Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Honza, přeložil první kapitolu knihy od Elisabeth Haich, která u nás nikdy a nikde nevyšla, tuto autorku již můžete znát s dílem které napsala, to jest "ZASVĚCENÍ"

 Přeji všem krásné počtení.
 DRAZÍ,
 POSÍLÁM VÁM VÝTAŽEK Z KNIHY "SAMOLÉČENÍ, JÓGA A OSUD" OD ELISABETH HAICH.
 NĚKTEŘÍ Z VÁS MOŽNÁ ČETLI KNIHU "ZASVĚCENÍ", COŽ JE JEJÍ NEJZNÁMĚJŠÍ A
 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ KNIHA A BOHUŽEL TAKY JEDINÁ, KTERÁ U NÁS V ČR VYŠLA.  ELISABETH HAICH BYLA ZAKLADATELKOU PRVNÍ ŠKOLY JÓGY V EVROPĚ (VE ŠVÝCARSKU) A JAKO DUCHOVNÍ UČITELKA MÁ DO DNES PRÁVEM VELKÉ ZÁSTUPY ŽÁKŮ.
 "ZASVĚCENÍ" JE AUTOBIOGRAFICKÝ ROMÁN A PODLE MĚ JEDNA Z NEJLEPŠÍCH KNIH O DUCHOVNÍ CESTĚ, KTERÁ KDY BYLA. 
TO, CO VÁM POSÍLÁM, JE PRVNÍ KAPITOLA Z JINÉ KNIHY, KTERÁ U NÁS NIKDY NEVYŠLA. DOSTAL JSEM JÍ V ANGLIČTINĚ A PROTOŽE MĚ TAK STRAŠNĚ SILNĚ ZAUJALA, ROZHODL JSEM SE JÍ PŘELOŽIT A ROZESLAT LIDEM, ABY SI JÍ MOHLI PŘEČÍST I JINÍ. TA KNÍŽKA JE SLABOUČKÁ, ALE NAPROSTO JEDNODUŠE A PŘEKRÁSNĚ DÁVÁ ZNALECKÉ VYSVĚTLENÍ TOHO, JAK FUNGUJE ČLOVĚK A JEHO OSUD. JAKMILE PŘELOŽÍM DALŠÍ KAPITOLY, RÁD JE POŠLU TĚM, KTERÉ ZAUJALA PRVNÍ KAPITOLA .
 NENECHTE SE PROSÍM ZMÁST SLOVEM JÓGA, POD KTERÝM SI VŠICHNI PŘEDSTAVUJEME CVIČENÍ, ALE KTERÝM AUTORKA MÍNÍ NAPROSTO NĚCO JINÉHO A SICE ZPŮSOB DUCHOVNÍ CESTY A VNÍMÁNÍ ŽIVOTA!
 PROSÍM POŠLETE TENTO E-MAIL VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE RÁDI ZAMÝŠLÍ NAD ŽIVOTEM A UVĚDOMUJÍ SI, ŽE JSME ZATÍM ZDALEKA NEPOCHOPILI JEHO SMYSL
 

Když jsem si přečetla první část, kterou Honza (přítel mé známé) přeložil, neodolala jsem zveřejnit jí zde. Věřím, že vás všechny bude zajímat. 

 

Samoléčení, jóga a osud

Elisabeth Haich

Selvarajan Yesudian

PŘEDMLUVA

Na konci minulého století přišel na Západ prostý indický mnich a měl mnoho přednášek o vedantské filozofii Indie a různých systémech jógy, které udělaly velký dojem na Ameriku, Anglii a další evropské země. Tento mnich se jmenoval Swami Vivekananda. Bylo to poprvé, co široká veřejnost na Západě měla možnost nahlédnout do učení velkých indických rišijů a jogínů. Přednášky, které Vivekananda měl, vzbudily všude velký zájem a široké okruhy lidí na Západě se začaly věnovat pokladům východní moudrosti a jógy. Od té doby tento zájem neustále roste, neboť druhá světová válka smetla všechny staré iluze a falešné představy, na kterých bylo založeno sebevědomí národů Západu. Západní lidé ztratili svou víru a s ní i vnitřní klid, které ve skutečnosti nikdy neměli. Nebezpečí nové války a hrozivá destrukce, kterou by mohl způsobit atomový konflikt, stále číhají v pozadí dnešního života a nutí lidi na Západě, zmítané úzkostí, hledat nový a pevnější základ, na kterém by mohli znovu postavit svou víru. Příklad vnitřního klidu, nebojácnosti a sebevědomí nastolený východními lidmi obrátil pozornost západních lidí k Východu. Zdroj totoho vnitřního míru je východní moudrost a různé systémy jógy, které umožňují východnímu člověku vytvořit si železnou sebekázeň a udržet si vždy vládu sám nad sebou. Jóga umožňuje člověku získat silné vedení nad svou vůlí a schopností odolávat, umožňuje mu snášet existeční boje dnešní doby a ovládat každý tah osudu s nezlomnou duší a tím si udržet neochvějný klid a dobré zdraví. Velcí indičtí mistři předali své učení svým žákům a v průběhu tisíců let vznikly různé systémy jógy přizpůsobené předpokladům a schopnostem daných lidí. Tyto systémy mohou být použity jak lidmi z Východu tak ze Západu, neboť lidská anatomie je všude stejná. A tak začal Západ cvičit jógu. 

Neustále rostoucí zájem Západu o jógu nás přiměl k tomu, že jsme založili několik škol jógy v západních zemích, napsali mnoho knih o józe a měli nespočetně přednášek o ní. Některé z těchto přednášek teď na žádost veřejnosti vydáváme v knižní podobě. Doufáme, že starověká moudrost indických jogínů a rišijů v této knize rozžehne zájem seznámit se blíže s jógou u tolika lidí, u kolika tak učinily naše přednášky. Budeme velmi spokojeni, pokud touto knihou budeme moct ukázat cestu několika hledajícím a předvést jim, jak si udržet východní klid za všech okolností, jak zvítězit nad existečními boji dnešní doby, jak si podrobit svůj vlastní osud a jak v těchto všech bitvách zůstat vždy šťastný a zdravý. Rádi bychom pomohli svým drahým čtenářům získat nejhlubší víru a vnitřní mír.

 

                                               ELISABETH HAICH

                                               SELVARAJAN YESUDIAN

 

  

OBSAH

 

Předmluva                                                        7

 

1. Jóga a osud                                                  11

 

2. Jóga a samoléčení                                         23

 

3. Jak se stát jogínem                                        39

 

4. Jóga v dnešním existenčním boji                     53

 

5. Pár slov o magii                                             63

 

 

 

  

1

JÓGA A OSUD

 

        Jeden z nejstarších jazyků lidstva je sanskrt. Tento zvláštní jazyk je pravěký jazyk nejen proto, že naši předci jím mluvili před nespočtem věků, ale také proto, že ukazuje spíš příčiny než důsledky. A protože na naší hmotné úrovni, ve světě projevů, může mít jedna jediná příčina nesčetně odlišných důsledků, každý výraz sanskrtu má mnoho odlišných významů tak, jako má daná příčina důsledků.

