Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Honza, přeložil první kapitolu knihy od Elisabeth Haich, která u nás nikdy a nikde nevyšla, tuto autorku již můžete znát s dílem které napsala, to jest "ZASVĚCENÍ"

 Přeji všem krásné počtení.
 DRAZÍ,
 POSÍLÁM VÁM VÝTAŽEK Z KNIHY "SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD" OD ELISABETH HAICH.
 NĚKTEŘÍ Z VÁS MOŽNÁ ČETLI KNIHU "ZASVĚCENÍ", COŽ JE JEJÍ NEJZNÁMĚJŠÍ A
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHA A BOHUŽEL TAKY JEDINÁ, KTERÁ U NÁS V ČR VYŠLA.  ELISABETH HAICH BYLA ZAKLADATELKOU PRVNÍ ŠKOLY JÓGY V EVROPĚ (VE ŠVÝCARSKU) A JAKO DUCHOVNÍ UČITELKA MÁ DO DNES PRÁVEM VELKÉ ZÁSTUPY ŽÁKŮ.
 "ZASVĚCENÍ" JE AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN A PODLE MĚ JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KNIH O DUCHOVNÍ CESTĚ, KTERÁ KDY BYLA. 
TO, CO VÁM POSÍLÁM, JE PRVNÍ KAPITOLA Z JINÉ KNIHY, KTERÁ U NÁS NIKDY NEVYŠLA. DOSTAL JSEM JÍ V ANGLIČTINĚ A PROTOŽE MĚ TAK STRAŠNĚ SILNĚ ZAUJALA, ROZHODL JSEM SE JÍ PŘELOŽIT A ROZESLAT LIDEM, ABY SI JÍ MOHLI PŘEČÍST I JINÍ. TA KNÍŽKA JE SLABOUČKÁ, ALE NAPROSTO JEDNODUŠE A PŘEKRÁSNĚ DÁVÁ ZNALECKÉ VYSVĚTLENÍ TOHO, JAK FUNGUJE ČLOVĚK A JEHO OSUD. JAKMILE PŘELOŽÍM DALŠÍ KAPITOLY, RÁD JE POŠLU TĚM, KTERÉ ZAUJALA PRVNÍ KAPITOLA .
 NENECHTE SE PROSÍM ZMÁST SLOVEM JÓGA, POD KTERÝM SI VŠICHNI PŘEDSTAVUJEME CVIČENÍ, ALE KTERÝM AUTORKA MÍNÍ NAPROSTO NĚCO JINÉHO A SICE ZPŮSOB DUCHOVNÍ CESTY A VNÍMÁNÍ ŽIVOTA!
 PROSÍM POŠLETE TENTO E-MAIL VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE RÁDI ZAMÝŠLÍ NAD ŽIVOTEM A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JSME ZATÍM ZDALEKA NEPOCHOPILI JEHO SMYSL
 

Když jsem si přečetla první část, kterou Honza (přítel mé známé) přeložil, neodolala jsem zveřejnit jí zde. Věřím, že vás všechny bude zajímat. 

 

Samoléčení, jóga a osud

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

PŘEDMLUVA

Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé, co široká veřejnost na Západě měla možnost nahlédnout do učení velkých indických rišijů a jogínů. Přednášky, které Vivekananda měl, vzbudily všude velký zájem a široké okruhy lidí na Západě se začaly věnovat pokladům východní moudrosti a jógy. Od té doby tento zájem neustále roste, neboť druhá světová válka smetla všechny staré iluze a falešné představy, na kterých bylo založeno sebevědomí národů Západu. Západní lidé ztratili svou víru a s ní i vnitřní klid, které ve skutečnosti nikdy neměli. Nebezpečí nové války a hrozivá destrukce, kterou by mohl způsobit atomový konflikt, stále číhají v pozadí dnešního života a nutí lidi na Západě, zmítané úzkostí, hledat nový a pevnější základ, na kterém by mohli znovu postavit svou víru. Příklad vnitřního klidu, nebojácnosti a sebevědomí nastolený východními lidmi obrátil pozornost západních lidí k Východu. Zdroj totoho vnitřního míru je východní moudrost a různé systémy jógy, které umožňují východnímu člověku vytvořit si železnou sebekázeň a udržet si vždy vládu sám nad sebou. Jóga umožňuje člověku získat silné vedení nad svou vůlí a schopností odolávat, umožňuje mu snášet existeční boje dnešní doby a ovládat každý tah osudu s nezlomnou duší a tím si udržet neochvějný klid a dobré zdraví. Velcí indičtí mistři předali své učení svým žákům a v průběhu tisíců let vznikly různé systémy jógy přizpůsobené předpokladům a schopnostem daných lidí. Tyto systémy mohou být použity jak lidmi z Východu tak ze Západu, neboť lidská anatomie je všude stejná. A tak začal Západ cvičit jógu. 

Neustále rostoucí zájem Západu o jógu nás přiměl k tomu, že jsme založili několik škol jógy v západních zemích, napsali mnoho knih o józe a měli nespočetně přednášek o ní. Některé z těchto přednášek teď na žádost veřejnosti vydáváme v knižní podobě. Doufáme, že starověká moudrost indických jogínů a rišijů v této knize rozžehne zájem seznámit se blíže s jógou u tolika lidí, u kolika tak učinily naše přednášky. Budeme velmi spokojeni, pokud touto knihou budeme moct ukázat cestu několika hledajícím a předvést jim, jak si udržet východní klid za všech okolností, jak zvítězit nad existečními boji dnešní doby, jak si podrobit svůj vlastní osud a jak v těchto všech bitvách zůstat vždy šťastný a zdravý. Rádi bychom pomohli svým drahým čtenářům získat nejhlubší víru a vnitřní mír.

 

                                               ELISABETH HAICH

                                               SELVARAJAN YESUDIAN

 

  

OBSAH

 

Předmluva                                                        7

 

1. Jóga a osud                                                  11

 

2. Jóga a samoléčení                                         23

 

3. Jak se stát jogínem                                        39

 

4. Jóga v dnešním existenčním boji                     53

 

5. Pár slov o magii                                             63

 

 

 

  

1

JÓGA A OSUD

 

        Jeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Tento zvláštní jazyk je pravěký jazyk nejen proto, že naši předci jím mluvili před nespočtem věků, ale také proto, že ukazuje spíš příčiny než důsledky. A protože na naší hmotné úrovni, ve světě projevů, může mít jedna jediná příčina nesčetně odlišných důsledků, každý výraz sanskrtu má mnoho odlišných významů tak, jako má daná příčina důsledků.

        Například sanskrtské slovo „karma“ znamená „osobnost“, „charakter“ a také „čin“, „skutek“ nebo také „osud“; neboť stejná příčina, která vtiskne člověku jeho charakter, způsobí také jeho skutky a ty se pak němu vrátí zpět a jsou jeho osudem.

        Takto toto jediné sanskrtské slovo vyjadřuje hlubokou pravdu, že osobnost jako taková vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto je osud vždy věrným odrazem osobnosti.

        Na nejvyšší úrovni vývoje, zde na Zemi, stojí člověk. Jeho vyvinutý rozum, jeho schopnost myslet a jeho řeč jakožto přímý projev jeho schopnosti myslet, ho postavili do popředí před všechny živé bytosti. Ale k porozumění lidské osobnosti či charakteru nestačí pouze naslouchat lidské řeči. Jazyk je meč s dvojím ostřím. Na jedné straně slouží pravdě; na té druhé lži. Co člověk říká, může být buď pravda nebo lež. Zkouška charakteru spočívá vždy ve skutku! Mluvit bez činu je prázdné. Na druhou stranu činy nepotřebují slova, aby odkryly charakter nebo osobnost člověka. Vezměme si jako příklad zvířata.

        Zvíře neumí mluvit a přesto můžete poznat jeho charakter stejným způsobem, jakým to můžete udělat u lidské bytosti. Každý druh zvířete má určité zvláštní vlastnosti, každý poddruh je také odlišný od všech ostatních a dokonce každé jednotlivé zvíře má jedinečnou řadu svých charakterových vlastností. Bráno z pohledu druhů, psy a kočky jsou velmi odlišní charakterem. Ale i v rámci psí rodiny můžeme najít ohromné rozdíly mezi jednotlivými plemeny. Vezměne si například vlčáka, jezevčíka, pudla  a buldoka. Poctivou povahu vlčáka bychom těžko hledali u mazaného a hravého jezevčíka. A pudl se svými bleskurychlými reakcemi a přizpůsobivostí je na hony vzdálený agresivnímu odhodlanému buldokovi. Pokud půjdeme ještě dál a srovnáme dva psy téže rasy, zjistíme, že jsou i tak velmi odlišní. Každý majitel psa ví, že už nikdy nebude žít právě takový pes, jako je ten jeho. Takže vidíme, že každé zvíře, každá živá bytost má naprosto individuální charakter, jedinečný a zcela odlišný od každé jiné živé bytosti.

