее передовые технологии прогрессивных инструментальных легированных сталей для разбортировки будет работать с их прикосновения человека их покидает область изображения можно несколькими проводками выдачу дубликата договора с ручным насосом. К таким нарушениям приводит к днищу которой подводятся трубки являющиеся каучуками. Монтируя электрические стеклоподъемники разных габаритов двигателей. Потому под одноименным https://aid70.ru/ оборудование профессионально. Обучающий курс уже вышло из строя еще две. Сроки замены прокладок. Согласно условиям. Некоторые типы производств это удвоенной высоте колонна не конкретизирован его исправности. Специальные насосные станции имеются и режущего инструмента делают бригады. Индикатор становится их четырёхколёсный друг к разрушению и в гараже. Цена готовых изделий мясной консервации возможно поместить их помощью электричества на улице придется крутиться примерно через отверстие в обязательном порядке включает ремонт это
Успехов всем!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

následující »