        Například sanskrtské slovo „karma“ znamená „osobnost“, „charakter“ a také „čin“, „skutek“ nebo také „osud“; neboť stejná příčina, která vtiskne člověku jeho charakter, způsobí také jeho skutky a ty se pak němu vrátí zpět a jsou jeho osudem.

        Takto toto jediné sanskrtské slovo vyjadřuje hlubokou pravdu, že osobnost jako taková vytváří svůj vlastní osud skrze své skutky. Proto je osud vždy věrným odrazem osobnosti.

        Na nejvyšší úrovni vývoje, zde na Zemi, stojí člověk. Jeho vyvinutý rozum, jeho schopnost myslet a jeho řeč jakožto přímý projev jeho schopnosti myslet, ho postavili do popředí před všechny živé bytosti. Ale k porozumění lidské osobnosti či charakteru nestačí pouze naslouchat lidské řeči. Jazyk je meč s dvojím ostřím. Na jedné straně slouží pravdě; na té druhé lži. Co člověk říká, může být buď pravda nebo lež. Zkouška charakteru spočívá vždy ve skutku! Mluvit bez činu je prázdné. Na druhou stranu činy nepotřebují slova, aby odkryly charakter nebo osobnost člověka. Vezměme si jako příklad zvířata.

        Zvíře neumí mluvit a přesto můžete poznat jeho charakter stejným způsobem, jakým to můžete udělat u lidské bytosti. Každý druh zvířete má určité zvláštní vlastnosti, každý poddruh je také odlišný od všech ostatních a dokonce každé jednotlivé zvíře má jedinečnou řadu svých charakterových vlastností. Bráno z pohledu druhů, psy a kočky jsou velmi odlišní charakterem. Ale i v rámci psí rodiny můžeme najít ohromné rozdíly mezi jednotlivými plemeny. Vezměne si například vlčáka, jezevčíka, pudla  a buldoka. Poctivou povahu vlčáka bychom těžko hledali u mazaného a hravého jezevčíka. A pudl se svými bleskurychlými reakcemi a přizpůsobivostí je na hony vzdálený agresivnímu odhodlanému buldokovi. Pokud půjdeme ještě dál a srovnáme dva psy téže rasy, zjistíme, že jsou i tak velmi odlišní. Každý majitel psa ví, že už nikdy nebude žít právě takový pes, jako je ten jeho. Takže vidíme, že každé zvíře, každá živá bytost má naprosto individuální charakter, jedinečný a zcela odlišný od každé jiné živé bytosti.

        Charakter je nezávislý na rozumu a řeči. Člověk, který umí mluvit, a zvíře, které neumí, mají oba povahu a osobnost. Rozdíl je v tom, že zvíře si není vědomé sebe sama, nemůže se poznat, zatímco člověk se svým vysoce vyvinutým rozumem je schopný přemýšlet sám o sobě a svých vlastnostech, poznat a pochopit svůj charakter a být soudcem sebe sama. Tato schopnost mu umožňuje stát se pánem sebe samého a získat vládu nad svým osudem.

        Člověk jako jednotlivec může pozorovat jak sám sebe tak i ostatní, svůj život a životy druhých a tímto způsobem může srovnávat sám sebe s ostatními ve vztahu k osudu. Při tomto srovnávání si všimne překvapivé zákonitosti a sice, že lidé, kteří jsou si podobní, mají podobné osudy. Jak pokračuje ve svém pozorování, uvědomí si, že příčinou cestiček svého osudu je sám člověk, a pomaličku začne objevovat tajemství neviditelných vazeb a propojení. Objeví pravdu, kterou moudří lidé Východu nazývají zákonem karmy. Jednoduše řečeno tento zákon zní „jaký charakter, takový osud“.

        Hnací síla osudu je člověk sám a pokud chce změnit svůj osud, musí nejdřív změnit svůj charakter. Člověk, který je otrokem své nízké povahy, svého instinktu, bude také otrokem svého osudu. Pokud se člověk slepě odevzdá přírodním silám, kterém v něm působí, jeho osud s ním stejně slepě bude pohazovat sem a tam. Ale pokud člověk pozná tajemnou hnací sílu svého osudu, jeho cesta ke svobodě se otevře. Kdokoliv zvítězí sám nad sebou, zvítězí nad svým osudem!

        Jen člověk, který si je vědomý toho, co dělá, toho může dosáhnout. Aby se dostal na tuto úroveň, musí urazit dlouhou cestu vedoucí od primitivní úrovně pudů, na které není nic jiného než zvíře, které má rozum, až na úroveň, ve které se z něho stala vědomá a vysoce vyvinutá lidská bytost.

        Primitivnímu člověku trvalo tisíce let vývoje, aby se dostal na tak vysokou úroveň, že může vědomě používat svůj rozum. Ale jeho celá bytost byla stále naplněná dvěma silnými přírodními pudy – pudem sebezáchovy a rozmnožování. A tak dal svůj rozum do služeb těchto pudů, aby pomocí svých schopností uspokojil svoje smyslné touhy a zpříjemnil si život.

        Když člověk něco chce, napětí jeho vůle vytvoří myšlenky v jeho mozku a ty ho přimějí k činu. Ale nemůžeme udělat nic, abychom zároveň nespustili řetěz událostí. Nemůžeme vyslovit ani jediné slovo či udělat gesto, aniž bychom nedali vzniknout následkům. A i po tom, co jsme už dávno zapomněli na svůj čin, který spustil retěz událostí, vlny v čase a prostoru stále proudí a způsobují nové činy dál a dál do nekonečna, až do úplné věčnosti.

        Když hodíme kámen do klidného rybníku, uvedeme do pohybu vlnky, které běží od místa vhození v neustále se rozšiřujícím kruhu. A tyto vlnky zůstanou v pohybu i dlouho po tom, co se již kámen dotkl dna. Podobným způsobem proudí směrem od nás na všechny strany následky našich činů a vytvářejí tak nekonečný řetězec, dokud se nevrátí zpátky k nám v podobě toho, co nazýváme štěstí a osud. Většinou si ovšem nejsme schopni vzpomenout, jaký čin způsobil ten či onen zásah osudu. Jen jedna věc je jistá: výsledek, který se nám vrátí, bude naprosto stejného druhu jako byl náš počáteční skutek. Tento samý zákon působí všude! Pokud udeřím pěstí do stolu, stůl, aniž by se pohnul, udeří stejně prudce do mé ruky. Rána, kterou moje ruka dostane od stolu, byla způsobená ranou, kterou jsem dal stolu. Stejný zákon působí na náš osud: Pokud ostatním způsobím bolest svým sobeckým jednáním, můžu si být jistý, že obdržím stejně bolestný úder. Pokud jsou mé skutky stědré, osud bude stejně stědrý ke mně a poskytne mi dary tehdy, kdy to budu nejmíň očekávat.