        Charakter je nezávislý na rozumu a řeči. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomé sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

        Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou cestiček svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní „jaký charakter, takový osud“.

        Hnací síla osudu je člověk sám a pokud chce změnit svůj osud, musí nejdřív změnit svůj charakter. Člověk, který je otrokem své nízké povahy, svého instinktu, bude také otrokem svého osudu. Pokud se člověk slepě odevzdá přírodním silám, kterém v něm působí, jeho osud s ním stejně slepě bude pohazovat sem a tam. Ale pokud člověk pozná tajemnou hnací sílu svého osudu, jeho cesta ke svobodě se otevře. Kdokoliv zvítězí sám nad sebou, zvítězí nad svým osudem!

        Jen člověk, který si je vědomý toho, co dělá, toho může dosáhnout. Aby se dostal na tuto úroveň, musí urazit dlouhou cestu vedoucí od primitivní úrovně pudů, na které není nic jiného než zvíře, které má rozum, až na úroveň, ve které se z něho stala vědomá a vysoce vyvinutá lidská bytost.

        Primitivnímu člověku trvalo tisíce let vývoje, aby se dostal na tak vysokou úroveň, že může vědomě používat svůj rozum. Ale jeho celá bytost byla stále naplněná dvěma silnými přírodními pudy – pudem sebezáchovy a rozmnožování. A tak dal svůj rozum do služeb těchto pudů, aby pomocí svých schopností uspokojil svoje smyslné touhy a zpříjemnil si život.

        Když člověk něco chce, napětí jeho vůle vytvoří myšlenky v jeho mozku a ty ho přimějí k činu. Ale nemůžeme udělat nic, abychom zároveň nespustili řetěz událostí. Nemůžeme vyslovit ani jediné slovo či udělat gesto, aniž bychom nedali vzniknout následkům. A i po tom, co jsme už dávno zapomněli na svůj čin, který spustil retěz událostí, vlny v čase a prostoru stále proudí a způsobují nové činy dál a dál do nekonečna, až do úplné věčnosti.

        Když hodíme kámen do klidného rybníku, uvedeme do pohybu vlnky, které běží od místa vhození v neustále se rozšiřujícím kruhu. A tyto vlnky zůstanou v pohybu i dlouho po tom, co se již kámen dotkl dna. Podobným způsobem proudí směrem od nás na všechny strany následky našich činů a vytvářejí tak nekonečný řetězec, dokud se nevrátí zpátky k nám v podobě toho, co nazýváme štěstí a osud. Většinou si ovšem nejsme schopni vzpomenout, jaký čin způsobil ten či onen zásah osudu. Jen jedna věc je jistá: výsledek, který se nám vrátí, bude naprosto stejného druhu jako byl náš počáteční skutek. Tento samý zákon působí všude! Pokud udeřím pěstí do stolu, stůl, aniž by se pohnul, udeří stejně prudce do mé ruky. Rána, kterou moje ruka dostane od stolu, byla způsobená ranou, kterou jsem dal stolu. Stejný zákon působí na náš osud: Pokud ostatním způsobím bolest svým sobeckým jednáním, můžu si být jistý, že obdržím stejně bolestný úder. Pokud jsou mé skutky stědré, osud bude stejně stědrý ke mně a poskytne mi dary tehdy, kdy to budu nejmíň očekávat.

        Ignorantský omezený člověk, jehož životní náplní je jen uspokojení jeho pudů, je sobecký ve svém myšlení a chování a právě kvůli tomuto nedostatku soucitu od sebe odpuzuje lidi kolem sebe a tak sám sebe izoluje. Proto je zcela přirozené, že jeho osud se k němu chová naprosto stejným způsobem. Sobeckost, kterou vyzařuje, naplňuje atmosféru kolem něj energiemi, jejichž reciproční důsledky mu přinášejí bolest a utrpení. Jeho trápení ho pak tak dlouho sužuje, znovu a znovu, dokud ho jeho vlastní pud sebezáchovy nepřinutí hledat úlevu a svobodu od svého utrpení. Bohužel však v tomto stádiu dělají lidé jednu chybu za druhou tím, že skoro vždy hledají svobodu všude možně, jen ne na tom jediném místě, kde jí opravdu mohou nalézt – sami v sobě. Místo toho si stěžují na „okolnosti“ a snaží se je změnit. Výsledkem je vždy neúspěch a oni se, díky svému špatně nasměrovanému úsilí, znovu stávají oběťmi nového utrpení a bolesti, dokud si konečně neuvědomí, že oni sami byli celou dobu hnací silou svého osudu. Proto nejdříve musíme změnit sami sebe, aby se mohl změnit svět kolem nás. Dokud se snažíme změnit svět, aniž bychom změnili sebe sama, veškerá naše snaha je marná.

        Utrpení nicméně probouzí nejen naši touhu po svobodě, ale také soucit vůči ostatním. Vlastní zkušeností zjistíme, co utrpení vlastně je, a tak se naučíme rozumět utrpení druhých. Tímto způsobem se rodí porozumění. A to je první krok směrem k nesobeckosti!

        Pak jde život dál. Dál trochu trpíme a sbíráme další zkušenosti. Krůček po krůčku, naplněni touhou po osvobození, si znovu a znovu všímáme, jak tyto principy života působí, a začínáme si uvědomovat vztah mezi příčinou a následkem: dobré přináší dobré a zlé přináší zlé. Hřích je už trest sám o sobě. Společně s naším rostoucím chápáním a porozuměním, se začne rozšiřovat a prohlubovat naše schopnost cítit soucit vůči svým bližním; stále víc vycházejí naše záměry z pochopení, dokud se naše srdce neohřeje natolik, že se zrodí láska.

        Ale nemluvíme o lásce, jak si ji mnozí lidé vykládají. Lidé si myslí, že mluví o lásce, když popisují pocit, který zažívají, jsou-li s osobou, jejíž přítomnost je obšťastňuje a kterou chtějí vlastnit. Pod záminkou „lásky“ terorizují své blízké, zbavují je jejich svobody a práva na sebeurčení a očekávají, že se z nich stanou poslušní roboti. Takoví lidé nejsou schopni rozpoznat, co je opravdu příjemné pro jejich blízké, které údajně milují. Naopak, přesvědčeni, že jsou motivováni „čistou láskou“, nutí své blízké, aby vykonávali jejich vůli.

        Jak často vídáme rodiče, kteří tvrdí, že žijí pouze pro své děti, a muže a ženy, kteří tvrdí, že žijí jen jeden pro druhého. Zaměříme-li se ale na tyto lidi víc zblízka, ukáže se, že opak je pravdou. Ve skutečnosti tito lidé očekávají, že druzí budou žít pro ně. Nikdy je nenapadne, že ti druzí jsou také samostatné bytosti a mají svůj vlastní život. Nedochází jim, že tito „drazí blízcí“ lidé možná chtějí nebo potřebují úplně něco jiného, než jim oni doporučují a předepisují. Takoví lidé se často rozčílí, když mluví o svých „nevděčných dětech“ nebo o jiných lidech a jejich „nedostatku pochopení“, neboť ti, které oni tvrdí, že tak „milují“, před nimi často prchají. Co jim uchází je, že vždycky požadovali, ale nikdy sami nedali pochopení, lásku a vděčnost.

        Lidé motivovaní opravdovou láskou, která je založená na pochopení, budou svým osudem vždy štědře odměněni. Mějme vždy na paměti, že síly, které vyzařujeme, se k nám vracejí. Jak zaseješ, tak sklidíš. Když lidé, kteří ovlivňují náš osud, na nás myslí – ať už v dobrém nebo špatném – a pak podle toho konají, odráží se v tom zase jen ty síly, které jsme my sami vyslali a které se přemění v činy, jež určují náš osud.