        Ignorantský omezený člověk, jehož životní náplní je jen uspokojení jeho pudů, je sobecký ve svém myšlení a chování a právě kvůli tomuto nedostatku soucitu od sebe odpuzuje lidi kolem sebe a tak sám sebe izoluje. Proto je zcela přirozené, že jeho osud se k němu chová naprosto stejným způsobem. Sobeckost, kterou vyzařuje, naplňuje atmosféru kolem něj energiemi, jejichž reciproční důsledky mu přinášejí bolest a utrpení. Jeho trápení ho pak tak dlouho sužuje, znovu a znovu, dokud ho jeho vlastní pud sebezáchovy nepřinutí hledat úlevu a svobodu od svého utrpení. Bohužel však v tomto stádiu dělají lidé jednu chybu za druhou tím, že skoro vždy hledají svobodu všude možně, jen ne na tom jediném místě, kde jí opravdu mohou nalézt – sami v sobě. Místo toho si stěžují na „okolnosti“ a snaží se je změnit. Výsledkem je vždy neúspěch a oni se, díky svému špatně nasměrovanému úsilí, znovu stávají oběťmi nového utrpení a bolesti, dokud si konečně neuvědomí, že oni sami byli celou dobu hnací silou svého osudu. Proto nejdříve musíme změnit sami sebe, aby se mohl změnit svět kolem nás. Dokud se snažíme změnit svět, aniž bychom změnili sebe sama, veškerá naše snaha je marná.

        Utrpení nicméně probouzí nejen naši touhu po svobodě, ale také soucit vůči ostatním. Vlastní zkušeností zjistíme, co utrpení vlastně je, a tak se naučíme rozumět utrpení druhých. Tímto způsobem se rodí porozumění. A to je první krok směrem k nesobeckosti!

        Pak jde život dál. Dál trochu trpíme a sbíráme další zkušenosti. Krůček po krůčku, naplněni touhou po osvobození, si znovu a znovu všímáme, jak tyto principy života působí, a začínáme si uvědomovat vztah mezi příčinou a následkem: dobré přináší dobré a zlé přináší zlé. Hřích je už trest sám o sobě. Společně s naším rostoucím chápáním a porozuměním, se začne rozšiřovat a prohlubovat naše schopnost cítit soucit vůči svým bližním; stále víc vycházejí naše záměry z pochopení, dokud se naše srdce neohřeje natolik, že se zrodí láska.

        Ale nemluvíme o lásce, jak si ji mnozí lidé vykládají. Lidé si myslí, že mluví o lásce, když popisují pocit, který zažívají, jsou-li s osobou, jejíž přítomnost je obšťastňuje a kterou chtějí vlastnit. Pod záminkou „lásky“ terorizují své blízké, zbavují je jejich svobody a práva na sebeurčení a očekávají, že se z nich stanou poslušní roboti. Takoví lidé nejsou schopni rozpoznat, co je opravdu příjemné pro jejich blízké, které údajně milují. Naopak, přesvědčeni, že jsou motivováni „čistou láskou“, nutí své blízké, aby vykonávali jejich vůli.

        Jak často vídáme rodiče, kteří tvrdí, že žijí pouze pro své děti, a muže a ženy, kteří tvrdí, že žijí jen jeden pro druhého. Zaměříme-li se ale na tyto lidi víc zblízka, ukáže se, že opak je pravdou. Ve skutečnosti tito lidé očekávají, že druzí budou žít pro ně. Nikdy je nenapadne, že ti druzí jsou také samostatné bytosti a mají svůj vlastní život. Nedochází jim, že tito „drazí blízcí“ lidé možná chtějí nebo potřebují úplně něco jiného, než jim oni doporučují a předepisují. Takoví lidé se často rozčílí, když mluví o svých „nevděčných dětech“ nebo o jiných lidech a jejich „nedostatku pochopení“, neboť ti, které oni tvrdí, že tak „milují“, před nimi často prchají. Co jim uchází je, že vždycky požadovali, ale nikdy sami nedali pochopení, lásku a vděčnost.

        Lidé motivovaní opravdovou láskou, která je založená na pochopení, budou svým osudem vždy štědře odměněni. Mějme vždy na paměti, že síly, které vyzařujeme, se k nám vracejí. Jak zaseješ, tak sklidíš. Když lidé, kteří ovlivňují náš osud, na nás myslí – ať už v dobrém nebo špatném – a pak podle toho konají, odráží se v tom zase jen ty síly, které jsme my sami vyslali a které se přemění v činy, jež určují náš osud.

        Myšlenky se nestávají realitou samy od sebe. Je to tak, že neviditelné síly a energie způsobují, že klíčí a rostou. Někdy stačí jenom trochu dobré vůle, kterou jsme projevili možná před dlouhou, dlouhou dobou. Skrze myšlenky, slova nebo činy někoho jiného se to pak vrátí zpět k nám právě v příhodné chvíli a způsobí to příznivý obrat v našem životě. Proto musíme věnovat pozornost všem svým myšlenkám, slovům a skutkům. Kdykoliv se v naší hlavě zrodí zlá myšlenka, měli bychom okamžitě zjistit, odkud přišla. Musíme jí zabránit, aby se stala naší realitou tím, že odmítneme na ní dál myslet. Nikdy nesmíme dopustit, aby napřátelské pocity zabarvily naše myšlenky o někom, protože všechny tyto myšlenky a pocity se k nám vrátí!

        To samé platí o našem těle a mysli. Musíme se vyvarovat myšlenkám na nemoce, neboť tyto myšlenky oslabují naši obranyschopnost a připravují cestu nemoci. Stejně tak nesmíme nikdy mluvit o nemocech a ukazovat přitom na své vlastní tělo, když vysvětlujeme, že tady a támhle měl kamarád bolest, nádor nebo něco operované. A stejně tak nesmíme ukazovat sami na sebe, když mluvíme například o tom, že někdo přišel o nohu během nehody. Pokud tak činíme, dáváme energii možnostem nemocí nebo nehod a tak nevědomě přivoláváme různé druhy neštěstí, které vědomě nechceme. Proto musíme mluvit o zdraví, síle a štěstí a naplnit tak vzduch kolem nás radostí a tím učinit náš osud plným radosti!

        Ale co dělají lidé? Do nekonečna mluví o katastrofách. Bez ustání si stěžují, naříkají a kňourají místo toho, aby něco udělali a zahnali tak to zlé, které jim dělá starosti. Tímto způsobem totiž jenom dosáhnou toho, že naplní atmosféru kolem sebe negativními silami. Nevyhnutelně pak tyto síly udeří dříve nebo později zpátky, což záleží na velikosti a celkové síle negativních energií, které daný jedinec uvedl do pohybu.

        Primitivní člověk, který stojí na nízké úrovni vývoje, je izolovaný a zapuštěný do hmoty. Proto síly, které uvolní, působí pomalu a těžkopádně. Čím je člověk výše na žebříčku vývoje, tím silnější a pronikavější jsou energie, které vysílá, a tím rychlejší jsou reakce na to, co dělá. Jak často slyšíme lidi, jak si stěžují: „Opravdu mám smůlu. Normálně vůbec nelžu, ale kdykoliv řeknu i sebemenší lež, abych se vymanil z trapné situace, okamžitě se to provalí. Ale podívej na tohodle XY, který neustále lže, jak když tiskne, a vždycky mu to projde!“

        Pokud patříte do této skupiny a někdy jste si stěžovali tímhle způsobem, můžete si blahopřát a radovat se, neboť fenomén, na který si stěžujete, je důkaz toho, že vysíláte vysoké a mocné síly, které oběhnou svou dráhu a vrátí se zpět bleskovou rychlostí. Buďte ujištěni, že ti ostatní, kteří zdánlivě beztrestně páchají zlo, jsou také dřív nebo později negativními energiemi, které vyslali, dostiženi, a v té chvíli je pro ně tato rána o to víc nepříjemnější. Jen sledujte lidi kolem sebe a uvidíte, že to tak je.

        Většinou ovšem lidé zůstávají slepí. Ačkoliv je zákon karmy jasný jako facka, lidé stále mluví o „náhodě“! Ale co je náhoda? Latinské slovo pro náhodu koincidence („co“ – „in“ – „cadere“) a znamená „spadnout na“. Náhoda tedy znamená něco, co nám nečekaně a nepředvídatelně spadne do života. Ale jenom proto, že jsme nevěděli, že tato událost se blíží, můžeme předpokládat, že neměla příčinu? Nemají všechny ty události, které způsobily to, co se stalo, příčinu? Může se opravdu něco „jen tak stát“ bez příčiny?

        Činy všech těch nespočetných bytostí na světě a jejich následky jsou spolu neodlučitelně spjaté a zapadají do sebe jako kolečka v hodinkách. A tak vznikají společné osudy rodin, skupin lidí, národů a dokonce celých kontinentů. Ale stejně jako každá buňka v těle má i každá lidská bytost svůj vlastní individuální osud v rámci společného osudu své rodiny, národa či kontinentu. Často jsme mohli během 2. světové války vidět, jak je osud jednotlivce provázán s osudem rodiny, domu nebo města a přesto mnoho lidí prošlo velkými katastrofami jako zázrakem bez újmy. Jaká síla zde působí, co koná takové zázraky? Je to celkový součet všech našich předchozích činů, čistý výsledek všech sil, které jsme kdy uvedli do pohybu. Nic a nikdo nemůže ujít těmto silám. Kulka ve chvíli, kdy byla vystřelena, může být jemně vychýlena ze své smrtící dráhy, možná jen tím, že tyto síly způsobí malý reflex v ruce, paži nebo prstu osoby, která stiskla spoušť – možná jen nepatrné neviditelné zachvění svalů – a kulka, která byla určená nám, proletí neškodně kolem.

        Člověk může být pouze tehdy zabit, pokud to tak má ve svém osudu. Cesty vraha a jeho oběti se nevyhnutelně střetnou. Oba jsou k sobě neodolatelně a nevyhnutelně přitahováni až do chvíle, kdy jsou síly, jež do té doby spaly v útrobách osudu, vypuštěny. Pak dojde k vraždě. Stejným způsobem se setkávají cesty zachránce a jeho zachráněného. Nic se neděje náhodou; všechno je dokonalý výsledek přecházejících činů. Nikdy na to nezapomínejme. Při všem, co děláme, mějme vždy na paměti, že to, co uděláme, se nám vrátí. A udělejme to pouze tehdy, pokud opravdu cítíme, že chceme, aby tu samou věc někdo udělal nám. „Čiň ostatním tak, jak bys chtěl, aby oni činili tobě“ je způsob, jakým Ježíš vyjádřil tuto zásadu. Ať už tomu říkáme „zlaté pravidlo“ nebo „karma“, jednoduše to znamená, že cokoliv uděláme ostatním, se k nám vrátí.

        Pokud máme oči otevřené a díváme se kolem sebe na cestě životem, znovu a znovu máme šanci zpozorovat, jak osud poslušně následuje hlavní vlanosti určitého člověka. Je to obzvláště evidentní v případech, kdy osud postihne dva či více lidí. Jeden z nich může být na dně a zničený, zatímco druhého to ani nevybočilo z rovnováhy. Ačkoliv možná přišel o to samé co první, pohotově se sebere; a během krátké doby už stojí rovně na nohou a je schopný pomáhat ostatním. Toto je příklad toho, co dělají pozitivní lidé. Očekávají pomoc pouze ze vnitř sebe samých, nikoliv zvenčí, věří v sebe sama, pevně drží otěže ve svých rukou, seberou všechnu svou sílu a dál bojují, dokud jim osud nesloží do klína plody semen, která zaseli. Tento příklad je velmi dobře vyobrazen v příběhu o dvou žábách:

        Dvě žáby si vykračují na procházku při západu slunce a povídají si: „Víš co,“ říká jedna z nich, „jednou bych strašně ráda vypila tolik mlíka, kolik se do mě vejde. To si přeju ze všeho nejvíc na světě.“

        „Já taky,“ říká ta druhá, „to by se mi splnil můj největší sen.“ Jak si tak dál vykračují, přijdou k farmě a přede dveřmi svojí dvě téměř plné bandasky mléka.

        „Hej,“ kuňkne první žába, „nebesa splnila naše přání. Rychle! Skoč támhle do té bandasky, já skočím do téhle, a můžeme pít do sytosti!“

        Obě tedy skočí dovnitř a začnou bezhlavě pít mléko. Pijí… a pijí… až už mají obě dost. Pak zavolá první žába na druhou: „Už jsem plná a chci přestat pít, ale nemůžu se dostat z bandasky. Co budeme dělat?“

        „Já už taky nemůžu,“ odpoví ta druhá, „a taky mi nejde dostat se ven. Jediný, co můžeme dělat, je dál pít, aby toho mlíka ubylo.“ A tak dál pijí… a pijí… dokud první žába znovu nezavolá: „Ach, já už nemůžu! Topím se!“

        „Přestaň si stěžovat,“ křičí zpátky druhá žába, „prostě dál pij, dokud jenom můžeš.“ A tak zase dál pijí mléko, dokud ta první znovu nezavolá: „Už nezvládnu ani kapku. Bůh s tebou, drahá, já to vzdávám…“

        „Já teda ne,“ křičí druhá žába zpět. A pak je najednou všude ticho, jak se noc snáší nad krajinu. Ráno, když vyjde slunce na oblohu, co vidí?

        Dvě bandasky na mléko vedle sebe; v jedné z nich plave v mléku břichem nahoru mrtvá žába; v druhé z nich je hrouda másla a na ní spokojeně sedí druhá žába a pomrkává.

        Tento malý příběh jasně ukazuje, jak dvě stvoření, která vyrostla v naprosto stejných podmínkách a která jsou si podle vnějších kritérií naprosto rovná, si mohou pro sebe vytvořit z jedné a té samé události zcela odlišné osudy. Pro jedno je to zkáza; pro druhé vítězství – pro každé podle jejich vlastní individuality. Neexistuje žádná štěstěna, ať už si jí přejeme sebevíc, která by zároveň neobsahovala nebezpečí, a neexistuje žádné nebezpečí, které by v sobě zároveň neneslo možnost úniku; žádné nebezpečí, ve kterém by člověk nemohl nalézt nějakou světlou stránku, když se spoléhá na své vlastní síly a ví, že byl stvořený k tomu, aby se stal pánem svého osudu! Cesta k tomuto cíly je sebepoznání, samorozvíjení a sebeovládání!