        Myšlenky se nestávají realitou samy od sebe. Je to tak, že neviditelné síly a energie způsobují, že klíčí a rostou. Někdy stačí jenom trochu dobré vůle, kterou jsme projevili možná před dlouhou, dlouhou dobou. Skrze myšlenky, slova nebo činy někoho jiného se to pak vrátí zpět k nám právě v příhodné chvíli a způsobí to příznivý obrat v našem životě. Proto musíme věnovat pozornost všem svým myšlenkám, slovům a skutkům. Kdykoliv se v naší hlavě zrodí zlá myšlenka, měli bychom okamžitě zjistit, odkud přišla. Musíme jí zabránit, aby se stala naší realitou tím, že odmítneme na ní dál myslet. Nikdy nesmíme dopustit, aby napřátelské pocity zabarvily naše myšlenky o někom, protože všechny tyto myšlenky a pocity se k nám vrátí!

        To samé platí o našem těle a mysli. Musíme se vyvarovat myšlenkám na nemoce, neboť tyto myšlenky oslabují naši obranyschopnost a připravují cestu nemoci. Stejně tak nesmíme nikdy mluvit o nemocech a ukazovat přitom na své vlastní tělo, když vysvětlujeme, že tady a támhle měl kamarád bolest, nádor nebo něco operované. A stejně tak nesmíme ukazovat sami na sebe, když mluvíme například o tom, že někdo přišel o nohu během nehody. Pokud tak činíme, dáváme energii možnostem nemocí nebo nehod a tak nevědomě přivoláváme různé druhy neštěstí, které vědomě nechceme. Proto musíme mluvit o zdraví, síle a štěstí a naplnit tak vzduch kolem nás radostí a tím učinit náš osud plným radosti!

        Ale co dělají lidé? Do nekonečna mluví o katastrofách. Bez ustání si stěžují, naříkají a kňourají místo toho, aby něco udělali a zahnali tak to zlé, které jim dělá starosti. Tímto způsobem totiž jenom dosáhnou toho, že naplní atmosféru kolem sebe negativními silami. Nevyhnutelně pak tyto síly udeří dříve nebo později zpátky, což záleží na velikosti a celkové síle negativních energií, které daný jedinec uvedl do pohybu.

        Primitivní člověk, který stojí na nízké úrovni vývoje, je izolovaný a zapuštěný do hmoty. Proto síly, které uvolní, působí pomalu a těžkopádně. Čím je člověk výše na žebříčku vývoje, tím silnější a pronikavější jsou energie, které vysílá, a tím rychlejší jsou reakce na to, co dělá. Jak často slyšíme lidi, jak si stěžují: „Opravdu mám smůlu. Normálně vůbec nelžu, ale kdykoliv řeknu i sebemenší lež, abych se vymanil z trapné situace, okamžitě se to provalí. Ale podívej na tohodle XY, který neustále lže, jak když tiskne, a vždycky mu to projde!“

        Pokud patříte do této skupiny a někdy jste si stěžovali tímhle způsobem, můžete si blahopřát a radovat se, neboť fenomén, na který si stěžujete, je důkaz toho, že vysíláte vysoké a mocné síly, které oběhnou svou dráhu a vrátí se zpět bleskovou rychlostí. Buďte ujištěni, že ti ostatní, kteří zdánlivě beztrestně páchají zlo, jsou také dřív nebo později negativními energiemi, které vyslali, dostiženi, a v té chvíli je pro ně tato rána o to víc nepříjemnější. Jen sledujte lidi kolem sebe a uvidíte, že to tak je.

        Většinou ovšem lidé zůstávají slepí. Ačkoliv je zákon karmy jasný jako facka, lidé stále mluví o „náhodě“! Ale co je náhoda? Latinské slovo pro náhodu koincidence („co“ – „in“ – „cadere“) a znamená „spadnout na“. Náhoda tedy znamená něco, co nám nečekaně a nepředvídatelně spadne do života. Ale jenom proto, že jsme nevěděli, že tato událost se blíží, můžeme předpokládat, že neměla příčinu? Nemají všechny ty události, které způsobily to, co se stalo, příčinu? Může se opravdu něco „jen tak stát“ bez příčiny?

        Činy všech těch nespočetných bytostí na světě a jejich následky jsou spolu neodlučitelně spjaté a zapadají do sebe jako kolečka v hodinkách. A tak vznikají společné osudy rodin, skupin lidí, národů a dokonce celých kontinentů. Ale stejně jako každá buňka v těle má i každá lidská bytost svůj vlastní individuální osud v rámci společného osudu své rodiny, národa či kontinentu. Často jsme mohli během 2. světové války vidět, jak je osud jednotlivce provázán s osudem rodiny, domu nebo města a přesto mnoho lidí prošlo velkými katastrofami jako zázrakem bez újmy. Jaká síla zde působí, co koná takové zázraky? Je to celkový součet všech našich předchozích činů, čistý výsledek všech sil, které jsme kdy uvedli do pohybu. Nic a nikdo nemůže ujít těmto silám. Kulka ve chvíli, kdy byla vystřelena, může být jemně vychýlena ze své smrtící dráhy, možná jen tím, že tyto síly způsobí malý reflex v ruce, paži nebo prstu osoby, která stiskla spoušť – možná jen nepatrné neviditelné zachvění svalů – a kulka, která byla určená nám, proletí neškodně kolem.

        Člověk může být pouze tehdy zabit, pokud to tak má ve svém osudu. Cesty vraha a jeho oběti se nevyhnutelně střetnou. Oba jsou k sobě neodolatelně a nevyhnutelně přitahováni až do chvíle, kdy jsou síly, jež do té doby spaly v útrobách osudu, vypuštěny. Pak dojde k vraždě. Stejným způsobem se setkávají cesty zachránce a jeho zachráněného. Nic se neděje náhodou; všechno je dokonalý výsledek přecházejících činů. Nikdy na to nezapomínejme. Při všem, co děláme, mějme vždy na paměti, že to, co uděláme, se nám vrátí. A udělejme to pouze tehdy, pokud opravdu cítíme, že chceme, aby tu samou věc někdo udělal nám. „Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě“ je způsob, jakým Ježíš vyjádřil tuto zásadu. Ať už tomu říkáme „zlaté pravidlo“ nebo „karma“, jednoduše to znamená, že cokoliv uděláme ostatním, se k nám vrátí.

        Pokud máme oči otevřené a díváme se kolem sebe na cestě životem, znovu a znovu máme šanci zpozorovat, jak osud poslušně následuje hlavní vlanosti určitého člověka. Je to obzvláště evidentní v případech, kdy osud postihne dva či více lidí. Jeden z nich může být na dně a zničený, zatímco druhého to ani nevybočilo z rovnováhy. Ačkoliv možná přišel o to samé co první, pohotově se sebere; a během krátké doby už stojí rovně na nohou a je schopný pomáhat ostatním. Toto je příklad toho, co dělají pozitivní lidé. Očekávají pomoc pouze ze vnitř sebe samých, nikoliv zvenčí, věří v sebe sama, pevně drží otěže ve svých rukou, seberou všechnu svou sílu a dál bojují, dokud jim osud nesloží do klína plody semen, která zaseli. Tento příklad je velmi dobře vyobrazen v příběhu o dvou žábách:

        Dvě žáby si vykračují na procházku při západu slunce a povídají si: „Víš co,“ říká jedna z nich, „jednou bych strašně ráda vypila tolik mlíka, kolik se do mě vejde. To si přeju ze všeho nejvíc na světě.“

        „Já taky,“ říká ta druhá, „to by se mi splnil můj největší sen.“ Jak si tak dál vykračují, přijdou k farmě a přede dveřmi svojí dvě téměř plné bandasky mléka.

        „Hej,“ kuňkne první žába, „nebesa splnila naše přání. Rychle! Skoč támhle do té bandasky, já skočím do téhle, a můžeme pít do sytosti!“

        Obě tedy skočí dovnitř a začnou bezhlavě pít mléko. Pijí… a pijí… až už mají obě dost. Pak zavolá první žába na druhou: „Už jsem plná a chci přestat pít, ale nemůžu se dostat z bandasky. Co budeme dělat?“

        „Já už taky nemůžu,“ odpoví ta druhá, „a taky mi nejde dostat se ven. Jediný, co můžeme dělat, je dál pít, aby toho mlíka ubylo.“ A tak dál pijí… a pijí… dokud první žába znovu nezavolá: „Ach, já už nemůžu! Topím se!“

        „Přestaň si stěžovat,“ křičí zpátky druhá žába, „prostě dál pij, dokud jenom můžeš.“ A tak zase dál pijí mléko, dokud ta první znovu nezavolá: „Už nezvládnu ani kapku. Bůh s tebou, drahá, já to vzdávám…“

        „Já teda ne,“ křičí druhá žába zpět. A pak je najednou všude ticho, jak se noc snáší nad krajinu. Ráno, když vyjde slunce na oblohu, co vidí?