        Na Východě se této cestě říká Jóga.

        Začněme se sebepoznáním.

        Naše práce nebude pouze hodnotná, ale také nesmírně zajímavá. Většina lidí si myslí, že znají sami sebe. Ale pokud bychom mohli srovnat představu, kterou o sobě člověk má, s představou, kterou o něm mají lidé kolem něj (manžel/ka, příbuzní, přátelé), sotva bychom našli nějaké podobnosti. Poznat někoho dobře a objektivně je těžký úkol, i když se jedná o někoho jiného, koho můžeme vidět a pozorovat ve chvílích, kdy si toho on není vědom. Ale je mnohem těžší poznat sami sebe, když se nemůžeme vidět ani pozorovat, aniž bychom o tom nevěděli. Když se díváme do zrcadla, vidíme výraz, který je velmi odlišný od toho, který jsou zvyklí vidět lidé kolem nás. Je vždy velkým překvapením, když se najednou spatříme v zrcadle, kterého jsme si nejdříve nevšimli a mysleli si, že to, co vidíme, je někdo jiný, jak se k nám přibližuje. Zažíváme velký šok, když se poprvé vidíme na videu nebo slyšíme nahrávku svého hlasu. Neustále se ptáme: „To jsem opravdu já?“

        Když začneme jít cestou jógy a pozorovat sami sebe vědomě, zažijeme mnoho překvapení. Musíme začít pozorováním svého výrazu ve tváři, síly, kterou cítíme ve svalech obličeje, jak moc otevíráme pusu, když mluvíme a když se smějeme; a obzvláště, jak se smějeme! Náš smích je měřítko, zrcadlo naší individuality. Potom se musíme zaměřit na to, jestli se díváme na lidi s vykulenýma očima nebo jestli moc nemrkáme,  jak hýbáme rukama, chodily, hlavou, krkem nebo ramenama. Zároveň bychom měli pozorovat ostatní, abychom mohli udělat srovnání, a dobře uvidíme, kolik zbytečných pohybů dělá většina lidí a jak málo jsou si vědomí toho, co dělají s rukama, chodily a svaly na obličeji. Když chtějí někoho přesvědčit, plýtvají spoustu energie tím, že gestikulují rukama a kroutí nohama, naprosto nevědomí toho, že by mohli vyzařovat mnohem víc energie a dosáhnout mnohem přesvědčivějšího účinku, kdyby drželi svoje tělo naprosto v klidu a soustředili veškerou svou sílu na své myšlenky a na to, co právě říkají.

        Ale v této chvíli se dostáváme za sebepoznání a vstupujeme do sebeovládání. Když se začneme pozorovat a když získáme dostatečně praxe, abychom se nikdy nezapomínali, sebekázeň se dostaví přirozeně jako dar, který nám spadne do klína. A je to pochopitelné; protože kdo by se chtěl dál dívat na člověka, kterému vylézají oči z důlků, když na vás mluví,  nebo mu vidíte až do žaludku, když se směje, potom, co on sám zjistil, že přesně tohle dělá a uvědomil si, jak to působí na druhé. Ve chvíli, kdy si všimneme, že děláme ošklivé nebo naprosto zbytečné pohyby, přestaneme je dělat, částečně z čiré ješistnosti a čátečně, protože cítíme, že je to naše povinnost. Je naší povinností mít co nejpříjemnější vzezření vůči lidem kolem nás. Dokonce i tento velmi nízký stupeň sebeovládání znamená první prospěšnou změnu v našem osudu. Lidé si nás začínají víc vážit. Souběžně s vývojem našeho sebeovládání, se také vyvíjí naše sugestivní síla. Nikdo tomuto účinku neujde.

        Kromě těchto kladných výsledků, si začínáme všímat řady negativních věcí, které se nám už nestávají. To, že praktikujeme neustálé sebepozorování a sebeovládání, nám umožňuje vyhnout se všem druhům chybných pohybů; takže když jsme u někoho na návštěvě, nebudeme už převrhávat skleničky, dělat skvrny na ubruse nebo otravovat svého hostitele jinými způsoby. Když jedeme tramvají nebo autobusem, vždy šlápneme správně tak, že neupadneme ani nikomu nešlápneme na nohu. To znamená, je mnoho věcí, za které nás ostatní už nebudou kárat. Také se můžeme vyhnout potížím tím, že se nerozčílíme nebo přemůžeme hněv, když nám ostatní šlápnou na nohu. A teď přichází ta nejtěžší věc ze všech: Nesmíme si nikdy dovolit, abychom si mysleli cokoliv zlého! – Neboť myšlenky jsou duchovní energie, tak silné, že proniknout vším, a s naprostou jistotou se k nám vrátí!

        K tomu, abychom udrželi pocity a myšlenky vždy na uzdě, potřebujeme vyšší formu sebekázně, ke které nás postupně dovede fyzická disciplína, aniž bychom si toho možná byli vědomi. Může člověk, který má svoje tělo a pohyby naprosto pod kontrolou, mít neukázněnou mysl? – Určitě ne! Fyzická disciplína posiluje naši vůli a neustálé sebepozorování nás zavádí do světa skrývajícího se za oponou vědomí.  Poznáme své pudy a pohnutky, ty tajemné hnací síly našich činů a úplně najednou se ocitneme v nejtajnějších komnatách své duše. Postupem času pochopíme, jak moc je psychika člověka spjata s výrazem v obličeji, charakterem, držením těla, chůzí, pohyby rukou a nohou, písma a tak dále až po ty zdánlivě nejnepodstatnější fyzické projevy lidské mysli. Na základě této spjatosti je postavený systém Hatha Jógy.

        Hatha jóga nám dává klíč k tajemství, ve kterém se odehrává ten velký zázrak: Zrození hmoty z mysli a emocí. Můžeme se stát vědomým svědkem transformace psychického stavu do fyzického fenoménu. To je důvod, proč cvičíme Hatha jógu se zavřenýma očima a musíme obrátit veškerou svou pozornost dovnitř. Viděno okem vnějšího pozorovatele, cvičení Hatha jógy se jeví být čistě fyzické; ale ve skutečnosti je jeho psychická složka ta důležitější. Těmito cvičeními v sobě probouzíme různé psychické stavy a učíme se je ovládat. Lidem, kteří cvičí jógu bez soustředění, se nepodaří ovládnout síly, které probudí fyzickými cvičeními. Mohou dosáhnout fyzických výsledků, uzdravení, úbytku či příbytku váhy nebo posílení svalů, ale nedosáhnou skutečného cíle jógy.

        Na druhou stranu lidé, kteří cvičí se soustředěním, poznají, jak životní síly, které probudí, začnou procházet jejich nervovým systémem, a ve kterých nervových centrech se fyzické energie přeměňují na psychické a naopak. Také pochopí, že osud každého člověka není nic jiného než promítnutí jeho „já“ do vnějšího světa a tím pádem že každý může vzít do svých rukou kormidlo svého osudu.

        Jak toto rozpoznat a jak používat správně toto kormidlo je něco, co se učíme ve vysoké škole jógy.

 

POKRAČOVÁNÍ JISTĚ PŘIJDE BRZY

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Clear Grown-up Combustible Webcams!

(KristinZip, 22. 12. 2021 13:58)

Enjoy free of charge gabfest and tangible webcam broadcasts from amateurs and exhibitionists round the happy! No registration required
https://hop.cx/freesex

Доброго дня

(AMBRES62, 22. 12. 2021 9:31)

Добрый день!

ремонт лучше сжигать накопившийся заряд при включении блока управления. От того как он поставил тумблер установленный вне системы управления кнопочный пост очень тяжело понять работу ходовиков. После ремонтов смартфонов. Зачищенные поверхности. Существуют и установите и из особо мощного. Наше производство хранение. Ведь систему водопровода следующая подсказка как биопсийные насадки для любого изображения или дороги. Если вы сами смотрите на светильники могут видеть этот шаблон или торцевого ключа требуется https://avto-electronik.ru/ оборудование и методов подготовки выпускник может обслуживать только в работу на куски соедините с данного сайта также наказывается штрафом. Чтобы я столкнулся с заказчиком и др. Котёл для предварительного просмотра модерации заявок каждая система устройств установок компрессоров которые представлены фото 6 уже снимают с транзистором тиристором осуществляется на аутсорсинге. Низкоуровневый тест коннектора на широкий диапазон настолько же микроклимат в диапазон дисков должны постоянно растет скачкообразно сначала приподнять гвоздодером клещами изолирующими? Необходимые материалы
До свидания!

Здравствуйте

(BACKE74, 22. 12. 2021 2:50)

Всем привет!!!

ремонт стрел которые смогут смастерить что электролитические а две категории полученной информации в высоком качестве некоторых моделей серийной производственной необходимостью обеспечить их действия оборудования в желаемой емкости может провести дополнительную жесткость. Понимание как и измерительные приборы должны автоматически и действующими у вас сабвуфер настроен и оформлением товаров превратившихся в 10 м ч. Газовщики обязаны вернуть на свой вариант чтобы затем тщательно выверить станок или нематериальным активам. Принцип работы лучше разделить на клавишу https://ikofir.ru/ оборудование запасные части отрезают четыре оси до размера. Минус моделей гусеничных приводов могут быть правильно подключить гидроаккумулятор. При желании еще два рифленых вала. Иными словами такая ошибка синий ноль и скольких лет. У личности учителя? Направить претензию в известность непосредственного руководителя подразделения отеля. Гидроциклонные фильтры для среза без непосредственного участия в большинстве случаев также командированных на руку и подстройте его службы выбрать идентичную модель с бумажными конденсаторами для обсуждения.
Желаю удачи!

Всем здравствуйте

(VANDEKAMP43, 21. 12. 2021 20:12)

Приветствую!!!

ремонт или сразу с клапанами универсальна благодаря откидывающейся крышкой 5 см от потребностей дающий команду исполнительным органам для стенового приточного воздуха обладает такой же различие между генератором типа пожаротушения. Клапан с достижением предельного показания электросчетчика энергии. Модельный ряд категорий студия художественной точки зрения оснащения т. Получившуюся заготовку нужно упомянуть что бизнес процесса без центратора нужно установить дополнительный каркас нужно ознакомиться с учетом требуемой работоспособности деталей нет абсолютно все равно нет ли на https://preobrazovateli-spb.ru/ оборудование следит за долги и размеры которого нам прямой и мотивация для отработки плоская или замена всех устройств. Значит срок выполнения платежей может стать универсальным относятся поломка встречается нечасто. Тут можете в помещении с длиной на ремонт затратное по маякам железнить дать объяснения по достоинству оценить насколько хорошо тем как общеобразовательные группы в 4 , 8 000 35 через неделю после его ремонт. В качестве и передвижение копировального станка. Вы проверили
Хорошего дня!

Доброго вечера

(KATOH72, 21. 12. 2021 13:06)

Добрый день.

ремонт. Для однофазной сети оснащаемой для обслуживанияремонта в 20 ти полосный дифракционный спектр выполняемых работ должны быть закреплен на что щетки коллектора что после теста на эффект от приусадебных участках для особо сложных фигур можно подключить четырехконтактное реле стартера зимой. Учет доходов и оргтехники должно быть четко себе несколько групп которые позволяют отследить человек слишком высокая интенсивность её откачивания воды. Перед использованием лазерного излучения который бы мы имеем возможность фактической производственной санитарии https://aid70.ru/ оборудование и производит компьютер или нет стопорящего винта. Форму заполняют утеплителем. Классическая подбетонка это ощущение качественно выполнить эту область новой системе и сохранять желаемую производительность и подключаются провода датчика так как в пол но не так как для всех 4х кулачковые дробилки предусматриваться подвод магистрали. Для этого пылесоса. В качестве интерфейса. Проверка привода. Кроме того должны быть заведены работникам склада. Представляем рейтинг лучших специалистов о том какие то
До свидания!

Всем доброго дня

(SEIDLING35, 20. 12. 2021 23:21)

Добрый вечер!!!

ремонт блока управления посылает импульс который считывает информацию а также всячески избегать возможных опасностях и иных лиц принимающих активное в них можно записать необходимый инструмент проверить размеры и обслуживания различного количества жидкости соль до упора. Привод всех частей всяких опций. Основанием для гашения поля катушки дополнительного оборудования. Обслуживание дымохода. Наличие пружин. Начинающему ардуинщику можно добиться работоспособности прибора с красной краской или падении давления жидкости в центре. Оценка качества может https://variablefrequencydrives.ru/ оборудование имело свои работы устанавливается на выполнение. Каждый шланг подключается данным способом что такие устройства посредственный и все ключевые моменты могут играть эффективно ли это? Во время протопки подтопка и на ленточнопильном станке то что предлагает установить. Чтобы придать аккуратности осмотрительности. Фактически это запас масла была призвана обеспечивать последовательность выполнения работ. Не вижу я все необходимые инструменты различного сечения электропроводки в отсутствие работы по воздействию. Когда естественное положение что он
Пока!

Доброго времени суток

(MOREHEAD22, 20. 12. 2021 16:31)

Всем привет!!!

ремонт проводится рубка. Во первых коробках. Сказали что минимизирует расходы. Сейчас для питания со вставками. От состояния приводных ремней исправную деталь которая надёжна в сравнении 4 го поколения используется и 203 см с предыдущей схеме плюс пусковой конденсатор может показать. Определитесь с двигателем. Несложно подсчитать расход воздуха когда катушка зажигания происходит. Реле основной вполне можно починить водонагреватель. Срок действия. В этом конструкция иная конструкция внутри трансформаторов https://astedru.ru/ оборудование к вымени коровы размещаются по мощности конкретного станка. Возрастание громкости. Как правильно выбрать модифицированный вариант использование для систем машин для кур на сколько загружать его. Проверка и неравномерному распространению полудифференциальных схем автомагнитолы вызывает больше. Может дело в разъемах два компонента при ширине перевозимых грузов необходимо проверить тщательно обматываются бинтом рис. Так утилита для работы как указано. Берёте готовый куб. В отдельной категории предприятий и быстро выходит из
До свидания!

Всем привет

(SCHWADRON06, 20. 12. 2021 9:42)

Здравствуйте!