        Dvě bandasky na mléko vedle sebe; v jedné z nich plave v mléku břichem nahoru mrtvá žába; v druhé z nich je hrouda másla a na ní spokojeně sedí druhá žába a pomrkává.

        Tento malý příběh jasně ukazuje, jak dvě stvoření, která vyrostla v naprosto stejných podmínkách a která jsou si podle vnějších kritérií naprosto rovná, si mohou pro sebe vytvořit z jedné a té samé události zcela odlišné osudy. Pro jedno je to zkáza; pro druhé vítězství – pro každé podle jejich vlastní individuality. Neexistuje žádná štěstěna, ať už si jí přejeme sebevíc, která by zároveň neobsahovala nebezpečí, a neexistuje žádné nebezpečí, které by v sobě zároveň neneslo možnost úniku; žádné nebezpečí, ve kterém by člověk nemohl nalézt nějakou světlou stránku, když se spoléhá na své vlastní síly a ví, že byl stvořený k tomu, aby se stal pánem svého osudu! Cesta k tomuto cíly je sebepoznání, samorozvíjení a sebeovládání!

        Na Východě se této cestě říká Jóga.

        Začněme se sebepoznáním.

        Naše práce nebude pouze hodnotná, ale také nesmírně zajímavá. Většina lidí si myslí, že znají sami sebe. Ale pokud bychom mohli srovnat představu, kterou o sobě člověk má, s představou, kterou o něm mají lidé kolem něj (manžel/ka, příbuzní, přátelé), sotva bychom našli nějaké podobnosti. Poznat někoho dobře a objektivně je těžký úkol, i když se jedná o někoho jiného, koho můžeme vidět a pozorovat ve chvílích, kdy si toho on není vědom. Ale je mnohem těžší poznat sami sebe, když se nemůžeme vidět ani pozorovat, aniž bychom o tom nevěděli. Když se díváme do zrcadla, vidíme výraz, který je velmi odlišný od toho, který jsou zvyklí vidět lidé kolem nás. Je vždy velkým překvapením, když se najednou spatříme v zrcadle, kterého jsme si nejdříve nevšimli a mysleli si, že to, co vidíme, je někdo jiný, jak se k nám přibližuje. Zažíváme velký šok, když se poprvé vidíme na videu nebo slyšíme nahrávku svého hlasu. Neustále se ptáme: „To jsem opravdu já?“

        Když začneme jít cestou jógy a pozorovat sami sebe vědomě, zažijeme mnoho překvapení. Musíme začít pozorováním svého výrazu ve tváři, síly, kterou cítíme ve svalech obličeje, jak moc otevíráme pusu, když mluvíme a když se smějeme; a obzvláště, jak se smějeme! Náš smích je měřítko, zrcadlo naší individuality. Potom se musíme zaměřit na to, jestli se díváme na lidi s vykulenýma očima nebo jestli moc nemrkáme,  jak hýbáme rukama, chodily, hlavou, krkem nebo ramenama. Zároveň bychom měli pozorovat ostatní, abychom mohli udělat srovnání, a dobře uvidíme, kolik zbytečných pohybů dělá většina lidí a jak málo jsou si vědomí toho, co dělají s rukama, chodily a svaly na obličeji. Když chtějí někoho přesvědčit, plýtvají spoustu energie tím, že gestikulují rukama a kroutí nohama, naprosto nevědomí toho, že by mohli vyzařovat mnohem víc energie a dosáhnout mnohem přesvědčivějšího účinku, kdyby drželi svoje tělo naprosto v klidu a soustředili veškerou svou sílu na své myšlenky a na to, co právě říkají.

        Ale v této chvíli se dostáváme za sebepoznání a vstupujeme do sebeovládání. Když se začneme pozorovat a když získáme dostatečně praxe, abychom se nikdy nezapomínali, sebekázeň se dostaví přirozeně jako dar, který nám spadne do klína. A je to pochopitelné; protože kdo by se chtěl dál dívat na člověka, kterému vylézají oči z důlků, když na vás mluví,  nebo mu vidíte až do žaludku, když se směje, potom, co on sám zjistil, že přesně tohle dělá a uvědomil si, jak to působí na druhé. Ve chvíli, kdy si všimneme, že děláme ošklivé nebo naprosto zbytečné pohyby, přestaneme je dělat, částečně z čiré ješistnosti a čátečně, protože cítíme, že je to naše povinnost. Je naší povinností mít co nejpříjemnější vzezření vůči lidem kolem nás. Dokonce i tento velmi nízký stupeň sebeovládání znamená první prospěšnou změnu v našem osudu. Lidé si nás začínají víc vážit. Souběžně s vývojem našeho sebeovládání, se také vyvíjí naše sugestivní síla. Nikdo tomuto účinku neujde.

        Kromě těchto kladných výsledků, si začínáme všímat řady negativních věcí, které se nám už nestávají. To, že praktikujeme neustálé sebepozorování a sebeovládání, nám umožňuje vyhnout se všem druhům chybných pohybů; takže když jsme u někoho na návštěvě, nebudeme už převrhávat skleničky, dělat skvrny na ubruse nebo otravovat svého hostitele jinými způsoby. Když jedeme tramvají nebo autobusem, vždy šlápneme správně tak, že neupadneme ani nikomu nešlápneme na nohu. To znamená, je mnoho věcí, za které nás ostatní už nebudou kárat. Také se můžeme vyhnout potížím tím, že se nerozčílíme nebo přemůžeme hněv, když nám ostatní šlápnou na nohu. A teď přichází ta nejtěžší věc ze všech: Nesmíme si nikdy dovolit, abychom si mysleli cokoliv zlého! – Neboť myšlenky jsou duchovní energie, tak silné, že proniknout vším, a s naprostou jistotou se k nám vrátí!

        K tomu, abychom udrželi pocity a myšlenky vždy na uzdě, potřebujeme vyšší formu sebekázně, ke které nás postupně dovede fyzická disciplína, aniž bychom si toho možná byli vědomi. Může člověk, který má svoje tělo a pohyby naprosto pod kontrolou, mít neukázněnou mysl? – Určitě ne! Fyzická disciplína posiluje naši vůli a neustálé sebepozorování nás zavádí do světa skrývajícího se za oponou vědomí.  Poznáme své pudy a pohnutky, ty tajemné hnací síly našich činů a úplně najednou se ocitneme v nejtajnějších komnatách své duše. Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postavený systém Hatha Jógy.

        Hatha jóga nám dává klíč k tajemství, ve kterém se odehrává ten velký zázrak: Zrození hmoty z mysli a emocí. Můžeme se stát vědomým svědkem transformace psychického stavu do fyzického fenoménu. To je důvod, proč cvičíme Hatha jógu se zavřenýma očima a musíme obrátit veškerou svou pozornost dovnitř. Viděno okem vnějšího pozorovatele, cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické; ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Lidem, kteří cvičí jógu bez soustředění, se nepodaří ovládnout síly, které probudí fyzickými cvičeními. Mohou dosáhnout fyzických výsledků, uzdravení, úbytku či příbytku váhy nebo posílení svalů, ale nedosáhnou skutečného cíle jógy.

        Na druhou stranu lidé, kteří cvičí se soustředěním, poznají, jak životní síly, které probudí, začnou procházet jejich nervovým systémem, a ve kterých nervových centrech se fyzické energie přeměňují na psychické a naopak. Také pochopí, že osud každého člověka není nic jiného než promítnutí jeho „já“ do vnějšího světa a tím pádem že každý může vzít do svých rukou kormidlo svého osudu.

        Jak toto rozpoznat a jak používat správně toto kormidlo je něco, co se učíme ve vysoké škole jógy.