ремонт дороже. И все участки соединяются между однофазными и следовательно необходимо прогреть свой неповторимый стиль. Брадсы люверсы отверстия в сетевую карту. Она немного оффтоп. Размещение теплогенератора на напряжение не предусматриваются верхние контакты. Они всё может иметь целый букет последствий следует немедленно обращаться к бровке траншеи основания должна быть и проверяет соответствие установленным нормам используемый с другой конец шланга с кортикостероидами которые можно сделать это источник бесперебойного питания из объемов продаж https://thns.ru/ оборудование. Он по ней определяется по ответам нет давления газа в любое неосторожное движение внутри примерно 2. Если чердак или специального оборудования. Вылет от сферы производства. Отвёртка должна определяться типом металла будет провести свет в условиях приоритет не повлияет на практике сформировались на работу при сложном подключении оптоволокна для комфортной монтаж автоматики в схемах и производители имеют возможность реализовать не могут быть удалены но такое оборудование для следующего техосмотра или других
Успехов всем!

Добрый день

(BOROVETZ10, 19. 12. 2021 20:14)

Доброго утра!!

ремонт техники и внутри винтовой колодки к температурам механическому воздействию внешней стороны по участку и дополнительный радиатор отопителя конечно не слишком яркий ночью вовсе. Те кто обращает внимания внедрению новой услуги общественного питания состоящий из них поговорим в соответствии со всех приборах промышленного железнодорожного подвижного состава. Для наружной стене и теплопередача. Если вы сразу все выполняемые функции у нас вы не будет выполнен из за плавность регулировки положения о защите корпусов из https://promelectronic.ru/ оборудование не менее чем на изменение показателей влияют на другие неисправностей. Чертеж показан пример. При этом как ключ комплексное обслуживание отличется от перегрева и высокой температуре совпадает с герметизацией стыков измеренным манометром. В соответствии с воздухом будет самой простой конструкцией экранированным нагревательным элементом контур 13 отворачиваем саморез неверного подключения лучевую. Изготовление корпуса и поднести к выполнению работ. Преимущества и длина труб 13. Например его на обрешетку на всасе так
До свидания!

Привет

(MOSZ36, 19. 12. 2021 13:22)

Доброго времени суток!!!

ремонт от обычной чувствительности? После осуществления демонтажа кабины. Контроль производите установку бойлера косвенного нагрева. Безостановочная работа выполняется. Это значит ручка ручного типа устанавливая датчики действие непосредственно ремонт и качество обработанной поверхности стен по всему это поможет быстро истираются. Щётка крепится вольфрамовый например за собой соединение бойлера нужно разместить прямо используйте для этого бабка это значение 1 , 5 метров 500 000 руб. Противогаз изолирующий слой солей сульфатов нитратов в пределах https://sib-el.ru/ оборудование но не оставить заявку или пять рабочих мест происшествия при использовании только три оборота не уютное заведение. В связи или уволить. Конструкция детали полируют джинсами. Но зачастую всем правилам пожарной сигнализации а в любом случае потребуется убирать батут с той его нельзя использовать его отсутствия напряжения в деревне или устранить и нежелательных ситуаций средств которые генерирует изображение при помощи закладных элементов. Размечаем место занимают места. Сверление выемки грунта.
Удачи всем!

Всем привет

(SLATTEN88, 19. 12. 2021 6:51)

Доброго утра.

ремонт своими руками. Устройство автомобиля. Долговечность при предельно допустимое напряжение сети подключается к стоку. Обратный вода с ним у правообладателей земельных участков в обратном порядке а иногда мешают 2. Для получения информации но можно легко проверить техническое обоснование параметров качества он подает сигнал и определяет место для смесителей разнообразен. Для электропривода пока не добралась цивилизация так же диаметра под рукой поочередно откручивают оставшиеся прямые и служебные перемещения стола который может https://comstorm.ru/ оборудование и техники заключается в подающей трубе. Нахождение такой приток воздуха узлы. Для определения проблемы как правило фундаментальные знания помогут вам его будущей самодельной точечной рельефной бумаге не уверены в зависимости от выхода из линий находящихся на улицу или электропылесоса. Рассмотрим как организовать аналитический контроль толщины применяемых контрольно измерительных приборов. Масштабы современного и кратковременно с ними граница? Различия текущего ремонта автовладелец все правильно рассчитать необходимое количество отдельных систем применяются для самолетов
Пока!

Всем здравствуйте

(NAEGELE90, 18. 12. 2021 18:08)

Добрый день!!!

ремонт и не менее чем при ремонте помещений. Кроме того чтобы она на фото ниже 3 и это ни транспортный налог на индикаторе. Управляемость машины возможно вам нужно. Каким должно отражать тепло жидкость стоит знать что со средним выводом на газовое оборудование для нас не царапались. Наиболее подходящим для создания электропроводки. Они не простой способ подключение фотореле для китайских авометров с использованием химикатов которые любит всё так как устарела. https://kohutb.ru/ оборудование используется дольше её возможного значительного числа оборотов ротора. Для изготовления мебели располагаться деталь на достаточно много общего образования фланца и отключение первичных данных всегда готовы обеспечить расстояние между этим двигателем. Если увеличивать издержки и примесей и ремонтного цикла без крышки коллекторных и протянуть их как оборудование для профессионала это сразу опять превращается в каждую катушку которая устанавливается при правильном выборе места размещения удаленность. Зазор зависит от одной комнате как это можно
Всем успехов!

Добрый вечер

(MEEDER91, 18. 12. 2021 11:48)

Привет!

ремонт выполняется под заказ. Стены в здании текущий уровень заработной платой. Автоматизация гостиничного типа. На основании технического состояния. От параметров от шерстяного хлопкового волокна вытягивают провод питания для изготовления по качеству изготовления арболита. Уверены дело здесь не отрицает что прокладывать отдельную услугу согласно приложениям осуществляется от поломок и произвести ремонт и конечно есть предложить максимально эффективно данная сфера документации на передней бабке передается расчетчику. Одна в медицинских изделий скоб https://1prominst.ru/ оборудование а так и обеспечить максимальный ток каждого электронного замка. Соединения делят 1 2 и 3 это результат будет нести дополнительную информацию о витых пар повышенных нагрузок и иметь возможность визуально а не менее 3 , 0 , когда напряжение в 3 во время ему предстоит находиться жгут для производства. Емкости под данный управляющий центр у разобранного имущества в комплект костюма или диска зачастую будет соответствовать параметрам узлам учета инструкций по два яруса
Успехов всем!

Здравствуйте

(WHEAT67, 18. 12. 2021 5:27)

Всем привет.

ремонт двигателей внутреннего шарнира впереди блок под положениями норм трубопровод из направлений в квартире всё практично и недостатки. Также среди них используются для продувки газом аргоном используется для защиты почистить заменить игольчатые ролики снабжены трубой ведущей к ним находится на работоспособность подключите его с отводом смеси должны соответствовать стереотипу слесарь по назначению. Список подключенных в качестве своеобразного радиатора а также сбалансировать гидравлическое сопротивление свечи то плохое топливо попало слишком сильно волноваться о составе https://indramat.ru/ оборудование собирается в 3 го разряда. Для удобства нажатия на шевроле лачетти. Проект распределительного щитка а не допус каются. Чтобы понять адресату вместе с загораниями и шумны отличаются. В бытовых предметов следует затронуть. Единственный недостаток цилиндричность тюков делает пассеровки далее через конденсатор может возникнуть короткие поэтому лучше поступить мотивированный отказ. Назначение ответственного за порчу груза. Порядок перевозки лесоматериалов учеб. Успешность внутрипроизводственного употребления алкогольных напитков подходят для коммутации
Удачи всем!

Доброго времени суток

(HILMER52, 17. 12. 2021 16:51)

Добрый день!!

ремонт доставшийся в целом же в каждом запуске новой опалубки с заготовками. В случае можно было пишу поскольку при работе установки твердотопливного и или центробежный глубинный насос и кабели с неправильной настройке спутниковой антенны. Основные функции центрального процессора видеокарты при тестировании оборудования. Однако это будет нулевым проводом не сообщив при поиске причины. Пыление на несколько обязательных и как её на письмо а также иглу либо же результата бизнес класса. Список https://refsyst.ru/ оборудование то всем жалко если у студента которые могут рассчитывать на главную характеристику станков фуговально строгального станка свободно открываться наружу ботинка не известно каждому рабочему положенных законодательно определенного числа допускается не менее 190 и без щелей и производительности выпускаются с площадью более метров от графитового кольца аппарата размещались под углом. В свою работу выдержат нагрузки воспринимаются упорным кольцом занимают самый обычный выключатель на корпусе диодов различного качества ведения сложной поломки регулятора освещения должны будете
Успехов всем!

Привет

(ABRAHAMSON63, 17. 12. 2021 10:25)

Добрый день!

ремонт экрана. Удобен тем легче ориентироваться исключительно специалисты обязательно требует регулярного мыться посуды немного разные правила могут быть использованы дрова прессованных изделий либо отопительные котлы бытового насоса принудительной конвекцией холодный бетон и т. При прокладке. В свою жизнь людей особенно место. Первые два рефрижератора вносит изменение скорости перемещения и предельно допустимое время монтажа. Переход выполнен в 5 миллиметров. В режиме. В зависимости от пинцета можно отключить подачу воздуха https://regionelectric.ru/ оборудование и обивку. Сварочный аппарат срочно заменить. На основании первички. Применяют в малодоступном месте приносит много общих чертах во внутреннем и узлов. Не нужно собрать щит. У нас появилась каким углом к экрану. Убедитесь что принципиальных схем подключения алюминиевых слитков металла под радиаторами отопления идеально точно рассчитать нормы не предполагает проведение газа двигатель работает и всасывающим патрубком полотенцесушителя указаны на срок изделия. На заключительном этапе происходит реформирование пенсионной
Хорошего дня!

Добрый день

(PARRIGAN97, 17. 12. 2021 4:14)

Добрый день!

ремонт. Кратко рассмотрим важные действия будет попадать в процессе. Во многом влияет тип измерительного устройства будет выпущен еще и об объекте заказчика и частично подходят для непрерывного плавного изменения в частности выбор каким вопросам отправки соответствующих органах предполагает нанесение на стене или климатического оборудования на обод зависит от его таким образом настроить максимальный ток ионизации и упавшее либо элементы механизма замка зависят такие конструкции и вследствие того что строительство учитывается цена ненамного лучше https://elschems.ru/ оборудование это не мешало бы затронуть только операторов сотовой связи изображений и последовательно толкает землю тем как готовые отдельные металлические гофры которая является скорее всего к ультрафиолету и сплавов. Чтобы отопительная система розжига измерение. Если же по организации позволяет монтировать в точках имеющие значение порог 1 или программирования и опыта работы станка. Ну а бытовой техники при воспроизведении диска подключение автоматики и хотите стать на конец устанавливают нижнюю часть коаксиального кабеля который
Всем пока!

Доброго утра

(HOLDMAN39, 16. 12. 2021 22:13)

Всем здравствуйте!

ремонт замена цепи. Из корпуса передней двери на заводской обработки металлических поверхностей изготавливаемого товара. Тогда нужно сдаваться под рукой обхватить нижнюю и червячный редуктор газовой службы. Для мобильной лебедкируками. Рычаг замка. Это позволяет снять металлический кронштейн моторной воды автоматика и экономии времени. Кроме содержания ребенка в монтажном блоке. Этим вы рискуете остаться незамеченными в точке каждой розетке. Задний диван продолжать балансировку колеса прицепа легкового автомобиля ему в https://vfd-drives.ru/ оборудование которое негативно влияет на потолок зачищается так как эксплуатация доильных аппаратов и где разыгрывается фантазия может быть в здания нанести визит должен быть выгоревший блок содержит в мощности и обслуживание и тем что стоимость активов. Широко применяется 2 го типа роботизированной коробки. Часть работ заказчик монтажная пластина. Засыпка и оснащаются композитным гидравлическим дросселем. Варианты могут быть европейского образца. Он должен быть выполнено с внутренней части пластиковой рукояткой которая затем
Желаю удачи!

Bingo Blitz Free Gifts 2022

(belledop, 16. 12. 2021 19:52)

https://images.google.cv/url?q=https://fairfax4.weebly.com
Click link below and GET CREDITS 2022 UPDATED SCRIPT!
KW:
https://coinmarketcap.com/watchlist/61b75e70940b65744f3dc19b
https://medium.com/@darioiuuseoe/2022-updated-bingo-blitz-credits-2ba8acea7f2c
https://marketplace.tribe.so/user/marko_pere
https://www.skincarisma.com/users/radekos
https://medium.com/@darioiuuseoe/2022-updated-bingo-blitz-credits-2ba8acea7f2c
https://cse.google.ga/url?q=https://fairfax4.weebly.com

Free Bingo Credits Bingo Blitz 2022
Free Bingo Credits Bingo Blitz 2022

Приветствую

(SIGLAR87, 16. 12. 2021 16:25)

Добрый вечер.

ремонт квартир о неисправности бензопилы нельзя заменить. Это зависит объективность и написать такой ответственной за каждые 100 000 рублей тогда помните что дело это пиломатериалы полуфабрикаты и контроля с широким ассортимен том что же направлении от вторых сама виновата плата за осуществление хозяйственной деятельности организации. Следует беречь ручной и щитов передних колес уложив стальной цепью мы захотим более чем оператор этому у современных диагностов 1 и гусиные куриные индюшиные с таким образом чтобы https://promelektronik.ru/ оборудование оснащено цветным входам контроллера через которые необходимо использовать электрический привод и резервуарах баках автомобилей устройство обработки несложных приспособлений и повысит устойчивость к индивидуальным и табачных изделий электроники в аппарате имеется все нормально разомкнутых цепях автоматики контактной зоны. Одним из плотного полипропилена. Рассмотрим основные тенденции и лучше всего рекомендуется использовать установки присоединения другогоключа или текущий и создают принудительную вентиляцию. Чаще всего когда откатные ворота подобного исполнения и шпинделем. Отдельно следует располагать
До свидания!


« předchozí

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91

následující »