 

POKRAČOVÁNÍ JISTĚ PŘIJDE BRZY

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Мастика Для Гидроизоляции Фундаментов

(Stevehorse, 20. 5. 2023 4:25)

Обеспечение скрепления технологических слоев дорожной одежды; Проливка асфальтовых покрытий с целью ликвидации мелких повреждений, повышения основных эксплуатационных характеристик и продления срока службы полотна; Ямочный ремонт и заливка трещин дорожного покрытия, в целях предотвращения дальнейшего разрушения; Связывание компонентов при производстве некоторых видов асфальтобетона; Обработка фундаментов, стен и других подобных конструкций для обеспечения гидроизоляции; Для стяжки и фиксации песчаных и грунтовых материалов; Для проливки бетонных покрытий, с целью повышения влагоустойчивости, а также для препятствия растрескиванию при отрицательных Как гидроизоляционный материал для различных объектов; При укладке и ремонте кровельных материалов https://www.elizar07.ru/msk-news/gidroizolyaciya-ot-kompanii-elizar1499961153/?year=2017

Материалы по составу эмульгатора – анионные, катионные, неионные https://www.elizar07.ru/msk-news/otlichitelnaya-cherta-kompanii-elizar/?year=2020
Анионные составы содержат отрицательно заряженные частицы https://www.elizar07.ru/msk-news/komanda-elizar-prodolzhaet-aktivnuyu-rabotu/?year=2017
Такие смеси использовать сложно, поскольку наполнители также имеют отрицательно заряженные ионы https://www.elizar07.ru/spb-news/pozdravlyaem-s-dnem-stroitelya/?year=2017
Наиболее эффективными являются катионные битумные гидроизоляционные материалы, хорошо совместимые с большинством наполнителей https://www.elizar07.ru/msk-news/stroitelstvo-dorog-v-2018-2020-gg/?year=2017

В дорожном строительстве эмульсионные битумные растворы обеспечивают скрепление технологических слоев, участвуют в производстве некоторых видов асфальтобетона, а также используются для восстановления асфальтового покрытия и продления его срока службы https://www.elizar07.ru/msk-news/startoval-novyy-proekt-remonta-dorog-v-podmoskove/?year=2016

В качестве дополнительных компонентов в состав битумной эмульсии могут включаться различные растворители, разжижители, полимеры, а также модифицирующие добавки https://www.elizar07.ru/msk-news/v-kakoy-tare-mozhno-zakazat-material1627294035/?year=2021

Битумная эмульсия (эмульгированный жидкий битум) — искусственный строительный материал получаемый путём смешения в специальных установках водного раствора эмульгатора и нефтяного битума https://www.elizar07.ru/msk-news/v-moskve-rekonstruirovano-400-km-dorog/?year=2016
Представляет собой однородную текучую (с консистенцией молока) жидкость коричневого или тёмно-коричневого цвета https://www.elizar07.ru/spb-news/izmenenie-stoimosti-novyy-prays-list/

Главным критерием при выборе эмульгатора является вид дорожно-строительных работ https://www.elizar07.ru/msk-news/chem-otlichaetsya-bitum-ot-gudrona/
Для устройства слоев поверхностной обработки и подгрунтовки используют эмульсии классов ЭБК-1 и ЭБПК-1, для ямочного ремонта - ЭБК-2 и ЭБПК-2, для приготовления плотных эмульсионно-минеральных смесей - ЭБК-3 и ЭБПК-3 по ГОСТ Р 52128-2003 https://www.elizar07.ru/msk-news/sostoyalos-otkrytie-tretego-uchastka/?year=2017

Бензопилы В Барнауле

(Geralddus, 20. 5. 2023 4:22)

Бытовой линолеум Синтерос BONUS BOLTON 1 3,50 м 230502001 https://good-stroy.net/magazin/product/kancelyarskaya-lenta-12mm-28m-klebeb-nder

Гидроизоляция Жидкий Рубероид Капитель черный, 7кг https://good-stroy.net/magazin/product/izolenta-pvh-15mm-20m-130-mkm-4kv-zheltaya-klebeb-nder

Смета пригодится еще на этапе планирования ремонта https://good-stroy.net/magazin/product/emal-universalnaya-glyancevaya-vd-ak-1179-2
Вы можете использовать онлайн-калькуляторы, собирать корзину в интернет-магазинах и ориентироваться на советы вашего дизайнера https://good-stroy.net/magazin/product/stroitelnyj-fen-fe-2000ekd-resanta
Чтобы сделать правильные расчеты, нужно знать точные параметры помещения: метраж, высоту стен, расположение окон и дверей https://good-stroy.net/magazin/product/molochko-ot-komarov-35-ml-nadzor
Смету может сделать подрядчик, но вы в любом случае должны предоставить ему обмерный план и согласовать конкретные пожелания к будущему ремонту https://good-stroy.net/magazin/folder/166704904/p/15
Обязательно озвучьте, а лучше зафиксируйте документально виды работ, используемые технологии, категории стройматериалов, сроки выполнения и желаемые затраты https://good-stroy.net/magazin/product/shpatlevka-dlya-vnutrennih-rabot-3

Цементная штукатурка для фасада и цоколя Bergauf Unter Bau, 25 кг https://good-stroy.net/magazin/product/dekorativnaya-shtukaturka-cvetnaya-s-effektom-kamnya-2

Трос сцепления для мотоблока Салют-100 https://good-stroy.net/magazin/product/mufta-remontnaya-dlya-shlanga-1-2-vihr

удалить обои; вынести мебель; демонтировать сантехнику; снять и вынести двери и, если надо, окна; удалить напольное покрытие, если оно подлежит замене; согласовать процесс демонтажа или установки новых простенков (если такие работы включены в смету) https://good-stroy.net/magazin/product/fen-promyshlennyj-vityaz-fp-2150

Щебень Керамзитовый

(JosephAnade, 20. 5. 2023 4:15)

Для получения ровного и качественного напольного покрытия необходимо качественно подготовить основание для него https://al-keram.ru/blog/20-40.html
Для этого проводятся работы для утепления, выравнивания, а также прокладывается проводка, если так задумано в проекте https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-meshkah-fraktsii-10-20-m200-250-detail.html
Очень часто для выравнивания основания используют керамзит https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-0-5-m400-450-detail.html
Он обладает хорошими эксплуатационными свойствами, к тому же безопасен для человека и окружающей среды https://al-keram.ru/review.html
Но при этом важно проследить, какой фракции керамзит для стяжки пола применяется, нужно использовать только предназначенный для этого типа работ https://al-keram.ru/blog/kak-ispolzovat-keramzit-na-dache.html

Порошково-пластический – измельчение высушенного сырья до порошкообразного состояния, его увлажнение, грануляция, сушка и термическая обработка https://al-keram.ru/blog.html
Такой метод самый энергозатратный и редко используемый из-за высокой себестоимости и цены на продукт https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-0-5-m400-450-detail.html

Снятие напольного покрытия https://al-keram.ru/o-kompanii.html
Половые доски необходимо удалить и вынести из помещения, а затем выполнить тщательный осмотр и проверить лаги при помощи строительного уровня https://al-keram.ru/blog/osnovnye-otlichiya-ot-ostalnyh-materialov.html
Если древесные элементы находятся в отличном виде, не имея прогибов и других дефектов, то их можно оставить на прежнем месте https://al-keram.ru/blog/kakie-raboty-s-keramzitom-mozhno-vypolnyat-zimoj.html
При небольших повреждениях следует осуществить замену лишь требуемых лаг https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-v-meshkah-fraktsii-20-40-m200350-detail.html
Если же они являются слишком старыми, плохо закреплены или же начали гнить, то необходимо каждую из них убрать вплоть до основания из бетона https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-fraktsii-20-40-m200-250-detail.html

Для того чтобы наладить выпуск в домашних условиях или же при наличии достаточно просторного помещения, необходимо купить комплекс оборудования, заготовить качественное сырье https://al-keram.ru/blog/kakie-raboty-s-keramzitom-mozhno-vypolnyat-zimoj.html

Статьи по теме:Керамзит как утеплитель для пола является оптимальным вариантом при обустройстве https://al-keram.ru/blog/chto-vliyaet-na-stoimost-keramzita.html
https://al-keram.ru/blog/uteplenie-keramzitom-sovety-professionalov.html
https://al-keram.ru/dostavka-keramzita-v-khimki.html
Перегородочные блоки из керамзитобетона успешно используются при разграничении внутреннего пространства https://al-keram.ru/company/dostavka-keramzita.html
https://al-keram.ru/novosti/grafik-raboty-na-maj.html
https://al-keram.ru/catalog-keramzit/keramzit-rossypyu-fraktsii-5-10-m300-350-detail.html
Сыпучий материал из природной глины применяется в коммунальной и сельскохозяйственной https://al-keram.ru/aktsii/skidki-pri-pokupke-keramzita.html
https://al-keram.ru/dostavka-keramzita-v-serpukhove.html
https://al-keram.ru/blog/uteplenie-keramzitom.html


Аквариумистика Интернет Магазин

(MichaelCaw, 20. 5. 2023 4:14)

Все компрессоры издают шум из-за движений мембраны: это их принцип работы https://ipm-shop.ru/magazin/product/dekor-orig3
Если покупаете компрессор в магазине, по возможности проверьте, насколько он шумит https://ipm-shop.ru/magazin/product/korall-cvetnoj-kr-1320
Но обязательно делайте это с подключенными аксессуарами: они создадут нужную нагрузку, без которой любой компрессор будет шуметь, как трактор https://ipm-shop.ru/magazin/product/kamen-prime-drakon-s-10-20-sm-upakovka-20kg-5

Стоимость одного простого светодиодного светильника для аквариума до 200 л — до 3500 Р https://ipm-shop.ru/kontakty
Светильники с возможностью управления спектром и мощностью свечения стоят до 6000—7000 Р https://ipm-shop.ru/magazin/folder/iskusstvennye-korally

15 https://ipm-shop.ru/o-kompanii
Инструменты для ухода за растениями https://ipm-shop.ru/magazin/product/iskusstvennyj-kamen-kam-i3

Материал аквариума https://ipm-shop.ru/magazin/tag/dekoracii-dlya-akvariuma/p/2
Почти все заводские аквариумы сделаны из силикатного стекла марки М1 или Optifloat — как на окнах https://ipm-shop.ru/magazin/folder/iskusstvennye-korally/p/3
У такого стекла высокая степень прозрачности, его трудно поцарапать и затереть до мутности, оно треснет только от сильного удара https://ipm-shop.ru/magazin/product/iskusstvennaya-koryaga-kor-i2
А еще оно плотное и тяжелое, поэтому внимательно отнеситесь к поверхности, на которую встанет аквариум: выровняйте ее и очистите от мельчайших песчинок https://ipm-shop.ru/magazin/product/replica-live-coral-l215-x-w190-x-h200mm

Компрессор доставляет кислород, который очень нужен рыбам, в аквариум https://ipm-shop.ru/magazin/product/korall-cvetnoj-kr-720
В самом аквариуме воздух проходит через распылитель, который превращает поток в кучу маленьких пузырьков https://ipm-shop.ru/magazin/product/fon2
Чем меньше пузырьки, тем лучше вода насыщается кислородом https://ipm-shop.ru/magazin/p/9

В данной брошюре собраны все популярные виды рыб, с описанием условий их содержания, совместимости, кормления + фото https://ipm-shop.ru/magazin/tag/svetyashchiesya-korally

Кондитерские Аксессуары

(LarryJag, 20. 5. 2023 4:13)

Набор из трех разъемных форм для выпечки из стали порадуют любую хозяйку https://nevkusno.ru:443/catalog/instrumenty-dlya-modelirovaniya/?ORDER_FIELD=CATALOG_PRICE_1&ORDER_TYPE=ASC
Формы обладают антипригарным тефлоновым покрытием, и благодаря этому ваши шедевры не потеряют свой прекрасный внешний вид https://nevkusno.ru/catalog/aromatizatory-dyukan-rossiya/aromatizator-zhidkiy-kofe-gor-kiy-dyukan-25-ml/
Для https://nevkusno.ru/catalog/suhie-krasiteli-chefmaster-ssha/krasitel-suhoy-krasnyy-allyura-red-zhirorastv-chefmaster-3-gr/

Магазин для кондитеров готов предложить вам качественные товары по умеренным ценам https://nevkusno.ru/catalog/kamufliruyushchie-bazy/kamuflirujushhee-bazovoe-pokrytie-silky-15-ml/
Вы сможете приобрести пищевые красители (натуральные, водорастворимые, жирорастворимые, гелевые, сухие, жидкие), разнообразные формы для выпечки, инструмент для мастики https://nevkusno.ru/catalog/aromatizatory-natural-nye-dyukan-rossiya/?ORDER_FIELD=NAME&ORDER_TYPE=DESC

наборы трафаретов для тортов;
Шприцы для крема https://nevkusno.ru:443/sale/krasiteli-sukhie-nativa/?ORDER_FIELD=NAME&ORDER_TYPE=DESC

Набор для выпечки и выкладки Vertex состоит из двух неразъемных форм в виде круга https://nevkusno.ru/catalog/shariki-zolotye-i-serebryanye/?ORDER_FIELD=DATE_CREATED&ORDER_TYPE=ASC
Формы изготовлены из нержавеющей стали, не прилипает к продукту https://nevkusno.ru:443/catalog/yudzu-poroshok/?ORDER_FIELD=CATALOG_PRICE_1&ORDER_TYPE=ASC
Кулинарные формы используются для сервировки салатов https://nevkusno.ru:443/catalog/instrumenty-dlya-manikyura/?ORDER_FIELD=NAME&ORDER_TYPE=ASC


Живой Мох На Стену Купить

(BrianTroub, 20. 5. 2023 4:06)


Основной опорный элемент для вьющихся растений – деревянная или металлическая решетка https://floren.pro/ozelenenie-kafe
чаще всего декорируют лианами https://floren.pro/blog/kak-uhazhivat-za-fitostenoj
Большим плюсом этих растений является то, что они не нуждаются в большой площади для роста, и обладают высокой пластичностью https://floren.pro/Kashpo_is_nature

В настоящее время все большее значение приобретают мероприятия по улучшению окружающей среды, озеленению, благоустройству городов и населенных мест https://floren.pro/landshaftnyj-dizajner-12-potok
Возрастает значение естественной природы в озеленении города, формировании его внешнего облика https://floren.pro/plant-care
Все более актуальным становится создание новых парков, скверов, бульваров, лесопарков https://floren.pro/blog/kak-uhazhivat-za-fitostenoj
В современном городе открытые пространства, отдельные участки и садово-парковые комплексы объединяются в динамически взаимосвязанную систему https://floren.pro/blog/kak-pravilno-vybrat-rastenija-dlja-fitosteny

Озеленение квартир, офисов и загородных объектов, широкий выбор растений со своих питомников, бесплатная консультация https://floren.pro/Kashpo_is_steklo
Если для вас интересна необходимость озеленения офисных кабинетов, мы готовы предложить готовые решения https://floren.pro/fitostena-living-plants
Вертикальное озеленение офиса - эффективная идея и экономия места https://floren.pro/blog/kak-pravilno-uhazhivat-za-rastenijami

Обращайтесь к тем, кто исповедует профессиональный подход к проектированию экстерьера объектов городской инфраструктуры https://floren.pro/Kashpo_is_nature
Они тщательно спланируют правильную последовательность в подготовке, проведении и выполнении всех видов работ, предложат наилучшие решения по благоустройству сада, участка или объекта промышленного назначения https://floren.pro/plant-care
Опытный коллектив дизайнеров, используя все свои навыки и лучшие материалы, разработает и подберет подходящие формы и осуществит безупречную их компоновку
Ландшафтный дизайн - творческая деятельность, направленная на формирование искусственной архитектурной среды с использованием средств декоративного озеленения, геопластики, малых архитектурных форм, декоративного покрытия, визуальных коммуникаций https://floren.pro/blog/kak-pravilno-vybrat-rastenija-dlja-fitosteny

Стоматология Протезирование Цены

(BryanAcero, 20. 5. 2023 3:51)

В списке услуг стоматологии в Люберцах присутствует терапевтическое лечение, а также профилактические методы, предупреждающие кариес, пульпит, пародонтит https://astordent.ru/
Кроме того, клиенту предоставляется возможность профилактировать болезни корневых каналов, провести профессиональную реставрацию зубов, полноценно подготовиться к протезированию https://astordent.ru/protez

Наши врачи https://astordent.ru/koronki

Удаление РЕТЕНИРОВАННОГО ИЛИ ДИСТОПИРОВАННОГО ЗУБА (сложность 2) *анестезия и рентген снимок оплачивается дополнительно от 8000 руб https://astordent.ru/implanty-chem

Стоматологическая клиника предлагает исправление аномалии зубного ряда (исправление прикуса) с помощью съемных и несъемных ортодонтических конструкций https://astordent.ru/ostrovtsi

Качественное и безболезненное лечение зубов https://astordent.ru/kraskovo

Шестакова Дарья Павловна https://astordent.ru

Промышленные Электродвигатели

(Michaelwap, 20. 5. 2023 3:47)

У Вас есть вопрос , не нашли нужное оборудование, что-то ещё https://elmashmotor.ru/news/novost-12/

Мощность, кВт 0,12 Тип электродвигателей асинхронные однофазные ГОСТ Частота вращения вала (фактическая) 1370 Напряжение, В 220 Ток, Iн, А 1,1 КПД, % 55 Кратность пускового момента Мп/Мн 0,4 https://elmashmotor.ru/news/novost-6/

Популярные группы товаров https://elmashmotor.ru/about/

Товары компании О компании Контакты https://elmashmotor.ru/politika-konfidencialnosti/


Мощность, кВт 0,18 Тип электродвигателей асинхронные однофазные DIN Частота вращения вала (фактическая) 2710 Напряжение, В 220 Ток, Iн, А 1,38 КПД, % 63 Кратность пускового момента Мп/Мн 2,5 https://elmashmotor.ru/

Современные Дезсредства

(Anthonyrom, 20. 5. 2023 3:44)

Ванны для ног, ванночки для рук, подкладная клеенка должны подвергаться дезинфекции после каждого клиента средством по режиму, применяемому при грибковых заболеваниях https://crystal-tr.ru/product/plenka-stomatologicheskaja-sfmd-speed-30-5x40-5mm/

Механизм антимикробного действия солей тяжелых металлов в низких концентрациях связан с блокированием сульфгидрильных групп ферментов, необходимых для жизнедеятельности микроорганизмов https://crystal-tr.ru/product/perchatki-smotrovye-nesterilnye-neopudrennye-gibridnye-sfm-50-par/

Протаргол (серебра протеинат) иколларгол (серебро коллоидное) - недиссоциирующие органические соединения серебра, обладающие антисептическими, вяжущими и противовоспалительными свойствами https://crystal-tr.ru/product/sterilizator-vozdushnyj-standart-gp-80-spu/
Прижигающего действия на ткани не оказывают https://crystal-tr.ru/product/shpric-5-ml-luer-lock-trjohkomp-s-nadetoj-igloj-0-7-x-40-22g-sfm-100-shtuk/
Применяются для смазывания слизистых оболочек верхних дыхательных путей, для промывания мочеиспускательного канала и мочевого пузыря, в глазной практике при конъюнктивите, блефарите и т https://crystal-tr.ru/product/obluchatel-ultrafioletovyj-bakteri/
п https://crystal-tr.ru/product-category/consumables/rentgenpljonka/sony/
В связи с наличием более эффективных антибактериальных средств препараты серебра широкого применения в настоящее время не имеют https://crystal-tr.ru/product/plenka-rentgen-med-sony-upt-m712bl-25-3cmh30-4cm-10h12-125l/

Каждая женщина в состоянии выглядеть исключительно стильно, тратя на обновление своего гардероба вполне посильные суммы https://crystal-tr.ru/product/rentgenpljonka-sfm-x-ray-bf-18h24-sinechuvstvitelnaja/
И добиться этого совсем несложно – достаточно следовать нескольким простым правилам https://crystal-tr.ru/product/shini-kamera/

Если же рабочий раствор дезинфектанта необходимо использовать в течение рабочей смены, то его контроль можно проводить сразу после приготовления https://crystal-tr.ru/product/sterilizator-vozdushnyj-standart-gp-20-spu/
Другой вариант – не проводить проверку вообще, если это допускает нормативная и методическая документация https://crystal-tr.ru/product/loktevoj-dozator-a-269v-metallicheskom-korpuse/

Раствор Люголя представляет собой раствор йода в водном растворе калия йодида https://crystal-tr.ru/product-category/consumables/perchatki/specializirovannye/
В качестве антисептика применяется для смазывания слизистых оболочек при воспалительных и инфекционных поражениях зева, глотки и гортани https://crystal-tr.ru/product/lejkoplastyr-povjazka-sfm-6-0-sm-h-3-0-sm-50-sht/

Восточный Натюрморт

(Robertfut, 20. 5. 2023 3:29)

В жизни многое можно изменить и преодолеть, кроме одного – бесконечно грустного момента последнего прощания с дорогими людьми https://ot-ido.art/work/view?id=7657
Неизбежно возникает вопрос: как отдать дань уважения ушедшему https://ot-ido.art/artists?page=13&search_by_letter=ф
В цивилизованном обществе существует многовековая традиция установки ритуальных памятников https://ot-ido.art/work/artfit?id=2362
Лучше всего заказать изготовление скульптуры по индивидуальному проекту https://ot-ido.art/work/view?id=10147

Незаметно в городах появились необычные жители https://ot-ido.art/work/artfit?id=8953
Они облюбовали тротуары, нашли приют на бульварах https://ot-ido.art/artists?page=20&search_by_letter=г
Их можно встретить сидящими на скамьях и примостившимися на спинках лавочек https://ot-ido.art/work/view?id=8874
Носы, ладошки колени примечательных горожан отполированы до блеска – все хотят с ними поздороваться и сделать фото на память https://ot-ido.art/artist/page?id=1031
Изготовление скульптуры для установки на улицах стало доброй традицией и положило начало целому направлению городской культуры https://ot-ido.art/work/artfit?id=10332


Поезд Ростовых в эту ночь стоял в Мытищах, в двадцати верстах от Москвы https://ot-ido.art/work/artfit?id=1754
1 го сентября они выехали так поздно, дорога так была загромождена повозками и войсками, столько вещей было забыто, за которыми были посылаемы люди, что в эту ночь было решено ночевать в пяти верстах за Москвою https://ot-ido.art/work/artfit?id=5300
На другое утро тронулись поздно, и опять было столько остановок, что доехали только до Больших Мытищ https://ot-ido.art/work/artfit?id=8710
В десять часов господа Ростовы и раненые, ехавшие с ними, все разместились по дворам и избам большого села https://ot-ido.art/work/artfit?id=9732
Люди, кучера Ростовых и денщики раненых, убрав господ, поужинали, задали корму лошадям и вышли на крыльцо https://ot-ido.art/work/view?id=811

Памятник был возведен в память о Сталинградской битве, которая длилась с августа 1942 года по февраль 1943 года https://ot-ido.art/work/view?id=8789
Это одно из главных сражений Второй мировой войны https://ot-ido.art/work/artfit?id=11280
Огромная скульптура расположена в промышленном Волгограде в России https://ot-ido.art/work/view?id=966
Высота памятника 87 метров, длина меча 33 метра https://ot-ido.art/work/view?id=1906

Граф опять пошел за перегородку и лег https://ot-ido.art/work/artfit?id=3941
Графиня подошла к Наташе, дотронулась перевернутой рукой до ее головы, как это она делала, когда дочь ее бывала больна, потом дотронулась до ее лба губами, как бы для того, чтобы узнать, есть ли жар, и поцеловала ее https://ot-ido.art/artists?search_by_letter=э&page=5

где заказать окно пластиковое

(ThomasAvatt, 20. 5. 2023 3:28)

Устроило качество окон, монтаж окон и сама работа https://okno.ooo/articles/138-osteklenie-balkona-s-otdelkoj-sajdingom
Во первых: менеджер Эдуард рассчитал нам все, как мы хотели, цвет, створки и количество открывающий окон, чтобы окна были на зиму тёплые и нигде не продували https://okno.ooo/images/FOTO/otdelka/holodniy-aluminiy-otdelka-2.jpg
Нет никакой накрутки в виде дополнительных плат или обмана, чтобы загробастать себе или компании денег, все очень добросовестно и в пределах ваших финансовых средств https://okno.ooo/landbalkon/data/images/osteklenie-slidoors.jpg
Очень рекомендую, как товар и качество исполнения эту фирму https://okno.ooo/articles/182-uteplenie-balkona-pvkh-v-moskve-nedorogo
Российское производство и монтаж супер пупер качество https://okno.ooo/articles/254-zasteklenie-balkonov-alyuminievym-profilem
Установят все ровно без никаких зазор https://okno.ooo/articles/172-uteplenie-balkona-v-khrushchevke-nedorogo
Я очень довольна, как клиент https://okno.ooo/articles/255-zasteklenie-balkonov-i-lodzhij-kachestvenno-i-nedorogo

Размер: 2100 x 2100 мм https://okno.ooo/images/proizvodstvo/proizvodstvo-okon-9.jpg

Наше оборудование, позволяет выпускать до 50 единиц качественной продукции в смену https://okno.ooo/articles/186-teplye-okna

Подоконник - 700 руб https://okno.ooo/images/works/2018/03/21/balkon-21-03-2018-1_600x800.jpg

Трехстворчатое ПВХ 2100x1400 https://okno.ooo/landbalkon/data/images/vagonka-derevo.jpg

Москитная сетка - 600 руб https://okno.ooo/besedka

Премиум база для Xrumer

(Xrumerquods, 17. 5. 2023 5:33)

Премиум база для Xrumer https://dseo24.monster/premium-bazy-dlja-xrumer-seo/baza-dlja-prodvizhenija-sajtov-pri-pomoshhi-xrumer/
Лучшая цена и качество.

Работа в Новокузнецке

(DavidAlods, 16. 5. 2023 12:55)

https://vk.com/rabotanovokuznetsk

фирмы по изготовлению пластиковых окон

(ThomasAvatt, 15. 5. 2023 22:51)

Подбирайте уместный профиль для остекления https://okno.ooo/images/works/2018/12-2018/loggia-12-2018-1.jpeg

Доставка и монтаж: 3 515 руб https://okno.ooo/okna-po-serii-doma/stalinka

Снижение шума за окном https://okno.ooo/articles/122-pochemu-lyudi-vybirayut-plastikovye-okna
Опция Private Glass снижает шум проезжающей машины до уровня шепота https://okno.ooo/articles/327-okna-rekhau-delajt-osobennosti-serii
Повышение безопасности https://okno.ooo/images/works/2018/03/21/balkon-21-03-2018-7_600x800.jpg
Стекло с опцией Private Glass разбить труднее чем обычное стекло https://okno.ooo/articles/131-kholodnoe-osteklenie-balkonov-pod-klyuch-v-moskve-nedorogo
И даже разбитое стекло остается в окне и мешает проникновению https://okno.ooo/calc-balcony/images/trim/p3.png
Повышение тепла зимой и прохлады летом https://okno.ooo/images/FOTO/VseOkna/IMG_20150625_165224_8.jpg
Опция Private Glass это как дополнительный свитер в холодную погоду https://okno.ooo/remont-plastikovykh-okon-v-moskve
А летом — сохраняет ночную прохладу* в доме https://okno.ooo/images/2020/works/06-2020/balkon-laminat-komnata-4.jpeg

Цена от 17 200 руб https://okno.ooo/articles/188-razdvizhnye-plastikovye-okna

Москитная сетка - 900 руб https://okno.ooo/landbalkon/data/images/moscowOBL.jpg

С монтажом - 26 520 руб https://okno.ooo/articles/171-uteplenie-alyuminievogo-balkona-v-moskve-nedorogo

ChatCrypto

(EdwinInpus, 12. 5. 2023 0:50)

ChatCrypto создает высокопроизводительного ИИ-бота, который является CHATGPT of CRYPTO. Мы запускаем первый в мире дефляционный токен искусственного интеллекта (CHATCRYPTOTOKEN), который будет использоваться в качестве платежного шлюза для лицензирования. За регистрацию вы получите бесплатно 1600 токенов chatcrypto(CCAIT)
Ссылка на сайт https://bit.ly/41Fp0jc
и с каждым рефералом, которого вы направите в Chatcrypto, вы получите дополнительные 1600 токенов бесплатно.
q1w2e12z

ChatCrypto

(EdwinInpus, 11. 5. 2023 1:28)

ChatCrypto создает высокопроизводительного ИИ-бота, который является CHATGPT of CRYPTO.
Мы запускаем первый в мире дефляционный токен искусственного интеллекта (CHATCRYPTOTOKEN), который будет использоваться в качестве платежного шлюза для лицензирования
Присоединяйтесь к сообществу Chatcrypto и вы получите 1600 токенов Chatcrypto (CCAIT) бесплатно
Ссылка на сайт https://bit.ly/41Fp0jc
и с каждым рефералом, которого вы направите в Chatcrypto, вы получите дополнительные 1600 токенов бесплатно.
q1w2e12z

Деревянный Дом Из Клееного Бруса

(HerbertAnige, 9. 5. 2023 23:59)

Подготовка к заливке фундамента https://fahverk.ru/projects/Nodwerk/odnoetazhnyy_fakhverk/998/

143м 2 8,2 x 10,7м Общая площадь Площадь застройки https://fahverk.ru/projects/Nodwerk/skandinavskie_doma/744/

Рассмотрим подробнее, чем хороши дома из клееного бруса, а проекты и цены на постройки помогут выбрать подходящий вариант https://fahverk.ru/upload/iblock/1b2/1b2300aba7dfd945304c52e7f3774f48.jpg

139м 2 7 x 9м Общая площадь Площадь застройки https://fahverk.ru/projects/fahverkstroy/523/

Выберите понравившийся проект и получите подробный расчет стоимости за смету всего за 1 день https://fahverk.ru/projects/fahverkstroy/137/

Спасибо! Наш специалист свяжется с Вами для уточнения условий расчета проекта https://www.fahverk.ru/projects/sale/181/

Межкомн Двери

(CharlesVow, 9. 5. 2023 23:57)

Межкомнатные двери https://www.dvervam.ru/catalog/interior-doors/sodruzhestvo/kamish-laminirovannoe/

Межкомнатные двери необходимы для тепло- и звукоизоляции помещения, защиты от проникновения посторонних запахов https://www.dvervam.ru/about/contacts/
Предлагаем двери из дерева, пластика и других материалов https://www.dvervam.ru/catalog/-e-art-/
При выборе подходящей модели важно учесть назначение комнаты, общий дизайн помещения и размеры проема https://www.dvervam.ru/catalog/furniture/dvernye-ruchki/dvernye-ruchki-v33br/

В каталоге интернет магазина широкий выбор недорогих и элитных дверей от российских и зарубежных производителей https://www.dvervam.ru/catalog/furniture/
У нас представлен как эконом сегмент от 1000 рублей, так и двери премиум класса за 17000 рублей https://www.dvervam.ru/catalog/furniture/dvernye-ruchki/dvernye-ruchki-v33as/
В производстве используются такие материалы, как орех, ясень и металл https://www.dvervam.ru/catalog/metallicheskie-dveri/labirint/vhodnie-dveri/infinity/
Двери премиум класса отличаются сложностью рисунка и текстурой https://www.dvervam.ru/catalog/metallicheskie-dveri/labirint/vnutrennie-paneli/zerkalo-maksimum-beton-svetlyy/

© 2003–2023 СТД При полном или частичном использовании материалов с сайта ссылка на источник обязательна https://www.dvervam.ru/karta-sayta.php

Доставка и подъем Самовывоз Распил Колеровка красок и декоративных штукатурок Аренда инструмента Переборка лесопиломатериалов Расчет материалов Установка дверей Примечания Помощник по дизайну Идеи, инструкции, советы Укладка напольных покрытий Товары в прямом эфире https://www.dvervam.ru/catalog/interior-doors/sodruzhestvo/q-9/

Как выбрать межкомнатную дверь?

SEARCHING FOR LOST BITCOIN WALLETS

(Lamatoumb, 9. 5. 2023 9:28)

I want to show you one exclusive program called (BTC PROFIT SEARCH AND MINING PHRASES), which can make you a rich man, and maybe even a billionaire!

This program searches for Bitcoin wallets with a balance, and tries to find a secret phrase for them to get full access to the lost wallet!

Run the program and wait, and in order to increase your chances, install the program on all computers available to you, at work, with your friends, with your relatives, you can also ask your classmates to use the program, so your chances will increase tenfold!
Remember the more computers you use, the higher your chances of getting the treasure!

Video:
https://www.youtube.com/watch?v=cOLX3g6ByR4

Telegram:
https://t.me/btc_profit_search

Breaking Stereotypes: The Intensity of Love in Gay Men

(Egorpef, 8. 5. 2023 14:07)

Mate knows no bounds and is not restrictive to any gender or sex orientation. Gay men comprise proven this days and again with their beautiful relationships built on love, guardianship, and mutual respect. Undeterred by the stereotypes and prejudice that exist in our bund, gay men prepare demonstrated their the goods to love deeply and meaningfully.
https://bragx.com/videos/46688/big-cum-loads-from-june-2020/
At one of the informative challenges that gay men face in their relationships is the societal press that dictates what a "reasonable" relationship should look like. These pressures may be ahead of to self-doubt and insecurities, making it ill-behaved throughout gay men to accept their feelings and extract their love. As a result, some may upshot up hiding their relationships or sense the need to observe to societal expectations, leading to tense relationships.

However, the enjoyment between two people, regardless of gender or fleshly briefing, is unique and should be celebrated. Communication and hotheaded intimacy are necessary in edifice and maintaining a salubrious relationship. Gay men organize shown occasion and again that they are not lily-livered to be vulnerable and emotionally meaningful, important to stronger and more privy relationships.
https://bragx.com/videos/14913/my-precum-and-cum-from-close/
It is needed to extol and concede the difference of liking, including fondle between gay men. Their relationships are no remarkable from any other and should not be judged based on stereotypes or societal expectations. We should learn to enjoy the deepness of solicitude that exists between two people and celebrate it, regardless of their procreative orientation.

In conclusion, gay men acquire proven that they are talented of booming, important woman that transcends societal prejudices and stereotypes. They be entitled to to be experiencing their relationships valued and acclaimed, good like any other individual. By accepting and celebrating the departure of know, we can imagine a more broad and accepting society.


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

následující »